of 23/23

ROMÂ - insse.ro · staţiuni balneoclimaterice şi turistice, porturi, aeroporturi, obiective importante legate de apărarea ţării şi obiective istorice importante, cât şi între

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ROMÂ - insse.ro · staţiuni balneoclimaterice şi turistice, porturi, aeroporturi, obiective...

 • ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

  LUNGIMEA CĂILOR DE TRANSPORT LA SFÂRŞITUL ANULUI 2016

  APRILIE 2017

 • 3

  C U P R I N S Pagina

  Notă metodologică ………………………………………………….……………..………………………………...…………………….……

  5

  Lungimea căilor de transport, la 31.XII.2016 ………………….…………………………..……………………………………………….…

  7

  1.

  Linii de cale ferată de folosinţă publică, la 31.XII.2016…………………………..……………………………..………………..…………

  9

  2.

  Linii de cale ferată de folosinţă publică, în exploatare,

  pe regiuni de dezvoltare şi judeţe, la 31.XII.2016 ………………………………………………………………………………………..….

  10

  3.

  Drumuri publice pe categorii şi tipuri de acoperământ, la 31.XII.2016 ……………………..………………………………………………

  12

  4.

  Drumuri publice pe regiuni de dezvoltare şi judeţe, la 31.XII.2016………………………………………………………….………………

  14

  5.

  Drumuri publice, după tipul acoperământului, pe regiuni de dezvoltare

  şi judeţe, la 31.XII.2016 …………………………………………………………………………………………………………………………

  16

  6.

  Drumuri naţionale, după tipul acoperământului, pe regiuni de dezvoltare

  şi judeţe, la 31.XII.2016 ……………………………………………………………………………………………………………………..….

  18

  7.

  Drumuri judeţene, după tipul acoperământului, pe regiuni de dezvoltare

  şi judeţe, la 31.XII.2016 …………………………………………………………………………………………………………………………

  20

  8.

  Drumuri comunale, după tipul acoperământului, pe regiuni de dezvoltare

  şi judeţe, la 31.XII.2016 …………………………………………………………………………………………………………………………

  22

  9.

  Conducte magistrale petroliere şi de gaze, la 31.XII.2016 …………………………………………………………………..……………..

  24

 • 5

  NOTĂ METODOLOGICĂ

  Publicaţia prezintă datele statistice referitoare la infrastructura de transport, respectiv lungimea căilor ferate, a drumurilor

  publice și a conductelor magistrale petroliere şi de gaze.

  Sursa datelor: chestionarele cercetărilor statistice completate de:

  - Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., pentru lungimea drumurilor naţionale şi Consiliile

  judeţene şi locale, pentru lungimea drumurilor judeţene şi comunale.

  - Compania Naţională de Căi Ferate şi Societatea Feroviară de Turism , pentru

  lungimea căilor ferate.

  - S.C. CONPET S.A Ploieşti şi Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A. Mediaş, pentru lungimea

  conductelor magistrale de petrol şi gaze.

  Precizări metodologice:

  Liniile de cale ferată reprezintă ansamblul de construcţii speciale compus din una sau mai multe căi cu instalaţiile aferente,

  destinate transportului de mărfuri şi pasageri cu vehicule feroviare.

  Liniile de cale ferată principale cuprind liniile feroviare de mare viteză și liniile feroviare convenționale importante.

  Lungimea simplă a liniilor de cale ferată de folosinţă publică în exploatare include liniile deschise traficului de pasageri

  şi mărfuri, pe care transporturile se fac pe bază de legitimaţii de călătorie sau documente care însoţesc mărfurile.

  La liniile cu căi paralele, la care pentru fiecare sens de mers sunt construite mai multe perechi de căi (duble, triple, etc.),

  lungimea liniei se stabileşte prin măsurarea unei singure căi.

  Lungimea căilor ferate desfăşurate - total cuprinde lungimea construită a liniei de cale ferată, măsurată pe fiecare pereche

  de şine.

  Ecartamentul este distanţa dintre feţele interioare ale celor două şine de cale ferată.

  Calea ferată cu ecartament normal este calea ferată cu ecartament de 1435 mm.

  Calea ferată cu ecartament larg este calea ferată cu ecartament mai mare de 1435 mm, respectiv de 1524 mm.

  Calea ferată cu ecartament îngust este calea ferată cu ecartament sub 1435 mm, respectiv 700-1200, folosite în zonele

  montane (Mocăniţa), forestiere, agricole şi pe şantiere.

  Drumurile sunt căi de comunicaţie terestră, cu excepţia căilor ferate, special amenajate pentru circulaţia vehiculelor şi

  pietonilor, deschise circulaţiei publice.

  Drumurile publice sunt obiective de utilitate publică destinate transportului rutier, în scopul satisfacerii cerinţelor economiei

  naţionale, populaţiei şi de apărare a ţării.

  Drumurile naţionale asigură legătura dintre capitală şi oraşele reşedinţă ale judeţelor, legăturile între acestea, precum şi

  legătura cu ţările vecine.

  Autostrada este drumul naţional, rezervat exclusiv circulaţiei autovehiculelor, prevăzut cu două căi unidirecţionale, separate

  printr-o zonă mediană (gard, marcaj, etc.), cu cel puţin două benzi de circulaţie pe sens şi o bandă de urgenţă şi care nu se

  intersectează la acelaşi nivel cu alte drumuri sau căi ferate. Sunt incluse doar autostrăzile cu proces verbal încheiat la terminarea

  lucrărilor.

  Drumurile judeţene asigură, atât legăturile între municipiile reşedinţe de judeţ şi reşedinţele de comune, municipii, oraşe,

  staţiuni balneoclimaterice şi turistice, porturi, aeroporturi, obiective importante legate de apărarea ţării şi obiective istorice importante,

  cât şi între oraşe şi municipii între ele.

  Drumurile comunale asigură legăturile între reşedinţa de comună şi satele componente; oraş şi satele care îi aparţin,

  precum şi cu alte sate.

 • 7

  LUNGIMEA CĂILOR DE TRANSPORT, LA 31 XII 2016

  INFRASTRUCTURA FEROVIARĂ La 31.XII.2016, liniile de cale ferată de folosinţă publică, în exploatare însumau 10774 km, din care 10635 km (98,7%) linii cu ecartament

  normal, 5 km linii cu ecartament îngust şi 134 km (1,2%) linii cu ecartament larg.

  Densitatea liniilor la 1000 km2 teritoriu a fost de 45,2‰. Densităţile cele mai mari s-au înregistrat, în ordine, în regiunea Bucureşti-Ilfov

  (154,7‰), regiunea Vest (58,9‰), regiunea Sud-Est (48,9‰) şi regiunea Nord-Vest (48,8‰).

  La aceeași dată, lungimea simplă a liniilor de cale ferată în exploatare electrificate era de 4030 km, reprezentând 37,4% din reţeaua de

  cale ferată în exploatare.

  În componenţa reţelei de căi ferate în exploatare la 31.XII.2016, erau cuprinşi 5990 km căi principale (55,6%), din care 5956 km (99,4%) linii

  cu ecartament normal.

  Tabelele 1, 2 şi Graficul nr. 1 prezintă datele privind structura rețelei de căi ferate, funcţie de tipul de ecartament şi în profil regional.

  Graficul nr. 1 Reţeaua de căi ferate de folosinţă publică, la 31. XII. 2016

  După tipul de ecartament Repartiţie regională

  Linii cu

  ecartament

  îngust*)

  Linii cu

  ecartament

  normal - o

  cale

  71,6%

  Linii cu

  ecartament

  normal -

  două căi

  27,1%

  Linii cu

  ecartament

  larg

  1,3%

  Centru

  12,4%

  Sud-

  Muntenia

  11,6%

  Sud-Vest

  Oltenia

  9,2%

  Bucureşti-

  Ilfov

  2,6% Vest

  17,5%

  Sud-Est

  16,2%

  Nord-Vest

  15,5%

  Nord-Est

  15,0%

  *) sub 0,05%

  Elemente constitutive semnificative ale infrastructurii de transport, reţeaua de căi ferate şi cea de drumuri constituie suportul de bază pentru dezvoltarea economico-socială a unei zone. Conductele magistrale petroliere şi de gaze sunt elemente de infrastructură care înlesnesc transportul produselor specifice. Cantitatea şi calitatea infrastructurii feroviare şi rutiere, bazate pe investiţiile în domeniu, reflectă nivelul de civilizaţie şi gradul de acces la aceasta, deopotrivă cu disponibilitatea de evoluţie şi creştere. Cu rădăcini în cunoscutele ”via” construite în timpul romanilor, reţeaua de drumuri s-a extins progresiv. Dezvoltarea a fost marcată prin construcţia de drumuri noi, trecerea unor drumuri într-o categorie superioară prin lucrări de îmbunătăţire și utilizarea noilor tehnologii din domeniu. În ultimii ani, politica în domeniul transporturilor la nivel European se îndreaptă spre creşterea ponderii transporturilor cu impact scăzut asupra mediului înconjurător, accentuând importanţa dezvoltării reţelei de căi ferate.

 • 8

  INFRASTRUCTURA RUTIERĂ

  Calitate superioară a infrastructurii rutiere obţinută prin modificarea tipului de acoperământ La 31.XII 2016, drumurile publice totalizau 86080 km (Tabelul 3), din care 17612 km (20,5%) drumuri naţionale, 35361 km (41,1%) drumuri

  judeţene şi 33107 km (38,4%), drumuri comunale.

  Densitatea reţelei de drumuri publice la 100 km2 teritoriu era de 36,1%. Cele mai mari valori de densitate a drumurilor publice (Tabelul 4), au

  fost marcate de regiunile Bucureşti-Ilfov (48,4 km), Nord-Est (40,2 km) şi Sud-Vest Oltenia (38,6 km).

  Din punctul de vedere al tipului de acoperământ (Tabelul 5), în structura reţelei de drumuri publice s-au înregistrat: 33928 km (39,4%)

  drumuri modernizate, 21068 km (24,5%) drumuri cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere, 20660 km (24,0%) drumuri pietruite şi 10424 km (12,1%) drumuri de

  pământ.

  Din totalul drumurilor modernizate, 31110 km (91,7%) reprezintă drumuri cu îmbrăcăminţi asfaltice de tip greu şi mijlociu.

  În ceea ce priveşte starea tehnică a drumurilor publice, 14164 km (41,7%) reprezentau drumuri cu durata de serviciu depăşită din total

  drumuri modernizate și 10648 km (50,5%) reprezentau drumuri cu durata de serviciu depăşită din total drumuri cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere.

  Din totalul drumurilor naţionale, 35,2% (6200 km) erau drumuri europene, 4,2% (747 km) autostrăzi, (Tabelul 6). Din punctul de vedere al

  numărului de benzi de circulație, 1,6% (280 km) drumuri cu 3 benzi, 10,3% (1820 km) drumuri cu 4 benzi şi 0,1% (22 km) drumuri cu 6 benzi (Tabelul 3).

  Drumurile judeţene (Tabelul 7), erau, în proporţie de 38,6%, drumuri cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere, iar drumurile comunale (Tabelul 8),

  erau în proporţie de 42,2% drumuri pietruite.

  Graficul nr. 2 Structura reţelei de drumuri publice, la 31. XII. 2016 După tipul de acoperământ Repartiţie regională

  Drumuri

  pietruite

  24,0%

  Drumuri de

  pământ

  12,1%

  Drumuri cu

  îmbrăcăminţi

  uşoare rutiere

  24,5%

  Drumuri

  modernizate

  39,4%

  CONDUCTE MAGISTRALE DE PETROL ŞI GAZE

  Conductele magistrale petroliere şi de gaze aveau, la 31.XII.2016, o lungime de 16490 km (Tabelul 9), din care 80,7% (13303 km) erau

  destinate transportului de gaze naturale, 16,5% (2714 km) conducte pentru transportul ţiţeiului, 2,0% (333 km) conducte pentru transport gazolină şi

  0,8% (140 km) conducte pentru transport etan.

  Nord-Vest 14,7%

  Sud-

  Muntenia

  15,0%

  Nord-Est 17,2%

  București- Ilfov

  1,0% Sud-Est

  12,8%

  Vest 12,9%

  Sud-Vest Oltenia 13,1%

  Centru 13,3%

 • - km -

  Linii

  de cale ferată Normal Îngust Larg

  de folosinţă publică Cu o cale Cu două căi

  A 1=2+5+6 2 3 4 5 6

  1. Lungimea desfăşurată

  a căilor ferate - total 20157 19959 14125 5834 5 193

  - electrificate 8525 8524 3750 4774 - 1

  din rândul 1, căi principale 13683 13545 7711 5834 4 134

  - electrificate 6417 6416 1642 4774 - 1

  2. Lungimea simplă a liniilor

  de cale ferată în exploatare 10774 10635 7718 2917 5 134

  - electrificate 4030 4029 1642 2387 - 1

  din rândul 2, căi principale 5990 5956 3134 2822 4 30

  - electrificate 3017 3017 925 2092 - -

  1. LINII DE CALE FERATĂ DE FOLOSINŢĂ PUBLICĂ, LA 31.XII.2016

  din coloana 1, cu ecartament:

  din coloana 2:

  9

 • Linii de cale ferată din coloana 1: Linii cu din coloana 3:

  Regiunea / Judeţul de folosinţă publică ecartament Cu o cale din coloana 5:

  în exploatare electrificate normal electrificate electrificate

  A 1=3+9+10 2 3=5+7 4 5 6

  Total 10774 4030 10635 4029 7718 1642

  Macroregiunea unu 3001 978 2918 978 2354 531

  Nord-Vest 1668 312 1586 312 1342 176

  Bihor 500 - 500 - 475 -

  Bistriţa-Năsăud 320 183 320 183 302 166

  Cluj 240 129 240 129 72 10

  Maramureş 207 - 133 - 133 -

  Satu Mare 218 - 210 - 210 -

  Sălaj 183 - 183 - 150 -

  Centru 1333 666 1332 666 1012 355

  Alba 230 136 230 136 91 6

  Braşov 353 184 353 184 218 49

  Covasna 116 44 116 44 116 44

  Harghita 207 173 207 173 205 171

  Mureş 282 85 281 85 281 85

  Sibiu 145 44 145 44 101 -

  Macroregiunea doi 3369 1185 3313 1184 2283 306

  Nord-Est 1621 663 1590 663 1050 267

  Bacău 221 189 221 189 109 77

  Botoşani 161 - 161 - 161 -

  Iaşi 291 137 275 137 146 18

  Neamţ 173 89 173 89 99 15

  Suceava 526 248 514 248 344 157

  Vaslui 249 - 246 - 191 -

  Sud-Est 1748 522 1723 521 1233 39

  Brăila 158 124 158 124 32 -

  Buzău 244 113 244 113 134 3

  Constanţa 776 85 776 85 690 5

  Galaţi 303 102 278 101 201 24

  Tulcea 106 - 106 - 106 -

  Vrancea 161 98 161 98 70 7

  Macroregiunea trei 1526 710 1526 710 774 177

  Sud-Muntenia 1247 451 1247 451 632 53

  Argeş 227 - 227 - 205 -

  Călăraşi 188 147 188 147 56 29

  Dâmboviţa 103 5 103 5 - -

  Giurgiu 47 36 47 36 4 4

  Ialomiţa 293 83 293 83 196 8

  Prahova 162 112 162 112 11 11

  Teleorman 227 68 227 68 160 1

  Bucureşti-Ilfov 279 259 279 259 142 124

  Ilfov 180 180 180 180 71 71

  Municipiul Bucureşti 99 79 99 79 71 53

  Macroregiunea patru 2878 1157 2878 1157 2307 628

  Sud-Vest Oltenia 990 507 990 507 742 285

  Dolj 227 84 227 84 146 3

  Gorj 239 239 239 239 179 179

  Mehedinţi 124 123 124 123 101 100

  Olt 237 61 237 61 179 3

  Vâlcea 163 - 163 - 137 -

  Vest 1888 650 1888 650 1565 343

  Arad 463 167 463 167 316 36

  Caraş-Severin 341 150 341 150 332 141

  Hunedoara 289 220 289 220 122 53

  Timiş 795 113 795 113 795 113

  *) - include 1 km linie electrificată

  2. LINII DE CALE FERATĂ DE FOLOSINŢĂ PUBLICĂ ÎN EXPLOATARE,

  PE REGIUNI DE DEZVOLTARE ŞI JUDEŢE, LA 31.XII.2016

  din

  10

 • - km -

  Linii cu Linii cu Densitatea liniilor

  Cu două căi din coloana 7: ecartament ecartament pe 1000 km2 Regiunea / Judeţul

  electrificate îngust larg teritoriu

  7 8 9 10 11 A

  2917 2387 5 134 45,2 Total

  564 447 5 78 44,0 Macroregiunea unu

  244 136 4 78 48,8 Nord-Vest

  25 - - - 66,3 Bihor

  18 17 - - 59,7 Bistriţa-Năsăud

  168 119 - - 36,0 Cluj

  - - - 74 32,8 Maramureş

  - - 4 4 49,3 Satu Mare

  33 - - - 47,3 Sălaj

  320 311 1 - 39,1 Centru

  139 130 - - 36,8 Alba

  135 135 - - 65,8 Braşov

  - - - - 31,3 Covasna

  2 2 - - 31,2 Harghita

  - - 1 - 42,1 Mureş

  44 44 - - 26,7 Sibiu

  1030 878 - 56 46,4 Macroregiunea doi

  540 396 - 31 44,0 Nord-Est

  112 112 - - 33,4 Bacău

  - - - - 32,3 Botoşani

  129 119 - 16 53,1 Iaşi

  74 74 - - 29,3 Neamţ

  170 91 - 12 61,5 Suceava

  55 - - 3 46,8 Vaslui

  490 482 - 25 48,9 Sud-Est

  126 124 - - 33,2 Brăila

  110 110 - - 40,0 Buzău

  86 80 - - 109,2 Constanţa

  77 77 - 25*) 67,9 Galaţi

  - - - - 12,5 Tulcea

  91 91 - - 33,2 Vrancea

  752 533 - - 42,1 Macroregiunea trei

  615 398 - - 36,2 Sud-Muntenia

  22 - - - 33,3 Argeş

  132 118 - - 37,0 Călăraşi

  103 5 - - 25,4 Dâmboviţa

  43 32 - - 13,3 Giurgiu

  97 75 - - 65,8 Ialomiţa

  151 101 - - 34,4 Prahova

  67 67 - - 39,2 Teleorman

  137 135 - - 154,7 Bucureşti-Ilfov

  109 109 - - 115,1 Ilfov

  28 26 - - 412,5 Municipiul Bucureşti

  571 529 - - 47,0 Macroregiunea patru

  248 222 - - 33,9 Sud-Vest Oltenia

  81 81 - - 30,6 Dolj

  60 60 - - 42,9 Gorj

  23 23 - - 25,1 Mehedinţi

  58 58 - - 43,1 Olt

  26 - - - 28,3 Vâlcea

  323 307 - - 58,9 Vest

  147 131 - - 59,8 Arad

  9 9 - - 40,0 Caraş-Severin

  167 167 - - 40,9 Hunedoara

  - - - - 91,5 Timiş

  coloana 3:

  11

 • Drumuri Drumuri Drumuri

  publice judeţene şi comunale

  A 1=2+3 3=4+5

  1. Total drumuri (rd.1=rd.2+rd.3+rd.4+rd.5) 86080 17612 68468

  din care:

  - autostrăzi 747 747 -

  - drumuri europene 6200 6200 -

  - drumuri cu 3 benzi de circulaţie 292 280 12

  - drumuri cu 4 benzi de circulaţie 1861 1820 41

  - drumuri cu 6 benzi de circulaţie 22 22 -

  2. Drumuri modernizate 33928 16600 17328

  - cu îmbrăcăminţi din beton ciment 2677 914 1763

  - cu îmbrăcăminţi asfaltice de tip greu şi mijlociu 31110 15662 15448

  - pavate cu piatră cioplită 141 24 117

  din randul 2:

  ● cu durata de serviciu depăşită 14164 10116 4048

  3. Drumuri cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere 21068 808 20260

  ● cu durata de serviciu depăşită 10648 720 9928

  4. Drumuri pietruite 20660 189 20471

  5. Drumuri de pământ 10424 15 10409

  3. DRUMURI PUBLICE, PE CATEGORII ŞI TIPURI DE ACOPERĂMÂNT, LA 31.XII.2016

  naţionale

  2

  12

 • - km -

  Drumuri comunale

  5 A

  35361 33107 1. Total drumuri (rd.1=rd.2+rd.3+rd.4+rd.5)

  din care:

  - - - autostrăzi

  - - - drumuri europene

  12 - - drumuri cu 3 benzi de circulaţie

  41 - - drumuri cu 4 benzi de circulaţie

  - - - drumuri cu 6 benzi de circulaţie

  13280 4048 2. Drumuri modernizate

  1100 663 - cu îmbrăcăminţi din beton ciment

  12093 3355 - cu îmbrăcăminţi asfaltice de tip greu şi mijlociu

  87 30 - pavate cu piatră cioplită

  din randul 2:

  3503 545 ● cu durata de serviciu depăşită

  13635 6625 3. Drumuri cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere

  7607 2321 ● cu durata de serviciu depăşită

  6513 13958 4. Drumuri pietruite

  1933 8476 5. Drumuri de pământ

  din coloana 3:

  Drumuri judeţene

  4

  13

 • Drumuri Drumuri din

  Regiunea / judeţul publice Modernizate Cu îmbrăcăminţi naţionale Modernizate

  uşoare rutiere

  A 1=4+7 2=5+8 3=6+9 4 5

  Total 86080 33928 21068 17612 16600

  Macroregiunea unu 24136 9269 5767 4844 4650

  Nord-Vest 12678 4136 3871 2336 2188

  Bihor 3001 881 678 526 484

  Bistriţa-Năsăud 1618 435 565 322 289

  Cluj 2800 1316 670 538 515

  Maramureş 1809 626 576 371 366

  Satu Mare 1659 524 652 293 279

  Sălaj 1791 354 730 286 255

  Centru 11458 5133 1896 2508 2462

  Alba 3027 1588 1 532 531

  Braşov 1662 800 273 494 466

  Covasna 862 504 140 304 297

  Harghita 2085 830 242 443 441

  Mureş 2144 472 994 406 398

  Sibiu 1678 939 246 329 329

  Macroregiunea doi 25802 9711 5195 4954 4534

  Nord-Est 14830 5361 2683 2663 2467

  Bacău 2454 937 459 449 429

  Botoşani 2504 770 509 422 338

  Iaşi 2487 530 603 356 342

  Neamţ 2039 566 595 419 407

  Suceava 3143 1787 247 627 613

  Vaslui 2203 771 270 390 338

  Sud-Est 10972 4350 2512 2291 2067

  Brăila 1188 729 205 264 233

  Buzău 2703 1041 294 322 322

  Constanţa 2392 741 784 558 529

  Galaţi 1561 608 541 314 306

  Tulcea 1350 552 313 328 326

  Vrancea 1778 679 375 505 351

  Macroregiunea trei 13814 5643 4452 3188 3089

  Sud-Muntenia 12940 5168 4100 2846 2747

  Argeş 3536 646 1283 587 561

  Călăraşi 1346 630 260 501 498

  Dâmboviţa 1910 706 803 359 359

  Giurgiu 1182 933 - 310 301

  Ialomiţa 1176 536 349 354 328

  Prahova 2230 579 1280 322 322

  Teleorman 1560 1138 125 413 378

  Bucureşti-Ilfov 874 475 352 342 342

  Ilfov 784 385 352 252 252

  Municipiul Bucureşti 90 90 - 90 90

  Macroregiunea patru 22328 9305 5654 4626 4327

  Sud-Vest Oltenia 11287 4352 3333 2186 1930

  Dolj 2438 851 694 479 428

  Gorj 2281 1063 585 426 367

  Mehedinţi 1900 827 377 451 385

  Olt 2343 779 877 301 270

  Vâlcea 2325 832 800 529 480

  Vest 11041 4953 2321 2440 2397

  Arad 2533 1355 498 598 598

  Caraş-Severin 1976 1080 343 581 556

  Hunedoara 3372 1058 610 464 450

  Timiş 3160 1460 870 797 793

  4. DRUMURI PUBLICE, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE ŞI JUDEŢE, LA 31.XII.2016

  din coloana 1:

  14

 • - km -

  coloana 4: Drumuri judeţene Densitatea

  Cu îmbrăcăminţi şi comunale Modernizate Cu îmbrăcăminţi drumurilor publice Regiunea / judeţul

  uşoare rutiere uşoare rutiere la 100 km2 teritoriu

  6 7 8 9 10 A

  808 68468 17328 20260 36,1 Total

  163 19292 4619 5604 35,4 Macroregiunea unu

  130 10342 1948 3741 37,1 Nord-Vest

  42 2475 397 636 39,8 Bihor

  15 1296 146 550 30,2 Bistriţa-Năsăud

  23 2262 801 647 42,0 Cluj

  5 1438 260 571 28,7 Maramureş

  14 1366 245 638 37,5 Satu Mare

  31 1505 99 699 46,3 Sălaj

  33 8950 2671 1863 33,6 Centru

  1 2495 1057 - 48,4 Alba

  22 1168 334 251 31,0 Braşov

  - 558 207 140 23,3 Covasna

  2 1642 389 240 31,4 Harghita

  8 1738 74 986 32,0 Mureş

  - 1349 610 246 30,9 Sibiu

  354 20848 5177 4841 35,5 Macroregiunea doi

  160 12167 2894 2523 40,2 Nord-Est

  19 2005 508 440 37,1 Bacău

  49 2082 432 460 50,2 Botoşani

  14 2131 188 589 45,4 Iaşi

  12 1620 159 583 34,6 Neamţ

  14 2516 1174 233 36,7 Suceava

  52 1813 433 218 41,4 Vaslui

  194 8681 2283 2318 30,7 Sud-Est

  31 924 496 174 24,9 Brăila

  - 2381 719 294 44,3 Buzău

  27 1834 212 757 33,7 Constanţa

  8 1247 302 533 35,0 Galaţi

  - 1022 226 313 15,9 Tulcea

  128 1273 328 247 36,6 Vrancea

  79 10626 2554 4373 38,1 Macroregiunea trei

  79 10094 2421 4021 37,5 Sud-Muntenia

  16 2949 85 1267 51,8 Argeş

  3 845 132 257 26,5 Călăraşi

  - 1551 347 803 47,1 Dâmboviţa

  - 872 632 - 33,4 Giurgiu

  26 822 208 323 26,4 Ialomiţa

  - 1908 257 1280 47,3 Prahova

  34 1147 760 91 27,0 Teleorman

  - 532 133 352 48,4 Bucureşti-Ilfov

  - 532 133 352 50,1 Ilfov

  - - - - 37,5 Municipiul Bucureşti

  212 17702 4978 5442 36,5 Macroregiunea patru

  176 9101 2422 3157 38,6 Sud-Vest Oltenia

  51 1959 423 643 32,8 Dolj

  7 1855 696 578 40,9 Gorj

  63 1449 442 314 38,4 Mehedinţi

  31 2042 509 846 42,6 Olt

  24 1796 352 776 40,3 Vâlcea

  36 8601 2556 2285 34,5 Vest

  - 1935 757 498 32,7 Arad

  18 1395 524 325 23,2 Caraş-Severin

  14 2908 608 596 47,7 Hunedoara

  4 2363 667 866 36,4 Timiş

  din coloana 7:

  15

 • Drumuri Drumuri Autostrăzi Drumuri din

  Regiunea / judeţul publice modernizate europene Cu îmbrăcăminţi Cu îmbrăcăminţi

  din beton asfaltice de tip

  ciment greu şi mijlociu

  A 1=2+9+11+12 2=5+6+7 3 4 5 6

  Total 86080 33928 747 6200 2677 31110

  Macroregiunea unu 24136 9269 145 2028 428 8792

  Nord-Vest 12678 4136 52 1078 298 3796

  Bihor 3001 881 - 316 14 845

  Bistriţa-Năsăud 1618 435 - 138 84 351

  Cluj 2800 1316 52 273 45 1271

  Maramureş 1809 626 - 67 58 567

  Satu Mare 1659 524 - 160 26 484

  Sălaj 1791 354 - 124 71 278

  Centru 11458 5133 93 950 130 4996

  Alba 3027 1588 38 107 47 1541

  Braşov 1662 800 - 269 20 780

  Covasna 862 504 - 112 15 486

  Harghita 2085 830 - 134 17 811

  Mureş 2144 472 - 221 19 452

  Sibiu 1678 939 55 107 12 926

  Macroregiunea doi 25802 9711 74 1632 704 8986

  Nord-Est 14830 5361 - 796 536 4811

  Bacău 2454 937 - 171 72 865

  Botoşani 2504 770 - 58 34 735

  Iaşi 2487 530 - 161 53 465

  Neamţ 2039 566 - 44 16 549

  Suceava 3143 1787 - 259 310 1477

  Vaslui 2203 771 - 103 51 720

  Sud-Est 10972 4350 74 836 168 4175

  Brăila 1188 729 - 93 44 683

  Buzău 2703 1041 - 110 66 975

  Constanţa 2392 741 74 319 31 709

  Galaţi 1561 608 - 69 17 587

  Tulcea 1350 552 - 153 4 548

  Vrancea 1778 679 - 92 6 673

  Macroregiunea trei 13814 5643 333 1041 388 5232

  Sud-Muntenia 12940 5168 258 888 370 4786

  Argeş 3536 646 40 209 70 576

  Călăraşi 1346 630 104 104 37 592

  Dâmboviţa 1910 706 31 31 90 616

  Giurgiu 1182 933 28 106 61 871

  Ialomiţa 1176 536 25 209 25 506

  Prahova 2230 579 30 147 27 548

  Teleorman 1560 1138 - 82 60 1077

  Bucureşti-Ilfov 874 475 75 153 18 446

  Ilfov 784 385 55 98 18 367

  Municipiul Bucureşti 90 90 20 55 - 79

  Macroregiunea patru 22328 9305 195 1499 1157 8100

  Sud-Vest Oltenia 11287 4352 - 621 749 3594

  Dolj 2438 851 - 194 50 801

  Gorj 2281 1063 - 120 243 819

  Mehedinţi 1900 827 - 103 29 797

  Olt 2343 779 - 121 233 539

  Vâlcea 2325 832 - 83 194 638

  Vest 11041 4953 195 878 408 4506

  Arad 2533 1355 64 269 17 1326

  Caraş-Severin 1976 1080 - 123 182 878

  Hunedoara 3372 1058 39 254 152 903

  Timiş 3160 1460 92 232 57 1399

  5. DRUMURI PUBLICE, DUPĂ TIPUL ACOPERĂMÂNTULUI,

  PE REGIUNI DE DEZVOLTARE ŞI JUDEŢE, LA 31.XII.2016

  16

 • - km -

  coloana 2: Drumuri cu din coloana 9: Drumuri Drumuri

  Pavate cu Cu durată îmbrăcăminţi Cu durată pietruite de pământ Regiunea / judeţul

  piatră de serviciu uşoare rutiere de serviciu

  cioplită depăşită depăşită

  7 8 9 10 11 12 A

  141 14164 21068 10648 20660 10424 Total

  49 3415 5767 2850 5730 3370 Macroregiunea unu

  42 2098 3871 2389 2885 1786 Nord-Vest

  22 545 678 639 816 626 Bihor

  - 287 565 289 366 252 Bistriţa-Năsăud

  - 525 670 248 590 224 Cluj

  1 417 576 383 441 166 Maramureş

  14 164 652 433 215 268 Satu Mare

  5 160 730 397 457 250 Sălaj

  7 1317 1896 461 2845 1584 Centru

  - 424 1 1 693 745 Alba

  - 204 273 55 441 148 Braşov

  3 148 140 86 186 32 Covasna

  2 267 242 41 623 390 Harghita

  1 207 994 278 556 122 Mureş

  1 67 246 - 346 147 Sibiu

  21 5195 5195 2948 7137 3759 Macroregiunea doi

  14 3048 2683 1353 4897 1889 Nord-Est

  - 679 459 239 826 232 Bacău

  1 338 509 266 778 447 Botoşani

  12 288 603 269 923 431 Iaşi

  1 364 595 303 779 99 Neamţ

  - 919 247 46 930 179 Suceava

  - 460 270 230 661 501 Vaslui

  7 2147 2512 1595 2240 1870 Sud-Est

  2 291 205 31 244 10 Brăila

  - 841 294 130 762 606 Buzău

  1 233 784 640 372 495 Constanţa

  4 318 541 515 223 189 Galaţi

  - 206 313 - 236 249 Tulcea

  - 258 375 279 403 321 Vrancea

  23 2663 4452 1993 2724 995 Macroregiunea trei

  12 2387 4100 1643 2696 976 Sud-Muntenia

  - 425 1283 16 1404 203 Argeş

  1 422 260 70 260 196 Călăraşi

  - 298 803 314 326 75 Dâmboviţa

  1 234 - - 174 75 Giurgiu

  5 266 349 308 106 185 Ialomiţa

  4 389 1280 823 267 104 Prahova

  1 353 125 112 159 138 Teleorman

  11 276 352 350 28 19 Bucureşti-Ilfov

  - 186 352 350 28 19 Ilfov

  11 90 - - - - Municipiul Bucureşti

  48 2891 5654 2857 5069 2300 Macroregiunea patru

  9 1825 3333 2149 2690 912 Sud-Vest Oltenia

  - 343 694 561 592 301 Dolj

  1 611 585 457 492 141 Gorj

  1 246 377 227 601 95 Mehedinţi

  7 239 877 483 519 168 Olt

  - 386 800 421 486 207 Vâlcea

  39 1066 2321 708 2379 1388 Vest

  12 188 498 350 466 214 Arad

  20 298 343 54 506 47 Caraş-Severin

  3 103 610 14 1111 593 Hunedoara

  4 477 870 290 296 534 Timiş

  17

 • Drumuri Drumuri Autostrăzi Drumuri din

  Regiunea / judeţul naţionale modernizate europene Cu îmbrăcăminţi Cu îmbrăcăminţi

  din beton asfaltice de tip

  ciment greu şi mijlociu

  A 1=2+9+11+12 2=5+6+7 3 4 5 6

  Total 17612 16600 747 6200 914 15662

  Macroregiunea unu 4844 4650 145 2028 196 4449

  Nord-Vest 2336 2188 52 1078 105 2079

  Bihor 526 484 - 316 1 480

  Bistriţa-Năsăud 322 289 - 138 33 256

  Cluj 538 515 52 273 13 502

  Maramureş 371 366 - 67 15 351

  Satu Mare 293 279 - 160 23 255

  Sălaj 286 255 - 124 20 235

  Centru 2508 2462 93 950 91 2370

  Alba 532 531 38 107 36 495

  Braşov 494 466 - 269 14 452

  Covasna 304 297 - 112 7 289

  Harghita 443 441 - 134 6 435

  Mureş 406 398 - 221 16 382

  Sibiu 329 329 55 107 12 317

  Macroregiunea doi 4954 4534 74 1632 278 4252

  Nord-Est 2663 2467 - 796 183 2283

  Bacău 449 429 - 171 63 366

  Botoşani 422 338 - 58 33 304

  Iaşi 356 342 - 161 1 341

  Neamţ 419 407 - 44 8 399

  Suceava 627 613 - 259 48 565

  Vaslui 390 338 - 103 30 308

  Sud-Est 2291 2067 74 836 95 1969

  Brăila 264 233 - 93 - 231

  Buzău 322 322 - 110 41 281

  Constanţa 558 529 74 319 31 497

  Galaţi 314 306 - 69 17 289

  Tulcea 328 326 - 153 - 326

  Vrancea 505 351 - 92 6 345

  Macroregiunea trei 3188 3089 333 1041 185 2891

  Sud-Muntenia 2846 2747 258 888 167 2578

  Argeş 587 561 40 209 41 520

  Călăraşi 501 498 104 104 11 487

  Dâmboviţa 359 359 31 31 11 348

  Giurgiu 310 301 28 106 41 259

  Ialomiţa 354 328 25 209 15 313

  Prahova 322 322 30 147 - 322

  Teleorman 413 378 - 82 48 329

  Bucureşti-Ilfov 342 342 75 153 18 313

  Ilfov 252 252 55 98 18 234

  Municipiul Bucureşti 90 90 20 55 - 79

  Macroregiunea patru 4626 4327 195 1499 255 4070

  Sud-Vest Oltenia 2186 1930 - 621 203 1726

  Dolj 479 428 - 194 29 399

  Gorj 426 367 - 120 43 324

  Mehedinţi 451 385 - 103 1 383

  Olt 301 270 - 121 38 232

  Vâlcea 529 480 - 83 92 388

  Vest 2440 2397 195 878 52 2344

  Arad 598 598 64 269 - 598

  Caraş-Severin 581 556 - 123 25 531

  Hunedoara 464 450 39 254 17 433

  Timiş 797 793 92 232 10 782

  6. DRUMURI NAŢIONALE, DUPĂ TIPUL ACOPERĂMÂNTULUI,

  PE REGIUNI DE DEZVOLTARE ŞI JUDEŢE, LA 31.XII.2016

  18

 • - km -

  coloana 2: Drumuri cu din coloana 9: Drumuri Drumuri

  Pavate cu Cu durată îmbrăcăminţi Cu durată pietruite de pământ Regiunea / judeţul

  piatră de serviciu uşoare rutiere de serviciu

  cioplita depăşită depăşită

  7 8 9 10 11 12 A

  24 10116 808 720 189 15 Total

  5 2613 163 163 31 - Macroregiunea unu

  4 1435 130 130 18 - Nord-Vest

  3 333 42 42 - - Bihor

  - 171 15 15 18 - Bistriţa-Năsăud

  - 405 23 23 - - Cluj

  - 276 5 5 - - Maramureş

  1 149 14 14 - - Satu Mare

  - 101 31 31 - - Sălaj

  1 1178 33 33 13 - Centru

  - 424 1 1 - - Alba

  - 204 22 22 6 - Braşov

  1 139 - - 7 - Covasna

  - 143 2 2 - - Harghita

  - 201 8 8 - - Mureş

  - 67 - - - - Sibiu

  4 3513 354 285 63 3 Macroregiunea doi

  1 2150 160 160 36 - Nord-Est

  - 426 19 19 1 - Bacău

  1 298 49 49 35 - Botoşani

  - 288 14 14 - - Iaşi

  - 354 12 12 - - Neamţ

  - 581 14 14 - - Suceava

  - 203 52 52 - - Vaslui

  3 1363 194 125 27 3 Sud-Est

  2 135 31 31 - - Brăila

  - 232 - - - - Buzău

  1 226 27 12 2 - Constanţa

  - 306 8 8 - - Galaţi

  - 206 - - 2 - Tulcea

  - 258 128 74 23 3 Vrancea

  13 2198 79 70 8 12 Macroregiunea trei

  2 1922 79 70 8 12 Sud-Muntenia

  - 425 16 16 - 10 Argeş

  - 400 3 3 - - Călăraşi

  - 236 - - - - Dâmboviţa

  1 234 - - 7 2 Giurgiu

  - 254 26 17 - - Ialomiţa

  - 195 - - - - Prahova

  1 178 34 34 1 - Teleorman

  11 276 - - - - Bucureşti-Ilfov

  - 186 - - - - Ilfov

  11 90 - - - - Municipiul Bucureşti

  2 1792 212 202 87 - Macroregiunea patru

  1 1212 176 166 80 - Sud-Vest Oltenia

  - 246 51 51 - - Dolj

  - 241 7 7 52 - Gorj

  1 116 63 53 3 - Mehedinţi

  - 223 31 31 - - Olt

  - 386 24 24 25 - Vâlcea

  1 580 36 36 7 - Vest

  - 94 - - - - Arad

  - 135 18 18 7 - Caraş-Severin

  - 103 14 14 - - Hunedoara

  1 248 4 4 - - Timiş

  19

 • Drumuri Drumuri din

  Regiunea / judeţul judeţene modernizate Cu îmbrăcăminţi Cu îmbrăcăminţi Pavate cu

  din beton asfaltice de tip piatră

  ciment greu şi mijlociu cioplita

  A 1=2+7+9+10 2=3+4+5 3 4 5

  Total 35361 13280 1100 12093 87

  Macroregiunea unu 9906 3537 156 3338 43

  Nord-Vest 5238 1372 133 1201 38

  Bihor 990 374 - 355 19

  Bistriţa-Năsăud 713 145 50 95 -

  Cluj 1279 493 25 468 -

  Maramureş 785 170 26 143 1

  Satu Mare 839 110 - 97 13

  Sălaj 632 80 32 43 5

  Centru 4668 2165 23 2137 5

  Alba 1095 703 - 703 -

  Braşov 754 325 5 320 -

  Covasna 254 169 8 160 1

  Harghita 845 347 10 335 2

  Mureş 787 11 - 10 1

  Sibiu 933 610 - 609 1

  Macroregiunea doi 9983 3907 278 3625 4

  Nord-Est 5392 2127 216 1911 -

  Bacău 923 449 7 442 -

  Botoşani 675 244 - 244 -

  Iaşi 994 166 42 124 -

  Neamţ 727 71 1 70 -

  Suceava 1133 831 146 685 -

  Vaslui 940 366 20 346 -

  Sud Est 4591 1780 62 1714 4

  Brăila 604 338 44 294 -

  Buzău 951 708 14 694 -

  Constanţa 889 163 - 163 -

  Galaţi 787 97 - 93 4

  Tulcea 630 226 4 222 -

  Vrancea 730 248 - 248 -

  Macroregiunea trei 6133 2050 118 1932 -

  Sud-Muntenia 5737 1917 118 1799 -

  Argeş 1194 64 13 51 -

  Călăraşi 684 129 24 105 -

  Dâmboviţa 846 244 40 204 -

  Giurgiu 538 422 9 413 -

  Ialomiţa 507 164 9 155 -

  Prahova 1147 203 11 192 -

  Teleorman 821 691 12 679 -

  Bucureşti-Ilfov 396 133 - 133 -

  Ilfov 396 133 - 133 -

  Municipiul Bucureşti - - - - -

  Macroregiunea patru 9339 3786 548 3198 40

  Sud-Vest Oltenia 4648 1609 277 1328 4

  Dolj 1096 292 - 292 -

  Gorj 837 468 107 360 1

  Mehedinţi 704 258 11 247 -

  Olt 1050 299 75 221 3

  Vâlcea 961 292 84 208 -

  Vest 4691 2177 271 1870 36

  Arad 1192 529 14 503 12

  Caraş-Severin 880 477 119 340 18

  Hunedoara 1345 518 105 410 3

  Timiş 1274 653 33 617 3

  7. DRUMURI JUDEŢENE, DUPĂ TIPUL ACOPERĂMÂNTULUI,

  PE REGIUNI DE DEZVOLTARE ŞI JUDEŢE, LA 31.XII.2016

  20

 • - km -

  coloana 2: Drumuri cu din coloana 7: Drumuri Drumuri

  Cu durată îmbrăcăminţi Cu durată pietruite de pământ Regiunea / judeţul

  de serviciu uşoare rutiere de serviciu

  depăşită depăşită

  6 7 8 9 10 A

  3503 13635 7607 6513 1933 Total

  746 3881 2130 1921 567 Macroregiunea unu

  610 2751 1860 823 292 Nord-Vest

  191 438 429 164 14 Bihor

  116 373 186 136 59 Bistriţa-Năsăud

  120 488 210 233 65 Cluj

  111 447 337 133 35 Maramureş

  13 553 398 60 116 Satu Mare

  59 452 300 97 3 Sălaj

  136 1130 270 1098 275 Centru

  - - - 329 63 Alba

  - 218 25 199 12 Braşov

  9 44 36 41 - Covasna

  124 93 39 282 123 Harghita

  3 670 170 83 23 Mureş

  - 105 - 164 54 Sibiu

  1468 3218 2103 2249 609 Macroregiunea doi

  714 1515 963 1479 271 Nord-Est

  224 236 118 225 13 Bacău

  40 280 217 151 - Botoşani

  - 429 255 328 71 Iaşi

  6 426 291 230 - Neamţ

  217 34 - 203 65 Suceava

  227 110 82 342 122 Vaslui

  754 1703 1140 770 338 Sud Est

  144 174 - 92 - Brăila

  598 19 19 209 15 Buzău

  - 522 434 105 99 Constanţa

  12 533 507 75 82 Galaţi

  - 260 - 107 37 Tulcea

  - 195 180 182 105 Vrancea

  372 2807 1412 894 382 Macroregiunea trei

  372 2572 1178 881 367 Sud-Muntenia

  - 745 - 351 34 Argeş

  22 211 47 171 173 Călăraşi

  33 478 252 106 18 Dâmboviţa

  - - - 86 30 Giurgiu

  7 262 243 23 58 Ialomiţa

  162 863 630 49 32 Prahova

  148 13 6 95 22 Teleorman

  - 235 234 13 15 Bucureşti-Ilfov

  - 235 234 13 15 Ilfov

  - - - - - Municipiul Bucureşti

  917 3729 1962 1449 375 Macroregiunea patru

  486 2278 1554 650 111 Sud-Vest Oltenia

  95 627 498 162 15 Dolj

  305 315 245 43 11 Gorj

  80 186 114 245 15 Mehedinţi

  6 616 350 114 21 Olt

  - 534 347 86 49 Vâlcea

  431 1451 408 799 264 Vest

  64 417 286 161 85 Arad

  152 149 16 251 3 Caraş-Severin

  - 413 - 286 128 Hunedoara

  215 472 106 101 48 Timiş

  21

 • Drumuri Drumuri din

  Regiunea / judeţul comunale modernizate Cu îmbrăcăminţi Cu îmbrăcăminţi Pavate cu

  din beton asfaltice de tip piatră

  ciment greu şi mijlociu cioplită

  A 1=2+7+9+10 2=3+4+5 3 4 5

  Total 33107 4048 663 3355 30

  Macroregiunea unu 9386 1082 76 1005 1 Nord-Vest 5104 576 60 516 - Bihor 1485 23 13 10 -

  Bistriţa-Năsăud 583 1 1 - -

  Cluj 983 308 7 301 -

  Maramureş 653 90 17 73 -

  Satu Mare 527 135 3 132 -

  Sălaj 873 19 19 - -

  Centru 4282 506 16 489 1

  Alba 1400 354 11 343 -

  Braşov 414 9 1 8 -

  Covasna 304 38 - 37 1

  Harghita 797 42 1 41 -

  Mureş 951 63 3 60 -

  Sibiu 416 - - - -

  Macroregiunea doi 10865 1270 148 1109 13

  Nord-Est 6775 767 137 617 13

  Bacău 1082 59 2 57 -

  Botoşani 1407 188 1 187 -

  Iaşi 1137 22 10 - 12

  Neamţ 893 88 7 80 1

  Suceava 1383 343 116 227 -

  Vaslui 873 67 1 66 -

  Sud-Est 4090 503 11 492 -

  Brăila 320 158 - 158 -

  Buzău 1430 11 11 - -

  Constanţa 945 49 - 49 -

  Galaţi 460 205 - 205 -

  Tulcea 392 - - - -

  Vrancea 543 80 - 80 -

  Macroregiunea trei 4493 504 85 409 10

  Sud-Muntenia 4357 504 85 409 10

  Argeş 1755 21 16 5 -

  Călăraşi 161 3 2 - 1

  Dâmboviţa 705 103 39 64 -

  Giurgiu 334 210 11 199 -

  Ialomiţa 315 44 1 38 5

  Prahova 761 54 16 34 4

  Teleorman 326 69 - 69 -

  Bucureşti-Ilfov 136 - - - -

  Ilfov 136 - - - - Municipiul Bucureşti - - - - -

  Macroregiunea patru 8363 1192 354 832 6

  Sud-Vest Oltenia 4453 813 269 540 4

  Dolj 863 131 21 110 -

  Gorj 1018 228 93 135 -

  Mehedinţi 745 184 17 167 -

  Olt 992 210 120 86 4

  Vâlcea 835 60 18 42 -

  Vest 3910 379 85 292 2

  Arad 743 228 3 225 -

  Caraş-Severin 515 47 38 7 2

  Hunedoara 1563 90 30 60 -

  Timiş 1089 14 14 - -

  8. DRUMURI COMUNALE, DUPĂ TIPUL ACOPERĂMÂNTULUI,

  PE REGIUNI DE DEZVOLTARE ŞI JUDEŢE, LA 31.XII.2016

  22

 • - km -

  coloana 2: Drumuri cu din coloana 7: Drumuri Drumuri

  Cu durată îmbrăcăminţi Cu durată pietruite de pământ Regiunea / judeţul

  de serviciu uşoare rutiere de serviciu

  depăşită depăşită

  6 7 8 9 10 A

  545 6625 2321 13958 8476 Total

  56 1723 557 3778 2803 Macroregiunea unu53 990 399 2044 1494 Nord-Vest21 198 168 652 612 Bihor

  - 177 88 212 193 Bistriţa-Năsăud

  - 159 15 357 159 Cluj

  30 124 41 308 131 Maramureş

  2 85 21 155 152 Satu Mare

  - 247 66 360 247 Sălaj

  3 733 158 1734 1309 Centru

  - - - 364 682 Alba

  - 33 8 236 136 Braşov

  - 96 50 138 32 Covasna

  - 147 - 341 267 Harghita

  3 316 100 473 99 Mureş

  - 141 - 182 93 Sibiu

  214 1623 560 4825 3147 Macroregiunea doi

  184 1008 230 3382 1618 Nord-Est

  29 204 102 600 219 Bacău

  - 180 - 592 447 Botoşani

  - 160 - 595 360 Iaşi

  4 157 - 549 99 Neamţ

  121 199 32 727 114 Suceava

  30 108 96 319 379 Vaslui

  30 615 330 1443 1529 Sud-Est

  12 - - 152 10 Brăila

  11 275 111 553 591 Buzău

  7 235 194 265 396 Constanţa

  - - - 148 107 Galaţi

  - 53 - 127 212 Tulcea

  - 52 25 198 213 Vrancea

  93 1566 511 1822 601 Macroregiunea trei

  93 1449 395 1807 597 Sud-Muntenia

  - 522 - 1053 159 Argeş

  - 46 20 89 23 Călăraşi

  29 325 62 220 57 Dâmboviţa

  - - - 81 43 Giurgiu

  5 61 48 83 127 Ialomiţa

  32 417 193 218 72 Prahova

  27 78 72 63 116 Teleorman

  - 117 116 15 4 Bucureşti-Ilfov

  - 117 116 15 4 Ilfov- - - - - Municipiul Bucureşti

  182 1713 693 3533 1925 Macroregiunea patru

  127 879 429 1960 801 Sud-Vest Oltenia

  2 16 12 430 286 Dolj

  65 263 205 397 130 Gorj

  50 128 60 353 80 Mehedinţi

  10 230 102 405 147 Olt

  - 242 50 375 158 Vâlcea

  55 834 264 1573 1124 Vest

  30 81 64 305 129 Arad

  11 176 20 248 44 Caraş-Severin

  - 183 - 825 465 Hunedoara

  14 394 180 195 486 Timiş

  23

 • - km -

  Lungime conducte

  A 1

  Conducte pentru transport ţiţei 2714

  Conducte pentru transport gazolină 333

  Conducte pentru transport gaze naturale 13303

  - transport gaze naturale 12750- tranzit international 553

  Conducte pentru transport etan 140

  9. CONDUCTE MAGISTRALE PETROLIERE ŞI DE GAZE ÎN EXPLOATARE, LA 31.XII.2016

  24

  LUNGIMEA CĂILOR DE TRANSPORT LA SFÂRŞITUL ANULUI 2016CuprinsNotă metodologicăLungimea căilor de transport, la 31.XII.20161.Linii de cale ferată de folosinţă publică, la 31.XII.20162.Linii de cale ferată de folosinţă publică, în exploatare, pe regiuni de dezvoltare şi judeţe, la 31.XII.20163.Drumuri publice pe categorii şi tipuri de acoperământ, la 31.XII.20164.Drumuri publice pe regiuni de dezvoltare şi judeţe, la 31.XII.20165.Drumuri publice, după tipul acoperământului, pe regiuni de dezvoltare şi judeţe, la 31.XII.20166.Drumuri naţionale, după tipul acoperământului, pe regiuni de dezvoltare şi judeţe, la 31.XII.20167.Drumuri judeţene, după tipul acoperământului, pe regiuni de dezvoltare şi judeţe, la 31.XII.20168.Drumuri comunale, după tipul acoperământului, pe regiuni de dezvoltare şi judeţe, la 31.XII.20169.Conducte magistrale petroliere şi de gaze, la 31.XII.2016