Click here to load reader

Rola kobiet w innowacyjnej przedsiębiorczości wysokich technologii

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Rola kobiet w innowacyjnej przedsiębiorczości wysokich technologii

 • ROLA KOBIET W INNOWACYJNEJ PRZEDSIBIORCZOCI WYSOKICH

  TECHNOLOGII

  Warszawa, sierpie padziernik 2007

  Raport kocowy z bada jakociowych dla polskiej agencji rozwoju przedsibiorczoci

 • Autorzy:Marta NiemczewskaKarolina MrowiecAleksandra Paterek

  Wydawca:Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci

  ul. Paska 81/8300-834 Warszawa

  Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci, Warszawa 2007

  ISBN 978-83-60009-56-7

  Wydanie I

  Nakad 1 000 egzemplarzy

  Przygotowanie do druku, druk i oprawa: Pasa sp. z o.o.

  ul. Rydlwka 24; 30-363 Krakw

  tel.: 012 260 2000; fax: 012 260 2001

  www.pasaz.com; e-mail: [email protected]

 • SPIS TRECI

  Streszczenie .........................................................................................................................7

  Wprowadzenie ...................................................................................................................11

  1. METODOLOGIA .............................................................................................................131.1. Cele badania ...................................................................................................................................... 131.2. Informacje na temat prby i respondentw .......................................................................... 13

  2. RNICE W WARTOCIACH WYZNAWANYCH PRZEZ KOBIETY I MCZYZN ............172.1. Wartoci deklarowane przez kobiety ....................................................................................... 172.2. Wartoci deklarowane przez mczyzn................................................................................... 18

  3. STRUKTURA ZATRUDNIENIA ........................................................................................193.1. Proporcja zatrudnienia kobiet i mczyzn w badanych branach ................................ 193.2. Proporcja zatrudnienia kobiet i mczyzn w badanych przedsibiorstwach ........... 193.3. Podsumowanie ................................................................................................................................. 21

  4. OCZEKIWANIA PRACODAWCW W STOSUNKU DO PRACOWNIKW .......................234.1. Przebieg procesu rekrutacyjnego ............................................................................................ 234.2. Kryteria brane pod uwag przy wyborze pracownikw na poszczeglne

  stanowiska: kadra zarzdzajca, specjalici, pracownicy naukowo-techniczni, pracownicy merytoryczni ............................................................................................................. 244.3. Kwestia pci w procesie rekrutacji .............................................................................................. 274.4. Podsumowanie ................................................................................................................................. 29

  5. KRYTERIA OCENY PRACOWNIKW ..............................................................................315.1. Elementy brane pod uwag przy ocenie pracownika ....................................................... 315.2. Rnice w kompetencjach, kwalifi kacjach, umiejtnociach pracownikw zatrudnionych na analogicznych stanowiskach................................................................... 325.3. Rnice w zakresie obowizkw pracownikw zatrudnionych na analogicznych stanowiskach..................................................................................................................................... 335.4. Czynniki majce wpyw na awans pracownikw ................................................................. 335.5. Czynniki majce wpyw na przyznawanie pracowniczych szkole .............................. 355.6. Podsumowanie ................................................................................................................................. 36

  6. RNICE W PRZEBIEGU KARIERY ZAWODOWEJ ........................................................376.1. Kariera zawodowa ........................................................................................................................... 37 6.1.1. Oczekiwania wobec wasnej kariery zawodowej ..................................................... 37 6.1.2. Indywidualny plan kariery zawodowej ........................................................................ 37 6.1.3. Elementy uatwiajce przebieg kariery zawodowej ................................................ 39 6.1.4. Elementy utrudniajce przebieg wasnej kariery zawodowej ............................. 416.2. Podsumowanie ................................................................................................................................. 426.3. Postrzeganie rnic w ciece zawodowej midzy osobami zatrudnionymi na analogicznych stanowiskach ....................................................................................................... 43 6.3.1. Kompetencje, kwalifi kacje, umiejtnoci .................................................................... 43 6.3.2. Sta pracy i zakres obowizkw ..................................................................................... 45

 • 4

  6.3.3. Wynagrodzenie i pozapacowe elementy wynagrodzenia ................................... 46 6.3.4. Szkolenia ................................................................................................................................. 49 6.3.5. Awanse ..................................................................................................................................... 496.4. Podsumowanie ................................................................................................................................. 51

  7. ROLA KOBIET W PRZEDSIBIORSTWIE ........................................................................537.1. Kobieta w pracy ............................................................................................................................... 53 7.1.1. Rnice midzy kobietami i mczyznami w zakresie stylu pracy .................... 53 7.1.2. Korzyci pynce z zatrudniania kobiet i mczyzn ................................................. 61 7.1.3. Problemy zwizane z zatrudnianiem kobiet i mczyzn ....................................... 65 7.1.4. Postrzeganie kobiet i mczyzn jako przeoonych ................................................ 687.2. Podsumowanie ................................................................................................................................. 74

  8. KOBIETA A MACIERZYSTWO ......................................................................................758.1. Kobieta w ciy, kobieta po urlopie macierzyskim ........................................................... 768.2. Kobieta matka .................................................................................................................................. 78 8.2.1. Udogodnienia dla kobiet w ciy i modych matek ............................................... 798.3. Dalszy przebieg kariery zawodowej ........................................................................................ 818.4. Podsumowanie ................................................................................................................................. 83

  9. STEREOTYPY TECHNIKA NIEDOKOCZONYCH ZDA .............................................859.1. Kobiety opis techniki projekcyjnej ....................................................................................... 859.3. Mczyni opis techniki projekcyjnej ................................................................................... 869.4. Pracodawcy opis techniki projekcyjnej ................................................................................ 889.4. Podsumowanie ................................................................................................................................. 89

  10. ZASADA RWNOCI PCI ............................................................................................9110.1. Rozumienie zasady rwnoci pci ............................................................................................ 91 10.1.1. Kobiety .................................................................................................................................. 91 10.1.2. Mczyni ............................................................................................................................. 91 10.1.3. Pracodawcy, pracownicy dziaw HR ........................................................................ 9210.2. Realizacja zasady rwnoci pci w polskich przedsibiorstwach ................................... 92 10.2.1. Kobiety .................................................................................................................................. 92 10.2.2. Mczyni ............................................................................................................................. 93 10.2.3. Pracodawcy, pracownicy dziaw HR ........................................................................ 9410.3. Bariery zwizane z realizacj zasady rwnoci pci ............................................................. 94

  11. NAJWANIEJSZE USTALENIA BADAWCZE .................................................................97

  12. REKOMENDACJE ........................................................................................................101

  13. NARZDZIA BADAWCZE ............................................................................................10513.1. Zacznik 1 Scenariusz wywiadu IDI Kadra zarzdzajca i pracownicy dziaw personalnych ...................................................................................................................................10513.2. Zacznik 2 Scenariusz wywiadu IDI Pracownicy ko