19
ROMÂNIA ŞI ŢĂRILE ROMÂNIA ŞI ŢĂRILE VECINE VECINE Dacă rechemaţi în minte o imagine a hărţii Dacă rechemaţi în minte o imagine a hărţii României României , de la început apar evidente câteva , de la început apar evidente câteva caractere dominante: în primul rând o formă caractere dominante: în primul rând o formă de hotare aproape ovală, subliniată pe trei de hotare aproape ovală, subliniată pe trei părţi de ape: părţi de ape: P ru ru tu tu l, Marea Neagră şi l, Marea Neagră şi Dunărea Dunărea . . George Vâlsan George Vâlsan Pământul românesc şi frumuseţile lui Pământul românesc şi frumuseţile lui

ROMÂNIA ŞI ŢĂRILE VECINE

  • Upload
    lily

  • View
    87

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ROMÂNIA ŞI ŢĂRILE VECINE. „Dacă rechemaţi în minte o imagine a hărţii României , de la început apar evidente câteva caractere dominante: în primul rând o formă de hotare aproape ovală, subliniată pe trei părţi de ape: P ru tu l, Marea Neagră şi Dunărea . ” - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: ROMÂNIA ŞI ŢĂRILE VECINE

ROMÂNIA ŞI ŢĂRILE ROMÂNIA ŞI ŢĂRILE VECINEVECINE

„„Dacă rechemaţi în minte o imagine a hărţii Dacă rechemaţi în minte o imagine a hărţii RomânieiRomâniei, de la început apar evidente câteva , de la început apar evidente câteva caractere dominante: în primul rând o formă de caractere dominante: în primul rând o formă de

hotare aproape ovală, subliniată pe trei părţi de ape: hotare aproape ovală, subliniată pe trei părţi de ape: PPrurututul, Marea Neagră şi Dunăreal, Marea Neagră şi Dunărea..””

George VâlsanGeorge Vâlsan – – Pământul românesc şi frumuseţile Pământul românesc şi frumuseţile luilui

Page 2: ROMÂNIA ŞI ŢĂRILE VECINE

Poziţia României în EuropaPoziţia României în Europa

Page 3: ROMÂNIA ŞI ŢĂRILE VECINE

Aşezare. HotareAşezare. Hotare

România, ţară de mărime mijlocie, cu România, ţară de mărime mijlocie, cu o suprafaţă de 238 391 kmo suprafaţă de 238 391 km², este ², este situatsituată în sud-estul părţii centrale a ă în sud-estul părţii centrale a Europei.Europei.

Lungimea totală a hotarelor Lungimea totală a hotarelor (graniţelor) României este de 3 150 (graniţelor) României este de 3 150 km. Aceste sunt fie naturale (fluviale km. Aceste sunt fie naturale (fluviale şi naturale), fie convenţionale.şi naturale), fie convenţionale.

Page 4: ROMÂNIA ŞI ŢĂRILE VECINE
Page 5: ROMÂNIA ŞI ŢĂRILE VECINE

VeciniiVecinii

NordNord – – UcrainaUcraina (între Halmeu şi Păltiniş); (între Halmeu şi Păltiniş); Est Est – – Republica MoldovaRepublica Moldova (între Păltiniş şi (între Păltiniş şi Reni);Reni); -- Ucraina Ucraina (de-a lungul braţului Chilia); (de-a lungul braţului Chilia); Sud-est Sud-est – – Marea NeagrăMarea Neagră(între braţul Chilia şi (între braţul Chilia şi Vama Veche);Vama Veche); Sud Sud – – Bulgaria Bulgaria (între Vama Veche şi Pristol);(între Vama Veche şi Pristol); Sud-vestSud-vest – – SerbiaSerbia (între Pristol şi Beba (între Pristol şi Beba

Veche);Veche); VestVest – – UngariaUngaria ( între Beba Veche şi Halmeu); ( între Beba Veche şi Halmeu);

Page 6: ROMÂNIA ŞI ŢĂRILE VECINE

Stabilim localităţile de graniţă!Stabilim localităţile de graniţă!

Page 7: ROMÂNIA ŞI ŢĂRILE VECINE

Lucrăm pe grupe!Lucrăm pe grupe!

Imaginaţi-vă o călătorie de-a lungul Imaginaţi-vă o călătorie de-a lungul hotarelor ţării noastre, precizând hotarelor ţării noastre, precizând mijloacele de transport pe care le puteţi mijloacele de transport pe care le puteţi folosi.folosi.

Localizaţi pe hartă capitalele ţărilor Localizaţi pe hartă capitalele ţărilor vecine.vecine.

Comparaţi suprafaţa României cu cea a Comparaţi suprafaţa României cu cea a ţărilor vecine.ţărilor vecine.

Alcătuiţi enunţuri cu următorii termeni Alcătuiţi enunţuri cu următorii termeni geografici: ţară vecină, localitate,hotare.geografici: ţară vecină, localitate,hotare.

Page 8: ROMÂNIA ŞI ŢĂRILE VECINE

Ucraina- (se discută formele de Ucraina- (se discută formele de relief)relief)

Page 9: ROMÂNIA ŞI ŢĂRILE VECINE

Drapel.Stema. CapitalaDrapel.Stema. Capitala

Page 10: ROMÂNIA ŞI ŢĂRILE VECINE

Republica Moldova- Republica Moldova- (se discută (se discută formele de relief)formele de relief)

Page 11: ROMÂNIA ŞI ŢĂRILE VECINE

Drapel.Stema. CapitalaDrapel.Stema. Capitala

Page 12: ROMÂNIA ŞI ŢĂRILE VECINE

Bulgaria- (se Bulgaria- (se discutădiscută formele de formele de relief)relief)

Page 13: ROMÂNIA ŞI ŢĂRILE VECINE

Drapel.Stema. CapitalaDrapel.Stema. Capitala

Page 14: ROMÂNIA ŞI ŢĂRILE VECINE

Serbia- (se discută formele de Serbia- (se discută formele de relief)relief)

Page 15: ROMÂNIA ŞI ŢĂRILE VECINE

Drapel.Stema. CapitalaDrapel.Stema. Capitala

Page 16: ROMÂNIA ŞI ŢĂRILE VECINE

Ungaria- (se discută formele de Ungaria- (se discută formele de relief)relief)

Page 17: ROMÂNIA ŞI ŢĂRILE VECINE

Drapel.Stema. CapitalaDrapel.Stema. Capitala

Page 18: ROMÂNIA ŞI ŢĂRILE VECINE

Lucrăm independent!Lucrăm independent!

Numeşte trei dintre ţările învecinate Numeşte trei dintre ţările învecinate cu România.cu România.

Precizeză poziţia acestora faţă de Precizeză poziţia acestora faţă de România.România.

Scrie capitalele ţărilor numite la Scrie capitalele ţărilor numite la primul punct.primul punct.

Page 19: ROMÂNIA ŞI ŢĂRILE VECINE

TemăTemă

Comparaţi caracteristicile geografice ale Comparaţi caracteristicile geografice ale ţărilor vecine cu cele ale zonei în care ţărilor vecine cu cele ale zonei în care locuim.locuim.

Adunaţi imagini care să înfăţişeze:Adunaţi imagini care să înfăţişeze: - frumuseţile naturii;- frumuseţile naturii; - aşezări, centre turistice;- aşezări, centre turistice; - plante şi animale specifice ţărilor - plante şi animale specifice ţărilor

vecine vecine României.României.