of 195 /195
Riješeni ispitni zadaci iz predmeta STATIKA KONSTRUKCIJA 1 Arhitektonsko-graðevinski fakultet Banjaluka, 2012

Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

gf

Text of Rijeseni Ispitni Zadaci Iz Statike Konstrukcija 1

 • Rijeeni ispitni zadaci iz predmeta

  STATIKA KONSTRUKCIJA 1

  Arhitektonsko-graevinski fakultetBanjaluka, 2012

 • UVOD

  Ova "skripta u izradi" predstavlja skup rijeenih ispitnih zadataka iz predmeta

  Statika konstrukcija 1 koji se trenutno odrava tokom petog semestra u okviru studijskog

  programa graevinarstvo na Arhitektonsko-graevinskom fakultetu u Banjaluci. Skripta

  je predviena iskljuivo za internu upotrebu u cilju lakeg savladavanja gradiva. Treba je

  koristiti samo kao pomono sredstvo za pripremu ispita i kolokvija, nakon to su

  savladane osnove gradiva i sve to je raeno na vjebanjima. Automatsko itanje

  rijeenih zadataka, bez razumijevanja osnova statike, e teko dovesti do znanja

  neophodnog potrebnog za polaganje pismenog dijela ispita.

  Tokom posljednjih godina nastavni plan se mijenjao. Tako su se nekad u okviru

  predmeta obraivali uticaj pokretnog optereenja i metod zamjene elemenata. Ovi

  dijelovi gradiva se ne rade na predmetu od kolske 2011/12.

  Svi zadaci su djelo autora izuzev sljedeih:

  - 2. zadatak 12.9.2008. i 1. zadatak 30.6.2008. (zbirka profesora Dragoljuba Nikolia)

  - 1. zadatak 8.2.2010. (Boris Levajac)

  - 4.10.2010. (Nataa Mra).

  Dati su zadaci u periodu od 2008. do 2012. godine. Prilikom skeniranja zadaci

  nisu poredani hronoloki. To je ispravljeno dodavanjem hronolokih bookmarks-a koje

  moete koristiti za navigaciju po dokumentu.

  Sve primjedbe i sugestije su dobrodole.

  Uspjeno uenje vam elim.

  Banjaluka, decembar 2012.

  Aleksandar Borkovi

 • NaslovUvod29.5.2008.30.6.2008.4.7.2008.18.7.2008.12.9.2008.26.9.2008.10.10.2008.20.11.2008.13.2.2009.27.2.2009.24.4.2009.16.5.2009.g116.5.2009.g222.5.2009.g122.5.2009.g214.10.2009.8.2.2010.22.2.2010.24.5.2010.25.6.2011.28.6.2010.12.7.2010.6.9.2010.24.9.2010.4.10.2010.12.2.2011.26.2.2011.29.4.2011.9.7.2011.10.9.2011.24.9.2011.7.10.2011.29.12.2011.g129.12.2011.g219.1.2012.g2g111.2.2012.25.2.2012.12.4.2012.7.7.2012.21.7.2012.8.9.2012.22.9.2012.29.9.2012.