19
ROMÂNIA ŞI ŢĂRILE ROMÂNIA ŞI ŢĂRILE VECINE VECINE Dacă rechemaţi în minte o imagine a hărţii Dacă rechemaţi în minte o imagine a hărţii României României , de la început apar evidente câteva , de la început apar evidente câteva caractere dominante: în primul rând o formă caractere dominante: în primul rând o formă de hotare aproape ovală, subliniată pe trei de hotare aproape ovală, subliniată pe trei părţi de ape: părţi de ape: P ru ru tu tu l, Marea Neagră şi l, Marea Neagră şi Dunărea Dunărea . . George Vâlsan George Vâlsan Pământul românesc şi frumuseţile lui Pământul românesc şi frumuseţile lui

Romania Si Tarile Vecine

  • Upload
    ciuches

  • View
    4.692

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

ROMÂNIA ŞI ŢĂRILE ROMÂNIA ŞI ŢĂRILE VECINEVECINE

„„Dacă rechemaţi în minte o imagine a hărţii Dacă rechemaţi în minte o imagine a hărţii RomânieiRomâniei, de la început apar evidente câteva , de la început apar evidente câteva caractere dominante: în primul rând o formă de caractere dominante: în primul rând o formă de

hotare aproape ovală, subliniată pe trei părţi de ape: hotare aproape ovală, subliniată pe trei părţi de ape: PPrurututul, Marea Neagră şi Dunăreal, Marea Neagră şi Dunărea..””

George VâlsanGeorge Vâlsan – – Pământul românesc şi frumuseţile Pământul românesc şi frumuseţile luilui

Poziţia României în EuropaPoziţia României în Europa

Aşezare. HotareAşezare. Hotare

România, ţară de mărime mijlocie, cu România, ţară de mărime mijlocie, cu o suprafaţă de 238 391 kmo suprafaţă de 238 391 km², este ², este situatsituată în sud-estul părţii centrale a ă în sud-estul părţii centrale a Europei.Europei.

Lungimea totală a hotarelor Lungimea totală a hotarelor (graniţelor) României este de 3 150 (graniţelor) României este de 3 150 km. Aceste sunt fie naturale (fluviale km. Aceste sunt fie naturale (fluviale şi naturale), fie convenţionale.şi naturale), fie convenţionale.

VeciniiVecinii

NordNord – – UcrainaUcraina (între Halmeu şi Păltiniş); (între Halmeu şi Păltiniş); Est Est – – Republica MoldovaRepublica Moldova (între Păltiniş şi (între Păltiniş şi Reni);Reni); -- Ucraina Ucraina (de-a lungul braţului Chilia); (de-a lungul braţului Chilia); Sud-est Sud-est – – Marea NeagrăMarea Neagră(între braţul Chilia şi (între braţul Chilia şi Vama Veche);Vama Veche); Sud Sud – – Bulgaria Bulgaria (între Vama Veche şi Pristol);(între Vama Veche şi Pristol); Sud-vestSud-vest – – SerbiaSerbia (între Pristol şi Beba (între Pristol şi Beba

Veche);Veche); VestVest – – UngariaUngaria ( între Beba Veche şi Halmeu); ( între Beba Veche şi Halmeu);

Stabilim localităţile de graniţă!Stabilim localităţile de graniţă!

Lucrăm pe grupe!Lucrăm pe grupe!

Imaginaţi-vă o călătorie de-a lungul Imaginaţi-vă o călătorie de-a lungul hotarelor ţării noastre, precizând hotarelor ţării noastre, precizând mijloacele de transport pe care le puteţi mijloacele de transport pe care le puteţi folosi.folosi.

Localizaţi pe hartă capitalele ţărilor Localizaţi pe hartă capitalele ţărilor vecine.vecine.

Comparaţi suprafaţa României cu cea a Comparaţi suprafaţa României cu cea a ţărilor vecine.ţărilor vecine.

Alcătuiţi enunţuri cu următorii termeni Alcătuiţi enunţuri cu următorii termeni geografici: ţară vecină, localitate,hotare.geografici: ţară vecină, localitate,hotare.

Ucraina- (se discută formele de Ucraina- (se discută formele de relief)relief)

Drapel.Stema. CapitalaDrapel.Stema. Capitala

Republica Moldova- Republica Moldova- (se discută (se discută formele de relief)formele de relief)

Drapel.Stema. CapitalaDrapel.Stema. Capitala

Bulgaria- (se Bulgaria- (se discutădiscută formele de formele de relief)relief)

Drapel.Stema. CapitalaDrapel.Stema. Capitala

Serbia- (se discută formele de Serbia- (se discută formele de relief)relief)

Drapel.Stema. CapitalaDrapel.Stema. Capitala

Ungaria- (se discută formele de Ungaria- (se discută formele de relief)relief)

Drapel.Stema. CapitalaDrapel.Stema. Capitala

Lucrăm independent!Lucrăm independent!

Numeşte trei dintre ţările învecinate Numeşte trei dintre ţările învecinate cu România.cu România.

Precizeză poziţia acestora faţă de Precizeză poziţia acestora faţă de România.România.

Scrie capitalele ţărilor numite la Scrie capitalele ţărilor numite la primul punct.primul punct.

TemăTemă

Comparaţi caracteristicile geografice ale Comparaţi caracteristicile geografice ale ţărilor vecine cu cele ale zonei în care ţărilor vecine cu cele ale zonei în care locuim.locuim.

Adunaţi imagini care să înfăţişeze:Adunaţi imagini care să înfăţişeze: - frumuseţile naturii;- frumuseţile naturii; - aşezări, centre turistice;- aşezări, centre turistice; - plante şi animale specifice ţărilor - plante şi animale specifice ţărilor

vecine vecine României.României.