Romeinse goden - Griekse en Romeinse goden, gingen de Romeinse steeds meer op de Griekse lijken. Toch bleven sommige Romeinse goden net iets anders dan de Griekse versie

 • View
  217

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • Romeinse goden

  ALLE GODEN IN EEN MAGAZINE

 • inhoudsopgave

  Wie

  is d

  e sl

  echt

  e br

  oer v

  an Ju

  pite

  r ?

  Inhoudsopgave 01

  Hoe werkt AR 02

  De god genaamd Jupiter 03

  Jupiter komt tot leven 04

  1 2

  Goden van de romeinse tijd 05

  Verhalen van de goden 06

  De god genaamd Apollo 07

  Apollo komt tot leven 08

  Goden vernoemd na planeten 09

  Planeten 10

  De god genaamd Mars 11

  Mars komt tot leven 12

  Stamboom van de goden deel 1 13

  Stamboom van de goden deel 2 14

  De god genaamd Neptunus 15

  Neptunus komt tot leven 16

  Wist je dit deel 1 17

  Wist je dit deel 2 18

  De god genaamd Minerva 19

  Minerva komt tot leven 20

  Augmented Reality (AR) is een technologie die de realiteit en de virtuele wereld met elkaar verbindt. In het Nederlands betekent augmented reality letterlijk: verrijkte werkelijkheid. Het is dus een mix van de realiteit met een virtuele toevoeging of verrijking.

  Wat is AR ?

  Je moet de app downloaden van de website, nadat je de app hebt gedownload kan je de goden tot leven zien, overal waar je telefoon moet gebruiken staat dit icon erbij zodat je weet op welk moment je de app moet gebruiken, als je over het plaatje gaat kan je de god of gebouw zien via de telefoon.

  Hoe werkt de magazine

 • Hij is de oppergod, die heerste vanaf de berg Olympus. Hij was een zoon van Kronos (Lat. Saturnus) en Rheia, twee van de twaalf Titanen, de machtige zonen en dochters van Ouranos, de hemelgod. Kronos was de opvolger van Ouranos. Het equivalent van Zeus in de Romeinse godsdienst is Jupiter.

  Eleuthereus komt bij sommige schrijvers voor als een bijnaam van Zeus.

  jupiter

  JUPITER

  3 4

  De Indo-Europese god Jupiter was, anders dan zijn Griekse versie Zeus, zowel een atmosferische als soevereine god. Jupiter kwam vergeleken met Zeus, als lid van de Indo-Europese godentrias, dichter bij de aarde te staan.

  Met de verovering van het Imperium Romanum werd aan Jupiter ook meer en meer de goddelijke opdracht toegeschreven om de wereld te veroveren. Het was de goddelijke taak van Rome om de wereld te veroveren in opdracht van Jupiter.

  In Itali was het immers geen luxe een god te hebben die voor regen kon zorgen en we merken dan ook dat in de epitheta van Jupiter verwijzingen naar regen en water zitten. In zijn functie als donder- en bliksemgod kon de eveneens soevereine god auspicia (voortekens) doorgeven aan de augures, die deze hemeltekenen

 • De volken in het Romeinse Rijk hadden hun eigen goden. De Romeinen probeerden hun eigen goden niet aan de andere volken op te dringen. De Romeinen hadden veel Goden, net zoals de Grieken die hadden. Eigenlijk leken de Griekse en de Romeinse goden op elkaar. De goden hadden allemaal hun eigen taak. Er was een god van de oorlog, een god van de landbouw enz. Tijdens de keizertijd werden keizers soms tijdens hun leven ook vereerd als god. Als ze dood gingen, werden ze ook als een god beschouwd.Goden

  van de romeinse tijdperk

  5 6

  De koning van de Romeinse goden was Jupiter. Hij was een luchtgod met als symbolen (herkenningstekens) de adelaar en de bliksemschicht. Jupiter leek erg veel op de Griekse god Zeus. Volgens de Romeinen woonde Zeus in de grote tempel op het Capitoleum in Rome. Romeinen bouwden tempels voor alle goden en geloofden dat de goden daar echt in leefden. Ze mochten vaak zelf niet in de tempel. In de tempel stond een beeld, maar de Romeinen geloofden dat de god in het namaakbeeld zat. Jupiter was de god van de donder, de bliksem en de Romeinse staat en van alle mensen. Bij belangrijke (politieke) beslissingen ging men eerst naar de tempel van Jupiter om raad te vragen.

  Wat

  is a

  pollo

  zijn

  liev

  elin

  gs w

  apen

  ?

 • Over het algemeen werd Apollo door de Romeinen vereerd als een reddende god, zowel in nood veroorzaakt door een epidemie of een inval van vijanden, als in elke andere nood. De interpretatio Romana sloot zich dus aan bij een wezenstrek van de Griekse Apollon.

  Bovendien gaf hij orakels en was hij de god van muziek en levensvreugde. Hij kon echter, als hij toornig werd, een strenge en straffende god zijn, met wie men zich dan moest verzoenen. Apollo was een sterke god. Diana, als equivalent van Artemis, gold als zijn tweelingzuster.

  Maar het was vooral Phoebus Apollo later vereenzelvigd met Sol Invictus die als zonnegod door de Romeinen werd vereerd. Hij zou de patroon worden van de Augustesche periode, die men ook wel gouden of Apollonesche periode noemde.

  APollo

  apollo

  7 8

 • Goden Vernoemd naar planetenJupiter De oppergod en god van de hemel, lucht en het onweer. Hij is de grootste en machtigste, de koning van het godenrijk. Maar hij is ook een beruchte vrouwengek! Jupiters symbolen zijn de adelaar en de bliksem. Op sommige afbeeldingen had hij een rood gezicht. Zijn Griekse vorm is Zeus.

  Mars De woeste god van de oorlog en de zoon van Jupiter en Juno. Hij is een erg belangrijke god voor de Romeinen. Meestal wordt hij afgebeeld in een wapenrusting en de kleur rood hoort ook bij hem. Hij heeft stiekem een oogje op Venus. Zijn Griekse vorm is Ares.

  VenusDe beeldschone godin van de liefde. Als mooiste godin is ze getrouwd met Vulcanus, de lelijkste god. Ze wordt vaak naakt afgebeeld, bij een grote schelp omdat ze uit het schuim van de zee geboren is. Toch wordt ze als een dochter van Jupiter gezien. Haar Griekse vorm is Aphrodite.

  Neptunus God van de zee en broer van Neptunus. Neptunus is een norse god die je maar beter te vriend kunt houden. Met zijn grote drietand kan hij aardbevingen veroorzaken door op de zeebodem te slaan. Vaak wordt hij afgebeeld op een zegewagen getrokken door dolfijnen. Zijn Griekse vorm is Poseidon.

  Mercurius De boodschapper van de goden en god van de reizigers, handelaren en dieven. Zoon van Jupiter en Juno. Hij is een echte schelm, te herkennen aan zijn gevleugelde schoenen en helm en zijn bijzondere staf. Mercurius begeleidt ook de zielen van de doden naar het dodenrijk. Zijn Griekse vorm is Hermes.

  Pluto De strenge god van de onderwereld, maar daardoor ook van de rijkdommen van de grond. Ook wel Vader Dis genoemd. Pluto draagt een bloemenkroon, een tweetand en een hoorn des overvloeds. Hij is een broer van Jupiter en getrouwd met Proserpina, die hij naar het dodenrijk heeft ontvoerd. Zij is bij hem in de winter, zodat haar moeder Ceres verdrietig is en de hele natuur mee treurt. Plutos Griekse vorm is Hades, de god van de

  9 10

  Wel

  ke g

  od is

  de

  god

  van

  de o

  orlo

  g ?

 • Mars was de Romeinse god van de oorlog, maar had daarnaast ook nog enkele vruchtbaarheidsfuncties. Hij was bekend bij alle Italische volkeren.

  Hij was de zoon van Juno (de koningin der goden) en Jupiter, de vader der goden (of van Juno alleen, bezwangerd met behulp van een magische bloem).

  Oorspronkelijk was hij vooral de god van de vruchtbaarheid en beschermer van het vee, maar later smolt hij samen met de Griekse god Ares en werd hij primair geassocieerd met strijd, dood en oorlog. Zijn Etruskische equivalent is Laran.

  Mars is de meest vereerde god van het Romeinse Rijk, waarschijnlijk omdat zijn zonen (Romulus en Remus) gezien worden als de stichters van Rome.

  De maand maart en de planeet Mars zijn naar deze god vernoemd.

  Mars

  11 12

  MARS

 • titan rheatitan krons

  Jupiter

  Neptunus.

  apollo

  Minerva

  MARS

  Hoe

  hee

  t de

  stad

  die

  gez

  onke

  n is

  ?

  Stam boom

  13 14

  A pollo was een Griekse god, die door de Romeinen werd vereerd. Hi j kon de toekomst voorspel len en de Romeinen brachten hem offers om achter zi jn geheimen te komen. Als derde is er Mithra(s). Deze god was eigenl i jk de God van het l icht van de Perzen, een volk wat veel verder weg lag (nu Iran) De god werd meegenomen door handelaren en soldaten naar Europa. Mithra besl iste , of je na je dood in de hemel of in de hel terecht kwam. Als laatste is er Neptunus. Hi j was de god van het water en van de zee. Meestal wordt hi j afgebeeld met zi jn dr iepuntige vork , de zogenaamde drietand.

  D e meeste keizers werden na hun dood tot god verklaard. Deze tempel is gebouwd voor keizer Augustus en zi jn vrouw Livia. De tempel staat in Vienne in Frankri jk. Veel Romeinse tempels zagen er zo uit . Ze l i jken erg op de Griekse tempels. Vaak werden er offers gebracht. Offers zi jn een soort cadeaus voor de goden, om ze te vr iend te houden of bl i j te maken.

  De koning van de Romeinse goden was Jupiter. Hi j was een luchtgod met als symbolen (herkenningstekens) de adelaar en de bl iksemschicht. Jupiter leek erg veel op de Griekse god Zeus. Volgens de Romeinen woonde Zeus in de grote tempel op het Capitoleum in Rome.

 • 15 16

  Neptunus (in ouder Nederlands ook wel Neptuin is een figuur uit de Romeinse mythologie. Hij was oorspronkelijk een god van de golven en van alle stromend water; later meer bepaald een god van de zee, zoals blijkt uit het feit dat men hem Salacia, een personificatie van de zilte baren, tot gemalin gaf.

  Een echt Romeinse god schijnt Neptunus echter nooit te zijn geweest. Alles wat zijn wezen en zijn eredienst betrof, is beheerst door Etruskische en Griekse invloeden. De Etrusken en Grieken waren immers in tegenstelling tot de vroege Romeinen verwoede zeegangers. In hoeverre die Etruskische invloed van Nethuns zich heeft laten gelden is evenwel moeilijk na te gaan, daar Neptunus langzamerhand geheel en al is gedentificeerd met de Griekse Poseidon. Dit gebeurde omstreeks 399

Recommended

View more >