of 15 /15

Rijec ravnatelja - ss-elektrostrojarska-vz.skole.hr · PDF fileprirodoslovlje, tehnika i moderne tehnologije te nakon srednje . ... Na kraju školovanja učenici polažu završni i

Embed Size (px)

Text of Rijec ravnatelja - ss-elektrostrojarska-vz.skole.hr · PDF fileprirodoslovlje, tehnika i...

Page 1: Rijec ravnatelja - ss-elektrostrojarska-vz.skole.hr · PDF fileprirodoslovlje, tehnika i moderne tehnologije te nakon srednje . ... Na kraju školovanja učenici polažu završni i
Page 2: Rijec ravnatelja - ss-elektrostrojarska-vz.skole.hr · PDF fileprirodoslovlje, tehnika i moderne tehnologije te nakon srednje . ... Na kraju školovanja učenici polažu završni i

Rijec ravnatelja

32

Poštovani učenici,

Zadovoljstvo mi je pozdraviti sve vas koji ćete

izabrati Elektrostrojarsku školu za svoju srednju

školu i želio bih izraziti dobrodošlicu novoj

generaciji naših budućih učenika. Naša je škola

svojevrsni brend, prepoznatljiva institucija ne

samo u gradu Varaždinu i Varaždinskoj županiji

nego mnogo šire.

Zašto izabrati MEC? Zato što nudimo široku lepezu zanimanja, već

godinama atraktivnih i prilagođenih novom dobu

kojem svjedočite svojim postojanjem.

Elektrostrojarska škola u središte pozornosti

stavlja svoje učenice/učenike. S tim ciljem škola

neprekidno nabavlja najsuvremeniju opremu i

pridaje veliku pozornost stručnom napredovanju

te puno ulaže u stručno usavršavanje profesora

i modernizaciju nastave. To je jedan od razloga

uključivanja škole u brojne međunarodne projekte

(npr. iz Comenius i Leonardo da Vinci programa)

u kojima je do sada sudjelovao i usavršavao se

veliki broj učenika i profesora.

U svim našim učionicama i kabinetima instalirana

je oprema koja profesorima omogućava izvođenje

multimedijalne nastave. Većina profesora nastavne

materijale učenicima stavlja na školsku webnu

stranicu. Time učenici imaju na raspolaganju

sve potrebne materijale za učenje, ne moraju

puno (pre)pisati u bilježnicu i na satu imaju više

vremena za učenje i ponavljanje. Učenici svoje

radove također stavljaju na webnu stranicu i dijele

ih s drugima.

Osim redovne nastave i predmeta koji su definirani

planom i programom za pojedino zanimanje,

Elektrostrojarska škola svojim učenicima nudi i

dodatne sadržaje:

» Nastavu prilagođenu za polaganje ispita za

stjecanje ECDL diplome

» Školu stranih jezika s njemačkom diplomom

(DSD diploma)

» CISCO akademiju

» Robotiku

» Obnovljive izvore energije

» Rad u školskoj Novinarskoj družini

» Izbornu nastavu filozofije

i mnoge druge.

Uključivanjem u pojedine dodatne programe

učenici stječu znanja i vještine potrebne za

upis na željeni fakultet ili za dobivanje posla.

Učenici uz redovnu srednjoškolsku diplomu

mogu dobiti i međunarodne certifikate (ECDL

diplomu, CISCO diplomu, DSD diplomu itd…)

Učenici se školovanjem u tehničkim

zanimanjima (četverogodišnjim) pripremaju

za polaganje državne mature, programi iz

matematike dostatni su za polaganje mature

na A razini, a za ostale predmete organiziraju se

pripreme koje su za učenike besplatne.

Surađujemo s fakultetima na koje odlaze naši

učenici. Fakultet organizacije i informatike (FOI),

Fakultet elektrotehnike i računalstva (FER),

Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB) te

Veleučilište u Varaždinu (VELV) i ove su godine

Znanje je jedino jamstvo za uspjeh u životu.

Znanje je nešto što vam nitko ne može oduzeti.

Page 3: Rijec ravnatelja - ss-elektrostrojarska-vz.skole.hr · PDF fileprirodoslovlje, tehnika i moderne tehnologije te nakon srednje . ... Na kraju školovanja učenici polažu završni i

Obrazovni program tehničke gimnazije jednakovrijedan je

programu opće gimnazije. Posebnost je nastavnog plana

u tome što učenik uz općeobrazovne predmete bira tehničke

predmete iz područja elektrotehnike, elektronike, računalstva,

računalnih mreža, mehatronike ili robotike. Posebnost je i u tome

da se ti predmeti predaju kroz laboratorijske vježbe i na taj se način

objedinjuju teorija i praksa.

Tehnička gimnazija namijenjena je učenicima koje zanima

prirodoslovlje, tehnika i moderne tehnologije te nakon srednje

škole namjeravaju nastaviti obrazovanje. Zbog stjecanja vrlo

širokih općeobrazovnih znanja učenici tehničke gimnazije imaju

mogućnost upisa na sve visokoškolske ustanove, a posebice na

tehničke fakultete. Uz to učenici dobivaju praktična znanja koja im

omogućavaju zapošljavanje ukoliko ne žele nastaviti školovanje

na fakultetu. Učenici kroz veliki broj izbornih predmeta imaju

mogućnost razvijanja svojih specifičnih potencijala i kreativnosti.

tehnicka gimnazija

54

dodijelili Elektrostrojarskoj školi priznanje za

uspješan rad s učenicima, tj. imamo pravo

odabrati najbolje učenike za izravan upis na

spomenute fakultete.

Pozorno pročitajte opis pojedinih zanimanja

i odaberite onaj smjer koji najviše odgovara

vašim sposobnostima i zanimanjima.

Sudjelujte na natjecanjima, priključite se

svojim uspjesima mnogim učenicima koji su

u zadnjih dvadesetak godina osvajali brojna

priznanja i nagrade na državnoj i međunarodnoj

razini. Učite, osim u razredu, individualno s

profesorima mentorima, istražujte, otkrivajte,

učite se znanstvenom pristupu i logici kako

biste time otkrivali i ljepotu svijeta i života.

Čekamo mlade, vesele, ambiciozne ljude

svjesne važnosti osobnih ambicija, vrijedne

i samopouzdane koji će te ambicije uz našu

pomoć i ostvariti.

Želim vam svima puno uspjeha!

Ravnatelj Igor Kos

ZA NI MA NJA

opis

Page 4: Rijec ravnatelja - ss-elektrostrojarska-vz.skole.hr · PDF fileprirodoslovlje, tehnika i moderne tehnologije te nakon srednje . ... Na kraju školovanja učenici polažu završni i

elektrotehnicar tehnicar za racunalstvo

76

Program za zanimanje elektrotehničara omogućuje stjecanje znanja

potrebnih za polaganje državne mature (više razine) i nastavak

školovanja na tehničkim i srodnim fakultetima i veleučilištima.

Program matematike i fizike posebno je prilagođen višoj razini

državne mature i nastavku obrazovanja.

Onim učenicima koji žele nakon završetka školovanja početi

raditi u struci, ovo obrazovanje omogućuje stjecanje širokog

temeljnog obrazovanja iz područja elektrotehnike, ali i relativno

brzo prilagođavanje poslovima tehničara u pojedinim područjima

elektrotehnike. Kroz izborne i fakultativne programe stručnih

sadržaja u 3. i 4. godini učenici mogu stjecati i uža stručna znanja iz

pojedinih područja elektrotehnike i računalstva.

Učenici tijekom svojeg četverogodišnjeg obrazovanja koriste

najsuvremeniju opremu iz područja računalstva, automatike i

robotike primjenom CAD/CAM tehnologije.

Program zanimanja tehničar za računalstvo omogućuje stjecanje

znanja potrebnih za polaganje državne mature (više razine)

i nastavak školovanja na tehničkim fakultetima i veleučilištima.

Namijenjen je učenicima koji se žele kvalitetno pripremiti za nastavak

školovanja ili za obavljanje poslova tehničara za računalstvo.

Učenici tijekom svojeg četverogodišnjeg obrazovanja koriste

suvremenu računalnu opremu. Uče i pripremaju se za poslove

održavanja strojne i programske opreme, za programiranje različitih

aplikacija, uspostavljanje i održavanje lokalnih mreža, uporabu

internetske i multimedijske tehnologije, uspostavu i korištenje

baza podataka, uporabu aplikacijskih programskih paketa za razna

područja te za planiranje računalnog razvoja ustanove ili poduzeća.

Program omogućuje i stjecanje znanja i razvijanje sposobnosti za

visokoškolsko obrazovanje na tehničkim i njima srodnim fakultetima

(FER, FOI, Veleučilište u Varaždinu).

Page 5: Rijec ravnatelja - ss-elektrostrojarska-vz.skole.hr · PDF fileprirodoslovlje, tehnika i moderne tehnologije te nakon srednje . ... Na kraju školovanja učenici polažu završni i

Program zanimanja omogućuje stjecanje znanja potrebnih za

polaganje državne mature (više razine) i nastavak školovanja na

tehničkim fakultetima i veleučilištima.

Program je namijenjen učenicima koji se žele kvalitetno

pripremiti za nastavak školovanja ili za obavljanje poslova

tehničara za mehatroniku.

Mehatronika je interdisciplinarno područje koje povezuje znanja

iz elektronike, strojarstva i računalstva. Zbog stalnog napretka

tehnike, u kojoj više nema oštrih granica između pojedinih stručnih

područja, pojavila se potreba za stručnjacima koji će moći projektirati

i održavati složene mehatroničke sustave te njima rukovati.

Program obuhvaća rad najmodernijom opremom u području

računalstva, rad CNC tehnologijama, projektiranje uz pomoć

računala (CAD/ CAM, Catia, Solid Edge) i rad robotima.

Uz stručne predmete redovne nastave učenici mogu birati i stručne

predmete kroz izbornu i fakultativnu nastavu.

Program zanimanja WEB dizajner omogućuje stjecanje znanja

potrebnih za polaganje državne mature (više razine) i nastavak

školovanja na tehničkim fakultetima i veleučilištima u području

informatike, računalstva, grafike, multimedije.

Program je namijenjen učenicima koji se žele kvalitetno pripremiti za

nastavak školovanja ili za obavljanje poslova webnog dizajnera.

Webni dizajn interdisciplinarno je područje koje obuhvaća

računalstvo, informatiku, grafiku. Učenici se osposobljavaju za

rad najmodernijim programskim alatima u webnim i grafičkim

tehnologijama. Nastava se odvija u suvremeno opremljenim

računalnim učionicama.

Odmah na početku školovanja učenik postupno ulazi u svijet webnih

tehnologija. Webne su tehnologije multidisciplinarne pa paralelno

s tim učenik usvaja temeljna znanja iz informatičkih tehnologija,

grafike i likovne umjetnosti, a u trećoj godini uči programske alate za

webno programiranje. U četvrtoj specijalizira webni dizajn tako da je

kao završeni dizajner osposobljen za razvoj webnih sadržaja.

tehnicar za mehatroniku web dizajner

98

Page 6: Rijec ravnatelja - ss-elektrostrojarska-vz.skole.hr · PDF fileprirodoslovlje, tehnika i moderne tehnologije te nakon srednje . ... Na kraju školovanja učenici polažu završni i

Program zanimanja omogućava stjecanje znanja potrebnih za

polaganje državne mature (više razine) i nastavak školovanja na

tehničkim fakultetima i veleučilištima za grafiku i dizajn.

Učenici tijekom svoga četverogodišnjeg obrazovanja koriste

suvremenu računalnu opremu i najmodernije grafičke alate za

grafički dizajn, izradu animacija, prezentacija, izradu reklama, 3D

modeliranje i za izradu multimedijalnih web stranica. Rade grafičkim

alatima (Adobe paketi) za izradu i oblikovanje različitih tiskarskih

medija kao što su npr. prospekti, katalozi, plakati, novine, brošure,

etikete, kutije, knjige i sl.

Grafiku ubrajamo u multidisciplinarne tehnologije što znači da

učenici proučavaju i znanja iz informatike, likovne umjetnosti, web

tehnologija, 3D tehnologija i dr. Posebni naglasak je na proučavanju

stručnih predmeta koje jednim dijelom učenici mogu birati kao

izborne programe u četvrtoj godini svojeg školovanja.

medijski tehnicar graficki urednik dizajner

1110

Program zanimanja omogućuje stjecanje znanja potrebnih za

polaganje državne mature (više razine) i nastavak školovanja

na tehničkim fakultetima i veleučilištima u području informatike,

računalstva, grafike, multimedije.

Program je namijenjen učenicima koji se žele kvalitetno

pripremiti za nastavak školovanja ili za obavljanje poslova

medijskog tehničara.

Program medijskog tehničara interdisciplinaran je i on u sebi

objedinjava informatiku, webni dizajn, likovnu umjetnost,

računalne mreže, programiranje za web, baze podataka, film,

audio i videotehniku.

Obrazovni program medijskog tehničara usmjeren je prije svega na

primjenu računala u području medija koji se obrađuju uporabom

računala i pretežno distribuiraju putem interneta. To su poslovi

poput izrade webnih stranica, obrade fotografija, obrade zvuka i

filmova na računalima.

Page 7: Rijec ravnatelja - ss-elektrostrojarska-vz.skole.hr · PDF fileprirodoslovlje, tehnika i moderne tehnologije te nakon srednje . ... Na kraju školovanja učenici polažu završni i

Program zanimanja omogućava stjecanje znanja potrebnih za

polaganje državne mature (više razine) i nastavak školovanja na

tehničkim fakultetima i veleučilištima za grafiku i dizajn.

Učenici tijekom svojega četverogodišnjeg obrazovanja upoznaju

pojedine faze tehnološkog procesa izrade grafičkog proizvoda kao

što su priprema (uče i rade na grafičkom oblikovanju i osmišljavanju

pojedinih grafičkih proizvoda- letaka, kutija, etiketa, knjiga, brošura u

različitim grafičkim aplikacijama), tisak (uče i rade na najmodernijim

tiskarskim strojevima) i dorada (uče i rade na svim završnim

procesima izrade grafičkog proizvoda kao što su savijanje, sabiranje,

numeriranje, lijepljenje, rezanje itd.).

Poseban je naglasak na proučavanju stručnih predmeta koje jednim

dijelom učenici mogu birati kao izborne programe u četvrtoj godini

svojeg školovanja

(obrtnički – trogodišnji)

Program se sastoji od općeobrazovnog, stručno – teorijskog i

praktičnog dijela.

Praktična nastava izvodi se dva dana tjedno u školskoj radionici

(tiskari), kod obrtnika ili trgovačkog društva koje se bavi grafičkom

djelatnošću.

Poslovi i radni zadaci grafičara pripreme su obrada i priprema

materijala za otiskivanje, izrada tiskovnih formi za pojedinu tehniku

tiska i priprema proizvodnje.

Tijekom školovanja učenici oblikuju i izrađuju različite grafičke

proizvode kao što su knjige, prospekti, plakati, etikete, brošure,

kutije, blokovi. Unose tekst i slike u računalo, slažu ga i oblikuju,

rade moguće korekcije te izrađuju tiskovne forme potrebne za tisak.

Nakon završetka školovanja učenici se mogu zaposliti u grafičkim

poduzećima koja se bave izradom/proizvodnjom različitih grafičkih

proizvoda. Zanimanje je danas jako traženo na našem tržištu rada.

Postoji i mogućnost nastavka školovanja.

Posebni uvjeti:

Ugovor o naukovanju i liječnička svjedodžba medicine rada.

graficki tehnicar graficar pripreme

1312

Page 8: Rijec ravnatelja - ss-elektrostrojarska-vz.skole.hr · PDF fileprirodoslovlje, tehnika i moderne tehnologije te nakon srednje . ... Na kraju školovanja učenici polažu završni i

(JMO)

Školovanje za zanimanje bravara osposobljava učenike za sljedeće

poslove:

» izradu metalnih, bravarskih, građevinskih konstrukcija

» upoznavanje i rad s CAD / CAM tehnologijama u strojarstvu

Učenicima je osigurana praksa u školskoj radionici.

Praktična se nastava izvodi jedan dan u školi, a najmanje dva dana

tjedno kod licenciranog obrtnika ili u poduzeću koje ima licencu

obrtničke komore.

Na kraju školovanja učenici polažu završni i pomoćnički ispit za koji

im Hrvatska obrtnička komora izdaje posebnu svjedodžbu koja služi

za napredovanje u struci.

Nakon tri godine radnoga iskustva u struci bravari mogu polagati

majstorski ispit koji im omogućuje otvaranje vlastitog obrta. Postoji i

mogućnost nastavka školovanja.

Posebni uvjeti:

Ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom ili trgovačkim

društvom te liječnička svjedodžba medicine rada.

(obrtnički – trogodišnji)

Program se sastoji od općeobrazovnog, stručno – teorijskog i

praktičnog dijela.

Praktična nastava izvodi se dva dana tjedno u školskoj radionici

(tiskari), kod obrtnika ili trgovačkog društva koje se bavi grafičkom

djelatnošću.

Poslovi su i radni zadaci grafičara tiska proizvodnja svih vrsta

grafičkih proizvoda: knjiga, kutija, ambalaže, etiketa, brošura, novina.

Tijekom školovanja učenici rade, ovisno o tehnici tiska, na različitim

strojevima za tisak, pripremaju i miješaju boje, realiziraju tisak,

kontroliraju tehnološki proces otiskivanja.

Nakon završetka školovanja učenici se mogu zaposliti u grafičkim

poduzećima koja se bave izradom/proizvodnjom svih vrsta

grafičkih proizvoda.

Zanimanje je danas vrlo traženo na našem tržištu rada.

Postoji i mogućnost nastavka školovanja.

Posebni uvjeti: Ugovor o naukovanju i liječnička svjedodžba

medicine rada.

graficar tiska bravar

1514

Page 9: Rijec ravnatelja - ss-elektrostrojarska-vz.skole.hr · PDF fileprirodoslovlje, tehnika i moderne tehnologije te nakon srednje . ... Na kraju školovanja učenici polažu završni i

(JMO)

Školovanje za zanimanje tokara osposobljava učenike za sljedeće

poslove:

» samostalan rad na najmodernijm tokarskim strojevima,

upravljanje CNC strojevima

» rad s najmodernijim CAD / CAM tehnologijama

Učenicima je osigurana praksa u školskoj radionici.

Praktična nastava izvodi se jedan dan u školi, a najmanje dva dana

tjedno kod licenciranog obrtnika ili u poduzeću koje ima licencu

obrtničke komore.

Na kraju školovanja učenici polažu završni i pomoćnički ispit za koji

im Hrvatska obrtnička komora izdaje posebnu svjedodžbu koja služi

za napredovanje u struci. Nakon tri godine radnoga iskustva u struci

tokari mogu polagati majstorski ispit koji im omogućuje otvaranje

vlastitog obrta. Postoji i mogućnost nastavka školovanja.

Posebni uvjeti:

Ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom ili trgovačkim

društvom te liječnička svjedodžba medicine rada.

(JMO)

Školovanje za zanimanje urara osposobljava učenike:

» za upoznavanje s tehnologijom mjerenja vremena

» za održavanje mehaničkih i elektroničkih i digitalnih satova

» za rad s najmodernijim CAD / CAM tehnologijama

Praktična nastava izvodi se jedan dan u školi, a najmanje dva dana

tjedno kod licenciranog obrtnika ili u poduzeću koje ima licencu

obrtničke komore.

Na kraju školovanja učenici polažu završni i pomoćnički ispit za koji

im Hrvatska obrtnička komora izdaje posebnu svjedodžbu koja služi

za napredovanje u struci.

Nakon tri godine radnog iskustva u struci urari mogu polagati

majstorski ispit koji im omogućuje otvaranje vlastitog obrta. Postoji i

mogućnost nastavka školovanja.

Posebni uvjeti:

Ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom ili trgovačkim

društvom te liječnička svjedodžba medicine rada.

tokar urar

1716

Page 10: Rijec ravnatelja - ss-elektrostrojarska-vz.skole.hr · PDF fileprirodoslovlje, tehnika i moderne tehnologije te nakon srednje . ... Na kraju školovanja učenici polažu završni i

(JMO)

Školovanje za zanimanje puškara osposobljava učenike:

» za poslove popravka i održavanja naoružanja, optičkih

instrumenata u naoružanju i ostale opreme u tehnologiji

naoružanja

» za upoznavanje s najmodernijim CAD / CAM tehnologijama koje

se primjenjuju u proizvodnji i održavanju naoružanja

Praktična nastava izvodi se jedan dan u školi, a najmanje dva dana

tjedno kod licenciranog obrtnika ili u poduzeću koje ima licencu

obrtničke komore.

Na kraju školovanja učenici polažu završni i pomoćnički ispit za koji

im Hrvatska obrtnička komora izdaje posebnu svjedodžbu koja služi

za napredovanje u struci. Nakon tri godine radnoga iskustva u struci

puškari mogu polagati majstorski ispit koji im omogućuje otvaranje

vlastitog obrta. Postoji i mogućnost nastavka školovanja.

Posebni uvjeti:

Ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom ili trgovačkim

društvom te liječnička svjedodžba medicine rada.

(JMO – trogodišnji)

Program se sastoji od općeobrazovnog, stručno – teorijskog i

praktičnoga dijela (programa naukovanja). Praktična nastava

izvodi se jedan dan u školi, a najmanje dva dana tjedno kod

licenciranog obrtnika ili poduzeća koje ima licencu obrtničke komore.

Nakon školovanja učenik je osposobljen za poslove montaže,

održavanje i kontrole audio, video i komunikacijske opreme te

održavanje i montažu računalne opreme, zatim rad u programima

za projektiranje računalom i programima za obradu zvuka i slike

(učenici se za ove poslove osposobljavaju kroz izborne sadržaje u

računalnim radionicama i školskim laboratorijima).

Na kraju školovanja učenici polažu završni i pomoćnički ispit za

koji im Hrvatska obrtnička komora izdaje posebnu svjedodžbu.

Elektroničar – mehaničar može nakon tri godine radnoga iskustva u

struci polagati majstorski ispit koji mu omogućuje otvaranje vlastitog

obrta. Također postoji i mogućnost nastavka školovanja.

Posebni uvjeti:

Ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom ili trgovačkim

društvom te liječnička svjedodžba medicine rada.

puškar elektronicar-mehanicar

1918

Page 11: Rijec ravnatelja - ss-elektrostrojarska-vz.skole.hr · PDF fileprirodoslovlje, tehnika i moderne tehnologije te nakon srednje . ... Na kraju školovanja učenici polažu završni i

(JMO – trogodišnji)

Program zanimanja elektromehaničar sastoji se od općeobrazovnog,

stručno – teorijskog i praktičnog dijela (programa naukovanja).

Praktična nastava izvodi se jedan dan u školi i najmanje dva dana

tjedno kod licenciranog obrtnika ili u poduzeću koje ima licencu

obrtničke komore.

Poslovi i radni zadaci elektromehaničara su održavanje, popravljanje,

montiranje i demontiranje električnih strojeva, montiranje i servisiranje

kućanskih uređaja te klima- uređaja, montiranje i servisiranje industrijskih

rashladnih uređaja, rad na sastavljanju, montiranju i održavanju

niskonaponskih razvodnih uređaja.

Program zanimanja elektromehaničar srodan je programu zanimanja

elektroinstalater. Na kraju školovanja učenici polažu završni i pomoćnički

ispit za koji im Hrvatska obrtnička komora izdaje posebnu svjedodžbu.

Elektromehaničari mogu nakon tri godine radnoga iskustva u struci

polagati majstorski ispit koji im omogućava otvaranje vlastitog obrta.

Također postoji i mogućnost nastavka školovanja.

Posebni uvjeti:

Ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom ili trgovačkim društvom

te liječnička svjedodžba medicine rada.

(JMO – trogodišnji)

Program se sastoji od općeobrazovnog, stručno – teorijskog i

praktičnoga dijela (programa naukovanja). Praktična nastava

izvodi se jedan dan u školi, a najmanje dva dana tjedno kod

licenciranog obrtnika ili u poduzeću koje ima licencu obrtničke

komore.

Poslovi i radni zadaci elektroinstalatera su postavljanje, ispitivanje

i stavljanje u pogon te održavanje niskonaponskih instalacija i

postrojenja za raspodjelu električne energije, dojavnih i signalnih

instalacija, antenskih i komunikacijskih instalacija, uzemljenja i

munjovoda te postrojenja za izjednačavanje potencijala

Elektroinstalater je deficitarno zanimanje u elektrotehničkoj struci i

svi učenici nakon školovanja relativno lako nalaze zaposlenje.

Na kraju školovanja učenici polažu završni i pomoćnički ispit za koji

im Hrvatska obrtnička komora izdaje posebnu svjedodžbu.

Nakon tri godine radnoga iskustva u struci elektroinstalateri mogu

polagati majstorski ispit koji im omogućava otvaranje vlastitog obrta.

Postoji i mogućnost nastavka školovanja.

Posebni uvjeti:Ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom. ili

trgovačkim društvom te liječnička svjedodžba medicine rada.

elektromehanicar elektroinstalater

2120

Page 12: Rijec ravnatelja - ss-elektrostrojarska-vz.skole.hr · PDF fileprirodoslovlje, tehnika i moderne tehnologije te nakon srednje . ... Na kraju školovanja učenici polažu završni i

(JMO)

Školovanje za zanimanje preciznog mehaničara osposobljava učenike

za sljedeće poslove:

» popravak i održavanje uredske tehnike, optičkih instrumenata,

konfekcijskih strojeva

» upoznavanje s najmodernijim CAD / CAM tehnologijama

Praktična nastava izvodi se jedan dan u školi, a najmanje dva dana

tjedno kod licenciranog obrtnika ili u poduzeću koje ima licencu

obrtničke komore.

Na kraju školovanja učenici polažu završni i pomoćnički ispit za koji

im Hrvatska obrtnička komora izdaje posebnu svjedodžbu koja služi

za napredovanje u struci.

Nakon tri godine radnoga iskustva u struci precizni mehaničari mogu

polagati majstorski ispit koji im omogućuje otvaranje vlastitog obrta.

Postoji i mogućnost nastavka školovanja.

Posebni uvjeti:

Ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom ili trgovačkim

društvom te liječnička svjedodžba medicine rada.

precizni mehanicar ucenicima i roditeljima jamcimo:

• Brigu za svakog učenika, pomoć u razvoju njegovih sposobnosti i potencijala, stjecanje specifičnih znanja preko izučavanja struke, putem izvannastavnih aktivnosti, putem inovacija, sporta i drugih aktivnosti. To je temelj našeg rada.

• Rad u manjim skupinama i individualni pristup učenicima, što je osobito zastupljeno u praktičnoj nastavi, laboratorijskim vježbama iz stručnih predmeta, u računalstvu, ali i u teorijskoj nastavi.

• Za zanimanja u strojarstvu (MO) nudimo topli obrok, ugovor za praktičnu nastavu.

• Za sva zanimanja nudimo fakultativno učenje stranog jezika, upisuje se u svjedodžbu.

• Učenje za stjecanje Njemačke jezične diplome DSD ( Deutsches Sprachdiplom).

• Nudimo dvije dodatne diplome CISCO (za račun. mreže) i ECDL (Europsku račun. diplomu).

• Uvodimo nove izborne predmete u okviru Centra za nove tehnologije, a to su: računalne mreže, programiranje za WEB, robotika,obnovljivi izvori, baze podataka, upravljanje CNC strojeva, tehničko crtanje i projektiranje (CATIA, SOLID EDGE, Solidwork)

• Uvodimo i nudimo fakultativnu nastavu iz predmeta matematička statistika, tehničko crtanje uz pomoć računala, operativni sustav Linux, multimedijalne tehnologije.

• U školi je sjedište Centra izvrsnosti za fiziku i Centra izvrsnosti za hrvatski jezik, svi nadareni i zainteresirani učenici mogu raditi s drugim učenicima iz Županije i povezivati te usavršavati svoja znanja uz mentorstvo profesora i vanjskih stručnjaka.

• Rad u Novinarskoj i medijskoj družini.

• Rad u Kazališnoj družini ORFEJ.

• Rad u audio i videostudiju.

• Usluge školskog restorana Elektron.

2322

Page 13: Rijec ravnatelja - ss-elektrostrojarska-vz.skole.hr · PDF fileprirodoslovlje, tehnika i moderne tehnologije te nakon srednje . ... Na kraju školovanja učenici polažu završni i

Surađujemo s roditeljima, učimo od roditelja

i učimo roditelje: savršeni roditelji i nastavnici

ne postoje, postoje dovoljno dobri roditelji i

nastavnici.

Učimo učenike davanju, pomaganju, brižnosti,

altruizmu, uvažavanju drugih, spremnosti da

slijede društvene norme. Učimo ih da ne smiju

nužno izbjegavati ni negativne moralne emocije,

npr. stid i krivnju i da je ponekad nužno suočavanje

s bolom i li stresnom situacijom.

Nastojimo ih učiti OPTIMIZMU, najboljem lijeku za

depresiju i osjećaj poraza.

Učenike ne podcjenjujemo, svjesni smo da vrlo

rano mogu rješavati probleme. Razvijaju u školi

osjećaj socijalizacije, konverzacijske vještine, da

znaju otvoreno govoriti o sebi, postavljati pitanja,

izražavati zanimanje za druge i prihvatiti druge.

Prepoznajemo i potičemo njihovu duhovitost,

stjecanje prijateljstava, funkcioniranje u skupini

i uljudno ponašanje. Radimo na emocionalnoj

kontroli, posebno na svladavanju bijesa i

agresivnosti pojedinaca metodama pregovaranja

i posredovanja.

Sve to nastojimo postići nasljedujući najbolje od

tradicije i s punim (ali i kritičnim) poštovanjem

prema vremenu u kojem živimo.

zasto izabrati MEC?VAŽNO JE DA IZ SREDNJE ŠKOLE UČENICI IZADU

KAO OBRAZOVANI LJUDI, SPREMNI ZA POSAO

ILI STUDIRANJE, KAO LJUDI KOJI POSJEDUJU

TEMELJNE KOMPETENCIJE ZA ŽIVOT, ALI JE ISTO

TAKO VAŽNO DA IZ ŠKOLE IZADU KAO DOBRI

LJUDI!

U školi nastojimo s učenicima raditi u skladu

s najnovijim znanstvenim postignućima s

područja psihologije i pedagogije primjenjujući

suvremene modele nastave i suvremene

metode, stavljajući učenika u središte odgojno

–obrazovnog procesa. Na taj način razvijamo

učenikovu emocionalnu inteligenciju (prema

definiciji SALOVEY, MAYER:” EI je podvrsta

društvene inteligencije koja se sastoji u

sposobnosti prepoznavanja i praćenja vlastitih i

tuđih osjećaja i emocija te uporabe te informacije

kao vodilje u mišljenju i postupanju.” Dr. Lawrence

E. Shapiro, KAKO RAZVITI EMOCIONALNU

INTELIGENCIJU DJETETA, Mozaik knjiga, Zagreb,

1998., naslov originala: How to Raise a Child with

a High EQ, prijevod s engleskog Darija Cindrić-

Lovrić )

Preko nastave, ali i rada u izbornim, fakultativnim

i izvannastavnim programima nastojimo kod

učenika razviti:

» empatiju

» izražavanje i shvaćanje vlastitih osjećaja

» samosvladavanje

» neovisnost

» prilagodljivost

» omiljenost

» sposobnost rješavanja problema u suradnji s

drugima

» upornost

» prijateljsko ponašanje

» ljubaznost

» poštovanje

2524

Page 14: Rijec ravnatelja - ss-elektrostrojarska-vz.skole.hr · PDF fileprirodoslovlje, tehnika i moderne tehnologije te nakon srednje . ... Na kraju školovanja učenici polažu završni i

NAZIV PROGRAMA TRAJANJE RAZREDA UČENIKATehnička gimnazija - eksperimentalni program 4 1 28Elektrotehničar 4 1 28Tehničar za računalstvo 4 2 56Tehničar za mehatroniku 4 2 56WEB dizajner 4 1 28Medijski tehničar 4 1 28Grafički urednik dizajner 4 0,5 12Grafički tehničar 4 0,5 12Tokar (JMO) 3 0,42 12Bravar (JMO) 3 0,46 13Puškar (JMO) 3 0,04 1Urar (JMO) 3 0,04 1Elektroinstalater (JMO) 3 0,4 10Elektromehaničar (JMO) 3 0,3 9Elektroničar-mehaničar (JMO) 3 0,3 9Grafičar pripreme 3 0,5 12Grafičar tiska 3 0,5 12Precizni mehaničar 3 0,04 1UKUPNO   12 328

upisne kvoterijec ucenika - zašto MEC?

Matija Županić, tehničar za mehatroniku,

4. razred (dolazi iz Ivanca):

Želio sam ići u ovu školu, moj otac ju je pohađao

i preporučio mi je. Znao sam da je škola dobra

podloga za nastavak školovanja (namjeravam

studirati na FSB-u) i moja očekivanja su u potpunosti

ostvarena.

Ivan Višak, tehničar za mehatroniku:

Dolazim iz jednog malog sela imenom Hižanovec

ispod Kalnika. Nakon osnovne škole razmišljao

sam o upisu u gimnaziju, imao sam odlične ocjene,

ali veliko zanimanje za tehniku dovelo me ipak

u Elektrostrojarsku školu. Moj smjer tehničar za

mehatroniku pokriva široko područje tehnike.

Učionice su dobro opremljene, profesori susretljivi

i predavanja zanimljiva.

Dejan Strugar, tehničar za mehatroniku (Prigorec):

U ovu školu upisao sam se na nagovor prijatelja,

struka kojom se bavim zanima me i puno se mojih

očekivanja ispunilo. Najbolji dio nastave je praktična

nastava jer se ona temelji na logičkom razmišljanju i

iznalaženju rješenja vezanih uz određene probleme.

Leon Koren, tehničar za mehatroniku, 4. razred

(Varaždin):

Za ovu školu odlučio sam se zbog praktične

nastave i veće mogućnosti primjene znanja u

daljnjem životu. Nadao sam se da ću moći razviti

svoje sposobnosti i talente i primijeniti ih, moja su

očekivanja u potpunosti ostvarena, a u mnogim

stvarima je puno bolje od očekivanja. Dobio sam

vrlo široki spektar znanja iz raznih područja i u

općim predmetima i u stručnima. Najbolja mi je

praktična nastava u kojoj učim tako što sam radim,

a tako i najviše naučim. Zadovoljan sam i zbog toga

što iz matematike, hrvatskog jezika i stranog jezika

dobivam dovoljno znanja koja će mi omogućiti upis

na željeni fakultet bez dodatnih priprema.

2726

Page 15: Rijec ravnatelja - ss-elektrostrojarska-vz.skole.hr · PDF fileprirodoslovlje, tehnika i moderne tehnologije te nakon srednje . ... Na kraju školovanja učenici polažu završni i