3

rijeke hrvatske

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: rijeke hrvatske
Page 2: rijeke hrvatske

I J E K EH R V A T S K E G o r a n Š a f a r e k & T o m i s l a v Š o l i ÊR

U sklopu višegodišnjeg projekta valorizacije, prezentacije i zaštitehrvatskih rijeka, kao kruna svega

UPRAVO JE IZAŠLA IZ TISKA VELIKA MONOGRAFIJA

ONO ŠTO RAZVIJENE ZEMLJE POSJEDUJU VEĆ DESETLJEĆIMA U HRVATSKOJ JE USPJELO TEK DANAS … OBJEDINITI SVE HRVATSKE RIJEKE U JEDNU KNJIGU!

◊ veliki enciklopedijski formatknjige 24 x 31 cm

◊ 328 stranica znanstveno po -pularnog teksta i fotografija

◊ oko 400 izuzetnih fotografijakoje su autori snimali bora -veći na svim hrvatskim rije -kama:

- iz kanua, čamaca i skela zavrijeme plovidbe po rijeka -ma- iz razine vode rijeka gaca-jući po vodi,- ispod razine vode, roneći - iz ptičje pe r spe ktive, svrhova strmih riječnih ka -njo na, iz sportskih aviona imotornih zmajeva

◊ kazalo pojmova i lokaliteta

◊ najkvalitetniji papir i vrhun-ski tisak,

◊ tiskano u hrvatskoj tiskari

KNJIGA JE NAJBOLJI PRIJATELJ!ALI, KNJIGA JE I NAJBOLJI POKLON PRIJATELJU!!!

Autori, Goran Šafarek & Tomislav Šolić već se više od jednogdesetljeća bave istraživanjem, opisivanjem, fotografiranjem,prezentacijom i zaštitom hrvatskih rijeka. Objavili su mnoštvoreportaža i članaka (autori su tekstova i fotografija) usljedećim časopisima: National Geographic, Meridijani, GEO,Moj planet, Putovanja, Croatia Airlines, Naturfoto (Nje-mačka), Gloss- Hrvatska, Priroda, Hrvatska vodoprivreda,Hrvatske šume ...

Uvodi u glavna poglavlja posebno su dizajnirani. Ilustracija s prika zima osnovnih obilježja nizinskih rijeka!

I Z D A V A Č K A K U Ć A V E D A

Page 3: rijeke hrvatske

IZ RECENZIJE:... treba istaknuti i mnoštvo izuzetnih fotografija, koje zorno doča -ravaju ljepotu i veliku raznolikost naših rijeka. Bogata zbirka foto -grafija dodatno potvrđuje ljubav i dugogodišnje iskustvo autora uistra živanju skrivenih kutaka naših rijeka. Treba naglasiti da Rijeke

Hrvatske popunjavaju prazninu u dosadašnjem izdavaštvu vezanomuz popularizaciju i prepoznavanje prirodnih vrijednosti naše zemlje.Ovdje se po prvi put sustavno i na jednom mjestu opisuju praktičkisve naše rijeke i njihove osobitosti, a čitatelju se pruža sveobuhvatani moderan pogled na ovo prirodno bogatstvo. Ono što ovu knjigu do-datno izdvaja od ostalih stručnih i znanstveno popularnih mono-grafija, upravo je osobno iskustvo u doživljaju, kao i velik entuzijazamautora za očuvanje naših rijeka.

Dr. sc. Andrej Stroj,Hrvatski geološki institut, Zagreb

“Mnogi odlaze u ribolov cijeloga ži -vota ne shvaćajući da ribe nisu pravicilj njihove potrage.”

Henry David Thoreau

Nakon svih glavnih poglavlja na -laze se sažeci na engleskom jeziku!

Opsežno kazalo s nazivima gra do -va, naselja, sela i zaselaka spo me -nutih u knjizi, svih rijeka, rječica ipo toka, nazivi vrsta riba i ostalogživotinjskog i biljnog svijeta zastu-pljenog na rijekama.

Posebno dizajnirana glavna poglavlja monografije s kratkim naznakamao sadržaju poglavlja.

Ilustracije s informativnim prika -zima osnovnih obilježja krških ri-jeka!

OVO JE KNJIGA ZA:• učenike osnovnih i srednjih škola, studente na fakultetima te

za njihove nastavnike i profesore;• za ribiče, planinare, raftingaše, izletnike, putnike i avanturiste;• za sve one kojima ljepota i značaj hrvatskih rijeka leži na srcu,

za ekologe i biologe i sve ljubitelje prirode OVA IZUZETNO VRIJEDNA KNJIGA DOBRODOŠLA JE TIJE LI -MA DRŽAVNE UPRAVE I SAMOUPRAVE KAO IDEALAN PO -KLON KAKO DOMAĆIM TAKO I STRANIM PAR TNERIMA. MONOGRAFIJA RIJEKE HRVATSKE

KANDIDAT JE ZA NAJLJEPŠU KNJIGU GODINE!!!