18
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PENDETA ZA’BA RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 2 2016 Page 1 MING BIDANG PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS / INSTRUMEN 1 (04/01-08/01) TOPIK 8 DUNIA MELALUI DERIA KITA 8.1 Memahami organ deria dan fungsi Menjalankan aktiviti untuk menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsangan. Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita apabila rangsangan dikesan. 8.1.1 Mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya. 8.1.2 Menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: 2 (11/01-15/01) 8.2 Memahami deria sentuhan Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut: a)struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. Membincangkan kepekaan kulit berhubung situasi berikut: a) menerima suntikan. b) menggunakan Braille. 8.2.1 Mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. 8.2.2 Menyatakan fungsi reseptor yang berbeza-beza tekanan, haba,sakit. 8.2.3 Membuat kesimpulan tentang kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. 3 (18/01-22/01) 8.3 Memahami deria bau Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model, carta,perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain. 8.3.1 Mengenal pasti struktur hidung. 8.3.2 Mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam pengesanan bau. 8.4 Memahami deria rasa Menjalankan aktiviti untuk mengesan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza Menjalankan aktiviti untuk menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau. 8.4.1 Mengenal pasti kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rangsangan yang berbeza. 8.4.2 Menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.

Rpt Sains f2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sains ting 2

Citation preview

Page 1: Rpt Sains f2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PENDETA ZA’BA RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 2 2016

Page 1

MING BIDANG

PEMBELAJARAN OBJEKTIF

PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN

EVIDENS / INSTRUMEN

1

(04/01-08/01)

TOPIK 8

DUNIA MELALUI

DERIA KITA

8.1 Memahami organ

deria dan fungsi

Menjalankan aktiviti untuk menghubungkait lima deria, organ

deria dan rangsangan.

Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita apabila

rangsangan dikesan.

8.1.1

Mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya. 8.1.2

Menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas:

2 (11/01-15/01)

8.2 Memahami deria

sentuhan

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut:

a)struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. Membincangkan kepekaan kulit berhubung situasi berikut:

a) menerima suntikan. b) menggunakan Braille.

8.2.1

Mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. 8.2.2

Menyatakan fungsi reseptor yang berbeza-beza tekanan, haba,sakit. 8.2.3

Membuat kesimpulan tentang kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan.

3 (18/01-22/01)

8.3 Memahami deria bau Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria

bau menggunakan model, carta,perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain.

8.3.1

Mengenal pasti struktur hidung. 8.3.2

Mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam pengesanan bau.

8.4 Memahami deria rasa Menjalankan aktiviti untuk mengesan kawasan berbeza pada

lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza Menjalankan aktiviti untuk menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.

8.4.1

Mengenal pasti kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rangsangan yang berbeza. 8.4.2

Menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.

Page 2: Rpt Sains f2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PENDETA ZA’BA RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 2 2016

Page 2

CUTI UMUM: PERAYAAN THAIPUSAM (24/01/2016)

4 (25/01-29/01)

TOPIK 8

DUNIA MELALUI

DERIA KITA

8.5 Memahami deria

pendengaran

Memerhati dan mengenal pasti struktur telinga manusia. Membincangkan fungsi setiap bahagian pada struktur telinga manusia. Membincangkan mekanisme pendengaran.

8.5.1

Mengenal pasti struktur telinga manusia. 8.5.2

Menerangkan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia. 8.5.3

Memerihalkan bagaimana kita mendengar.

8.6 Memahami deria

penglihatan

Memeriksa mata lembu atau model mata manusia. Mengumpul maklumat tentang struktur dan fungsi setiap bahagian mata. Membincangkan bagaimana kita melihat.

8.6.1

Mengenal pasti struktur mata manusia. 8.6.2

Menerangkan fungsi bahagian yang berbeza pada mata. 8.6.3

Memerihalkan bagaimana kita melihat

5

(1/02-5/02)

8.7 Memahami cahaya

dan penglihatan

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:

a) pantulan cahaya. b) pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan. Mengumpul maklumat tentang jenis kecacatan penglihatan dan sumbangan/penggunaan teknologi untuk membetulkannya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan rabun jauh dan rabun

dekat serta cara membetulkannya. Membincangkan maksud astigmatisme dan cara

membetulkannya. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:

a) ilusi optik. b) titik buta. Membincangkan hubungan antara penglihatan stereoskopik

8.7.1

Memerihalkan sifat-sifat cahaya (iaitu: pantulan dan pembiasan). 8.7.2

Menyatakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan. 8.7.3

Menerangkan cara pembetulan kecacatan penglihatan. 8.7.4

Menyatakan dan memberi contoh had deria penglihatan. 8.7.5

Mengaitkan penglihatan stereoskopik dan monokular

Page 3: Rpt Sains f2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PENDETA ZA’BA RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 2 2016

Page 3

dan monokular dengan kemandirian haiwan. Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria penglihatan.

dengan kemandirian haiwan. 8.7.6

Mengenal pasti alat-alat yang sesuai untuk mengatasi had deria penglihatan.

CUTI UMUM: TAHUN BARU CINA (08 FEB – 12 FEB 2016)

7

DAN 8

(15/02 – 26/02)

TOPIK 8

DUNIA MELALUI

DERIA KITA

8.8 Memahami bunyi dan pendengaran

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:

a) penghasilan bunyi. b) keperluan medium untuk pemindahan bunyi. c) pantulan dan penyerapan bunyi. Mengumpulkan maklumat tentang: a) kecacatan pendengaran. b) cara pembetulan kecacatan pendengaran. Membincangkan had pendengaran dan cara meningkatkan

keupayaan pendengaran. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pendengaran stereofonik

yang diperlukan bagi menentukan arah bunyi.

8.8.1

Memerihalkan sifat bunyi 8.8.2

Menerangkan pantulan dan penyerapan bunyi 8.8.3

Menerangkan kecacatan pendengaran 8.8.4

Menerangkan cara pembetulan kecacatan pendengaran 8.8.5

Menyatakan had pendengaran 8.8.6

Menyatakan alat yang digunakan untuk mengatasi had pendengaran 8.8.7

Menerangkan pendengaran stereofonik

9 (29/02 – 04/03)

TOPIK 8

DUNIA MELALUI DERIA KITA

8.9 Memahami rangsangan dan gerak balas tumbuhan

Menjalankan eksperimen untuk mengkaji dan mengenal pasti:

a) rangsangan-rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan. b) bahagian-bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yang tertentu. Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransangan penting untuk kemandirian tumbuhan.

8.9.1

Menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas tumbuhan. 8.9.2

Mengenal pasti bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu.

Page 4: Rpt Sains f2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PENDETA ZA’BA RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 2 2016

Page 4

8.9.3

Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya.

UJIAN PENILAIAN 1

10 (07/03 – 11/03)

TOPIK 9

NUTRISI

9.1 Menganalisa kelas

makanan

Membincangkan kelas makanan iaitu karbohidrat, protein,

lemak, vitamin, mineral, pelawas dan air serta menyatakan fungsinya. Menjalankan aktiviti untuk menguji kanji (larutan iodin), glukosa

(larutan Benedict), protein (bahan uji Millon) dan lemak (ujian alkohol-emulsi).

9.1.1

Menerangkan melalui contoh kelas makanan. 9.1.2

Menyatakan fungsi setiap kelas makanan. 9.1.3

Menguji kanji, glukosa, protein dan lemak.

MINGGU 11: CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (12/03 – 20/03)

12 (21/03 – 25/03)

TOPIK 9

NUTRISI

9.2 Menilai kepentingan

gizi seimbang

Membincangkan:

a) apa maksud diet seimbang. b) faktor yang menentukan gizi seimbang seseorang: umur, saiz, jantina, pekerjaan, iklim, keadaan kesihatan. Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan. Membincangkan untuk menganggar nilai kalori makanan dalam satu hidangan. Merancang gizi seimbang untuk satu hari (sarapan, makan tengahari dan makan malam).

9.2.1

Menyatakan maksud gizi seimbang. 9.2.2

Menyatakan faktor yang mesti dipertimbangkan apabila merancang gizi seimbang. 9.2.3

Menerangkan bagaimana faktor berkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang. 9.2.4

Menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat,protein dan lemak. 9.2.5

Menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap

Page 5: Rpt Sains f2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PENDETA ZA’BA RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 2 2016

Page 5

hidangan. 9.2.6

Merancang satu gizi seimbang.

13 (29/03 – 1/04)

TOPIK 9

NUTRISI

9.3 Memahami sistem

pencernaan manusia

Membincangkan pencernaan sebagai penguraian molekul makanan yang besar kepada molekul yang lebih kecil yang boleh larut dan sedia diserap oleh badan. Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan dan aliran makanan melalui salur pencernaan dengan menggunakan model/ carta/CDROM Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan dan aliran makanan melalui salur pencernaan dengan menggunakan model/ carta/CDROM

9.3.1

Menerangkan maksud pencernaan. 9.3.2

Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan. 9.3.3

Memerihalkan aliran makanan melalui salur pencernaan. 9.3.4

Menyatakan fungsi organ dalam sistem pencernaan. 9.4.5

Memerihalkan proses pencernaan dalam salur pencernaan. 9.4.6

Menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat, protein dan lemak.

14 (04/04 – 08/04)

9.4 Memahami proses

penyerapan makanan

tercerna

Membincangkan proses penyerapan hasil pencernaan dalam usus kecil. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penyerapan

glukosa melalui tiub Visking.

9.4.1

Menerangkan proses penyerapan hasil pencernaan. 9.4.2

Membuat inferens tentang penyerapan glukosa melalui tiub Visking

15 (11/04 – 15/04)

9.5 Memahami

penyerapan semula air

Membincangkan penyerapan semula air oleh usus besar dan

proses penyahtinjaan.

9.5.1

Menyatakan bagaimana air diserap semula dalam usus

Page 6: Rpt Sains f2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PENDETA ZA’BA RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 2 2016

Page 6

dan penyahtinjaan Membincangkan kepentingan amalan pemakanan yang baik

untuk mengelakkan sembelit.

besar. 9.5.2

Menerangkan penyahtinjaan. 9.5.3

Mengaitkan masalah penyahtinjaan dengan amalan pemakanan.

16

(18/04 – 22/04)

TOPIK 9 NUTRISI

9.6 Mempraktikkan

amalan pemakanan yang

sihat

Merancang dan melaksanakan amalan pemakanan yang sihat. Membincangkan topik berikut: a) Mempraktikkan amalan pemakanan sihat (contoh: makan

makanan seimbang dan makan secara sederhana). b) pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib

baik/memerlukan. c) membudayakan adab makan yang menepati sensitiviti dan

kepercayaan agama

9.6.1

Mewajarkan kepentingan makan makanan berkhasiat. 9.6.2

Mempraktikkan amalan pemakanan yang betul. .9.6.3

Mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. 9.6.4

Mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama.

17 (25/04 – 29/04)

TOPIK 10

BIODIVERSITI

10.1 Memahami kepelbagaian organisma hidup dan pengelasannya

Membincangkan kepelbagaian ciri umum organisma hidup Mengumpul dan mengelaskan pelbagaI tumbuhan dan haiwan berdasarkan ciri sepunya. Membina peta konsep tentang organisma hidup berdasarkan pengelasan di atas.

10.1.1

Menerangkan kepelbagaian organisma hidup dalam satu habitat. 10.1.2

Mengelaskan kepelbagaian haiwan berdasarkan ciri sepunya. 10.1.3

Mengelaskan kepelbagaian tumbuhan berdasarkan ciri sepunya. 10.1.4

Menerangkan kepentingan

Page 7: Rpt Sains f2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PENDETA ZA’BA RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 2 2016

Page 7

kepelbagaian kepada persekitaran.

18 (02/05 – 06/05)

CUTI UMUM: HARI PEKERJA (1 MEI)

TOPIK 11

SALING

BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA

HIDUP DAN PERSEKITARAN

11.1Menganalisa saling

bersandaran antara

organisma hidup dan

persekitaran

Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji spesis, habitat,

populasi, komuniti dalam suatu ekosistem. Menjalankan perbincangan tentang saling bersandaran antara

organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang.

11.1.1

Menyatakan maksud spesis,populasi dan komuniti. 11.1.2

Menyatakan maksud habitat dan ekosistem. 11.1.3

Mengenal pasti pelbagai habitat dalam satu ekosistem. 11.1.4

Menerangkan melalui contoh saling bersandaran organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang.

19 (09/05 – 13/05)

11.2 Menilai interaksi

antara organisma hidup

Mengumpul dan mentafsir data tentang jenis interaksi antara organisma hidup seperti berikut: a) mangsa-pemangsa. b)simbiosis: komensalisme, mutualisme, parasitisme (contoh: ikan remora dan jerung, alga dan kulat, cacing pita dan manusia). b) persaingan.

Menjalankan satu aktiviti untuk menunjukkan kepentingan interaksi antara organisma dan persekitaran.

11.2.1

Menyenaraikan jenis interaksi antara organisma hidup. 11.2.2

Menerangkan dengan contoh interaksi antara organisma hidup. 11.2.3

Mewajarkan kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran. 11.2.4

Menerangkan melalui contoh kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh

Page 8: Rpt Sains f2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PENDETA ZA’BA RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 2 2016

Page 8

tanaman di kawasan tertentu.

20

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016

(15/05 – 19/05) CUTI UMUM: HARI WESAK (21/05/2016)

21 (23/05 – 27/05)

TOPIK 11

SALING BERSANDARAN

ANTARA ORGANISMA HIDUP DAN

PERSEKITARAN

11.3 Memahami siratan

makanan

Mengumpul dan mentafsir data tentang pengeluar, pengguna, pengurai dan piramid nombor. Membina siratan makanan daripada beberapa rantai makanan dan mengenal pasti pengeluar, pengguna dan pengurai. Membincangkan aliran tenaga dalam siratan makanan yang dibina. Mengendalikan satu permainan untuk menunjukkan kesan penambahan atau pengurangan bilangan organisma dalam piramid nombor. Membincangkan akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada.

11.3.1

Menerangkan maksud pengeluar, pengguna dan pengurai. 11.3.2

Menggabungkan beberapa rantai makanan untuk membina siratan makanan. 11.3.3

Mengenal pasti pengeluar,pengguna dan pengurai dalam siratan makanan. 11.3.4

Membina piramid nombor daripada rantai makanan. 11.3.5

Mengaitkan siratan makanan dan piramid nombor dengan aliran tenaga. 11.3.6

Meramal akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada.

MINGGU 22 DAN 23

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (28/05/16 – 12/06/16)

CUTI UMUM: KEPUTERAAN YANG DIPERTUAN AGONG (04/06) AWAL RAMADAN (06/06)

24 TOPIK 11 11.4 Menganalisa Menjalankan perbincangan tentang fotosintesis. 11.4.1

Page 9: Rpt Sains f2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PENDETA ZA’BA RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 2 2016

Page 9

(13/06 – 17/06) SALING

BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA

HIDUP DAN PERSEKITARAN

fotosintesis Menjalankan eksperimen menentukan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis (contoh: karbon dioksida, air,cahaya dan klorofil). Membincangkan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang. Membincangkan kitar karbon dan kitar oksigen.

Menyatakan maksud fotosintesis. 11.4.2

Menyatakan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis. 11.4.3

Menyatakan hasil fotosintesis. 11.4.4

Mengawal pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis. 11.4.5

Menerangkan peranan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang.

25 (20/06 – 24/06)

11.5 Menilai kepentingan

pemuliharaan dan

pemeliharaan organisma

hidup

Mengumpul dan mentafsir data tentang memulihara dan memelihara organisma hidup. Menjalankan kajian lapangan dihutan simpan semulajadi

(tanah lembap, hutan tanah tinggi atau hutan hujan tropika) atau santuari haiwan untuk mengkaji pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Menjalankan perbincangan tentang bagaimana kemajuan

dalam sains dan teknologi membantu pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Menjalankan satu kempen yang menekankan kepentingan

pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup

26 (27/06 – 1/07)

TOPIK 11

SALING BERSANDARAN

ANTARA ORGANISMA HIDUP DAN

PERSEKITARAN

11.6 Menilai peranan

manusia dalam

mengekalkan

keseimbangan

semulajadi

Menjalankan sesi sumbangsaran untuk membincangkan isu persekitaran yang memberi kesan kepada keseimbangan semulajadi dan cara menyelesaikannya. Menjalankan perbincangan untuk mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil dan produktif untuk memastikan kehidupan yang harmoni

27 (04/07 – 06/07)

12.1 Menganalisa ciri Menjalankan aktiviti untuk

Page 10: Rpt Sains f2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PENDETA ZA’BA RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 2 2016

Page 10

TOPIK 12 AIR DAN LARUTAN

fizikal air menentukan yang berikut: air,

Menjalankan aktiviti untuk memerhatikan kesan bendasing ke

atas ciri fizikal air.

(04/07 – 16/07) CUTI UMUM: HARI RAYA AIDILFITRI

28 (11/07 – 15/07)

12.2 Menganalisa

komposisi air

Menjalankan elektrolisis untuk menentukan nisbah hidrogen

kepada oksigen dalam satu molekul air.

29 (18/07 – 22/07)

12.3 Menganalisa proses

penyejatan air

Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor mempengaruhi

penyejatan air iaitu kelembapan, suhu persekitaran, luas permukaan dan pergerakan udara. Membincangkan faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan

dan kaitannya dengan Teori Kinetik. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara penyejatan

dengan pendidihan. Mengumpul maklumat tentang proses penyejatan dan aplikasinya dalam kehidupan harian iaitu mengeringkan pakaian, pengawetan hasil pertanian dan pemprosesan makanan.

30 DAN 31

(25/07 – 05/08)

TOPIK 12 AIR DAN LARUTAN

12.4 Menganalisa larutan

dan keterlarutan

Membincangkan perbezaan antara zat terlarut, pelarut dan

larutan. Menjalankan aktiviti untuk menyediakan larutan cair, larutan

pekat dan larutan tepu. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara larutan cair,

larutan pekat dan larutan tepu. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perbezaan antara

larutan dengan bahan terampai. Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang

mempengaruhi kelarutan zat terlarut Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang

mempengaruhi kadar keterlarutan: Membincangkan kepentingan air sebagai pelarut universal

dalam kehidupan harian.

Page 11: Rpt Sains f2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PENDETA ZA’BA RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 2 2016

Page 11

Mengumpul maklumat tentang aplikasi pelarut organik dalam kehidupan harian.

32 (08/08 – 12/08)

TOPIK 12 AIR DAN LARUTAN

12.5 Menganalisa asid

dan alkali

Menjalankan aktiviti untuk

mengkaji:

sifat asid dan alkali Menjalankan perbincangan untuk mendefinisi secara operasi

asid dan alkali.

Menjalalankan aktiviti untuk menentukan bahan berasid dan

bahan beralkali dalam kehidupan harian. Mengumpul maklumat tentang kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian seperti bidang pertanian dan industri. Membincangkan maksud peneutralan. Menjalankan aktiviti untuk menentukan peneutralan dengan

menggunakan asid hidroklorik dan natrium hidroksida pada kepekatan yang sama. Membincangkan aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian

(contoh: menggunakan syampu dan perapi, dan meneutralkan sengatan serangga).

33 (15/08 – 19/08)

TOPIK 12 AIR DAN LARUTAN

12.6 Menganalisa kaedah

pembersihan air

Membuat lawatan ke loji pembersihan air. Sumbangsaran tentang yang berikut:

sumber air semulajadi.

Sebab pembersihan air. Membincangkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan,pengklorinan dan penyulingan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan dan penyulingan. Murid membentangkan dapatan mereka untuk membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.

12.7 Menganalisa sistem

bekalan air

Melawat ke loji pemprosesan air untuk mengkaji sistem bekalan air dan peringkat yang terlibat dalam pembersihan air.

12.7.1

Memerihalkan bagaimana sistem bekalan air berfungsi.

Page 12: Rpt Sains f2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PENDETA ZA’BA RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 2 2016

Page 12

Membincangkan cara menjimatkan air. Membuat projek untuk mengkaji jumlah purata kegunaan air di rumah.

12.7.2

Menerangkan cara untuk menjimatkan air.

35

(98/08 – 02/09)

TOPIK 12 AIR DAN LARUTAN

12.8 Memelihara kualiti

air

Mengumpul dan mentafsir data tentang bahan cemar yang merangkumi:

bahan buangan industry seperti bahan kimia dan sisa radioaktif.

Bahan buangan domestic seperti sampah sarap dan kumbahan.

Bahan kimia daripada aktiviti pertanian seperti baja dan racun haiwan perosak.

pengelodakan yang berpunca daripada pembinaan dan penebangan hutan.

Tumpahan daripada kapal minyak.

Mengendalikan perbincangan tentang kesan pencemaran air keatas benda hidup. Menjana idea tentang cara mengawal pencemaran air. Membincangkancaramemuliharadanmemelihara air dankualitinya. Menjalankankempen ‘Cintai Sungai Kita’.

12.8.1

Memberi contoh bahan cemar air. 12.8.2

Menerangkan kesan pencemaran air ke atas benda hidup. 12.8.3

Menerangkan cara mengawal pencemaran air. 12.8.4

Menerangkan cara memelihara air dan kualitinya

CUTI UMUM: HARI KEBANGSAAN (31/08/2016)

36 (05/09 – 09/09)

TOPIK 13

TEKANAN UDARA

13.1 Memahami tekanan

udara

Menjalankan aktiviti untuk membincangkan teori kinetik gas. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara mengenakan tekanan. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara iaitu isipadu dan suhu.

13.1.1

Menerangkan kewujudan tekanan udara dengan merujuk kepada Teori Kinetik. 13.1.2

Menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara.

MINGGU 37 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

(10/09/2016 – 18/07/2016)

38 (19/09 – 23/09)

13.2 Mengaplikasikan

prinsip tekanan udara

dalam kehidupan

seharian

Mengumpul dan mentafsir data pada alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara. Mengumpul maklumat dan membincangkan aplikasi tekanan udara dalam picagari, sifon, pam penyembur dan penyedut minuman. Membincangkan cara menggunakan prinsip tekanan udara untuk

13.2.1

Menerangkan dengan contoh alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara. 13.2.2

Menjana idea untuk menyelesaikan masalah dengan

Page 13: Rpt Sains f2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PENDETA ZA’BA RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 2 2016

Page 13

menyelesaikan masalah harian seperti sinki tersumbat dan menuang susu pekat daripada tin. Mengumpul maklumat bagaimana tangki gas di bawah tekanan tinggi berfungsi. Membincangkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi.

menggunakan prinsip tekanan udara. 13.2.3

Menghubungkaitkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi.

39 (26/09 – 30/09)

TOPIK 14 DINAMIK

14.1 Memahami daya Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan tolakan dan tarikan adalah daya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan kesan daya (perubahan bentuk, kedudukan, kelajuan dan arah. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pelbagai jenis daya (daya geseran, daya graviti, daya elektrostatik dan daya magnetik).

14.1.1

Menyatakan daya adalah tolakan atau tarikan. 14.1.2

Menerangkan kesan daya. 14.1.3

menerangkan pelbagai jenis daya

14.2 Memahami

pengukuran daya

Membincangkan unit daya dan prinsip neraca spring. Menjalankan aktiviti untuk mengukur magnitud daya

14.2.1

Menyatakan unit untuk daya. 14.2.2

Menerangkan bagaimana neraca spring berfungsi. 14.2.3

Mengukur magnitud daya.

40 (03/10 – 07/10)

14.3 Mengaplikasi daya

geseran

Membincangkan dengan contoh untuk menunjukkan kewujudan daya geseran. Menjalankan aktiviti untuk mengenal pasti arah bagi daya geseran dan mengukur magnitud bagi daya tersebut. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi magnitud daya geseran. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan

14.3.1

Menerangkan dengan contoh kewujudan daya geseran. 14.3.2

Menyatakan arah bagi daya geseran dan magnitud bg daya tersebut. 14.3.3

Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana

Page 14: Rpt Sains f2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PENDETA ZA’BA RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 2 2016

Page 14

keburukan geseran. Menjalankan aktiviti cara: a) meningkatkan geseran. b) mengurangkan geseran. Membincangkan aplikasi meningkatkan dan mengurangkan geseran dalam kehidupan harian.

permukaan yang berbeza mempengaruhi daya geseran. 14.3.4

Menerangkan kebaikan dan keburukan geseran. 14.3.5

Menerangkan carameningkatkan geseran. 14.3.6

Menerangkan cara mengurangkan geseran. 14.3.7

Menerangkan dengan th aplikasi geseran dalam kehidupan harian.

TOPIK 14 DINAMIK

14.4 Mengaplikasi kerja Membincangkan dengan contoh, kerja dilakukan apabila objek digerakkan oleh daya. Menjalankan aktiviti untukmenentukan kerja dilakukan dengan menggunakan rumus berikut: Kerja (J) = Daya (N) X Jarak (m)

14.4.1

Menerangkan dengan contoh bagaimana kerja dilakukan. 14.4.2

Menyatakan unit untuk kerja. 14.4.3

Menentukan kerja yang dilakukan.

14.5 Mengaplikasikan

kuasa

Menjalankan aktiviti untuk menentukan kuasa dengan menggunakan rumus berikut: Kuasa (W) = Kerja (J) Masa (s)

14.5.1

Menyatakan maksud kuasa. 14.5.2

Menyatakan unit untuk kuasa. 14.5.3

menentukan kuasa ke atas kerja yang dilakukan.

14.6 Memerihalkan

bagaimana kehidupan

Mereka satu aktiviti contoh melukis poster, melakonkan sketsa atau lakonan utkmenunjukkan bagaimana kehidupan sekiranya tiada daya.

14.6.1

Memerihalkan bagaimana kehidupan jika daya tidak wujud.

Page 15: Rpt Sains f2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PENDETA ZA’BA RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 2 2016

Page 15

jika daya tidak wujud

41 (10/10 – 14/10)

TOPIK 15

SOKONGAN DAN GERAKAN

15.1 Memahami sistem

sokongan dalam haiwan

Mengumpul maklumat dan membincangkan pelbagai sistem sokongan bagi: a) haiwan vertebrata darat danakuatik. b) haiwan invertebrata darat dan akuatik. Menjalankan perbincangan tentang yang berikut: a) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik. b) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik

15.1.1

Menerangkan sistem sokongan haiwan vertebrata dan pelbagai sistem sokongan haiwan invertebrata. 15.1.2

Membanding dan membezakan haiwan vertebrata dan pelbagai sistem sokongan haiwan invertebrata 15.1.3

Membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan invertebrata darat dan akuatik.

15.2 Memahami sistem

sokongan dalam

tumbuhan

Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya

15.2.1

Menerangkan pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu dan tidak berkayu. 15.2.2

Mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya.

42 (17/10 – 21/10)

TOPIK 16 STABILITI

16.1Memahami bahawa

pusat gravity

mempengaruhi kestabilan

Menjalankan aktiviti untuk mencari titik keseimbangan bg bentuk sekata dan tidak sekata. Menjalankan aktiviti untuk menyiasat bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek dengan memanipulasikan: a) tinggi. b) luas tapak. Membincangkan hubungan antara pusat graviti dan kestabilan.

16.1.1

Menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. 16.1.2

Menghubungkait titik keseimbangan sebagai pusat graviti objek. 16.1.3

Menghubungkait pusat graviti dengan kestabilan objek.

16.2 Menghargai

kepentingan kestabilan

Mengadakan sesi sumbangsaran tentang cara meningkatkan kestabilan.

16.2.1

Mencadangkan cara meningkatkan kestabilan objek

Page 16: Rpt Sains f2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PENDETA ZA’BA RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 2 2016

Page 16

Menjalankan aktiviti seperti membuat projek atau permainan untuk membina model yang mengaplikasi konsep kestabilan.

di sekeliling mereka. 16.2.2

Menerangkan dengan contoh aplikasi kestabilan dalam kehidupan.

43 (24/10 – 28/10)

TOPIK 17

MESIN RINGKAS

17.1 Menganalisa tuas Membincangkan bagaiamana daya yang kecil mampu mengangkat beban yang berat dengan menggunakan tuas. Membuat pemerhatian tentang alat yang menggunakan prinsip tuas. Mengenal pasti beban, daya dan fulkrum, dan seterusnya mengelaskan sistem kepada tuas kelas pertama, kedua dan ketiga. Membincangkan bagaimana manusia mengaplikasi prinsip tuas untuk mengatasi beban yang berat. Membincangkan momen daya = daya X jarak tegak dari pangsi ke daya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan hubungan momen daya dan hasil darab daya dan jarak. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas dengan menggunakan rumus berikut: Beban (N) X jarak beban dari fulkrum (m) = Daya (N) X jarak daya dari fulkrum (m)

17.1.1

Menyenaraikan objek di sekeliling mereka yang menggunakan prinsip tuas. 17.1.2

Menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh tuas. 17.1.3

Mengenal pasti beban, daya dan fulkrum dalam tuas. 17.1.4

Mengelaskan tuas. 17.1.5

Menerangkan maksud momen daya. 17.1.6

Menyelesaikan masalah berkaitan tuas.

44 (31/10 – 04/11)

17.2Menghargai usaha

inovatif dalam mereka

bentuk mesin untuk

memudahkan kerja

Menjalankan projek untuk membina alat menggunakan prinsip tuas.

17.2.1

Mereka bentuk atau mengubahsuai alat yang menggunakan prinsip tuas

45 (07/11 – 11/11)

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016

46 (14/11 – 18/11)

PENGURUSAN PBS

47 (21/11 – 25/11)

PENGURUSAN PBS

(26/11 – 31/12)

CUTI AKHIR TAHUN 2016

Page 17: Rpt Sains f2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PENDETA ZA’BA RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 2 2016

Page 17

Page 18: Rpt Sains f2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PENDETA ZA’BA RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 2 2016

Page 18