3
ROMÂNIA ROMÂNIA Asociatia Cultul Eroilor Asociatia a Parasutistilor " , , , , "Regina Maria" Nr. " 19 din România Nr .63! in Cttl'62019 PROTOCOL DE COLABORARE Cultul Eroilor "Regina Maria". cu sediul de lucru în Bulevardul Ion Mihalache nr.124-126 Sector 1. reprezentata prin Generalul-maior (r) prof. univ. dr. Visarion NEAGOE. în calitate de Asociatia a Parasutistilor din România. cu sediul în Bucuresti " , , , Vergului nr. 57 Sector 2, de Colonelul (rtg) Gheorghe MATEESCU, în calitate de 1. SCOPU RI GENERALE 1. Cooperarea pentru promovarea de constante în domeniile conexe competentelor proprii de colaborare. 2. Realizarea cadrului general pe baza se întocmesc planuri anuale de colaborare pentru specifice. 3. contractante, convinse de necesitatea de a promova cooperarea între cele autonomia personalitatea juridica, legitimitatea. unicitatea notorietatea, precum necesitatea de a conlucra strâns în vederea dragostei de patrie idealurile sacre ale poporului ale sale armate, a respectului de simbolurile a sentimentelor de cinstire a care s-au jertfit pentru gliei a Il. DE 1. Aducerea la membrilor Cultul Eroilor "Regina Maria" (A.N.C.E. "R.M."), respectiv, a membrilor a (A.N.P.R."CONDOR") a rolului menirii celor doua în societatea în ansamblu, folosind buletine, reviste, pliante, ziare alte mijloace de comunicare, insistându-se pe

ROMÂNIA ROMÂNIA 19 · ROMÂNIA ROMÂNIA Asociatia , , Natională Cultul Eroilor Asociatia " Natională a Parasutistilor , , "Regina Maria" Nr." .r3:Iin05~20 19 din România Nr.63!inCttl'62019

  • Upload
    others

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ROMÂNIA ROMÂNIA 19 · ROMÂNIA ROMÂNIA Asociatia , , Natională Cultul Eroilor Asociatia " Natională a Parasutistilor , , "Regina Maria" Nr." .r3:Iin05~20 19 din România Nr.63!inCttl'62019

ROMÂNIA ROMÂNIA Asociatia Natională Cultul Eroilor Asociatia Natională a Parasutistilor " , , , ,

"Regina Maria" Nr. " .r3:I in05~20 19

din România Nr.63!inCttl'62019

PROTOCOL DE COLABORARE

Asociaţia Naţională Cultul Eroilor "Regina Maria". cu sediul de lucru în Bucureşti, Bulevardul Ion Mihalache nr.124-126 Sector 1. reprezentata prin Generalul-maior (r) prof. univ. dr. Visarion NEAGOE. în calitate de preşedinte

ŞI

Asociatia Natională a Parasutistilor din România. cu sediul în Bucuresti " , , , Şoseaua Vergului nr. 57 Sector 2, reprezentată de Colonelul paraşutist (rtg) Gheorghe MATEESCU, în calitate de preşedinte.

1. SCOPURI GENERALE

1. Cooperarea pentru promovarea de relaţii constante în domeniile conexe competentelor proprii şi identificării legăturilor de colaborare.

2. Realizarea cadrului general pe baza căruia se întocmesc planuri anuale de colaborare pentru activităţi specifice.

3. Părţile contractante, convinse de necesitatea de a promova cooperarea între cele două instituţii, îşi păstrează autonomia şi personalitatea juridica, legitimitatea. unicitatea şi notorietatea, precum şi necesitatea de a conlucra strâns în vederea menţinerii şi consolidării dragostei şi ataşamentului faţă de patrie şi idealurile sacre ale poporului şi ale forţelor sale armate, a respectului faţă de simbolurile naţionale, a sentimentelor de recunoştinţă şi cinstire a înaintaşilor noştri, care s-au jertfit pentru apărarea gliei străbune, a independenţei, integrităţii şi suveranităţii naţionale.

Il. DIRECŢII DE ACŢIUNE

1. Aducerea la cunoştinţa membrilor Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor "Regina Maria" (A.N.C.E. "R.M."), respectiv, a membrilor Asociaţiei Naţionale a Paraşutiştilor (A.N.P.R."CONDOR") a rolului şi menirii celor doua instituţii în societatea românească în ansamblu, folosind buletine, reviste, pliante, ziare şi alte mijloace de comunicare, insistându-se pe

Page 2: ROMÂNIA ROMÂNIA 19 · ROMÂNIA ROMÂNIA Asociatia , , Natională Cultul Eroilor Asociatia " Natională a Parasutistilor , , "Regina Maria" Nr." .r3:Iin05~20 19 din România Nr.63!inCttl'62019

aspecte concrete prevăzute în statutulfiecărei părţi, în care scop, îşi vor pune reciproc la dispoziţie documentele adecvate.

2. Participarea, în măsura posibilităţilor, la ceremonialurile sfinţirii de noi opere comemorative de război, ridicate în scopul eternizării memoriei eroilor căzuţi pentru reîntregirea şi apărarea neamului, din toate timpurile şi în toate războaiele.

3. Participarea pe baza de reciprocitate, a celor doua instituţii, la principalele momente din viaţa şi activitatea lor (aniversări, conferinţe şi reuniuni ale Consiliilor Directoare, reuniuni ştiinţifice etc.).

4. Informarea membrilor A.N.C.E. "R.M.", respectiv, a membrilor A.N.P.R. "CONDOR" asupra coordonatelor actuale ale procesului de formare iniţială şi continua a paraşutiştilor militari din Armata României şi a paraşutiştilor sportivi din Aeroc1ubul României, în conformitate cu reglementările în vigoare.

5. Participarea semnatarilor prezentului protocol (sau a reprezentanţilor lor) la depunerea de coroane Uerbe) de flori la monumentele şi cimitirele eroilor situate pe teritoriul României sau pe teritoriul altor ţări.

6. Folosirea mijloacelor de comunicare în masa pentru recunoaşterea şi dezvoltarea ideii de cult al eroilor în rândul întregii populaţii şi în mod deosebit în rândul tineretului, utilizând în acest sens reviste şi publicaţii elaborate de către cele doua structuri .

7. Informarea membrilor Cercurilor "Cultul Eroilor" din învăţământul preuniversitar şi universitar despre acţiuni şi realizări ale paraşutiştilor militari şi sportivi, în scopul atragerii acestora către o carieră militară specifică sau pentru practicarea acestui sport.

8. Participarea membrilor A.N.P.R. "CONDOR" la adunările Cercurilor "Cultul Eroilor" în scopul prezentării de informări privind importanţa şi frumuseţea paraşutismului ca sport şi ulterior ca specialitate militară de elită, cu detalii privind aptitudinile unui paraşutist şi existenţa aeroc1uburilor de pe teritoriul României la care se pot face înscrieri.

9. A.N.C .E. "R.M." va oferi spaţii în revista "România Eroică" pentru publicarea de articole, scrise de membrii A.N.P.R. "CONDOR", privind activitatea paraşutiştilor militari eroi în timpul celui de-al II-lea Război mondial şi preocupări în prezent.

10. Organizarea de activităţi ştiinţifice (sesiuni de comunicări , conferinţe,

simpozioane, mese rotunde etc.) cu prilejul aniversărilor unor momente importante din istoria României.

Il . Promovarea reciprocă, prin mass-media a unor imagini pozitive din activitatea A.N.C.E. "R.M."şi A.N.P.R. "CONDOR" în plan intern şi internaţional.

12. Luarea de atitudine fermă de către membrii structurilor semnatare împotriva abuzurilor şi a actelor de profanare a simbolurilor naţionale, a operelor comemorative de război, ridicate pentru cinstirea eroilor ŞI martiri lor, care şi-au jertfit viaţa pentru neam şi tara.

2

Page 3: ROMÂNIA ROMÂNIA 19 · ROMÂNIA ROMÂNIA Asociatia , , Natională Cultul Eroilor Asociatia " Natională a Parasutistilor , , "Regina Maria" Nr." .r3:Iin05~20 19 din România Nr.63!inCttl'62019

13. Participarea la proiecte de cooperare instituţională, în domeniile de responsabilitate.

14. Manifestarea în toate împrejurările a echidistanţei şi voinţei de a nu se implica politic şi a nu desfăşura activităţi în favoarea vreunui partid sau formaţiune politica.

15. Toate convenţiile ş i planurile care includ activităţi comune vor fi puse în aplicare numai după aprobarea de către părţile semnatare.

III. DISPOZIŢII FINALE

1. Prezentul Protocol de Colaborare intră în vigoare la data semnării şi parafării de către ambele părţi şi are o durata de cinci ani, putând fi prelungit şi modificat (completat) în baza unei notificări adiţionale

convenite de semnatari 2. A.N.C.E. "R.M." şi A.N.P.R. "CONDOR" pot face publică

activitatea de colaborare prevăzută în prezentul protocol (revista "Romania Eroică" respectiv în presa scrisă).

3. Litigiile sau neînţelegerile între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă.

4. Părţile nu vor răspunde de neexecutarea la termen şi/sau executarea în mod necorespunzător -total sau parţial -a oricăror obligaţii care le revin în baza prezentului acord, dacă aceasta a fost cauzată de forţa majoră aşa cum este definită prin lege.

Asociaţia Natională Cultul Eroilor

Gener Prof.u

3

Asociatia Natională a Parasutistilor -, '1 '1 ,

~:.0\,: n România p R.~erl"'" e ' .. \

1I(X 'U~ ./ .

f! (~~~~ş~t~st (rtg) ;-- ("Vn: ~Gh'(j'()rghe MA: '" ' It: . , . CJ f, .<. I

~,