of 11 /11
EDITURA CARTEA ROMÂNEASCĂ

ROMÂNEASC CARTEA EDITURA...Cristofor Columb. – Primele sale călătorii. – Proiectele sale respinse. – Timpul petrecut de el în mănăstirea francis canilor. – Este primit,

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ROMÂNEASC CARTEA EDITURA...Cristofor Columb. – Primele sale călătorii. – Proiectele sale...

 • EDITU

  RA C

  ARTE

  A RO

  MÂNE

  ASCĂ

 • Ilustraţia copertei: Louis Prang, Cristofor Columb punând stăpânire pe noua ţară, cromolitografie, 1893

  Découverte de la Terre (1864-80)Jules VerneIlustraţii de Léon Benett şi P. PhilippoteauxCopyright © Editura Paralela 45, 2017Editura Cartea Românească este un imprint al Editurii Paralela 45Calea Victoriei 133, sectorul 1, BucureștiPrezenta lucrare folosește denumiri ce constituie mărci înregistrate, iar conținutul este protejat de legislația privind dreptul de proprietate intelectuală.www.cartearomaneasca.ro | www.edituraparalela45.ro

  Editor: Călin VlasieRedactare: Mihaela PogoniciTehnoredactare: Stelian BiganCorectură: Anamaria CozmaPregătire de tipar: Marius BadeaDesign copertă: Ionuț Broștianu

  Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a RomânieiVERNE, JULESCristofor Columb / Jules Verne ; trad. din lb. franceză de Ion Hobana ; cuvânt-înainte de Nicolae Manolescu. - Bucureşti : Cartea Românească, 2017ISBN 978-973-23-3182-8I. Hobana, Ion (trad.)II. Manolescu, Nicolae (pref.)821.133.1

  EDITU

  RA C

  ARTE

  A RO

  MÂNE

  ASCĂ

 • Jules Verne

  CRISTOFOR COLUMB

  Cuvânt-înainte de Nicolae Manolescu

  Traducere din limba franceză deIon Hobana

  CPE Clasele 5-8 CARTEA PENTRU ELEVI

  EDITU

  RA C

  ARTE

  A RO

  MÂNE

  ASCĂ

 • Cuprins

  Cuvânt-înainte de Nicolae Manolescu / pag. 9

  I. / pag. 13Descoperirea Madeirei, a insulelor Capului Verde, a Azorelor, a Guineei şi a Congoului. – Barto lomeu Dias. – Caboto şi Labradorul. – Aspiraţiile geografice şi comer-ciale în Evul Mediu. – Eroarea generală admisă în legătură cu distanţa care des păr ţea Europa de Asia. – Naşterea lui Cristofor Columb. – Primele sale călătorii. – Proiectele sale respinse. – Timpul petrecut de el în mănăstirea franciscanilor. – Este primit, în fine, de Fernando şi Isabel. – Înţele gerea din 17 aprilie 1492. – Fraţii Pinzón. – Trei caravele armate în portul Palos. – Plecarea din 3 august 1492

  II. / pag. 32Prima călătorie: Gran Canaria. – Gomera. – Varia ţie magne tică. – Simptome de revoltă. – Pământ! Pământ! – San Salvador. – Luare în stăpânire. – Conception. – Fernandina sau Grande Exuma. – Isabela sau Insula Lungă. – Insulele Mucare. – Cuba. – Descrierea insulei. – Arhipelagul Nuestra Señora. – Insula Española sau Santo Domingo. – Insuliţa Tortuga. – Cacicul la bordul „Santa Mariei”. – Caravela lui Columb eşuează şi nu poate fi ranfluată. – Insuliţa Monte Cristi. – Întoarcerea. – Furtună. – Sosirea în Spania. – Oma gii aduse lui Cristofor Columb

  EDITU

  RA C

  ARTE

  A RO

  MÂNE

  ASCĂ

 • III. / pag. 54A doua călătorie: o flotă de şaptesprezece nave. – Insula Hierro. Dominica. – Maria Galante. – Guadalupe. – Ca nibalii. – Montserrat. – Santa Maria la Redonda. – San Martin şi Santa Cruz. – Arhipelagul Las Once Mil Vir-genes. – Insula San Juan Evangelista sau Puerto Rico. – Insula Española. – Primii colonişti masacraţi. – Înte meierea oraşu lui Isabela. – Trimiterea în Spania a două corăbii încăr cate cu bogăţii. – Fortul Santo Tomás, ridicat în provincia Cibao. – Don Diego, fratele lui Columb, numit guver nator al insulei. – Jamaica. – Coasta Cubei. – Remora. – Întoar cerea la Isabela. – Cacicul luat prizonier. – Revolta indigenilor. – Foamete. – Columb calomniat în Spania. – Trimiterea comi sarului Juan de Aguado la Isabela. – Minele de aur. – Ple carea lui Columb. – Sosirea lui la Cádiz

  IV. / pag. 70A treia călătorie: Madeira. – Santiago din arhipe lagul Capului Verde. – Trinidad. – Prima obser vare a coastei americane a Venezuelei, dincolo de Orinoco, actualmente provincia Cumana. – Gol ful Paria. – Los Jardinos. – Tobago. – Grenada. – Margarita. – Cubaga. – Insula Española în peri oada absenţei lui Columb. – Întemeierea oraşului Santo Domingo. – Sosirea lui Columb. – Nesu punerea co-loniei. – Plângeri în Spania. – Bobadilla trimis de rege să cerceteze comportarea lui Columb. – Columb pus în lanţuri şi expe diat în Spania împreună cu cei doi fraţi ai săi. – Aducerea lui în faţa lui Fernando şi a Isabelei. – Redobândirea bunăvo inţei regale

  V. / pag. 82

  A patra călătorie: o flotilă alcătuită din patru corăbii. – Gran Canaria. – Martinica. – Dominica. – Santa Cruz. – Puerto Rico. – Insula Española. – Jamaica. – Insulele Tortugas. – Insula de Los Pinos. – Insula Guanaja. – Capul Honduras. – Coasta americană de la Trujillo la golful

  EDITU

  RA C

  ARTE

  A RO

  MÂNE

  ASCĂ

 • Darien. – Insulele Limonare. – Insula Huerta. – Coasta Veragua. – Terenuri aurifere. – Revolta indige nilor. – Visul lui Columb. – Portobelo. – Los Mulatas. – Escală în Jamaica. – Mizerie. – Revolta spaniolilor împotriva lui Columb. – Eclipsa de lună. – Sosirea lui Columb în insula Española. – Întoarcerea lui Columb în Spania. – Moartea lui, la 20 martie 1506

  VI. / pag. 101Descoperirea Americii / Sumarul hărţilor şi al gravurilor

  EDITU

  RA C

  ARTE

  A RO

  MÂNE

  ASCĂ

 • De multe generaţii, romanele lui Jules Verne au reprezentat lectura preferată a adolescenţilor din toată lumea. În română, au fost traduse încă din tim-pul vieţii scriitorului francez. Leam descoperit eu însumi, pe cele mai importante, fireşte, când aveam 1011 ani. Publicarea unei ediţii în mai multe volume la începutul anilor 1970 mi-a oferit ocazia de a i le cumpăra fiului meu, care, la rândul lui, i lea pus în mâna fiului lui. Jules Verne aparţine unei epoci de progres tehnologic important, cu încredere în ştiinţă şi în rezultatele ei pozitive. Romanele lui povestesc despre descoperiri, invenţii, călători pe mări şi ţări, descinderi în măruntaiele pământului sau urcări în văzduh cu bunicile avioanelor din secolul XX. Imaginaţia lui Jules Verne se baza pe ştiinţa vremii lui, dar o prevestea pe aceea care îi va urma. Numeroase astfel de previziuni îi vor uimi pe cei care vor trăi mai târziu. Totul, pe canavaua unor aventuri care mai de care mai extraordinare şi care nau îmbătrânit nici în epoca zborurilor pe lună.

  Nicolae Manolescu

  Cuvânt-înainte

  EDITU

  RA C

  ARTE

  A RO

  MÂNE

  ASCĂ

 • CRISTOFOR COLUMB

  EDITU

  RA C

  ARTE

  A RO

  MÂNE

  ASCĂ

 • 13

  I

  Descoperirea Madeirei, a insulelor Capului Verde, a Azorelor, a Guineei şi a Congoului. – Bartolomeu Dias. – Caboto şi Labra dorul. – Aspiraţiile geografice şi comerciale în Evul Mediu. – Eroarea general admisă în legătură cu distanţa care despărţea Europa de Asia. – Naşterea lui Cristofor Columb. – Primele sale călătorii. – Proiectele sale respinse. – Timpul petrecut de el în mănăstirea francisca-nilor. – Este primit, în fine, de Fernando şi Isabel. – Înţelegerea din 17 aprilie 1492. – Fraţii Pinzón. – Trei caravele armate în portul Palos. – Plecarea din 3 august 1492.

  1492 este un an celebru în analele geografice. Este me-morabila dată a descoperirii Ame ricii. Geniul unui om avea să întregească globul terestru, îndreptăţind acest vers al lui Gagliuffi:

  „Unus erat mundus; duo sint, ait iste: fuere.”1

  Lumea veche trebuia, deci, să ia asupra ei îndatorirea educării morale şi politice a celei noi. Era ea la înălţimea acestei obligaţii, având în vedere ideile încă mărginite, pornirile ei pe jumătate barbare, conflictele ei religioase? Fap-tele vor răspunde de la sine.

  1 „Una era lumea; două sunt, spune acesta: au fost.”

  EDITU

  RA C

  ARTE

  A RO

  MÂNE

  ASCĂ

 • 14

  Ce se petrecuse între anul 1405, la sfârşitul căruia Jean de Béthencourt încheia colonizarea Canarelor, şi anul 1492? O vom relata în câteva rânduri.

  O remarcabilă mişcare ştiinţifică, datorată arabilor, care aveau să fie curând izgoniţi din Spania, se produsese în întrea ga peninsulă. În toate porturile, dar mai ales în cele portugheze, se vorbea despre Africa şi despre ţările de dinco lo de mări, atât de bogate şi de extraordinare. „Mii de poves tiri, spune Michelet, aţâţau curiozitatea, bravura şi lăcomia; toţi voiau să vadă acele ţinuturi misterioase unde natura născuse nenumăraţi monştri şi semănase aurul la suprafaţa solului”. Un tânăr prinţ, infantele dom Henric, duce de Viseu, al treilea fiu al lui João I, care se consacrase studiului astronomiei şi al geografiei, a exercitat o puter-nică influenţă asupra contem poranilor săi; lui îi datorează Portugalia dez vol tarea imperiului său colonial şi expediţi-ile repetate ale căror relatări entuziaste şi rezultate grandi-oase aveau să înflăcăreze imaginaţia lui Cristofor Columb.

  Stabilinduse la extremitatea sudică a provinciei Algarve, la Sagres, de unde privirile lui cuprindeau imensi tatea oceanului şi păreau să caute acolo pământuri noi, dom Henric construi un observator, înfiinţă un colegiu maritim în care savanţii trasau hărţi mai corecte şi îi învăţau pe discipoli cum să folosească busola, se înconjură de oameni de ştiinţă şi strânse informaţii preţioase privind posibilitatea de a ocoli Africa şi a ajunge în Indii. Fără să fi luat parte la vreo expe diţie maritimă, încurajările lui, protecţia acordată ma-rinarilor i-au adus lui dom Henric supranumele Navigato-rul, sub care e cunoscut în istorie.

  Capul Non, această limită fatală a navigatorilor antici, fusese depăşit în 1418, când doi gentilomi de la curtea lui Henric, João Gonçalves Zarco şi Tristão Váz Teixeira, se văzuseră duşi de furtună în larg şi aruncaţi pe o insuliţă căre ia

  EDITU

  RA C

  ARTE

  A RO

  MÂNE

  ASCĂ

 • Construirea unei caravele

  EDITU

  RA C

  ARTE

  A RO

  MÂNE

  ASCĂ

  Pages from Jules Verne_Cristofor Columb_3182-8Pages from Jules Verne_Cristofor Columb_3182-8-2Pages from Jules Verne_Cristofor Columb_3182-8-3Pages from Jules Verne_Cristofor Columb_3182-8-4Pages from Jules Verne_Cristofor Columb_3182-8-5