Risiko, risikoappetitt og risikotoleranse: Styrets verkt£¸y ¢â‚¬› pdfapp ¢â‚¬› 10._Are...¢  makt enn p£¥

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Risiko, risikoappetitt og risikotoleranse: Styrets verkt£¸y...

 • www.finansnorge.no

  Risiko, risikoappetitt og risikotoleranse: Styrets verktøy Are Jansrud, analysesjef Finans Norge

 • www.finansnorge.no

  Styring og kontroll i bank: En klassisk historie om hvorfor det går galt ….

  • Dårlig (risiko)strategi • Lorenzo lånte ut i stor stil til europeiske fyrster,

  noe Cosimo I i sin tid hadde lagt ned forbud mot

  • Dårlig drift(sfokus) • Lorenzo hadde mer fokus på politisk posisjon og

  makt enn på driften av Medici-banken, samt en noe mer dekadent livsstil enn Cosimo I

  • Dårlig kontroll • Cosimo I engasjerte seg personlig aktivt både i

  den nitidige bokføringen og i revisjoner av avdelingene / avdelingslederne. Lorenzo ”delegerte” bokføringen og foretok ikke revisjoner.

 • www.finansnorge.no

  Risiko

  It is not what we know, but what we do not know

  which we must always address, to avoid major

  failures, catastrophes and panics.

  3

  Event not in sample …

  Richard Feynman, fysiker

 • www.finansnorge.no

  Eller: Risiko

  It is not what we know, but what we do not know

  which we must always address, to avoid major

  failures, catastrophes and panics.

  4

  Event not in imagination …

  Richard Feynman, fysiker

 • www.finansnorge.no

  Eller: enda verre ….

  It is not what we know, but what we do not know

  which we must always address, to avoid major

  failures, catastrophes and panics.

  5

  Event not in imagination …

  Richard Feynman, fysiker

 • www.finansnorge.no

  Et (for) enkelt verdensbilde

  Vet at det vil skje noe Vet ikke om det skjer noe

  Vet ikke hva som kan skje Risikorammer «UNK-UNKS»(og «svarte svaner» …)

  Vet hva som kan skje Ingen risiko(men slik er ikke verden …) Beredskapsplaner

  6

 • www.finansnorge.no

  Har DU lyst til å sitte med ansvaret Når

  skjer?

  7

  DETTE

 • www.finansnorge.no

  Disney-metoden som inspirasjonskilde

  1. Utenforstående: tenk som en utenforstående for å få en analytisk, ekstern oppfatning av utfordringen.

  2. Drømmer: brainstorming - avvikende tenkning for å få kreative og radikale ideer.

  3. Realister: pragmatiske realister som bruker konvergent tenkning for å vurdere ideene.

  4. Kritikere: vurderer planen for å identifisere svakheter, hindringer eller risiko.

  8

 • www.finansnorge.no

  Et enkelt risikobilde

  Sikker

  Sannsynlig

  Middels

  Lite sannsynlig

  Usannsynlig

  Ubetydelig Lav Middels Høy Ekstrem

  9

  Konsekvens

  Sa nn

  sy nl

  ig he

  t

 • www.finansnorge.no

  Grunnleggende måter å forholde seg til risiko på

  Sikker

  Sannsynlig

  Middels

  Lite sannsynlig

  Usannsynlig

  Ubetydelig Lav Middels Høy Ekstrem

  10

  Konsekvens

  Sa nn

  sy nl

  ig he

  t•Avstå •Dele •Begrense •Akseptere

 • www.finansnorge.no

  De 4 grunnleggende måtene å forholde seg til risiko på

  •Avstå

  •Dele

  •Begrense

  •Akseptere 11

  Forby / Avvikle

 • www.finansnorge.no

  De 4 grunnleggende måtene å forholde seg til risiko på

  •Avstå

  •Dele

  •Begrense

  •Akseptere 12

  Forby / Avvikle

  Forsikre / Finansielle sikringer / Joint venture

 • www.finansnorge.no

  De 4 grunnleggende måtene å forholde seg til risiko på

  •Avstå

  •Dele

  •Begrense

  •Akseptere 13

  Forby / Avvikle

  Forsikre / Finansielle sikringer / Joint venture

  Risikorammer / Nedsalg

 • www.finansnorge.no

  De 4 grunnleggende måtene å forholde seg til risiko på

  •Avstå

  •Dele

  •Begrense

  •Akseptere 14

  Forby / Avvikle

  Forsikre / Finansielle sikringer / Joint venture

  Risikorammer / Nedsalg

  = Risikotoleransen

 • www.finansnorge.no

  Et enkelt risikobilde

  Sikker

  Sannsynlig

  Middels

  Lite sannsynlig

  Usannsynlig

  Ubetydelig Lav Middels Høy Ekstrem

  15

  Konsekvens

  Sa nn

  sy nl

  ig he

  t

 • www.finansnorge.no

  Et enkelt risikobilde

  Sikker

  Sannsynlig

  Middels

  Lite sannsynlig

  Usannsynlig

  Ubetydelig Lav Middels Høy Ekstrem

  16

  Konsekvens

  Sa nn

  sy nl

  ig he

  t

 • www.finansnorge.no

  Et enkelt risikobilde

  Sikker

  Sannsynlig

  Middels

  Lite sannsynlig

  Usannsynlig

  Ubetydelig Lav Middels Høy Ekstrem

  17

  Konsekvens

  Sa nn

  sy nl

  ig he

  t Beredskapsplaner

  Scenarioer Stresstesting

  Optimalisering av kapital vs inntjening

  Prosessforbedring

  «Business as usual»- risikostyring

 • www.finansnorge.no

  Definisjoner

  • Risk appetite means the aggregate level and types of risk an institution is willing to assume within its risk capacity, in line with its business model, to achieve its strategic objectives.

  • Risk capacity means the maximum level of risk an institution is able to assume given its capital base, risk management and control capabilities as well as its regulatory constraints.

  18

 • www.finansnorge.no

  Risikotoleranse - definisjoner

  • COSO’s Enterprise Risk Management – Integrated framework: “The amount of risk, on a broad level, an entity is willing to accept in pursuit of value.”

  • GL44: “‘Risk tolerance/appetite’ is a term that embraces all relevant definitions used by different institutions and supervisory authorities. These two terms are used here interchangeably to describe both the absolute risks an institution is a priori open to take (which some call risk appetite) and the actual limits within its risk appetite that an institutions pursues (which some call risk tolerance).”

  Risikotoleransen gir uttrykk for hvilke risikotyper og det maksimale nivå på risiko – samlet og per risikotype – som styret er villig til å la selskapet bli eksponert mot for å realisere selskapets mål.

 • www.finansnorge.no

  Risikotoleranse – krav og forventninger

  GL44: «The key responsibilities of the management body should include setting and overseeing … the overall

  risk strategy and policy of the institution, including its risk tolerance/appetite and its risk management framework”

  BCBS: “Accordingly, the board should: … Establish, along with senior management and the CRO, the bank’s risk appetite, taking into account the competitive and regulatory landscape and the bank’s long-term interests, risk exposure and ability to manage risk effectively”

  EBA Consultation paper: Guidelines on internal governance The management body’s responsibilities should include setting, approving and overseeing

  the implementation of: … the overall risk strategy including its risk appetite and its risk management framework

  Finanstilsynet – Modul for operasjonell risiko: «I strategien bør styret tydelig definere sin operasjonelle risikotoleranse. Fastsettelsen av risikotoleransen skal definere nivået på operasjonell risiko som foretaket er villig til å akseptere …»

 • www.finansnorge.no

  Hvorfor risikotoleranse-utsagn?

  • Tydeliggjøre sammenhengen mellom (forretningsmessige) beslutninger og strategien

  • Sikre konsistent adferd

  • Bevisst utnyttelse av kapasiteten til å påta seg risiko

  • Bare det å utarbeide og fastsette risikotoleransen skaper verdi i seg selv !

 • www.finansnorge.no

  Internasjonal status – bank (Kilde: 2015 risk management survey of major financial institutions: Rethinking risk management – Banks focus on non-financial risks and accountability, EY)

  • Topp fokusområder for styret og ledelsen: • compliancerisiko (57%), risikoappetitt (47%), kredittrisiko (32%)

  • Topp fokusområder for CRO: • regulatorisk compliance (61%), risikoappetitt (59%), kredittrisiko (57%)

  • 70% har en «significant linkage of risk appetite to business planning»

  • Enkeltbeslutninger: 43% «largely tested» og 51% «somewhat tested» mot risikoappetitten

  • Viktigste parametre: • Kapitalrelaterte forholdstall (83%), mål for funding/likviditet (83%), kapitaldekning (77%),

  konsentrasjonsrammer (66%), Tier 1-krav (64%)

  • 83% har startet å etablere en risikoappetitt-tilnærming for ikke-finansielle risikoer • 74% benytter en tilpasset tilnærming for ikke-finansielle risikoer, som omfatter både

  kvantitative og kvalitative elementer innenfor rammeverket for operasjonell risiko

  • 22

 • www.finansnorge.no

  Risikotoleranse – mulig rammeverk

  Risikotoleranse- utsagn

  («statement») Rammer og måltall

  Organisering og ansvarsforhold

  Måling og rapportering

  Beslutninger

 • www