Click here to load reader

ROBNA RAZMJENA BiH S INOSTRANSTVOM 2016. razmjena BiH 2016_BS.pdf · obuhvaća sva kretanja dobara između rezidenata i nerezidenata, koja ulaze ili napuštaju carinski teritorij

 • View
  3

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of ROBNA RAZMJENA BiH S INOSTRANSTVOM 2016. razmjena BiH 2016_BS.pdf · obuhvaća sva kretanja dobara...

 • TB 06 Tematski biltenISSN 1840-104X

  Sarajevo, 2017.

  ROBNA RAZMJENA BiHS INOSTRANSTVOM2016.

 • Agencija za statistiku Bosne i HercegovineZelenih beretki 26, 71000 SarajevoBosna i HercegovinaTelefon: +387 33 91 19 11; Telefaks: +387 33 22 06 22Elektronska pošta: [email protected]; Internet stranica: www.bhas.gov.ba

  Mr.sc. Velimir Jukić, direktor

  Goran Slatinšek, Adisa Čubro, Amra Halilović-Hasić

  Amra Kapetanović

  Lejla Rakić-Bekić

  Larisa Hasanbegović

  Izdaje:

  Odgovara:

  Podatke pripremili:

  Lektura:

  Dizajn korice:

  Tehnička priprema:

  –––Molimo korisnike Publikacije da prilikom upotrebe podataka obavezno navedu izvor.

 • 3

  Predgovor

  Agencija za statistiku BiH vrši redovnu obradu i prezentоvanje podataka o robnoj razmjeni BiH s inоstrаnstvоm.

  Оsnоvnа načela, standardi i procedure za prоvоđеnjе statističkog istraživanja robne razmjene s inоstrаnstvоm bazirani su na preporukama dobiјenim od Ujedinjenih nаciја - publikacija Statistika međunarodne trgovine: koncepti i definicije1. Ova publikacija predstavlјa osnovu za Eurostatovu metodologiju statistike robne razmjene s inоstrаnstvоm. Statističko praćenje ove razmjene u sklаdu je sа Zakonоm o carinskoj politici BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 57/04, 51/06, 93/08, 54/10, 76/11 i 58/15) i Zakonu o carinskoj tarifi BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 1/98, 5/98, 7/98, 22/98, 31/02, 19/03, 32/04, 48/05, 76/06, 35/09, 14/10 i 58/12).

  Također, u sklаdu sа usvojenim Zakonоm o statistici BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 26/04), Agencija za statistiku BiH je mjerodavna za utvrđivanje i donošenje statističkih standarda kao i metodologije kojom se uređuju metode prikuplјanja, obrade i publikоvanja statističkih podataka.

  Publikacija je urađena na оsnоvu raspoloživih statističkih podataka za 2016. godinu i predstavlјa realizоvanje jedne od aktivnosti Srednjoročnog statističkog programa BiH za pеriоd 2013-2017. Izvor podataka je Uprava za indirеktnо oporezivanje. Ovo je trinaesta publikacija po redu koja je u potpunosti fokusirana na robnu razmjenu BiH s inоstrаnstvоm. U publikaciji se mogu naći i podaci o indeksima jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza.

  Želimo istaknuti da su podaci o robnoj razmjeni BiH s inоstrаnstvоm obrađeni u sklаdu sа EU statističkim standardima i procedurama prema sistеmu specijalne trgovine (proširena definicija), i zbog toga se ti podaci mogu razlikovati od podataka koje su publikоvale druge institucije.

  S uvjerenjem da ćemo u narednom pеriоdu povećati obuhvat i kvalitet podataka, sa zadovolјstvom prihvatamo sve vaše eventualne sugestije ili primjedbe koje bi nam mogle biti od koristi u dalјem radu.

  1 International Merchandise Trade Statistics: Concepts and Definitions 2010, United Nations Statistical Papers, Series M, No.52, Rev. 3, New York, 2010

  ROBNA RAZMJENA BiH S INOSTRANSTVOM 2016.PREDGOVOR

 • I ROBNA RAZMJENA BIH S INOSTRANSTVOM ......................................................................................................71. Metodologija...................................................................................................................................................... .. 92. Robna razmjena BiH s inоstrаnstvоm u KM.................................................................................................... .... 11

  2.1. Izvoz i uvoz BiH u razdoblju 2003-2016.................................................................................................. .............................. 132.1.1. Grafikon - Izvoz i uvoz BiH u periodu 2003-2016......................................................................... ............................. 132.1.2. Grafikon - Trgovinski saldo BiH u periodu 2003-2016.................................................................. ............................ 14

  2.2. Indeksi vrijednosti izvoza i uvoza BiH u periodu 2003-2016................................................................ ............................. 152.3. Izvoz i uvoz BiH po mjesecima tokom 2015. i 2016............................................................................... ............................ 16

  2.3.1. Grafikon - Izvoz i uvoz BiH po mjesecima tokom 2015. i 2016…................................................... ......................... 162.4. Izvoz i uvoz BiH po zemljama namjene i pоriјеklа u razdoblju 2013-2016............................................ ........................ 17

  2.4.1. Grafikon - Izvoz BiH u 2016. po glavnim trgovinskim partnerima.................................................... ..................... 192.4.2. Grafikon - Uvoz BiH u 2016. po glavnim trgovinskim partnerima.................................................... ..................... 19

  2.5. Izvoz i uvoz BiH po sektorima i odsjecima SMTK u razdoblju 2013-2016.............................................. .......................202.5.1. Grafikon - Izvoz i uvoz BiH u 2016. prema sektorima SMTK.......................................................... ......................... 22

  2.6. Izvoz BiH u 2016. po glavnim trgovinskim partnerima prema sektorima SMTK...................................... .................... 232.7. Uvoz BiH u 2016. po glavnim trgovinskim partnerima prema sektorima SMTK...................................... ................... 242.8. Izvoz i uvoz BiH po оdsјеcimа Harmonizоvanog sistеmа u pеriоdu 2013-2016.................................... ..................... 252.9. Izvoz i uvoz BiH po područjima i oblastima Klasifikacije djelatnosti u periodu 2013-2016................... .................... 26

  2.9.1. Grafikon - Izvoz i uvoz BiH u 2016. po područjima KD.................................................................... ......................... 282.10. Izvoz i uvoz BiH po statističkim procedurama u periodu 2013-2016................................................. .......................... 29

  2.10.1. Grafikon - Izvoz BiH u 2016. po statističkim procedurama............................................................ ...................... 292.10.2. Grafikon - Uvoz BiH u 2016. po statističkim procedurama............................................................ ....................... 29

  2.11. Izvoz i uvoz BiH po Glavnim industrijskim grupacijama u periodu 2013-2016................................... .......................302.11.1. Grafikon - Izvoz i uvoz BiH u 2016. po glavnim industrijskim grupacijama................................... ....................30

  2.12. Izvoz i uvoz BiH u 2016. po sektorima SMTK prema vrsti valute.......................................................... ........................ 312.12.1. Grafikon – Izvoz i uvoz BiH u 2016. prema vrsti valute................................................................. ........................ 32

  3. Robna razmjena BiH s inostranstvom u EUR.................................................................................................. ..... 333.1. Izvoz i uvoz BiH u periodu 2003-2016................................................................................................. .................................. 35

  3.1.1. Grafikon - Izvoz i uvoz BiH u periodu 2003-2016......................................................................... ............................. 353.1.2. Grafikon - Trgovinski saldo BiH u periodu 2003-2016.................................................................. ............................ 36

  3.2. Indeksi vrijednosti izvoza i uvoza BiH u periodu 2003-2016................................................................ ............................. 373.3. Izvoz i uvoz BiH po mjesecima tokom 2015. i 2016............................................................................... ............................ 38

  3.3.1. Grafikon - Izvoz i uvoz BiH po mjesecima tokom 2015. i 2016…................................................... ......................... 383.4. Izvoz i uvoz BiH po zemljama namjene i porijekla u periodu 2013-2016............................................ ........................... 39

  3.4.1. Grafikon - Izvoz BiH u 2016. po glavnim trgovinskim partnerima.................................................... ..................... 413.4.2. Grafikon - Uvoz BiH u 2016. po glavnim trgovinskim partnerima.................................................... ..................... 41

  3.5. Izvoz i uvoz BiH po sektorima i odsjecima SMTK u periodu 2013-2016.............................................. .......................... 423.5.1. Grafikon - Izvoz i uvoz BiH u 2016. prema sektorima SMTK.......................................................... ......................... 44

  3.6. Izvoz BiH u 2016. po glavnim trgovinskim partnerima prema sektorima SMTK...................................... .................... 453.7. Uvoz BiH u 2016. po glavnim trgovinskim partnerima prema sektorima SMTK....................................... .................. 463.8. Izvoz i uvoz BiH po оdsјеcimа Harmonizоvanog sistеmа u pеriоdu 2013-2016.................................... ..................... 473.9. Izvoz i uvoz BiH po područjima i oblastima Klasifikacije djelatnosti u periodu 2013-2016................... .................... 48

  3.9.1. Grafikon - Izvoz i uvoz BiH u 2016. po područjima KD.................................................................... .........................503.10. Izvoz i uvoz BiH po statističkim procedurama u periodu 2013-2016.................................................. ......................... 51

  3.10.1. Grafikon - Izvoz BiH u 2016. po statističkim procedurama............................................................ ...................... 513.10.2. Grafikon - Uvoz BiH u 2016. po statističkim procedurama............................................................ ....................... 51

  3.11. Izvoz i uvoz BiH po Glavnim industrijskim grupacijama u periodu 2013-2016................................... ....................... 523.11.1. Grafikon - Izvoz i uvoz BiH u 2016. po glavnim industrijskim grupacijama.................................. ..................... 52

  3.12. Izvoz i uvoz BiH u 2016. po sektorima SMTK prema vrsti valute........................................................... ....................... 533.12.1. Grafikon – Izvoz i uvoz BiH u 2016. prema vrsti valute................................................................. ........................ 53

  SADRŽAJ

 • 4. Robna razmjena BiH s inostranstvom u USD.................................................................................................. ..... 554.1. Izvoz i uvoz BiH u periodu 2003-2016.................................................................................................. ................................. 57

  4.1.1. Grafikon - Izvoz i uvoz BiH u periodu 2003-2016........................................................................ .............................. 574.1.2. Grafikon - Trgovinski saldo BiH u periodu 2003-2016................................................................. ............................. 58

  4.2. Indeksi vrijednosti izvoza i uvoza BiH u periodu 2003-2016................................................................ ............................. 594.3. Izvoz i uvoz BiH po mjesecima tokom 2015. i 2016............................................................................... ............................60

  4.3.1. Grafikon - Izvoz i uvoz BiH po mjesecima tokom 2015. i 2016….................................................. ..........................604.4. Izvoz i uvoz BiH po zemljama namjene i porijekla u periodu 2013-2016............................................ ........................... 61

  4.4.1. Grafikon - Izvoz BiH u 2016. po glavnim trgovinskim partnerima........................................................................ .. 634.4.2. Grafikon - Uvoz BiH u 2016. po glavnim trgovinskim partnerima................................................................. ......... 63

  4.5. Izvoz i uvoz BiH po sektorima i odsjecima SMTK u periodu 2013-2016.............................................. .......................... 644.5.1. Grafikon - Izvoz i uvoz BiH u 2016. prema sektorima SMTK.......................................................... ......................... 66

  4.6. Izvoz BiH u 2016. po glavnim trgovinskim partnerima prema sektorima SMTK...................................... .................... 674.7. Uvoz BiH u 2016. po glavnim trgovinskim partnerima prema sektorima SMTK...................................... ................... 684.8. Izvoz i uvoz BiH po odsjecima Harmonizovanog sistema u periodu 2013-2016.................................... ..................... 694.9. Izvoz i uvoz BiH po područjima i oblastima Klasifikacije djelatnosti u periodu 2013-2016................... ....................70

  4.9.1. Grafikon - Izvoz i uvoz BiH u 2016. po područjima KD................................................................... .......................... 724.10. Izvoz i uvoz BiH po statističkim procedurama u periodu 2013-2016.................................................. ......................... 73

  4.10.1. Grafikon - Izvoz BiH u 2016. po statističkim procedurama…………............................................. ........................... 734.10.2. Grafikon - Uvoz BiH u 2016. po statističkim procedurama........................................................... ........................ 73

  4.11. Izvoz i uvoz BiH po Glavnim industrijskim grupacijama u periodu 2013-2016................................... ....................... 744.11.1. Grafikon - Izvoz i uvoz BiH u 2016. po glavnim industrijskim grupacijama.................................. ..................... 74

  4.12. Izvoz i uvoz BiH u 2016. po sektorima SMTK prema vrsti valute.......................................................... ........................ 754.12.1. Grafikon – Izvoz i uvoz BiH u 2016. prema vrsti valute................................................................ ......................... 75

  5. Obrazloženje – Robna razmjena BiH s inostranstvom 2016.– KM ....................................................................... 77

  II INDEKSI JEDINIČNIH VRIJEDNOSTI IZVOZA I UVOZA BIH .................................................................................796. Metodologija ...................................................................................................................................................... 817. Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH u KM ......................................................................................... 83

  7.1. Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH po područjima i oblastima Klasifikacije djelatnosti ..................... 85 7.1.1. Grafikon – Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH 2016. po područjima KD ..................................... 86

  7.2. Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH prema sektorima SMTK .................................................................... 878. Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH u EUR............................................................................... ........ 89

  8.1. Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH po područjima i oblastima Klasifikacije djelatnosti....... ............... 918.1.1. Grafikon – Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH 2016. po područjima KD..................... ................. 92

  8.2. Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH prema sektorima SMTK............................................... ...................... 939. Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH u USD............................................................................... ........ 95

  9.1. Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH po područjima i oblastima Klasifikacije djelatnosti....... ............... 979.1.1. Grafikon – Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH 2016. po područjima KD..................... ................. 98

  9.2. Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH prema sektorima SMTK................................................ ..................... 9910. Obrazloženje – Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH 2016. – KM........................................... ....... 10111. Skraćenice i znakovi ....................................................................................................................................... 102

 • I

  ROBNA RAZMJENABIH S INOSTRANSTVOM

 • 9

  ROBNA RAZMJENA BiH S INOSTRANSTVOM 2016.METODOLOGIJA

  1. METODOLOGIJA

  Izvori i metode prikupljanja podatakaU statistici robne razmjene BiH s inostranstvom osnovni izvor podataka je jedinstvena carinska isprava (JCI).Jedinstvena carinska isprava je dokument koji deklarant (poslovni subjekt ili druga ovlaštena osoba, npr. špediter) podnosi carinarnici prilikom carinjenja robe. Statistika robne razmjene BiH s inostranstvom u načelu obuhvaća sva kretanja dobara između rezidenata i nerezidenata, koja ulaze ili napuštaju carinski teritorij Bosne i Hercegovine i time utiču na povećanje ili smanjenje materijalnih resursa zemlje, bez obzira je li uključena promjena vlasništva. Agencija za statistiku BiH dobija podatke o robnoj razmjeni od Uprave za indirektno oporezivanje, u skladu sa Protokolom o saradnji potpisanim između ove dvije institucije.Podaci dobijeni od Uprave za indirektno oporezivanje se mogu, u skladu sa preporukama UN-a, kombinovati s podacima dobijenim direktno od kompanija koje su ostvarivale izvozne/uvozne transakcije, u želji da statistika robne razmjene BiH s inostranstvom pruži što kvalitetnije i pouzdanije podatke svim korisnicima.

  Jedinica posmatranjaJedinica posmatranja statističkoga istraživanja robne razmjene BiH s inostranstvom su pravne i fizičke osobe koje izvoze i uvoze robu, odnosno podnose jedinstvenu carinsku ispravu Upravi za indirektno oporezivanje.

  KlasifikacijeHarmonizovani sistem (HS) je međunarodna klasifikacija robe po numeričkom sistemu koji je razradila Svjetska carinska organizacija (WCO). Klasifikacija HS sadrži odjeljke, poglavlja, tarifne brojeve i tarifne oznake, kao i njima odgovarajuće numeričke šifre. HS ima 21 odsjek (označeni su rimskim brojevima I-XXI) i 97 poglavlja (označeni su arapskim brojevima 01-97). Bosna i Hercegovina je Zakonom o carinskoj tarifi BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 1/98), član 2. prihvatila klasifikaciju HS WCO. Odlukom o primjeni člana 2. Zakona o Carinskoj tarifi BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 6/98), tarifna oznaka Carinske tarife BiH ima deset cifara. Istom je odlukom prihvaćena u skladu sa sedmom i osmom cifrom sa klasifikacijom Evropske unije (Kombinovana nomenklatura-CN), dok deveta i deseta cifra služe za potrebe daljeg raščlanjivanja u okviru specifičnih potreba BiH.Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija - SMTK Rev. 4 prihvaćena je od strane Statističke komisije Ujedinjenih nacija u martu 2006. SMTK sadrži 2.970 pozicija, 1.023 podgrupe, 261 grupu, 67 odsjeka i 10 sektora. Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija je kreirana na bazi Harmonizovanog sistema, te predstavlja jednu od osnovnih klasifikacija za statistiku robne razmjene s inostranstvom.

  Obuhvat podataka U statistici robne razmjene BiH s inostranstvom koristi se sistem specijalne trgovine (proširena definicija), što je u skladu sa preporukama Eurostata. Iz obrade je isključen popravak robe.Statistička vrijednost izvezene/uvezene robe izračunava se na nacionalnoj granici, što je u skladu sa međunarodnim standardima i preporukama Ujedinjenih nacija (UN) i Evropske komisije (EC). U slučaju izvoza robe koristi se FOB paritet, što znači da se statistička vrijednost robe sastoji iz fakturisane vrijednosti robe koju su ugovorili kupac i prodavac, te troškova prijevoza i osiguranja robe od mjesta isporuke u BiH do BiH granice.U slučaju uvoza robe koristi se CIF paritet, što znači da se statistička vrijednost uvezene robe sastoji iz ugovorene cijene robe između kupca i prodavca (transakcijska vrijednost robe) i troškova međunarodnog prijevoza i osiguranja do BiH granice.

 • 10

  ROBNA RAZMJENABiH S INOSTRANSTVOM 2016.

  Konverzija valuteU statistici robne razmjene BiH s inostranstvom podaci su prikazani u KM, EUR i USD. Podaci u EUR i USD su dobijeni preračunom KM u EUR i USD korištenjem godišnjih kurseva za pomenute valute.

  Partner zemljaPrema metodološkim standardima Ujedinjenih nacija i Evropske unije, kao partner zemlja u slučaju uvoza uzima se zemlja porijekla robe, a zemlja otpreme se uzima kao dodatna informacija. Zemlja porijekla robe je ona zemlja u kojoj je roba proizvedena, a zemlja otpreme je zemlja iz koje je roba neposredno isporučena zemlji uvoza.Prema istim standardima kao partner zemlja u slučaju izvoza uzima se zemlja posljednjeg poznatog odredišta. U Bosni i Hercegovini se, saglasno navedenom, kao zemlja uvoza koristi zemlja porijekla, a u slučaju uvoza robe nakon vanjske obrade, uvoza robe iz poglavlja 97 Harmonizovanog sistema, kao i neispravnih šifara ili nepopunjenosti polja zemlje porijekla u carinskoj bazi podataka, kao zemlja uvoza uzima se zemlja otpreme. Kao zemlja izvoza uzima se zemlja konačnog odredišta robe.

  Povjerljivost podatakaU skladu sa Zakonom o statistici BiH, čl. 23. i 26. („Službeni glasnik BiH“ br. 26/04), obaveza statističkih zavoda je da prilikom prikupljanja, obrade i objave statističkih podataka BiH osiguraju zaštitu povjerljivosti pojedinačnih podataka i statističkih jedinica. Stepen agregiranja podataka prema HS ili SMTK klasifikaciji treba biti korišten na način koji neće dovesti u pitanje načelo tajnosti individualnih podataka.

  Diseminacija podatakaPodaci o robnoj razmjeni BiH s inostranstvom (prema HS/CN oznakama i zemljama porijekla/odredišta) se dostavljaju UN-u i Eurostatu na magnetnom mediju svake godine/mjeseca. Agregirani podaci su raspoloživi na Internetu, web site: www.bhas.gov.ba

 • ROBNA RAZMJENA BIH S INOSTRANSTVOM U KM

 • 13

  ROBNA RAZMJENA BiH S INOSTRANSTVOM U KMTABELE I GRAFIKONI

  u hiljadama KM

  Godina Obim robne razmjene Izvoz Uvoz Bilans Stopa pokrivenosti uvoza izvozom%

  2003. 10.793.419 2.428.235 8.365.184 -5.936.949 29,0

  2004. 12.435.732 3.012.762 9.422.970 -6.410.208 32,0

  2005. 14.963.997 3.783.199 11.180.798 -7.397.599 33,8

  2006. 16.553.081 5.164.296 11.388.785 -6.224.489 45,3

  2007. 19.834.826 5.936.584 13.898.242 -7.961.658 42,7

  2008. 23.004.206 6.711.690 16.292.516 -9.580.826 41,2

  2009. 17.886.378 5.531.199 12.355.179 -6.823.980 44,8

  2010. 20.711.741 7.095.503 13.616.238 -6.520.735 52,1

  2011. 23.748.296 8.222.163 15.526.133 -7.303.970 53,0

  2012. 23.111.383 7.858.340 15.253.043 -7.394.703 51,5

  2013. 23.550.668 8.380.496 15.170.172 -6.789.676 55,2

  2014. 24.881.020 8.681.742 16.199.278 -7.517.536 53,6

  2015. 24.839.178 8.987.315 15.851.863 -6.864.548 56,7

  2016. 25.579.123 9.418.109 16.161.014 -6.742.905 58,3

  2.1. IZVOZ I UVOZ BiH U PERIODU 2003-2016.

  0

  2.000.000

  4.000.000

  6.000.000

  8.000.000

  10.000.000

  12.000.000

  14.000.000

  16.000.000

  18.000.000

  2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.

  Vrije

  dnos

  t

  Godina

  2.1.1. Izvoz i uvoz BiH u periodu 2003-2016.

  Izvoz (,000 KM) Uvoz (,000 KM)

 • 14

  ROBNA RAZMJENABiH S INOSTRANSTVOM 2016.

  2003. 2004.

  2005.

  2006.

  2007.

  2008.

  2009.

  2010.

  2011. 2012.2013.

  2014.2015. 2016.

  -11.000.000

  -10.000.000

  -9.000.000

  -8.000.000

  -7.000.000

  -6.000.000

  -5.000.000

  -4.000.000

  -3.000.000

  -2.000.000

  -1.000.000

  0

  Vrije

  dnos

  t

  2.1.2. Trgovinski bilans BiH u periodu 2003-2016.

  Bilans vanjskotrgovinske robne razmjene (,000 KM)

 • 15

  u KM

  GodinaIndeks

  Obim robne razmjene Izvoz Uvoz Bilans

  2004.2003. 115,2 124,1 112,6 108,0

  2005.2004. 120,3 125,6 118,7 115,4

  2006.2005. 110,6 136,5 101,9 84,1

  2007.2006. 119,8 114,9 122,0 127,9

  2008.2007. 116,0 113,1 117,2 120,3

  2009.2008. 77,8 82,4 75,8 71,2

  2010.2009. 115,8 128,3 110,2 95,6

  2011.2010. 114,7 115,9 114,0 112,0

  2012.2011. 97,3 95,6 98,2 101,2

  2013.2012. 101,9 106,6 99,5 91,8

  2014.2013. 105,6 103,6 106,8 110,7

  2015.2014. 99,8 103,5 97,9 91,3

  2016.2015. 103,0 104,8 102,0 98,2

  2.2. INDEKSI VRIJEDNOSTI IZVOZA I UVOZA BiH U PERIODU 2003-2016.

  ROBNA RAZMJENA BiH S INOSTRANSTVOM U KMTABELE I GRAFIKONI

 • 16

  ROBNA RAZMJENABiH S INOSTRANSTVOM 2016.

  2.3. IZVOZ I UVOZ BiH PO MJESECIMA TOKOM 2015. I 2016.

  u hiljadama KM

  Mjesec

  Izvoz UvozIndeks Stopa pokrivenosti

  uvoza izvozom %Izvoz Uvoz

  2015. 2016. 2015. 2016. 2016.2015.2016.2015. 2015.

  2016.2006

  UKUPNO 8.987.315 9.418.108 15.851.863 16.161.014 104,8 102,0 56,7 58,3

  I januar 649.110 631.711 982.812 921.798 97,3 93,8 66,0 68,5

  II februar 715.340 718.768 1.210.370 1.236.905 100,5 102,2 59,1 58,1

  III mart 756.441 769.550 1.378.928 1.368.721 101,7 99,3 54,9 56,2

  IV april 757.821 801.891 1.364.975 1.436.480 105,8 105,2 55,5 55,8

  V maj 730.567 750.866 1.374.463 1.304.906 102,8 94,9 53,2 57,5

  VI juni 775.042 841.300 1.340.497 1.453.484 108,5 108,4 57,8 57,9

  VII juli 809.259 774.253 1.485.298 1.342.702 95,7 90,4 54,5 57,7

  VIII avgust 708.562 746.277 1.276.309 1.327.840 105,3 104,0 55,5 56,2

  IX septembar 790.028 828.659 1.395.294 1.419.061 104,9 101,7 56,6 58,4

  X oktobar 807.492 830.107 1.448.803 1.434.613 102,8 99,0 55,7 57,9

  XI novembar 764.502 892.086 1.304.652 1.411.079 116,7 108,2 58,6 63,2

  XII decembar 723.150 832.640 1.289.462 1.503.427 115,1 116,6 56,1 55,4

  0

  200.000

  400.000

  600.000

  800.000

  1.000.000

  1.200.000

  1.400.000

  1.600.000

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

  Vrije

  dnos

  t

  Mjesec

  2.3.1. Izvoz i uvoz BiH po mjesecima tokom 2015. i 2016.

  Izvoz 2015 (,000 KM) Izvoz 2016 (,000 KM)

  Uvoz 2015 (,000 KM) Uvoz 2016 (,000 KM)

 • 17

  2.4. IZVOZ I UVOZ BiH PO ZEMLJAMA NAMJENE I PORIJEKLA U PERIODU 2013-2016.

  ZemljaIzvoz Uvoz

  2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

  UKUPNO 8.380.496 8.681.742 8.987.315 9.418.109 15.170.172 16.199.278 15.851.863 16.161.014

  Razvijene zemlje 6.551.923 6.734.359 7.056.761 7.415.610 10.240.046 10.881.177 11.021.473 11.372.626

  Zemlje EU 6.172.181 6.266.553 6.452.622 6.735.909 9.110.001 9.543.934 9.644.834 10.007.082

  Austrija 687.565 755.827 743.062 730.590 519.291 532.109 560.859 556.399

  Belgija 35.078 43.372 43.136 48.613 92.677 101.091 119.786 131.511

  Bugarska 76.545 74.689 59.358 89.996 76.070 83.050 122.298 139.998

  Kipar 7.885 10.306 1.680 2.336 3.483 3.265 3.558 3.196

  Češka 152.388 148.223 131.406 142.777 246.786 239.764 235.128 267.169

  Danska 12.380 10.822 14.213 14.459 38.518 26.872 30.900 29.725

  Estonija 521 790 4.573 4.949 5.162 4.046 3.386 3.299

  Finska 2.291 2.533 734 1.775 25.494 22.975 21.355 15.377

  Francuska 107.814 122.800 118.346 158.854 293.086 325.719 321.842 356.152

  Grčka 27.454 10.899 16.675 11.345 164.272 160.111 175.223 181.655

  Hrvatska 1.194.637 955.047 925.166 985.360 1.956.381 1.851.693 1.673.068 1.617.713

  Irska 155 530 939 217 41.607 41.887 37.364 39.993

  Italija 1.003.294 1.195.438 1.214.930 1.131.096 1.482.253 1.653.565 1.758.287 1.899.582

  Latvija 1.384 827 576 1.181 1.958 6.388 6.830 5.769

  Litvanija 1.400 1.393 1.077 1.953 5.019 10.697 9.121 7.965

  Luksemburg 49.807 49.063 55.957 62.482 5.757 6.334 7.317 7.180

  Mađarska 138.721 186.652 188.742 194.579 441.535 433.638 411.090 405.278

  Malta 2.062 3.647 183 635 1.375 2.882 2.454 26.906

  Holandija 110.446 123.760 149.591 205.328 161.845 213.223 230.668 238.422

  Njemačka 1.310.844 1.317.490 1.412.906 1.479.411 1.734.845 1.869.564 1.914.123 1.998.877

  Poljska 92.502 83.291 86.220 99.620 393.438 414.596 452.743 474.152

  Portugal 7.290 4.692 2.740 4.102 17.935 22.254 34.393 33.223

  Rumunija 121.789 116.862 132.576 131.215 184.327 217.925 199.746 179.686

  Slovačka 120.206 117.888 126.735 140.139 120.152 123.996 145.687 133.417

  Slovenija 686.504 697.785 748.870 807.200 754.344 763.235 773.503 831.403

  Španija 107.818 111.254 133.479 150.641 143.017 174.732 153.614 182.142

  Švedska 69.370 70.608 72.687 84.086 71.728 85.196 93.112 102.151

  Ujedinjeno Kraljevstvo 44.031 50.063 66.067 50.969 127.647 153.125 147.378 138.746

  u hiljadama KM

  ROBNA RAZMJENA BiH S INOSTRANSTVOM U KMTABELE I GRAFIKONI

 • 18

  ROBNA RAZMJENABiH S INOSTRANSTVOM 2016.

  ZemljaIzvoz Uvoz

  2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

  Zemlje EFTA 146.658 172.014 159.157 182.235 88.050 93.944 105.852 109.348

  Island 174 69 38 83 1.497 1.503 1.018 1.338

  Lihtenštajn 3 274 726 1.649 351 237 165 167

  Norveška 13.468 14.269 16.042 17.576 5.322 7.502 9.474 12.641

  Švicarska 133.013 157.401 142.351 162.926 80.880 84.703 95.195 95.201

  Ostale razvijene zemlje 233.084 295.793 444.982 497.466 1.041.995 1.243.298 1.270.787 1.256.196

  Australija 1.935 2.088 2.133 2.306 17.602 9.693 3.387 54.784

  Japan 924 2.209 1.453 1.249 76.181 94.766 105.790 92.859

  Kanada 6.373 7.247 11.209 11.962 13.458 21.032 12.768 12.486

  SAD 36.774 41.789 64.669 71.585 386.802 475.375 441.158 327.745

  Turska 174.687 234.392 354.630 401.047 493.283 582.203 644.698 687.349

  Ostale zemlje 12.390 8.067 10.888 9.317 54.670 60.229 62.986 80.973

  Zemlje u razvoju 1.632.499 1.756.434 1.740.794 1.804.530 4.923.987 5.299.867 4.814.649 4.780.577

  Evropske zemlje u razvoju 1.414.071 1.475.073 1.447.322 1.518.331 3.259.072 3.224.946 2.915.438 2.834.825

  Zemlje CEFTA 1.335.732 1.358.238 1.334.265 1.393.660 1.679.255 1.863.082 1.957.094 2.068.999

  Crna Gora 270.745 293.818 262.844 240.751 36.238 71.752 56.313 51.213

  Makedonija 92.823 94.072 114.591 132.125 143.619 142.787 147.175 152.231

  Srbija 766.759 800.690 770.695 822.846 1.485.621 1.629.521 1.728.431 1.828.142

  Ostale CEFTA zemlje i područja 205.404 169.658 186.134 197.939 13.778 19.022 25.174 37.414

  Ostale evropske zemlje u razvoju 78.339 116.836 113.058 124.670 1.579.816 1.361.864 958.344 765.826

  Rusija 57.164 79.580 97.980 109.829 1.506.180 1.292.467 910.072 729.427

  Ostale zemlje 21.175 37.256 15.078 14.841 73.636 69.397 48.272 36.399

  Afričke zemlje u razvoju 95.245 149.633 107.608 122.199 48.583 43.446 55.450 50.965

  Azijske zemlje u razvoju 118.135 119.935 172.507 153.907 1.249.364 1.751.895 1.535.438 1.557.799

  Kina 10.430 13.551 28.258 26.013 914.082 1.359.548 1.091.670 1.091.966

  Američke zemlje u razvoju 4.988 11.793 13.356 10.093 366.949 279.556 308.202 336.454

  Brazil 1.001 6.630 1.006 1.390 262.397 173.291 195.166 212.928

  Okeanske zemlje u razvoju 60 - - - 20 25 120 533

  Neraspoređeno 196.073 190.949 189.760 197.969 6.139 18.234 15.741 7.812

  nastavak

 • 19

  Njemačka15,7%

  Italija 12%

  Hrvatska10,5%

  Srbija8,7%Slovenija

  8,6%

  Austrija7,8%

  Turska4,3%

  Ostale zemlje32,5%

  2.4.1. Izvoz BiH u 2016. po glavnim trgovinskim partnerima

  Njemačka12,4%

  Italija11,8%

  Srbija11,3%

  Hrvatska10%Kina

  6,8%Slovenija

  5,1%

  Rusija4,5%

  Ostale zemlje38,1%

  2.4.2. Uvoz BiH u 2016. po glavnim trgovinskiim partnerima

  ROBNA RAZMJENA BiH S INOSTRANSTVOM U KMTABELE I GRAFIKONI

 • 20

  ROBNA RAZMJENABiH S INOSTRANSTVOM 2016.

  2.5. IZVOZ I UVOZ BiH PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK U PERIODU 2013-2016.

  u hiljadama KM

  SMTKIzvoz Uvoz

  2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

  UKUPNO 8.380.496 8.681.742 8.987.315 9.418.109 15.170.172 16.199.278 15.851.863 16.161.014

  0 Hrana i žive životinje 505.298 485.349 623.240 700.822 2.100.101 2.119.124 2.209.118 2.244.507

  00 Žive životinje 6.436 5.243 3.743 4.960 76.598 65.060 106.079 60.853

  01 Meso i prerađevine od mesa 58.673 76.664 156.645 133.805 263.677 286.553 313.896 318.742

  02 Mliječni proizvodi i jaja 88.352 70.056 63.974 71.192 174.058 155.988 151.371 156.223

  03 Ribe i prerađevine 11.597 10.076 13.543 14.903 49.801 56.264 54.526 60.042

  04 Žitarice i proizvodi 80.617 99.801 106.622 154.615 409.289 445.483 437.065 450.085

  05 Povrće i voće 100.164 109.803 148.825 166.552 256.524 281.760 308.973 316.266

  06 Šećer, proizvodi od šećera, med 85.208 35.236 43.357 68.537 194.716 139.855 132.114 171.176

  07 Kahva, čaj, kakao, začini 34.082 31.826 37.985 42.073 250.493 253.545 270.231 281.438

  08 Stočna hrana (osim žitarica u zrnu) 18.073 20.269 24.516 20.650 194.105 194.553 192.532 183.490

  09 Razni proizvodi za hranu 22.096 26.376 24.031 23.534 230.842 240.063 242.332 246.192

  1 Pića i duhan 63.564 58.645 66.097 78.880 409.778 403.745 416.837 404.606

  11 Pića 41.295 42.581 43.555 51.849 313.099 321.744 333.135 319.987

  12 Duhan i proizvodi od duhana 22.269 16.064 22.542 27.031 96.679 82.001 83.702 84.619

  2 Sirove materije,nejestive,osim goriva 1.016.874 1.015.554 992.171 995.206 450.308 454.138 467.082 465.683

  21 Kože sirove, krzna neštavljena 105.188 88.453 89.447 86.891 85.478 89.586 58.667 56.362

  22 Uljano sjemenje i plodovi 2.258 3.925 2.680 3.032 64.032 63.947 81.032 75.619

  23 Sirovi kaučuk 54 59 40 58 1.898 1.720 3.206 2.850

  24 Pluto i drvo 466.122 515.418 526.530 565.937 36.809 45.425 56.840 73.641

  25 Celuloza i otpaci od papira 9.395 9.583 10.753 11.814 39.623 38.777 44.883 45.421

  26 Tekstilna vlakna i otpaci 1.595 2.540 1.986 1.398 35.522 42.586 41.519 39.094

  27 Sirova gnojiva i minerali 39.974 37.510 35.371 37.268 30.276 35.456 35.897 38.631

  28 Metalne rude i otpaci metala 381.724 348.446 315.437 278.420 123.513 102.899 109.008 95.813

  29 Životinjske i biljne tvari, ostale 10.564 9.620 9.926 10.388 33.157 33.741 36.029 38.252

  3 Mineralna goriva i maziva 978.424 835.837 633.628 643.123 2.949.224 2.699.429 2.142.459 1.934.548

  32 Kameni ugalj, koks i briketi 144.237 172.226 147.118 156.497 323.159 327.629 313.421 270.934

  33 Nafta i naftni derivati 361.700 354.711 202.042 163.955 2.272.480 2.063.631 1.515.100 1.394.235

  34 Plin, prirodni i industrijski 572 233 42 213 233.063 219.014 207.565 153.927

 • 21

  SMTKIzvoz Uvoz

  2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

  35 Električna energija 471.915 308.667 284.426 322.457 120.522 89.156 106.373 115.452

  4 Životinjska i biljna ulja i masti 91.999 91.768 115.647 141.225 141.312 128.663 145.129 184.337

  41 Životinjska ulja i masti - - - - 3.448 2.789 2.611 2.566

  42 Čvrste biljne masti i ulja 91.818 91.411 115.276 140.716 125.089 117.147 129.620 153.438

  43 Životinjska i biljna ulja i masti,prerađena 181 357 371 509 12.774 8.726 12.898 28.333

  5 Hemijski proizvodi 493.048 574.352 644.647 743.191 1.886.827 2.045.004 2.078.417 2.138.774

  51 Organski hemijski proizvodi 24.439 22.077 21.673 20.283 77.161 72.191 66.694 70.210

  52 Anorganski hemijski proizvodi 246.926 312.712 353.644 397.044 90.843 83.017 93.954 76.249

  53 Proizvodi za bojanje i štavljenje 16.688 13.522 14.972 18.781 134.541 147.485 149.441 156.742

  54 Medicinski i farmaceutski proizvodi 88.887 108.328 106.654 116.046 476.184 556.683 529.275 544.652

  55 Parfimerijski i toaletni proizvodi 17.519 22.017 22.587 32.064 303.931 330.451 329.808 344.950

  56 Gnojiva (osim sirovih) 16.458 11.950 20.530 11.842 79.006 62.655 66.273 81.839

  57 Plastične tvari u primarnim oblicima 12.136 10.673 11.525 13.368 259.425 279.980 292.043 304.794

  58 Plastične tvari u ostalim oblicima 41.261 43.573 48.450 55.824 273.114 311.921 329.580 350.567

  59 Hemijske tvari i proizvodi, nespomenuti 28.734 29.500 44.611 77.940 192.623 200.621 221.349 208.770

  6 Proizvodi svrstani po materijalu 2.058.106 2.087.669 2.118.226 2.053.118 3.124.502 3.492.729 3.581.816 3.721.585

  61 Koža, proizvodi od kože, krzna 56.265 46.622 56.135 49.823 313.428 360.651 368.235 372.552

  62 Proizvodi od kaučuka 7.494 5.932 5.028 5.234 164.033 177.544 186.744 205.036

  63 Proizvodi od pluta i drva 108.463 124.857 137.484 158.436 127.726 145.001 148.253 162.510

  64 Papir, karton, proizvodi od celuloze 217.010 203.269 228.893 207.223 289.882 326.906 320.515 337.721

  65 Predivo, tkanine, tekstilni proizvodi 72.086 80.892 106.983 106.528 531.840 641.044 678.063 710.216

  66 Proizvodi od nemetalnih minerala 67.870 85.068 79.832 79.965 333.049 365.983 368.223 387.235

  67 Željezo i čelik 513.647 533.484 479.635 431.115 493.410 503.450 523.778 558.120

  68 Obojeni metali 518.106 481.187 462.510 374.330 322.536 325.491 367.494 339.102

  69 Proizvodi od metala, ostali 497.166 526.358 561.727 640.465 548.598 646.659 620.510 649.093

  7 Mašine i transportna sredstva 1.102.054 1.223.888 1.318.565 1.346.407 2.769.766 3.348.596 3.250.874 3.380.750

  71 Pogonske mašine i uređaji 181.475 182.968 199.082 194.338 94.547 206.326 123.052 106.695

  72 Specijalne mašine za industrijske grane 85.213 95.404 94.540 105.903 307.954 357.576 363.115 344.543

  73 Mašine za obradu metala 35.144 36.991 38.684 46.982 58.334 80.458 79.741 89.796

  nastavak

  ROBNA RAZMJENA BiH S INOSTRANSTVOM U KMTABELE I GRAFIKONI

 • 22

  ROBNA RAZMJENABiH S INOSTRANSTVOM 2016.

  SMTKIzvoz Uvoz

  2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

  74 Industrijske mašine za opću upotrebu 280.429 311.316 309.645 304.599 484.954 600.742 570.012 592.830

  75 Uredske mašine i mašine za AOP 9.762 14.284 14.492 15.841 147.596 171.713 156.731 147.419

  76 Telekomunikacijski aparati 6.029 7.821 14.045 7.243 279.904 306.777 324.000 329.980

  77 Električne mašine, aparati i uređaji 247.054 278.698 332.268 353.606 487.331 608.346 584.039 631.525

  78 Cestovna vozila 252.097 292.575 309.704 310.086 893.186 997.341 1.030.583 1.106.991

  79 Ostala transportna oprema 4.853 3.831 6.105 7.809 15.960 19.316 19.601 30.971

  8 Razni gotovi proizvodi 2.046.921 2.306.055 2.473.831 2.715.093 1.337.998 1.506.069 1.560.122 1.686.213

  81 Montažne zgrade; sanitarni uređaji 59.282 68.142 88.046 99.630 75.514 81.802 93.118 93.700

  82 Pokućstvo i dijelovi 824.311 860.764 895.630 984.481 135.984 158.552 154.600 183.441

  83 Predmeti za putovanje 5.902 8.090 9.723 13.762 22.543 26.680 30.259 31.404

  84 Odjeća 305.158 349.483 397.306 413.467 287.452 332.916 335.793 389.847

  85 Obuća 546.662 653.571 623.601 653.664 267.076 317.218 323.829 317.180

  87 Naučni i kontrolni instrumenti 13.880 14.218 16.269 20.996 135.373 140.194 146.185 165.717

  88 Fotoaparati i satovi 2.084 2.077 2.136 1.910 24.005 26.069 27.456 32.620

  89 Razni gotovi proizvodi, nespomenuti 289.643 349.709 441.119 527.183 390.051 422.638 448.881 472.303

  9 Proizvodi i transakcije, nespomenuti 24.208 2.626 1.262 1.044 355 1.782 10 11

  93 Specijalne transakcije i proizvodi 10 31 1 19 48 1.666 8 1

  96 Metalni novac - - 8 1 - 2 - -

  97 Zlato, nemonetarno 24.198 2.594 1.252 1.023 307 115 3 10

  nastavak

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Post

  otak

  Sektor

  2.5.1. Izvoz i uvoz BiH u 2016. prema sektorima SMTK

  Izvoz Uvoz

 • 23

  2.6. IZVOZ BiH U 2016. PO GLAVNIM TRGOVINSKIM PARTNERIMA PREMA SEKTORIMA SMTKu hiljadama KM

  Zemlja UKUPNO Hra

  na i

  žive

  ži

  votin

  je

  Pića

  i du

  han

  Siro

  ve

  mat

  erije

  , ne

  jest

  ive,

  os

  im g

  oriv

  aM

  iner

  alna

  go

  riva,

  maz

  iva

  i sro

  dni

  proi

  zvod

  iŽi

  votin

  jska

  i b

  iljna

  ulja

  , m

  asti

  i vo

  skov

  i

  Hem

  ijski

  pr

  oizv

  odi

  Proi

  zvod

  i sv

  rsta

  ni p

  o m

  ater

  ijalu

  Maš

  ine

  i tr

  ansp

  ortn

  a sr

  edst

  va

  Razn

  i got

  ovi

  proi

  zvod

  i

  Proi

  zvod

  i i

  tran

  sakc

  ije,

  nesp

  omen

  uti

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Njemačka 1.479.411 28.658 2.568 107.782 18.239 1.451 23.256 264.420 287.641 745.337 61

  Italija 1.131.096 30.584 1.609 150.542 19.679 524 88.058 258.326 95.623 485.306 844

  Hrvatska 985.360 72.215 23.559 99.171 227.559 1.194 59.181 265.478 52.511 184.492 -

  Srbija 822.846 124.657 11.309 96.094 241.176 72 51.852 206.139 33.479 58.067 1

  Slovenija 807.200 18.545 1.013 154.007 9.369 2.385 23.750 142.968 314.518 140.645 -

  Austrija 730.590 11.001 1.086 75.607 8.673 2.832 12.575 187.523 227.448 203.845 -

  Turska 401.047 168.475 4 15.998 6.027 125.051 18.070 25.105 8.268 33.937 114

  Crna Gora 240.751 49.790 8.216 20.851 24.038 722 12.384 87.756 19.308 17.686 -

  Holandija 205.328 1.327 322 8.567 268 24 29.860 25.140 33.298 106.523 -

  Mađarska 194.579 6.062 201 16.286 1.460 - 37.817 71.708 27.965 33.080 -

  Švicarska 162.926 7.936 1.078 11.412 40.927 - 3.661 38.211 8.771 50.929 -

  Francuska 158.854 12.979 277 4.654 - - 2.072 26.245 12.826 99.801 -

  Španija 150.641 54 164 2.213 302 - 3.900 10.837 20.962 112.210 -

  Češka 142.777 1.121 608 9.110 6.312 - 11.939 11.193 31.863 70.631 -

  Slovačka 140.139 3 2.721 14.532 1.828 - 13.080 54.913 19.636 33.426 -

  Makedonija 132.125 55.804 1.664 13.493 4.580 1.186 7.419 31.838 9.772 6.370 -

  Rumunija 131.215 6.979 1 12.049 6.387 - 8.350 74.263 964 22.222 -

  Rusija 109.829 28.920 17 52 - - 75.339 424 3.734 1.343 -

  Poljska 99.620 548 152 17.128 9.281 656 13.293 26.023 3.503 29.037 -

  Bugarska 89.996 544 2.052 47.723 3.620 - 5.092 15.406 4.009 11.550 -

  ROBNA RAZMJENA BiH S INOSTRANSTVOM U KMTABELE I GRAFIKONI

 • 24

  ROBNA RAZMJENABiH S INOSTRANSTVOM 2016.

  2.7. UVOZ BiH U 2016. PO GLAVNIM TRGOVINSKIM PARTNERIMA PREMA SEKTORIMA SMTK u hiljadama KM

  Zemlja UKUPNO Hra

  na i

  žive

  ži

  votin

  je

  Pića

  i du

  han

  Siro

  ve

  mat

  erije

  , ne

  jest

  ive,

  os

  im g

  oriv

  a

  Min

  eral

  na

  goriv

  a, m

  aziv

  a i s

  rodn

  i pr

  oizv

  odi

  Živo

  tinjs

  ka

  i bilj

  na u

  lja,

  mas

  ti i

  vosk

  ovi

  Hem

  ijski

  pr

  oizv

  odi

  Proi

  zvod

  i sv

  rsta

  ni p

  o m

  ater

  ijalu

  Maš

  ine

  i tr

  ansp

  ortn

  a sr

  edst

  va

  Razn

  i got

  ovi

  proi

  zvod

  i

  Proi

  zvod

  i i

  tran

  sakc

  ije,

  nesp

  omen

  uti

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Njemačka 1.998.877 151.714 10.100 18.976 20.216 1.685 347.376 456.591 874.588 117.631 1

  Italija 1.899.582 144.912 1.143 20.784 232.189 5.720 218.084 768.465 280.894 227.392 -

  Srbija 1.828.142 522.723 148.104 81.819 153.790 97.607 218.321 310.007 126.030 169.739 3

  Hrvatska 1.617.713 289.144 129.437 70.509 469.175 8.098 191.566 275.833 104.524 79.426 -

  Kina 1.091.966 11.189 14 4.013 437 46 46.190 224.084 460.791 345.202 0

  Slovenija 831.403 48.241 30.699 12.492 7.363 334 189.811 288.403 183.812 70.244 3

  Rusija 729.427 3.227 767 1.466 642.972 3 13.119 55.935 10.159 1.778 -

  Turska 687.349 57.478 1.185 4.200 2.886 622 85.235 199.016 147.724 189.004 -

  Austrija 556.399 72.371 9.017 12.313 8.173 697 92.048 195.196 104.318 62.262 3

  Poljska 474.152 136.568 8.015 2.132 17.604 147 52.392 131.123 81.638 44.532 -

  Mađarska 405.278 123.194 9.188 4.909 29.236 27.937 68.112 79.611 48.063 15.028 -

  Francuska 356.152 13.966 2.737 4.037 2.848 29 104.056 57.047 149.001 22.430 0

  SAD 327.745 13.835 2.046 9.852 159.461 22.293 24.541 9.653 57.107 28.957 -

  Češka 267.169 7.783 3.696 2.903 28.058 151 24.280 77.247 109.707 13.343 -

  Holandija 238.422 93.497 6.229 8.475 6.001 532 48.861 22.496 42.661 9.670 -

  Brazil 212.928 199.835 190 5.247 0 0 662 2.995 1.914 2.084 -

  Španija 182.142 31.315 401 441 2.572 368 26.648 42.023 65.190 13.183 -

  Grčka 181.655 18.004 556 93.291 21.251 89 19.838 22.906 3.227 2.495 -

  Rumunija 179.686 30.121 3.630 4.093 2.666 3.137 38.232 59.822 26.026 11.959 -

  Makedonija 152.231 43.131 11.200 5.848 432 204 36.117 41.811 9.678 3.811 -

 • 25

  2.8. IZVOZ I UVOZ BiH PO ODJELJCIMA HARMONIZOVANOG SISTEMA U PERIODU 2013-2016.u hiljadama KM

  HSIzvoz Uvoz

  2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

  UKUPNO 8.380.496 8.681.742 8.987.315 9.418.109 15.170.172 16.199.278 15.851.863 16.161.014

  I Žive životinje; proizvodi životinjskog porijekla 127.496 114.570 189.095 171.832 442.741 456.650 520.375 488.081

  II Biljni proizvodi 128.796 158.888 202.101 264.701 663.581 710.282 756.806 765.648

  IIIMasti, ulja i voskovi životinjskog ili biljnog porijekla 92.554 93.342 118.615 142.542 162.279 150.695 167.289 206.512

  IVProizvodi prehrambene industrije; pića, alkoholi; duhan 324.937 282.536 307.820 355.334 1.482.782 1.434.188 1.446.502 1.489.811

  V Mineralne tvari 1.092.124 947.130 738.331 748.914 3.045.403 2.813.184 2.257.994 2.036.399

  VIProdukti hemijske industrije ili srodnih industrija 531.604 604.495 705.034 772.298 1.475.424 1.565.530 1.571.876 1.594.027

  VII Plastične mase; kaučuk 229.026 249.193 284.140 319.133 858.813 949.617 1.007.348 1.075.018

  VIIISirova koža, štavljena koža i krzna; sedlarski proizvodi 170.831 147.171 161.760 155.579 426.147 482.344 462.807 465.765

  IX Drvo; drveni ugalj; pluto; proizvodi od slame 579.487 644.961 668.889 729.069 165.325 191.345 206.152 237.054

  X Drvna celuloza; papir i karton 233.458 230.088 260.111 241.161 352.262 387.356 387.737 405.413

  XI Tekstil i tekstilni proizvodi 371.360 425.248 494.706 507.439 827.289 986.164 1.023.516 1.103.165

  XIIObuća, šeširi i ostala pokrivala glave, kišobrani i štapovi 557.214 666.164 639.873 673.364 276.746 329.180 335.727 330.053

  XIIIProizvodi od kamena, gipsa, cementa i keramike; staklo 52.291 62.688 52.916 65.641 280.820 302.855 313.847 340.325

  XIV Biseri; dragulji i plemeniti metali; metalni novac 36.164 12.925 12.082 12.341 12.542 13.938 12.687 14.278

  XV Obični metali i proizvodi od običnih metala 1.753.850 1.749.101 1.651.999 1.571.145 1.399.804 1.500.347 1.536.021 1.574.408

  XVI Mašine elektrotehnička oprema 859.571 939.492 1.018.112 1.046.251 1.866.763 2.338.036 2.198.344 2.243.884

  XVII Vozila, avioni i plovila 260.411 299.932 317.197 319.731 936.772 1.037.815 1.070.496 1.160.587

  XVIII Optički, muzički i medicinski instrumenti; satovi 17.053 17.237 20.573 25.117 181.221 192.811 218.800 220.810

  XIX Oružje i streljivo 63.511 92.053 136.092 171.189 7.943 6.328 7.046 10.449

  XX Razni proizvodi 898.534 944.410 1.007.715 1.125.229 305.005 350.163 350.066 398.951

  XXI Umjetnine, kolekcionarski predmeti i starine 213 86 153 98 461 410 421 376

  Neraspoređeno 10 31 1 - 3 39 8 -

  ROBNA RAZMJENA BiH S INOSTRANSTVOM U KMTABELE I GRAFIKONI

 • 26

  ROBNA RAZMJENABiH S INOSTRANSTVOM 2016.

  2.9. IZVOZ I UVOZ BiH PO PODRUČJIMA I OBLASTIMA KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI U PERIODU 2013-2016.

  u hiljadama KM

  KDIzvoz Uvoz

  2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

  UKUPNO 8.380.496 8.681.742 8.987.315 9.418.109 15.170.172 16.199.278 15.851.863 16.161.014

  A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 199.931 204.883 220.820 278.539 661.203 708.822 800.704 762.185

  A01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima 102.419 107.201 124.144 165.476 649.961 700.367 788.109 744.704

  A02 Šumarstvo i sječa drva (iskorištavanje šuma) 88.089 89.493 86.418 103.018 6.731 5.083 9.021 10.787

  A03 Ribolov i akvakultura 9.424 8.189 10.258 10.046 4.511 3.372 3.574 6.694

  B Vađenje ruda i kamena 117.089 114.108 97.178 101.026 1.698.115 1.531.402 1.130.640 916.473

  B05 Vađenje uglja i lignita 36.516 43.188 36.189 29.223 312.701 322.045 308.885 258.904

  B06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina - 12 45 - 1.351.368 1.165.205 772.935 618.227

  B07 Vađenje metalnih ruda 56.835 50.046 40.971 49.107 4.022 8.940 12.439 1.010

  B08 Vađenje ostalih ruda i kamena 23.738 20.862 19.973 22.696 30.024 35.213 36.382 38.332

  C Prerađivačka industrija 7.242.441 7.726.797 8.124.184 8.474.124 12.587.754 13.785.118 13.740.144 14.293.165

  C10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 623.020 580.163 722.414 783.577 1.777.016 1.746.356 1.755.901 1.840.078

  C11 Proizvodnja napitaka 41.346 42.594 43.654 51.879 322.773 329.633 340.585 327.694

  C12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 15.813 14.008 21.203 24.112 93.670 76.465 72.686 75.613

  C13 Proizvodnja tekstila 73.884 84.258 110.700 113.742 523.599 630.657 658.947 692.552

  C14 Proizvodnja odjeće 302.753 347.587 394.672 410.717 283.772 329.937 332.355 384.373

  C15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 596.771 696.009 675.578 701.851 528.380 620.338 646.864 654.198

  C16Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

  433.204 494.296 537.667 587.983 159.438 187.002 198.133 227.119

  C17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 217.535 204.113 229.481 207.977 343.261 382.774 380.977 398.618

  C18 Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa 167 457 846 538 1.511 1.551 1.730 1.587

  C19 Proizvodnja koksa i rafinisanih naftnih proizvoda 467.874 481.266 307.777 287.835 1.155.461 1.114.193 945.900 933.413

  C20 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 373.370 435.445 504.860 585.455 1.161.972 1.205.040 1.263.357 1.306.975

  C21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 89.080 108.490 107.319 116.874 474.696 554.326 526.545 541.521

  C22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa 229.897 248.270 284.388 319.802 674.161 754.435 789.311 837.874

  C23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 73.473 90.600 86.353 86.470 356.528 392.646 391.320 412.668

  C24 Proizvodnja baznih metala 1.133.395 1.104.633 1.068.358 915.128 945.964 944.743 1.021.764 1.017.753

 • 27

  KDIzvoz Uvoz

  2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

  C25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 595.975 658.321 745.052 864.981 568.078 714.500 647.851 652.945

  C26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 26.474 25.369 35.690 30.521 537.735 597.772 619.557 618.596

  C27 Proizvodnja električne opreme 287.301 319.719 373.627 393.970 546.207 702.124 641.083 729.870

  C28 Proizvodnja mašina i uređaja, d.n. 511.723 546.614 558.673 580.379 912.477 1.143.426 1.095.651 1.084.220

  C29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 276.726 328.533 353.152 342.274 879.275 972.419 1.009.864 1.104.953

  C30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 15.026 15.112 18.069 19.178 31.890 35.541 36.109 49.037

  C31 Proizvodnja namještaja 818.140 855.376 887.562 972.727 126.984 146.330 143.708 173.068

  C32 Ostala prerađivačka industrija 39.494 45.564 57.091 76.155 182.905 202.910 219.947 228.440

  DProizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom

  471.915 308.667 284.426 322.457 120.522 89.156 106.373 115.452

  D35 Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom 471.915 308.667 284.426 322.457 120.522 89.156 106.373 115.452

  ESnabdijevanje vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

  330.505 299.986 227.254 201.390 25.721 14.924 11.577 13.622

  E38 Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; reciklaža materijala 330.505 299.986 227.254 201.390 25.721 14.924 11.577 13.622

  J Informacije i komunikacije 18.158 26.488 33.260 40.221 74.472 67.874 60.437 57.802

  J58 Izdavačke djelatnosti 17.867 26.224 33.091 40.147 68.483 63.599 55.700 53.297

  J59

  Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja muzičkih zapisa

  290 264 169 74 5.989 4.275 4.737 4.505

  M Stručne, naučne i tehničke djelatnosti 234 697 38 254 1.875 1.530 1.558 1.937

  M71 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti; tehničko ispitivanje i analiza 234 697 37 254 1.855 1.502 1.438 1.749

  M74 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti - - 1 0 20 27 120 188

  R Umjetnost, zabava i rekreacija 213 86 153 98 461 410 421 376

  R90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti 213 54 124 97 454 386 366 250

  R91 Biblioteke, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti - 33 30 1 6 24 55 126

  Neraspoređeno 10 31 1 - 48 39 8 -

  nastavak

  ROBNA RAZMJENA BiH S INOSTRANSTVOM U KMTABELE I GRAFIKONI

 • 28

  ROBNA RAZMJENABiH S INOSTRANSTVOM 2016.

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  A B C D E J M R

  Post

  otak

  Područje

  2.9.1. Izvoz i uvoz BiH u 2016. po područjima KD

  Izvoz Uvoz

 • 29

  70,4%

  29,5%

  0,1%

  2.10.1. Izvoz BiH u 2016. po statističkim procedurama

  Redovan izvoz

  Izvoz nakon unutrašnje obrade

  Izvoz na vanjsku obradu

  2.10. IZVOZ I UVOZ BiH PO STATISTIČKIM PROCEDURAMA U PERIODU 2013-2016.

  u hiljadama KM

  Statistička procedura 2013. 2014. 2015. 2016.

  UKUPAN IZVOZ 8.380.496 8.681.742 8.987.315 9.418.109

  1 Redovan izvoz 5.261.003 5.828.416 6.147.830 6.631.009

  2 Izvoz nakon unutrašnje obrade 3.106.859 2.842.492 2.829.869 2.776.161

  3 Izvoz na vanjsku obradu 12.634 10.835 9.615 10.939

  UKUPAN UVOZ 15.170.172 16.199.278 15.851.863 16.161.014

  1 Redovan uvoz 13.199.186 14.415.160 14.044.018 14.398.673

  2 Uvoz na unutrašnju obradu 1.960.414 1.773.069 1.797.355 1.749.286

  3 Uvoz nakon vanjske obrade 10.571 11.049 10.490 13.055

  89,1%

  10,8% 0,1%

  2.10.2. Uvoz BiH u 2016. po statističkim procedurama

  Redovit uvoz

  Uvoz na unutarnju obradu

  Uvoz nakon vanjske obrade

  ROBNA RAZMJENA BiH S INOSTRANSTVOM U KMTABELE I GRAFIKONI

  Redovan izvoz

  Uvoz na unutrašnju obradu

 • 30

  ROBNA RAZMJENABiH S INOSTRANSTVOM 2016.

  2.11. IZVOZ I UVOZ BiH PO GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA U PERIODU 2013-2016.

  u hiljadama KM

  GIGIzvoz Uvoz

  2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

  UKUPNO 8.380.496 8.681.742 8.987.315 9.418.109 15.170.172 16.199.278 15.851.863 16.161.014

  AE Energija 976.305 833.132 628.438 639.515 2.940.051 2.690.598 2.134.092 1.925.996

  AI Intermedijarni proizvodi, osim energije 3.184.080 3.346.680 3.551.414 3.627.123 4.611.049 5.021.497 5.204.417 5.447.443

  B Kapitalni proizvodi 1.092.998 1.217.846 1.346.798 1.448.865 2.445.686 2.930.834 2.843.418 2.918.599

  CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 876.800 914.792 935.704 1.030.175 433.643 482.956 485.011 534.132

  CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 1.701.262 1.837.121 2.043.435 2.151.930 3.975.962 4.279.792 4.310.217 4.498.920

  X Neraspoređeno 549.051 532.171 481.526 520.502 763.781 793.602 874.707 835.924

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  AE AI B CD CN X

  Post

  otak

  Grupacija

  2.11.1. Izvoz i uvoz BiH u 2016. po glavnim industrijskim grupacijama

  Izvoz Uvoz

 • 31

  2.12. IZVOZ I UVOZ BiH U 2016. PO SEKTORIMA SMTK PREMA VRSTI VALUTE

  u hiljadama KM

  SMTK2016.

  UKUPNO EUR USD KM Ostalo

  UKUPAN IZVOZ 9.418.109 7.774.482 626.976 959.970 56.682

  0 Hrana i žive životinje 700.822 682.865 10.972 6.691 294

  1 Pića i duhan 78.880 77.783 1.073 23 0

  2 Sirove materije, nejestive, osim goriva 995.206 676.111 73.264 244.161 1.670

  3 Mineralna goriva i maziva 643.123 383.793 186.791 72.526 12

  4 Životinjska i biljna ulja, masti i voskovi 141.225 141.225 - - -

  5 Hemijski proizvodi 743.191 490.731 53.619 174.334 24.507

  6 Proizvodi svrstani po materijalu 2.053.118 1.420.200 198.839 425.347 8.732

  7 Mašine i transportna sredstva 1.346.407 1.308.810 8.970 21.193 7.434

  8 Razni gotovi proizvodi 2.715.093 2.591.921 93.446 15.695 14.032

  9 Proizvodi i transakcije, nespomenuti 1.044 1.044 - - -

  UKUPAN UVOZ 16.161.014 14.042.820 1.683.690 290.325 144.179

  0 Hrana i žive životinje 2.244.507 2.124.851 113.813 490 5.354

  1 Pića i duhan 404.606 401.666 2.244 60 635

  2 Sirove materije, nejestive, osim goriva 465.683 342.301 109.741 7.938 5.703

  3 Mineralna goriva i maziva 1.934.548 997.708 765.867 170.699 273

  4 Životinjska i biljna ulja, masti i voskovi 184.337 155.631 28.639 - 67

  5 Hemijski proizvodi 2.138.774 2.025.343 68.804 4.983 39.645

  6 Proizvodi svrstani po materijalu 3.721.585 3.465.162 182.221 58.457 15.745

  7 Mašine i transportna sredstva 3.380.750 3.066.008 234.033 20.988 59.722

  8 Razni gotovi proizvodi 1.686.213 1.464.140 178.327 26.710 17.036

  9 Proizvodi i transakcije, nespomenuti 11 11 - - 0

  ROBNA RAZMJENA BiH S INOSTRANSTVOM U KMTABELE I GRAFIKONI

 • 32

  ROBNA RAZMJENABiH S INOSTRANSTVOM 2016.

  0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

  Izvoz

  Uvoz

  Postotak

  2.12.1. Izvoz i uvoz BiH u 2016. prema vrsti valute

  EUR

  USD

  BAM

  Ostalo

 • ROBNA RAZMJENA BIH S INOSTRANSTVOM U EUR

 • 35

  ROBNA RAZMJENA BiH S INOSTRANSTVOM U EURTABELE I GRAFIKONI

  Godina Prosječan kurs1 EUR u KM Obim robne razmjene Izvoz Uvoz BilansStopa pokrivenosti uvoza izvozom %

  2003. 1,95583 5.518.588 1.241.537 4.277.051 -3.035.514 29,0

  2004. 1,95583 6.358.289 1.540.401 4.817.888 -3.277.487 32,0

  2005. 1,95583 7.650.970 1.934.319 5.716.651 -3.782.332 33,8

  2006. 1,95583 8.463.456 2.640.463 5.822.993 -3.182.531 45,3

  2007. 1,95583 10.141.385 3.035.327 7.106.058 -4.070.731 42,7

  2008. 1,95583 11.761.864 3.431.633 8.330.231 -4.898.599 41,2

  2009. 1,95583 9.145.160 2.828.057 6.317.103 -3.489.046 44,8

  2010. 1,95583 10.589.745 3.627.873 6.961.872 -3.333.999 52,1

  2011. 1,95583 12.142.311 4.203.925 7.938.386 -3.734.461 53,0

  2012. 1,95583 11.816.662 4.017.905 7.798.757 -3.780.852 51,5

  2013. 1,95583 12.041.266 4.284.880 7.756.386 -3.471.506 55,2

  2014. 1,95583 12.721.464 4.438.904 8.282.559 -3.843.655 53,6

  2015. 1,95583 12.700.070 4.595.141 8.104.929 -3.509.788 56,7

  2016. 1,95583 13.078.398 4.815.403 8.262.995 -3.447.593 58,3

  3.1. IZVOZ I UVOZ BiH U PERIODU 2003-2016.

  u hiljadama EUR

  0

  1.000.000

  2.000.000

  3.000.000

  4.000.000

  5.000.000

  6.000.000

  7.000.000

  8.000.000

  9.000.000

  2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.

  Vrije

  dnos

  t

  Godina

  3.1.1. Izvoz i uvoz BiH u periodu 2003-2016.

  Izvoz (,000 KM) Uvoz (,000 KM)

 • 36

  ROBNA RAZMJENABiH S INOSTRANSTVOM 2016.

  2003. 2004.

  2005.

  2006.

  2007.

  2008.

  2009.

  2010.

  2011. 2012.2013.

  2014.2015. 2016.

  -5.500.000

  -5.000.000

  -4.500.000

  -4.000.000

  -3.500.000

  -3.000.000

  -2.500.000

  -2.000.000

  -1.500.000

  -1.000.000

  -500.000

  0

  Vrije

  dnos

  t

  3.1.2. Trgovinski bilans BiH u periodu 2003-2016.

  Bilans vanjskotrgovinske robne razmjene (,000 EUR)

 • 37

  GodinaIndeks

  Obim robne razmjene Izvoz Uvoz Bilans

  2004.2003. 115,2 124,1 112,6 108,0

  2005.2004. 120,3 125,6 118,7 115,4

  2006.2005. 110,6 136,5 101,9 84,1

  2007.2006. 119,8 114,9 122,0 127,9

  2008.2007. 116,0 113,1 117,2 120,3

  2009.2008. 77,8 82,4 75,8 71,2

  2010.2009. 115,8 128,3 110,2 95,6

  2011.2010. 114,7 115,9 114,0 112,0

  2012.2011. 97,3 95,6 98,2 101,2

  2013.2012. 101,9 106,6 99,5 91,8

  2014.2013. 105,6 103,6 106,8 110,7

  2015.2014. 99,8 103,5 97,9 91,3

  2016.2015. 103,0 104,8 102,0 98,2

  3.2. INDEKSI VRIJEDNOSTI IZVOZA I UVOZA BiH U PERIODU 2003-2016.

  u EUR

  ROBNA RAZMJENA BiH S INOSTRANSTVOM U EURTABELE I GRAFIKONI

 • 38

  ROBNA RAZMJENABiH S INOSTRANSTVOM 2016.

  3.3. IZVOZ I UVOZ BiH PO MJESECIMA TOKOM 2015. I 2016.

  u hiljadama EUR

  Mjesec

  Izvoz UvozIndeks Stopa pokrivenosti

  uvoza izvozom %Izvoz Uvoz

  2015. 2016. 2015. 2016. 2016.2015.2016.2015. 2015. 2016.

  UKUPNO 4.595.141 4.815.403 8.104.929 8.262.995 104,8 102,0 56,7 58,3

  I januar 331.885 322.989 502.504 471.308 97,3 93,8 66,0 68,5

  II februar 365.748 367.500 618.852 632.419 100,5 102,2 59,1 58,1

  III mart 386.762 393.465 705.035 699.816 101,7 99,3 54,9 56,2

  IV april 387.468 410.000 697.901 734.461 105,8 105,2 55,5 55,8

  V maj 373.533 383.912 702.752 667.188 102,8 94,9 53,2 57,5

  VI juni 396.273 430.150 685.385 743.155 108,5 108,4 57,8 57,9

  VII juli 413.768 395.869 759.421 686.513 95,7 90,4 54,5 57,7

  VIII avgust 362.282 381.565 652.566 678.914 105,3 104,0 55,5 56,2

  IX septembar 403.935 423.687 713.402 725.554 104,9 101,7 56,6 58,4

  X oktobar 412.864 424.427 740.761 733.506 102,8 99,0 55,7 57,9

  XI novembar 390.884 456.116 667.058 721.473 116,7 108,2 58,6 63,2

  XII decembar 369.741 425.722 659.291 768.690 115,1 116,6 56,1 55,4

  0

  100.000

  200.000

  300.000

  400.000

  500.000

  600.000

  700.000

  800.000

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

  Vrije

  dnos

  t

  Mjesec

  3.3.1. Izvoz i uvoz BiH po mjesecima tokom 2015. i 2016.

  Izvoz 2015 (,000 EUR) Izvoz 2016 (,000 EUR)

  Uvoz 2015 (,000 EUR) Uvoz 2016 (,000 EUR)

 • 39

  3.4. IZVOZ I UVOZ BiH PO ZEMLJAMA NAMJENE I PORIJEKLA U PERIODU 2013-2016.

  u hiljadama EUR

  ZemljaIzvoz Uvoz

  2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

  UKUPNO 4.284.880 4.438.904 4.595.141 4.815.403 7.756.386 8.282.559 8.104.929 8.262.995

  Razvijene zemlje 3.349.945 3.443.223 3.608.065 3.791.541 5.235.652 5.563.457 5.635.190 5.814.731

  Zemlje EU 3.155.786 3.204.038 3.299.173 3.444.016 4.657.870 4.879.736 4.931.325 5.116.540

  Austrija 351.546 386.448 379.922 373.545 265.509 272.063 286.763 284.482

  Belgija 17.935 22.176 22.055 24.855 47.385 51.687 61.246 67.241

  Bugarska 39.137 38.188 30.349 46.014 38.894 42.463 62.530 71.580

  Kipar 4.032 5.269 859 1.194 1.781 1.669 1.819 1.634

  Češka 77.915 75.785 67.187 73.001 126.180 122.589 120.219 136.601

  Danska 6.330 5.533 7.267 7.393 19.694 13.739 15.799 15.198

  Estonija 266 404 2.338 2.530 2.639 2.069 1.731 1.687

  Finska 1.171 1.295 375 908 13.035 11.747 10.919 7.862

  Francuska 55.124 62.787 60.509 81.221 149.852 166.537 164.555 182.098

  Grčka 14.037 5.573 8.526 5.801 83.991 81.863 89.590 92.879

  Hrvatska 610.808 488.308 473.030 503.807 1.000.282 946.756 855.426 827.124

  Irska 79 271 480 111 21.273 21.416 19.104 20.448

  Italija 512.976 611.218 621.184 578.320 757.864 845.454 898.998 971.241

  Latvija 708 423 295 604 1.001 3.266 3.492 2.950

  Litvanija 716 712 551 999 2.566 5.469 4.663 4.072

  Luksemburg 25.466 25.086 28.610 31.947 2.944 3.239 3.741 3.671

  Mađarska 70.927 95.434 96.502 99.487 225.753 221.716 210.187 207.215

  Malta 1.054 1.865 94 325 703 1.474 1.255 13.757

  Holandija 56.470 63.277 76.485 104.983 82.750 109.019 117.939 121.903

  Njemačka 670.224 673.622 722.407 756.411 887.012 955.893 978.676 1.022.010

  Poljska 47.296 42.586 44.084 50.935 201.162 211.980 231.484 242.430

  Portugal 3.727 2.399 1.401 2.097 9.170 11.378 17.585 16.987

  Rumunija 62.270 59.751 67.785 67.089 94.245 111.423 102.129 91.872

  Slovačka 61.460 60.275 64.799 71.652 61.433 63.398 74.489 68.215

  Slovenija 351.004 356.772 382.891 412.715 385.690 390.236 395.486 425.090

  Španija 55.126 56.883 68.247 77.022 73.123 89.339 78.542 93.128

  Švedska 35.468 36.101 37.164 42.992 36.674 43.560 47.607 52.229

  Ujedinjeno Kraljevstvo 22.513 25.597 33.780 26.060 65.265 78.292 75.353 70.940

  Zemlje EFTA 74.985 87.949 81.376 93.175 45.019 48.033 54.121 55.909

  Island 89 35 19 42 765 768 520 684

  Lihtenštajn 2 140 371 843 179 121 84 85

  ROBNA RAZMJENA BiH S INOSTRANSTVOM U EURTABELE I GRAFIKONI

 • 40

  ROBNA RAZMJENABiH S INOSTRANSTVOM 2016.

  ZemljaIzvoz Uvoz

  2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

  Norveška 6.886 7.296 8.202 8.986 2.721 3.836 4.844 6.463

  Švicarska 68.008 80.478 72.783 83.303 41.353 43.308 48.672 48.675

  Ostale razvijene zemlje 119.174 151.237 227.516 254.350 532.764 635.688 649.743 642.283

  Australija 989 1.068 1.091 1.179 9.000 4.956 1.732 28.011

  Japan 472 1.129 743 639 38.951 48.453 54.090 47.478

  Kanada 3.258 3.705 5.731 6.116 6.881 10.753 6.528 6.384

  SAD 18.802 21.366 33.065 36.601 197.769 243.055 225.561 167.573

  Turska 89.316 119.843 181.319 205.052 252.212 297.676 329.629 351.436

  Ostale zemlje 6.335 4.125 5.567 4.764 27.952 30.795 32.204 41.401

  Zemlje u razvoju 834.683 898.050 890.054 922.642 2.517.595 2.709.779 2.461.691 2.444.270

  Evropske zemlje u razvoju 723.003 754.193 740.004 776.310 1.666.337 1.648.889 1.490.640 1.449.423

  Zemlje CEFTA 682.949 694.456 682.199 712.567 858.589 952.579 1.000.646 1.057.862

  Crna Gora 138.430 150.227 134.390 123.094 18.528 36.686 28.792 26.185

  Makedonija 47.460 48.098 58.589 67.554 73.431 73.006 75.249 77.834

  Srbija 392.038 409.386 394.050 420.714 759.586 833.161 883.733 934.714

  Ostale CEFTA zemlje i područja 105.021 86.745 95.169 101.205 7.045 9.726 12.871 19.129

  Ostale evropske zemlje u razvoju 40.054 59.737 57.806 63.743 807.747 696.310 489.994 391.561

  Rusija 29.227 40.689 50.096 56.155 770.098 660.828 465.312 372.950

  Ostale zemlje 10.827 19.049 7.709 7.588 37.649 35.482 24.681 18.611

  Afričke zemlje u razvoju 48.698 76.506 55.019 62.479 24.840 22.214 28.351 26.058

  Azijske zemlje u razvoju 60.401 61.322 88.201 78.691 638.790 895.730 785.057 796.490

  Kina 5.333 6.929 14.448 13.300 467.363 695.126 558.162 558.313

  Američke zemlje u razvoju 2.550 6.030 6.829 5.160 187.618 142.935 157.581 172.026

  Brazil 512 3.390 514 711 134.161 88.602 99.787 108.868

  Okeanijske zemlje u razvoju 31 - - - 10 13 61 273

  Neraspoređeno 100.251 97.631 97.023 101.220 3.139 9.323 8.048 3.994

  nastavak

 • 41

  Njemačka15,7%

  Italija 12%

  Hrvatska10,5%

  Srbija8,7%Slovenija

  8,6%

  Austrija7,8%

  Turska4,3%

  Ostale zemlje32,5%

  3.4.1. Izvoz BiH u 2016. po glavnim trgovinskim partnerima

  Njemačka12,4%

  Italija11,8%

  Srbija11,3%

  Hrvatska10%Kina

  6,8%Slovenija

  5,1%

  Rusija4,5%

  Ostale zemlje38,1%

  3.4.2. Uvoz BiH u 2016. po glavnim trgovinskim partnerima

  ROBNA RAZMJENA BiH S INOSTRANSTVOM U EURTABELE I GRAFIKONI

 • 42

  ROBNA RAZMJENABiH S INOSTRANSTVOM 2016.

  3.5. IZVOZ I UVOZ BiH PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK U PERIODU 2013-2016.

  u hiljadama EUR

  SMTKIzvoz Uvoz

  2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

  UKUPNO 4.284.880 4.438.904 4.595.141 4.815.403 7.756.386 8.282.559 8.104.929 8.262.995

  0 Hrana i žive životinje 258.355 248.155 318.658 358.325 1.073.765 1.083.491 1.129.504 1.147.598

  00 Žive životinje 3.291 2.681 1.914 2.536 39.164 33.265 54.237 31.114

  01 Meso i prerađevine od mesa 29.999 39.198 80.091 68.413 134.816 146.512 160.492 162.970

  02 Mliječni proizvodi i jaja 45.174 35.819 32.709 36.400 88.994 79.755 77.395 79.876

  03 Ribe i prerađevine 5.929 5.152 6.924 7.620 25.463 28.767 27.879 30.699

  04 Žitarice i proizvodi 41.219 51.027 54.515 79.053 209.266 227.772 223.468 230.125

  05 Povrće i voće 51.213 56.141 76.093 85.157 131.159 144.062 157.975 161.704

  06 Šećer, proizvodi od šećera, med 43.566 18.016 22.168 35.042 99.557 71.507 67.549 87.521

  07 Kahva, čaj, kakao, začini 17.426 16.272 19.421 21.512 128.075 129.636 138.167 143.897

  08 Stočna hrana (osim žitarica u zrnu) 9.241 10.363 12.535 10.558 99.244 99.473 98.440 93.817

  09 Razni proizvodi za hranu 11.298 13.486 12.287 12.033 118.028 122.742 123.902 125.876

  1 Pića i duhan 32.500 29.985 33.795 40.331 209.516 206.432 213.125 206.872

  11 Pića 21.114 21.771 22.269 26.510 160.085 164.505 170.329 163.607

  12 Duhan i proizvodi od duhana 11.386 8.213 11.526 13.821 49.431 41.926 42.796 43.265

  2 Sirove materije,nejestive,osim goriva 519.919 519.245 507.289 508.841 230.239 232.197 238.815 238.100

  21 Kože sirove, krzna neštavljena 53.782 45.225 45.734 44.427 43.704 45.805 29.996 28.817

  22 Uljano sjemenje i plodovi 1.154 2.007 1.370 1.550 32.739 32.696 41.431 38.663

  23 Sirovi kaučuk 28 30 20 30 970 879 1.639 1.457

  24 Pluto i drvo 238.324 263.529 269.211 289.359 18.820 23.225 29.062 37.652

  25 Celuloza i otpaci od papira 4.804 4.900 5.498 6.040 20.259 19.826 22.948 23.223

  26 Tekstilna vlakna i otpaci 816 1.299 1.015 715 18.162 21.774 21.228 19.988

  27 Sirova gnojiva i minerali 20.438 19.179 18.085 19.055 15.480 18.128 18.354 19.752

  28 Metalne rude i otpaci metala 195.172 178.158 161.280 142.354 63.151 52.611 55.735 48.988

  29 Životinjske i biljne tvari, ostale 5.401 4.919 5.075 5.311 16.953 17.251 18.421 19.558

  3 Mineralna goriva i maziva 500.260 427.357 323.969 328.824 1.507.914 1.380.196 1.095.422 989.119

  32 Kameni ugalj, koks i briketi 73.747 88.058 75.220 80.016 165.229 167.514 160.250 138.526

  33 Nafta i naftni derivati 184.934 181.361 103.302 83.829 1.161.901 1.055.118 774.658 712.861

  34 Plin, prirodni i industrijski 292 119 21 109 119.163 111.980 106.126 78.702

  35 Električna energija 241.286 157.819 145.425 164.870 61.622 45.585 54.388 59.030

 • 43

  SMTKIzvoz Uvoz

  2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

  4 Životinjska i biljna ulja i masti 47.038 46.920 59.129 72.207 72.252 65.784 74.203 94.250

  41 Životinjska ulja i masti - - - - 1.763 1.426 1.335 1.312

  42 Čvrste biljne masti i ulja 46.946 46.738 58.940 71.947 63.957 59.896 66.274 78.452

  43 Životinjska i biljna ulja i masti,prerađena 93 183 190 260 6.531 4.462 6.595 14.486

  5 Hemijski proizvodi 252.091 293.662 329.603 379.988 964.719 1.045.594 1.062.678 1.093.538

  51 Organski hemijski proizvodi 12.495 11.288 11.081 10.371 39.452 36.911 34.100 35.898

  52 Anorganski hemijski proizvodi 126.251 159.887 180.815 203.005 46.447 42.446 48.038 38.985

  53 Proizvodi za bojanje i štavljenje 8.532 6.914 7.655 9.603 68.790 75.408 76.408 80.141

  54 Medicinski i farmaceutski proizvodi 45.447 55.387 54.531 59.333 243.469 284.627 270.614 278.476

  55 Parfimerijski i toaletni proizvodi 8.957 11.257 11.549 16.394 155.397 168.957 168.628 176.370

  56 Gnojiva (osim sirovih) 8.415 6.110 10.497 6.055 40.395 32.035 33.885 41.844

  57 Plastične tvari u primarnim oblicima 6.205 5.457 5.893 6.835 132.642 143.152 149.319 155.839

  58 Plastične tvari u ostalim oblicima 21.096 22.279 24.772 28.542 139.641 159.483 168.512 179.242

  59 Hemijske tvari i proizvodi, nespomenuti 14.691 15.083 22.809 39.850 98.487 102.576 113.174 106.742

  6 Proizvodi svrstani po materijalu 1.052.293 1.067.408 1.083.032 1.049.743 1.597.533 1.785.804 1.831.353 1.902.816

  61 Koža, proizvodi od kože, krzna 28.768 23.837 28.701 25.474 160.253 184.398 188.276 190.483

  62 Proizvodi od kaučuka 3.832 3.033 2.571 2.676 83.869 90.777 95.481 104.833

  63 Proizvodi od pluta i drva 55.456 63.838 70.294 81.007 65.305 74.138 75.801 83.090

  64 Papir, karton, proizvodi od celuloze 110.955 103.930 117.031 105.951 148.214 167.144 163.877 172.674

  65 Predivo, tkanine, tekstilni proizvodi 36.857 41.359 54.700 54.467 271.925 327.761 346.688 363.128

  66 Proizvodi od nemetalnih minerala 34.701 43.495 40.817 40.885 170.285 187.124 188.269 197.990

  67 Željezo i čelik 262.624 272.766 245.233 220.426 252.277 257.410 267.803 285.362

  68 Obojeni metali 264.903 246.027 236.478 191.392 164.910 166.421 187.897 173.380

  69 Proizvodi od metala, ostali 254.197 269.123 287.206 327.465 280.494 330.631 317.262 331.876

  7 Mašina i transportna sredstva 563.471 625.764 674.172 688.407 1.416.159 1.712.110 1.662.145 1.728.550

  71 Pogonske mašine i uređaji 92.787 93.550 101.789 99.363 48.341 105.493 62.915 54.552

  72 Specijalne mašine za industrijske grane 43.569 48.779 48.338 54.147 157.454 182.826 185.658 176.162

  73 Mašine za obradu metala 17.969 18.913 19.779 24.022 29.826 41.138 40.771 45.912

  74 Industrijske mašine za opću upotrebu 143.381 159.173 158.319 155.739 247.953 307.155 291.443 303.109

  75 Uredske mašine i mašine za AOP 4.991 7.303 7.410 8.099 75.465 87.795 80.135 75.374

  nastavak

  ROBNA RAZMJENA BiH S INOSTRANSTVOM U EURTABELE I GRAFIKONI

 • 44

  ROBNA RAZMJENABiH S INOSTRANSTVOM 2016.

  SMTKIzvoz Uvoz

  2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

  76 Telekomunikacijski aparati 3.083 3.999 7.181 3.703 143.113 156.853 165.659 168.716

  77 Električne mašine, aparati i uređaji 126.317 142.496 169.886 180.796 249.168 311.042 298.614 322.894

  78 Cestovna vozila 128.895 149.591 158.349 158.544 456.679 509.932 526.929 565.996

  79 Ostala transportna oprema 2.481 1.959 3.121 3.993 8.160 9.876 10.022 15.835

  8 Razni gotovi proizvodi 1.046.574 1.179.067 1.264.850 1.388.205 684.108 770.041 797.678 862.147

  81 Montažne zgrade; sanitarni uređaji 30.310 34.840 45.017 50.940 38.610 41.825 47.610 47.908

  82 Pokućstvo i dijelovi 421.464 440.102 457.928 503.357 69.528 81.066 79.046 93.792

  83 Predmeti za putovanje 3.018 4.136 4.971 7.036 11.526 13.641 15.471 16.057

  84 Odjeća 156.025 178.688 203.139 211.402 146.972 170.217 171.688 199.326

  85 Obuća 279.504 334.166 318.842 334.213 136.554 162.191 165.571 162.172

  87 Naučni i kontrolni instrumenti 7.097 7.270 8.318 10.735 69.215 71.680 74.743 84.730

  88 Fotoaparati i satovi 1.066 1.062 1.092 977 12.274 13.329 14.038 16.678

  89 Razni gotovi proizvodi, nespomenuti 148.092 178.803 225.541 269.544 199.430 216.091 229.509 241.485

  9 Proizvodi i transakcije, nespomenuti 12.377 1.343 645 534 182 911 5 6

  93 Specijalne transakcije i proizvodi 5 16 1 10 25 852 4 1

  96 Metalni novac - - 4 1 - 1 - -

  97 Zlato, nemonetarno 12.372 1.326 640 523 157 59 2 5

  nastavak

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Post

  otak

  Sektor

  3.5.1. Izvoz i uvoz BiH u 2016. prema sektorima SMTK

  Izvoz Uvoz

 • 45

  3.6. IZVOZ BiH U 2016. PO GLAVNIM TRGOVINSKIM PARTNERIMA PREMA SEKTORIMA SMTKu hiljadama EUR

  Zemlja UKUPNO Hra

  na i

  žive

  ži

  votin

  je

  Pića

  i du

  han

  Siro

  ve

  mat

  erije

  , ne

  jest

  ive,

  os

  im g

  oriv

  aM

  iner

  alna

  go

  riva,

  maz

  iva

  i sro

  dni

  proi

  zvod

  iŽi

  votin

  jska

  i b

  iljna

  ulja

  , m

  asti

  i vo

  skov

  i

  Hem

  ijski

  pr

  oizv

  odi

  Proi

  zvod

  i sv

  rsta

  ni p

  o m

  ater

  ijalu

  Maš

  ine

  i tr

  ansp

  ortn

  a sr

  edst

  va

  Razn

  i got

  ovi

  proi

  zvod

  i

  Proi

  zvod

  i i

  tran

  sakc

  ije,

  nesp

  omen

  uti

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Njemačka 756.411 14.653 1.313 55.108 9.325 742 11.891 135.196 147.069 381.085 31

  Italija 578.320 15.637 823 76.971 10.062 268 45.024 132.080 48.892 248.133 432

  Hrvatska 503.807 36.923 12.046 50.705 116.349 610 30.259 135.737 26.849 94.329 -

  Srbija 420.714 63.736 5.782 49.132 123.311 37 26.511 105.397 17.117 29.689 1

  Slovenija 412.715 9.482 518 78.742 4.790 1.219 12.143 73.098 160.811 71.910 -

  Austrija 373.545 5.625 555 38.657 4.434 1.448 6.430 95.879 116.292 104.224 -

  Turska 205.052 86.140 2 8.180 3.082 63.938 9.239 12.836 4.227 17.352 58

  Crna Gora 123.094 25.457 4.201 10.661 12.290 369 6.332 44.869 9.872 9.043 -

  Holandija 104.983 678 164 4.380 137 12 15.267 12.854 17.025 54.464 -

  Mađarska 99.487 3.100 103 8.327 747 - 19.335 36.664 14.298 16.913 -

  Švicarska 83.303 4.058 551 5.835 20.926 - 1.872 19.537 4.485 26.040 -

  Francuska 81.221 6.636 142 2.379 - - 1.059 13.419 6.558 51.028 -

  Španija 77.022 28 84 1.132 154 - 1.994 5.541 10.718 57.372 -

  Češka 73.001 573 311 4.658 3.227 - 6.104 5.723 16.291 36.113 -

  Slovačka 71.652 1 1.391 7.430 935 - 6.688 28.077 10.040 17.091 -

  Makedonija 67.554 28.532 851 6.899 2.342 606 3.793 16.278 4.997 3.257 -

  Rumunija 67.089 3.568 0 6.160 3.266 - 4.269 37.970 493 11.362 -

  Rusija 56.155 14.787 9 27 - - 38.520 217 1.909 687 -

  Poljska 50.935 280 78 8.757 4.745 336 6.796 13.305 1.791 14.846 -

  Bugarska 46.014 278 1.049 24.401 1.851 - 2.603 7.877 2.050 5.905 -

  ROBNA RAZMJENA BiH S INOSTRANSTVOM U EURTABELE I GRAFIKONI

 • 46

  ROBNA RAZMJENABiH S INOSTRANSTVOM 2016.

  3.7. UVOZ BiH U 2016. PO GLAVNIM TRGOVINSKIM PARTNERIMA PREMA SEKTORIMA SMTK u hiljadama EUR

  Zemlja UKUPNO Hra

  na i

  žive

  ži

  votin

  je

  Pića

  i du

  han

  Siro

  ve

  mat

  erije

  , ne

  jest

  ive,

  os

  im g

  oriv

  aM

  iner

  alna

  go

  riva,

  maz

  iva

  i sro

  dni

  proi

  zvod

  iŽi

  votin

  jska

  i b

  iljna

  ulja

  , m

  asti

  i vo

  skov

  i

  Hem

  ijski

  pr

  oizv

  odi

  Proi

  zvod

  i sv

  rsta

  ni p

  o m

  ater

  ijalu

  Maš

  ine

  i tr

  ansp

  ortn

  a sr

  edst

  va

  Razn

  i got

  ovi

  proi

  zvod

  i

  Proi

  zvod

  i i

  tran

  sakc

  ije,

  nesp

  omen

  uti

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Njemačka 1.022.010 77.570 5.164 9.702 10.336 862 177.610 233.451 447.170 60.144 1

  Italija 971.241 74.092 584 10.627 118.716 2.925 111.504 392.910 143.619 116.264 -

  Srbija 934.714 267.264 75.724 41.833 78.632 49.905 111.626 158.504 64.438 86.786 2

  Hrvatska 827.124 147.837 66.180 36.051 239.886 4.141 97.946 141.031 53.442 40.610 -

  Kina 558.313 5.721 7 2.052 224 23 23.616 114.572 235.599 176.499 0

  Slovenija 425.090 24.665 15.696 6.387 3.765 171 97.049 147.458 93.981 35.915 2

  Rusija 372.950 1.650 392 749 328.746 2 6.708 28.599 5.194 909 -

  Turska 351.436 29.388 606 2.147 1.475 318 43.580 101.755 75.530 96.636 -

  Austrija 284.482 37.003 4.610 6.296 4.179 356 47.063 99.802 53.337 31.834 2

  Poljska 242.430 69.826 4.098 1.090 9.001 75 26.787 67.042 41.741 22.769 -

  Mađarska 207.215 62.988 4.698 2.510 14.948 14.284 34.825 40.705 24.574 7.683 -

  Francuska 182.098 7.141 1.400 2.064 1.456 15 53.203 29.168 76.183 11.468 0

  SAD 167.573 7.073 1.046 5.037 81.531 11.398 12.547 4.936 29.198 14.805 -

  Češka 136.601 3.979 1.890 1.484 14.346 77 12.414 39.496 56.092 6.822 -

  Holandija 121.903 47.804 3.185 4.333 3.068 272 24.982 11.502 21.812 4.944 -

  Brazil 108.868 102.174 97 2.683 0 0 339 1.531 979 1.066 -

  Španija 93.128 16.011 205 226 1.315 188 13.625 21.486 33.331 6.740 -

  Grčka 92.879 9.205 284 47.699 10.866 45 10.143 11.711 1.650 1.275 -

  Rumunija 91.872 15.400 1.856 2.093 1.363 1.604 19.547 30.586 13.307 6.115 -

  Makedonija 77.834 22.052 5.726 2.990 221 105 18.466 21.377 4.948 1.949 -

 • 47

  3.8. IZVOZ I UVOZ BiH PO ODJELJCIMA HARMONIZOVANOG SISTEMA U PERIODU 2013-2016.u hiljadama EUR

  HSIzvoz Uvoz

  2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

  UKUPNO 4.284.880 4.438.904 4.595.141 4.815.403 7.756.386 8.282.559 8.104.929 8.262.995

  I Žive životinje; proizvodi životinjskog porijekla 65.188 58.579 96.683 87.856 226.370 233.481 266.064 249.552

  II Biljni proizvodi 65.852 81.238 103.333 135.339 339.284 363.161 386.949 391.470

  IIIMasti, ulja i voskovi životinjskog ili biljnog porijekla 47.322 47.725 60.647 72.881 82.972 77.049 85.534 105.588

  IVProizvodi prehrambene industrije; pića, alkoholi; duhan 166.138 144.458 157.386 181.679 758.134 733.289 739.585 761.728

  V Mineralne tvari 558.394 484.260 377.503 382.914 1.557.090 1.438.358 1.154.494 1.041.194

  VIProdukti hemijske industrije ili srodnih industrija 271.805 309.073 360.478 394.870 754.372 800.443 803.687 815.013

  VII Plastične mase; kaučuk 117.099 127.410 145.278 163.170 439.104 485.531 515.049 549.648

  VIIISirova koža, štavljena koža i krzna; sedlarski proizvodi 87.345 75.247 82.707 79.546 217.886 246.619 236.629 238.142

  IX Drvo; drveni ugalj; pluto; proizvodi od slame 296.287 329.763 341.998 372.767 84.529 97.833 105.404 121.204

  X Drvna celuloza; papir i karton 119.365 117.642 132.993 123.304 180.109 198.052 198.247 207.284

  XI Tekstil i tekstilni proizvodi 189.873 217.426 252.939 259.449 422.986 504.218 523.315 564.039

  XIIObuća, šeširi i ostala pokrivala glave, kišobrani i štapovi 284.899 340.604 327.162 344.286 141.498 168.307 171.654 168.753

  XIIIProizvodi od kamena, gipsa, cementa i keramike; staklo 26.736 32.052 27.056 33.562 143.581 154.847 160.467 174.005

  XIVBiseri; dragulji i plemeniti metali; metalni novac 18.490 6.608 6.177 6.310 6.413 7.126 6.487 7.300

  XV Obični metali i proizvodi od običnih metala 896.729 894.301 844.654 803.314 715.708 767.115 785.355 804.982

  XVI Mašine; elektrotehnička oprema 439.492 480.355 520.552 534.940 954.461 1.195.419 1.123.995 1.147.280

  XVII Vozila, avioni i plovila 133.146 153.353 162.180 163.476 478.964 530.626 547.336 593.399

  XVIIIOptički, muzički i medicinski instrumenti; satovi 8.719 8.813 10.519 12.842 92.657 98.583 111.871 112.898

  XIX Oružje i streljivo 32.473 47.066 69.583 87.528 4.061 3.235 3.603 5.342

  XX Razni proizvodi 459.413 482.869 515.236 575.320 155.947 179.035 178.986 203.980

  XXI Umjetnine, kolekcionarski predmeti i starine 109 44 78 50 236 210 215 192

  Neraspoređeno 5 16 1 - 25 20 4 -

  ROBNA RAZMJENA BiH S INOSTRANSTVOM U EURTABELE I GRAFIKONI

 • 48

  ROBNA RAZMJENABiH S INOSTRANSTVOM 2016.

  3.9. IZVOZ I UVOZ BiH PO PODRUČJIMA I OBLASTIMA KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI U PERIODU 2013-2016.

  u hiljadama EUR

  KDIzvoz Uvoz

  2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

  UKUPNO 4.284.880 4.438.904 4.595.141 4.815.403 7.756.386 8.282.559 8.104.929 8.262.995

  A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 102.223 104.755 112.903 142.415 338.068 362.415 409.393 389.699

  A01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima 52.366 54.811 63.474 84.607 332.320 358.092 402.954 380.761

  A02 Šumarstvo i sječa drva (iskorištavanje šuma) 45.039 45.757 44.185 52.672 3.442 2.599 4.612 5.515

  A03 Ribolov i akvakultura 4.818 4.187 5.245 5.136 2.306 1.724 1.827 3.423

  B Vađenje ruda i kamena 59.867 58.342 49.686 51.654 868.232 782.993 578.087 468.585

  B05 Vađenje uglja i lignita 18.670 22.082 18.503 14.941 159.881 164.659 157.930 132.376

  B06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina - 6 23 - 690.943 595.760 395.195 316.094

  B07 Vađenje metalnih ruda 29.059 25.588 20.948 25.108 2.056 4.571 6.360 516

  B08 Vađenje ostalih ruda i kamena 12.137 10.667 10.212 11.604 15.351 18.004 18.602 19.599

  C Prerađivačka industrija 3.703.001 3.950.649 4.153.829 4.332.751 6.436.016 7.048.219 7.025.224 7.307.979

  C10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 318.545 296.633 369.364 400.637 908.574 892.898 897.778 940.817

  C11 Proizvodnja napitaka 21.140 21.778 22.320 26.525 165.031 168.539 174.138 167.547

  C12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 8.085 7.162 10.841 12.328 47.893 39.096 37.164 38.660

  C13 Proizvodnja tekstila 37.776 43.080 56.600 58.155 267.712 322.450 336.914 354.096

  C14 Proizvodnja odjeće 154.795 177.718 201.793 209.996 145.090 168.694 169.930 196.527

  C15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 305.124 355.864 345.418 358.851 270.156 317.174 330.736 334.486

  C16Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

  221.494 252.730 274.905 300.631 81.519 95.613 101.304 116.124

  C17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 111.224 104.361 117.332 106.337 175.507 195.709 194.790 203.810

  C18 Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa 85 234 433 275 773 793 885 811

  C19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 239.220 246.067 157.364 147.168 590.778 569.678 483.631 477.246

  C20 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 190.901 222.639 258.131 299.338 594.107 616.127 645.944 668.246

  C21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 45.546 55.470 54.871 59.757 242.708 283.422 269.218 276.875

  C22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa 117.544 126.938 145.405 163.512 344.693 385.736 403.568 428.398

  C23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 37.566 46.323 44.152 44.211 182.290 200.757 200.079 210.994

  C24 Proizvodnja baznih metala 579.496 564.790 546.243 467.898 483.664 483.039 522.420 520.369

 • 49

  KDIzvoz Uvoz

  2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

  C25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme 304.717 336.594 380.939 442.258 290.454 365.318 331.241 333.845

  C26 Proizvodnja računala te elektroničkih i o