of 75 /75

ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri
Page 2: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri
Page 3: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

ROMÂNIA

Institutul Naţional de Statistică

Capacitatea de cazare turistică existentă la 31 iulie 2019

- octombrie 2019 -

Page 4: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

3

C U P R I N S

Pagina

Capacitatea de cazare turistică existentă la 31 iulie 2019…………………………………….…..….…… 7

A: TABELE REFERITOARE LA STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU CEL PUŢIN 5 LOCURI-PAT, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019

1. Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe tipuri de structuride primire turistică şi categorii de clasificare, existente la 31 iulie 2019…………………….………….…… 11

2. Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe forme de proprietate,existente la 31 iulie 2019…………………………...…………………………………..…….……………..…… 12

3. Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe tipuri de structuride primire turistică, categorii de clasificare şi zone turistice,existente la 31 iulie 2019……………………………………………………………………..................….…… 13

4. Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare,judeţe şi tipuri de structuri de primire turistică, existente la 31 iulie 2019………………......................….. 16

5. Camerele existente în funcţie de dotarea cu instalaţii sanitare şi locurile-pat în camere,pe tipuri de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică(exclusiv camerele din căsuţe), existente la 31 iulie 2019……………..…...………...…………….……….. 18

6. Camerele din căsuţe şi parcelele de campare din campinguri, pe zone turistice,existente la 31 iulie 2019………………………………………………………………...……………..……….. 20

7. Camerele existente în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică(exclusiv cele din căsuţe), pe zone turistice, tipuri de structuri de primire turisticăşi categorii de clasificare, la 31 iulie 2019………………………………………………...………….……….. 20

8. Camerele existente în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică(exclusiv cele din căsuţe), pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi tipuride structuri de primire turistică, la 31 iulie 2019…………………………………………………………..…. 24

9. Locurile – pat de cazare turistică pe camere permanente, sezoniere şi tipuri de structuri deprimire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, existente la 31 iulie 2019………………...……….…..... 26

10. Locurile – pat de cazare turistică pe tipuri de structuri de primire turistică cu funcţiuni decazare turistică şi forme de proprietate, existente la 31 iulie 2019………………….………..………....…. 28

11. Locurile – pat de cazare turistică pe zone turistice, tipuri de structuri de primire turisticăcu funcţiuni de cazare turistică şi categorii de clasificare, existente la 31 iulie 2019…………...……..…. 36

12. Locurile – pat de cazare turistică pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi tipuri de structuride primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, existente la 31 iulie 2019………………………...…... 40

13. Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu structură de tratamentbalnear, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi zone turistice,existente la 31 iulie 2019………………………………………………………………….…………...………. 42

14. Camerele existente în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turisticăcu structură de tratament balnear, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţeşi zone turistice, la 31 iulie 2019…………………………………….…………………...……………...…... 44

15. Locurile – pat existente în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turisticăcu structură de tratament balnear, pe macroregiuni,regiuni de dezvoltare,judeţe şi zone turistice, la 31 iulie 2019……………………………………….…………..………..………

46

16. Evoluţia structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe tipuride structuri de primire turistică şi categorii de clasificare, existentela 31 iulie 2019, faţă de 31 iulie 2018……………………………………………………………..…………. 48

17. Evoluţia locurilor – pat de cazare turistică din structurile de primire turistică cu funcţiunide cazare turistică, pe tipuri de structuri de primire turistică şi categorii declasificare, existente la 31 iulie 2019, faţă de 31 iulie 2018……………………………………………..….. 48

18. Evoluţia structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe macroregiuni,regiuni de dezvoltare şi judeţe, existente la 31 iulie 2019, faţă de 31 iulie 2018……..........................… 49

19. Servicii care se prestează în cadrul structurilor de primire turistică cu funcţiuni decazare turistică, existente la 31 iulie 2019……………………………………...………………………….…. 50

20. Servicii care se prestează în cadrul structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică,pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe, existente la 31 iulie 2019………………………..…… 51

Page 5: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

4

B: TABELE REFERITOARE LA TOATE STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ INDIFERENT DE NUMĂRUL DE LOCURI-PAT, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019

21. Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe tipuri de structuride primire turistică şi categorii de clasificare, existente la 31 iulie 2019…………………….……….…… 53

22. Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe forme de proprietate,existente la 31 iulie 2019…………………………...…………………………………..…….….…………...…. 54

23. Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe tipuri de structuride primire turistică, categorii de clasificare şi zone turistice,existente la 31 iulie 2019……………………………………………………………………..……………..…… 55

24. Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică pe macroregiuni, regiunide dezvoltare, judeţe şi tipuri de structuri de primire turistică,existente la 31 iulie 2019……………...................................................................................................….. 58

25. Camerele existente în funcţie de dotarea cu instalaţii sanitare şi locurile-pat în camere,pe tipuri de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică(exclusiv camerele din căsuţe), existente la 31 iulie 2019……………..…...………...……..………….…... 60

26. Camerele din căsuţe şi parcelele de campare din campinguri, pe zone turistice,existente la 31 iulie 2019………………………………………………………………...…………….……….. 62

27. Camerele existente în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică(exclusiv cele din căsuţe), pe zone turistice, tipuri de structuri de primire turisticăşi categorii de clasificare, la 31 iulie 2019………………………………………………...………………..….. 62

28. Camerele existente în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică(exclusiv cele din căsuţe), pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi tipuride structuri de primire turistică, la 31 iulie 2019……………………………………………………..……… 66

29. Locurile – pat de cazare turistică pe camere permanente, sezoniere şi tipuri de structuride primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică,existente la 31 iulie 2019………………………………………………………………………………....…… 68

30. Locurile – pat de cazare turistică pe tipuri de structuri de primire turistică cufuncţiuni de cazare turistică şi forme de proprietate,existente la 31 iulie 2019………………….………..…………………………………………………….……. 70

31. Locurile – pat de cazare turistică pe zone turistice, tipuri de structuri de primireturistică cu funcţiuni de cazare turistică şi categorii de clasificare,existente la 31 iulie 2019…………...…………………………………………………………………………. 78

32. Locurile – pat de cazare turistică pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi tipuride structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică,existente la 31 iulie 2019…………………..………………………………………………………………….. 82

33. Evoluţia structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe tipuride structuri de primire turistică şi categorii de clasificare, existentela 31 iulie 2019, faţă de 31 iulie 2018………………………………………………….……………..……. 84

34. Evoluţia locurilor – pat de cazare turistică din structurile de primire turistică cu funcţiunide cazare turistică, pe tipuri de structuri de primire turistică şi categoriide clasificare, existente la 31 iulie 2019, faţă de 31 iulie 2018………………………………………..…. 84

35. Evoluţia structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică,pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe, existente la 31 iulie 2019,faţă de 31 iulie 2018………........................................................................................................……… 85

36. Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu structurăde tratament balnear, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şizone turistice, existente la 31 iulie 2019………...…………………………………………………………. 86

37. Camerele existente în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turisticăcu structură de tratament balnear, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare,judeţe şi zone turistice, la 31 iulie 2019………………………………………………………………..…... 88

38. Locurile – pat existente în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turisticăcu structură de tratament balnear, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare,judeţe şi zone turistice, la 31 iulie 2019……………………………………………………………….…… 90

39. Servicii care se prestează în cadrul structurilor de primire turistică cu funcţiuni decazare turistică, existente la 31 iulie 2019……………………………………...…………………….……... 92

40. Servicii care se prestează în cadrul structurilor de primire turistică cu funcţiuni decazare turistică, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe,existente la 31 iulie 2019……………………………………………………………………………….….…... 93

Notă metodologică……………………………………………………………………..……………..………... 95

Page 6: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

7

CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICĂ

EXISTENTĂ LA 31 IULIE 2019

Introducere

Analiza se referă la capacitatea de cazare a structurilor de primire turistică cu cel puţin 5 locuri-pat,

existente la 31 iulie 2019, comparativ cu datele de la 31 iulie 2018.

Pe segmentul structurilor de primire turistică cu cel puţin 5 locuri-pat, capacitatea de cazare turistică

existentă la 31 iulie 2019 a înregistrat o scădere faţă de aceeaşi dată a anului trecut. Numărul locurilor de cazare

turistică existente la 31 iulie 2019 a crescut la 356,6 mii faţă de 353,8 mii la 31 iulie 2018. Datele detaliate sunt

prezentate în capitolul A.

În capitolul B sunt prezentate datele referitoare la toate structurile de primire turistică, indiferent de

numărul de locuri-pat, existente la 31 iulie 2019, care sunt cercetate statistic începând cu anul 2006.

Analiza datelor referitoare la capacitatea de cazare turistică a structurilor de

primire turistică cu cel puţin 5 locuri-pat, existente la 31 iulie 2019

Numărul hotelurilor a fost depăşit de cel al pensiunilor agroturistice

La 31 iulie 2019 existau 8402 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare, cu 51 mai puține decât la

aceeaşi dată a anului 2018, din care 2800 pensiuni agroturistice, 1669 pensiuni turistice, 1625 hoteluri, 709 vile

turistice, 557 bungalouri, 323 hosteluri , 222 cabane turistice, 219 moteluri şi 278 alte tipuri de structuri de

cazare turistică.

76,8% din hoteluri erau clasificate cu 3 şi 4 stele

Cele mai multe hoteluri erau încadrate la categoria 3 stele (53,5% din total hoteluri), 4 stele (23,3%) şi 2 stele

(18,6%). Hotelurile cu 5 stele au fost în număr de 38 (cu 2 mai multe decât la 31 iulie 2018).

Din numărul total de locuri în hoteluri, 46,1% au fost în hotelurile cu 3 stele, 27,3% în hotelurile cu 4 stele,

20,7% au fost în hoteluri cu 2 stele, 4,2% în hotelurile cu 5 stele, 1,6% în hotelurile cu o stea şi 0,1 % în

hotelurile neclasificate pe stele.

La 31 iulie 2019 erau neclasificate pe stele 107 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare faţă de 102

la aceeaşi dată a anului trecut. Cea mai mare parte au fost tabere de elevi şi preşcolari (48,6% din total în anul

2019, valoare mai mică ca în anul 2018). Din cele 1625 hoteluri în stare de funcţionare la 31 iulie 2019, un

număr de 2 hoteluri , cu un total de 158 locuri, nu erau clasificate pe stele.

Structurile de primire turistică s-au extins în afara destinaţiilor tradiţionale

Din structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică 27,9% au fost în staţiunile din zona

montană,18,3% în Municipiul Bucureşti şi orașele reședinţă de județ (exclusiv oraşul Tulcea), 10,1% în

staţiunile din zona litorală (exclusiv oraşul Constanţa), 7,1% în staţiunile balneare, 3,0% în Delta Dunării

(inclusiv oraşul Tulcea) iar 33,6% au fost în alte localități şi trasee turistice.

Page 7: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

8

Judeţul Constanța a concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică

Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri de primire turistică existente au fost: Constanţa

(934 structuri de cazare), Braşov (930), Suceava (469), Harghita (420), Mureş (337), Cluj (334) și Prahova

(330).

Judeţul Constanţa a deţinut cea mai mare pondere (24,8%) în totalul camerelor existente în structurile de

primire turistică (exclusiv camerele din căsuţe).

Din numărul total de locuri de cazare turistică existente, judeţul Constanţa a deţinut 25,2%, judeţul Braşov

8,3%, urmate de Municipiul Bucureşti cu 6,2%, județul Bihor cu 3,8%, județul Prahova, Vâlcea și Suceava

(fiecare cu câte 3,5 %) și judeţul Cluj cu 3,3% .

Hotelurile au deţinut cea mai mare capacitate de cazare turistică

Din totalul de 162,9 mii camere existente în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare existente la 31

iulie 2019 (exclusiv camerele din căsuţe), 99,7 mii (61,2%) erau în hoteluri. Numărul de camere a crescut în

2019 cu 1102 în hoteluri, cu 217 în pensiunile agroturistice și cu 106 în vilele turistice.

Numărul locurilor de cazare turistică existente la 31 iulie 2019 a fost de 356,6 mii. Cele mai multe locuri 199,9

mii erau în hoteluri, urmate de pensiunile agroturistice cu 49,1 mii locuri, pensiunile turistice cu 35,2 mii

locuri, vilele turistice cu 16,7 mii locuri, hosteluri cu 13,7 mii locuri.

Majoritatea numărului total de camere s-a regăsit în structurile de primire turistică

permanente

După modul de funcţionare a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, 76,7% din total

camere au fost în structuri de primire turistică permanente.

Camerele cu baie sau duş au reprezentat 96,6% din totalul camerelor (exclusiv camerele din căsuţe). În taberele

de elevi şi preşcolari 59,5% din camere erau fără baie sau duş.

Structura locurilor de cazare turistică pe tipuri de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică,

existente la 31 iulie 2019 %

Page 8: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

9

Zona" Bucureşti şi oraşele reşedinţă de judeţ, exclusiv oraşul Tulcea" a oferit cel mai mare

număr de locuri de cazare

Pe zone turistice, din numărul total de locuri, 92,0 mii erau în "Bucureşti şi oraşele reşedinţă de judeţ, exclusiv

oraşul Tulcea", 85,1 mii erau în "staţiuni din zona litorală, exclusiv oraşul Constanţa", 71,8 mii în "alte

localităţi şi trasee turistice", 64,8 mii în "staţiuni din zona montană", 35,6 mii în "staţiuni balneare" şi 7,2 mii în

zona "Delta Dunării, inclusiv oraşul Tulcea".

Structura locurilor de cazare turistică, pe zone turistice, în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică,

existente la 31 iulie 2019 %

*

* *

La 31 iulie 2019 existau, în total 8433 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, indiferent

de numărul de locuri-pat, din care 2813 pensiuni agroturistice, 1670 pensiuni turistice, 1625 hoteluri, 720 vile

turistice, 557 bungalouri, 323 hosteluri, 226 cabane turistice, 219 moteluri, 84 unitați tip casuță şi 196 alte tipuri

de structuri de primire turistică.

Din totalul de structuri de primire turistică, 99,6% au reprezentat structurile de primire turistică cu cel puţin

5 locuri-pat.

Numărul de locuri-pat existente în toate structurile de primire turistică la 31 iulie 2019 era de 356,7 mii,

numărul cel mai mare înregistrându-se la hoteluri (199,9 mii), pensiuni agroturistice (49,1 mii), pensiuni

turistice (35,2 mii) şi vile turistice (16,7 mii).

Numărul de locuri-pat din structurile de primire turistică cu cel puţin 5 locuri-pat a reprezentat aproape

100% din numărul total de locuri-pat.

Page 9: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

10

A: TABELE REFERITOARE LA STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU CEL PUŢIN 5 LOCURI-PAT, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019.

Page 10: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

11

1. STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ ŞI CATEGORII DE CLASIFICARE, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019

- număr -

Tipuri de structuri

de primire turistică

Total structuri

de primire turistică

din total, pe categorii de clasificare:

5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate

pe stele

Total 8402 136 1012 4443 2160 544 107

Hoteluri 1625 38 378 870 303 34 2

Hosteluri 323 - 1 147 123 48 4

Moteluri 219 - 2 112 89 15 1

Hanuri 3 - - 1 2 - -

Vile turistice 709 41 122 359 160 23 4

Cabane turistice 222 - - 119 53 42 8

Pensiuni turistice 1669 20 199 997 411 42 -

Pensiuni agroturistice 2800 35 293 1648 767 57 -

Campinguri 58 - 1 9 17 20 11

Popasuri turistice 47 - - 10 21 15 1

Sate de vacanţă 9 1 1 3 3 1 -

Bungalouri 557 - - 142 174 229 12

Tabere de elevi şi preşcolari 55 - - - 1 2 52

Unităţi tip căsuţă 82 - 3 18 34 16 11

Spaţii de cazare pe nave 24 1 12 8 2 - 1

---------------------------

NOTĂ: Pentru pensiunile agroturistice clasificarea pe flori a fost asimilată cu clasificarea pe stele,

Page 11: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

12

2. STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE FORME DE PROPRIETATE, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019

- număr -

Tipuri de structuri de

primire turistică

Total structuri

de primire turistică

din total, pe forme de proprietate:

Inte- gral

de stat

Majori-

tar de

stat

Majori- tar

privată

Inte- gral

privată

Coope-ratistă

Obşteas- că

Integral străină

Publică de

interes naţional şi local

Total 8402 96 60 81 7817 44 29 161 114

Hoteluri 1625 27 5 59 1431 16 6 62 19

Hosteluri 323 3 1 2 280 4 11 12 10

Moteluri 219 - - - 204 12 - 3 -

Hanuri 3 - - - 3 - - - -

Vile turistice 709 5 5 4 668 1 5 8 13

Cabane turistice 222 17 1 2 196 1 - 5 -

Pensiuni turistice 1669 4 1 2 1626 3 - 32 1

Pensiuni

agroturistice

2800 17 1 - 2734 6 4 32 6

Campinguri 58 - 1 1 47 1 2 5 1

Popasuri turistice 47 1 - - 46 - - - -

Sate de vacanţă 9 - - 1 8 - - - -

Bungalouri 557 21 45 10 474 - - 1 6

Tabere de elevi şi

preşcolari

55 - - - - - - - 55

Unităţi tip căsuţe 82 1 - - 76 - 1 1 3

Spaţii de cazare

pe nave

24 - - - 24 - - - -

Page 12: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

13

3. STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ, CATEGORII DE CLASIFICARE ŞI ZONE TURISTICE, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019

- număr -

Tipuri de structuri

de primire turistică

Total

structuri

de primire

turistică

din total, pe categorii de clasificare:

5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate

pe stele

TOATE ZONELE

Total 8402 136 1012 4443 2160 544 107

STAŢIUNI BALNEARE

Total 597 5 56 315 139 72 10

Hoteluri 135 1 23 74 37 - - Hosteluri 8 - - 5 3 - - Moteluri 14 - - 9 5 - - Hanuri - - - - - - - Vile turistice 86 2 5 52 23 4 - Cabane turistice 8 - - 3 1 4 - Pensiuni turistice 202 2 23 123 51 3 - Pensiuni agroturistice 64 - 5 46 12 1 - Campinguri 7 - - 1 3 1 2 Popasuri turistice 5 - - - 3 2 - Sate de vacanţă - - - - - - - Bungalouri 57 - - 2 - 55 - Tabere de elevi şi preşcolari 7 - - - - 1 6 Unităţi tip căsuţă 4 - - - 1 1 2 Spaţii de cazare pe nave - - - - - - -

STAŢIUNI DIN ZONA LITORALĂ, EXCLUSIV ORAŞUL CONSTANŢA

Total 848 9 71 289 273 190 16

Hoteluri 296 6 56 143 83 8 - Hosteluri 53 - - 29 18 6 - Moteluri 2 - - - 2 - - Hanuri - - - - - - - Vile turistice 156 1 14 83 52 6 - Cabane turistice - - - - - - - Pensiuni turistice 15 2 - 6 7 - - Pensiuni agroturistice 15 - - 11 3 1 - Campinguri 12 - - 3 3 6 - Popasuri turistice 2 - - - - 2 - Sate de vacanţă - - - - - - - Bungalouri 284 - - 10 103 159 12 Tabere de elevi şi preşcolari 3 - - - - - 3 Unităţi tip căsuţă 10 - 1 4 2 2 1 Spaţii de cazare pe nave - - - - - - -

Page 13: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

14

3. STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ, CATEGORII DE CLASIFICARE ŞI ZONE TURISTICE, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019 - continuare

- număr -

Tipuri de structuri

de primire turistică

Total

structuri

de primire

turistică

din total, pe categorii de clasificare:

5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate

pe stele

STAŢIUNI DIN ZONA MONTANĂ

Total 2342 36 288 1281 612 97 28

Hoteluri 208 5 47 108 44 4 - Hosteluri 40 - - 24 12 4 - Moteluri 16 - 2 6 6 2 - Hanuri - - - - - - - Vile turistice 214 4 34 106 57 10 3 Cabane turistice 152 - - 77 45 25 5 Pensiuni turistice 455 11 73 259 99 13 - Pensiuni agroturistice 1134 16 130 680 286 22 - Campinguri 12 - - 1 4 5 2 Popasuri turistice 14 - - 3 8 3 - Sate de vacanţă 4 - 1 2 1 - - Bungalouri 52 - - 8 39 5 - Tabere de elevi şi preşcolari 16 - - - 1 - 15 Unităţi tip căsuţă 24 - 1 6 10 4 3 Spaţii de cazare pe nave 1 - - 1 - - - ZONA DELTA DUNĂRII, INCLUSIV ORAŞUL TULCEA Total 254 6 73 142 25 4 4

Hoteluri 17 - 6 10 1 - - Hosteluri - - - - - - - Moteluri - - - - - - - Hanuri - - - - - - - Vile turistice 44 - 23 17 1 2 1 Cabane turistice 1 - - 1 - - - Pensiuni turistice 13 - 2 9 2 - - Pensiuni agroturistice 107 4 29 58 15 1 - Campinguri 4 - 1 1 - - 2 Popasuri turistice 3 - - 1 1 1 - Sate de vacanţă 1 1 - - - - - Bungalouri 37 - - 36 1 - - Tabere de elevi şi preşcolari - - - - - - - Unităţi tip căsuţă 6 - 1 3 2 - - Spaţii de cazare pe nave 21 1 11 6 2 - 1

Page 14: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

15

3. STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ, CATEGORII DE CLASIFICARE ŞI ZONE TURISTICE, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019 - continuare

- număr -

Tipuri de structuri

de primire turistică

Total

structuri

de primire

turistică

din total, pe categorii de clasificare:

5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate

pe stele

BUCUREŞTI ŞI ORAŞELE REŞEDINŢĂ DE JUDEŢ, EXCLUSIV TULCEA

Total 1535 27 301 823 312 60 12

Hoteluri 677 21 204 351 90 10 1 Hosteluri 131 - 1 45 54 28 3 Moteluri 36 - - 20 14 2 - Hanuri 2 - - 1 1 - - Vile turistice 96 3 26 56 11 - - Cabane turistice 5 - - 4 1 - - Pensiuni turistice 534 3 67 321 130 13 - Pensiuni agroturistice 30 - 3 22 5 - - Campinguri 6 - - - 2 3 1 Popasuri turistice 1 - - - 1 - - Sate de vacanţă - - - - - - - Bungalouri 3 - - 3 - - - Tabere de elevi şi preşcolari 8 - - - - 1 7 Unităţi tip căsuţă 6 - - - 3 3 - Spaţii de cazare pe nave - - - - - - - ALTE LOCALITĂŢI ŞI TRASEE TURISTICE

Total 2826 53 223 1593 799 121 37

Hoteluri 292 5 42 184 48 12 1 Hosteluri 91 - - 44 36 10 1 Moteluri 151 - - 77 62 11 1 Hanuri 1 - - - 1 - - Vile turistice 113 31 20 45 16 1 - Cabane turistice 56 - - 34 6 13 3 Pensiuni turistice 450 2 34 279 122 13 - Pensiuni agroturistice 1450 15 126 831 446 32 - Campinguri 17 - - 3 5 5 4 Popasuri turistice 22 - - 6 8 7 1 Sate de vacanţă 4 - - 1 2 1 - Bungalouri 124 - - 83 31 10 - Tabere de elevi şi preşcolari 21 - - - - - 21 Unităţi tip căsuţă 32 - - 5 16 6 5 Spaţii de cazare pe nave 2 - 1 1 - - -

---------------------------

NOTĂ: Pentru pensiunile agroturistice clasificarea pe flori a fost asimilată cu clasificarea pe stele

Page 15: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

16

4. STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ PE MACROREGIUNI,REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEŢE ŞI TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019

Macroregiuni Regiuni de dezvoltare

Judeţe

Total structuri

de primire turistică

din total: pe tipuri de structuri Hoteluri Hosteluri Moteluri Hanuri Vile

turistice Cabane

turistice

Total România 8402 1625 323 219 3 709 222 Macroregiunea 1 3373 481 88 77 1 195 89

Nord-Vest 1124 198 33 32 - 54 17 Bihor 256 52 12 5 - 26 5 Bistriţa-Năsăud 95 15 1 2 - 2 6 Cluj 334 69 11 6 - 11 2 Maramureş 262 33 4 6 - 3 3 Satu-Mare 62 19 3 13 - 10 -

Sălaj 115 10 2 - - 2 1 Centru 2249 283 55 45 1 141 72

Alba 196 18 3 6 - 10 7 Braşov 930 126 26 9 - 82 36 Covasna 93 14 5 3 - 7 1 Harghita 420 24 10 4 - 4 14 Mureş 337 57 6 18 - 19 4

Sibiu 273 44 5 5 1 19 10 Macroregiunea 2 2533 557 110 59 - 317 22 Nord-Est 1029 127 41 29 - 46 20

Bacău 155 20 7 12 - 13 1 Botoşani 19 8 1 1 - 1 - Iaşi 84 30 5 2 - 4 1 Neamţ 277 16 11 6 - 7 5 Suceava 469 49 15 6 - 21 12

Vaslui 25 4 2 2 - - 1 Sud-Est 1504 430 69 30 271 2

Brăila 43 20 1 3 - 4 - Buzău 109 19 1 8 - 11 - Constanţa 934 346 59 3 - 170 - Galaţi 43 16 4 4 - 6 -

Tulcea 298 18 - - - 75 1 Vrancea 77 11 4 12 - 5 1

Macroregiunea 3 1021 313 60 39 2 84 27 Sud-Muntenia 811 171 29 34 2 68 27

Argeş 296 44 9 3 - 14 13 Călăraşi 30 3 1 5 - - -

Dâmboviţa 85 18 5 2 1 3 5 Giurgiu 18 6 2 4 - - - Ialomiţa 29 12 2 6 - 2 1 Prahova 330 80 10 13 - 47 7 Teleorman 23 8 - 1 1 2 1

Bucureşti-Ilfov 210 142 31 5 - 16 - Ilfov 34 13 4 4 - 4 -

Mun. Bucureşti 176 129 27 1 - 12 - Macroregiunea 4 1475 274 65 44 113 84 Sud-Vest-Oltenia 631 124 27 25 54 15

Dolj 68 31 7 4 - 2 - Gorj 160 17 5 7 - 8 8 Mehedinţi 83 13 8 3 - 4 1

Olt 25 11 - 1 - 1 1 Vâlcea 295 52 7 10 - 39 5

Vest 844 150 38 19 59 69 Arad 157 35 5 4 - 7 3 Caraş-Severin 244 32 11 4 - 4 19 Hunedoara 274 26 8 9 - 44 47 Timiş 169 57 14 2 - 4 -

17

- număr -

de primire turistică: Macroregiuni Regiuni de dezvoltare

Judeţe Pensiuni turistice

Pensiuni agroturis

tice

Campinguri Popasuri Sate de vacanţă

Bungalouri Tabere de elevi şi

preşcolari

Unităţi tipcăsuţă

Spaţii de cazare pe

nave

1669 2800 58 47 9 557 55 82 24 Total România 784 1430 19 6 5 147 24 27 Macroregiunea 1 185 538 6 1 1 50 5 4 Nord-Vest

25 127 1 - - - 3 - - Bihor 11 57 - - - - 1 - - Bistriţa-Năsăud 65 164 3 1 1 - 1 - - Cluj 63 147 2 - - - - 1 - Maramureş 5 12 - - - - - - - Satu-Mare

16 31 - - - 50 - 3 - Sălaj 599 892 13 5 4 97 19 23 Centru

30 113 1 3 - 1 3 1 - Alba 255 383 2 - 2 5 1 3 - Braşov

22 36 - 1 - - 2 2 - Covasna 99 215 2 1 1 28 3 15 - Harghita

113 49 5 - 1 61 3 1 - Mureş 80 96 3 - - 2 7 1 - Sibiu

302 692 22 21 2 363 12 32 22 Macroregiunea 2 233 458 5 10 1 39 7 12 1 Nord-Est

58 39 - 1 - 1 2 1 - Bacău 4 2 - - - 1 1 - - Botoşani

20 19 1 1 - - 1 - - Iaşi 30 152 - 5 - 34 2 8 1 Neamţ

117 235 4 3 1 3 - 3 - Suceava 4 11 - - - - 1 - - Vaslui

69 234 17 11 1 324 5 20 21 Sud-Est 9 1 1 2 - - 1 1 - Brăila 4 62 - 1 - 2 - 1 - Buzău

24 20 12 2 - 285 3 10 - Constanţa 8 3 - 1 - - - 1 - Galaţi

13 118 4 4 1 37 - 6 21 Tulcea 11 30 - 1 - - 1 1 - Vrancea

196 258 4 3 - 16 9 8 2 Macroregiunea 3 182 256 4 3 - 16 9 8 2 Sud-Muntenia

39 161 - 2 - 1 3 7 - Argeş 3 4 - - - 14 - - - Călăraşi

14 36 1 - - - - - - Dâmboviţa 2 4 - - - - - - - Giurgiu 1 2 1 - - - 1 1 - Ialomiţa

121 45 2 1 - 1 3 - - Prahova 2 4 - - - - 2 - 2 Teleorman

14 2 - - - - - - - Bucureşti-Ilfov 7 2 - - - - - - - Ilfov 7 - - - - - - - - Mun. Bucureşti

387 420 13 17 2 31 10 15 - Macroregiunea 4149 209 5 8 1 4 4 6 - Sud-Vest-Oltenia

14 10 - - - - - - - Dolj 37 76 - 1 - - - 1 - Gorj 13 41 - - - - - - - Mehedinţi 6 4 - - - 1 - - - Olt

79 78 5 7 1 3 4 5 - Vâlcea 238 211 8 9 1 27 6 9 Vest

53 39 4 - - 5 - 2 - Arad 70 86 2 6 - 4 2 4 - Caraş-Severin 66 59 1 2 1 8 2 1 - Hunedoara 49 27 1 1 - 10 2 2 - Timiş

Page 16: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

18

5. CAMERELE EXISTENTE ÎN FUNCŢIE DE DOTAREA CU INSTALAŢII SANITARE ŞI LOCURILE – PAT ÎN CAMERE, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ ( EXCLUSIV CAMERELE DIN CĂSUŢE ), EXISTENTE LA 31 IULIE 2019

Total

din total: pe tipuri de structuri

Hoteluri Hosteluri Moteluri Hanuri Vile turistice

Cabane turistice

Camere existente 162935 99715 5380 4065 41 7792 2482

A. În funcţie de dotarea

cu instalaţii sanitare:

- cu baie sau duş 157448 98978 4817 3999 41 7499 2189

- fără baie sau duş 5487 737 563 66 - 293 293

B. În funcţie de numărul

de locuri în camere:

- cu un pat de 1 loc 6191 4219 265 267 6 169 39

- cu un pat de 2 locuri 65665 36802 1519 1206 21 3376 912

- cu 2 paturi de 1 loc 71160 50266 1858 1976 11 3002 903

- cu mai mult de 2 paturi 10318 2261 1489 347 3 647 513

- camere (dormitoare) în

apartamente

9034 5661 242 262 - 596 115

- camere pentru

persoane cu dizabilităţi

567 506 7 7 - 2 -

C. După modul de

funcţionare al

structurii de cazare:

- permanente 124921 69859 4083 3969 41 5120 2455

- sezoniere 38014 29856 1297 96 - 2672 27

19

- număr -

de primire turistică:

Pensiuni turistice

Pensiuni agroturisti

ce Campinguri Popasuri Sate de

vacanţă Bungalouri Tabere de

elevi şi preşcolari

Spaţii de

cazare pe

nave

16536 22927 188 269 174 1426 1525 415 Camere existente

A. În funcţie de dotarea

cu instalaţii sanitare

16036 21479 78 234 165 901 617 415 - cu baie sau duş

500 1448 110 35 9 525 908 - - fără baie sau duş

B. În funcţie de numărul

de locuri în camere: 613 548 - 6 2 30 13 14 - cu un pat de 1 loc

8394 12774 8 93 86 279 47 148 - cu un pat de 2 locuri

5025 6415 93 124 62 855 336 234 - cu 2 paturi de 1 loc

1528 2042 81 37 24 221 1121 4 - cu mai mult de 2 paturi

953 1128 6 9 - 39 8 15 - camere (dormitoare) în

apartamente

23 20 - - - 2 - - - camere pentru persoane cu

dizabilităţi

C. După modul de

funcţionare al structurii de

cazare

16089 21227 53 234 158 367 1048 218 - permanente

447 1700 135 35 16 1059 477 197 - sezoniere

Page 17: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

20

6. CAMERELE DIN CĂSUŢE ŞI PARCELELE DE CAMPARE DIN CAMPINGURI, PE ZONE TURISTICE, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019

- număr -

Total

din total, pe zone turistice:

Staţiuni balneare

Staţiuni din

zona litorală,

exclusiv oraşul

Constanţa

Staţiuni din

zona montană

Zona Delta

Dunării, inclusiv

oraşul Tulcea

Bucureşti şi

oraşele reşedinţă

de judeţ,

exclusiv Tulcea

Alte localităţi

şi trasee

turistice

Camere în căsuţe: 3195 405 611 651 184 296 1048

- cu apă curentă 1429 293 115 271 86 80 584

Parcele de campare: 2137 126 1258 272 145 97 239

- cu apă curentă 947 75 750 36 45 24 17

7. CAMERELE EXISTENTE ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ ( EXCLUSIV CELE DIN CĂSUŢE ), PE ZONE TURISTICE, TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ ŞI CATEGORII DE CLASIFICARE, LA 31 IULIE 2019

- număr -

Tipuri de structuri

de primire turistică

Total

din total, pe categorii de clasificare:

5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasifi

cate pe stele

TOATE ZONELE

Camere existente 162935 5018 34171 81590 35898 4529 1729

Hoteluri 99715 4205 27267 46044 20585 1543 71 Hosteluri 5380 - 52 2783 1940 562 43 Moteluri 4065 - 17 2184 1632 217 15 Hanuri 41 - - 20 21 - - Vile turistice 7792 108 1174 4332 1907 237 34 Cabane turistice 2482 - - 1438 539 390 115 Pensiuni turistice 16536 224 2292 10030 3626 364 - Pensiuni agroturistice 22927 450 3099 13877 5143 358 - Campinguri 188 - - 58 91 20 19 Popasuri turistice 269 - - 126 95 45 3 Sate de vacanţă 174 16 41 76 37 4 - Bungalouri 1426 - - 472 219 723 12 Tabere de elevi şi preşcolari 1525 - - - 53 66 1406 Spaţii de cazare pe nave 415 15 229 150 10 - 11

Page 18: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

21

7. CAMERELE EXISTENTE ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ ( EXCLUSIV CELE DIN CĂSUŢE ), PE ZONE TURISTICE, TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ ŞI CATEGORII DE CLASIFICARE, LA 31 IULIE 2019- continuare

- număr -

Tipuri de structuri

de primire turistică

Total

din total, pe categorii de clasificare:

5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate

pe stele

STAŢIUNI BALNEARE

Camere existente 16810 222 2247 8676 5306 149 210

Hoteluri 12468 180 1882 6111 4295 - - Hosteluri 146 - - 83 63 - - Moteluri 248 - - 145 103 - - Hanuri - - - - - - - Vile turistice 949 18 52 589 261 29 - Cabane turistice 86 - - 34 11 41 - Pensiuni turistice 1911 24 258 1150 459 20 - Pensiuni agroturistice 712 - 55 550 101 6 - Campinguri 8 - - - 8 - - Popasuri turistice 5 - - - 5 - - Sate de vacanţă - - - - - - - Bungalouri 49 - - 14 - 35 - Tabere de elevi şi preşcolari 228 - - - - 18 210 Spaţii de cazare pe nave - - - - - - -

STAŢIUNI DIN ZONA LITORALĂ, EXCLUSIV ORAŞUL CONSTANŢA

Camere existente 38164 631 6416 18785 10711 1410 211

Hoteluri 32958 589 6202 16536 9117 514 - Hosteluri 1383 - - 744 505 134 - Moteluri 50 - - - 50 - - Hanuri - - - - - - - Vile turistice 2254 10 214 1225 703 102 - Cabane turistice - - - - - - - Pensiuni turistice 213 32 - 69 112 - - Pensiuni agroturistice 174 - - 116 48 10 - Campinguri 100 - - 30 70 - - Popasuri turistice - - - - - - - Sate de vacanţă - - - - - - - Bungalouri 833 - - 65 106 650 12 Tabere de elevi şi preşcolari 199 - - - - - 199 Spaţii de cazare pe nave - - - - - - -

Page 19: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

22

7. CAMERELE EXISTENTE ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ ( EXCLUSIV CELE DIN CĂSUŢE ), PE ZONE TURISTICE, TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ ŞI CATEGORII DE CLASIFICARE, LA 31 IULIE 2019- continuare

- număr -

Tipuri de structuri

de primire turistică

Total

din total, pe categorii de clasificare:

5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate

pe stele

STAŢIUNI DIN ZONA MONTANĂ

Camere existente 28504 593 5719 14867 5835 1007 483

Hoteluri 9077 222 3021 3903 1651 280 - Hosteluri 564 - - 407 103 54 - Moteluri 410 - 17 190 168 35 - Hanuri - - - - - - - Vile turistice 2335 21 380 1238 576 91 29 Cabane turistice 1796 - - 1023 462 230 81 Pensiuni turistice 4405 127 917 2550 715 96 - Pensiuni agroturistice 9070 223 1343 5356 1984 164 - Campinguri 32 - - - 13 14 5 Popasuri turistice 94 - - 54 35 5 - Sate de vacanţă 127 - 41 62 24 - - Bungalouri 158 - - 69 51 38 - Tabere de elevi şi preşcolari 421 - - - 53 - 368 Spaţii de cazare pe nave 15 - - 15 - - -

ZONA DELTA DUNĂRII, INCLUSIV ORAŞUL TULCEA

Camere existente 2938 84 1013 1590 215 20 16

Hoteluri 955 - 361 548 46 - - Hosteluri - - - - - - - Moteluri - - - - - - - Hanuri - - - - - - - Vile turistice 228 - 99 107 5 12 5 Cabane turistice - - - - - - - Pensiuni turistice 152 - 41 99 12 - - Pensiuni agroturistice 1133 53 369 570 135 6 - Campinguri 15 - - 15 - - - Popasuri turistice 25 - - 20 3 2 - Sate de vacanţă 16 16 - - - - - Bungalouri 188 - - 184 4 - - Tabere de elevi şi preşcolari - - - - - - - Spaţii de cazare pe nave 226 15 143 47 10 - 11

Page 20: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

23

7. CAMERELE EXISTENTE ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ ( EXCLUSIV CELE DIN CĂSUŢE ), PE ZONE TURISTICE, TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ ŞI CATEGORII DE CLASIFICARE, LA 31 IULIE 2019 - continuare

- număr -

Tipuri de structuri

de primire turistică

Total

din total, pe categorii de clasificare:

5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate

pe stele

BUCUREŞTI ŞI ORAŞELE REŞEDINŢĂ DE JUDEŢ, EXCLUSIV TULCEA

Camere existente 44597 3068 15031 19238 6085 967 208

Hoteluri 34640 3031 14002 13467 3652 466 22 Hosteluri 1915 - 52 850 693 284 36 Moteluri 707 - - 416 254 37 - Hanuri 30 - - 20 10 - - Vile turistice 1074 20 222 665 167 - - Cabane turistice 71 - - 64 7 - - Pensiuni turistice 5673 17 736 3529 1259 132 - Pensiuni agroturistice 261 - 19 199 43 - - Campinguri - - - - - - - Popasuri turistice - - - - - - - Sate de vacanţă - - - - - - - Bungalouri 28 - - 28 - - - Tabere de elevi şi preşcolari 198 - - - - 48 150 Spaţii de cazare pe nave - - - - - - -

ALTE LOCALITĂŢI ŞI TRASEE TURISTICE

Camere existente 31922 420 3745 18434 7746 976 601

Hoteluri 9617 183 1799 5479 1824 283 49 Hosteluri 1372 - - 699 576 90 7 Moteluri 2650 - - 1433 1057 145 15 Hanuri 11 - - - 11 - - Vile turistice 952 39 207 508 195 3 - Cabane turistice 529 - - 317 59 119 34 Pensiuni turistice 4182 24 340 2633 1069 116 - Pensiuni agroturistice 11577 174 1313 7086 2832 172 - Campinguri 33 - - 13 - 6 14 Popasuri turistice 145 - - 52 52 38 3 Sate de vacanţă 31 - - 14 13 4 - Bungalouri 170 - - 112 58 - - Tabere de elevi şi preşcolari 479 - - - - - 479 Spaţii de cazare pe nave 174 - 86 88 - - -

------------------------------- NOTĂ: Pentru pensiunile agroturistice clasificarea pe flori a fost asimilată cu clasificarea pe stele.

Page 21: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

24

8. CAMERELE EXISTENTE ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ (EXCLUSIV CELE DIN CĂSUŢE ), PE MACROREGIUNI, REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEŢE ŞI TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ LA 31 IULIE 2019

Macroregiuni Regiuni de dezvoltare

Judeţe Total

din total, pe tipuri de structuri

Hoteluri Hosteluri Moteluri Hanuri Vile turistice

Cabaneturistice

Total România 162935 99715 5380 4065 41 7792 2482Macroregiunea 1 49526 23360 1177 1560 20 2210 1101

Nord-Vest 18910 10486 566 644 - 520 214Bihor 6570 4323 284 101 - 204 69Bistriţa-Năsăud 1647 922 7 37 - 20 79Cluj 5575 3173 81 167 - 153 23Maramureş 3145 1147 92 104 - 23 33Satu-Mare 1104 581 47 235 - 102 -

Sălaj 869 340 55 - - 18 10 Centru 30616 12874 611 916 20 1690 887

Alba 2338 623 45 108 - 146 69Braşov 13415 5621 288 257 - 847 429Covasna 1992 1298 44 37 - 113 9Harghita 3817 1035 94 68 - 58 160Mureş 4640 2339 91 378 - 223 48

Sibiu 4414 1958 49 68 20 303 172 Macroregiunea 2 62763 44624 2134 1088 - 3521 258 Nord-Est 14469 6382 477 551 - 517 208

Bacău 2643 1269 78 192 - 178 8Botoşani 589 355 18 12 - 5 -Iaşi 2052 1468 46 66 - 42 12Neamţ 3014 931 140 133 - 85 62Suceava 5785 2187 176 132 - 207 112

Vaslui 386 172 19 16 - - 14 Sud-Est 48294 38242 1657 537 - 3004 50

Brăila 1061 881 6 48 - 45 -Buzău 1591 617 15 160 - 147 -Constanţa 40487 34776 1502 79 - 2449 -Galaţi 970 646 97 45 - 53 -

Tulcea 3094 972 - - - 269 -Vrancea 1091 350 37 205 - 41 50

Macroregiunea 3 26106 18578 1004 727 21 885 333 Sud-Muntenia 13934 7256 591 666 21 717 333

Argeş 4110 1664 225 27 - 178 202 Călăraşi 438 206 47 118 - - -

Dâmboviţa 1443 752 60 23 11 46 49Giurgiu 392 197 25 112 - - -Ialomiţa 1005 773 32 96 - 36 8Prahova 5973 3409 202 274 - 444 67Teleorman 573 255 - 16 10 13 7

Bucureşti-Ilfov 12172 11322 413 61 - 168 - Ilfov 1148 839 76 53 - 45 -

Mun. Bucureşti 11024 10483 337 8 - 123 - Macroregiunea 4 24540 13153 1065 690 - 1176 790 Sud-Vest-Oltenia 10803 6016 500 396 - 479 132

Dolj 1548 1099 142 83 - 19 -Gorj 1888 559 130 97 - 93 70Mehedinţi 1185 523 143 34 - 12 5

Olt 464 337 - 19 - 9 12Vâlcea 5718 3498 85 163 - 346 45

Vest 13737 7137 565 294 - 697 658Arad 2397 1237 59 42 - 70 41Caraş-Severin 4188 2224 137 68 - 43 201Hunedoara 3552 1293 111 133 - 510 416Timiş 3600 2383 258 51 - 74 -

25

- număr -

de primire turistică: Macroregiuni Regiuni de dezvoltare

Judeţe Pensiuni turistice

Pensiuni agroturis

tice

Campinguri Popasuri Sate de vacanţă

Bungalouri Tabere de elevi şi

preşcolari

Spaţii decazare pe

nave

16536 22927 188 269 174 1426 1525 415 Total România 7766 11476 32 31 77 139 577 - Macroregiunea 1 1982 4329 18 - - 54 97 - Nord-Vest

289 1260 - - - - 40 - Bihor 137 409 - - - - 36 - Bistriţa-Năsăud 761 1183 13 - - - 21 - Cluj 553 1188 5 - - - - - Maramureş 58 81 - - - - - - Satu-Mare

184 208 - - - 54 - - Sălaj 5784 7147 14 31 77 85 480 - Centru

312 970 - 14 - - 51 - Alba 2605 3224 - - 60 58 26 - Braşov

167 257 - 8 - - 59 - Covasna 884 1410 14 9 4 - 81 - Harghita 992 450 - - 13 - 106 - Mureş 824 836 - - - 27 157 - Sibiu

3083 5888 123 122 57 1171 453 241 Macroregiunea 2 2272 3624 8 59 41 128 187 15 Nord-Est

575 290 - 27 - 8 18 - Bacău 95 20 - - - 31 53 - Botoşani

220 158 - 3 - - 37 - Iaşi 258 1283 - - - 48 59 15 Neamţ

1076 1776 8 29 41 41 - - Suceava 48 97 - - - - 20 - Vaslui

811 2264 115 63 16 1043 266 226 Sud-Est 76 5 - - - - - - Brăila 69 567 - - - 16 - - Buzău

315 228 100 - - 839 199 - Constanţa 92 13 - 24 - - - - Galaţi

152 1220 15 36 16 188 - 226 Tulcea 107 231 - 3 - - 67 - Vrancea

1858 2175 27 42 - 27 255 174 Macroregiunea 3 1689 2136 27 42 - 27 255 174 Sud-Muntenia

396 1252 - 20 - 10 136 - Argeş 24 26 - - - 17 - - Călăraşi

129 360 13 - - - - - Dâmboviţa 21 37 - - - - - - Giurgiu 15 13 - - - - 32 - Ialomiţa

1091 407 14 22 - - 43 - Prahova 13 41 - - - - 44 174 Teleorman

169 39 - - - - - - Bucureşti-Ilfov 96 39 - - - - - - Ilfov 73 - - - - - - - Mun. Bucureşti

3829 3388 6 74 40 89 240 - Macroregiunea 4 1469 1597 - 31 26 20 137 - Sud-Vest-Oltenia

123 82 - - - - - - Dolj 387 552 - - - - - - Gorj 122 346 - - - - - - Mehedinţi 55 20 - - - 12 - - Olt

782 597 - 31 26 8 137 - Vâlcea 2360 1791 6 43 14 69 103 - Vest

543 370 6 - - 29 - - Arad 672 764 - 5 - 40 34 - Caraş-Severin 598 411 - 29 14 - 37 - Hunedoara 547 246 - 9 - - 32 - Timiş

Page 22: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

26

9. LOCURILE - PAT DE CAZARE TURISTICĂ PE CAMERE PERMANENTE, SEZONIERE ŞI TIPURI DE STRUCTURIDE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019

Total din total, pe tipuri de structuri

Hoteluri Hosteluri Moteluri Hanuri Vile turistice

Cabane turistice

A.Locuri în camere

( exclusiv cele din căsuţe )

340240 199836 13691 8579 80 16559 6156

- în camere cu un pat

de 1 loc

6191 4219 265 267 6 169 39

- în camere cu un pat

de 2 locuri

131406 73604 3038 2412 42 6752 1824

- în camere cu 2 paturi

de 1 loc

142384 100532 3716 3952 22 6004 1806

- în camere cu mai mult

de 2 paturi

37228 7349 6060 1156 10 2235 2159

- în camere ( dormitoare )

în apartamente

21870 13115 594 772 - 1395 328

- camere pentru

persoane cu dizabilităţi

1161 1017 18 20 - 4 -

. Locuri în căsuţe 7674 86 6 - - 106 60

C. Locuri de campare în

campinguri

8648 - 24 20 - - -

D.Total locuri de cazare

( A + B + C )

356562 199922 13721 8599 80 16665 6216

- permanente 260673 139564 10550 8351 80 10875 6036

- sezoniere 95889 60358 3171 248 - 5790 180

27

- număr -

de primire turistică:

Pensiuni turistice

Pensiuni agroturis

tice

Campin guri

Popasuri Sate de vacanţă

Bungalo uri

Tabere de elevi şi

preşcolari

Unităţi tip căsuţă

Spaţii de cazare

pe nave

35074 48753 573 588 441 3132 5806 140 832 A. Locuri în camere

( exclusiv cele din căsuţe )

613 548 - 6 2 30 13 - 14 - în camere cu un pat

de 1 loc

16788 25548 16 186 172 558 94 76 296 - în camere cu un pat

de 2 locuri

10050 12830 186 248 124 1710 672 64 468 - în camere cu 2

paturi de 1 loc

5102 6774 356 123 143 738 5011 - 12 - în camere cu mai mult

de 2 paturi

2472 3004 15 25 - 92 16 - 42 - în camere ( dormitoare )

în apartamente

49 49 - - - 4 - - - - camere pentru

persoane cu dizabilităţi

120 240 2368 1339 36 426 602 2271 14 B. Locuri în căsuţe

4 60 7572 676 - 200 - 92 - C. Locuri de campare în

campinguri

35198 49053 10513 2603 477 3758 6408 2503 846 D. Total locuri de cazare

( A + B + C )

34116 45219 119 516 409 784 3600 24 430 - permanente

1082 3834 10394 2087 68 2974 2808 2479 416 - sezoniere

Page 23: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

28

10. LOCURILE - PAT DE CAZARE TURISTICĂ PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNIDE CAZARE TURISTICĂ ŞI FORME DE PROPRIETATE, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019

Total din total, pe tipuri de structuri

Hoteluri Hosteluri Moteluri Hanuri Vile turistice

Cabaneturistice

Proprietate integral de stat

A.Locuri în camere ( exclusiv cele din căsuţe ) 5966 4967 180 - - 292 217 - în camere cu un pat de 1 loc 158 139 - - - 1 6 - în camere cu un pat de 2 locuri 1212 972 46 - - 2 64 - în camere cu 2 paturi de 1 loc 3928 3446 106 - - 126 124 - în camere cu mai mult de 2 paturi 191 94 18 - - 21 19 - în camere ( dormitoare ) în apartamente 411 252 8 - - 142 4 - camere pentru persoane cu dizabilităti 66 64 2 - - - -B. Locuri în căsuţe 100 - - - - - -C, Locuri de campare în campinguri 80 - - - - - -D. Total locuri de cazare ( A + B + C ) 6146 4967 180 - - 292 217 - permanente 5370 4555 180 - - 150 217 - sezoniere 776 412 - - - 142 -

Proprietate majoritar de stat

A.Locuri în camere ( exclusiv cele din căsuţe ) 1514 1110 110 - - 120 34 - în camere cu un pat de 1 loc 110 110 - - - - - - în camere cu un pat de 2 locuri 360 210 - - - 120 6 - în camere cu 2 paturi de 1 loc 862 734 12 - - - - - în camere cu mai mult de 2 paturi 168 42 98 - - - 28 - în camere ( dormitoare ) în apartamente 14 14 - - - - - - camere pentru persoane cu dizabilităţi - - - - - - -B. Locuri în căsuţe 26 - - - - - -C. Locuri de campare în campinguri 192 - - - - - -D. Total locuri de cazare ( A + B + C ) 1732 1110 110 - - 120 34 - permanente 597 377 110 - - 40 34 - sezoniere 1135 733 - - - 80 -

29

- număr - de primire turistică: Pensiuni turistice

Pensiuni agroturis

tice

Campin guri

Popasuri Sate de vacanţă

Bungalo uri

Tabere de elevi şi

preşcolari

Unităţi tipcăsuţă

Spaţii de

cazare pe

nave

Proprietate integral de stat

61 207 - - - 42 - - - A. Locuri în camere

( exclusiv cele din căsuţe )

7 5 - - - - - - - în camere cu un pat de 1 loc

4 124 - - - - - - - - în camere cu un pat de 2 locuri

42 42 - - - 42 - - - - în camere cu 2 paturi de 1 loc

8 31 - - - - - - - - în camere cu mai mult de 2 paturi

- 5 - - - - - - -

- în camere ( dormitoare ) în apartamente

- - - - - - - - - - camere pentru persoane cu dizabilităţi

- - - 60 - - - 40 - B. Locuri în căsuţe

- - - 80 - - - - - C.Locuri de campare în campinguri

61 207 - 140 - 42 - 40 - D. Total locuri de cazare ( A + B + C )

61 207 - - - - - - - - permanente - - - 140 - 42 - 40 - - sezoniere

Proprietate majoritar de stat

14 10 26 - - 90 - - - A. Locuri în camere

( exclusiv cele din căsuţe )

- - - - - - - - - - în camere cu un pat de 1 loc

14 10 - - - - - - - - în camere cu un pat de 2 locuri

- - 26 - - 90 - - - - în camere cu 2 paturi de 1 loc

- - - - - - - - - - în camere cu mai mult de 2 paturi

- - - - - - - - - - în camere ( dormitoare ) în apartamente

- - - - - - - - - - camere pentru persoane cu dizabilităţi

- - 26 - - - - - - B. Locuri în căsuţe

- - 192 - - - - - - C.Locuri de campare în campinguri

14 10 244 - - 90 - - - D. Total locuri de cazare ( A + B + C )

- 10 26 - - - - - - - permanente 14 - 218 - - 90 - - - - sezoniere

Page 24: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

30

10. LOCURILE - PAT DE CAZARE TURISTICĂ PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNIDE CAZARE TURISTICĂ ŞI FORME DE PROPRIETATE, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019 - continuare -

Total din total, pe tipuri de structuri

Hoteluri Hosteluri Moteluri Hanuri Vile turistice

Cabane turistice

Proprietate majoritar privată

A.Locuri în camere ( exclusiv cele din căsuţe ) 18226 17649 224 - - 183 98 - în camere cu un pat de 1 loc 333 326 - - - 4 - - în camere cu un pat de 2 locuri 4616 4552 - - - 12 48 - în camere cu 2 paturi de 1 loc 11700 11408 80 - - 114 40 - în camere cu mai mult de 2 paturi 370 176 144 - - 33 10 - în camere ( dormitoare ) în apartamente 1140 1120 - - - 20 - - camere pentru persoane cu dizabilităţi 67 67 - - - - - B.Locuri în căsuţe 750 - - - - - -C, Locuri de campare în campinguri - - - - - - - D. Total locuri de cazare ( A + B + C ) 18976 17649 224 - - 183 98 - permanente 6436 6123 80 - - 73 98 - sezoniere 12540 11526 144 - - 110 -

Proprietate integral privată

A.,Locuri în camere ( exclusiv cele din căsuţe ) 290322 163444 11235 7970 80 14985 5630 - în camere cu un pat de 1 loc 5167 3337 221 253 6 157 32 - în camere cu un pat de 2 locuri 118198 62212 2796 2316 42 6478 1694 - în camere cu 2 paturi de 1 loc 118498 79944 2990 3648 22 5556 1522 - în camere cu mai mult de 2 paturi 28312 6149 4683 996 10 1626 2082 - în camere ( dormitoare ) în apartamente 19193 10968 543 737 - 1164 300 - camere pentru persoane cu dizabilităţi 954 834 2 20 - 4 - B. Locuri în căsuţe 5712 86 6 - - 106 60 C.Locuri de campare în campinguri 7620 - 24 20 - - - D. Total locuri de cazare ( A + B + C ) 303654 163530 11265 7990 80 15091 5690 - permanente 228362 117269 8465 7742 80 9876 5510 - sezoniere 75292 46261 2800 248 - 5215 180

31

- număr - de primire turistică: Pensiuni turistice

Pensiuni agroturis

tice

Camping uri

Popasuri Sate de vacanţă

Bungalo uri

Tabere de elevi şi

preşcolari

Unităţi tip căsuţă

Spaţii de cazare

pe nave

Proprietate majoritar privată

24 - - - 48 - - - - A. Locuri în camere

( exclusiv cele din căsuţe )

1 - - - 2 - - - - - în camere cu un pat de 1 loc

4 - - - - - - - - - în camere cu un pat de 2 locuri

16 - - - 42 - - - - - în camere cu 2 paturi de 1 loc

3 - - - 4 - - - - - în camere cu mai mult de 2 paturi

- - - - - - - - -

- în camere ( dormitoare ) în apartamente

- - - - - - - - - - camere pentru persoane cu dizabilităţi

- - 720 - - 30 - - - B. Locuri în căsuţe

- - - - - - - - - C. Locuri de campare în campinguri

24 - 720 - 48 30 - - - D. Total locuri de cazare ( A + B + C )

14 - - - 48 - - - - - permanente 10 - 720 - - 30 - - - - sezoniere

Proprietate integral privată

34119 47633 438 588 393 2835 - 140 832 A. Locuri în camere

( exclusiv cele din căsuţe )

598 531 - 6 - 12 - - 14 - în camere cu un pat de 1 loc

16328 25066 16 186 172 520 - 76 296

- în camere cu un pat de 2 locuri

9804 12460 146 248 82 1544 - 64 468 - în camere cu 2 paturi de 1 loc

4943 6594 276 123 139 679 - - 12 - în camere cu mai mult de 2 paturi

2400 2938 - 25 - 76 - - 42 - în camere ( dormitoare ) în apartamente

46 44 - - - 4 - - - - camere pentru persoane cu dizabilităţi

120 204 1338 1279 36 396 - 2067 14 B. Locuri în căsuţe

4 60 6652 596 - 200 - 64 - C. Locuri de campare în campinguri

34243 47897 8428 2463 429 3431 - 2271 846 D. Total locuri de cazare ( A + B + C )

33221 44165 44 516 361 659 - 24 430 - permanente 1022 3732 8384 1947 68 2772 - 2247 416 - sezoniere

Page 25: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

32

10. LOCURILE - PAT DE CAZARE TURISTICĂ PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNIDE CAZARE TURISTICĂ ŞI FORME DE PROPRIETATE, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019 - continuare -

Total din total, pe tipuri de structuri

Hoteluri Hosteluri Moteluri Hanuri Vile

turistice Cabane turistice

Proprietate cooperatistă

A.Locuri în camere ( exclusiv cele din căsuţe ) 2006 1170 116 499 - 25 27 - în camere cu un pat de 1 loc 34 19 1 13 - - 1 - în camere cu un pat de 2 locuri 618 494 10 58 - 14 4 - în camere cu 2 paturi de 1 loc 866 404 68 274 - - 14 - în camere cu mai mult de 2 paturi 424 225 27 140 - 9 4 - în camere ( dormitoare ) în apartamente 62 26 10 14 - 2 4 - camere pentru persoane cu dizabilităţi 2 2 - - - - - B. Locuri în căsuţe 18 - - - - - -C. Locuri de campare în campinguri - - - - - - - D. Total locuri de cazare ( A + B + C ) 2024 1170 116 499 - 25 27 - permanente 2006 1170 116 499 - 25 27 - sezoniere

18 - - - - - -

Proprietate obştească

A.Locuri în camere ( exclusiv cele din căsuţe ) 1714 1032 432 - - 198 - - în camere cu un pat de 1 loc 37 7 23 - - 5 - - în camere cu un pat de 2 locuri 204 166 6 - - 26 - - în camere cu 2 paturi de 1 loc 1004 760 144 - - 62 - - în camere cu mai mult de 2 paturi 410 76 247 - - 81 - - în camere ( dormitoare ) în apartamente 49 23 2 - - 24 - - camere pentru persoane cu dizabilităţi 10 - 10 - - - - B. Locuri în căsuţe 106 - - - - - -C. Locuri de campare în campinguri 72 - - - - - -D.Total locuri de cazare ( A + B + C ) 1892 1032 432 - - 198 - - permanente 1534 852 432 - - 198 - - sezoniere 358 180 - - - - -

33

- număr - de primire turistică: Pensiuni turistice

Pensiuni agroturis

tice

Campin guri

Popasuri Sate de vacanţă

Bungalo uri

Tabere de elevi şi

preşcolari

Unităţi tipcăsuţă

Spaţii de

cazare pe

nave

Proprietate cooperatistă

38 131 - - - - - - - A. Locuri în camere

( exclusiv cele din căsuţe )

- - - - - - - - - - în camere cu un pat de 1 loc

16 22 - - - - - - - - în camere cu un pat de 2 locuri

22 84 - - - - - - - - în camere cu 2 paturi de 1 loc

- 19 - - - - - - - - în camere cu mai mult de 2 paturi

- 6 - - - - - - -

- în camere ( dormitoare ) în apartamente

- - - - - - - - - - camere pentru persoane cu dizabilităţi

- - 18 - - - - - - B. Locuri în căsuţe

- - - - - - - - - C. Locuri de campare în campinguri

38 131 18 - - - - - - D. Total locuri de cazare ( A + B + C )

38 131 - - - - - - - - permanente - - 18 - - - - - - - sezoniere

Proprietate obştească

- 52 - - - - - - - A. Locuri în camere

( exclusiv cele din căsuţe )

- 2 - - - - - - - - în camere cu un pat de 1 loc

- 6 - - - - - - - - în camere cu un pat de 2 locuri

- 38 - - - - - - - - în camere cu 2 paturi de 1 loc

- 6 - - - - - - - - în camere cu mai mult de 2 paturi

- - - - - - - - - - în camere ( dormitoare ) în apartamente

- - - - - - - - - - camere pentru persoane cu dizabilităţi

- 18 48 - - - - 40 - B. Locuri în căsuţe

- - 72 - - - - - - C. Locuri de campare în campinguri

- 70 120 - - - - 40 - D. Total locuri de cazare ( A + B + C )

- 52 - - - - - - - - permanente - 18 120 - - - - 40 - - sezoniere

Page 26: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

34

10. LOCURILE - PAT DE CAZARE TURISTICĂ PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNIDE CAZARE TURISTICĂ ŞI FORME DE PROPRIETATE, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019- continuare -

Total din total, pe tipuri de structuri

Hoteluri Hosteluri Moteluri Hanuri Vile turistice

Cabaneturistice

Proprietate integral străină

A.Locuri în camere ( exclusiv cele din căsuţe ) 10353 7772 608 110 - 191 150 - în camere cu un pat

de 1 loc 292 259 20 1 - 2 - - în camere cu un pat de 2 locuri 4836 3824 152 38 - 78 8 - în camere cu 2 paturi de 1 loc 3538 2882 144 30 - 44 106 - în camere cu mai mult de 2 paturi 829 217 268 20 - 30 16 - în camere ( dormitoare ) în apartamente 796 540 20 21 - 37 20 - camere pentru persoane cu dizabilităţi 62 50 4 - - - -B. Locuri în căsuţe 222 - - - - - -C. Locuri de campare în campinguri 656 - - - - - -D. Total locuri de cazare ( A + B + C ) 11231 7772 608 110 - 191 150 - permanente 8842 6736 381 110 - 85 150 - sezoniere 2389 1036 227 - - 106 -

Proprietate publică de interes naţional şi local

A.Locuri în camere ( exclusiv cele din căsuţe ) 10139 2692 786 - - 565 - - în camere cu un pat de 1 loc 60 22 - - - - - - în camere cu un pat de 2 locuri 1362 1174 28 - - 22 - - în camere cu 2 paturi de 1 loc 1988 954 172 - - 102 - - în camere cu mai mult de 2 paturi 6524 370 575 - - 435 - - în camere ( dormitoare ) în apartamente 205 172 11 - - 6 - - camere pentru persoane cu dizabilităţi - - - - - - -B. Locuri în căsuţe 740 - - - - - -C. Locuri de campare în campinguri 28 - - - - - -D. Total locuri de cazare ( A + B + C ) 10907 2692 786 - - 565 - - permanente 7526 2482 786 - - 428 - - sezoniere 3381 210 - - - 137 -

35

- număr - de primire turistică: Pensiuni turistice

Pensiuni agroturis

tice

Campin guri

Popasuri Sate de vacanţă

Bungalo uri

Tabere de elevi şi

preşcolari

Unităţi tipcăsuţă

Spaţii de

cazare pe

nave

Proprietate integral străină

780 653 49 - - 40 - - - A. Locuri în camere

( exclusiv cele din căsuţe )

5 5 - - - - - - - - în camere cu un pat de 1 loc

416 296 - - - 24 - - - - în camere cu un pat de 2 locuri

150 168 14 - - - - - - - în camere cu 2 paturi de 1 loc

134 124 20 - - - - - - - în camere cu mai mult de 2 paturi

72 55 15 - - 16 - - -

- în camere ( dormitoare ) în apartamente

3 5 - - - - - - - - camere pentru persoane cu dizabilităţi

- 18 194 - - - - 10 - B. Locuri în căsuţe

- - 656 - - - - - - C. Locuri de campare în campinguri

780 671 899 - - 40 - 10 - D. Total locuri de cazare ( A + B + C )

744 587 49 - - - - - - - permanente 36 84 850 - - 40 - 10 - - sezoniere

Proprietate publică de interes naţional şi local

38 67 60 - - 125 5806 - - A. Locuri în camere

( exclusiv cele din căsuţe )

2 5 - - - 18 13 - - - în camere cu un pat de 1 loc

6 24 - - - 14 94 - - - în camere cu un pat

de 2 locuri

16 38 - - - 34 672 - - - în camere cu 2 paturi de 1 loc

14 - 60 - - 59 5011 - - - în camere cu mai mult de 2 paturi

- - - - - - 16 - - - în camere ( dormitoare ) în apartamente

- - - - - - - - - - camere pentru persoane cu dizabilităţi

- - 24 - - - 602 114 - B. Locuri în căsuţe

- - - - - - - 28 - C. Locuri de campare în campinguri

38 67 84 - - 125 6408 142 - D. Total locuri de cazare ( A + B + C )

38 67 - - - 125 3600 - - - permanente - - 84 - - - 2808 142 - - sezoniere

Page 27: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

36

11. LOCURILE - PAT DE CAZARE TURISTICĂ PE ZONE TURISTICE, TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ ŞI CATEGORII DE CLASIFICARE, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019

- număr -

Tipuri de structuri

de primire turistică

Total

din total, pe categorii de clasificare:

5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate

pe stele

TOATE ZONELE

Locuri - total 356562 10079 69343 170840 82212 15593 8495 Hoteluri 199922 8404 54602 92202 41349 3207 158 Hosteluri 13721 - 97 6462 5055 1971 136 Moteluri 8599 - 34 4610 3452 463 40 Hanuri 80 - - 38 42 - - Vile turistice 16665 220 2370 9092 4351 554 78 Cabane turistice 6216 - - 3335 1454 1058 369 Pensiuni turistice 35198 464 4730 21249 7879 876 - Pensiuni agroturistice 49053 929 6426 29485 11422 791 - Campinguri 10513 - 494 1763 4277 2951 1028 Popasuri turistice 2603 - - 463 996 1138 6 Sate de vacanţă 477 32 82 228 122 13 - Bungalouri 3758 - - 1131 779 1800 48 Tabere de elevi şi preşcolari 6408 - - - 115 229 6064 Unităţi tip căsuţă 2503 - 48 470 897 542 546 Spaţii de cazare pe nave 846 30 460 312 22 - 22

STAŢIUNI BALNEARE

Locuri - total 35643 343 4580 17631 11029 845 1215 Hoteluri 24712 262 3813 12249 8388 - - Hosteluri 339 - - 161 178 - - Moteluri 503 - - 289 214 - - Hanuri - - - - - - - Vile turistice 1997 37 105 1215 569 71 - Cabane turistice 194 - - 70 40 84 - Pensiuni turistice 4132 44 540 2489 1016 43 - Pensiuni agroturistice 1474 - 122 1116 224 12 - Campinguri 624 - - 14 214 34 362 Popasuri turistice 378 - - - 174 204 - Sate de vacanţă - - - - - - - Bungalouri 271 - - 28 - 243 - Tabere de elevi şi preşcolari 752 - - - - 49 703 Unităţi tip căsuţă 267 - - - 12 105 150 Spaţii de cazare pe nave - - - - - - -

Page 28: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

37

11. LOCURILE - PAT DE CAZARE TURISTICĂ PE ZONE TURISTICE, TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ ŞI CATEGORII DE CLASIFICARE, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019 - continuare -

- număr -

Tipuri de structuri

de primire turistică

Total

din total, pe categorii de clasificare:

5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate

pe stele

STAŢIUNI DIN ZONA LITORALĂ, EXCLUSIV ORAŞUL CONSTANŢA Locuri - total 85081 1386 13000 39505 24448 5528 1214 Hoteluri 66181 1302 12556 32942 18345 1036 - Hosteluri 3300 - - 1807 1121 372 - Moteluri 155 - - - 155 - - Hanuri - - - - - - - Vile turistice 4848 20 428 2665 1495 240 - Cabane turistice - - - - - - - Pensiuni turistice 427 64 - 139 224 - - Pensiuni agroturistice 362 - - 238 102 22 - Campinguri 5815 - - 1392 2693 1730 - Popasuri turistice 619 - - - - 619 - Sate de vacanţă - - - - - - - Bungalouri 1880 - - 130 251 1451 48 Tabere de elevi şi preşcolari 1012 - - - - - 1012 Unităţi tip căsuţă 482 - 16 192 62 58 154 Spaţii de cazare pe nave - - - - - - -

STATIUNI DIN ZONA MONTANA

Locuri - total 64767 1263 11982 32019 14073 3277 2153 Hoteluri 18836 495 6392 8009 3376 564 - Hosteluri 1538 - - 1020 243 275 - Moteluri 939 - 34 472 345 88 - Hanuri - - - - - - - Vile turistice 5183 43 783 2634 1442 213 68 Cabane turistice 4651 - - 2393 1266 705 287 Pensiuni turistice 9428 260 1884 5476 1566 242 - Pensiuni agroturistice 19373 465 2795 11400 4345 368 - Campinguri 1134 - - 72 412 540 110 Popasuri turistice 657 - - 107 450 100 - Sate de vacanţă 256 - 82 126 48 - - Bungalouri 403 - - 148 179 76 - Tabere de elevi şi preşcolari 1737 - - - 115 - 1622 Unităţi tip căsuţă 582 - 12 112 286 106 66 Spaţii de cazare pe nave 50 - - 50 - - -

Page 29: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

38

11. LOCURILE - PAT DE CAZARE TURISTICĂ PE ZONE TURISTICE, TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ ŞI CATEGORII DE CLASIFICARE, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019- continuare -

- număr -

Tipuri de structuri

de primire turistică

Total

din total, pe categorii de clasificare:

5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate

pe stele

ZONA DELTA DUNĂRII, INCLUSIV ORAŞUL TULCEA Locuri - total 7205 168 2574 3522 687 42 212 Hoteluri 2016 - 724 1082 210 - - Hosteluri - - - - - - - Moteluri - - - - - - - Hanuri - - - - - - - Vile turistice 455 - 202 212 7 24 10 Cabane turistice 20 - - 20 - - - Pensiuni turistice 313 - 82 207 24 - - Pensiuni agroturistice 2381 106 758 1209 296 12 - Campinguri 794 - 494 120 - - 180 Popasuri turistice 132 - - 120 6 6 - Sate de vacanţă 32 32 - - - - - Bungalouri 420 - - 412 8 - - Tabere de elevi şi preşcolari - - - - - - - Unităţi tip căsuţă 182 - 20 48 114 - - Spaţii de cazare pe nave 460 30 294 92 22 - 22 BUCUREŞTI ŞI ORAŞELE REŞEDINŢĂ DE JUDEŢ, EXCLUSIV TULCEA

Locuri - total 92018 6064 29647 38890 13364 3095 958 Hoteluri 68649 5987 27544 26790 7253 1013 62 Hosteluri 5184 - 97 1949 1938 1079 121 Moteluri 1440 - - 843 529 68 - Hanuri 58 - - 38 20 - - Vile turistice 2190 42 442 1327 379 - - Cabane turistice 148 - - 134 14 - - Pensiuni turistice 11899 35 1526 7307 2674 357 - Pensiuni agroturistice 573 - 38 448 87 - - Campinguri 752 - - - 310 282 160 Popasuri turistice 20 - - - 20 - - Sate de vacanţă - - - - - - - Bungalouri 54 - - 54 - - - Tabere de elevi şi preşcolari 795 - - - - 180 615 Unităţi tip căsuţă 256 - - - 140 116 - Spaţii de cazare pe nave - - - - - - -

Page 30: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

39

11. LOCURILE - PAT DE CAZARE TURISTICĂ PE ZONE TURISTICE, TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ ŞI CATEGORII DE CLASIFICARE, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019 - continuare -

- număr -

Tipuri de structuri

de primire turistică

Total

din total, pe categorii de clasificare:

5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate

pe stele

ALTE LOCALITĂŢI ŞI TRASEE TURISTICE Locuri - total 71848 855 7560 39273 18611 2806 2743 Hoteluri 19528 358 3573 11130 3777 594 96 Hosteluri 3360 - - 1525 1575 245 15 Moteluri 5562 - - 3006 2209 307 40 Hanuri 22 - - - 22 - - Vile turistice 1992 78 410 1039 459 6 - Cabane turistice 1203 - - 718 134 269 82 Pensiuni turistice 8999 61 698 5631 2375 234 - Pensiuni agroturistice 24890 358 2713 15074 6368 377 - Campinguri 1394 - - 165 648 365 216 Popasuri turistice 797 - - 236 346 209 6 Sate de vacanţă 189 - - 102 74 13 - Bungalouri 730 - - 359 341 30 - Tabere de elevi şi preşcolari 2112 - - - - - 2112 Unităţi tip căsuţă 734 - - 118 283 157 176 Spaţii de cazare pe nave 336 - 166 170 - - -

------------------------------------- NOTĂ: Pentru pensiunile agroturistice clasificarea pe flori a fost asimilată cu clasificarea pe stele,

Page 31: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

40

12. LOCURILE - PAT DE CAZARE TURISTICĂ PE MACROREGIUNI, REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEŢE ŞI TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019

Macroregiuni Regiuni de dezvoltare

Judeţe Total

din total, pe tipuri de structuri Hoteluri Hosteluri Moteluri Hanuri Vile

turistice Cabaneturistice

Total România 356562 199922 13721 8599 80 16665 6216Macroregiunea 1 109267 47306 3509 3394 38 4711 2798

Nord-Vest 40154 20747 1522 1361 1101 487Bihor 13552 8375 664 208 - 447 169Bistriţa-Năsăud 3449 1837 15 86 - 41 169Cluj 11911 6329 308 356 - 319 45Maramureş 7213 2402 304 225 - 56 84Satu-Mare 2232 1137 96 486 - 204 -

Sălaj 1797 667 135 - - 34 20 Centru 69113 26559 1987 2033 38 3610 2311

Alba 5218 1250 143 241 - 296 149Braşov 29438 11853 885 594 - 1804 1161Covasna 4445 2569 151 89 - 233 21Harghita 9252 2103 312 169 - 135 411Mureş 10801 4829 340 794 - 476 118

Sibiu 9959 3955 156 146 38 666 451 Macroregiunea 2 139377 89785 5101 2296 - 7635 642 Nord-Est 31469 12802 1131 1145 - 1056 522

Bacău 5680 2563 169 403 - 363 16Botoşani 1198 700 52 22 - 10 -Iaşi 4346 3001 128 138 - 82 27Neamţ 6962 1795 327 273 - 175 220Suceava 12364 4401 404 273 - 426 230

Vaslui 919 342 51 36 - - 29 Sud-Est 107908 76983 3970 1151 6579 120

Brăila 2501 1761 15 105 - 98 -Buzău 3610 1216 30 317 - 510 -Constanţa 89902 69976 3534 215 - 5248 -Galaţi 2095 1293 283 95 - 105 -

Tulcea 7522 2052 - - - 540 20Vrancea 2278 685 108 419 - 78 100

Macroregiunea 3 54540 36634 2710 1496 42 1865 882 Sud-Muntenia 30246 14404 1533 1367 42 1532 882

Argeş 9278 3274 558 54 - 424 486 Călăraşi 894 406 109 250 - - -

Dâmboviţa 3261 1523 173 50 22 92 161Giurgiu 817 403 72 228 - - -Ialomiţa 2477 1530 69 202 - 72 14Prahova 12370 6784 552 551 - 919 207Teleorman 1149 484 - 32 20 25 14

Bucureşti-Ilfov 24294 22230 1177 129 - 333 - Ilfov 2365 1713 179 115 - 91 -

Mun. Bucureşti 21929 20517 998 14 - 242 - Macroregiunea 4 53378 26197 2401 1413 - 2454 1894 Sud-Vest-Oltenia 22927 11745 1110 821 - 983 294

Dolj 2905 1979 321 145 - 34 -Gorj 4045 1132 274 205 - 197 148Mehedinţi 2429 1041 327 67 - 24 10

Olt 942 621 - 48 - 18 20Vâlcea 12606 6972 188 356 - 710 116

Vest 30451 14452 1291 592 1471 1600Arad 5446 2523 118 90 - 156 83Caraş-Severin 9184 4447 272 135 - 92 448Hunedoara 8075 2660 283 261 - 1077 1069Timiş 7746 4822 618 106 - 146 -

41

- număr -

de primire turistică: Macroregiuni Regiuni de dezvoltare

Judeţe Pensiuni turistice

Pensiuni agroturis

tice

Campinguri Popasuri Sate de vacanţă

Bungalouri Tabere de elevi şi

preşcolari

Unităţi tipcasuţă

Spaţii de cazare pe

nave

35198 49053 10513 2603 477 3758 6408 2503 846 Total România 16725 25009 1605 143 207 726 2225 871 - Macroregiunea 1 4252 9543 501 56 36 108 384 56 - Nord-Vest

607 2717 176 - - - 189 - - Bihor 318 867 - - - - 116 - - Bistriţa-Năsăud

1638 2610 135 56 36 - 79 - - Cluj 1201 2725 190 - - - - 26 - Maramureş

108 201 - - - - - - - Satu-Mare 380 423 - - - 108 - 30 - Sălaj

12473 15466 1104 87 171 618 1841 815 Centru 651 2140 53 46 - 11 214 24 - Alba

5518 6763 452 - 120 118 74 96 - Braşov 371 574 - 15 - - 358 64 - Covasna

2013 3254 69 26 13 64 212 471 - Harghita 2139 965 310 - 38 371 381 40 - Mureş 1781 1770 220 - - 54 602 120 - Sibiu 6561 12331 6924 1489 114 2660 2255 1074 510 Macroregiunea 2 4905 7623 248 398 82 312 873 322 50 Nord-Est 1219 599 - 70 - 16 214 48 - Bacău

199 40 - - - 45 130 - - Botoşani 451 343 18 18 - - 140 - - Iaşi 599 2679 - 186 - 147 263 248 50 Neamţ

2303 3761 230 124 82 104 - 26 - Suceava 134 201 - - - - 126 - - Vaslui

1656 4708 6676 1091 32 2348 1382 752 460 Sud-Est 155 10 67 104 - - 170 16 - Brăila 144 1187 - 146 - 32 - 28 - Buzău 635 470 5815 619 - 1896 1012 482 - Constanţa 197 26 - 62 - - - 34 - Galaţi 313 2555 794 154 32 420 - 182 460 Tulcea 212 460 - 6 - - 200 10 - Vrancea

3871 4497 642 106 - 62 1094 303 336 Macroregiunea 3 3508 4435 642 106 - 62 1094 303 336 Sud-Muntenia

838 2644 - 62 - 20 720 198 - Argeş 46 49 - - - 34 - - - Călăraşi

261 735 244 - - - - - - Dâmboviţa 45 69 - - - - - - - Giurgiu 27 26 342 - - - 90 105 - Ialomiţa

2265 830 56 44 - 8 154 - - Prahova 26 82 - - - - 130 - 336 Teleorman

363 62 - - - - - - - Bucureşti-Ilfov 205 62 - - - - - - - Ilfov 158 - - - - - - - - Mun. Bucureşti

8041 7216 1342 865 156 310 834 255 - Macroregiunea 4 3093 3330 432 422 54 104 467 72 - Sud-Vest-Oltenia

257 169 - - - - - - - Dolj 841 1176 - 60 - - - 12 - Gorj 244 716 - - - - - - - Mehedinţi 110 45 - - - 80 - - - Olt

1641 1224 432 362 54 24 467 60 - Vâlcea 4948 3886 910 443 102 206 367 183 Vest 1123 856 350 - - 80 - 67 - Arad 1384 1648 120 355 - 80 151 52 - Caraş-Severin 1352 881 180 68 102 16 116 10 - Hunedoara 1089 501 260 20 - 30 100 54 - Timiş

Page 32: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

42

13. STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ CU STRUCTURĂ DE TRATAMENT BALNEAR, PE MACROREGIUNI, REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEŢE ŞI ZONE TURISTICE, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019

- număr -

Macroregiuni

Regiuni de dezvoltare Judeţe

Total

din total, pe zone turistice:

Staţiuni balneare

Staţiuni din zona litorală,

exclusiv oraşul

Constanţa

Staţiuni din zona montană

Zona Delta

Dunării, inclusiv

oraşul Tulcea

Bucureşti şi oraşele reşedinţă de judeţ, exclusiv

Tulcea

Alte localităţi

şi trasee

turistice

Total România 109 68 13 8 - 2 18 Hoteluri 104 68 12 7 - 2 15 Vile turistice 5 - 1 1 - - 3 Macroregiunea 1 33 25 - 1 - 1 6

Nord-Vest 19 13 - 1 - 1 4 Hoteluri 19 13 - 1 - 1 4

Bihor 14 10 - 1 - 1 2 Hoteluri 14 10 - 1 - 1 2

Bistriţa-Năsăud 2 2 - - - - - Hoteluri 2 2 - - - - -

Cluj 2 - - - - - 2 Hoteluri 2 - - - - - 2 Sălaj 1 1 - - - - -

Hoteluri 1 1 - - - - - Centru 14 12 - - - - 2 Hoteluri 14 12 - - - - 2

Covasna 8 8 - - - - - Hoteluri 8 8 - - - - -

Mureş 4 2 - - - - 2 Hoteluri 4 2 - - - - 2

Sibiu 2 2 - - - - - Hoteluri 2 2 - - - - -

Macroregiunea 2 27 7 13 2 - 1 4 Nord-Est 9 7 - - - 1 1

Hoteluri 9 7 - - - 1 1 Bacău 3 1 - - - 1 1

Hoteluri 3 1 - - - 1 1 Suceava 6 6 - - - - -

Hoteluri 6 6 - - - - - Sud-Est 18 - 13 2 - - 3

Hoteluri 16 - 12 1 - - 3 Vile turistice 2 - 1 1 - - - Brăila 3 - - - - - 3

Hoteluri 3 - - - - - 3 Buzău 1 - - 1 - - -

Hoteluri 1 - - 1 - - - Constanţa 13 - 13 - - - -

Hoteluri 12 - 12 - - - - Vile turistice 1 - 1 - - - - Vrancea 1 - - 1 - - - Vile turistice 1 - - 1 - - - Macroregiunea 3 9 6 - 3 - - - Sud-Muntenia 9 6 - 3 - - -

Hoteluri 9 6 - 3 - - - Dimboviţa 2 2 - - - - -

Hoteluri 2 2 - - - - - Ialomiţa 3 3 - - - - - Hoteluri 3 3 - - - - - Prahova 4 1 - 3 - - -

Hoteluri 4 1 - 3 - - -

Page 33: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

43

13. STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ CU STRUCTURĂ DE TRATAMENT BALNEAR, PE MACROREGIUNI, REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEŢE ŞI ZONE TURISTICE, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019- continuare

- număr -

Macroregiuni

Regiuni de dezvoltare Judeţe

Total

din total, pe zone turistice:

Staţiuni balneare

Staţiuni din zona litorală,

exclusiv oraşul

Constanţa

Staţiuni din zona montană

Zona Delta

Dunării, inclusiv

oraşul Tulcea

Bucureşti şi oraşele reşedinţă de judeţ, exclusiv

Tulcea

Alte localităţi

şi trasee

turistice

Macroregiunea 4 40 30 - 2 - - 8 Sud-Vest-Oltenia 25 15 - 2 - - 8

Hoteluri 22 15 - 2 - - 5 Vile turistice 3 - - - - - 3 Mehedinţi 1 - - - - - 1

Hoteluri 1 - - - - - 1 Vâlcea 24 15 - 2 - - 7

Hoteluri 21 15 - 2 - - 4 Vile turistice 3 - - - - - 3

Vest 15 15 - - - - -

Hoteluri 15 15 - - - - - Arad 3 3 - - - - -

Hoteluri 3 3 - - - - - Caraş-Severin 9 9 - - - - -

Hoteluri 9 9 - - - - - Hunedoara 3 3 - - - - -

Hoteluri 3 3 - - - - -

Page 34: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

44

14. CAMERELE EXISTENTE ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ CU STRUCTURĂ DE TRATAMENT BALNEAR, PE MACROREGIUNI, REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEŢE ŞI ZONE TURISTICE, LA 31 IULIE 2019

- număr -

Macroregiuni

Regiuni de dezvoltare Judeţe

Total

din total, pe zone turistice:

Staţiuni balneare

Staţiuni din zona litorală,

exclusiv oraşul

Constanţa

Staţiuni din zona montană

Zona Delta

Dunării, inclusiv

oraşul Tulcea

Bucureşti şi oraşele reşedinţă de judeţ, exclusiv

Tulcea

Alte localităţi

şi trasee

turistice

Total România 13562 9222 2038 543 - 367 1392 Hoteluri 13506 9222 2013 531 - 367 1373 Vile turistice 56 - 25 12 - - 19 Macroregiunea 1 4586 3939 - 47 - 147 453

Nord-Vest 3102 2525 - 47 - 147 383 Hoteluri 3102 2525 - 47 - 147 383

Bihor 2681 2202 - 47 - 147 285 Hoteluri 2681 2202 - 47 - 147 285

Bistriţa-Năsăud 286 286 - - - - - Hoteluri 286 286 - - - - -

Cluj 98 - - - - - 98 Hoteluri 98 - - - - - 98 Sălaj 37 37 - - - - -

Hoteluri 37 37 - - - - - Centru 1484 1414 - - - - 70 Hoteluri 1484 1414 - - - - 70

Covasna 1048 1048 - - - - - Hoteluri 1048 1048 - - - - -

Mureş 380 310 - - - - 70 Hoteluri 380 310 - - - - 70

Sibiu 56 56 - - - - - Hoteluri 56 56 - - - - -

Macroregiunea 2 3349 605 2038 95 - 220 391 Nord-Est 990 605 - - - 220 165

Hoteluri 990 605 - - - 220 165 Bacău 445 60 - - - 220 165

Hoteluri 445 60 - - - 220 165 Suceava 545 545 - - - - -

Hoteluri 545 545 - - - - - Sud-Est 2359 - 2038 95 - - 226

Hoteluri 2322 - 2013 83 - - 226 Vile turistice 37 - 25 12 - - - Brăila 226 - - - - - 226

Hoteluri 226 - - - - - 226 Buzău 83 - - 83 - - -

Hoteluri 83 - - 83 - - - Constanţa 2038 - 2038 - - - -

Hoteluri 2013 - 2013 - - - - Vile turistice 25 - 25 - - - - Vrancea 12 - - 12 - - - Vile turistice 12 - - 12 - - - Macroregiunea 3 991 810 - 181 - - - Sud-Muntenia 991 810 - 181 - - -

Hoteluri 991 810 - 181 - - - Dâmboviţa 173 173 - - - - -

Hoteluri 173 173 - - - - - Ialomiţa 525 525 - - - - - Hoteluri 525 525 - - - - - Prahova 293 112 - 181 - - - Hoteluri 293 112 - 181 - - -

Page 35: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

45

14. CAMERELE EXISTENTE ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ CU STRUCTURĂ DE TRATAMENT BALNEAR, PE MACROREGIUNI, REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEŢE ŞI ZONE TURISTICE, LA 31 IULIE 2019- continuare

- număr -

Macroregiuni

Regiuni de dezvoltare Judeţe

Total

din total, pe zone turistice:

Staţiuni balneare

Staţiuni din zona litorală,

exclusiv oraşul

Constanţa

Staţiuni din zona montană

Zona Delta

Dunării, inclusiv

oraşul Tulcea

Bucureşti şi oraşele reşedinţă de judeţ, exclusiv

Tulcea

Alte localităţi

şi trasee

turistice

Macroregiunea 4 4636 3868 - 220 - - 548 Sud-Vest-Oltenia 2686 1918 - 220 - - 548

Hoteluri 2667 1918 - 220 - - 529 Vile turistice 19 - - - - - 19 Mehedinţi 104 - - - - - 104

Hoteluri 104 - - - - - 104 Vâlcea 2582 1918 - 220 - - 444

Hoteluri 2563 1918 - 220 - - 425 Vile turistice 19 - - - - - 19 Vest 1950 1950 - - - - -

Hoteluri 1950 1950 - - - - - Arad 166 166 - - - - -

Hoteluri 166 166 - - - - - Caraş-Severin 1428 1428 - - - - -

Hoteluri 1428 1428 - - - - - Hunedoara 356 356 - - - - -

Hoteluri 356 356 - - - - -

Page 36: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

46

15. LOCURILE - PAT EXISTENTE ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ CU STRUCTURĂ DE TRATAMENT BALNEAR, PE MACROREGIUNI, REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEŢE ŞI ZONE TURISTICE, LA 31 IULIE 2019

- număr -

Macroregiuni

Regiuni de dezvoltare Judeţe

Total

din total, pe zone turistice:

Staţiuni balneare

Staţiuni din zona litorală,

exclusiv oraşul

Constanţa

Staţiuni din zona montană

Zona Delta

Dunării, inclusiv

oraşul Tulcea

Bucureşti şi oraşele reşedinţă de judeţ, exclusiv

Tulcea

Alte localităţi

şi trasee

turistice

Total România 26746 18108 3980 1101 - 734 2823 Hoteluri 26634 18108 3930 1077 - 734 2785 Vile turistice 112 - 50 24 - - 38 Macroregiunea 1 8876 7551 - 97 - 294 934

Nord-Vest 5873 4722 - 97 - 294 760 Hoteluri 5873 4722 - 97 - 294 760

Bihor 5033 4072 - 97 - 294 570 Hoteluri 5033 4072 - 97 - 294 570

Bistriţa-Năsăud 576 576 - - - - - Hoteluri 576 576 - - - - -

Cluj 190 - - - - - 190 Hoteluri 190 - - - - - 190 Sălaj 74 74 - - - - -

Hoteluri 74 74 - - - - - Centru 3003 2829 - - - - 174 Hoteluri 3003 2829 - - - - 174

Covasna 2081 2081 - - - - - Hoteluri 2081 2081 - - - - -

Mureş 812 638 - - - - 174 Hoteluri 812 638 - - - - 174

Sibiu 110 110 - - - - - Hoteluri 110 110 - - - - -

Macroregiunea 2 6634 1212 3980 190 - 440 812 Nord-Est 2012 1212 - - - 440 360

Hoteluri 2012 1212 - - - 440 360 Bacău 920 120 - - - 440 360

Hoteluri 920 120 - - - 440 360 Suceava 1092 1092 - - - - -

Hoteluri 1092 1092 - - - - - Sud-Est 4622 - 3980 190 - - 452

Hoteluri 4548 - 3930 166 - - 452 Vile turistice 74 - 50 24 - - - Brăila 452 - - - - - 452

Hoteluri 452 - - - - - 452 Buzău 166 - - 166 - - -

Hoteluri 166 - - 166 - - - Constanţa 3980 - 3980 - - - -

Hoteluri 3930 - 3930 - - - - Vile turistice 50 - 50 - - - - Vrancea 24 - - 24 - - - Vile turistice 24 - - 24 - - - Macroregiunea 3 1971 1599 - 372 - - - Sud-Muntenia 1971 1599 - 372 - - -

Hoteluri 1971 1599 - 372 - - - Dâmboviţa 341 341 - - - - -

Hoteluri 341 341 - - - - - Ialomiţa 1034 1034 - - - - - Hoteluri 1034 1034 - - - - - Prahova 596 224 - 372 - - - Hoteluri 596 224 - 372 - - -

Page 37: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

47

15. LOCURILE - PAT EXISTENTE ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ CU STRUCTURĂ DE TRATAMENT BALNEAR, PE MACROREGIUNI, REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEŢE ŞI ZONE TURISTICE, LA 31 IULIE 2019- continuare

- număr -

Macroregiuni

Regiuni de dezvoltare

Judeţe

Total

din total, pe zone turistice:

Staţiuni balneare

Staţiuni din zona litorală,

exclusiv oraşul

Constanţa

Staţiuni din zona montană

Zona Delta

Dunării, inclusiv

oraşul Tulcea

Bucureşti şi oraşele reşedinţă de judeţ, exclusiv

Tulcea

Alte localităţi

şi trasee

turistice

Macroregiunea 4 9265 7746 - 442 - - 1077 Sud-Vest-Oltenia 5355 3836 - 442 - - 1077

Hoteluri 5317 3836 - 442 - - 1039 Vile turistice 38 - - - - - 38 Mehedinţi 208 - - - - - 208

Hoteluri 208 - - - - - 208 Vâlcea 5147 3836 - 442 - - 869

Hoteluri 5109 3836 - 442 - - 831 Vile turistice 38 - - - - - 38

Vest 3910 3910 - - - - -

Hoteluri 3910 3910 - - - - - Arad 343 343 - - - - -

Hoteluri 343 343 - - - - - Caraş-Severin 2842 2842 - - - - -

Hoteluri 2842 2842 - - - - - Hunedoara 725 725 - - - - -

Hoteluri 725 725 - - - - -

Page 38: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

48

16. EVOLUŢIA STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ ŞI CATEGORII DE CLASIFICARE, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019, FAŢĂ DE 31 IULIE 2018

-procente -

Tipuri de structuri

de primire turistică

Total structuri de primire turistică

din total, pe categorii de clasificare:

5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate

pe stele

Total 99,4 100,0 101,0 99,9 95,9 106,0 104,9

Hoteluri 99,3 105,6 102,7 102,1 89,9 82,9 100,0

Hosteluri 101,3 - 50,0 100,0 104,2 98,0 133,3 Moteluri 94,8 - 66,7 103,7 87,3 88,2 100,0 Hanuri 75,0 - - 100,0 100,0 - -

Vile turistice 102,0 102,5 108,0 102,6 100,6 76,7 133,3

Cabane turistice 96,1 - - 96,7 96,4 95,5 100,0 Pensiuni turistice 97,7 90,9 98,5 99,6 92,8 116,7 - Pensiuni agroturistice 99,3 100,0 98,3 101,3 95,8 95,0 -

Campinguri 100,0 - 100,0 128,6 94,4 95,2 100,0

Popasuri turistice 100,0 - - 100,0 95,5 115,4 50,0 Sate de vacanţă 90.0 100,0 100,0 300,0 75.0 50,0 - Bungalouri 104,5 - - 71,4 111,5 130,9 400,0

Tabere de elevi şi preşcolari 93,2 - - - 100,0 33,3 100,0

Unităţi tip căsuţă 112,3 - 300,0 150,0 109,7 84,2 110,0 Spaţii de cazare pe nave 88,9 100,0 92,3 80,0 66,7 - -

17. EVOLUŢIA LOCURILOR DE CAZARE TURISTICĂ DIN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ ŞI CATEGORII DE CLASIFICARE, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019, FAŢĂ DE 31 IULIE 2018

-procente -

Tipuri de structuri

de primire turistică

Total structuri

de primire turistică

din total, pe categorii de clasificare:

5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate

pe stele

Total 100,8 102,6 101,8 105,2 93,4 92,8 96,9

Hoteluri 101,4 102,8 102,7 108,1 88,1 91,2 100,0 Hosteluri 96,3 - 41,8 94,4 101,5 94,4 129,5 Moteluri 96,8 - 58,6 106,6 86,9 94,3 100,0

Hanuri 79,2 - - 100,0 97,7 - -

Vile turistice 100,7 111,1 105,1 102,4 96,3 86,8 114,7 Cabane turistice 97,4 - - 99,4 92,5 98,0 100,0 Pensiuni turistice 98,3 97,9 97,8 100,3 92,8 116,2 -

Pensiuni agroturistice 101,0 102,8 99,0 104,4 94,3 96,6 -

Campinguri 117,8 - 100,0 108,6 172,9 96,1 81,5 Popasuri turistice 103,4 - - 97,1 104.0 107,4 27,3 Sate de vacanţă 96,8 100,0 95,3 422,2 62,9 52.0 -

Bungalouri 100,6 - - 85,4 109,7 107,1 240,0

Tabere de elevi şi preşcolari 95,6 - - - 100,0 32,0 103,2 Unităţi tip căsuţă 90,0 - 400.0 128,4 99,6 62,7 85,6 Spaţii de cazare pe nave 96,4 100,0 98,3 92,3 52,4 - -

NOTĂ: Pentru pensiunile agroturistice clasificarea pe flori a fost asimilată cu clasificarea pe stele.

Page 39: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

49

18. EVOLUŢIA STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE MACROREGIUNI, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE ŞI JUDEŢE , EXISTENTE LA 31 IULIE 2019, FAŢĂ DE 31 IULIE 2018

-procente -

Macroregiuni

Regiuni de dezvoltare

Judeţe

Structuri de primire turistică

Locuri de cazare turistică

Total România 99,4 100,8 Macroregiunea 1 96,5 97,9

Nord-Vest 99,7 98,2 Bihor 95,9 95,4 Bistriţa-Năsăud 101,1 102,5 Cluj 105,7 100,7 Maramureş 99,2 99,9 Satu-Mare 91,2 93,8

Sălaj 97,5 94,7 Centru 94,9 97,8

Alba 96,1 98,9 Braşov 96,8 98,7 Covasna 88,6 95,7 Harghita 96,8 104,1 Mureş 93,1 92,4

Sibiu 90,1 96,1 Macroregiunea 2 101,7 103,2 Nord-Est 97,4 100,5

Bacău 102,6 98,9 Botoşani 100,0 100,0 Iaşi 102,4 103,2 Neamţ 87,1 97,8 Suceava 102,0 101,7

Vaslui 92,6 101,3 Sud-Est 104,9 104,0

Brăila 100,0 100,1 Buzău 100,0 100,0 Constanţa 111,5 105,2 Galaţi 100,0 101,4

Tulcea 90,9 95,0 Vrancea 105,5 101,7

Macroregiunea 3 98,6 100,5 Sud-Muntenia 99,4 99,6

Argeş 103,5 102,3 Călăraşi 103,4 101,0

Dâmboviţa 101,2 100,8 Giurgiu 105,9 101,0 Ialomiţa 100,0 100,3 Prahova 95,7 97,8 Teleorman 88,5 91,0

Bucureşti-Ilfov 95,5 101,8 Ilfov 87,2 105,2

Mun, Bucureşti 97,2 101,4 Macroregiunea 4 103,1 100,9 Sud-Vest-Oltenia 105,5 103,1

Dolj 97,1 98,0 Gorj 111,1 105,3 Mehedinţi 118,6 105,5

Olt 89,3 88,5 Vâlcea 103,1 104,4

Vest 101,4 99,3 Arad 94,0 92,3 Caraş-Severin 98,8 101,5 Hunedoara 112,8 104,6 Timiş 96,6 96,8

Page 40: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

50

19. SERVICII CARE SE PRESTEAZĂ ÎN CADRUL STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019

- număr -

Tipuri de structuri de primire turistică

Restau- rant şi

similare

Piscină, saună

Săli sau terenuri de sport

Sală de confe-

rinţe

Săli (saloane) de trata-

ment medical

Parcare auto

pentru clienţii unităţii

Magazin alimen- tar sau

neali- mentar

Coafură, frizerie, cosme-

tică

Total 4391 1284 925 1923 196 7194 194 112

Hoteluri 1396 483 291 940 153 1407 97 94

Hosteluri 141 16 30 48 2 219 11 5

Moteluri 199 28 20 46 1 207 13 1

Hanuri 1 - - - - 3 - -

Vile turistice 358 124 117 155 9 563 9 1

Cabane turistice 132 11 20 24 1 194 - -

Pensiuni turistice 809 165 89 279 8 1455 16 7

Pensiuni agroturistice 1118 335 265 371 12 2553 42 4

Campinguri 14 3 3 - - 41 1 -

Popasuri turistice 25 7 5 4 - 37 1 -

Sate de vacanţă 5 2 2 1 - 8 - -

Bungalouri 141 101 53 42 10 414 1 -

Tabere de elevi şi

preşcolari

18 - 25 12 - 27 - -

Unităţi tip căsuţă 17 8 4 - - 66 3 -

Spaţii de cazare pe nave 17 1 1 1 - - - -

Page 41: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

51

20. SERVICII CARE SE PRESTEAZA IN CADRUL STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICA CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE MACROREGIUNI, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE ŞI JUDEŢE, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019 - număr -

Macroregiuni

Regiuni de dezvoltare

Judeţe

Restau- rant şi

similare

Piscină, saună

Săli sau terenuri de sport

Sală de confe-

rinţe

Săli (saloane) de trata-

ment medical

Parcare auto

pentru clienţii unităţii

Magazin alimen- tar sau

neali- mentar

Coafură, frizerie, cosme-

tică

Total România 4391 1284 925 1923 196 7194 194 112 Macroregiunea 1 1490 494 337 745 76 3121 62 42

Nord-Vest 626 230 104 217 33 1071 31 13 Bihor 122 64 25 56 19 249 13 7 Bistriţa-Năsăud 57 10 9 21 3 92 1 2 Cluj 172 52 31 76 8 311 7 2 Maramureş 129 38 27 30 1 251 7 1 Satu-Mare 54 6 3 18 1 61 1 -

Sălaj 92 60 9 16 1 107 2 1 Centru 864 264 233 528 43 2050 31 29

Alba 112 28 17 43 - 160 3 3 Braşov 365 118 114 291 21 883 11 9 Covasna 35 13 19 35 8 85 6 4 Harghita 103 29 20 31 5 406 2 4 Mureş 149 47 29 70 4 279 5 6

Sibiu 100 29 34 58 5 237 4 3 Macroregiunea 2 1331 406 297 532 44 1926 65 33 Nord-Est 514 131 130 260 21 942 22 9

Bacău 96 24 22 46 8 142 4 2 Botoşani 15 3 3 10 - 18 - - Iaşi 63 11 6 39 3 77 2 1 Neamţ 136 32 53 61 4 260 11 1 Suceava 184 58 44 95 6 421 5 5

Vaslui 20 3 2 9 - 24 - - Sud-Est 817 275 167 272 23 984 43 24

Brăila 34 4 - 5 3 22 - - Buzău 86 17 15 33 2 109 22 - Constanţa 399 98 40 118 16 621 20 22 Galaţi 32 8 4 17 - 41 - 1

Tulcea 223 138 99 77 2 135 - - Vrancea 43 10 9 22 - 56 1 1

Macroregiunea 3 639 138 130 305 18 885 39 28 Sud-Muntenia 491 101 98 203 10 747 29 13

Argeş 176 10 22 63 - 294 9 2 Călăraşi 28 17 19 19 - 27 3 1

Dâmboviţa 62 9 6 15 2 82 3 2 Giurgiu 17 7 6 10 - 17 1 - Ialomiţa 22 6 2 6 3 27 2 - Prahova 172 51 43 90 5 289 11 8 Teleorman 14 1 - - - 11 - -

Bucureşti-Ilfov 148 37 32 102 8 138 10 15 Ilfov 21 6 6 11 - 27 1 1

Mun, Bucureşti 127 31 26 91 8 111 9 14 Macroregiunea 4 931 246 161 341 58 1262 28 9 Sud-Vest-Oltenia 389 122 80 171 29 574 21 2

Dolj 66 16 6 34 3 61 3 - Gorj 89 22 23 26 3 158 3 - Mehedinţi 55 30 17 26 1 67 5 -

Olt 23 4 - 1 - 25 1 - Vâlcea 156 50 34 84 22 263 9 2

Vest 542 124 81 170 29 688 7 7 Arad 71 11 13 28 3 128 1 1 Caraş-Severin 133 55 35 53 9 158 2 2 Hunedoara 230 20 9 40 3 271 2 1 Timiş 108 38 24 49 14 131 2 3

Page 42: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

52

B: TABELE REFERITOARE LA TOATE STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ INDIFERENT DE NUMĂRUL DE LOCURI-PAT, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019.

Page 43: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

53

21. STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ ŞI CATEGORII DE CLASIFICARE, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019

- număr -

Tipuri de structuri

de primire turistică

Total structuri

de primire turistică

din total, pe categorii de clasificare:

5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate

pe stele

Total 8433 136 1016 4461 2167 546 107

Hoteluri 1625 38 378 870 303 34 2

Hosteluri 323 - 1 147 123 48 4

Moteluri 219 - 2 112 89 15 1

Hanuri 3 - - 1 2 - -

Vile turistice 720 41 124 367 160 24 4

Cabane turistice 226 - - 123 53 42 8

Pensiuni turistice 1670 20 199 998 411 42 -

Pensiuni agroturistice 2813 35 295 1652 774 57 -

Campinguri 58 - 1 9 17 20 11

Popasuri turistice 47 - - 10 21 15 1

Sate de vacanţă 9 1 1 3 3 1 -

Bungalouri 557 - - 142 174 229 12

Tabere de elevi şi preşcolari 55 - - - 1 2 52

Unităţi tip căsuţă 84 - 3 19 34 17 11

Spaţii de cazare pe nave 24 1 12 8 2 - 1

--------------------------- NOTĂ: Pentru pensiunile agroturistice clasificarea pe flori a fost asimilată cu clasificarea pe stele.

Page 44: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

54

22. STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE FORME DE PROPRIETATE, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019

- număr -

Tipuri de structuri de

primire turistică

Total structuri

de primire

turistică

din total, pe forme de proprietate:

Inte- gral

de stat

Majori-

tar de

stat

Majori- tar

privată

Inte- gral

privată

Coope-ratistă

Obşteas- că

Integral străină

Publică de interes

naţional şi local

Total 8433 96 60 81 7846 44 29 163 114

Hoteluri 1625 27 5 59 1431 16 6 62 19

Hosteluri 323 3 1 2 280 4 11 12 10

Moteluri 219 - - - 204 12 - 3 -

Hanuri 3 - - - 3 - - - -

Vile turistice 720 5 5 4 677 1 5 10 13

Cabane turistice 226 17 1 2 200 1 - 5 -

Pensiuni turistice 1670 4 1 2 1627 3 - 32 1

Pensiuni

agroturistice

2813 17 1 - 2747 6 4 32 6

Campinguri 58 - 1 1 47 1 2 5 1

Popasuri turistice 47 1 - - 46 - - - -

Sate de vacanţă 9 - - 1 8 - - - -

Bungalouri 557 21 45 10 474 - - 1 6

Tabere de elevi şi

preşcolari

55 - - - - - - - 55

Unităţi tip căsuţă 84 1 - - 78 - 1 1 3

Spaţii de cazare

pe nave

24 - - - 24 - - - -

Page 45: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

55

23. STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ, CATEGORII DE CLASIFICARE ŞI ZONE TURISTICE, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019

- număr -

Tipuri de structuri

de primire turistică

Total

structuri

de primire

turistică

din total, pe categorii de clasificare:

5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate

pe stele

TOATE ZONELE

Total 8433 136 1016 4461 2167 546 107

STAŢIUNI BALNEARE

Total 598 5 56 316 139 72 10

Hoteluri 135 1 23 74 37 - - Hosteluri 8 - - 5 3 - - Moteluri 14 - - 9 5 - - Hanuri - - - - - - - Vile turistice 86 2 5 52 23 4 - Cabane turistice 8 - - 3 1 4 - Pensiuni turistice 202 2 23 123 51 3 - Pensiuni agroturistice 65 - 5 47 12 1 - Campinguri 7 - - 1 3 1 2 Popasuri turistice 5 - - - 3 2 - Sate de vacanţă - - - - - - - Bungalouri 57 - - 2 - 55 - Tabere de elevi şi preşcolari 7 - - - - 1 6 Unităţi tip căsuţă 4 - - - 1 1 2 Spaţii de cazare pe nave - - - - - - -

STAŢIUNI DIN ZONA LITORALĂ, EXCLUSIV ORAŞUL CONSTANŢA

Total 848 9 71 289 273 190 16

Hoteluri 296 6 56 143 83 8 - Hosteluri 53 - - 29 18 6 - Moteluri 2 - - - 2 - - Hanuri - - - - - - - Vile turistice 156 1 14 83 52 6 - Cabane turistice - - - - - - - Pensiuni turistice 15 2 - 6 7 - - Pensiuni agroturistice 15 - - 11 3 1 - Campinguri 12 - - 3 3 6 - Popasuri turistice 2 - - - - 2 - Sate de vacanţă - - - - - - - Bungalouri 284 - - 10 103 159 12 Tabere de elevi şi preşcolari 3 - - - - - 3 Unităţi tip căsuţă 10 - 1 4 2 2 1 Spaţii de cazare pe nave - - - - - - -

Page 46: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

56

23. STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ, CATEGORII DE CLASIFICARE ŞI ZONE TURISTICE, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019- continuare

- număr -

Tipuri de structuri

de primire turistică

Total

structuri

de primire

turistică

din total, pe categorii de clasificare:

5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate

pe stele

STAŢIUNI DIN ZONA MONTANĂ

Total 2353 36 288 1291 613 97 28

Hoteluri 208 5 47 108 44 4 - Hosteluri 40 - - 24 12 4 - Moteluri 16 - 2 6 6 2 - Hanuri - - - - - - - Vile turistice 222 4 34 114 57 10 3 Cabane turistice 152 - - 77 45 25 5 Pensiuni turistice 455 11 73 259 99 13 - Pensiuni agroturistice 1136 16 130 681 287 22 - Campinguri 12 - - 1 4 5 2 Popasuri turistice 14 - - 3 8 3 - Sate de vacanţă 4 - 1 2 1 - - Bungalouri 52 - - 8 39 5 - Tabere de elevi şi preşcolari 16 - - - 1 - 15 Unităţi tip căsuţă 25 - 1 7 10 4 3 Spaţii de cazare pe nave 1 - - 1 - - - ZONA DELTA DUNĂRII, INCLUSIV ORAŞUL TULCEA Total 255 6 73 143 25 4 4

Hoteluri 17 - 6 10 1 - - Hosteluri - - - - - - - Moteluri - - - - - - - Hanuri - - - - - - - Vile turistice 44 - 23 17 1 2 1 Cabane turistice 1 - - 1 - - - Pensiuni turistice 13 - 2 9 2 - - Pensiuni agroturistice 108 4 29 59 15 1 - Campinguri 4 - 1 1 - - 2 Popasuri turistice 3 - - 1 1 1 - Sate de vacanţă 1 1 - - - - - Bungalouri 37 - - 36 1 - - Tabere de elevi şi preşcolari - - - - - - - Unităţi tip căsuţă 6 - 1 3 2 - - Spaţii de cazare pe nave 21 1 11 6 2 - 1

Page 47: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

57

23. STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ, CATEGORII DE CLASIFICARE ŞI ZONE TURISTICE, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019 - continuare

- număr -

Tipuri de structuri

de primire turistică

Total

structuri

de primire

turistică

din total, pe categorii de clasificare:

5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate

pe stele

BUCUREŞTI ŞI ORAŞELE REŞEDINŢĂ DE JUDEŢ, EXCLUSIV TULCEA

Total 1539 27 301 827 312 60 12

Hoteluri 677 21 204 351 90 10 1 Hosteluri 131 - 1 45 54 28 3 Moteluri 36 - - 20 14 2 - Hanuri 2 - - 1 1 - - Vile turistice 96 3 26 56 11 - - Cabane turistice 8 - - 7 1 - - Pensiuni turistice 535 3 67 322 130 13 - Pensiuni agroturistice 30 - 3 22 5 - - Campinguri 6 - - - 2 3 1 Popasuri turistice 1 - - - 1 - - Sate de vacanţă - - - - - - - Bungalouri 3 - - 3 - - - Tabere de elevi şi preşcolari 8 - - - - 1 7 Unităţi tip căsuţă 6 - - - 3 3 - Spaţii de cazare pe nave - - - - - - -

ALTE LOCALITĂŢI ŞI TRASEE TURISTICE Total 2840 53 227 1595 805 123 37

Hoteluri 292 5 42 184 48 12 1 Hosteluri 91 - - 44 36 10 1 Moteluri 151 - - 77 62 11 1 Hanuri 1 - - - 1 - - Vile turistice 116 31 22 45 16 2 - Cabane turistice 57 - - 35 6 13 3 Pensiuni turistice 450 2 34 279 122 13 - Pensiuni agroturistice 1459 15 128 832 452 32 - Campinguri 17 - - 3 5 5 4 Popasuri turistice 22 - - 6 8 7 1 Sate de vacanţă 4 - - 1 2 1 - Bungalouri 124 - - 83 31 10 - Tabere de elevi şi preşcolari 21 - - - - - 21 Unităţi tip căsuţă 33 - - 5 16 7 5 Spaţii de cazare pe nave 2 - 1 1 - - -

NOTĂ: Pentru pensiunile agroturistice clasificarea pe flori a fost asimilată cu clasificarea pe stele.

Page 48: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

58

24.STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ PE MACROREGIUNI, REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEŢE ŞI TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019

Macroregiuni Regiuni de dezvoltare

Judeţe

Total structuri

de primire turistică

din total: pe tipuri de structuri Hoteluri Hosteluri Moteluri Hanuri Vile

turistice Cabane turistice

Total România 8433 1625 323 219 3 720 226 Macroregiunea 1 3394 481 88 77 1 205 93

Nord-Vest 1132 198 33 32 - 55 18 Bihor 257 52 12 5 - 26 5 Bistriţa-Năsăud 95 15 1 2 - 2 6 Cluj 341 69 11 6 - 12 3 Maramureş 262 33 4 6 - 3 3 Satu-Mare 62 19 3 13 - 10 -

Sălaj 115 10 2 - - 2 1 Centru 2262 283 55 45 1 150 75

Alba 196 18 3 6 - 10 7 Braşov 937 126 26 9 - 89 36 Covasna 93 14 5 3 - 7 1 Harghita 420 24 10 4 - 4 14 Mureş 337 57 6 18 - 19 4

Sibiu 279 44 5 5 1 21 13 Macroregiunea 2 2535 557 110 59 - 317 22 Nord-Est 1030 127 41 29 - 46 20

Bacău 155 20 7 12 - 13 1 Botoşani 19 8 1 1 - 1 -Iaşi 84 30 5 2 - 4 1 Neamţ 277 16 11 6 - 7 5 Suceava 470 49 15 6 - 21 12

Vaslui 25 4 2 2 - - 1 Sud-Est 1505 430 69 30 271 2

Brăila 43 20 1 3 - 4 - Buzău 109 19 1 8 - 11 - Constanţa 934 346 59 3 - 170 - Galaţi 43 16 4 4 - 6 -

Tulcea 299 18 - - - 75 1 Vrancea 77 11 4 12 - 5 1

Macroregiunea 3 1022 313 60 39 2 84 27 Sud-Muntenia 812 171 29 34 2 68 27

Argeş 296 44 9 3 - 14 13 Călăraşi 30 3 1 5 - - -

Dâmboviţa 85 18 5 2 1 3 5 Giurgiu 18 6 2 4 - - -Ialomiţa 29 12 2 6 - 2 1 Prahova 331 80 10 13 - 47 7 Teleorman 23 8 - 1 1 2 1

Bucureşti-Ilfov 210 142 31 5 - 16 - Ilfov 34 13 4 4 - 4 -

Mun. Bucureşti 176 129 27 1 - 12 - Macroregiunea 4 1482 274 65 44 - 114 84 Sud-Vest-Oltenia 636 124 27 25 - 55 15

Dolj 68 31 7 4 - 2 - Gorj 161 17 5 7 - 8 8 Mehedinţi 83 13 8 3 - 4 1

Olt 25 11 - 1 - 1 1 Vâlcea 299 52 7 10 - 40 5

Vest 846 150 38 19 59 69 Arad 157 35 5 4 - 7 3 Caraş-Severin 244 32 11 4 - 4 19 Hunedoara 276 26 8 9 - 44 47 Timiş 169 57 14 2 - 4 -

59

- număr -

de primire turistică: Macroregiuni Regiuni de dezvoltare

Judeţe Pensiuni turistice

Pensiuni agroturis

tice

Campinguri Popasuri Sate de vacanţă

Bungalouri Tabere de elevi şi

preşcolari

Unităţi tipcăsuţă

Spaţii de cazare pe

nave

1670 2813 58 47 9 557 55 84 24 Total România 784 1437 19 6 5 147 24 27 - Macroregiunea 1 185 544 6 1 1 50 5 4 - Nord-Vest 25 128 1 - - - 3 - - Bihor 11 57 - - - - 1 - - Bistriţa-Năsăud 65 169 3 1 1 - 1 - - Cluj 63 147 2 - - - - 1 - Maramureş

5 12 - - - - - - - Satu-Mare 16 31 - - - 50 - 3 - Sălaj

599 893 13 5 4 97 19 23 Centru 30 113 1 3 - 1 3 1 - Alba

255 383 2 - 2 5 1 3 - Braşov 22 36 - 1 - - 2 2 - Covasna 99 215 2 1 1 28 3 15 - Harghita

113 49 5 - 1 61 3 1 - Mureş 80 97 3 - - 2 7 1 - Sibiu

302 693 22 21 2 363 12 33 22 Macroregiunea 2 233 458 5 10 1 39 7 13 1 Nord-Est 58 39 - 1 - 1 2 1 - Bacău

4 2 - - - 1 1 - - Botoşani 20 19 1 1 - - 1 - - Iaşi 30 152 - 5 - 34 2 8 1 Neamţ

117 235 4 3 1 3 - 4 - Suceava 4 11 - - - - 1 - - Vaslui

69 235 17 11 1 324 5 20 21 Sud-Est 9 1 1 2 - - 1 1 - Brăila 4 62 - 1 - 2 - 1 - Buzău

24 20 12 2 - 285 3 10 - Constanţa 8 3 - 1 - - - 1 - Galaţi

13 119 4 4 1 37 - 6 21 Tulcea 11 30 - 1 - - 1 1 - Vrancea

196 258 4 3 16 9 9 2 Macroregiunea 3 182 256 4 3 16 9 9 2 Sud-Muntenia 39 161 - 2 - 1 3 7 - Argeş

3 4 - - - 14 - - - Călăraşi 14 36 1 - - - - - - Dâmboviţa

2 4 - - - - - - - Giurgiu 1 2 1 - - - 1 1 - Ialomiţa

121 45 2 1 - 1 3 1 - Prahova 2 4 - - - - 2 - 2 Teleorman

14 2 - - - - - - - Bucureşti-Ilfov 7 2 - - - - - - - Ilfov 7 - - - - - - - - Mun. Bucureşti

388 425 13 17 2 31 10 15 - Macroregiunea 4 150 212 5 8 1 4 4 6 - Sud-Vest-Oltenia 14 10 - - - - - - - Dolj 37 77 - 1 - - - 1 - Gorj 13 41 - - - - - - - Mehedinţi

6 4 - - - 1 - - - Olt 80 80 5 7 1 3 4 5 - Vâlcea

238 213 8 9 1 27 6 9 - Vest 53 39 4 - - 5 - 2 - Arad 70 86 2 6 - 4 2 4 - Caraş-Severin 66 61 1 2 1 8 2 1 - Hunedoara 49 27 1 1 - 10 2 2 - Timiş

Page 49: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

60

25. CAMERELE EXISTENTE ÎN FUNCŢIE DE DOTAREA CU INSTALAŢII SANITARE ŞI LOCURILE – PATÎN CAMERE, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARETURISTICĂ ( EXCLUSIV CAMERELE DIN CĂSUŢE ), EXISTENTE LA 31 IULIE 2019

Total

din total, pe tipuri de structuri Hoteluri Hosteluri Moteluri Hanuri Vile

turistice Cabane turistice

Camere existente 162977 99715 5380 4065 41 7804 2489

A În funcţie de dotare

cu instalaţii sanitare

- cu baie sau duş 157480 98978 4817 3999 41 7511 2196

- fără baie sau duş 5497 737 563 66 - 293 293

B. În funcţie de numărul

de locuri în camere:

- cu un pat de 1 loc 6193 4219 265 267 6 169 39

- cu un pat de 2 locuri 65687 36802 1519 1206 21 3385 918

- cu 2 paturi de 1 loc 71176 50266 1858 1976 11 3004 903

- cu mai mult de 2 paturi 10320 2261 1489 347 3 648 514

- camere (dormitoare) în

apartamente

9034 5661 242 262 - 596 115

- camere pentru

persoane cu dizabilităţi

567 506 7 7 - 2 -

C. După modul de

funcţionare al

structurii de cazare:

- permanente 124954 69859 4083 3969 41 5132 2461

- sezoniere 38023 29856 1297 96 - 2672 28

61

- număr - de primire turistică:

Pensiuni turistice

Pensiuni agroturi

tice

Campinguri Popasuri Sate de vacanţă

Bungalouri Tabere de elevi şi

preşcolari

Spaţii decazare pe

nave

16539 22947 188 269 174 1426 1525 415 Camere existente

A În funcţie de dotare

cu instalaţii sanitare

16039 21489 78 234 165 901 617 415 - cu baie sau duş

500 1458 110 35 9 525 908 - - fără baie sau duş

B. În funcţie de numărul

de locuri în camere:

615 548 - 6 2 30 13 14 - cu un pat de 1 loc

8395 12780 8 93 86 279 47 148 - cu un pat de 2 locuri

5025 6429 93 124 62 855 336 234 - cu 2 paturi de 1 loc

1528 2042 81 37 24 221 1121 4 - cu mai mult de 2 paturi

953 1128 6 9 - 39 8 15 - camere (dormitoare) în

apartamente

23 20 - - - 2 - - - camere pentru

persoane cu dizabilităţi

C. După modul de

funcţionare al

structurii de cazare:

16092 21239 53 234 158 367 1048 218 - permanente

447 1708 135 35 16 1059 477 197 - sezoniere

Page 50: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

62

26. CAMERELE DIN CĂSUŢE ŞI PARCELELE DE CAMPARE DIN CAMPINGURI, PE ZONE TURISTICE, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019

- număr -

Total

din total, pe zone turistice:

Staţiuni balneare

Staţiuni din

zona litorală,

exclusiv oraşul

Constanţa

Staţiuni din

zona montană

Zona Delta

Dunării, inclusiv

oraşul Tulcea

Bucureşti şi

oraşele reşedinţă

de judeţ,

exclusiv Tulcea

Alte localităţi

şi trasee

turistice

Camere în căsuţe: 3198 405 611 652 184 296 1050

- cu apă curentă 1430 293 115 272 86 80 584

Parcele de campare: 2137 126 1258 272 145 97 239

- cu apă curentă 947 75 750 36 45 24 17

27. CAMERELE EXISTENTE ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ ( EXCLUSIV CELE DIN CĂSUŢE ), PE ZONE TURISTICE, TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ ŞI CATEGORII DE CLASIFICARE, LA 31 IULIE 2019

- număr -

Tipuri de structuri

de primire turistică

Total

din total, pe categorii de clasificare:

5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate

pe stele

TOATE ZONELE

Camere existente 162977 5018 34179 81608 35912 4531 1729

Hoteluri 99715 4205 27267 46044 20585 1543 71 Hosteluri 5380 - 52 2783 1940 562 43 Moteluri 4065 - 17 2184 1632 217 15 Hanuri 41 - - 20 21 - - Vile turistice 7804 108 1178 4338 1907 239 34 Cabane turistice 2489 - - 1445 539 390 115 Pensiuni turistice 16539 224 2292 10033 3626 364 - Pensiuni agroturistice 22947 450 3103 13879 5157 358 - Campinguri 188 - - 58 91 20 19 Popasuri turistice 269 - - 126 95 45 3 Sate de vacanţă 174 16 41 76 37 4 - Bungalouri 1426 - - 472 219 723 12 Tabere de elevi şi preşcolari 1525 - - - 53 66 1406 Spaţii de cazare pe nave 415 15 229 150 10 - 11

Page 51: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

63

27. CAMERELE EXISTENTE ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ ( EXCLUSIV CELE DIN CĂSUŢE ), PE ZONE TURISTICE, TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ ŞI CATEGORII DE CLASIFICARE, LA 31 IULIE 2019 - continuare

- număr -

Tipuri de structuri

de primire turistică

Total

din total, pe categorii de clasificare:

5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate

pe stele

STAŢIUNI BALNEARE

Camere existente 16810 222 2247 8676 5306 149 210

Hoteluri 12468 180 1882 6111 4295 - - Hosteluri 146 - - 83 63 - - Moteluri 248 - - 145 103 - - Hanuri - - - - - - - Vile turistice 949 18 52 589 261 29 - Cabane turistice 86 - - 34 11 41 - Pensiuni turistice 1911 24 258 1150 459 20 - Pensiuni agroturistice 712 - 55 550 101 6 - Campinguri 8 - - - 8 - - Popasuri turistice 5 - - - 5 - - Sate de vacanţă - - - - - - - Bungalouri 49 - - 14 - 35 - Tabere de elevi şi preşcolari 228 - - - - 18 210 Spaţii de cazare pe nave - - - - - - -

STAŢIUNI DIN ZONA LITORALĂ, EXCLUSIV ORAŞUL CONSTANŢA

Camere existente 38164 631 6416 18785 10711 1410 211

Hoteluri 32958 589 6202 16536 9117 514 - Hosteluri 1383 - - 744 505 134 - Moteluri 50 - - - 50 - - Hanuri - - - - - - - Vile turistice 2254 10 214 1225 703 102 - Cabane turistice - - - - - - - Pensiuni turistice 213 32 - 69 112 - - Pensiuni agroturistice 174 - - 116 48 10 - Campinguri 100 - - 30 70 - - Popasuri turistice - - - - - - - Sate de vacanţă - - - - - - - Bungalouri 833 - - 65 106 650 12 Tabere de elevi şi preşcolari 199 - - - - - 199 Spaţii de cazare pe nave - - - - - - -

Page 52: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

64

27. CAMERELE EXISTENTE ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ ( EXCLUSIV CELE DIN CĂSUŢE ), PE ZONE TURISTICE, TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ ŞI CATEGORII DE CLASIFICARE, LA 31 IULIE 2019 - continuare

- număr -

Tipuri de structuri

de primire turistică

Total

din total, pe categorii de clasificare:

5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate

pe stele

STAŢIUNI DIN ZONA MONTANĂ

Camere existente 28512 593 5719 14873 5837 1007 483

Hoteluri 9077 222 3021 3903 1651 280 - Hosteluri 564 - - 407 103 54 - Moteluri 410 - 17 190 168 35 - Hanuri - - - - - - - Vile turistice 2341 21 380 1244 576 91 29 Cabane turistice 1796 - - 1023 462 230 81 Pensiuni turistice 4405 127 917 2550 715 96 - Pensiuni agroturistice 9072 223 1343 5356 1986 164 - Campinguri 32 - - - 13 14 5 Popasuri turistice 94 - - 54 35 5 - Sate de vacanţă 127 - 41 62 24 - - Bungalouri 158 - - 69 51 38 - Tabere de elevi şi preşcolari 421 - - - 53 - 368 Spaţii de cazare pe nave 15 - - 15 - - -

ZONA DELTA DUNĂRII, INCLUSIV ORAŞUL TULCEA

Camere existente 2938 84 1013 1590 215 20 16

Hoteluri 955 - 361 548 46 - - Hosteluri - - - - - - - Moteluri - - - - - - - Hanuri - - - - - - - Vile turistice 228 - 99 107 5 12 5 Cabane turistice - - - - - - - Pensiuni turistice 152 - 41 99 12 - - Pensiuni agroturistice 1133 53 369 570 135 6 - Campinguri 15 - - 15 - - - Popasuri turistice 25 - - 20 3 2 - Sate de vacanţă 16 16 - - - - - Bungalouri 188 - - 184 4 - - Tabere de elevi şi preşcolari - - - - - - - Spaţii de cazare pe nave 226 15 143 47 10 - 11

Page 53: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

65

27. CAMERELE EXISTENTE ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ ( EXCLUSIV CELE DIN CĂSUŢE ), PE ZONE TURISTICE, TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ ŞI CATEGORII DE CLASIFICARE, LA 31 IULIE 2019 - continuare

- număr -

Tipuri de structuri

de primire turistică

Total

din total, pe categorii de clasificare:

5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate

pe stele

BUCUREŞTI ŞI ORAŞELE REŞEDINŢĂ DE JUDEŢ, EXCLUSIV TULCEA

Camere existente 44606 3068 15031 19247 6085 967 208

Hoteluri 34640 3031 14002 13467 3652 466 22 Hosteluri 1915 - 52 850 693 284 36 Moteluri 707 - - 416 254 37 - Hanuri 30 - - 20 10 - - Vile turistice 1074 20 222 665 167 - - Cabane turistice 77 - - 70 7 - - Pensiuni turistice 5676 17 736 3532 1259 132 - Pensiuni agroturistice 261 - 19 199 43 - - Campinguri - - - - - - - Popasuri turistice - - - - - - - Sate de vacanţă - - - - - - - Bungalouri 28 - - 28 - - - Tabere de elevi şi preşcolari 198 - - - - 48 150 Spaţii de cazare pe nave - - - - - - -

ALTE LOCALITĂŢI ŞI TRASEE TURISTICE

Camere existente 31947 420 3753 18437 7758 978 601

Hoteluri 9617 183 1799 5479 1824 283 49 Hosteluri 1372 - - 699 576 90 7 Moteluri 2650 - - 1433 1057 145 15 Hanuri 11 - - - 11 - - Vile turistice 958 39 211 508 195 5 - Cabane turistice 530 - - 318 59 119 34 Pensiuni turistice 4182 24 340 2633 1069 116 - Pensiuni agroturistice 11595 174 1317 7088 2844 172 - Campinguri 33 - - 13 - 6 14 Popasuri turistice 145 - - 52 52 38 3 Sate de vacanţă 31 - - 14 13 4 - Bungalouri 170 - - 112 58 - - Tabere de elevi şi preşcolari 479 - - - - - 479 Spaţii de cazare pe nave 174 - 86 88 - - -

------------------------------- NOTĂ: Pentru pensiunile agroturistice clasificarea pe flori a fost asimilată cu clasificarea pe stele.

Page 54: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

66

28. CAMERELE EXISTENTE ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ (EXCLUSIV CELE DIN CĂSUŢE ), PE MACROREGIUNI, REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEŢE ŞI TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ LA 31 IULIE 2019

Macroregiuni Regiuni de dezvoltare

Judeţe Total

din total, pe tipuri de structuri Hoteluri Hosteluri Moteluri Hanuri Vile

turistice Cabane turistice

Total România 162977 99715 5380 4065 41 7804 2489 Macroregiunea 1 49555 23360 1177 1560 20 2220 1108

Nord-Vest 18922 10486 566 644 - 521 215 Bihor 6570 4323 284 101 - 204 69 Bistriţa-Năsăud 1647 922 7 37 - 20 79 Cluj 5587 3173 81 167 - 154 24 Maramureş 3145 1147 92 104 - 23 33 Satu-Mare 1104 581 47 235 - 102 -

Sălaj 869 340 55 - - 18 10 Centru 30633 12874 611 916 20 1699 893

Alba 2338 623 45 108 - 146 69 Braşov 13420 5621 288 257 - 852 429 Covasna 1992 1298 44 37 - 113 9 Harghita 3817 1035 94 68 - 58 160 Mureş 4640 2339 91 378 - 223 48

Sibiu 4426 1958 49 68 20 307 178 Macroregiunea 2 62763 44624 2134 1088 - 3521 258 Nord-Est 14469 6382 477 551 - 517 208

Bacău 2643 1269 78 192 - 178 8 Botoşani 589 355 18 12 - 5 - Iaşi 2052 1468 46 66 - 42 12 Neamţ 3014 931 140 133 - 85 62 Suceava 5785 2187 176 132 - 207 112

Vaslui 386 172 19 16 - - 14 Sud-Est 48294 38242 1657 537 - 3004 50

Brăila 1061 881 6 48 - 45 - Buzău 1591 617 15 160 - 147 - Constanţa 40487 34776 1502 79 - 2449 - Galaţi 970 646 97 45 - 53 -

Tulcea 3094 972 - - - 269 - Vrancea 1091 350 37 205 - 41 50

Macroregiunea 3 26106 18578 1004 727 21 885 333 Sud-Muntenia 13934 7256 591 666 21 717 333

Argeş 4110 1664 225 27 - 178 202 Călăraşi 438 206 47 118 - - -

Dâmboviţa 1443 752 60 23 11 46 49 Giurgiu 392 197 25 112 - - - Ialomiţa 1005 773 32 96 - 36 8 Prahova 5973 3409 202 274 - 444 67 Teleorman 573 255 - 16 10 13 7

Bucureşti-Ilfov 12172 11322 413 61 - 168 - Ilfov 1148 839 76 53 - 45 -

Mun. Bucureşti 11024 10483 337 8 - 123 - Macroregiunea 4 24553 13153 1065 690 - 1178 790 Sud-Vest-Oltenia 10812 6016 500 396 - 481 132

Dolj 1548 1099 142 83 - 19 - Gorj 1888 559 130 97 - 93 70 Mehedinţi 1185 523 143 34 - 12 5

Olt 464 337 - 19 - 9 12 Vâlcea 5727 3498 85 163 - 348 45

Vest 13741 7137 565 294 - 697 658 Arad 2397 1237 59 42 - 70 41 Caraş-Severin 4188 2224 137 68 - 43 201 Hunedoara 3556 1293 111 133 - 510 416 Timiş 3600 2383 258 51 - 74 -

67

- număr -

de primire turistică: Macroregiuni Regiuni de dezvoltare

Judeţe Pensiuni turistice

Pensiuni agroturis

tice

Campinguri Popasuri Sate de vacanţă

Bungalouri Tabere de elevi şi

preşcolari

Spaţii de cazare pe

nave

16539 22947 188 269 174 1426 1525 415 Total România 7766 11488 32 31 77 139 577 - Macroregiunea 1 1982 4339 18 - - 54 97 - Nord-Vest

289 1260 - - - - 40 - Bihor 137 409 - - - - 36 - Bistriţa-Năsăud 761 1193 13 - - - 21 - Cluj 553 1188 5 - - - - - Maramureş 58 81 - - - - - - Satu-Mare

184 208 - - - 54 - - Sălaj 5784 7149 14 31 77 85 480 - Centru

312 970 - 14 - - 51 - Alba 2605 3224 - - 60 58 26 - Braşov

167 257 - 8 - - 59 - Covasna 884 1410 14 9 4 - 81 - Harghita 992 450 - - 13 - 106 - Mureş 824 838 - - - 27 157 - Sibiu

3083 5888 123 122 57 1171 453 241 Macroregiunea 2 2272 3624 8 59 41 128 187 15 Nord-Est

575 290 - 27 - 8 18 - Bacău 95 20 - - - 31 53 - Botoşani

220 158 - 3 - - 37 - Iaşi 258 1283 - - - 48 59 15 Neamţ

1076 1776 8 29 41 41 - - Suceava 48 97 - - - - 20 - Vaslui

811 2264 115 63 16 1043 266 226 Sud-Est 76 5 - - - - - - Brăila 69 567 - - - 16 - - Buzău

315 228 100 - - 839 199 - Constanţa 92 13 - 24 - - - - Galaţi

152 1220 15 36 16 188 - 226 Tulcea 107 231 - 3 - - 67 - Vrancea

1858 2175 27 42 - 27 255 174 Macroregiunea 3 1689 2136 27 42 - 27 255 174 Sud-Muntenia

396 1252 - 20 - 10 136 - Argeş 24 26 - - - 17 - - Călăraşi

129 360 13 - - - - - Dâmboviţa 21 37 - - - - - - Giurgiu 15 13 - - - - 32 - Ialomiţa

1091 407 14 22 - - 43 - Prahova 13 41 - - - - 44 174 Teleorman

169 39 - - - - - - Bucureşti-Ilfov 96 39 - - - - - - Ilfov 73 - - - - - - - Mun. Bucureşti

3832 3396 6 74 40 89 240 - Macroregiunea 4 1472 1601 - 31 26 20 137 - Sud-Vest-Oltenia

123 82 - - - - - - Dolj 387 552 - - - - - - Gorj 122 346 - - - - - - Mehedinţi 55 20 - - - 12 - - Olt

785 601 - 31 26 8 137 - Vâlcea 2360 1795 6 43 14 69 103 - Vest

543 370 6 - - 29 - - Arad 672 764 - 5 - 40 34 - Caraş-Severin 598 415 - 29 14 - 37 - Hunedoara 547 246 - 9 - - 32 - Timiş

Page 55: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

68

29. LOCURILE – PAT DE CAZARE TURISTICĂ PE CAMERE PERMANENTE, SEZONIERE ŞI TIPURI DE STRUCTURIDE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019

Total din total, pe tipuri de structuri

Hoteluri Hosteluri Moteluri Hanuri Vileturistice

Cabaneturistice

A.Locuri în camere

( exclusiv cele din căsuţe )

340326 199836 13691 8579 80 16585 6172

- în camere cu un pat

de 1 loc

6193 4219 265 267 6 169 39

- în camere cu un pat

de 2 locuri

131450 73604 3038 2412 42 6770 1836

- în camere cu 2 paturi

de 1 loc

142416 100532 3716 3952 22 6008 1806

- în camere cu mai mult

de 2 paturi

37236 7349 6060 1156 10 2239 2163

- în camere ( dormitoare )

în apartamente

21870 13115 594 772 - 1395 328

- camere pentru

persoane cu dizabilităţi

1161 1017 18 20 - 4 -

B. Locuri în căsuţe 7682 86 6 - - 106 60

C. Locuri de campare în

campinguri

8648 - 24 20 - - -

D. Total locuri de cazare

( A + B + C )

356656 199922 13721 8599 80 16691 6232

- permanente 260739 139564 10550 8351 80 10901 6048

- sezoniere 95917 60358 3171 248 - 5790 184

69

- număr -

de primire turistică:

Pensiuni turistice

Pensiuni agroturis

tice

Campin guri

Popasuri Sate de vacanţă

Bungalo uri

Tabere de elevi şi

preşcolari

Unităţitip

căsuţă

Spaţii de cazare

pe nave

35078 48793 573 588 441 3132 5806 140 832 A. Locuri în camere

( exclusiv cele din căsuţe )

615 548 - 6 2 30 13 - 14 - în camere cu un pat

de 1 loc

16790 25560 16 186 172 558 94 76 296 - în camere cu un pat

de 2 locuri

10050 12858 186 248 124 1710 672 64 468 - în camere cu 2

paturi de 1 loc

5102 6774 356 123 143 738 5011 - 12 - în camere cu mai mult

de 2 paturi

2472 3004 15 25 - 92 16 - 42 - în camere ( dormitoare )

în apartamente

49 49 - - - 4 - - - - camere pentru

persoane cu dizabilităţi

120 240 2368 1339 36 426 602 2279 14 B. Locuri în căsuţe

4 60 7572 676 - 200 - 92 - C. Locuri de campare în

campinguri

35202 49093 10513 2603 477 3758 6408 2511 846 D. Total locuri de cazare

( A + B + C )

34120 45243 119 516 409 784 3600 24 430 - permanente

1082 3850 10394 2087 68 2974 2808 2487 416 - sezoniere

Page 56: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

70

30. LOCURILE – PAT DE CAZARE TURISTICĂ PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNIDE CAZARE TURISTICĂ ŞI FORME DE PROPRIETATE, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019

Total din total, pe tipuri de structuri

Hoteluri Hosteluri Moteluri Hanuri Vile turistice

Cabaneturistice

Proprietate integral de stat

A.Locuri în camere ( exclusiv cele din căsuţe ) 5966 4967 180 - - 292 217 - în camere cu un pat de 1 loc 158 139 - - - 1 6 - în camere cu un pat de 2 locuri 1212 972 46 - - 2 64 - în camere cu 2 paturi de 1 loc 3928 3446 106 - - 126 124 - în camere cu mai mult de 2 paturi 191 94 18 - - 21 19 - în camere ( dormitoare ) în apartamente 411 252 8 - - 142 4 - camere pentru persoane cu dizabilităţi 66 64 2 - - - -B. Locuri în căsuţe 100 - - - - - -C. Locuri de campare în campinguri 80 - - - - - -D. Total locuri de cazare ( A + B + C ) 6146 4967 180 - - 292 217 - permanente 5370 4555 180 - - 150 217 - sezoniere 776 412 - - - 142 -

Proprietate majoritar de stat

A.Locuri în camere ( exclusiv cele din căsuţe ) 1514 1110 110 - - 120 34 - în camere cu un pat de 1 loc 110 110 - - - - - - în camere cu un pat de 2 locuri 360 210 - - - 120 6 - în camere cu 2 paturi de 1 loc 862 734 12 - - - - - în camere cu mai mult de 2 paturi 168 42 98 - - - 28 - în camere ( dormitoare ) în apartamente 14 14 - - - - - - camere pentru persoane cu dizabilităţi - - - - - - -B. Locuri în căsuţe 26 - - - - - -C. Locuri de campare în campinguri 192 - - - - - -D. Total locuri de cazare ( A + B + C ) 1732 1110 110 - - 120 34 - permanente 597 377 110 - - 40 34 - sezoniere 1135 733 - - - 80 -

71

număr - de primire turistică: Pensiuni turistice

Pensiuni agroturis

tice

Campin guri

Popasuri Sate de vacanţă

Bungalo uri

Tabere de elevi şi

preşcolari

Unităţi tipcăsuţă

Spaţii de

cazare pe nave

Proprietate integral de stat

61 207 - - - 42 - - - A. Locuri în camere

( exclusiv cele din căsuţe )

7 5 - - - - - - - - în camere cu un pat de 1 loc

4 124 - - - - - - - - în camere cu un pat de 2 locuri

42 42 - - - 42 - - - - în camere cu 2 paturi de 1 loc

8 31 - - - - - - - - în camere cu mai mult de 2 paturi

- 5 - - - - - - -

- în camere ( dormitoare ) în apartamente

- - - - - - - - - - camere pentru persoane cu dizabilităţi

- - - 60 - - - 40 - B. Locuri în căsuţe

- - - 80 - - - - - C. Locuri de campare în campinguri

61 207 - 140 - 42 - 40 - D. Total locuri de cazare ( A + B + C )

61 207 - - - - - - - - permanente - - - 140 - 42 - 40 - - sezoniere

Proprietate majoritar de stat

14 10 26 - - 90 - - - A. Locuri în camere

( exclusiv cele din căsuţe )

- - - - - - - - - - în camere cu un pat de 1 loc

14 10 - - - - - - - - în camere cu un pat de 2 locuri

- - 26 - - 90 - - - - în camere cu 2 paturi de 1 loc

- - - - - - - - - - în camere cu mai mult de 2 paturi

- - - - - - - - - - în camere ( dormitoare ) în apartamente

- - - - - - - - - - camere pentru persoane cu dizabilităţi

- - 26 - - - - - - B. Locuri în căsuţe

- - 192 - - - - - - C. Locuri de campare în campinguri

14 10 244 - - 90 - - - D. Total locuri de cazare ( A + B + C )

- 10 26 - - - - - - - permanente 14 - 218 - - 90 - - - - sezoniere

Page 57: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

72

30. LOCURILE – PAT DE CAZARE TURISTICĂ PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNIDE CAZARE TURISTICĂ ŞI FORME DE PROPRIETATE, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019 - continuare -

Total din total, pe tipuri de structuri

Hoteluri Hosteluri Moteluri Hanuri Vileturistice

Cabane turistice

Proprietate majoritar privată

A.Locuri în camere ( exclusiv cele din căsuţe ) 18226 17649 224 - - 183 98 - în camere cu un pat de 1 loc 333 326 - - - 4 - - în camere cu un pat de 2 locuri 4616 4552 - - - 12 48 - în camere cu 2 paturi de 1 loc 11700 11408 80 - - 114 40 - în camere cu mai mult de 2 paturi 370 176 144 - - 33 10 - în camere ( dormitoare ) în apartamente 1140 1120 - - - 20 - - camere pentru persoane cu dizabilităţi 67 67 - - - - - B. Locuri în căsuţe 750 - - - - - - C. Locuri de campare în campinguri - - - - - - - D. Total locuri de cazare ( A + B + C ) 18976 17649 224 - - 183 98 - permanente 6436 6123 80 - - 73 98 - sezoniere 12540 11526 144 - - 110 -

Proprietate integral privată

A.Locuri în camere ( exclusiv cele din căsuţe ) 290400 163444 11235 7970 80 15003 5646 - în camere cu un pat de 1 loc 5169 3337 221 253 6 157 32 - în camere cu un pat de 2 locuri 118238 62212 2796 2316 42 6492 1706 - în camere cu 2 paturi de 1 loc 118526 79944 2990 3648 22 5556 1522 - în camere cu mai mult de 2 paturi 28320 6149 4683 996 10 1630 2086 - în camere ( dormitoare ) în apartamente 19193 10968 543 737 - 1164 300 - camere pentru persoane cu dizabilităţi 954 834 2 20 - 4 - B. Locuri în căsuţe 5720 86 6 - - 106 60 C. Locuri de campare în campinguri 7620 - 24 20 - - - D. Total locuri de cazare ( A + B + C ) 303740 163530 11265 7990 80 15109 5706 - permanente 228420 117269 8465 7742 80 9894 5522 - sezoniere 75320 46261 2800 248 - 5215 184

73

- număr - de primire turistică: Pensiuni turistice

Pensiuni agroturis

tice

Camping uri

Popasuri Sate de vacanţă

Bungalo uri

Tabere de elevi şi

preşcolari

Unităţi tipcăsuţă

Spaţii de cazare

pe nave

Proprietate majoritar privată

24 - - - 48 - - - -A. Locuri în camere

( exclusiv cele din căsuţe )

1 - - - 2 - - - - - în camere cu un pat de 1 loc

4 - - - - - - - - - în camere cu un pat de 2 locuri

16 - - - 42 - - - - - în camere cu 2 paturi de 1 loc

3 - - - 4 - - - - - în camere cu mai mult de 2 paturi

- - - - - - - - - - în camere ( dormitoare ) în apartamente

- - - - - - - - - - camere pentru persoane cu dizabilităţi

- - 720 - - 30 - - - B. Locuri în căsuţe

- - - - - - - - - C. Locuri de campare în campinguri

24 - 720 - 48 30 - - - D. Total locuri de cazare ( A + B + C )

14 - - - 48 - - - - - permanente 10 - 720 - - 30 - - - - sezoniere

Proprietate integral privată

34123 47673 438 588 393 2835 - 140 832 A. Locuri în camere

( exclusiv cele din căsuţe )

600 531 - 6 - 12 - - 14 - în camere cu un pat de 1 loc

16330 25078 16 186 172 520 - 76 296 - în camere cu un pat de 2 locuri

9804 12488 146 248 82 1544 - 64 468 - în camere cu 2 paturi de 1 loc

4943 6594 276 123 139 679 - - 12 - în camere cu mai mult de 2 paturi

2400 2938 - 25 - 76 - - 42 - în camere ( dormitoare ) în apartamente

46 44 - - - 4 - - - - camere pentru persoane cu dizabilităţi

120 204 1338 1279 36 396 - 2075 14 B. Locuri în căsuţe

4 60 6652 596 - 200 - 64 - C. Locuri de campare în campinguri

34247 47937 8428 2463 429 3431 - 2279 846 D. Total locuri de cazare ( A + B + C )

33225 44189 44 516 361 659 - 24 430 - permanente 1022 3748 8384 1947 68 2772 - 2255 416 - sezoniere

Page 58: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

74

30. LOCURILE – PAT DE CAZARE TURISTICĂ PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNIDE CAZARE TURISTICĂ ŞI FORME DE PROPRIETATE, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019 - continuare -

Total din total, pe tipuri de structuri

Hoteluri Hosteluri Moteluri Hanuri Vileturistice

Cabane turistice

Proprietate cooperatistă

A.Locuri în camere ( exclusiv cele din căsuţe ) 2006 1170 116 499 - 25 27 - în camere cu un pat de 1 loc 34 19 1 13 - - 1 - în camere cu un pat de 2 locuri 618 494 10 58 - 14 4 - în camere cu 2 paturi de 1 loc 866 404 68 274 - - 14 - în camere cu mai mult de 2 paturi 424 225 27 140 - 9 4 - în camere ( dormitoare ) în apartamente 62 26 10 14 - 2 4 - camere pentru persoane cu dizabilităţi 2 2 - - - - - B. Locuri în căsuţe 18 - - - - - -C. Locuri de campare în campinguri - - - - - - - D. Total locuri de cazare ( A + B + C ) 2024 1170 116 499 - 25 27 - permanente 2006 1170 116 499 - 25 27 - sezoniere 18 - - - - - -

Proprietate obştească

A.Locuri în camere ( exclusiv cele din căsuţe ) 1714 1032 432 - - 198 - - în camere cu un pat de 1 loc 37 7 23 - - 5 - - în camere cu un pat de 2 locuri 204 166 6 - - 26 - - în camere cu 2 paturi de 1 loc 1004 760 144 - - 62 - - în camere cu mai mult de 2 paturi 410 76 247 - - 81 - - în camere ( dormitoare ) în apartamente 49 23 2 - - 24 - - camere pentru persoane cu dizabilităţi 10 - 10 - - - - B. Locuri în căsuţe 106 - - - - - -C. Locuri de campare în campinguri 72 - - - - - -D. Total locuri de cazare ( A + B + C ) 1892 1032 432 - - 198 - - permanente 1534 852 432 - - 198 - - sezoniere 358 180 - - - - -

75

- număr - de primire turistică: Pensiuni turistice

Pensiuni agroturis

tice

Campin guri

Popasuri Sate de vacanţă

Bungalo uri

Tabere de elevi şi

preşcolari

Unităţi tipcăsuţă

Spaţii de cazare

pe nave

Proprietate cooperatistă

38 131 - - - - - - - A. Locuri în camere

( exclusiv cele din căsuţe )

- - - - - - - - - - în camere cu un pat de 1 loc

16 22 - - - - - - - - în camere cu un pat de 2 locuri

22 84 - - - - - - - - în camere cu 2 paturi de 1 loc

- 19 - - - - - - - - în camere cu mai mult de 2 paturi

- 6 - - - - - - - - în camere ( dormitoare ) în apartamente

- - - - - - - - - - camere pentru persoane cu dizabilităţi

- - 18 - - - - - - B. Locuri în căsuţe

- - - - - - - - - C. Locuri de campare în campinguri

38 131 18 - - - - - - D. Total locuri de cazare ( A + B + C )

38 131 - - - - - - - - permanente - - 18 - - - - - - - sezoniere

Proprietate obştească

- 52 - - - - - - - A. Locuri în camere

( exclusiv cele din căsuţe )

- 2 - - - - - - - - în camere cu un pat de 1 loc

- 6 - - - - - - - - în camere cu un pat de 2 locuri

- 38 - - - - - - - - în camere cu 2 paturi de 1 loc

- 6 - - - - - - - - în camere cu mai mult de 2 paturi

- - - - - - - - - - în camere ( dormitoare ) în apartamente

- - - - - - - - - - camere pentru persoane cu dizabilităţi

- 18 48 - - - - 40 - B. Locuri în căsuţe

- - 72 - - - - - - C. Locuri de campare în campinguri

- 70 120 - - - - 40 - D. Total locuri de cazare ( A + B + C )

- 52 - - - - - - - - permanente - 18 120 - - - - 40 - - sezoniere

Page 59: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

76

30. LOCURILE – PAT DE CAZARE TURISTICĂ PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNIDE CAZARE TURISTICĂ ŞI FORME DE PROPRIETATE, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019 - continuare -

Total din total, pe tipuri de structuri

Hoteluri Hosteluri Moteluri Hanuri Vileturistice

Cabane turistice

Proprietate integral străină

A.Locuri în camere ( exclusiv cele din căsuţe ) 10361 7772 608 110 - 199 150 - în camere cu un pat

de 1 loc 292 259 20 1 - 2 - - în camere cu un pat de 2 locuri 4840 3824 152 38 - 82 8 - în camere cu 2 paturi de 1 loc 3542 2882 144 30 - 48 106 - în camere cu mai mult

de 2 paturi 829 217 268 20 - 30 16 - în camere ( dormitoare ) în apartamente 796 540 20 21 - 37 20 - camere pentru persoane cu dizabilităţi 62 50 4 - - - - B. Locuri în căsuţe 222 - - - - - -C. Locuri de campare în campinguri 656 - - - - - -D. Total locuri de cazare ( A + B + C ) 11239 7772 608 110 - 199 150 - permanente 8850 6736 381 110 - 93 150 - sezoniere 2389 1036 227 - - 106 -

Proprietate publică de interes naţional şi local

A.Locuri în camere ( exclusiv cele din căsuţe ) 10139 2692 786 - - 565 - - în camere cu un pat de 1 loc 60 22 - - - - - - în camere cu un pat de 2 locuri 1362 1174 28 - - 22 - - în camere cu 2 paturi de 1 loc 1988 954 172 - - 102 - - în camere cu mai mult de 2 paturi 6524 370 575 - - 435 - - în camere ( dormitoare ) în apartamente 205 172 11 - - 6 - - camere pentru persoane cu dizabilităţi - - - - - - - B. Locuri în căsuţe 740 - - - - - -C. Locuri de campare în campinguri 28 - - - - - -D. Total locuri de cazare ( A + B + C ) 10907 2692 786 - - 565 - - permanente 7526 2482 786 - - 428 - - sezoniere 3381 210 - - - 137 -

77

- număr - de primire turistică: Pensiuni turistice

Pensiuni agroturis

tice

Campin guri

Popasuri Sate de vacanţă

Bungalo uri

Tabere de elevi şi

preşcolari

Unităţi tip căsuţă

Spaţii de cazare

pe nave

Proprietate integral străină

780 653 49 - - 40 - - - A. Locuri în camere

( exclusiv cele din căsuţe )

5 5 - - - - - - - - în camere cu un pat de 1 loc

416 296 - - - 24 - - - - în camere cu un pat

de 2 locuri

150 168 14 - - - - - - - în camere cu 2 paturi

de 1 loc

134 124 20 - - - - - - - în camere cu mai mult

de 2 paturi

72 55 15 - - 16 - - - - în camere ( dormitoare ) în apartamente

3 5 - - - - - - - - camere pentru persoane cu dizabilităţi

- 18 194 - - - - 10 - B. Locuri în căsuţe

- - 656 - - - - - - C. Locuri de campare în campinguri

780 671 899 - - 40 - 10 - D. Total locuri de cazare ( A + B + C )

744 587 49 - - - - - - - permanente 36 84 850 - - 40 - 10 - - sezoniere

Proprietate publică de interes naţional şi local

38 67 60 - - 125 5806 - - A. Locuri în camere

( exclusiv cele din căsuţe )

2 5 - - - 18 13 - - - în camere cu un pat de 1 loc

6 24 - - - 14 94 - - - în camere cu un pat

de 2 locuri

16 38 - - - 34 672 - - - în camere cu 2 paturi de 1 loc

14 - 60 - - 59 5011 - - - în camere cu mai mult de 2 paturi

- - - - - - 16 - - - în camere ( dormitoare ) în apartamente

- - - - - - - - - - camere pentru persoane cu dizabilităţi

- - 24 - - - 602 114 - B. Locuri în căsuţe

- - - - - - - 28 - C. Locuri de campare în campinguri

38 67 84 - - 125 6408 142 - D. Total locuri de cazare ( A + B + C )

38 67 - - - 125 3600 - - - permanente - - 84 - - - 2808 142 - - sezoniere

Page 60: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

78

31. LOCURILE – PAT DE CAZARE TURISTICĂ PE ZONE TURISTICE, TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ ŞI CATEGORII DE CLASIFICARE, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019

- număr -

Tipuri de structuri

de primire turistică

Total

din total, pe categorii de clasificare:

5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate

pe stele

TOATE ZONELE

Locuri - total 356656 10079 69359 170882 82240 15601 8495

Hoteluri 199922 8404 54602 92202 41349 3207 158 Hosteluri 13721 - 97 6462 5055 1971 136 Moteluri 8599 - 34 4610 3452 463 40 Hanuri 80 - - 38 42 - - Vile turistice 16691 220 2378 9106 4351 558 78 Cabane turistice 6232 - - 3351 1454 1058 369 Pensiuni turistice 35202 464 4730 21253 7879 876 - Pensiuni agroturistice 49093 929 6434 29489 11450 791 - Campinguri 10513 - 494 1763 4277 2951 1028 Popasuri turistice 2603 - - 463 996 1138 6 Sate de vacanţă 477 32 82 228 122 13 - Bungalouri 3758 - - 1131 779 1800 48 Tabere de elevi şi preşcolari 6408 - - - 115 229 6064 Unităţi tip căsuţă 2511 - 48 474 897 546 546 Spaţii de cazare pe nave 846 30 460 312 22 - 22

STAŢIUNI BALNEARE

Locuri - total 35643 343 4580 17631 11029 845 1215

Hoteluri 24712 262 3813 12249 8388 - - Hosteluri 339 - - 161 178 - - Moteluri 503 - - 289 214 - - Hanuri - - - - - - - Vile turistice 1997 37 105 1215 569 71 - Cabane turistice 194 - - 70 40 84 - Pensiuni turistice 4132 44 540 2489 1016 43 - Pensiuni agroturistice 1474 - 122 1116 224 12 - Campinguri 624 - - 14 214 34 362 Popasuri turistice 378 - - - 174 204 - Sate de vacanţă - - - - - - - Bungalouri 271 - - 28 - 243 - Tabere de elevi şi preşcolari 752 - - - - 49 703 Unităţi tip căsuţă 267 - - - 12 105 150 Spaţii de cazare pe nave - - - - - - -

Page 61: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

79

31. LOCURILE – PAT DE CAZARE TURISTICĂ PE ZONE TURISTICE, TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ ŞI CATEGORII DE CLASIFICARE, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019 - continuare -

- număr -

Tipuri de structuri

de primire turistică

Total

din total, pe categorii de clasificare:

5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasifi

cate pe stele

STAŢIUNI DIN ZONA LITORALĂ, EXCLUSIV ORAŞUL CONSTANŢA Locuri - total 85081 1386 13000 39505 24448 5528 1214

Hoteluri 66181 1302 12556 32942 18345 1036 - Hosteluri 3300 - - 1807 1121 372 - Moteluri 155 - - - 155 - - Hanuri - - - - - - - Vile turistice 4848 20 428 2665 1495 240 - Cabane turistice - - - - - - - Pensiuni turistice 427 64 - 139 224 - - Pensiuni agroturistice 362 - - 238 102 22 - Campinguri 5815 - - 1392 2693 1730 - Popasuri turistice 619 - - - - 619 - Sate de vacanţă - - - - - - - Bungalouri 1880 - - 130 251 1451 48 Tabere de elevi şi preşcolari 1012 - - - - - 1012 Unităţi tip căsuţă 482 - 16 192 62 58 154 Spaţii de cazare pe nave - - - - - - -

STAŢIUNI DIN ZONA MONTANA

Locuri - total 64789 1263 11982 32037 14077 3277 2153

Hoteluri 18836 495 6392 8009 3376 564 - Hosteluri 1538 - - 1020 243 275 - Moteluri 939 - 34 472 345 88 - Hanuri - - - - - - - Vile turistice 5197 43 783 2648 1442 213 68 Cabane turistice 4651 - - 2393 1266 705 287 Pensiuni turistice 9428 260 1884 5476 1566 242 - Pensiuni agroturistice 19377 465 2795 11400 4349 368 - Campinguri 1134 - - 72 412 540 110 Popasuri turistice 657 - - 107 450 100 - Sate de vacanţă 256 - 82 126 48 - - Bungalouri 403 - - 148 179 76 - Tabere de elevi şi preşcolari 1737 - - - 115 - 1622 Unităţi tip căsuţă 586 - 12 116 286 106 66 Spaţii de cazare pe nave 50 - - 50 - - -

Page 62: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

80

31. LOCURILE – PAT DE CAZARE TURISTICĂ PE ZONE TURISTICE, TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ ŞI CATEGORII DE CLASIFICARE, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019- continuare -

- număr -

Tipuri de structuri

de primire turistică

Total

din total, pe categorii de clasificare:

5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate

pe stele

ZONA DELTA DUNĂRII, INCLUSIV ORAŞUL TULCEA Locuri - total 7205 168 2574 3522 687 42 212

Hoteluri 2016 - 724 1082 210 - - Hosteluri - - - - - - - Moteluri - - - - - - - Hanuri - - - - - - - Vile turistice 455 - 202 212 7 24 10 Cabane turistice 20 - - 20 - - - Pensiuni turistice 313 - 82 207 24 - - Pensiuni agroturistice 2381 106 758 1209 296 12 - Campinguri 794 - 494 120 - - 180 Popasuri turistice 132 - - 120 6 6 - Sate de vacanţă 32 32 - - - - - Bungalouri 420 - - 412 8 - - Tabere de elevi şi preşcolari - - - - - - - Unităţi tip căsuţă 182 - 20 48 114 - - Spaţii de cazare pe nave 460 30 294 92 22 - 22

BUCUREŞTI ŞI ORAŞELE REŞEDINŢĂ DE JUDEŢ, EXCLUSIV TULCEA

Locuri - total 92034 6064 29647 38906 13364 3095 958

Hoteluri 68649 5987 27544 26790 7253 1013 62 Hosteluri 5184 - 97 1949 1938 1079 121 Moteluri 1440 - - 843 529 68 - Hanuri 58 - - 38 20 - - Vile turistice 2190 42 442 1327 379 - - Cabane turistice 160 - - 146 14 - - Pensiuni turistice 11903 35 1526 7311 2674 357 - Pensiuni agroturistice 573 - 38 448 87 - - Campinguri 752 - - - 310 282 160 Popasuri turistice 20 - - - 20 - - Sate de vacanţă - - - - - - - Bungalouri 54 - - 54 - - - Tabere de elevi şi preşcolari 795 - - - - 180 615 Unităţi tip căsuţă 256 - - - 140 116 - Spaţii de cazare pe nave - - - - - - -

Page 63: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

81

31. LOCURILE – PAT DE CAZARE TURISTICĂ PE ZONE TURISTICE, TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ ŞI CATEGORII DE CLASIFICARE, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019 - continuare -

- număr -

Tipuri de structuri

de primire turistică

Total

din total, pe categorii de clasificare:

5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate

pe stele

ALTE LOCALITĂŢI ŞI TRASEE TURISTICE Locuri - total 71904 855 7576 39281 18635 2814 2743

Hoteluri 19528 358 3573 11130 3777 594 96 Hosteluri 3360 - - 1525 1575 245 15 Moteluri 5562 - - 3006 2209 307 40 Hanuri 22 - - - 22 - - Vile turistice 2004 78 418 1039 459 10 - Cabane turistice 1207 - - 722 134 269 82 Pensiuni turistice 8999 61 698 5631 2375 234 - Pensiuni agroturistice 24926 358 2721 15078 6392 377 - Campinguri 1394 - - 165 648 365 216 Popasuri turistice 797 - - 236 346 209 6 Sate de vacanţă 189 - - 102 74 13 - Bungalouri 730 - - 359 341 30 - Tabere de elevi şi preşcolari 2112 - - - - - 2112 Unităţi tip căsuţă 738 - - 118 283 161 176 Spaţii de cazare pe nave 336 - 166 170 - - -

------------------------------------- NOTĂ: Pentru pensiunile agroturistice clasificarea pe flori a fost asimilată cu clasificarea pe stele.

Page 64: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

82

32. LOCURILE – PAT DE CAZARE TURISTICĂ PE MACROREGIUNI, REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEŢE ŞI TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019

Macroregiuni Regiuni de dezvoltare

Judeţe Total

din total, pe tipuri de structuri

Hoteluri Hosteluri Moteluri HanuriVile

turistice Cabane turistice

Total România 356656 199922 13721 8599 80 16691 6232 Macroregiunea 1 109329 47306 3509 3394 38 4733 2814

Nord-Vest 40182 20747 1522 1361 - 1105 491 Bihor 13552 8375 664 208 - 447 169 Bistriţa-Năsăud 3449 1837 15 86 - 41 169 Cluj 11939 6329 308 356 - 323 49 Maramureş 7213 2402 304 225 - 56 84 Satu-Mare 2232 1137 96 486 - 204 -

Sălaj 1797 667 135 - - 34 20 Centru 69147 26559 1987 2033 38 3628 2323

Alba 5218 1250 143 241 - 296 149 Braşov 29448 11853 885 594 - 1814 1161 Covasna 4445 2569 151 89 - 233 21 Harghita 9252 2103 312 169 - 135 411 Mureş 10801 4829 340 794 - 476 118

Sibiu 9983 3955 156 146 38 674 463 Macroregiunea 2 139381 89785 5101 2296 - 7635 642 Nord-Est 31473 12802 1131 1145 - 1056 522

Bacău 5680 2563 169 403 - 363 16 Botoşani 1198 700 52 22 - 10 - Iaşi 4346 3001 128 138 - 82 27 Neamţ 6962 1795 327 273 - 175 220 Suceava 12368 4401 404 273 - 426 230

Vaslui 919 342 51 36 - - 29 Sud-Est 107908 76983 3970 1151 6579 120

Brăila 2501 1761 15 105 - 98 - Buzău 3610 1216 30 317 - 510 - Constanţa 89902 69976 3534 215 - 5248 - Galaţi 2095 1293 283 95 - 105 -

Tulcea 7522 2052 - - - 540 20 Vrancea 2278 685 108 419 - 78 100

Macroregiunea 3 54544 36634 2710 1496 42 1865 882 Sud-Muntenia 30250 14404 1533 1367 42 1532 882

Argeş 9278 3274 558 54 - 424 486 Călăraşi 894 406 109 250 - - -

Dâmboviţa 3261 1523 173 50 22 92 161 Giurgiu 817 403 72 228 - - - Ialomiţa 2477 1530 69 202 - 72 14 Prahova 12374 6784 552 551 - 919 207 Teleorman 1149 484 - 32 20 25 14

Bucureşti-Ilfov 24294 22230 1177 129 - 333 - Ilfov 2365 1713 179 115 - 91 -

Mun. Bucureşti 21929 20517 998 14 - 242 - Macroregiunea 4 53402 26197 2401 1413 2458 1894 Sud-Vest-Oltenia 22943 11745 1110 821 987 294

Dolj 2905 1979 321 145 - 34 - Gorj 4045 1132 274 205 - 197 148 Mehedinţi 2429 1041 327 67 - 24 10

Olt 942 621 - 48 - 18 20 Vâlcea 12622 6972 188 356 - 714 116

Vest 30459 14452 1291 592 1471 1600 Arad 5446 2523 118 90 - 156 83 Caraş-Severin 9184 4447 272 135 - 92 448 Hunedoara 8083 2660 283 261 - 1077 1069 Timiş 7746 4822 618 106 - 146 -

83

- număr -

de primire turistică: Macroregiuni Regiuni de dezvoltare

Judeţe

Pensiuni turistice

Pensiuni agroturis

tice

Campinguri Popasuri Sate de vacanţă

Bungalouri Tabere de elevi şi

preşcolari

Unităţi tipcasuţă

Spaţii de cazare pe

nave

35202 49093 10513 2603 477 3758 6408 2511 846 Total România 16725 25033 1605 143 207 726 2225 871 - Macroregiunea 1 4252 9563 501 56 36 108 384 56 - Nord-Vest

607 2717 176 - - - 189 - - Bihor 318 867 - - - - 116 - - Bistriţa-Năsăud

1638 2630 135 56 36 - 79 - - Cluj 1201 2725 190 - - - - 26 - Maramureş

108 201 - - - - - - - Satu-Mare 380 423 - - - 108 - 30 - Sălaj

12473 15470 1104 87 171 618 1841 815 Centru 651 2140 53 46 - 11 214 24 - Alba

5518 6763 452 - 120 118 74 96 - Braşov 371 574 - 15 - - 358 64 - Covasna

2013 3254 69 26 13 64 212 471 - Harghita 2139 965 310 - 38 371 381 40 - Mureş 1781 1774 220 - - 54 602 120 - Sibiu 6561 12331 6924 1489 114 2660 2255 1078 510 Macroregiunea 2 4905 7623 248 398 82 312 873 326 50 Nord-Est 1219 599 - 70 - 16 214 48 - Bacău

199 40 - - - 45 130 - - Botoşani 451 343 18 18 - - 140 - - Iaşi 599 2679 - 186 - 147 263 248 50 Neamţ

2303 3761 230 124 82 104 - 30 - Suceava 134 201 - - - - 126 - - Vaslui

1656 4708 6676 1091 32 2348 1382 752 460 Sud-Est 155 10 67 104 - - 170 16 - Brăila 144 1187 - 146 - 32 - 28 - Buzău 635 470 5815 619 - 1896 1012 482 - Constanţa 197 26 - 62 - - - 34 - Galaţi 313 2555 794 154 32 420 - 182 460 Tulcea 212 460 - 6 - - 200 10 - Vrancea

3871 4497 642 106 - 62 1094 307 336 Macroregiunea 3 3508 4435 642 106 - 62 1094 307 336 Sud-Muntenia

838 2644 - 62 - 20 720 198 - Argeş 46 49 - - - 34 - - - Călăraşi

261 735 244 - - - - - - Dâmboviţa 45 69 - - - - - - - Giurgiu 27 26 342 - - - 90 105 - Ialomiţa

2265 830 56 44 - 8 154 4 - Prahova 26 82 - - - - 130 - 336 Teleorman

363 62 - - - - - - - Bucureşti-Ilfov 205 62 - - - - - - - Ilfov 158 - - - - - - - - Mun. Bucureşti

8045 7232 1342 865 156 310 834 255 - Macroregiunea 4 3097 3338 432 422 54 104 467 72 - Sud-Vest-Oltenia

257 169 - - - - - - - Dolj 841 1176 - 60 - - - 12 - Gorj 244 716 - - - - - - - Mehedinţi 110 45 - - - 80 - - - Olt

1645 1232 432 362 54 24 467 60 - Vâlcea 4948 3894 910 443 102 206 367 183 - Vest 1123 856 350 - - 80 - 67 - Arad 1384 1648 120 355 - 80 151 52 - Caraş-Severin 1352 889 180 68 102 16 116 10 - Hunedoara 1089 501 260 20 - 30 100 54 - Timiş

Page 65: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

84

33. EVOLUŢIA STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ ŞI CATEGORII DE CLASIFICARE, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019, FAŢĂ DE 31 IULIE 2018

-procente -

Tipuri de structuri

de primire turistică

Total structuri

de primire turistică

din total, pe categorii de clasificare:

5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate

pe stele

Total 99,5 100,0 101,0 100,0 96,0 106,2 104,9

Hoteluri 99,3 105,6 102,7 102,1 89,9 82,9 100,0 Hosteluri 100,9 - 50,0 99,3 104,2 98,0 133,3

Moteluri 94,8 - 66,7 103,7 87,3 88,2 100,0

Hanuri 75,0 - - 100,0 100,0 - - Vile turistice 103,2 102,5 107,8 104,9 100,6 77,4 133,3 Cabane turistice 96,2 - - 96,9 96,4 95,5 100,0

Pensiuni turistice 97,6 90,9 98,5 99,5 92,8 116,7 -

Pensiuni agroturistice 99,2 100,0 98,3 101,1 95,9 95,0 - Campinguri 100,0 - 100,0 128,6 94,4 95,2 100,0 Popasuri turistice 100,0 - - 100,0 95,5 115,4 50,0

Sate de vacanţă 90,0 100,0 100,0 300,0 75,0 50,0 -

Bungalouri 104,5 - - 71,4 111,5 130,9 400,0 Tabere de elevi şi preşcolari 93,2 - - - 100,0 33,3 100,0 Unităţi tip căsuţă 113,5 - 300,0 146,2 109,7 89,5 110,0

Spaţii de cazare pe nave 88,9 100,0 92,3 80,0 66,7 - -

34. EVOLUŢIA LOCURILOR – PAT DE CAZARE TURISTICĂ DIN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ ŞI CATEGORII DE CLASIFICARE, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019, FAŢĂ DE 31 IULIE 2018

-procente -

Tipuri de structuri

de primire turistică

Total structuri

de primire turistică

din total, pe categorii de clasificare:

5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate

pe stele

Total 100,8 102,6 101,8 105,2 93,4 92,8 96,9

Hoteluri 101,4 102,8 102,7 108,1 88,1 91,2 100,0

Hosteluri 96,3 - 41,8 94,4 101,5 94,4 129,5

Moteluri 96,8 - 58,6 106,6 86,9 94,3 100,0 Hanuri 79,2 - - 100,0 97,7 - - Vile turistice 100,7 111,1 105,1 102,6 96,3 86,9 114,7

Cabane turistice 97,4 - - 99,4 92,5 98,0 100,0

Pensiuni turistice 98,3 97,9 97,8 100,3 92,8 116,2 - Pensiuni agroturistice 101,0 102,8 99,0 104,3 94,4 96,6 - Campinguri 117,8 - 100,0 108,6 172,9 96,1 81,5 Popasuri turistice 103,4 - - 97,1 104,0 107,4 27,3

Sate de vacanţă 96,8 100,0 95,3 422,2 62,9 52,0 -

Bungalouri 100,6 - - 85,4 109,7 107,1 240,0 Tabere de elevi şi preşcolari 95,6 - - - 100,0 32,0 103,2 Unităţi tip căsuţă 90,1 - 400,0 128,1 99,6 63,1 85,6

Spaţii de cazare pe nave 96,4 100,0 98,3 92,3 52,4 - - NOTĂ: Pentru pensiunile agroturistice clasificarea pe flori a fost asimilată cu clasificarea pe stele,

Page 66: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

85

35. EVOLUŢIA STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE MACROREGIUNI, REGIUNI DE DEZVOLTARE ŞI JUDEŢE , EXISTENTE LA 31 IULIE 2019, FAŢĂ DE 31 IULIE 2018

-procente -

Macroregiuni

Regiuni de dezvoltare

Judeţe

Structuri de primire turistică

Locuri de cazare turistică

Total România 99,5 100,8 Macroregiunea 1 96,7 97,9

Nord-Vest 99,6 98,2 Bihor 96,3 95,4 Bistriţa-Năsăud 100,0 102,5 Cluj 105,9 100,7 Maramureş 98,9 99,9 Satu-Mare 91,2 93,8

Sălaj 95,8 94,3 Centru 95,3 97,8

Ălba 96,1 98,9 Braşov 97,5 98,7 Covasna 88,6 95,7 Harghita 96,8 104,1 Mureş 93,1 92,4

Sibiu 90,6 96,1 Macroregiunea 2 101,6 103,2 Nord-Est 97,0 100,4

Bacău 102,6 98,9 Botoşani 100,0 100,0 Iaşi 102,4 103,2 Neamţ 87,1 97,8 Suceava 101,1 101,6

Vaslui 92,6 101,3 Sud-Est 105,0 104,0

Brăila 100,0 100,1 Buzău 100,0 100,0 Constanţa 111,5 105,2 Galaţi 100,0 101,4

Tulcea 91,2 95,0 Vrancea 105,5 101,7

Macroregiunea 3 98,6 100,5 Sud-Muntenia 99,5 99,6

Argeş 103,5 102,3 Călăraşi 103,4 101,0

Dâmboviţa 101,2 100,8 Giurgiu 105,9 101,0 Ialomiţa 100,0 100,3 Prahova 95,9 97,8 Teleorman 88,5 91,0

Bucureşti-Ilfov 95,5 101,8 Ilfov 87,2 105,2

Mun,l Bucureşti 97,2 101,4 Macroregiunea 4 103,2 100,9 Sud-Vest-Oltenia 105,6 103,1

Dolj 97,1 98,0 Gorj 111,8 105,3 Mehedinţi 118,6 105,5

Olt 89,3 88,5 Vâlcea 103,1 104,4

Vest 101,4 99,3 Arad 94,0 92,3 Caraş-Severin 98,4 101,5 Hunedoara 113,6 104,7 Timiş 96,0 96,8

Page 67: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

86

36. STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, CU STRUCTURĂ DE TRATAMENT BALNEAR, PE MACROREGIUNI, REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEŢE ŞI ZONE TURISTICE, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019

- număr -

Macroregiuni

Regiuni de dezvoltare

Judeţe

Total

din total, pe zone turistice:

Staţiuni balneare

Staţiuni din zona litorală,

exclusiv oraşul

Constanţa

Staţiuni din zona montană

Zona Delta Dunării, inclusiv

oraşul Tulcea

Bucureşti şi oraşele reşedinţă de judeţ, exclusiv

Tulcea

Alte localităţi

şi trasee

turistice

Total România 109 68 13 8 - 2 18

Hoteluri 104 68 12 7 - 2 15 Vile turistice 5 - 1 1 - - 3 Macroregiunea 1 33 25 - 1 - 1 6 Nord-Vest 19 13 - 1 - 1 4

Hoteluri 19 13 - 1 - 1 4 Bihor 14 10 - 1 - 1 2

Hoteluri 14 10 - 1 - 1 2 Bistriţa-Năsăud 2 2 - - - - -

Hoteluri 2 2 - - - - - Cluj 2 - - - - - 2 Hoteluri 2 - - - - - 2 Salaj 1 1 - - - - - Hoteluri 1 1 - - - - - Centru 14 12 - - - - 2

Hoteluri 14 12 - - - - 2 Covasna 8 8 - - - - -

Hoteluri 8 8 - - - - - Mureş 4 2 - - - - 2 Hoteluri 4 2 - - - - 2 Sibiu 2 2 - - - - -

Hoteluri 2 2 - - - - - Macroregiunea 2 27 7 13 2 - 1 4 Nord-Est 9 7 - - - 1 1

Hoteluri 9 7 - - - 1 1 Bacău 3 1 - - - 1 1

Hoteluri 3 1 - - - 1 1 Suceava 6 6 - - - - -

Hoteluri 6 6 - - - - - Sud-Est 18 - 13 2 - - 3

Hoteluri 16 - 12 1 - - 3 Vile turistice 2 - 1 1 - - - Brăila 3 - - - - - 3

Hoteluri 3 - - - - - 3 Buzău 1 - - 1 - - -

Hoteluri 1 - - 1 - - - Constanţa 13 - 13 - - - -

Hoteluri 12 - 12 - - - - Vile turistice 1 - 1 - - - - Vrancea 1 - - 1 - - - Vile turistice 1 - - 1 - - - Macroregiunea 3 9 6 - 3 - - - Sud - Muntenia 9 6 - 3 - - -

Hoteluri 9 6 - 3 - - - Dâmboviţa 2 2 - - - - -

Hoteluri 2 2 - - - - - Ialomiţa 3 3 - - - - - Hoteluri 3 3 - - - - - Prahova 4 1 - 3 - - -

Hoteluri 4 1 - 3 - - -

Page 68: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

87

36. STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, CU STRUCTURĂ DE TRATAMENT BALNEAR, PE MACROREGIUNI, REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEŢE ŞI ZONE TURISTICE, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019 - continuare -

- număr -

Macroregiuni

Regiuni de dezvoltare

Judeţe

Total

din total, pe zone turistice:

Staţiuni balneare

Staţiuni din zona litorală,

exclusiv oraşul

Constanţa

Staţiuni din zona montană

Zona Delta

Dunării, inclusiv

oraşul Tulcea

Bucureşti şi oraşele reşedinţă de judeţ, exclusiv

Tulcea

Alte localităţi

şi trasee

turistice

Macroregiunea 4 40 30 - 2 - - 8 Sud-Vest-Oltenia 25 15 - 2 - - 8

Hoteluri 22 15 - 2 - - 5 Vile turistice 3 - - - - - 3 Mehedinţi 1 - - - - - 1

Hoteluri 1 - - - - - 1 Vâlcea 24 15 - 2 - - 7

Hoteluri 21 15 - 2 - - 4 Vile turistice 3 - - - - - 3 Vest 15 15 - - - - -

Hoteluri 15 15 - - - - - Arad 3 3 - - - - -

Hoteluri 3 3 - - - - - Caraş-Severin 9 9 - - - - -

Hoteluri 9 9 - - - - - Hunedoara 3 3 - - - - - Hoteluri 3 3 - - - - -

Page 69: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

88

37. CAMERELE EXISTENTE ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, CU STRUCTURĂ DE TRATAMENT BALNEAR, PE MACROREGIUNI, REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEŢE ŞI ZONE TURISTICE, LA 31 IULIE 2019

- număr -

Macroregiuni

Regiuni de dezvoltare

Judeţe

Total

din total, pe zone turistice:

Staţiuni balneare

Staţiuni din zona litorală,

exclusiv oraşul

Constanţa

Staţiuni din zona montană

Zona Delta

Dunării, inclusiv

oraşul Tulcea

Bucureşti şi oraşele reşedinţă de judeţ, exclusiv

Tulcea

Alte localităţi

şi trasee

turistice

Total România 13562 9222 2038 543 - 367 1392

Hoteluri 13506 9222 2013 531 - 367 1373 Vile turistice 56 - 25 12 - - 19 Macroregiunea 1 4586 3939 - 47 - 147 453 Nord-Vest 3102 2525 - 47 - 147 383

Hoteluri 3102 2525 - 47 - 147 383 Bihor 2681 2202 - 47 - 147 285

Hoteluri 2681 2202 - 47 - 147 285 Bistriţa-Năsăud 286 286 - - - - -

Hoteluri 286 286 - - - - - Cluj 98 - - - - - 98 Hoteluri 98 - - - - - 98 Salaj 37 37 - - - - - Hoteluri 37 37 - - - - - Centru 1484 1414 - - - - 70

Hoteluri 1484 1414 - - - - 70 Covasna 1048 1048 - - - - -

Hoteluri 1048 1048 - - - - - Mureş 380 310 - - - - 70 Hoteluri 380 310 - - - - 70 Sibiu 56 56 - - - - -

Hoteluri 56 56 - - - - - Macroregiunea 2 3349 605 2038 95 - 220 391 Nord-Est 990 605 - - - 220 165

Hoteluri 990 605 - - - 220 165 Bacău 445 60 - - - 220 165

Hoteluri 445 60 - - - 220 165 Suceava 545 545 - - - - -

Hoteluri 545 545 - - - - - Sud-Est 2359 - 2038 95 - - 226

Hoteluri 2322 - 2013 83 - - 226 Vile turistice 37 - 25 12 - - - Brăila 226 - - - - - 226

Hoteluri 226 - - - - - 226 Buzău 83 - - 83 - - -

Hoteluri 83 - - 83 - - - Constanţa 2038 - 2038 - - - -

Hoteluri 2013 - 2013 - - - - Vile turistice 25 - 25 - - - - Vrancea 12 - - 12 - - - Vile turistice 12 - - 12 - - - Macroregiunea 3 991 810 - 181 - - - Sud - Muntenia 991 810 - 181 - - -

Hoteluri 991 810 - 181 - - - Dâmboviţa 173 173 - - - - -

Hoteluri 173 173 - - - - - Ialomiţa 525 525 - - - - -

Hoteluri 525 525 - - - - - Prahova 293 112 - 181 - - -

Hoteluri 293 112 - 181 - - -

Page 70: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

89

37. CAMERELE EXISTENTE ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, CU STRUCTURĂ DE TRATAMENT BALNEAR, PE MACROREGIUNI, REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEŢE ŞI ZONE TURISTICE, LA 31 IULIE 2019 - continuare -

- număr -

Macroregiuni

Regiuni de dezvoltare

Judeţe

Total

din total, pe zone turistice:

Staţiuni balneare

Staţiuni din zona litorală,

exclusiv oraşul

Constanţa

Staţiuni din zona montană

Zona Delta

Dunării, inclusiv

oraşul Tulcea

Bucureşti şi oraşele reşedinţă de judeţ, exclusiv

Tulcea

Alte localităţi

şi trasee

turistice

Macroregiunea 4 4636 3868 - 220 - - 548 Sud-Vest-Oltenia 2686 1918 - 220 - - 548

Hoteluri 2667 1918 - 220 - - 529 Vile turistice 19 - - - - - 19 Mehedinţi 104 - - - - - 104

Hoteluri 104 - - - - - 104 Vâlcea 2582 1918 - 220 - - 444

Hoteluri 2563 1918 - 220 - - 425 Vile turistice 19 - - - - - 19 Vest 1950 1950 - - - - -

Hoteluri 1950 1950 - - - - - Arad 166 166 - - - - -

Hoteluri 166 166 - - - - - Caraş-Severin 1428 1428 - - - - -

Hoteluri 1428 1428 - - - - - Hunedoara 356 356 - - - - - Hoteluri 356 356 - - - - -

Page 71: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

90

38. LOCURILE – PAT EXISTENTE ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ CU STRUCTURĂ DE TRATAMENT BALNEAR, PE MACROREGIUNI, REGIUNI DE DEZVOLTARE,JUDEŢE ŞI ZONE TURISTICE, LA 31 IULIE 2019

- număr -

Macroregiuni

Regiuni de dezvoltare

Judeţe Total

din total, pe zone turistice:

Staţiuni balneare

Staţiuni din zona litorală,

exclusiv oraşul

Constanţa

Staţiuni din zona montană

Zona Delta

Dunării, inclusiv

oraşul Tulcea

Bucureşti şi oraşele reşedinţă de judeţ, exclusiv

Tulcea

Alte localităţi

şi trasee

turistice

Total România 26746 18108 3980 1101 - 734 2823

Hoteluri 26634 18108 3930 1077 - 734 2785 Vile turistice 112 - 50 24 - - 38 Macroregiunea 1 8876 7551 - 97 - 294 934 Nord-Vest 5873 4722 - 97 - 294 760

Hoteluri 5873 4722 - 97 - 294 760 Bihor 5033 4072 - 97 - 294 570

Hoteluri 5033 4072 - 97 - 294 570 Bistriţa-Năsăud 576 576 - - - - -

Hoteluri 576 576 - - - - - Cluj 190 - - - - - 190 Hoteluri 190 - - - - - 190 Salaj 74 74 - - - - - Hoteluri 74 74 - - - - - Centru 3003 2829 - - - - 174

Hoteluri 3003 2829 - - - - 174 Covasna 2081 2081 - - - - -

Hoteluri 2081 2081 - - - - - Mureş 812 638 - - - - 174 Hoteluri 812 638 - - - - 174 Sibiu 110 110 - - - - -

Hoteluri 110 110 - - - - - Macroregiunea 2 6634 1212 3980 190 - 440 812 Nord-Est 2012 1212 - - - 440 360

Hoteluri 2012 1212 - - - 440 360 Bacău 920 120 - - - 440 360

Hoteluri 920 120 - - - 440 360 Suceava 1092 1092 - - - - -

Hoteluri 1092 1092 - - - - - Sud-Est 4622 - 3980 190 - - 452

Hoteluri 4548 - 3930 166 - - 452 Vile turistice 74 - 50 24 - - - Brăila 452 - - - - - 452

Hoteluri 452 - - - - - 452 Buzău 166 - - 166 - - -

Hoteluri 166 - - 166 - - - Constanţa 3980 - 3980 - - - -

Hoteluri 3930 - 3930 - - - - Vile turistice 50 - 50 - - - -

Vrancea 24 - - 24 - - - Vile turistice 24 - - 24 - - -

Macroregiunea 3 1971 1599 - 372 - - - Sud - Muntenia 1971 1599 - 372 - - -

Hoteluri 1971 1599 - 372 - - - Dâmboviţa 341 341 - - - - -

Hoteluri 341 341 - - - - - Ialomiţa 1034 1034 - - - - -

Hoteluri 1034 1034 - - - - - Prahova 596 224 - 372 - - -

Hoteluri 596 224 - 372 - - -

Page 72: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

91

38. LOCURILE – PAT EXISTENTE ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ CU STRUCTURĂ DE TRATAMENT BALNEAR, PE MACROREGIUNI, REGIUNI, DE DEZVOLTARE, JUDEŢE ŞI ZONE TURISTICE, LA 31 IULIE 2019 - continuare -

- număr -

Macroregiuni

Regiuni de dezvoltare

Judeţe

Total

din total, pe zone turistice:

Staţiuni balneare

Staţiuni din zona litorală,

exclusiv oraşul

Constanţa

Staţiuni din zona montană

Zona Delta

Dunării, inclusiv

oraşul Tulcea

Bucureşti şi oraşele reşedinţă de judeţ, exclusiv

Tulcea

Alte localităţi

şi trasee

turistice

Macroregiunea 4 9265 7746 - 442 - - 1077 Sud-Vest-Oltenia 5355 3836 - 442 - - 1077

Hoteluri 5317 3836 - 442 - - 1039 Vile turistice 38 - - - - - 38 Mehedinţi 208 - - - - - 208

Hoteluri 208 - - - - - 208 Vâlcea 5147 3836 - 442 - - 869

Hoteluri 5109 3836 - 442 - - 831 Vile turistice 38 - - - - - 38 Vest 3910 3910 - - - - -

Hoteluri 3910 3910 - - - - - Arad 343 343 - - - - -

Hoteluri 343 343 - - - - - Caraş-Severin 2842 2842 - - - - -

Hoteluri 2842 2842 - - - - - Hunedoara 725 725 - - - - - Hoteluri 725 725 - - - - -

Page 73: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

92

39. SERVICII CARE SE PRESTEAZĂ ÎN CADRUL STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019

- număr -

Tipuri de structuri de primire turistică

Restau- rant şi

similare

Piscină, saună

Săli sau terenuri de sport

Sală de confe-

rinţe

Săli (saloane) de trata-

ment medical

Parcare auto

pentru clienţii unităţii

Magazin alimen- tar sau

neali- mentar

Coafură, frizerie, cosme-

tică

Total 4406 1288 925 1925 196 7223 194 112

Hoteluri 1396 483 291 940 153 1407 97 94

Hosteluri 141 16 30 48 2 219 11 5

Moteluri 199 28 20 46 1 207 13 1

Hanuri 1 - - - - 3 - -

Vile turistice 368 124 117 155 9 574 9 1

Cabane turistice 133 11 20 24 1 198 - -

Pensiuni turistice 810 165 89 279 8 1456 16 7

Pensiuni agroturistice 1121 339 265 373 12 2565 42 4

Campinguri 14 3 3 - - 41 1 -

Popasuri turistice 25 7 5 4 - 37 1 -

Sate de vacanţă 5 2 2 1 - 8 - -

Bungalouri 141 101 53 42 10 414 1 -

Tabere de elevi şi

preşcolari

18 - 25 12 - 27 - -

Unităţi tip căsuţă 17 8 4 - - 67 3 -

Spaţii de cazare pe nave 17 1 1 1 - - - -

Page 74: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

93

40. SERVICII CARE SE PRESTEAZA IN CADRUL STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICA CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE MACROREGIUNI, REGIUNI DE DEZVOLTARE ŞI JUDEŢE, EXISTENTE LA 31 IULIE 2019

- număr -

Macroregiuni

Regiuni de dezvoltare

Judeţe

Restau- rant şi

similare

Piscină, saună

Săli sau terenuri de sport

Sală de confe-

rinţe

Săli (saloane) de trata- ment medical

Parcare auto

pentru clienţii unităţii

Magazin alimen- tar sau

neali- mentar

Coafură, frizerie, cosme-

tică

Total România 4406 1288 925 1925 196 7223 194 112 Macroregiunea 1 1500 495 337 746 76 3141 62 42

Nord-Vest 627 231 104 218 33 1078 31 13 Bihor 122 64 25 56 19 250 13 7 Bistriţa-Năsăud 57 10 9 21 3 92 1 2 Cluj 173 53 31 77 8 317 7 2 Maramureş 129 38 27 30 1 251 7 1 Satu-Mare 54 6 3 18 1 61 1 -

Sălaj 92 60 9 16 1 107 2 1 Centru 873 264 233 528 43 2063 31 29

Alba 112 28 17 43 - 160 3 3 Braşov 372 118 114 291 21 890 11 9 Covasna 35 13 19 35 8 85 6 4 Harghita 103 29 20 31 5 406 2 4 Mureş 149 47 29 70 4 279 5 6

Sibiu 102 29 34 58 5 243 4 3 Macroregiunea 2 1332 407 297 533 44 1928 65 33 Nord-Est 514 131 130 260 21 943 22 9

Bacău 96 24 22 46 8 142 4 2 Botoşani 15 3 3 10 - 18 - - Iaşi 63 11 6 39 3 77 2 1 Neamţ 136 32 53 61 4 260 11 1 Suceava 184 58 44 95 6 422 5 5

Vaslui 20 3 2 9 - 24 - - Sud-Est 818 276 167 273 23 985 43 24

Brăila 34 4 - 5 3 22 - - Buzău 86 17 15 33 2 109 22 - Constanţa 399 98 40 118 16 621 20 22 Galaţi 32 8 4 17 - 41 - 1

Tulcea 224 139 99 78 2 136 - - Vrancea 43 10 9 22 - 56 1 1

Macroregiunea 3 639 138 130 305 18 885 39 28 Sud-Muntenia 491 101 98 203 10 747 29 13

Argeş 176 10 22 63 - 294 9 2 Călăraşi 28 17 19 19 - 27 3 1

Dâmboviţa 62 9 6 15 2 82 3 2 Giurgiu 17 7 6 10 - 17 1 - Ialomiţa 22 6 2 6 3 27 2 - Prahova 172 51 43 90 5 289 11 8 Teleorman 14 1 - - - 11 - -

Bucureşti-Ilfov 148 37 32 102 8 138 10 15 Ilfov 21 6 6 11 - 27 1 1

Mun, Bucureşti 127 31 26 91 8 111 9 14 Macroregiunea 4 935 248 161 341 58 1269 28 9 Sud-Vest-Oltenia 393 124 80 171 29 579 21 2

Dolj 66 16 6 34 3 61 3 - Gorj 89 22 23 26 3 159 3 - Mehedinţi 55 30 17 26 1 67 5 -

Olt 23 4 - 1 - 25 1 - Vâlcea 160 52 34 84 22 267 9 2

Vest 542 124 81 170 29 690 7 7 Arad 71 11 13 28 3 128 1 1 Caraş-Severin 133 55 35 53 9 158 2 2 Hunedoara 230 20 9 40 3 273 2 1 Timiş 108 38 24 49 14 131 2 3

Page 75: ROMÂNIA - insse.ro...8 Judeţul Constanțaa concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică Primele șapte judeţe, ierarhizate după numărul total de structuri

95

NOTĂ METODOLOGICĂ

Sursa datelor: rapoartele statistice TURISM 1 B, completate de persoanele juridice şi fizice care au în

proprietate structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, la data de 31 iulie 2019.

Precizări metodologice

Publicaţia cuprinde date statistice pentru principalii indicatori care caracterizează situaţia structurilor de primire

turistică cu funcţiuni de cazare turistică existente la 31 iulie 2019, exclusiv cele a căror activitate era întreruptă pentru

realizarea unor reparaţii capitale sau modificări importante ale capacităţii de cazare sau/şi categoriei de încadrare.

Apartamentele și camerele de închiriat nu se cuprind în cercetarea statistică.

Cu privire la conţinutul metodologic al indicatorilor utilizaţi şi sursa datelor, se fac următoarele precizări:

Prin structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică se înţelege orice construcţie sau

amenajare, care furnizează în mod permanent sau sezonier serviciul de cazare şi alte servicii pentru turişti.

Vilele turistice, bungalourile şi pensiunile turistice se constituie ca structuri de primire turistică cu funcţiuni de

cazare turistică distincte, pentru fiecare clădire în parte, chiar dacă au o recepţie comună la mai multe vile, bungalouri

sau pensiuni.

Nu se cuprind în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică:

- structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică folosite în exclusivitate de

posesori sau chiriaşi , pe o durată mai mare de un an, indiferent de clasificarea acestora ;

- locuinţele secundare ale populaţiei, utilizate în scopuri turistice în mod exclusiv de

posesorii acestora ;

- căminele, internatele şcolare pe perioada anului şcolar;

- unităţile spitaliceşti (cu excepţia sanatoriilor şi altor spaţii similare ce practică activităţi

turistice) ;

- vagoanele dormitor ;

- adăposturile şi refugiile montane şi similare ;

- barăcile şi dormitoarele pentru muncitori, căminele de bătrâni şi casele de copii.

Locurile aferente structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică complementare (căsuţe, terenuri

de campare, ş. a.) la o structură de primire turistică de bază (hotel, motel, camping etc.) sunt cuprinse la structura de

primire turistică de bază.

Căsuţele care nu sunt complementare la un alt tip de structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare

turistică şi au o recepţie comună constituie o structură de primire turistică “unitate tip căsuţă” şi se prezintă distinct.

Capacitatea de cazare turistică existentă (instalată) reprezintă numărul de locuri de cazare de folosinţă

turistică înscrise în ultimul act de recepţie, omologare, clasificare al structurii de primire turistică cu funcţiuni de cazare

turistică, exclusiv paturile suplimentare care se pot instala în caz de necesitate. Numărul de locuri este determinat pentru

structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică existente la 31 iulie 2019, aflate în stare de funcţionare.

Forma de proprietate: repartizarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică după această

caracteristică, corespunde formelor de proprietate ale persoanelor juridice sau fizice care erau proprietari ai structurilor

de primire turistică, la data de 31 iulie 2019.

Nomenclatorul structurilor de cazare a fost constituit pornind de la lista structurilor de cazare autorizate,

descărcată de pe website-ul Ministerului Turismului, la data de 05 iulie 2019. Lista cuprindea 14279 structuri, din care:

au fost eliminate apartamentele și camerele de închiriat, care fac obiectul unei alte cercetari statistice (circa 3700);

circa 380 unități au fost eliminate pe baza rezultatelor cercetarilor statistice anterioare, constatatâdu-se că sunt fie

duble înregistrări, fie structuri turistice care s-au desființat sau și-au schimbat destinația;

1042 unități cercetate erau în reparații capitale la momentul desfășurării cercetării statistice, iar 320 unități au

refuzat să răspundă.