Rond die Cluse

 • View
  236

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

heemkundeblad

Text of Rond die Cluse

 • 1

  Rond die Cluse, 19e jaargang, no.2

 • 2

  Rond die Cluse, 19e jaargang, no. 2

  Inhoudsopgave

  Van de redactie pag. 3

  1. Over Schijndelse emigranten (2) pag. 4-11

  2. Bolsius Kaarsenfabriek pag. 12-25

  3. De correspondent van die dagen schrijft pag. 26-29

  4. Koorts en honger pag. 30-35

  5. Zoekplaatje pag. 36

  Van het bestuur pag. 37-39

  Colofon pag. 40

  Foto boerderij Hak pag. 41

 • 3

  Rond die Cluse, 19e jaargang, no.2

  Van de redactie

  Met genoegen biedt de redactie u de 2e uitgave jaargang 2012 van ons heemblad aan.

  Zoals in de vorige uitgave al was aangegeven, wordt in deze uitgave weer aandacht besteed aan de

  Schijndelse emigranten. Wij zijn nu in staat om het artikel te larderen met fotos van de gezinnen,

  die aan bod komen en die door verscheidene van onze leden beslist nog herkend zullen worden.

  Henk van den Brand besteedt ruime aandacht aan de familie Bolsius en dan met name aan de

  grondleggers van de kaarsenfabriek. Voor de niet-ingewijden is het een verrassing om te lezen, dat

  dit bedrijf wereldwijd zon uitstraling heeft verworven.

  Nostalgie viert hoogtij wanneer Henk Beijers in zijn artikel De correspondent van die dagen

  schrijft aandacht besteed aan de zogenoemde Sacramentsprocessie. Het zijn weer de ouderen

  onder ons, die zich deze plechtigheid nog zullen herinneren. Naar schatting is de laatste processie

  zon 50 jaar geleden gehouden.

  Inmiddels enkele jaren geleden hield Hans van den Broek, radioloog van beroep en verdienstelijk

  heemkundig onderzoeker een lezing voor de onze kring. Niet vreemd, gelet op zijn beroep, is, dat

  zijn belangstelling uitgaat naar de geschiedenis van de geneeskunde. De diverse artikelen die hij

  hierover geschreven heeft zijn terug te vinden in zijn boek Koorts en honger. Aan dit uitgebreide

  boek wordt, zij het summier, aandacht besteed.

  Tot slot vraagt redactielid Henk van den Brand uw aandacht voor een zoekplaatje. Hij zou het zeer

  op prijs stellen indien u hem verlost van zijn queeste.

  Veel leesplezier!

  Redactie Rond die Cluse

 • 4

  Rond die Cluse, 19e jaargang, no. 2

  2. Over Schijndelse emigranten (2)

  In de vorige uitgave van Rond die Cluse werd aandacht besteed aan Schijndelse emigranten, in bijzonder

  emigranten, die hun heil hebben gezocht in Canada. In het artikel werd aandacht besteed aan de

  wederwaardigheden, die Christina Paulina van Kaathoven heeft ondervonden nadat zij in 1965

  definitief emigreerde naar Saskatchewan, Canada. Zij kwam tot deze beslissing, nadat ze eerder in

  Canada was geweest om te helpen in de huishouding van haar zuster Mien, die wegens ziekte niet

  in staat was om haar huishoudelijk werk te verrichten.

  Nadat dit artikel was gepubliceerd vond ik alsnog een foto van Christina en haar echtgenoot.

  Haar zuster Mien was al veel eerder gemigreerd. Wilhelmina Maria van Kaathoven (roepnaam

  Mien), werd geboren op 3 december 1922. Haar ouders woonde destijds in de Heikantstraat nr.

  17. Na de lagere school ging zij, zoals gebruikelijk voor veel jonge meisjes werken bij Jansen de Wit

  als sokkenbreister. Op 28 maart 1951 trad zij in het huwelijk met Martin Kweens, die geboren en

  getogen was in Lieshout.

  Aangestoken door de emigratiegolf in het begin van de vijftiger jaren besloten Mien en Martin om

  gevolg te geven aan de goede mogelijkheden, die met name Canada te bieden had en vertrokken

  op 14 april 1953 met de Rijndam naar Canada, alwaar zij in Halifax voet aan wal zetten. Vandaar

  werd de reis met de trein voortgezet richting Saskatchewan.

  Na een paar jaar als boerenknecht links en rechts gewerkt te hebben vond Martin vast werk in een

  potashmijn, aanvankelijk in de productie, later als portier annex EHBOer. Na 30 jaar

  onafgebroken bij deze mijn gewerkt te hebben, ging hij in 1988 met pensioen. Zij hebben in

  Canada 8 kinderen (2 meisjes en 6 jongens) groot gebracht, maar vertellen hier verder niet over.

  Gevraagd over hun belevenissen in hun nieuwe vaderland was Mien korter van stof dan haar zus

  Christina. Zij schrijft:

 • 5

  Rond die Cluse, 19e jaargang, no.2

  In 1954 kochten wij ons huis en waar we nog steeds wonen.

  Martin heeft hier 30 jaar op n potashmijn gewerkt, de laatste 15 jaar als portier en EHBO. Hij is

  gepensioneerd in 1988. We reizen veel, we hebben 6 keer Holland bezocht. Ons 40-jarig

  huwelijksfeest hebben we gevierd in 1991.

  Indien we de bijgesloten foto bekijken kun je je niet aan de indruk ontdekken, dat het gezin

  redelijk goed geboerd heeft daar in Canada, maar nogmaals, Mien en Martin gaven hierover

  geen enkele informatie.

  Foto: het gezin Kweens-van Kaathoven anno 1992

  Een wat avontuurlijke man was Henricus Gijsbertus (roepnaam Henk) van der Spank, die geboren

  werd op 4 april 1929 en woonde in de Putsteeg nr. 37. Henk was pas 21 jaar, toen hij in zijn eentje

  op 19 januari 1951 de oversteek waagde naar Canada. Met de Veendam kwam hij aan in Lacolle in

  de provincie Quebec. Vandaar uit reisde hij naar Glendale in Nova Scotia.

  Hij vond tot september 1951 tijdelijk werk op een boerderij en is toen gaan studeren op een

  Canadese universiteit. Op welke wijze hij in zijn bestaan heeft moeten voorzien vermeldt hij echter

  niet. Tijdens zijn studie maakte hij kennis met Wilhelmina Olde Bolhaar, die precies n maand

  jonger was dan Henk. Zij bouwen een relatie op en nadat Henk begin 1954 slaagde voor bachelor

  of commerce keren zij even terug naar Nederland, alwaar zij op 31 juli 1954 in Enschede in het

  huwelijk traden.

  Terug in Canada verhuisde het echtpaar naar Grimsby Ontario en vervolgde Henk op part-time

  basis zijn studie en behaalt de graad master of business. Gedurende zijn werkzame leven heeft hij

  altijd in fabrieken gewerkt als hoofd van financin en administratie. Daarnaast hadden Henk en

  Wilhelmien gedurende 6 jaar (van 1972-1978) een restaurant. Het echtpaar kreeg 2 dochters die

  beiden getrouwd zijn. Er zijn 3 kleinkinderen, die de volle aandacht krijgen van de inmiddels

  gepensioneerde Henk.

 • 6

  Rond die Cluse, 19e jaargang, no. 2

  Hij vertelt heel weinig over zichzelf want: het is moeilijk om op jezelf te pochen, daarom laat ik het

  maar kort. Aldus Henk, die in Canada vermeld wordt als mr. H. Vanderspank.

  Adriana Maria de Vroom (roepnaam Jaantje) werd geboren op 27 april 1928 en woonde

  achtereenvolgens in de Oetelaar en de Boschweg. Adriaan Vermeltfoort werd geboren op 12 mei

  1925. Zij kregen verkering met elkaar en droomden over een mooie toekomst naar o.a. Canada of

  Australi. Het werd uiteindelijk Canada en nadat zij op 25 februari 1954 in het huwelijk waren

  getreden vertrokken zij de maand daarop met de Waterman en kwamen aan in Halifax. Van

  daaruit reisden ze door naar Kitchener Ontario. In Canada kregen zij 2 zoons, die Robert en John

  werden genoemd.

  We laten Jaantje aan het woord om hun verdere levensloop uit de doeken te doen.

  Mijn man Adrian heeft gewerkt voor Dutchman Home Builders in Kitchener, eerst als timmerman,

  later als bedrijfsleider. Na 10 year zijn we naar California geimigreerd, waar Adrian zelfstandig

  aannemer is geworden. Wij hebben 5 jaar een motel gehad, 8 units, waar ik het werk deed in

  Running Springs, zuid California. In 1976 zijn we naar noord California gegaan naar Galt bij

  Sacramento waar we een 15 bunder boerderij hadden met beefvee, waar ik achter keek. Wij zijn

  retired in 1989 en wonen nu in Hertige Park waar 60 huizen in staan voor mensen over 55 jaar. We

  reizen nu van 2 tot 4 maanden per jaar door Amerika en Canada met truck en trailer. Zijn net terug

  van 7 weken in Alaska. Robert en Denise verwachten hun eerste baby in september (1992 LK). John

  is verloofd. De jongens zijn beide in de huizenbouw. Adrian en ik zijn active bowling-pool-dans en

  horen bij 10 organisations.

  Foto familie Vermeltfoort-de Vroom

  Samen met zijn ouders, broers en zussen maakte Marinus van Doleweerd de overtocht naar zijn

  nieuwe vaderland Canada. Hij werd geboren in Schijndel op 7 april 1931 en woonde destijds in de

 • 7

  Rond die Cluse, 19e jaargang, no.2

  Stationsstraat op nummer 54. Na het verlaten van de (toenmalige) vakschool trad hij in dienst bij

  drukkerij van der Wiel en bekwaamde zich in het beroep van drukker. De

  vader van Marinus was Johan van Doleweerd, die in Schijndel bekend was als kolenboer en zanger

  was in het Wijbossche kerkkoor.

  De familie emigreerde in mei 1954 en maakte de overtocht met de Zuiderkruis. Martinus vertelt

  hierover het volgende:

  Zoals ik schreef, kwam de familie van Doleweerd aan in Halifax, vandaar met het boemeltreintje 2

  dagen en 1 nacht naar Winnipeg Manitoba. Vandaar met een veewagen 60 k.m. het land in naar

  St. Eustache Manitoba. Daar hebben we een klein jaar op een boerderij gewerkt met de hele

  familie (niet moeder) om wat centjes bij elkaar te schrapen, om zo spoedig mogelijk weg te komen.

  Onze naaste buurman was ongeveer 5 k.m. bij ons vandaan. Mijn moeder voelde zich levend

  begraven. Zware tijd geweest. Hard werken en weinig verdienen.

  Vandaar zijn we naar Whitby gereist en zijn we bij Toon van Hemmen terecht gekomen. Dat was

  niet bij toeval, Toon van Hemmen zijn vrouw Lien was een v