21
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN KERAMAT PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN MINGGU TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN CATATAN TOPIK 1: FUNGSI 1. 12/1-16/1 Murid akan dibimbing untuk 1.0 Memahami Konsep Hubungan 2.0 Memahami Konsep Fungsi Murid akan dapat 1.1 Mewakilkan sesuatu hubungan menggunakan (a) gambar rajah anak panah (b) pasangan tertib (c) graf 1.2 Menentukan domain, kodomain, objek , imej dan julat bagi sesuatu hubungan. 1.3 Mengelaskan sesuatu hubungan yang ditunjukkan dalam rajah pemetaan sebagai jenis: satu kepada satu, banyak kepada satu, satu kepada banyak dan banyak kepada banyak. 2.1 Mengenal pasti fungsi sebagai sejenis hubungan khas. 2.2 Menulis sesuatu fungsi dengan menggunakan tatatanda fungsi. 2.3 Menentukan domain, julat, objek dan imej sesuatu fungsi. 2.4 Menentukan imej sesuatu fungsi apabila objek diberi dan sebaliknya. 17/01- Gotong – Royong Perdana iThink : Peta buih 1

Rpt Matematik Tambahan t4-2015

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ok

Citation preview

Page 1: Rpt Matematik Tambahan t4-2015

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN KERAMAT PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN

MINGGU TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

TOPIK 1: FUNGSI

1. 12/1-16/1

Murid akan dibimbing untuk

1.0 Memahami Konsep Hubungan

2.0 Memahami Konsep Fungsi

Murid akan dapat

1.1 Mewakilkan sesuatu hubungan menggunakan (a) gambar rajah anak panah (b) pasangan tertib (c) graf

1.2 Menentukan domain, kodomain, objek , imej dan julat bagi sesuatu hubungan.

1.3 Mengelaskan sesuatu hubungan yang ditunjukkan dalam rajah pemetaan sebagai jenis: satu kepada satu, banyak kepada satu, satu kepada banyak dan banyak kepada banyak.

2.1 Mengenal pasti fungsi sebagai sejenis hubungan khas.

2.2 Menulis sesuatu fungsi dengan menggunakan tatatanda fungsi.

2.3 Menentukan domain, julat, objek dan imej sesuatu fungsi.

2.4 Menentukan imej sesuatu fungsi apabila objek diberi dan sebaliknya.

17/01- Gotong – Royong Perdana

iThink : Peta buih

2. 19/1-23/13.0 Memahami Konsep Fungsi Gubahan

3.1 Menentukan gubahan dua fungsi.

1

Page 2: Rpt Matematik Tambahan t4-2015

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN KERAMAT PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN

3.2 Menentukan imej sesuatu fungsi gubahan apabila objek diberi dan sebaliknya.

3.3 Mencari satu fungsi berkaitan apapbila diberi fungsi dan salah satu fungsinya.

3. 26/1-30/1

4.0 Memahami Konsep Fungsi Songsangan

4.1 Mencari nilai dalam domain yang sepadan dengan sesautu nilai dalam julat melalui pemetaan songsangan apabila fungsinya diberi.

4.2 Menentukan fungsi songsangan secara algebra.

4.3 Menentukan dan menyatakan syarat untuk kewujudan fungsi songsangan.

31/01- Larian Sekolah

TOPIK 2: PERSAMAAN KUADRATIK4. 02/2-07/2

Murid akan dibimbing untuk

1.0 Persamaan kuadratik dan puncanya.

2.2 Penyelesaian persamaan kuadratik

Murid akan dapat

2.2 Mengenal pasti sesuatu persamaan kuadratik dan menyatakannya dalam bentuk am.

1.2 Menentukan sama ada nilai yang diberikan adalah punca suatu persamaan kuadratik atau tidak melalui kaedah: a. Penggantian b. Pemerinyuan.

1.3 Menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan kaedah cuba-jaya.

2.1 Menentukan punca persamaan kuadratik melalui : a. Pemfaktoran

03/2 – Cuti Thaipusam

2

Page 3: Rpt Matematik Tambahan t4-2015

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN KERAMAT PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN

b. Penyempurnaan kuasa dua c. Rumus

2.2 Membentuk persamaan kuadratik daripada punca.

5. 09/2-13/2

Murid akan dibimbing untuk

3.0 Memahami dan menggunakan syarat- syarat untuk persamaan kuadratik mempunyai: a. dua punca berbeza b. dua punca sama c. tiada punca

Murid akan dapat

3.1 Menentukan jenis punca sesuatu persamaan kuadratik daripada nilai

3.2 Menggunakan syarat dalam persamaan

kuadratik untuk: a. Mencari sesuatu nilai yang tidak diketahui. b. Menerbitkan sesuatu perkaitan.

TOPIK 3: FUNGSI KUADRATIK

6. 16/2-20/2

Murid akan dibimbing untuk

1.0 Fungsi kuadratik dan grafnya.

Murid akan dapat

1.1 Mengenal pasti fungsi kuadratik.

1.2 Memplot graf sesuatu fungsi kuadratik dengan:a. Jadual yang diberi.b. Membina jadual.

1.3 Mengenal pasti bentuk graf bagi fungsi kuadratik.

1.4 Menhubungkaitkan kedudukan graf kuadratik dengan jenis punca persamaan

.

18/2- Cuti Peristiwa 1

19/2 – 20/2 – Cuti Tahun Baru Cina

7. Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat

3

Page 4: Rpt Matematik Tambahan t4-2015

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN KERAMAT PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN

2.0 Nilai mak simum dan nilai

minimum fungsi kuadratik.

3.0 Lakaran graf fungsi kuadratik.

4.0 Ketaksamaan kuadratik.

2.1 Menentukan nilai maksimum atau nilai minimum fungsi kuadratik dengan cara menyempurnakan kuasa dua.

3.1 Melakarkan graf fungsi kuadratik dengan mencari titik maksimum atau titik minimum dan dua titik lain untuk mendapat bentuk yang betul.

4.1 Menentukan julat nilai yang memenuhi sesuatu

ketaksamaan kuadratik.

8. 02/3-06/3 PENILAIAN KURIKULUM 1 9. 09/3-13/3 PENILAIAN KURIKULUM 1

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (14/3-22/3)10. 23/3-27/3 Perbincangan Jawapan PENILAIAN KURIKULUM 1

TOPIK 4: PERSAMAAN SERENTAK

11. 30/3-03/4

Murid akan dibimbing untuk

1.0 Persamaan serentak dalam dua anu; satu persamaan linear dan satu persamaan tak linear.

Murid akan dapat

1.1 Menyelesaikan persamaan serentak melalui kaedah penggantian.

1.2 Menyelesaikan persamaan serentak yang melibatkan masalah harian.

TOPIK 5: INDEKS DAN LOGARITMA12. 06/4-10/4

Murid akan dibimbing untuk

1.0 Indeks dan hukum indeks.

Murid akan dapat

1.1 Mencari nilai bagi sesuatu nombor yang diungkapkan dalam bentuk:

a. Indeks integer.

b. Indeks pecahan

1.2 Mencari nilai darab, hasil bahagi atau kuasa untuk

iThink: Peta Pokok

4

Page 5: Rpt Matematik Tambahan t4-2015

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN KERAMAT PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN

nombor indeks dengan menggunakan hukum indeks.

1.3 Mengolah ungkapan algebra dengan menggunakan hukum indeks.

13. 13/4-17/4

Murid akan dibimbing untuk

2.0 Logaritma dan hukum logaritma

Murid akan dapat

2.1 Mengungkapkan nombor indeks kepada bentuk logaritma dan sebaliknya.

2.2 Mencari logaritma sesuatu nombor.

2.3 Mencari logaritma sesuatu nombor dengan menggunakan hukum logaritma.

2.4 Meringkaskan ungkapan logaritma kepada bentuk termudah.

14. 20/4-24/4

Murid akan dibimbing untuk

3.0 Penukaran asas logaritma.

Murid akan dapat

3.1 Mencari logaritma sesautu nombor dengan menukar kepada asas yang sesuai.

3.2 Menyelesaikan masalah yang menlibatkan manipulasi algebra dan meringkaskan ungkapan.

15. 27/4-01/5

Murid akan dibimbing untuk

4.0 Persamaan yang melibatkan indeks dan logaritma.

Murid akan dapat

4.1 Menyelesaikan persamaan yang melibatkan indeks.

4.2 Menyelesaikan persamaan yang melibatkan logaritma.

TOPIK 6: GEOMETRI KOORDINAT

5

Page 6: Rpt Matematik Tambahan t4-2015

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN KERAMAT PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN

16. 04/5-08/5

Murid akan dibimbing untuk

1.0 Jarak di antara dua titik.

2.0 Pembahagian tembereng garis.

3.0 Luas poligon

Murid akan dapat

1.1 Mencari jarak antara dua titik dan

dengan menggunakan rumus.

2.1 Menentukan titik tengah antara dua titik.

2.2 Menentukan koordinat titik yang membahagikan sesuatu tembereng garis dengan nisbah m:n.

3.1 Menentukan luas sesuatu segitiga berasaskan luas bentuk-bentuk geometri tertentu.

3.2 Mencari luas segitiga menggunakan

3.3 Mencari luas sisi empat dengan menggunakan kaedah dalam 3.2

17. 11/5-15/5 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 4&518. 18/5-22/5 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 4&519. 25/5-29/5 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 4&5

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (30/5-14/6)20. 15/6-19/6

Murid akan dibimbing untuk

4.0 Persamaan garis lurus.

Murid akan dapat

4.1 Menentukan dan sesuatu garis

lurus.

4.2 Mencari kecerunan sesuatu garis lurus yang melalui dua titik.

6

Page 7: Rpt Matematik Tambahan t4-2015

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN KERAMAT PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN

4.3 Mencari kecerunan sesuaut garis lurus berdasarkan dan .

4.4 Membentuk persamaan garis lurus apabila diberi: a. Kecerunan dan satu titik b. dua titik c. dan

4.5 Menentukan kecerunan dan pintasan sesuatu garis lurus yang prsamaannya diberi.

4.6 Menurunkan persamaan garis lurus kepada bentuk am.

4.7 Mencari koordinat titik persilangan dua garis lurus.

21. 22/6-26/6Murid akan dibimbing untuk

5.0 Garis lurus selari dan garis lurus serenjang.

Murid akan dapat

5.1 Menentukan sama ada dua garis lurus selari atau tidak melalui perbandingan kecerunan kedua-dua garis lurus itu dan sebaliknya.

5.2 Membentuk persamaan garis lurus yang melalui satu titik tertentu dan selari dengan garis lurus yang diberi.

5.3 Menentukan sama ada dua garis lurus serenjang atau tidak papabila kecerunan kedua-dua garis lurus itu diketahui dan sebaliknya.

5.4 Menentukan persamaan suatu garis lurus yang melalui titik tertentu dan berserenjang dengan garis lurus yang diberi.

5.5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan garis lurus.

7

Page 8: Rpt Matematik Tambahan t4-2015

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN KERAMAT PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN

22. 29/6-03/7

Murid akan dibimbing untuk

6.0 Persamaan lokus yang melibatkan jarak antara dua titik.

Murid akan dapat

6.1 Membentuk persamaan lokus yang memenuhi syarat: a. Jarak titik bergerak dari suatu titik

tetap adalah malar. b. Nisbah jarak titik bergerak dari dua titik tetap adalah malar.

6.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lokus.

TOPIK 7: STATISTIK23. 06/7-10/7

Murid akan dibimbing untuk

1.0 Sukatan kecenderungan memusat.

Murid akan dapat

1.1 Mengira min untuk data tak terkumpul.

1.2 Menentukan mod untuk data tak terkumpul.

1.3 Menentukan median untuk data tak terkumpul.

1.4 Menentukan kelas mod daripada jadual kekerapan bagi data terkumpul.

1.5 Mencari nilai mod daripada histogram.

1.6 Mengira min bagi data terkumpul.

1.7 Menentukan median daripada jadual kekerapan longgokakn bagi data terkumpul.

1.8 Mencari median daripada ogif bagi data terkumpul.

8

Page 9: Rpt Matematik Tambahan t4-2015

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN KERAMAT PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN

1.9 Menghuraikan kesan ke atas min, mod dan median untuk sesuatu set data apabila: a. Setiap data ditukar secara seragam. b. Ada nilai ekstrim c. Sesuatu data dikeluarkan atau dimasukkan.

1.10 Menganalisis kecenderungan memusat data.

24. 13/7-17/7Murid akan dibimbing untuk

2.0 Sukatan serakan

Murid akan dapat

2.1 Mencari julat sesuatu set data tak terkumpul.

2.2 Mencarikan julat antara kuartil sesuatu set data tak terkumpul.

2.3 Mencari julat bagi sesuatu set data terkumpul.

2.4 Mencari julat antara kuartil bagi sesuatu set data terkumpul daripada jadual kekerapan longgokan.

2.5 Menentukan julat antara kuartil bagi sesuatu set data terkumpul daripada ogif.

2.6 Menentukan varians untuk: a. Data tak terkumpul b. Data terkumpul.

2.7 Menentukan sisihan piawai untuk: a. Data tak terkumpul b. Data terkumpul.

2.8 Menghuraikan kesan ke atas julat, julat antara kuartil, varians dan sisihan piawai untuk sesuatu set data

9

Page 10: Rpt Matematik Tambahan t4-2015

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN KERAMAT PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN

apabila: a. Setiap data ditukar secara seragam b. Ada nilai ekstrim c. Sesuatu data dikeluarkan atau dimasukkan.

2.9 Membandingkan kecendurangan memusat dan serakan antara dua set data.

TOPIK 8: SUKATAN MEMBULAT

25. 20/7-24/7

Murid akan dibimbing untuk

1.0 Radian

2.0 Panjang lengkok sesuatu bulatan.

Murid akan dapat

1.1 Menukarkan ukuran dalam radian kepada darjah dan sebaliknya.

2.1 Menentukan: a. panjang lengkok. b. jejari c. sudut tercangkum di pusat bulatan berdasarkan maklumat yang mengcukupi.

2.2 Mencari perimeter tembereng sesuatu bulatan.

2.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan panjang lengkok.

26. 27/7-31/7Murid akan dibimbing untuk

3.0 Luas sektor sesuatu bulatan.

Murid akan dapat

3.1 Menentukan: a. luas sector b. jejari c. sudut tercangkum di pusat bulatan berdasarkan maklumat yang mengcukupi.

3.2 Mencari luas tembereng sesuatu bulatan.

10

Page 11: Rpt Matematik Tambahan t4-2015

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN KERAMAT PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN

3.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas sektor.

TOPIK 9: PEMBEZAAN

27. 03/8-07/8

Murid akan dibimbing untuk

1.0 Idea tangen kepada lengkung dan hubungannya dengan pembezaan.

Murid akan dapat

1.1 Menentukan nilai fungsi apabila pembolehubahnya menuju kepada sesautu nilai tertentu.

1.2 Mencari kecerunan perentas di antara dua titik pada sesuatu garis lengkung.

1.3 Mencari terbitan pertama sesuatu fungsi sebagai kecerunan tangent kepada graf fungsi .

1.4 Menentukan terbitan pertama untuk polinomial mudah.

1.5 Mendeduksikan rumus untuk terbitan pertama bagi fungsi secara aruhan.

28. 10/8-14/8 Murid akan dibimbing untuk

2.0 Terbitan pertama untuk fungsi polinomial.

Murid akan dapat

2.1 Menentukan terbitan pertama untuk fungsi .

2.2 Menentukan nilai terbitan pertama untuk fungsi bagi nilai tertentu pembolehubahnya.

2.3 Menentukan terbitan pertama untuk sesuatu fungsi yang merupakan: a. hasil tambah

11

Page 12: Rpt Matematik Tambahan t4-2015

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN KERAMAT PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN

b. hasil beza dua sebutan algebra.

2.4 Menentukan terbitan pertama hasil darab dua polynomial

2.5 Menentukan terbitan pertama hasil bahagi dua polynomial.

2.6 Menentukan terbitan pertama fungsi gubahan dengan menggunakan petua rantai.

29. 17/8-21/8

Murid akan dibimbing untuk

3.0 Nilai minimum dan nilai maksimum.

Murid akan dapat

2.7 Menentukan kecerunan tangent kepada sesuatu titik pada suatu lengkung.

2.8 Menentukan persamaan tangen kepada sesautu titik pada suatu lengkung.

2.9 Menentukan persamaan normal kepada sesuatu titik pada suatu lengkung.

3.1 Mencari koordinat titik pusingan pada suatu lengkung.

3.2 Menentukan sesuatu titik pusingan adalah maksimum atau minimum.

3.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan nilai maksimum atau minimum.

30. 24/8-28/8Murid akan dibimbing untuk

4.0 Kadar perubahan yang terhubung.

Murid akan dapat

4.1 Menentukan kadar perubahan bagi kuantiti yang terhubung.

12

Page 13: Rpt Matematik Tambahan t4-2015

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN KERAMAT PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN

5.0 Tokongan kecil dan penghampiran.

6.0 Pembezaan peringkat kedua

5.1 Menentukan perubahan kecil untuk sesuatu kuantiti.

5.2 Mencari nilai hamper melali kaedah pembezaan.

6.1 Menentukan terbitan kedua untuk fungsi .

6.2 Menentukan titik pusingan sesuatu lengkung maksimum atau minimum dengan menggunakan kaedah pembezaan peringkat kedua.

TOPIK 10 : PENYELESAIAN SEGITIGA

31. 31/8-04/9

Murid akan dibimbing untuk

1.0 Petua sinus

Murid akan dapat

1.1 Membentuk Petua Sinus.

1.2 Mencari sisi atau sudut yang tidak diketahui dalam sesuatu segi tiga dengan menggunakan Petua Sinus.

1.3 Mencari sisi atau sudut yang tidak diketahui dalam sesuatu segi tiga bagi kes berambiguiti.

1.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan Petua Sinus.

32. 07/9-11/9Murid akan dibimbing untuk

2.0 Petua kosinus.

Murid akan dapat

2.1 Membentuk Petua Kosinus.

2.2 Mencari sisi atau sudut yang tidak diketahui dalam sesautu segi tiga dengan menggunakan Petua Kosinus.

2.3 Meneyelsaikan masalah yang melibatkan Petua

13

Page 14: Rpt Matematik Tambahan t4-2015

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN KERAMAT PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN

Kosinus

2.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan Petua Sinus dan Petua Kosinus.

33. 14/9-18/9

Murid akan dibimbing untuk

3.0 Luas segi tiga

Murid akan dapat

3.1 Mengira luas segi tiga dengan menggunakan rumus

atau setaranya.

3.2 Menyelesaikan pelbagai masalah tiga matra.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA (19/9-27/9)TOPIK 11 : NOMBOR INDEKS

34. 28/9-02/10

Murid akan dibimbing untuk

1.0 Nombor indeks

Murid akan dapat

1.1 Mengira nombor indeks.

1.2 Mengira indeks harga

1.3 Mencari atau jika diberi maklumat

yang berkaitan.

35. 5/10-9/10

Murid akan dibimbing untuk

2.0 Nombor indeks Gubahan

Murid akan dapat

2.1 Mengira nombor indeks gubahan.

2.2 Mencari nilai indeks atau pemberat jika diberi maklumat yang berkaitan.

2.3 Menyelesaiakn masalah yang melibatkan nombor indeks dan nombor indeks gubahan.

14

Page 15: Rpt Matematik Tambahan t4-2015

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN KERAMAT PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN

36. 12/10-16/10 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 437. 13/10-17/10 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 438. 20/10-24/10 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 439. 27/10-31/10 Perbincangan Jawapan PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 4

40. 03/11-07/11 Perbincangan Jawapan PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 4

41. 10/11-14/11 Perbincangan Jawapan PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 4

22/11 – 03/01/2015 CUTI AKHIR TAHUN

15