Roadmapto Venus

  • Published on
    01-Nov-2014

  • View
    6.580

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Werkboek Roadmap to Venus

Transcript

<ul><li> 1. Roadmap to Venus DOOR DE FEMINISERING VAN DE MARKT EN SAMENLEVING VERANDERT DE ROL VAN GELD, MERKEN, RECLAME EN BUSINESSMODELLEN DRAMATISCH The Future Institute Juni 2008 </li> <li> 2. Roadmap to Venus Justien Marseille Erwin Witteveen In deze voorpublicatie enige hoofdstukken, paragrafen en cases uit het boek Roadmap to Venus, dat volgens planning eind 2008 zal verschijnen. De eerste versie van het manuscript is al gereed. De uiteindelijke tekst zal nog herzien en aangevuld worden, op grond van de uitkomsten van een werksymposium van 20 juni, van de input van discussies op een online platform over Roadmap to Venus. En aan de hand van wensen en suggesties van de uitgevers met wie we in bespreking zijn. Kevin Kelly zou spreken van a book in progress. Wij spreken van: een boekproductie op feminiene grondslag. De eerste druk van het boek, zal derhalve meteen al een herziene versie zijn. Justien Marseille (1966) Trendanalist sinds 1993. Richtte in 1999 The Future Institute op; bureau voor trendanalyse en toekomstschetsen. Lid van de Speakers Academy, regelmatig gastdocent bij o.a TU Twente. Publiceert regelmatig in vakbladen. Erwin Witteveen (1962) Publicist, econoom, journalist met specialisaties economie en marketing. Vaste medewerker van het vakblad MarketingTribune. </li> <li> 3. Tekst: Erwin Witteveen/Justien Marseille Ontwerp: Circe van Bergen Drukwerk: Ted Gigaprint Met dank aan: Founding parents: Rabobank/Robeco Circle of inspirators: Anneke Ammerlaan Annedien Hoen Anneke Vlieger Balou van der Ven Brigitte Slot Martijn Aslander Mauk Mulder Nicoline Heinze Nol van der Mortel Symen van Wijk Bronnen: Lifehacking.nl Matthieu Weggeman Bernard Lietear Hans Achterhuis Kevin Kelly Schumpeter Cbs Deborah Tannen Geert en Geertjan Hofstede Arnold Heertje Friedman Marketingfacs Frankwatching.nl Geenstijl.nl RTL/Gooische Vrouwen Great Place To Live Vice Venus Marcom08 Consumententrends 2008 Mindz Seats2meet En iedereen die we vergeten zijn.. </li> <li> 4. Roadmap to Venus Rechten: (vrij naar Eckhart Wintzen) Alles wat je leuk vindt in dit werkboek mag je gebruiken, navertellen, kopieren, overtikken en jatten. Als je er maar bijvertelt waar je het vandaan hebt en je nog eens aan ons denkt als je er rijk van wordt. Inspiratie vonden we in vele bronnen, welke je kan inzien via http://del.icio.us/jhmarseille/huntingfarming. Steun kregen we van Rabobank Nederland, diverse mensen dachten al mee, nu is het tijd voor een volgende stap. </li> <li> 5. INHOUD Roadmap to Venus [1] INLEIDING (De veranderingen die plaats vinden kunnen pas begrepen worden en tot bloei komen, zodra oude paradigmas worden vervangen door nieuwe paradigmas.) Illustratief inspirerend interview Martijn Aslander: Dan heb je geld, maar wat dan? [2] FROM HUNTING TO FARMING (Van hebben naar delen, van transactie naar relatie, van hirarchie naar netwerk. Dat zijn de meest in het oog springende kenmerken van Venus.) [3] DE DEMOGRAFISCHE BASIS ONDER DE VENUS-TREND (Van masculien naar feminien. De jongste generatie mannen heeft aanzienlijk meer feminiene kenmerken. Hierdoor verdwijnen de dominante masculiene uitgangspunten waarop organisaties gebouwd zijn.) [4] ALS GOD EEN MAN WAS, DAN IS INTERNET EEN VROUW (De samenhang tussen de feminiseringstrend en de internetrevolutie.Twee trends die nauw verweven zijn en elkaar versterken. De internetrevolutie heeft de bouwstenen bezorgd voor de feminiene samenleving. Internet is een vrouw.) Illustratief inspirerend interview Professor Arnold Heertje: Een echte econoom is geen boekhouder. </li> <li> 6. [5] HERZIENING VAN OUDE ECONOMISCHE WETTEN (Geld wordt weer middel in plaats van doel. Geld was zowel het ultieme statussymbool, als d drijfveer achter het masculiene (economisch) handelen. Maar geld wordt steeds minder sexy, zodat de rol van geld steeds kleiner wordt.) [6] GRATIS! (There is no such thing as a free lunch. Desondanks hebben allerlei gratis, bijna-gratis en pseudo- gratis business-modellen de bestaande orde in vele economische sectoren al overhoop gegooid.) [7] MERKEN, MARKTEN, BUSINESS-MODELLEN, RECLAME EN MARKETING (Bestaande merken, markten, producten en diensten zijn meestal gestoeld op masculiene uitgangpsunten. Ze worden opnieuw ontworpen op basis van feminiene kenmerken. Hetzij door de oude aanbieders, hetzij door nieuwe aanbieders.) [8] PAS OP MET PINK-WASHING! (Wie oude masculiene producten slechts van een roze feminien laagje voorziet, wordt genadeloos ontmaskerd. Wie succes wil hebben, moet op zoek naar de onderliggende waarden van het veranderingsproces.) [9] ONTKENNING EN GEZICHTSBEDROG (De ijsberg-theorie. De fundamentele veranderingen zitten meestal onder het oppervlak verstopt. Wie de kansen wil grijpen in de feminiene wereld, moet vooral op zoek naar de onderliggende waarden van de veranderingen. De trend sleept langzaam voort, om opeens explosief tot ontbarsting te komen.) [10] VERSNELLENDE EN VERTRAGENDE TRENDS (Het Hillary-effect. Alhoewel feminisering vooral een mannending is, zal de trend versneld worden door vrouwen met macht, die de wereld en organisaties ordenen, vanuit een vrouwelijke invalshoek. Anderzijds wordt de trend weer vertraagd door een groep vrouwen; de groep jonge carrire-vrouwen met een masculiene inhaalslag.) </li> <li> 7. </li> <li> 8. [1]INLEIDING Overal om ons heen zien we de wereld al veranderen. Er is een hele reeks veranderingen waarneembaar, met allemaal dezelfde eigen- schap: ze zijn gestoeld op vrouwelijke waarden en kenmerken. Al deze veranderingen opgeteld, vormen tezamen een feminiseringstrend die vergaande en ingrijpende gevolgen heeft voor hoe de westerse samenleving over tien jaar is geordend. De wereld van geld, producten, markten, merken en bedrijven, is nu nog grotendeels gestoeld op masculiene uitgangspunten. Doordat de feminiene uitgangspunten domi- nant worden, verandert de ordening. Als de uitgangspunten veranderen, verandert de we- reld fundamenteel. Zo zal de rol van geld als dominante aanjager en meeteenheid drastisch verminderen. Die nieuwe (bedrijfs)economische wereld in aantocht, noemen we Venus. Geld kwam van Mars, maar wat komt straks van Venus? </li> <li> 9. De feminiseringstrend Een studie naar de economische gevolgen van de Westerse feminiseringstrend, mag niet los worden gezien van de theorien over paradigmas. Zonder dat wij het altijd beseffen, is ons huidige economische denken, gebaseerd op een serie paradigmas die als masculien aangeduid kunnen worden. Met als meest kenmerkende exponenten: bedrijven willen zoveel mogelijk winst maken, ze willen groeien. En alles draait om geld, alles heeft een prijs. Wie al tientallen jaren met deze paradigmas is groot gebracht, ziet dit al gauw als onwrikbare waarheden. In werkelijkheid zijn het echter slechts vronderstellingen. Niet meer, niet minder. De feminiseringstrend heeft net als de internetrevolutie- de eigenschappen dat het bestaande vooronderstellingen aanvecht, en ons uitdaagt om nieuwe paradigmas te formuleren. Masculiene waarheden transformeren in nieuwe feminiene bouwstenen voor een economische ordening van bedrijven en van de maatschappij. De verschuiving van een masculiene naar een feminiene samenleving, doorbreekt de oude paradigmas op het ge- bied van waardecreatie en economische kengetallen, de tijdslijnen die we hanteren, de verdeling van macht, de waarde van merken en de rol van communicatie. De wellicht meest spraakmakende conclusie van dit boek, is dat we voorspellen dat geld gaat verdwijnen.Dat is bewust wat gechar- geerd gesteld, met als doel om vastgeroeste paradigmas los te wrikken. Geld blijft heus wel bestaan voorlopig. Maar de rol van geld als d onbetwiste drijfveer achter het economisch handelen, verkleint aanzienlijk. Feminisering deels veroorzaakt door vergrijzing De Westerse maatschappij feminiseert. Deze feminisering wordt, hoe tegenstrijdig dit ook klinkt, niet zo zeer veroorzaakt door de toenemende invloed en kapitaalkracht van de werkende vrouw. Juist de vergrijzing en de komst van de netwerkgeneratie zijn de belangrijkste oorzaken van de ontwikkeling from hunting to farming. De vergrijzing is van grote invloed, omdat zowel mannen als vrouwen aanzienlijk meer feminien gedrag gaan vertonen, naarmate ze ouder worden*. Meer oog voor de lange termijn, meer neiging tot delen en meer belang aan relaties dan aan prestaties, zijn enige kenmerken van dit feminiene gedrag. In de feminiene samenleving ontleent men meer eer aan samenwerken en delen, in tegenstelling tot de masculiene periode die we achter ons laten, waar het accent ligt op wedijver en presteren. Het zijn uitgerekend deze feminiene kenmerken, die ook worden toegeschreven aan de netwerkgeneratie, zij die geboren werden n 1980. Met andere woorden: deze komende generatie heeft als gehl dus zowel de mannen als de vrouwen- een grotere femininiteit, dan de voorgaande generaties. Deze generatie is ook nog eens opgegroeid met alle mogelijke technologie, die behulpzaam is bij het gehoor geven aan de wens tot meer samenwerken boven wedijveren. Het nut van paradigmas Om de samenhang te zien tussen beginnende trends n en de enorme gevolgen over enkele jaren, is het verhelderend om te kijken naar de rol van paradigmas in veranderingsprocessen... * Hofstede, Allemaal Andersdenkenden, 2005 </li> <li> 10. Even mijn mail checken Een woonhuis zonder internetaansluiting? Dat roept nu meewarige blikken op. Hoe kun je dan je mail checken? Alleen dat al. Een bedrijf zonder internet? Dat is anno 2008 zo goed als ondenkbaar. Toch is het nog maar nauwelijks tien jaar geleden dat de meerderheid van de Nederlandse managers geen heil zag in het gebruik van internet... Het nadeel van paradigmas Paradigmas zijn heel nuttig, maar hebben ook een nadeel. Ze leiden tot starheid en belemmeren creatief en inventief omgaan met veranderingen. De valkuil van paradigmas... De 40+ mannen die het moeilijk krijgen Dit boek gaat nadrukkelijk niet over feminisme. Het gaat er niet over of er wel of niet meer vrouwen op de arbeidsmarkt komen. En of er meer vrouwen door gaan dringen tot... Verantwoording De observaties en voorspellingen in dit boek, zijn gebaseerd op academische research, bronnenstudies, professioneel trendwatching en een vleugje futurologie. U zoekt wetenschappelijk bewijs? Zoekt u dan vooral verder. De toekomst valt niet te bewijzen. Maar men kan er wl op anticiperen. Je kunt het ook omdraaien. Noem eens n argument waarom in 2018 alles nog hetzelfde zou zijn als in 2008? De achter ons liggende geschiedenis van de economische veranderingen geeft erg weinig aanleiding om dat te verwachten... </li> <li> 11. 0 </li> <li> 12. Dan heb je geld, maar wat dan? Interview met Martijn Aslander </li> <li> 13. Martijn Aslander (man, 35 jaar) is een exponent bij uitstek van de feminiene economie. De manier waarop hij werkt en leeft, biedt een vooruitblik op de nieuwe economie in wording. Aslander is zijn tijd vooruit, lapt de economische modellen van de 20ste eeuw aan zijn laars, en creert zijn eigen nieuwe economische wetten, wars van hirarchie, controle, bezit en jobtitles. Het netwerk staat centraal. De rol van geld als dominante factor in het economisch handelen neemt zienderogen af. Plezier in het werk is criterium nummer n, en lifehacking is zijn credo. Wie Aslander inhuurt als consultant of als spreker, krijgt geen tariefkaart of offerte. De klant bepaalt achteraf maar wat het waard was. Betaling in natura? Geen probleem! Waarmee de Belastingdienst en passant voor geheel nieuwe problemen wordt gezet. Een consultantsrapport schrijft hij niet. Pure verspilling, niemand leest dat, en papier zet niet in beweging, aldus Aslander. Aslander trotseert de gangbare gebruiken, maar hij doet niet zomaar wat. Al zijn handelingen en gedachtes kan hij onderbouwen met de modernste visies en theorien van honderden wetenschappers en experts. Aslander is eigenlijk een pragmatische no nonsense-intellectueel, een feminiene ondernemer en een padvinder in n. </li> <li> 14. Hij heeft nog nooit een baan gehad. En ook nog nooit een uitkering. Hij is ongrijpbaar en moeilijk in een hokje te plaatsen. Hij is zeker geen flierefluiter, maar oogt juist heel energiek en actief. Wat doet Aslander eigenlijk voor de kost? Hij beaamt dat het erg nuttig kan zijn voor de beeldvorming en voor de communicatie als je je beroep in n of een paar woorden kunt samenvatten. Op zijn website (www.martijnaslander.nl) omschrijft hij zichzelf in drie woorden: lifehacker, connector, resourcerer. Ik wil dingen in beweging zetten. Mezelf en anderen ontwikkelen. De meeste tijd besteed ik aan leren en denken. De rest van mijn tijd breng ik door met andere mensen en breng ik mensen met elkaar in contact, zo verduidelijkt Aslander zijn levensinvulling. De resourcerer Aslander, leest, leert en denkt. De connector Aslander heeft een netwerk van 6000 interessante en hooggekwalificeerde mensen. Hij brengt de juiste mensen met elkaar in contact en vormt zodoende coalities van groepen mensen met aanvullende kwaliteiten, die op adhoc-basis projectmatig samenwerken. De lifehacker Aslander combineert op een handige manier eenvoudige technologische hulpmiddelen en een efficinte eigentijdse werkwijze, tot een way of working waarmee men veel meer kan do...</li></ul>