Riscuri de Credit

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/23/2019 Riscuri de Credit

  1/14

  BNM a ini iat proiectul de implementare a registrului riscurilor de credit

  Pe 15 iunie 2015, Banca Na ional a Moldovei a ini iat proiectul de implementare a Registrului Riscurilor de Credit.

  Acesta este un sistem inormatic modern pentru colectarea, stocarea, prelucrarea i anali!asistematic a inorma iei detaliate cu privire la toate creditele acordate de "ncile licen iate din Repu"lica Moldova. Riscul de credit repre!int riscul de pierdere #n ca!ul #n carede"itorul "ncii nu ram"ursea! un credit la scaden i sau nu ac$it do"#n!ile aerente.

  %mplementarea Registrului Riscurilor de Credit va permite Bncii Na ionale s monitori!e!emai eicient calitatea creditelor din sistemul "ancar i s solicite "ncilor implementarea #ntimp util a msurilor necesare pentru diminuarea pierderilor poten iale din activitatea decreditare. Acest sistem va diminua considera"il timpul necesar pentru colectarea i

  prelucrarea inorma iei cu privire la portooliile de credit i va reduce eorturile "ncilor de raportare ctre BNM. %norma ia colectat va i gestionat de BNM, aplic#nd cele mai "unestandarde interna ionale de securitate, respect#nd strict legisla ia #n vigoare cu privire la

  pstrarea secretului "ancar i protec ia datelor cu caracter personal.

  &olu ia inormatic va i implementat p#n #n trimestrul %%, 201' de ctre un consor iu interna ional ormat din( &ele) *& &.p.A. +%talia, &.C. Cr-stal&-stem &.R./. +Romnia i &.C. &iveco Romnia &.A. +Romnia.

  Registrul Riscurilor de Credit va i utili!at de BNM doar #n scopul activit ii sale desupraveg$ere a sistemului "ancar. Acest sistem nu are scop comercial i nu va concura cuserviciile prestate de companii private #n domeniul istoriilor de credit.

  Risc de creditare

  Prin risc de creditare, denumit si risc de insolva"ilitate a de"itorilor, este deinit riscul cado"inda, creditul sau am"ele sa nu poata i ram"ursate la scadenta sau sa ie ram"ursate

  partial si este speciic "ancilor a caror unctie importanta in economie este creditarea. Avindin vedere ca la "a!a incapacitatii de ram"ursare a creditului de catre de"itori+imprumutatistau diverse cau!e se impune o a"ordare distincta a riscului de creditare si anume(

  Riscul aerent de"itorilor personae i!ice si personae uridice Riscul de tara

  %ncapacitatea de ram"ursare a creditului de catre de"itori personae uridice este datorataactiunii unor anumiti actori(

  Mediu inconurator ca totalitate a actorilor e)ogeni, de natura economica,politica,

  sociala si care isi impugn amprenta in mod decisive, asupra de"itorului persoanauridical

  Persoana uridical insusi

 • 7/23/2019 Riscuri de Credit

  2/14

  Calitatea si moralitatea managementului care este greu de apreciat de catre "anca, de

  aceea "anca solicita anumite relatii de la terti privind managementul in treprinderii sirelatiilor managementului cu personalul

  %ncapacitatea intreprinderii de a se adapta pietei sau noului in materie de "revete,

  inventii si inovatii.*)ista o multitudine de actori care contri"uie separate sau corelat la maniestarea riscului decredit care pot i clasiicati in(

  3actori speciici pietei 4 sectorul de activitate sau produsul se ale in declin, crestereapreturilor la materiile prime si utilitati, intensiicarea concurentei, cresterea ratelordo"in!ii etc

  3actori legati de politica "ancara 4 nerespectarea legilor, regulamentelor si normelor"ancare, control intern sla", standarte sca!ute in deinirea politicii de creditare,concentrarea imprumuturilor pe anumite sectoare, pe anumite categorii de clienti ai

  pietei, asumarea de riscuri de creditare ridicate in comparative cu puterea inanciara a"ancii

  3actori legati de politica guvernantala 4 iscalitatea su" toate aspectele sale, legistricte de protective a mediului inconurator, reglementari privind protectia mediuluiinconurator, reglementari privind protectia consumatorului, suprimarea unoracilitate

  3actori internei ai irmei imprumutate 4 management deectuos, intentia de a rauda"anca, greve ale personalului, pierderi te$nologice, productie ara desacere.

  oti acesti actori tre"uie urmariti permanent deoarece varia!a permanent, unii neiind su"controlul direct al "ancii.

  Riscul de credit, la rindul sau, are trei componente(

  1 Riscul de neplata se reera la aparitia unui comple) de evenimente de neplata cum ari(neplata unei o"ligatii scadente

  2 Riscul de e)punere se reera la incertitudinea legata de nivelul sumei care va deveinpierdere

  6 Riscul de recuperare se reera la incertitudine asupra momentului si valorii recuperateprin e)ecutia garantiei.

  Aceste elemente nu se cunosc anticipat si deprind de o multitudine de actori cum ar itipul garantiilor, situatia girantilor, conte)ul economic, politic, legislative.

  Sistemul bancar din Republica Moldova - evaluri, prognoze i recomandri

  Dei nregistreaz rezultate fnanciare satisctoare,sistemul bancar din Republica Moldova va avea de nruntatn 201 crizele institu!ionale i de guvernan! corporativanacronice ce au b"ntuit sectorul n anii preceden!i#

  $tabilitatea i rezilien!a sistemului va f n acelai timptestat de un mediu macroeconomic imprevizibil% o

 • 7/23/2019 Riscuri de Credit

  3/14

  relansare economic nc frav n &niunea 'uropean, riscde incapacitate de plat i escaladarea con(ictului din&craina, dar i o nou posibil recesiune n )edera!ia Rus#

  Balana riscurilor n sistemul bancar*n perioada analizat, iunie 201+ martie 201, s-au intensifcat riscurilee.terne /i riscurile monetar-valutare# *n acelai timp, riscurileinstitu!ionale /i de guvernan corporativ au rmas la un nivel ma.im /inu au suerit scimbri vizibile a de perioada precedent# petitulbncilor pentru risc a crescut vizibil n aceeai perioad, oerta de credit ncretere nt"mpin"nd o cerere pe msur# Riscurile macroeconomice /i decredit au rmas r scimbri esen!iale a! de anul precedent,re(ect"nd o activizare economic, susinut /i de o politic monetaracomodativ prelungit a 3ncii 4a!ionale#

 • 7/23/2019 Riscuri de Credit

  4/14

  5ntensifcarea riscurilor externe pentru sistemul bancar autoton s-aprodus n principal pe dimensiunea 6$5# stel criza politic /i economicdin &craina a avut /i are un potenial destabilizator pentru ntreagaregiune# 7otenialul contagios al acesteia s-a re(ectat prin depreciereamonedelor na!ionale a Rusiei, a &crainei, a 8azastanului /i a8"rg"zstanului, dar /i a leului moldovenesc de/i din punct de vedereundamental economia Republicii Moldova nu prezenta riscuri n acestsens# 6reterea economic a &' a rmas frav 9un avans de doar 0,:2;n trimestrul patru al anului 201+# 'volu!ia pe termen scurt rm"ne subspectrul unei in(a!ii cu mult sub inta de 2; 90,

 • 7/23/2019 Riscuri de Credit

  5/14

  Depozitele au urmat o dinamic volatil, n special n a doua Bumtate aanului 201+# stel, de/i n august 201+ se atesta o cre/tere frav de

 • 7/23/2019 Riscuri de Credit

  6/14

  Riscul de credit i de pia rm"n a f ancorate sub aspectulindicatorilor de stabilitate fnanciar a sistemului bancar# stel, sufcien!acapitalului ponderat la risc este la un nivel ce dep/e/te conortabilminimul de 1>;, find de 22,E; n ian%1# $cderea indicatorului nultimele luni de analiz este n principal rezultatul e.pansiunii rapide a

  portooliului de credite# Rentabilitatea activelor rm"ne la un nivel de1,>; la s"ritul anului /i este ntr-o u/oar cretere a de valoarea de1,1; nregistrat pentru 2012# 6u e.cepia F'.imbanGH, toate bncile aunceiat anul 201+ pe proft# Aotu/i, marBa net din dob"nzi a sczut n201+ a de anul precedent /i s-a situat la +,E-+,@;, iar pondereacreditelor neperormante n total credite bancare a nregistrat o u/oarscdere n mediu pe sistem#

 • 7/23/2019 Riscuri de Credit

  7/14

  Riscul cel mai ridicat pentru sistemul bancar autoton vine totu/i din

  zona funcionrii instituiilor i a culturii corporative din sistemulbancar autoton nc frave# nul 201+ a repus n discuie capacitateadecidenilor politici /i a instituiilor abilitate de a ace a unor crize dinsistemul bancar dar /i a efcacitii instrumentelor a(ate la dispoziiaacestora#Consideraii de economie politic6u o eticet de pre ntre +20-:2>,E mil# MD? o estimare conservativde altel criza 3ncii de 'conomii a reprezentat mostra clasic adisunc!ionalit!ilor unui stat, iar din acest punct de vedere soluia gsitde Iuvern nu reprezint o surpriz# )c"nd abstrac!ie de managementuldeectuos al bncii, criza 3'M a pus n eviden a/a-numitul FtriungiH al

  inefcacit!ii institu!ionale 9sau un cerc vicios auto-ntreinut= c"nd niciuna dintre institu!iile de stat implicate n acest caz nu a acionat lapotenialul ma.im conerit de lege# stel, 3anca 4aional nu a avutFcuraBulH abordrilor ca i n cazul F5nvestprivatbanGH sau F&niversalbanGH indic"nd de apt c un supravegetor bancar puternic ntr-un mediuinstituional slab este o soluie periculoas pentru stabilitatea fnanciar,mediul concurenial bancar /i viabilitatea sectorului pe termen lung#Iuvernul practic s-a dezis de banc, uit"nd ntre timp de interesul public/i ignor"nd soluiile viabile de redresare a situaiei# 5ar sistemulBudectoresc doar a amplifcat cercul vicios al incapacitii instituionale#Dac cel puin una dintre aceste trei instituii /i ndeplinea obligaiunileinstituionale reie/ind din prioritatea interesului public, criza 3ncii de'conomii ar f ost rezolvat r a preBudicia imaginea sistemului bancar,

 • 7/23/2019 Riscuri de Credit

  8/14

  a Iuvernului, a 3ncii 4aionale, dar /i a atractivitii investiionale a riin general#

  Provocri i prognoe pe termen scurt i mediuJ 6iclul unei politici monetare rela.ate pare s aBung la s"rit#

  7relungirea inoportun a acestuia ar putea duce la acumulareavulnerabilit!ilor n sistemul bancar, n principal prin e.punerea la risculdiscrepan!ei scaden!elor, av"nd n vedere e.pansiunea robust a creditripe ondul ncrederii sczute n sistemul bancar# 3anca 4a!ional trebuie nacest conte.t s mbunt!easc politica de comunicare /i smonitorizeze minu!ios pozi!ia fecrei bnci#

  J 6alitatea /i unc!ionalitatea institu!ional sczut va rm"ne ncontinuare un risc maBor pentru sistemul bancar autoton# Mai mult dec"tat"t, n conte.tul unui an electoral inefcacitatea institu!ional poate

  dep/i limitele anilor preceden!i# 7e termen scurt, bncile trebuie sintensifce /i s efcientizeze comunicarea cu prile cointeresate nvederea contracarrii unor posibile deteriorri de imagine#

  J petitul de risc al bncilor va continua s fe alimentat de politicamonetar rela.at, dar poate f curbat de instabilitatea regional acut#5nteraciunea dintre ace/ti doi actori comport /i riscuri ridicate deacumulare a unor vulnerabiliti adiionale pentru stabilitatea fnanciar asistemului bancar#

  J 4ivelul creditelor neperormante va continua s rm"n la un nivel

  ridicat n special din cauza restructurrii creditelor neperormante laanumite instituii bancare# $olu!ionarea acestei probleme necesit oabordare mai activ din partea 3ncii 4a!ionale, dar /i a ecipelor demanagement a bncilor respective prin ortifcarea departamentelor decolectare a creditelor e.pirate, elaborarea sistemelor de preveniretimpurie 9FearlK LarningH=, revizuirea condiiilor de transer a dosarelor decredit n departamentele de colectare, a modului de restructurare acreditelor etc#

  Recomandri de politici

  *n perioada imediat urmtoare gradul de alert a institu!iilor responsabilede stabilitatea fnanciar a sistemului bancar trebuie ridicat la ma.im, iarsituaia trebuie monitorizat pe patru dimensiuni%

  -evoluia calitii portooliului de credit /i ntreprinderea unor msuriadi!ionale de soluionare a problemelor din bncile cu cele mai ridicatee.puneri

  -intensifcarea monitorizrii poziiilor discrepan!ei dintre active /i pasive /ia poziiei valutare

  -monitorizarea ndeaproape a scimbrilor n acionariatul bncilorblocarea n timp util a tranzaciilor suspecte

 • 7/23/2019 Riscuri de Credit

  9/14

  -elaborarea unor pacete de propuneri legislative de reormare a cadruluiguvernanei corporative a bncilor din Republica Moldova

  7e termen scurt este absolut necesar de asigurat securitatea investi!iilorn sectorul fnanciar# *n acest sens, este necesar de sporit transparen!a

  privind ac!ionariatului bncilor, iar importan!a proteBrii drepturilor deproprietate este crucial# ceasta ar e.clude speculaiile reeritor lagrupele de interese /i ar reduce la minim stimulentele de preluri pseudo-legale sau ciar ilicite a importante pacete de aciuni n cadrulinstitu!iilor bancare actuale#

  Factorii de risc

  Ponderea relativ mare a creditelor neperformante n totalcredite pe sistemul bancar Rcn>10% dup 2009! ceea ce adeterminat "ncile s #7i maore!e reducerile pentru pierderi lacredite, apt ce implic #ng$e8area unui volum mai mare de lic$idit8i7i, respectiv, cre7terea costurilor de oportunitate pentru "nci.

  Recuperrile la credite au nregistrat un nivel sczut 28.4 %din creditele anulate n a. 2011! - denot necesitatea #m"unt8irii

 • 7/23/2019 Riscuri de Credit

  10/14

  activit8ii "ncilor cu privire la ram"ursarea creditelor, care au ostanterior trecute la pierderi"radul de concentrare sectorial a creditelor este mare+creditele acordate industriei 7i comer8ului 56.9: #n a. 2011 denot cre7terea vulnera"ilit8ii a8 de un anumit sector.

  Riscul creditar riscul apari8iei pierderilor #n re!ultatul neonorrii #n termen sau #n

  #ntregime a o"liga8iunilor inanciare de ctre de"itor conorm condi8iilor contractului. ;nscopul evalurii riscului creditar 7i determinrii limitelor e)punerii la riscului creditar al"ncii #n conormitate cu actele normative #n vigoare.

  ;n procesul de acordare a creditelor, o deose"it aten8ie tre"uie acordat gestiuniiriscului de credite, care tre"uie orientat spre minimi!area acestuia. ;n acest sens, este necesara lua #n considerare at#t riscul agregat +al #ntregului portooliu de credite, c#t 7i risculindividual +pe iecare tip de credit din portooliu, astel, #nct aceste riscuri s ie corelate,ceea ce ar permite administrarea corect a portooliului de credite.

  *ste important aptul ca riscul individual de creditare s ie evaluat #n momentulacordrii creditului, deoarece cu c#t mai adecvat va i evaluat riscul, cu at#t mai pu8in

  pro"a"il va i reali!area lui. ;n aceast privin8, este necesar evaluarea corect a

  credi"ilit8ii clien8ilor "ancari at#t din punct de vedere al raportrii inanciare, c#t 7i din punctde vedere al posi"ilit8ii de acoperire a valorii creditului prin garan8ii. Aici, este ca!ul saplicm cele mai eiciente 7i mai perormante metode de diagnosticare a clien8ilor "ancari, deevaluare a riscului de aliment 7i a riscului de creditare, de estimare a valorii garan8iilor.

  ;n ceea ce prive7te riscul de credit, acesta tre"uie evaluat prin compara8ie cu"eneiciile pe care "anca se a7teapt s le o"8in din acordarea creditelor, cea mai importantunc8ie a managementului "ancar iind cea de control 7i anali! a calit8ii portooliului decredite, #ntruct sla"a calitate a creditelor constituie una din principalele cau!e alealimentului "ancar.

  Banca tre"uie s dispun de sisteme eiciente de revi!uire 7i raportare care sinorme!e conducerea superioar a "ncilor despre modul #n care sunt implementate politicile

  de creditare, calitatea 7i caracteristicile portooliului de credite ale "ncii, relectnd po!i8iade pia8 7i cererea pentru o "anc, strategia sa de aaceri 7i de risc 7i capacitatea sa de aacorda credite.

  Mrimea riscului de credit repre!int suma care poate i pierdut #n ca!ulneram"ursrii sau restan8ierii creditului. Pierderea ma)imal posi"il se limitea! doar lavolumul creditului neram"ursat Restan8ierele nu aduc pierderi directe, #ns indirecte,determinate de c$eltuielile la do"n!i pltite creditorilor "ncii +deponen8ii sau de pierdereado"n!ilor +avantaul alternativ de la plasarea repetat #n activitatea "ncii a sumelorram"ursate #n termen. *)punerea la riscuri este vala"il pe toat perioada creditrii. Risculapare de la momentul eli"errii creditului 7i este pre!ent pn la ram"ursarea inal aacestuia.

  ;n "a!a nivelului iecrui risc #n parte, se sta"ile7te nivelul generali!ator al riscului #ntran!ac8ia de credit respectiv, #n "a!a cruia, #n comun cu categoria creditului, se determin

 • 7/23/2019 Riscuri de Credit

  11/14

  a!a de risc a tran!ac8iei. cau!ele principale ale insolva"ilit8ii

  "ncilor #n 8rile cu economie #n tran!i8ie, constau #n calitatea oas a activelor 7i eli"erareade credite noi, care nu se ram"ursea! la timp?.

  Potrivit reglementrilor pruden8iale interne ale "ncilor comerciale din Repu"licaMoldova, suma total a #mprumuturilor acordate de"itorilor nu poate dep7i mai mult de cinci#n capitalul normativ total, iar suma datoriilor nete la creditele acordate la !ece persoane,inclusiv la grupurile persoanelor ac8ionnd #n comun, nu tre"uie s dep7easc 50: din

  portooliul total al creditelor "ncii.Portooliul optim de credite tre"uie s corespund intereselor "ncii privind

  proita"ilitatea 7i riscul. Prin urmare, acesta tre"uie gestionat astel, #nct s ie gsit cea mai"un corela8ie #ntre risc 7i proitul scontat, astel, #nct "anca s evite pierderile re!ultate dincreditele pro"lematice.

  Anali!a riscului de creditare este reali!at #n scopul evalurii "onit8ii clientului, aposi"ilit8ii sale reale de ram"ursare a creditului la scaden8. Aceasta presupune organi!areaanali!ei clientului pe "a!a unor principii care s asigure luarea #n considerare a tuturoraspectelor inanciare sau neinanciare care au impact asupra clientului, a activit8ii sale, a

  proitului su, a capacit8ii sale de ram"ursare. Aceste principii sunt cunoscute su" denumireade cei 7ase C ai creditorului 4 Caracterul, Capacitatea, Cas$ul, Colateralul, Condi8iile 7iControlul. Pentru a acorda creditul "anca tre"uie s ie satiscut de toate aceste aspecte care

  privesc iecare principiu #n parte.

  Banca Na8ional a Moldovei a instituit riscul de credit, pentru care prevede colectarea,stocarea, prelucrarea i anali!a sistematic a inorma iei detaliate cu privire la toate creditele acordate de "ncile licen iate din Repu"lica Moldova. Riscul de credit repre!int riscul de

  pierdere #n ca!ul #n care de"itorul "ncii nu ram"ursea! un credit la scaden i @ sau nu ac$it do"n!ile aerente.

  %mplementarea Registrului Riscurilor de Credit va permite Bncii Na ionale s monitori!e!e

  mai eicient calitatea creditelor din sistemul "ancar i s solicite "ncilor implementarea #ntimp util a msurilor necesare pentru diminuarea pierderilor poten iale din activitatea decreditare.

  Acest sistem va diminua considera"il timpul necesar pentru colectarea i prelucrareainorma iei cu privire la portooliile de credit i va reduce eorturile de raportare ale "ncilor ctre BNM. %norma ia colectat va i gestionat de BNM, aplicnd cele mai "une standardeinterna ionale de securitate, respectnd strict legisla ia #n vigoare cu privire la pstrarea secretului "ancar i protec ia datelor cu caracter personal.

 • 7/23/2019 Riscuri de Credit

  12/14

  Aproape toate "ncile, #ntro msur mai mare sau mai mic, # i asum riscul de credit, ceeace presupune necesitatea anali!ei atente a modului #n care evoluea! #n timp calitatea

  portooliului de credite, cu impact deose"it asupra proita"ilit ii, adecvrii capitalului i #ncrederii generale #n "anca respectiva.

  Riscul de credit este identiicat, olosind diverse metode de evaluare asolva"ilit ii"eneiciarilor de #mprumut, #ns maoritatea acestor metode se"a!ea! pe un anumitsistem de calculare a coeicien ilor inanciari. i pentru apreveni apari ia acestui risc, #n

  practica "ancar, ace ti coeicien i inanciari nu tre"uie s dep easc anumite norme.

  Conorm &tandardelor %nterna ionale de Creditare, #n ca!ul riscului de credit,o entitatetre"uie s pre!inte pentru iecare clas de instrumente inanciare(

  valoarea care repre!int cel mai "ine e)punerea sa ma)im la riscul decredit la dataraportrii, r a lua #n considerare nici un el de garan iereal de inut sau orice ameliorare a

  ratingului de credit

  o descriere a garan iilor reale de inute drept asigurare sau a altorameliorri ale ratingului de credit

  inorma ii cu privire la ratingul de credit pentru active inanciare care nu

  sunt nici restante, nici depreciate

  valoarea conta"il a activelor inanciare care ar i, #n alt situa ie, restante

  sau depreciate, ale cror condi ii au ost renegociate.

  Atunci c#nd o entitate o" ine active inanciare sau neinanciare #n decursul perioadei intr#nd#n posesia garan iilor reale pe care le de ine sau prin solicitarea unor alte ameliorri ale ratingului de credit +de e)emplu, garan iile, iar aces tip de active respect criteriile derecunoa tere din alte &tandarde, o entitate tre"uie s pre!inte(

  natura i valoarea conta"il a activelor o" inute

  atunci c#nd activele nu sunt u or converti"ile #n numerar, politicile sale pentru cedarea unorastel de active sau pentru utili!area lor #n activit ile sale.

  Reali!nd sarcina de proiect recomandat, au ost diagnosticate pro"lemele, recomandatesolu8iile 7i progno!ate eectele e)puse mai os(

  Nr. Pro"lema Recomandri@ solu8ii *ecte

  1. estiunea riscului decredit.

  1Controlul permanent alriscului.a permite prevenirea risculuide credit i luarea la

  timp a deci!iilor necesare, #nainte caincidentul s ai"loc.

 • 7/23/2019 Riscuri de Credit

  13/14

  2Actuali!area permanent a dosarelor clien ilor pe toat perioadade creditare.apermite cunoa terea e)actde ctre "anc asitua iei clien ilor si#n vederea progno!rii risculuide credit.

  6%mplementarea unui sistem de gestiune preventiv.a permite prevenirea

  situa iilorneavora"ile ce ducla maniestareariscului de credit #ncadrul "ncii.

  2. *valuarea riscului decredit.

  1*ectuarea anali!ei inanciare a clientului prin intermediul sistemului de calculare acoeicien ilora permite determinarea solva"ilit ii clientului, a inanciari.

  posi"ilit ilor salereale de ram"ursare acreditului lascaden .

  6. Modalit i de eliminarea riscului de credit

  1tili!area mai multor orme de garantare acreditelor.a stimula pe#mprumutat#nrespectareao"liga iilor asumate i va asigurasecuritatea crean elor"ncii.

  2Perec ionarea normelor metodologice i respectarea regulamentelor interneprivind creditareaa permite acordareacreditelor #n limitelema)imeunc ionarilor

  "ncii,persoanelor ailiateetc.

  6Dptimi!area proceduriide monitori!are acreditelor.a duce lamic orareacreditelorpro"lematice.

  EAcordarea unor creditesigure, cu o pro"a"ilitatema)im de ram"ursarea

  permiterespingereacreditelor care seclasiic caFdu"ioase? conormmetodei scoring.

  5

 • 7/23/2019 Riscuri de Credit

  14/14