Richard Webster - Odczytywanie Aury

Embed Size (px)

Text of Richard Webster - Odczytywanie Aury

 • 1

  Richard Webster

  ODCZYTYWANIE

  AURY Jak zobaczy

  i zinterpretowa

  promieniowanie

  naszego ciaa

  Przeoya

  Irena Stpor Wydawnictwo MEDIUM

 • 2

  Tytu oryginau: Aura Reading for Begginers

  Copyright 1998 by Richard Webster Published by Llewellyn Publications St Paul, MN 55164 USA

  Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo Medium, 1999

  Wszelkie prawa zastrzeone. aden fragment niniejszej ksiki nie moe by publikowany ani reprodukowany w jakiejkolwiek

  formie bez pisemnej zgody wydawcy.

  Projekt okadki: Beata Kulesza-Damaziak

  Zdjcie na okadce: Krzysztof Damaziak

  Redakcyjne: Janina Wujkiewicz

  Skad i amanie: Ms Studio s.c.

  tel./ fax (022) 632-73-69

  Wydawnictwo MEDIUM Holding Medium Sp. z o.o.

  05-510 Konstancin-Jeziorna,

  Osiedle Czarnw 172/2

  tel. (0-22) 754-62-16; fax 754-71-69

  internet: http://www.medium.com.pl

  e-mail: [email protected]

  Dzia handlowy, dystrybucja: Grupa A5 Sp. z o.o.

  90-353 d, ul. Kiliskiego 169 A

  tel. (0-42) 674-77-69, faks (0-42) 674-37-95

  Ksigarnia wysykowa: ESSE" Sp z. o.o.

  90-353 d,ul. Kiliskiego 169 A

  tel. (0-42) 674-77-69, faks (0-42) 674-37-95

  internet: http://www.dobreksiazki.pl

  ISBN: 83-87863-27-0

  Zeskanowane i opracowane przez: jarp

  Ostatnia aktualizacja 11 maja 2001

 • 3

  Dla Eden, naszej pierwszej wnuczki

 • 4

  Wprowadzenie

  W dziecistwie chodziem do szkoy prowadzonej przez ksiy. W kady czwartek rano przed lekcjami szlimy do kaplicy

  na msz. Lubiem muzyk, zawsze wic stawaem tak, by mc obserwowa pana Cardera, organist, ktry uczy rwnie

  muzyki i by najlepszym nauczycielem, jakiego kiedykolwiek miaem.

  Pewnego ranka przygldaem si, jak pan Carder gra Bacha, i ze zdumieniem zauwayem pikne barwy, ktre z niego

  emanoway, unoszc si ku wysoko sklepionemu sufitowi. Widok ten mnie zachwyci, szturchnem wic siedzcego obok

  chopca.

  Popatrz, jakie pikne kolory powiedziaem.

  Chopiec spojrza, jednak niczego nie zobaczy. Nie pamitam, co powiedzia, ale powstrzymao mnie to przed

  opowiadaniem o kolorach komukolwiek innemu.

  Od tamtej chwili widywaem kolory wok pana Cardera niemal zawsze, gdy gra. Po prostu nabraem pewnoci, e si

  pojawi, i nie dziwi mnie ich brak wok innych ludzi, nawet wok szkolnego ksidza.

  Wiele lat pniej po ktrym z moich wykadw jeden ze suchaczy podszed do mnie i zasugerowa, e kolory mogy

  pochodzi z witray w kaplicy. Wydawao mi si to nieprawdopodobne, poniewa dobrze znaem pikne wzory, ktre wiato

  padajce przez okna w soneczne poranki rzucao na zgromadzonych uczniw. Niemniej jednak wrciem do kaplicy i

  sprawdziem organy ustawione byy w taki sposb, e promienie przenikajce przez witrae nie mogy pada na organist.

  To wanie wtedy zobaczyem aur po raz pierwszy. Miaem szczcie, e od razu dostrzegem kolory. Wikszo ludzi

  najpierw zauwaa niemal bezbarwn otoczk", a barwy pojawiaj si stopniowo. Poniewa byem dzieckiem, przyjem aur

  jako co naturalnego. Nie analizowaem tego zjawiska, nawet nie mylaem o nim zbyt czsto. Czasami widywaem aur wok

  nauczyciela muzyki, gdy gra na pianinie, natomiast nigdy, gdy prowadzi lekcje.

  Rok czy dwa lata pniej pan Carder zosta moim wychowawc. Jego metoda utrzymywania dyscypliny w klasie polegaa

  na nagradzaniu dobrego zachowania czytaniem ksiki w kade pitkowe popoudnie. Bya to jego ulubiona lektura z

  dziecistwa. Trzyma te stare zniszczone kartki w rkach z czci i mioci. Opowie nas fascynowaa i nasze zachowanie w

  klasie poprawiao si z tygodnia na tydzie, poniewa duo wicej frajdy nam sprawiao ledzenie najnowszych przygd

  bohaterw ksiki ni nauka matematyki. Gdy pan Carder czyta, jego aura poszerzaa si i otaczaa go jaskrawymi kolorami.

  Jako nastolatek czasami dostrzegaem aur wok innych ludzi, na og wtedy, gdy entuzjastycznie opowiadali o czym, co

  ich interesuje. Zdarzao si to jednak przypadkiem, nigdy nie staraem si jej zobaczy, ale te nie dziwio mnie, e j widz.

  Majc siedemnacie lat, wysuchaem kilku wykadw w Towarzystwie Teozoficznym i dowiedziaem si, e temat jest

  duo gbszy, ni mi si wydawao. Zdziwio mnie, e wikszo suchaczy bardzo ciko pracuje, by zobaczy co, co ja

  widziaem przez poow swojego ycia, uwaajc ten fakt za rzecz cakowicie naturaln. Chciaem im powiedzie, e za bardzo

  si staraj, e lepiej by zrobili, rozluniajc si i pozwalajc, aby si zdarzyo to, co si ma zdarzy, ale byem zbyt niemiay i

  zamknity w sobie.

  Nadal uwaam, e widzenia aury najlepiej si uczy w nastroju pogodnym. Jeli si zabierzesz do roboty z ponur

  determinacj, zniknie element zabawy, a osignicie sukcesu stanie si prawie niemoliwe.

  Miaem tego niezbity dowd wiele lat temu, gdy zaczynaem prowadzi zajcia z rozwoju zdolnoci parapsychicznych.

  Jedna z pa uczestniczcych w spotkaniach rozpaczliwie chciaa zobaczy aur. Chocia upominaem j, by czerpaa rado z

  naszych wicze, traktowaa kade z nich jak spraw ycia i mierci. Jej frustracja rosa, w miar jak kolejni uczestnicy

  warsztatw stwierdzali, e im si udao, a ona cigle nic nie widziaa. Zabraa robione w klasie notatki do domu i zostawia w

  salonie. Pewnego wieczoru przeczyta je jej m. By po dwch kieliszkach i stwierdzi, e mogoby by zabawnie zrobi kilka

  wicze. Z pocztku jego ona nie chciaa, poniewa zawsze podkrela swoj niewiar w widzenie aury. Zgodzia si jednak,

  nie chcc mu si sprzeciwia. Ku swemu zdumieniu odkrya, e widzenie aury nie sprawia jej adnej trudnoci. Zdziwia si

  jeszcze bardziej, gdy si okazao, e jej m take nie ma z tym problemu. Ma to przeycie tak przerazio, e musiao min

  kilka miesicy, zanim da si namwi na ponowne prby. Interesujcy w tej historii jest fakt, e pani ta nie widziaa aury

  podczas zaj, gdy bardzo si o to staraa, natomiast w domu, chcc sprawi mowi przyjemno, z atwoci osigna cel.

  W ksice tej zawarem wszystkie wiczenia z moich zaj rozwoju zdolnoci parapsychicznych. Jeli bdziesz je

  wykonywa jako element zabawy, na pewno uda ci si zobaczy i zinterpretowa aur.

  Ludzie dostrzegali aur od zarania dziejw. Wiele pradawnych rycin i rysunkw na skaach przedstawia postacie z

  dziwnym nakryciem gowy. Szczeglnie wyranie wida to na malowidach z Val Camonica w pnocnych Woszech.

  Niektrzy badacze twierdz, e w dawnych czasach ziemi odwiedzili gocie z kosmosu. To moliwe, oczywicie, ale wydaje

  si bardziej prawdopodobne, e s to prymitywne przestawienia aury, szczeglnie i gowy niektrych postaci otoczone s

  rysunkami pomieni. Piropusze noszone przez wodzw Indian mogyby przedstawia aur. Rwnie kapani Majw nosili

  nakrycia gowy zrobione z pir.

 • 5

  Dugo przed nadejciem Chrystusa gowy witych na portretach otaczay

  wietliste lub zote aureole (rys. A). Mona je zobaczy na malowidach

  pochodzcych z Egiptu, Indii, Grecji i Woch. Bez wtpienia przedstawiaj one aur.

  Rwnie w witych ksigach wszystkich cywilizacji pojawiaj si informacje o

  aurze. By moe gow Mojesza schodzcego z gry Synaj otaczaa aureola Gdy

  Mojesz zstpowa z gry Synaj z dwiema tablicami wiadectwa w rku, nie

  wiedzia, e skra na jego twarzy promieniaa na skutek rozmowy z Panem. Gdy

  Aaron i Izraelici zobaczyli Mojesza z dala i ujrzeli, e skra na jego twarzy

  promienieje, bali si zbliy do niego". (Wj 34, 29). Homer opisuje aur jako

  wietlist chmur majc swe rdo w boskiej istocie, a wic symbolizujc

  moc". Opis tego zjawiska po raz pierwszy pojawi si w zachodnich pismach okoo 2600 lat temu, gdy pitagorejczycy zaczli je

  wcza do swoich nauk.

  Ludzie zawsze uwaali, e aura jest rzeczywist siedzib siy ycia. Hindusi nazwali t energi prana, w Polinezji kahuni

  okrelali j mianem mana, natomiast Paracelsus munis. Mesmer uywa nazwy magnetyzm zwierzcy, Baron von

  Reichenbach od, a dzisiaj ludzie obdarzeni zdolnociami parapsychicznymi nazywaj j si eteryczn.

  redniowieczni wici i mistycy potrafili dostrzec cztery rne typy aury: nimb, halo, aureol oraz glori. Nimb i halo

  otaczaj gow, aureola cae ciao, a gloria czy trzy pozostae rodzaje w cao.

  wici maj tak bardzo rozwinity nimb i halo, e artyci bez trudu dostrzegali je i malowali.

  Paracelsus (1493-1541), sawny szwajcarski filozof i lekarz, jako jeden z pierwszych pisa o aurze. Po ukoczeniu studiw

  podrowa po Europie, spdzajc duo czasu z Cyganami i alchemikami. Studiowa rwnie zioolecznictwo, dentystyk i

  teozofi. Zdobyt wiedz przekaza w swoich pismach. Paracelsus wierzy w istnienie siy yciowej, ktra janieje wewntrz i

  wok ywych istot jak wietlista kula". Uwaa, e ma ona magiczny wpyw, ktry mona wykorzysta w leczeniu pacjentw.

  W 1541 roku zosta zmuszony do rezygnacji z funkcji profesora medycyny i chirurgii, poniewa jego nauki uznano za zbyt

  daleko odbiegajce od oglnie przyjtych zasad. Paracelsus zmar w tym samym roku w wyniku obrae, jakie odnis, gdy

  sucy pewnego lekarza nie zgadzajcego si z jego pogldami wypchn go z duej wysokoci.

  Sir Isaac Newton (1642-1727), fizyk i matematyk, jest najbardziej znany z obserwacji jabka spadajcego na ziemi.

  Rozmylanie nad tym zjawiskiem pozwolio mu stworzy trzy podstawowe prawa mechaniki, ktre z kolei doprowadziy do

  odkrycia i zdefiniowania prawa cienia. Newton by bardzo utalentowanym czowiekiem zajmujcym si wieloma

  dziedzinami nauki. Jako matematyk wynalaz rachunek infinitezymalny. W fizyce odkry skad biaego wiata. Pracowa jako

  urzdnik pastwowy by dyrektorem mennicy. W 1666 roku opracowa pojcie pola siy lub fal siy" otaczajcych wszystko,

  co yje. By pierwszym czowiekiem, ktry przepuci biae wiato przez dwa pryzmaty, w wyniku czego sformuowa prawa o

  zaamaniu si promieni i o odbiciu. Jego fale siy" oraz zainteresowanie kolorami i wiatem czyni ze pioniera bada nad

  aur.

  Franz Mesmer (1734-1815) by wiedeskim lekarzem, ktrego zafascynowa magnetyzm i ktry uywa magnesu w

  leczeniu pacjentw. Wierzy, e moc podobna do magnetyzmu istnieje w ludzkim organizmie. W 1775 roku opublikowa swoj

  ksik Dissertation on the Discovery of Animal Magnetism, a nastpnie zacz podrowa, by mc wszdzie demonstrowa

  swoje odkrycia. Niestety, teatralne skonnoci i ekscentryczno Mesmera zraziy do niego cay wiat lekarski i w 1784 roku

  komisja, na ktrej czele stan Benjamin Franklin, okrzykna go znachorem i szarlatanem.

  Kolejna znaczca posta w historii bada nad aur to baron Karl von Reichenbach (1788-1869), odkrywca kreozotu. By to

  niemiecki metalurg i przemysowiec, ktry rozczarowany tym, e jego idee nie znajduj zainteresowania u innych, postanowi

  bezporednio przedstawi swoje pogldy szerokiej publicznoci za pomoc serii listw na temat od i magnetyzmu. Od to

  nazwa, jakiej Reichenbach uywa do okrelenia uniwersalnej energii, z ktr pozostaj w kontakcie wraliwi ludzie, zwaszcza

  obdarzeni zdolnociami parapsychicznymi. Wierzy, e t odyczn si" (nazwa pochodzi od Odyna, jednego z gwnych

  bogw norweskiej mitologii) wytwarzaj magnesy, krysztay oraz istoty ludzkie. Wraliwe osoby nie tylko mog j odczuwa,

  ale w pewnych sytuacjach rwnie widzie. Stwierdzi na przykad, e on sam odczuwa miy chd emanujcy z czubka

  krysztau, podczas gdy jego podstawa wywouje nieprzyjemne wraenie ciepa.

  W maju 1844 roku Reichenbach przeprowadzi badania na Angelice Sturman, modej, uzdolnionej dziewczynie. Umieci j

  w ciemnym pokoju wraz z krysztaem, z ktrego czubka wedug jej owiadczenia wydobywao si jasne, niebieskie wiato.

  Powiata bya w cigym ruchu, a od czasu do czasu pojawiay si iskry. Gdy Reichenbach odwrci kryszta, Angelika

  dostrzega gsty czerwonoty dym wydobywajcy si z jego podstawy. Badacz by zachwycony wynikami testw,

  szczeglnie gdy si okazao, e oprcz Angeliki tysice osb widzi kolory wydobywajce si z jego krysztaw. Odkry

  rwnie, ze ludzkie ciao wytwarza podobn biegunowo jak krysztay: lew stron ciaa uwaa za biegun negatywny, praw

  za za pozytywny.

  Baron von Reichenbach w swoich licznych artykuach opisywa dowiadczenia, ktre mogli przeprowadzi jego czytelnicy.

  Wywoa sensacj w caej Europie, setki tysicy ludzi starao si zobaczy jego odyczn si. Mdl si i sam sprbuj"

  powtarza w swoich artykuach.

  Dr Walter J. Kilner (1847-1920) uczyni krok naprzd, gdy w 1908 roku odkry sposb, ktry kademu umoliwia

  widzenie aury. W ksice The Human Aura wyprzedzi swoj epok, twierdzc, e w przyszoci bdzie mona aur

  sfotografowa. Sposb Kilnera polega na uyciu ekranu skadajcego si z dwch szyb umieszczonych o 3 mm jedna od

  drugiej. Przestrze midzy nimi wypenia bkitnofioletowy barwnik. Ekran ten umoliwia widzenie pasma ultrafioletowego,

 • 6

  w wyniku czego kady, kto przez niego patrzy, mg zobaczy aur. Pierwsz osob, na ktr Kilner spojrza, stosujc swj

  wynalazek, bya dwudziestotrzyletnia kobieta caa otoczona szaroniebiesk aur z wyranymi promieniami. Dr Kilner martwi

  si reakcj kolegw lekarzy wymiewajcych jego odkrycia. W istocie, w 1912 roku British Medical Journal" porwna je do

  wizjonerskich zabjczych spojrze" Makbeta. Tymczasem Kilner uwaa, e kady lekarz powinien postrzega jego ekran

  jako narzdzie diagnostyczne, poniewa aura otaczajca chore czci ciaa czowieka ma ciemniejsz barw. Mimo

  nieprzychylnych opinii, Kilner nadal prowadzi dowiadczenia, a w 1921 roku wyda ksik podsumowujc jego prace The

  Human Atmosphere.

  Nastpne powane opracowanie na temat aury pojawio si dopiero w 1937 roku, gdy opublikowano ksik Oscara

  Bagnalla Origin and Properties of the Human Aura. Autor nawiza do prac dr. Kilnera i wyprodukowa ekran zawierajcy

  pinacynol. Mona go byo nosi jak okulary, co stanowio jego wielk zalet. Takie gogle do odczytywania aury" czasami

  mona naby jeszcze dzisiaj.

  Pod koniec lat trzydziestych rosyjski naukowiec, Siemion Kirlian, odkry przypadkiem, jak fotografowa aur. Podczas

  leczenia metod elektrowstrzsw w szpitalu psychiatrycznym zauway maleki bysk wiata midzy skr pacjenta i

  elektrod. Naukowiec oparzy si podczas pierwszej prby sfotografowania tego wiata, ale na pycie fotograficznej widoczna

  bya aura, szybko wic zapomnia o blu.

  Kirlian wraz z on Walentyn przez ponad dwadziecia lat pracowali w swoim malekim dwupokojowym mieszkanku nad

  udoskonaleniem sposobu fotografowania aury. Powicali temu cay swj wolny czas. Wiadomo o ich odkryciu rozesza si

  po kraju i w kocu, w 1940 roku, Ministerstwo Zdrowia Publicznego przyznao im stypendium. Maonkowie przeprowadzili

  wiele eksperymentw, sfotografowali midzy innymi dwa na pozr identycznie wygldajce licie.

  Jeden z nich mia jasn, migotliw aur, natomiast aura drugiego bya ledwo widoczna. Pierwszy li by zdrowy, drugi

  chory.

  Zdjcia Kirliana byy zdumiewajco pikne, a gdy wie o nich dotara na Zachd, wzbudzia niezwyke zainteresowanie w

  rodowisku ludzi zajmujcych si parapsychologi. Jednak podniecenie stopniowo opado, gdy naukowcy wykazali, e zdjcia

  po prostu pokazuj ognie w. Elma. Dotd nie wiadomo, czy jest tak rzeczywicie. Kirlian nie uywa aparatu fotograficznego

  do swoich eksperymentw. Fotografowany obiekt umieszcza midzy dwiema metalowymi pytami, drgajcymi a 200000

  cykli na sekund. Zdjcia palcw i doni robiono, kadc je na filmie lecym na naadowanej metalowej pycie.

  W 1953 roku dr Michai Kumicz Gajkin, leningradzki chirurg, przeczyta artyku o Kirlianach. Zafascynowao go, e

  fotografie maonkw przypominay praktyki chiskich lekarzy stosujcych akupunktur, ktrych mia okazj obserwowa w

  czasie drugiej wojny wiatowej. Ludzie ci powiedzieli mu o 700 punktach na skrze, w ktrych mona wyczu yciow

  energi. Gajkin widzia, jak chiscy lekarze zmieniaj przepyw energii pacjenta w tych punktach i jakie to miao skutki.

  Przygldajc si zdjciom w malekiej pracowni Kirlianw, zda sobie spraw, e miejsca, w ktrych aura ma najwiksze

  natenie, odpowiadaj punktom akupunkturowym, znanym chiskim lekarzom od tysicy lat. Odkrycie to pomogo znale

  drobne punkty akupunkturowe. Dr Gajkin wraz z Wadysawem Michalewskim, leningradzkim inynierem, wykonali

  elektroniczne urzdzenie, za pomoc ktrego mona okreli punkt akupunkturowy z dokadnoci do jednej dziesitej

  milimetra.

  Kirlianowie nie byli pierwszymi, ktrzy sfotografowali aur. Dziewitnastowieczne urzdzenie suce do wykrywania skaz

  w szkle rwnie pokazuje co, co moe by aur, chocia naukowcy twierdz, e aparat ten fotografuje jedynie prdy

  konwekcyjne. Cokolwiek powiemy na ten temat, dzisiaj zarwno naukowcy, jak i wszyscy zajmujcy si parapsychologi

  twierdz, e otacza nas energia niewidzialna dla wikszoci ludzi. Wspczeni naukowcy potrafi zobaczy aur na kasetach

  wideo, a wtedy pisz o cienkim, pulsujcym polu wok ludzkiego ciaa".

  Dzisiaj na targach ezoterycznych mona spotka osoby oferujce sfotografowanie aury. Niestety, ich aparaty nie fotografuj

  autentycznego zjawiska, lecz wytwarzaj je elektronicznie. Ludzie ci na og podczaj czujniki do skry osoby

  fotografowanej. Wynik pomiaru oporu elektrycznego zostaje przekazany do elektronicznego procesora, ktry wytwarza

  powiat wok ciaa czowieka. Takie zdjcie moe by zabawne, ale nie przedstawia prawdziwej aury.

  Duo czasu upyno od chwili, gdy prymitywne ludy maloway aur na cianach grot. Dzisiaj moemy zastosowa rne

  urzdzenia, by j zobaczy i dowie jej istnienia. Mimo to bardzo niewielu ludzi chce powici czas i energi, by rozwin w

  sobie wiadomo aury i nauczy si j widzie.

  Gratuluj ci, e wyruszye w ekscytujc podr, ktra da ci duo zadowolenia.

 • 7

  Rozdzia l

  Co to jest aura?

  Wedug sownika, aura to niewidzialna emanacja lub pole energetyczne, ktre otacza wszystko, co yje. A poniewa istnieje

  ono wok wszystkiego, rwnie skaa czy st kuchenny maj aur. W rzeczywistoci aura, otaczajc cae ciao, stanowi

  rwnie cz kadej komrki i odzwierciedla ca yciow energi w jej nawet najmniej uchwytnych przejawach. Mona wic

  j uzna raczej za przeduenie ciaa ni za co, co je otacza. Nazwa pochodzi od greckiego sowa aura oznaczajcego bryz.

  Energia przepywajca przez ni odzwierciedla nasz osobowo, tryb ycia, myli i emocje. Aura wskazuje na stan, w jakim

  jest nasz umys, ciao i dusza.

  Niektrzy twierdz, e aura to po prostu zjawisko elektromagnetyczne, ktre nie ma wikszego znaczenia. Inni wierz, e

  skada si na ni iskra ycia i w niej wanie przebywa nasza wysza wiadomo, dostarczajca energii niezbdnej do ycia i

  dziaania. Jeszcze inni uwaaj, e aura jest odbiciem nas samych, zachowujcym dokadny zapis naszej przeszoci i

  teraniejszoci, a nawet przyszoci.

  Naukowcy s zgodni, e kady z nas ma fizyczn aur zoon z materii i pl energetycznych, ktre j otaczaj. W stosunku

  do otoczenia czowiek jest istot ciep, wszyscy mamy termiczny gradient i wynikajce z jego istnienia prdy powietrza w

  pobliu ciaa. Nasz organizm emituje energi podczerwon. Otaczaj nas rwnie elektrostatyczne i elektryczne pola jonw.

  Ponadto emitujemy niskie poziomy radiacji elektromagnetycznej (fale radiowe) oraz promieniowanie o niskiej czstotliwoci

  wynoszce a sto kilocykli (kilohercw).

  Jednak aura zawiera rwnie kolor, a ten powstaje ze wiata. Isaac Newton wykaza to pierwszy, gdy w 1666 roku

  obserwowa promie soca, ktry, przechodzc przez pryzmat, tworzy tcz. Byo to rewolucyjne odkrycie, poniewa do

  tamtej chwili wszyscy myleli, e barwa stanowi przyrodzon cech kadego przedmiotu. Jak wszyscy ludzie wyprzedzajcy

  swj czas, Newton zosta wymiany. Nie zraajc si tym, wykonywa kolejne eksperymenty i zaobserwowa, co si dzieje, gdy

  wiato przechodzi przez dwa pryzmaty. Promie z pierwszego pryzmatu zosta rozbity na tcz, ktra ponownie staa si

  jednorodnym wiatem po przejciu przez drugi pryzmat. To bya odpowied na uwagi krytykw Newtona, e kolor znajduje

  si ju w szkle pryzmatu, a promie soneczny tylko go stamtd wydobywa.

  Isaac Newton odkry refrakcj. wiato zaamuje si w czasie przechodzenia przez pryzmat. Czerwie ulega mniejszemu

  zaamaniu ni inne barwy, poniewa ma najdusz fal. Fiolet natomiast ma fal najkrtsz, podlega wic najsilniejszemu

  zaamaniu. Chocia czer i biel nazywamy kolorami, w istocie s to przeciwstawne bieguny odpowiednio ciemnoci i wiata.

  Sir Isaac Newton udowodni, e biae wiato zawiera w sobie wszystkie kolory.

  Goethe opisa to bardzo wymownie: Barwy s cierpieniem wiata". Chcia przez to powiedzie, e w miar sabnicia

  wibracji biaego wiata staj si widoczne rne kolory.

  Gdy wiato dociera do powierzchni jakiego przedmiotu, pochania cz barw. My widzimy tylko te kolory, ktre zostay

  odbite. Tak wic zielony li wydaje si nam zielony, poniewa pochon wszystkie inne kolory.

  Ciemne kolory s bardziej chonne ni jasne. Dlatego latem mamy skonno do noszenia jasnych ubra. Mam przyjaciela,

  ktry przez cay rok ubiera si wycznie na czarno. Latem bardzo si poci, chocia jego ubrania wykonane s z lekkich

  materiaw. Dzieje si tak dlatego, e czer pochania wszystkie kolory widma wietlnego.

  wiato przemieszcza si w przestrzeni w postaci fal z prdkoci okoo 300 000 km/sek. Niektre z tych fal maj ponad

  160 000 km dugoci, inne natomiast s mikroskopijne. W rodku znajduje si widmo optyczne, wskie pasmo energii, ktre

  moemy zobaczy.

  Szybko wiata okreli duski astronom, Olaf Roemer, dopiero w 1679 roku. W tamtych czasach byo to pojcie

  rewolucyjne. Przedtem wierzono bowiem, e wiato po prostu jest i nie potrzebuje czasu, by si przemieszcza.

  Co ciekawe, nasza aura nie stanowi adnej formy wiata, jak si na og bdnie sdzi. wiadczy o tym fakt, e chocia

  dzisiejsze urzdzenia badawcze potrafi wykry kad cz widma wietlnego, to jednak nie wykrywaj aury. Ludzka

  zdolno widzenia tego zjawiska to swego rodzaju jasnowidzenie. Nie naley si jednak tym martwi, gdy umiejtno ta jest

  waciwa kademu czowiekowi.

  W latach szedziesitych John Ott, wybitny badacz zjawisk wietlnych, odkry, e oczy speniaj dwie rne funkcje.

  wiato dostajce si do oka jest przekazywane do mzgu przez nerw optyczny, co pozwala nam widzie. Ott zauway

  rwnie, e jdra komrek w siatkwce oka przyjmuj wiato i przekazuj informacj do podwzgrza. Podwzgrze

  wypuko wielkoci niewielkiej liwki u podstawy mzgu zawiaduje wieloma wanymi funkcjami, np. poczuciem

  rwnowagi, pocigiem seksualnym, wag ciaa i odpornoci na stres. Kontroluje ono rwnie gruczo przysadkowy, ktry z

  kolei wpywa na wszystkie gruczoy dokrewne. John Ott wysun teori, e wiato musi mie wpyw na wzrost i zdrowie

  czowieka na niewiadomym poziomie. Odkrycie to jest wykorzystywane w leczeniu barw i okrelaniu stanu zdrowia

  odzwierciedlajcego si w aurze.

  Chocia wiato nie tworzy aury, jest niezbdne, by mona byo j zobaczy. Aura rozrasta si i rozprzestrzenia w

  promieniach soca, a kurczy w pomieszczeniach. W cakowitych ciemnociach zmniejsza si jeszcze bardziej, jednak nie

  znika zupenie. Mona j dostrzec w postaci maych, cienkich, bkitnawych linii energii. Bdc dzieckiem, lubiem chowa si

  pod kodr i przysuwa do oczu palce, by widzie delikatne linie energii taczce midzy nimi.

 • 8

  Od dawna pewni ludzie potrafili dostrzega aur. Jednak naukowcy dopiero niedawno potwierdzili istnienie niewidocznej

  otoczki", ktr osoby uzdolnione parapsychicznie zawsze umiay zobaczy.

  Wielu ludzi widzi aur w dziecistwie, a potem traci t zdolno. To, e nagle ujrzaem aur wok nauczyciela muzyki, nie

  byo wic niczym nadzwyczajnym. Dopiero gdy dorastamy i dowiadujemy si, e jest to rzekomo niemoliwe, tracimy t

  zdolno. Na szczcie dzisiaj wielu nauczycieli i rodzicw ma wiksz wiedz ni kilka dziesicioleci wstecz. Staraj si oni

  rozwin parapsychiczny potencja swoich dzieci. Mamy jednak jeszcze dug drog przed sob.

  W miar jak twoja wiadomo aury bdzie si rozwija, zauwaysz, e od czasu do czasu bdziesz spontanicznie

  dostrzega to zjawisko u niektrych osb. Najczciej bdzie si tak dziao nie bez powodu. Niespodziewanie spotkasz kogo,

  na kim ci zaley, i cieszc si, e go spotkae, nagle zobaczysz jego aur. Moe to nawet by swego rodzaju ostrzeeniem,

  jeli jego aura jest ciemna. Wok osoby, ktra wpada w zo, prawdopodobnie zobaczysz brudnoczerwon powiat. Kiedy

  kto postpuje szlachetnie lub jest szczodry, jego aura rozszerza si i na krtko staje si bardzo wyrana. Kiedy na przyjciu

  przeyem smutn chwil dostrzegem aur czowieka stojcego w gbi pokoju. Bya saba i nika. Zrozumiaem, e czowiek

  ten le si czuje. Dwa dni pniej zmar. Dugo si zastanawiaem, dlaczego nagle zobaczyem jego aur, podczas gdy nie

  dostrzegem jej u nikogo innego z obecnych na przyjciu. Dzisiaj sdz, e sygnalizowaa ona, i czowiek ten gotuje si do

  zmiany wcielenia.

  Aura wystpuje w rnych postaciach. Na og bywa postrzegana jako pole energetyczne, ktre ze wszystkich stron otacza

  ciao niczym ogromne jajo (rys. 1.1). W istocie wiele osb opisao j jako

  zotawe jajo". Najczciej aura rozciga si na blisko metr we wszystkich

  kierunkach. Uwaa si powszechnie, e im peniejszy rozwj duchowy czowieka,

  tym wiksza jest jego aura. Podobno Budda emanowa powiat na kilka

  kilometrw. Wewntrz tego duego jajka znajduj si linie siy i energii,

  promieniujce we wszystkich kierunkach i odzwierciedlajce myli, uczucia,

  zdrowie i potencja czowieka (rys. 1.2).

  Aura skada si z pl energii, ktre stykaj si ze sob pod ktem prostym.

  Pierwsze z nich porusza si pionowo w gr i w d ciaa. Prostopadle do niego

  energia przepywa wok ciaa poziomo. Na koniec inne fale energii emanuj z

  krgosupa i gowy ku zewntrznym

  czciom aury. Wszystkie one krzyuj

  si i tworz gst sie energii magnetycznej.

  Aura ma kilka warstw. Niektrzy ludzie o

  zdolnociach parapsychicznych potrafi

  je dostrzec (nazywa si je ciaem subtelnym), a

  wikszo ludzi po odpowiednim treningu

  dostrzega przynajmniej trzy z nich.

  Wedug tradycyjnej interpretacji, kada

  warstwa odpowiada innej sferze ycia. Na

  przykad psychiczna aura zarzdza procesem

  mylowym, a aura astralna emocjami.

  Jednak w codziennym yciu posugujemy si na og mieszanin ich obu. Uywamy

  emocji, mylc, i nawet jeli naszym postpowaniem rzdz emocje, proces mylowy nie

  zanika. Mamy wiadomo, e wszystko Przenika si nawzajem i czy ze sob, patrzymy

  wic na aur raczej jako na cao.

  Wyjtek stanowi sobowtr eteryczny. Jest to niezwykle delikatna, niemal niewidoczna

  otoczka wok ciaa mierzca od 0,5 do 1,5 cm (rys. 1.3). Warstwa ta poszerza si w

  czasie snu i kurczy na jawie. Przypomina akumulator, ktry aduje si przez noc.

 • 9

  Ludzie, ktrzy ucz si dostrzega aur, widz sobowtra eterycznego jako przestrze midzy

  ciaem fizycznym a waciw aur. Jednak w miar doskonalenia umiejtnoci postrzegania aury

  zdaj sobie spraw, e ma on szarawy odcie, a take nieustannie migocze, porusza si i zmienia

  kolor. Ten cigy ruch wewntrz sobowtra eterycznego tworzy bardzo zrnicowane, delikatne i

  wietliste zabarwienie. Sobowtra eterycznego zwiemy czasem aur zdrowia, poniewa choroba

  odznacza si na niej ciemn smug lub zaburzeniem ruchu. W najgorszym wypadku wietlista

  otoczka moe przypomina ciemny, nieruchomy staw. O zym stanie zdrowia mona rwnie

  wywnioskowa z utraty zabarwienia sobowtra eterycznego. Prawdopodobnie dlatego czsto mu si

  przypisuje kolor szary. Co ciekawe, chorob mona dostrzec, zanim zainteresowana osoba zda

  sobie spraw, e co jej dolega. Jeli ludzie uwiadamiaj to sobie, mog poczyni kroki majce na

  celu odzyskanie zdrowia i witalnoci, zanim zdarzy si nieszczcie. Nic wic dziwnego, e wielu

  duchowych uzdrowicieli zajmuje si eterycznym sobowtrem.

  Jeden z moich przyjaci, ktry bardzo duo pali, uwolni si od naogu, gdy mu powiedziano,

  e jego aura jest szara. W cigu kilku tygodni aura odzyskaa swoj poprzedni jasn barw. Gdyby

  mj znajomy nie rzuci palenia, zapadby powanie na zdrowiu. Jego aura wyranie ostrzegaa

  przed groc mu chorob.

  Nawet nasze myli mog zmieni wygld sobowtra eterycznego. Jeli nieustannie mamy negatywne lub wrogie myli,

  dadz si one w kocu dostrzec w tej warstwie aury. Natomiast pozytywne myli i czyny maj zbawienny wpyw na stan

  naszego zdrowia i samopoczucia i take odzwierciedlaj si w naszym sobowtrze eterycznym.

  Ciao eteryczne otacza waciwa aura. Niektrzy ludzie potrafi dostrzec kilka odrbnych warstw, na Wschodzie

  okrelanych mianem kosha (warstwa"). Aura rozciga si na kilkadziesit centymetrw. Czasami dostrzegaj j i odczuwaj

  ludzie zupenie nie zainteresowani parapsychologi, niewiele wiedzcy na ten temat. wiczc, kady moe nauczy siej

  widzie i czu. W sonecznym wietle aura zdaje si powiksza, a jej wibracja si nasila i prawdopodobnie dlatego czujemy

  si bardziej peni ycia i energii latem ni zim.

  Aura widziana po raz pierwszy wydaje si niemal biaa i przypomina obok. Stopniowo, w miar rozwoju umiejtnoci jej

  widzenia, zaczynamy dostrzega kolory. Kada aura ma swj podstawowy kolor, ktry zawiera wane informacje o czowieku,

  ukazujc jego emocjonaln, psychiczn i duchow natur.

  Oprcz tego z ciaa poprzez aur emanuj rnobarwne promienie. Niektrzy uwaaj je za fale myli z pewnoci to, co

  mylimy, ma bardzo duy wpyw na otaczajc nas powiat. Std niewtpliwie pochodz takie wyraenia jak czerwony ze

  zoci" czy zielony z zazdroci". Myli przepywaj i nie naley ich traktowa jako stay element aury. Nikt nie bywa

  czerwony ze zoci" caymi tygodniami czy miesicami. Jednak negatywne myli i emocje mog wywoa stae zmiany w

  aurze: wspaniae, wibrujce barwy staj si matowe, odpychajce, a nawet ze.

  U niektrych ludzi wewntrz aury wystpuj rne figury geometryczne. Uwaa si na og, e maj one symboliczne

  znaczenie. Na przykad koo symbolizuje spenienie i gbokie zadowolenie. Trjkt moe oznacza, e dana osoba chroni

  innych lub kto chroni j sam. Gwiazda oznacza due zdolnoci parapsychiczne.

  Ponadto czasami mona dostrzec strzay, spirale, stoki, krzye, pksiyce itp. Strzay pojawiaj si czsto wtedy, gdy

  czowiek pozostaje pod wpywem stresu, szczeglnie dugotrwaego. Krzye oznaczaj trudnoci w podejmowaniu decyzji i

  spotyka si je gwnie w aurze ludzi niezdecydowanych czy niemiaych. Spirale, stoki i pksiyce wskazuj na og na

  powane myli. Co ciekawe, rzadko sieje widuje w aurze ludzi wykonujcych stymulujce umysowo zawody, natomiast s

  widoczne u osb, ktre z jakiego powodu czciej wykorzystuj swj umys ni zwykle. Wielokrotnie widziaem je u kogo,

  kto zyskiwa duchow wiadomo, ale stara si j oprze na logice.

  Niektre z tych ksztatw odzwierciedlaj pojedyncze myli, a wtedy trwaj zaledwie kilka sekund i znikaj. Dzieje si tak

  dlatego, e wikszo z nas nie potrafi zatrzyma jednej myli przez duszy czas. Jeli ksztaty te symbolizuj cay nasz umys,

  mog istnie miesicami, latami czy nawet przez cae ycie. Dostrzega si je na og u intelektualistw i ludzi rozwinitych

  duchowo.

  Nasza aura przez cay czas wspdziaa z aur innych. Gdy spotykamy kogo, kto jest nam miy, obie aury otwieraj si i

  cz ze sob (rys. 1.4). Aura dwch gboko w sobie zakochanych osb tworzy jeden wspaniay, wibrujcy obok (rys. 1.5).

  Gdy widzimy kogo, kogo nie lubimy, obserwujemy, jak jedna aura odpycha drug (rys. 1.6). Czy zdarzyo ci si spotka

  kogo, kto wyda ci si antypatyczny, pozornie bez adnego powodu? Twoja aura zostaa odrzucona przez aur tego drugiego

  czowieka, ostrzegajc ci, by si do niego nie zblia. Osoba przepeniona wycznie negatywnymi mylami, stopniowo

  wszystkich od siebie odepchnie.

 • 10

  Pewne osoby s psychicznymi wampirami, ktre wysysaj energi z twojej aury, by wzbogaci swoj. Czy czue si kiedy

  wypompowany", spdziwszy z kim troch czasu? Jest bardzo prawdopodobne, e by to wanie psychiczny wampir. Tych

  nieszcznikw na og charakteryzuje sztywno w postawie, brak psychicznej wiadomoci i poczucia wasnej wartoci.

  wiadomie lub nie korzystaj z energii innych ludzi, pozostawiajc ich z poczuciem pustki i frustracji. Jeli yjesz z

  psychicznym wampirem, musisz si nauczy chroni swoj aur.

  Negatywne mylenie take ma fatalne skutki. Znam pewnego czowieka, ktry osign sukces zawodowy i saw. Uwaa

  on jednak, e nie obdarza si go takim szacunkiem i powaaniem, na jakie zasuguje, staje si wic coraz bardziej zgorzkniay.

  Odzwierciedla si to w jego pociemniaej aurze. Nic dziwnego, e ludzie staraj si go unika, co z kolei wywouje w nim

  jeszcze bardziej negatywne nastawienie. Wpad w spiral, ktra wiedzie go do smutnej, samotnej staroci. A przecie moe to

  zmieni. Gdyby zapomnia o rzeczywistych i urojonych krzywdach z przeszoci i zacz y szczliwie z dnia na dzie, jego

  aura by si zmienia, odzwierciedlajc now rzeczywisto. A wtedy znowu zaczby przyciga do siebie innych.

  Aury nie ma w momencie narodzin, ale pojawia si przy pierwszym haucie powietrza. Oznacza to, e skada si ona z

  energii pobieranej poprzez oddech. Innym na to dowodem jest

  zauwaalna poprawa rozmiaru i koloru aury u ludzi, ktrzy wykonuj wiczenia gimnastyczne i oddychaj poprawnie.

  Aura niemowlcia jest w zasadzie bezbarwna; w chwili gdy dziecko osiga wiek trzech miesicy, staje si srebrna, a

  nastpnie stopniowo przechodzi w bkit, odzwierciedlajc rozwj inteligencji. Daje si to zauway szczeglnie midzy

  pierwszym i drugim rokiem ycia. Aura ronie wraz z dzieckiem. Rozwija si stopniowo zarwno pod wzgldem rozmiaru, jak

  i jasnoci, ukazujc potencja maego czowieka oraz waciwe mu kolory. Niebieski pozostaje obecny wewntrz aury jako to

  przez cae ycie. Na og dostrzega si t barw dopiero wtedy, gdy czowiek zapada na zdrowiu, poniewa bkit nabiera

  wyranie szarego odcienia.

  W miar wzrostu dziecka wok jego gowy pojawia si ta powiata, wskazujca na pocztek procesu mylowego. Przez

  pierwszych pi czy sze lat ycia czowiek chonie informacje jak gbka. W czasie nauki ty poblask staje si coraz

  bardziej intensywny.

  Gdy dziecko osiga wiek szkolny, aura odzwierciedla prawdziwe kolory, ktre bd j charakteryzoway przez cae ycie.

  Aura powinna by promieniejca, o intensywnych, niemal wietlistych barwach. Tymczasem nasz charakter modyfikuje j

  w subtelny sposb. Na przykad aura czowieka szczodrego bywa pokanych rozmiarw, a jej kolory s pastelowe, natomiast

  barwy maej, ciemnej aury skpca sprawiaj wraenie mtnych.

  Przecitni ludzie maj przecitn aur, a jej intensywno oraz rozmiar zale od stanu ich ducha w konkretnej chwili. Jeli

  czuj si szczodrzy, ich aura bdzie uderzajco pikna. Ale jeli maj zamiar postpi nieuczciwie, ich aura skurczy si i straci

  blask.

  Aura prezentuje si najlepiej u zakochanych. Rozszerza si wtedy, a kolory wibruj. Gdy kochankowie s razem, aura

 • 11

  kadego z nich czy si z drug w jedno i wystrzela w niebo.

  Jak widzisz, umiejtno widzenia aury moe by bardzo poyteczna, bo dziki niej moesz rozpozna szczodr, kochajc

  i mi osob, ale take ustrzec si przed czowiekiem nieuczciwym, lubienym lub takim, ktry chce ci wykorzysta. W

  dalszym cigu tej ksiki dowiesz si, jak czu, widzie i interpretowa aur.

 • 12

  Rozdzia 2

  Jak odczu aur?

  Wielu ludzi potrafi widzie aur bez wysiku, jednak wikszo musi si uczy, jak rozwija t umiejtno. Prowadzc

  zajcia parapsychiczne, stwierdziem, e lepiej, by ich uczestnicy najpierw nauczyli si odczuwa aur, zanim sprbuj j

  zobaczy.

  Do tego eksperymentu potrzebna bdzie druga osoba. Najlepiej, eby to by kto rwnie zainteresowany rozwijaniem

  swoich umiejtnoci parapsychicznych. Wykonywanie tych wicze z kim, kto nie wierzy w istnienie aury, jest strat czasu,

  gdy tacy ludzie szybko si nudz, a ich negatywne nastawienie bdzie oddziaywa take na ciebie. Wybierz czowieka o

  otwartym umyle i pozytywnym nastawieniu. Uwaam, e przyjaciele s na og lepsi ni czonkowie rodziny, ktrzy czsto

  pragn pomc raczej z poczucia obowizku ni z realnej potrzeby. Niektrzy twierdz, e atwiej zobaczy aur kobiet ni

  mczyzn. Ja tego nie zauwayem. Uwaam, e najwaniejsze jest wybra kogo, kogo si lubi i kto jest zarwno wraliwy,

  jak i rozsdny.

  Wyczuwanie aury rdk

  Zanim sprbujesz poczu aur, dobrze bdzie o-kreli jej rozmiar. Pniej bdziemy wyczuwa aur rkoma, ale najpierw

  zastosujemy dwa metalowe prty zgite pod ktem prostym. Rdki uywa si na og do poszukiwania czego, co znajduje

  si pod powierzchni ziemi na przykad wody. Mona jednak jej uy do wielu innych celw. Niektrym wydaje si, e

  rdkarstwo jest dziwn, tajemnicz praktyk czy wrcz zabobonem. W rzeczywistoci stanowi ono bardzo praktyczny sposb

  kontaktowania si z wasn podwiadomoci.

  Najpierw musisz zagi dwa metalowe prty pod ktem prostym (rys. 2.1), bd to zwyke dwa kawaki metalu w ksztacie

  litery L". Dusze rami powinno mie okoo 20-30 cm, a krtsze okoo 15 cm. Ja swoje pierwsze prty zrobiem

  z drucianych wieszakw na ubrania.

  Metalowe prty trzyma si luno w rku, kierujc duszymi ramionami na wprost. Moesz umieci krtsze ramiona w

  plastikowych rurkach, by mogy si swobodnie porusza w twoich doniach. Mnie jest rwnie wygodnie bez tych rurek, ale

  wielu ludzi zbyt mocno trzyma prty, a wtedy, oczywicie, nie mog si one swobodnie porusza.

  Zanim zaczniesz poszukiwania aury twojego przyjaciela, wyjd na zewntrz i sprbuj okreli, gdzie znajduj si gwne

  cieki wodne na twojej posesji. Zrelaksuj umys na tyle, na ile potrafisz. Pomyl, e szukasz wody, a nastpnie wolno obejd

  posiado. W pewnej chwili prty zaczn si krzyowa, a na koniec prawdopodobnie ustawi si rwnolegle (rys. 2.3).

 • 13

  Zjawisko to znamy jako reakcj rdki. W pierwszej chwili moe si to wyda niesamowite. Tajemnica sukcesu polega na

  przezwycieniu niewiary i zrelaksowaniu si. U niektrych rdka reaguje inaczej prty nie krzyuj si, lecz odwracaj od

  siebie w przeciwnych kierunkach. To nie ma znaczenia, nadal mamy do czynienia z reakcj rdki.

  Gdy dowiadczysz tego uczucia, zdoasz je odtworzy, kiedy tylko zechcesz. Teraz moesz ju poszuka aury przyjaciela

  za pomoc rdki. Popro go, by stan w lekkim rozkroku, trzymajc ramiona nieco odsunite od tuowia. Sta w odlegoci

  okoo 10 m, trzymajc przed sob metalowe prty skierowane ku przodowi. Myl o aurze przyjaciela. Posuwaj si wolno

  naprzd, dopki prty nie zaczn si porusza. Zatrzymaj si, a nastpnie zbliaj jeszcze wolniej, a prty si skrzyuj.

  Oznacza to, e dotkne zewntrznego brzegu aury.

  Zapamitaj to miejsce, a potem powtrz wiczenie od drugiej strony. Stwierdzisz, e aura twojego przyjaciela rozciga si

  na tak sam odlego z obu stron. Teraz przesuwaj si powoli wok niego i obserwuj koce metalowych prtw. Przekonasz

  si, e aura twojego przyjaciela jest doskonaym koem.

  Prawdopodobnie bdziesz zaskoczony jej rozmiarami, pamitaj, e badasz zewntrzny skraj aury. Gdy zaczniesz j czu,

  bd to raczej jej wewntrzne warstwy, a nie zewntrzne.

  Nadszed czas, by poczu aur przyjaciela.

  Wybierz tak por dnia, by nikt ci nie przeszkadza. Warto rwnie wyczy telefon. W pokoju powinno by ciepo,

  moesz wczy jak agodn muzyk medytacyjn. Usid z zamknitymi oczami w wygodnym fotelu.

  Przywoaj na myl najbardziej spokojn scen, jak potrafisz sobie przypomnie. Moe to by cicho szumicy strumie lub

  pikny zachd soca. Nie ma znaczenia, co to bdzie, byle tylko dawao ci spokj i odprenie.

  Uwiadom sobie swj oddech, we trzy gbokie wdechy i wolno wydychaj powietrze, a potem wiadomie rozlunij

  minie w palcach u stp i w samych stopach. Gdy poczujesz, e s cakowicie rozlunione, pomyl o miniach w ydkach i

  biodrach. Stopniowo rozlunij je wszystkie, a poczujesz si cakowicie zrelaksowany.

  Nie potrzeba na to okrelonego czasu. Na pocztku moe ci by trudno cakowicie si rozluni, ale szybko nabierzesz

  wprawy. Ludzie, ktrzy opanowali autohipnoz, potrafi tego dokona w kilka sekund.

  Powysze wiczenie ma na celu uaktywnienie prawej pkuli mzgu, tej, ktra zarzdza niewerbaln, uczuciow, intuicyjn

  stron twojej osobowoci, a ktr wykorzystujesz zawsze, gdy co tworzysz. Wiele osb zaczyna widzie aur spontanicznie

  wtedy, gdy si powica malarstwu, ogrodnictwu, grze na instrumencie lub innej dziaalnoci wykorzystujcej praw pkul

  mzgu.

  Cakowicie rozluniony, skoncentruj si na oddychaniu. Wyobra sobie, jak tlen wnika do puc i rozchodzi si po caym

  ciele. Spjrz na siebie jak na doskona istot ludzk. To, e masz nadwag albo jeste chory, nie ma adnego znaczenia. Po

  prostu oczami wyobrani zobacz siebie jako osobnika doskonaego nie tylko pod wzgldem fizycznym, ale take w kadej

  innej dziedzinie prawdziwe dziecko wszechwiata. Bd z siebie dumny. Pomyl o swoich sukcesach, inteligencji i

  kreatywnoci. A potem wyobra sobie, jak si zmieni twoje ycie, gdy bdziesz widzia aur i umia j odczyta.

  Teraz przecignij si powoli i otwrz oczy. To relaksacyjne wiczenie ma na celu uwolnienie ci od codziennych

  problemw i zmartwie, a jednoczenie wietnie wpywa na twoje samopoczucie, poniewa rozluniaj si wszystkie minie i

  organy twojego ciaa. Powinnimy tego dowiadcza co noc podczas snu, jednak nieczsto mamy to szczcie. Czy zdarzyo ci

  si zbudzi rano, czujc zmczenie i brak energii? Chocia spae, twoje ciao nadal byo spite. Po wiczeniu relaksacyjnym

  powiniene czu si peen ycia i energii, co znajdzie odzwierciedlenie w twojej aurze.

  Jeste ju gotowy, by czu aur. Przez kilka sekund zacieraj z werw rce, a nastpnie rozstaw je na odlego ok. 30 cm.

  Prawdopodobnie poczujesz energi w rodku doni i w czubkach palcw (rys. 2.4).

 • 14

  Powoli przybliaj donie do siebie. Poczujesz lekki opr, gdy ich aura si zetknie. Moe ci by atwiej, jeli sobie

  wyobrazisz, e zgniatasz gumow pieczk. Ludzie rnie to odczuwaj lekki opr, mrowienie, a nawet ciepo lub chd.

  Nadal przybliaj donie. Nagle poczujesz, e opr znika, gdy aura obu doni si zmiesza.

  Przez kilka chwil trzymaj rce zoone, a potem powoli je roz. Poczujesz lekki chd, poniewa aura znowu si

  rozdziela.

  Powicz przez jaki czas, przybliajc i oddalajc donie. Poczujesz opr w miar przybliania, a chd w miar oddalania.

  Czujesz wasn aur! Gdy opanujesz to wiczenie, moesz pj dalej.

  Wszyscy mamy w swoim ciele siedem punktw energetycznych znanych jako czakry (zob. rozdzia 5., rys. 5.1). S to

  orodki nerwowe, ktre wchaniaj i rozdzielaj energi fizyczn, psychiczn, emocjonaln i duchow. Czakry to punkty, w

  ktrych koncentruje si bardzo dua energia, dziki czemu atwo je wyczu domi.

  Czakry s pooone wzdu krgosupa w ciele eterycznym. S to:

  czakra podstawowa u podstawy krgosupa;

  czakra krzyowa midzy wzgrkiem onowym i ppkiem;

  czakra splotu sonecznego na poziomie tego splotu;

  czakra serca midzy opatkami na wysokoci serca;

  czakra garda na wysokoci garda;

  czakra brwiowa na czole, midzy brwiami;

  czakra korony na czubku gowy.

  Ciekawym dowiadczeniem jest odszukanie wszystkich swoich czakr za pomoc doni. Gdy je odnajdziesz, bdziesz

  zdziwiony, e nigdy dotd nie czue energii, ktra z nich emanuje.

  W nastpnym eksperymencie uyj jednej rki do odnalezienia czakry serca. Ponownie powoli zbliaj do do piersi, a gdy

  poczujesz lekki opr, odsuwaj j, a ten opr zniknie, po czym znowu przysu, dopki nie poczujesz ostatecznej granicy

  swojej aury.

  A teraz przybli rk do swego ciaa kilka centymetrw obok czakry serca. Zwr uwag, e tym razem poczujesz opr

  wwczas, gdy do bdzie bliej ciaa. Jest tak dlatego, e czakry emanuj tak du ilo energii, i atwiej je odnale.

  Gdy uda ci si poczu aur wok czakry serca, sprbuj zrobi to samo z innymi czakrami. W miar nabywania wprawy

  stwierdzisz, e aura sprawia wraenie niemal ciaa staego i bdziesz zdumiony, jak moge nie czu jej przedtem. To dobry

  znak, ktry wiadczy o rozwijaniu si twojej wiadomoci aury.

  Byoby wietnie, gdyby twj partner by na podobnym etapie i take potrafi czu swoj aur.

  Wykonamy teraz wielki skok naprzd i poczujemy aur drugiego czowieka. Popro swego przyjaciela, by wygodnie usiad

  na krzele. Sta za nim i umie donie w odlegoci 30 cm po obu stronach jego gowy. Przybliaj je powoli, a poczujesz

  lekki opr (rys. 2.5). Sprawd to, na zmian przybliajc i oddalajc rce. Twj partner take moe poczu, e dotykasz jego

  aury.

 • 15

  Kiedy ju odczue aur przyjaciela, przesuwaj rk w rnych kierunkach, by sprawdzi, czy

  potrafisz wyczu aur wok jego ciaa.

  Po kilku wiczeniach popro go, by si wygodnie pooy na ku i zamkn oczy. Twoim zadaniem

  bdzie lokalizacja czakr, a partner bdzie ci informowa, kiedy czuje twoj do ponad czakr. On take

  rozwija swoj wiadomo aury, rozpoznajc z zamknitymi oczami czakr, nad ktr wanie znajduje

  si twoja rka.

  Ten eksperyment dowodzi, e obaj jestecie na dobrej drodze. W miar nabywania wprawy twj

  przyjaciel bdzie umia powiedzie, nad jak czakr trzymasz do, niemal dokadnie w chwili, gdy t

  czakr odnajdziesz.

  Po kilku wiczeniach zamiecie si rolami i po si z zamknitymi oczami, gdy on bdzie szuka

  twoich czakr.

  Zanim przejdziemy do widzenia aury, musimy wykona jeszcze jedno wiczenie jej

  odczuwania.

  Jak wiesz, wszyscy mamy swoj prywatn przestrze i nie lubimy, by ludzie w ni ingerowali.

  Oglnie mwic, im bliszy zwizek z drugim czowiekiem, tym gbiej moe on wej w nasz

  prywatn przestrze. Gdy kto mao nam znany lub nie lubiany w ni wchodzi, odsuwamy si. To

  wanie dlatego ludzie podrujcy do rnych krajw czsto napotykaj kopoty. Prywatna

  przestrze osoby pochodzcej z Dalekiego Wschodu jest na og duo mniejsza ni przestrze

  przecitnego Europejczyka, w zwizku z tym taki czowiek nieustannie zmuszaby go do cofania

  si. Dr Charles Tart nazywa t prywatn przestrze nasz aur psychologiczn.

  Dokadnie to samo dzieje si z aur. Gdy jestemy zmuszeni do bliskiego kontaktu z obcym

  czowiekiem, nasza aura odepchnie jego aur. Dobrym przykadem jest zatoczone metro, w

  ktrym ludzie stoj bardzo blisko siebie, mimo e si nie znaj. W tej sytuacji aura kadego z

  nich stara si skurczy i odepchn aur stojcych w pobliu osb. Nastpnym razem, gdy si

  znajdziesz w zatoczonym wagonie lub windzie, sprawd, czy czujesz aur otaczajcych ci

  ludzi. Wystarczy by tego wiadomym, nie potrzebujesz do tego rk. Byoby to nawet niewskazane w takiej sytuacji!

  Jeli kogo lubisz, jego aura i twoja bd si otwiera i miesza ze sob.

  Nastpujcy eksperyment pozwoli ci to sprawdzi. Popro przyjaciela, by stan po jednej stronie pokoju, podczas gdy ty,

  rozoywszy rce, staniesz w rozkroku po drugiej, twarz do ciany. Partner zbliy si do ciebie tak spokojnie, jak tylko potrafi,

  a ty bdziesz musia okreli, kiedy wszed do twojej aury.

  Pierwsza prba bdzie najtrudniejsza, poniewa cae twoje ciao bdzie wiadome, e przyjaciel si zblia, a podwiadomie

  moesz sobie wyobraa, e znajduje si bliej, ni jest to w istocie. Nie przejmuj si porakami. Rozlunij si i pomyl o

  miych rzeczach. Nie zwracaj uwagi na dwiki, ktre mog do ciebie dochodzi. Ja zawsze si koncentruj na oddychaniu i

  staram si nie dopuci do siebie innych myli. Dziki temu, gdy kolega si do mnie zblia na odlego, ktra pozwala mojej

  aurze zetkn si z drug aur, natychmiast zdaj sobie z tego spraw.

  To wiczenie nie jest takie atwe, jak si wydaje. Poniewa wykonujesz je z przyjacielem, wasze aury bd si ze sob

  miesza, a ty tego nie poczujesz, jak wtedy, gdy masz do czynienia z cakowicie obcym czowiekiem. Czsto zdarza mi si to

  obserwowa w czasie moich lekcji rozwoju zdolnoci parapsychicznych. Nie znajcy si ludzie osigaj wikszy sukces ni

  bliscy przyjaciele. Jednak gdy rozdzielaem znajce si osoby i kazaem powtrzy wiczenie z obcymi ludmi, odnosili takie

  same sukcesy jak pozostali.

  Nie uda ci si wykona tych wszystkich testw w cigu jednego wieczoru czy nawet w tydzie. Lepiej odby kilka krtkich

  sesji ni jedn dug. Szybciej osigniesz rezultat, jeli podejdziesz do wicze jak do zabawy. Jeli zaczniesz je wykonywa z

  ponur determinacj, najprawdopodobniej ci si nie uda i zrezygnujesz niezadowolony.

  Gdy dobrze opanujesz wykonywanie wszystkich tych wicze, bdziesz gotw do nauki widzenia aury.

 • 16

  Rozdzia 3

  Jak zobaczy aur?

  Wykonujc wiczenia z rozdziau drugiego, rozwiniesz swoj wiadomo aury, co uatwi ci jej zobaczenie. Moe si

  nawet zdarzy, e starajc siej wyczu, zaczniesz j dostrzega. Mimo to zalecane w tym rozdziale dowiadczenia bd dla

  ciebie bardzo korzystne.

  Kilku uczestnikw moich zaj potrafio zestroi si psychicznie i okreli kolor aury, tylko j wyczuwajc. To fascynujce

  zjawisko przywodzi na myl jasnowidzw, ktrzy intuicyjnie wyczuwaj kolory, nie widzc ich. Jednak choby stwierdzi, e

  masz t zdolno, wykonuj zawarte w tym rozdziale wiczenia, poniewa warto widzie aur w caej okazaoci. Wielu

  znawcw uwaa, e kolory aury postrzegamy trzecim okiem. Trudno to potwierdzi, chocia czasami czuj, e dostrzegam

  kolory intuicyjnie, nie za pomoc oczu. Jednak cigle je widz, a nie czuj.

  Usid wygodnie i wykonaj wiczenia relaksacyjne. Gdy poczujesz, e jeste wystarczajco odprony, zarwno

  psychicznie, jak i fizycznie, otwrz oczy i wykonaj pierwsze dowiadczenie.

  wiato w pokoju powinno by agodne, ale nie przymione. Usid tak, by wszelkie rda

  ostrego wiata znajdoway si za twoimi plecami. Niepotrzebne ci s promienie wiecce

  prosto w oczy.

  Zcz palce wskazujce i przygldaj si im przez okoo 10 sekund, a nastpnie powoli odsu

  je. Zauwaysz cienk, niemal niewidoczn ni energii, ktra si rozciga i czy palce, chocia

  powoli si od siebie oddalaj (rys. 3.1). Gdy bdziesz wykonywa to wiczenie po raz

  pierwszy, wyda ci si, e ni czca oba palce znika po osigniciu zaledwie centymetra

  dugoci. W miar nabywania wprawy zobaczysz, e si nie zmienia, choby przestrze midzy

  palcami wynosia 10, a nawet 12 centymetrw.

  Jeli jest ci trudno dostrzec t lini energii, sprbuj przyciemni wiato, a palce umie nad powierzchni o jasnej barwie.

  Wikszoci ludzi odpowiada kartka biaego papieru, chocia niektrzy wol ciemniejsze to, poniewa postrzegaj ten strumie

  energii jako niemal bia ni.

  Gdy ju raz dostrzeesz t ni energii, bdziesz mg j zobaczy w kadej chwili i okolicznociach.

  Teraz moesz przeprowadzi ten eksperyment z czterema palcami, dotykajc nimi palcw drugiej rki. Odsuwajc donie

  od siebie, zaobserwujesz strumienie energii czce wszystkie palce.

  Jeli twj partner wykonuje to wiczenie rwnoczenie z tob, sprbuj dostrzec strumienie energii czce jego palce. To

  ekscytujce zauway czyj aur po raz pierwszy!

  Teraz moesz sprbowa czego niezwykle ciekawego. Palcami jednej rki dotknij palcw swego przyjaciela, a potem

  powoli je odsu. Zobaczysz strumie czystej energii czcy wasze palce. A jak sdzisz, co by si zdarzyo, gdyby wiczenie

  to wykona z nie lubian osob? Jeeli moesz, przeprowad ten eksperyment z jak najwiksz liczb osb.

  Dobrym sposobem jest wykonanie tego wiczenia na spotkaniu towarzyskim. Najlepszy do tego celu bdzie okrgy st z

  ciemnego drewna, ale moe by rwnie inny. Popro goci, by usiedli wok niego i pooyli rce na blacie z palcami

  skierowanymi ku rodkowi. Przyciemnij wiato. Gdy wszyscy si rozluni, sprbuj dostrzec cienk siatk linii przecinajcych

  si na stole i czcych palce siedzcych przy nim osb.

  Moe upyn nawet pi minut, zanim gocie w ogle co zobacz, ale wystarczy, e jedna osoba dojrzy to zjawisko, by

  nagle wszyscy inni take je dostrzegli. To wspaniay widok, przeplatajce si na blacie stou pasma energii (rys. 3.2). Po

  zakoczeniu dowiadczenia wszyscy bd zadawali pytania i chcieli przeprowadzi z tob prb dotykania palcw.

  Zobaczysz, e strumienie energii rozcigaj si duo dalej, gdy wykonujesz wiczenie z pewnymi osobami. Jest tak dlatego,

  e twoja aura obejmuje aur lubianych przez ciebie ludzi, natomiast moe zachowywa si cakiem inaczej w stosunku do osb,

  ktrych towarzystwo nie sprawia ci przyjemnoci.

 • 17

  Teraz jeste gotw wyraniej zobaczy wasn aur. Potrzebny bdzie pokj o cianach pomalowanych na jednolity kolor

  najlepiej biay lub kremowy. Przyga wiato i sta kilka krokw od ciany, zwrcony do niej twarz. Wycignij praw rk

  przed siebie i unie do, by palce wskazyway sufit (rys. 3.3). Patrz na cian przez palce tej rki. Skoncentruj si na cianie,

  nie na doni. Po kilku chwilach zauwaysz, e twoj do otacza Wyrane, szarawe, niemal pozbawione koloru halo.

  Gdy ju je dostrzeesz, skoncentruj uwag wanie na nim, nie na cianie. Gdy bdziesz to robi, aura moe znikn. W

  takim razie po prostu spjrz znowu na cian, a halo ponownie si pojawi. Kiedy zobaczysz aur wyranie, spjrz na palce.

  By moe zobaczysz, jak promieniuj z nich cienkie strumyczki energii. Przyjrzyj si uwanie aurze, ktra otacza twoje palce,

  a zobaczysz, e jest ona w cigym ruchu.

  Niektrzy odczuwaj rozczarowanie, widzc po raz pierwszy swoj aur, poniewa jest ona niemal bezbarwna. Nie martw

  si, jeli tak jest z tob. Kolory zaczn si pojawia pniej, gdy przyzwyczaisz si do widzenia aury.

  Zrb to samo wiczenie z drug rk, a potem sprbuj przeprowadzi test w innych warunkach. Podczas nauki

  przyciemniona lampa jest najlepsza, ale z czasem powiniene mc zobaczy aur w kadym wietle. Sprbuj take obserwowa

  inne czci swojego ciaa. Gdy ju zobaczysz aur wok doni, bdzie ci atwo zobaczy j take wok kadej innej czci

  ciaa. Ubranie ogranicza i zawa widzenie aury, moesz wic si zdecydowa na wykonywanie wicze nago lub

  niekompletnie odziany. Niestety, wikszo ludzi nie potrafi zobaczy aury w lustrze, ktre z jakiego powodu nie odbija jej

  do dobrze. Niektrym si to jednak udaje, moe wic wyprbuj swoje lustro w azience.

  Jeli nosisz szka optyczne, sprbuj zobaczy aur zarwno w okularach, jak i bez nich. Stwierdziem, e wielu ludzi,

  ktrzy na co dzie nosz okulary, atwiej dostrzega aur bez nich.

  Teraz ponownie przeprowad dowiadczenie wraz ze swoim partnerem. Popro go, by stan na tle jednokolorowej ciany.

  Cofnij si kilka krokw i patrz w jego kierunku, koncentrujc si na cianie za jego plecami

  (rys. 3.4). Stan idealny zbliony jest do marzenia sennego, gdy masz oczy otwarte, ale

  naprawd nic nie widzisz. W tym wypadku jednak rozluniasz si i koncentrujesz w tym samym

  czasie. By moe pomocne bdzie przypomnienie sobie chwili, gdy bye naprawd zmczony,

  a twoje oczy same si zamykay. Oczywicie nie chcesz, by zamkny si wanie teraz, ale

  przywoanie tego obrazu bdzie pomocne, poniewa twj wzrok powinien by ciki i niemal

  bdny.

  Na pocztku moe si to wydawa dziwne, ale nagle dostrzeesz niewyran aur

  otaczajc twojego przyjaciela. Zobaczysz j za pomoc widzenia obwodowego.

  Prawdopodobnie zauwaysz, e otacza ona tylko jego gow i szyj. Jest tak dlatego, e

  ubranie przysania aur i czyni j duo trudniej widoczn. Ponadto silna psychiczna energia

  emanujca od gowy powoduje, e atwiej zauway aur otaczajc wanie t cz ciaa.

  Postaraj si skoncentrowa na zauwaonym zjawisku. Najprawdopodobniej na pocztku

  aura bdzie znika, ale nie rezygnuj, a kiedy bdziesz j mie w polu widzenia, przyjrzyj si jej

  dokadnie. Zobaczysz, e nieustannie si porusza. Zauwaysz rwnie, e gdy mrugasz, znika na chwil.

  Podejd i sprbuj jej dotkn. Bdziesz musia dokona kilku prb, zanim uda ci si jednoczenie dotkn j i zobaczy.

  Wikszo ludzi stwierdza, e aura znika w chwili, gdy si do niej zbliaj. Przyczyn jest zmiana ogniskowej oczu w miar

  posuwania si do przodu. W tej sytuacji wystarczy cofn si do miejsca, w ktrym uprzednio stae, i zacz od nowa. Aura

  powinna si pojawi ponownie w cigu kilku sekund.

  Dotknicie aury dostarczy ci takich samych wrae jak wtedy, gdy wykonywae wiczenia z poprzedniego rozdziau, ale

  teraz bdziesz j jeszcze widzie. Zwr uwag, e na pocztku bdzie ci si wymyka spod palcw, a nastpnie pozwoli ci je

  w sobie zanurzy. Przypomina to troch naciskanie balonu, z t rnic, e moesz przebi si przez powierzchni i sign do

  wntrza.

  Poczuj aur otaczajc rne czci ciaa twego partnera. Zwr szczegln uwag na czakry, nad ktrymi aura wiruje.

 • 18

  Teraz cofnij si tam, gdzie stae najpierw, nadal patrzc na aur partnera, a nastpnie popro go, by pomyla o czym, co

  go gniewa. Obserwuj, jak aura si zmienia. Moe si nieco skurczy i zmieni kolor. Gniew objawia si jako barwa

  brudnoczerwona.

  Powiedz przyjacielowi, by wzi kilka gbokich oddechw, a potem pomyla o czym, co go uszczliwia. Przyjrzyj si,

  jak jego aura si rozszerza i rozwija.

  Popro go, by myla o rzeczach obojtnych, ani smutnych, ani wesoych; aura wrci do normalnych rozmiarw.

  Niech na koniec twj partner pomyli o czym smutnym, czym, co go zoci, uszczliwia lub nie wywouje adnych

  emocji. Z samej obserwacji aury powiniene okreli, o jakim przeyciu myli.

  Powtrz te wiczenia poza domem, pamitajc, by soce mie za plecami. Najlepiej przeprowadza je wczesnym rankiem

  lub pnym popoudniem. Zaobserwujesz, e aura drugiej osoby rozszerza si na wieym powietrzu.

  Jest wiele innych metod widzenia aury. Mona patrze na czoo partnera (a nie na cian, jak to czynilimy przedtem).

  Skoncentruj si na tej czci ciaa, a potem stopniowo poszerzaj swe widzenie obwodowe, najpierw w lewo i prawo, potem w

  gr i w d. Okae si, e gdy obejmie ono wszystkie kierunki, ogniskowa twoich oczu lekko si przesunie, a nad gow

  partnera pojawi si delikatna powiata, ktra zmieni si w aur. W czasie pierwszej prby zniknie, gdy tylko sprbujesz si na

  niej skoncentrowa. Powtarzaj to wiczenie, a zobaczysz aur wyranie.

  Trzecia metoda jest poczeniem dwch poprzednich. Partner musi stan lub usi na tle jedno-barwnej ciany. Sta kilka

  krokw dalej i patrz na jego nos. Zobacz, jak daleko nad jego gow i w lewo od niego siga twoje widzenie obwodowe.

  Zaznacz te miejsca na cianie. Wr na dawne miejsce i powtrz to samo wiczenie, tym razem biorc pod uwag miejsce

  poniej i w prawo. Znowu zaznacz je na cianie. Powtrz prb jeszcze dwa razy, by oznaczy miejsca poniej oraz na lewo i

  prawo od nosa twego partnera. Zacznij, patrzc na znak, ktry zrobie nad jego gow i na prawo od niego. Po kilku sekundach

  szybko spjrz na znak znajdujcy si na lewo i poniej. Patrz na niego przez kilka sekund, a potem przenie wzrok na znak

  poniej i na prawo. Na koniec przyjrzyj si znakowi powyej i na prawo. Po kilku sekundach przygldania si pozwl, by twoje

  widzenie obwodowe stopniowo si rozszerzyo, tak by mg obj wzrokiem pozostae trzy pozycje, a wtedy pojawi si aura

  twego partnera. Tak jak przy innych metodach, bdziesz musia wykona to wiczenie wiele razy, zanim zdoasz si

  skoncentrowa bezporednio na aurze.

  Nadszed czas na uczczenie twoich dotychczasowych sukcesw. Pjd z przyjacielem do supermarketu lub innego rwnie

  ruchliwego miejsca. Id kilka krokw za nim i sprawd, czy zobaczysz jego aur w tym utrudniajcym skupienie otoczeniu.

  Nie bd rozczarowany, jeli ci si nie uda. Ruchliwy supermarket rni si zasadniczo od zatopionego w pmroku,

  spokojnego pokoju. Zamiecie si rolami i niech twj partner sprawdzi, czy moe zobaczy twoj aur.

  Poszukaj rwnie aury innych obecnych tam ludzi. Nie musisz si na nikogo gapi, by tego dokona. Po prostu skoncentruj

  wzrok kilka centymetrw w bok od nich i sprbuj dostrzec ich aur za pomoc widzenia obwodowego. atwiej ci bdzie z

  ludmi stojcymi na jasnym tle. Na og najwyraniejsza bdzie aura wok ich gw. Jednak latem, gdy wszyscy s skpo

  odziani, zobaczysz aur wok wikszej czci ciaa. To niesychane wraenie nagle dostrzec aur wok wszystkich ludzi. Na

  to jednak potrzeba troch czasu. Na szczcie wiczy moesz wszdzie.

 • 19

  Rozdzia 4

  Barwy aury

  Wszyscy reagujemy emocjonalnie na kolory. Nawet ludzie, ktrzy nic o nich nie wiedz, instynktownie wyczuwaj, e

  barwy ciepe wywouj podniecenie i uczucia pozytywne, a chodne rozluniaj, tworzc atmosfer spokoju i wyciszenia.

  Nawet mae dzieci potrafi przypisa rnym uczuciom odpowiednie kolory. Na og wi czerwie z gniewem, agresj i

  podnieceniem, a ziele ze spokojem i samotnoci. W 1978 roku przeprowadzono interesujcy eksperyment: poproszono dzieci

  o kolorowanie rysunku w trakcie ogldania wesoych i smutnych zdj. Patrzc na sceny radosne, dzieci Wybieray

  pomaraczowy, ty, zielony oraz niebieski, ogldajc sceny smutne sigay po brzowy, czarny i czerwony. Kiedy zaczniesz

  wyranie widzie kolory w aurze innych ludzi, bdziesz mg bez kopotu okreli ich stan emocjonalny.

  Nawiasem mwic, dzieci bardzo dobrze widz aur. Elaine Murray w ksice A Layman's Guide to New Age and Spiritaal

  Terms opowiada o swoich przeyciach z czasw, gdy w Ontario uczya jedenasto- i dwunastoletnie dzieci. Chocia sama wtedy

  jeszcze nie widziaa aury, odkrya, e 75 procent jej uczniw dostrzegao j, i to w penej gamie barw.

  Cay czas stosujemy kolory, by wyrazi swoje uczucia. Zrobio mi si czerwono przed oczyma", mwimy, gdy jestemy

  wciekli. Pozielenia z zazdroci". Postrzega wiat w czarnych barwach". Te powszechnie uywane sformuowania musiay

  powsta w czasach, gdy ludzie widzieli, e tak wanie emocje odzwierciedlaj si w aurze.

  W 1932 roku Robert Gerard, amerykaski naukowiec, przeprowadzi seri eksperymentw z winiami. Odkry, e dusze

  oddziaywanie czerwonego wiata ekscytuje ich i czyni bardziej agresywnymi, natomiast niebieskie uspokaja. Niedawno

  Alexander Schauss stwierdzi, e agresywno winiw maleje pod wpywem nawietlania wiatem rowym, e pomalowane

  na ten kolor cele wpywaj kojco na ich mieszkacw i eliminuj napady gniewu. Marynarka Stanw Zjednoczonych

  natychmiast zacza malowa swoje areszty na rowo. Dzisiaj setki instytucji w caym kraju umieszczaj swoich agresywnych

  wsptowarzyszy w rowych pomieszczeniach, by si uspokoili. Jack Widerey, doradca w sprawach kolorw, przeprowadzi

  inny eksperyment, gdy go poproszono o urzdzenie wntrz dwch policyjnych sal przesucha. Jedn z nich pomalowa

  delikatn zieleni i beem, drug za ostrym czerwonym i intensywnie zielonym. Policja uywaa pierwszego pomieszczenia

  do przesuchiwania ofiar przestpstw oraz ich rodzin, a drugiego do przesuchiwania podejrzanych. Okazao si, e ci drudzy

  duo wicej mwili, przebywajc w drugiej sali, co uatwiao spisywanie zezna.

  Kolor cay czas na nas dziaa, bez wzgldu na to, czy zdajemy sobie z tego spraw, czy nie. W sieci restauracji szybkiej

  obsugi wietnie wiedz, e pomaraczowy pobudza apetyt, a czerwony powoduje, e czas zdaje si szybciej pyn. Tak wic

  dziki poczeniu tych barw klienci bd kupowali wicej i jedli szybciej, zwalniajc miejsce dla nastpnych chtnych.

  Gdy nauczysz si dostrzega mglist otoczk, ktr tworzy aura, bdzie tylko kwesti czasu, kiedy zaczniesz widzie

  kolory. Dla niektrych bd to minuty, ale wikszo ludzi potrzebuje dni czy tygodni, zanim pojawi si barwy. Nie trzeba

  traci cierpliwoci. Z moich dowiadcze wynika, e ci, ktrzy nie dostrzegaj ich szybko, popadaj we frustracj, co

  przeszkadza im w czynieniu postpw. Niech to trwa tyle czasu, ile jest konieczne. Bd pewny, e w odpowiedniej chwili

  zobaczysz kolory.

  Na pocztku kolory wystpuj w postaci sabego zabarwienia. Wikszo ludzi najpierw zauwaa, e w miar rozwoju ich

  wiadomoci barw, szaro przechodzi w bkit, przedstawiajcy prawdopodobnie aur zdrowia, ktra zaczyna si formowa

  tu po narodzinach.

  Stopniowo pojawi si inne kolory. Na pocztku bd bardzo blade, jakby sprane. Niektrzy zastanawiaj si nawet, czy

  naprawd je widz, czy te Wyobrania ich zwodzi.

  Z czasem jeden kolor w aurze bdzie dominowa, przybierajc na sile zarwno pod wzgldem intensywnoci, jak i

  rozmiaru. Nazywamy go kolorem podstawowym. Jest on bardzo wany, poniewa informuje, co dana osoba powinna robi ze

  swoim yciem, przy czym niekoniecznie wskazuje, czy postpuje ona susznie, chocia jest oczywiste, e aura czowieka

  spenionego bdzie wspaniaa, w przeciwiestwie do aury tego, kto nie wie, co ze sob pocz.

  W miar jak bdziesz nabywa wprawy, jako tej barwy wiele ci powie o czowieku, na ktrego wanie patrzysz. W

  sytuacji optymalnej kolor podstawowy powinien zajmowa duo miejsca, odznacza si intensywnoci i wietlistoci. Aura

  ludzi nieuczciwych kurczy si, a barwy s przy gaszone.

  Kilka lat temu wygosiem seri wykadw dla winiw. Zafascynowa mnie fakt, e chocia wielu z nich miao ciemn

  aur, aura kilku z nich bya uderzajco pikna. Ludzie ci usiedli koo siebie, a pniej dowiedziaem si, e maj zamiar si

  rehabilitowa. Stranicy byli zaskoczeni, e potrafiem wskaza na t wyrniajc si spord innych grup.

  Aura wikszoci ludzi nie jest oczywicie ani bogata, ani przygaszona. Staraj si oni przej przez ycie najlepiej, jak

  potrafi, nie wysilajc si zanadto. Im czciej bdziesz obserwowa aur, tym lepiej zdasz sobie spraw, jaki potencja

  marnujemy. Na szczcie niektrzy w pewnym momencie orientuj si, e sta ich na wicej, i zmieniaj swj sposb ycia, a

  wtedy aura wyranie to odzwierciedla.

  Kady kolor ma swoje znaczenie.

 • 20

  Znaczenie kolorw podstawowych

  Kolory podstawowe odpowiadaj tczy. Wkrtce si przekonasz, e kady z nas ma tak tcz w swojej aurze. Jednak moe

  si tam rwnie znale barwa, ktrej w tczy nie ma.

  Czerwony Potencja: przywdztwo

  To bardzo mocny kolor. Daje on czowiekowi silne ego i ch osigania sukcesw. W dziecistwie czsto bywa tumiony,

  szczeglnie jeli od dziecka wymaga si, by speniao wymagania rodziny. W konsekwencji aura moe czasami wydawa si

  zduszona i matowa. po osigniciu wieku dorosego, gdy czowiek potrafi stan na wasnych nogach, jego aura si rozwija,

  wskazujc, e jej waciciel moe teraz robi to, co powinien.

  Ludzie, ktrych kolorem podstawowym jest czerwie, czsto zajmuj odpowiedzialne, przywdcze stanowiska, poniewa

  maj konieczn si, energi i charyzm, by kierowa innymi. Emanuje z nich rwnie ciepo i tkliwo. Czerwie moe

  rwnie wskazywa na odwag.

  Wadami ludzi obdarzonych czerwieni s nerwowo i egocentryzm.

  Pomaraczowy Potencja: harmonia i wsppraca

  Pomaraczowy to ciepa barwa, ktra wystpuje jako kolor podstawowy w aurze ludzi obdarzonych naturalnym wyczuciem,

  taktem, ludzi, z ktrymi atwo nawiza kontakt. Kady dobrze si czuje w ich towarzystwie, a oni sami czsto bywaj

  zmuszani do uspokajania wzburzonych fal". S to osoby mylce, praktyczne, kompetentne, stojce obiema nogami na ziemi.

  Wadami takich osb s lenistwo i postawa obojtnoci.

  ty Potencja: kreatywno, byskotliwo

  Ludzi, ktrych kolorem podstawowym jest ty, charakteryzuje entuzjastyczne podejcie do ycia, pobudliwo i

  zmienno. Szybko myl i lubi bawi innych, ale take podoba im si, e inni ich bawi. S towarzyscy i uwielbiaj dugie

  rozmowy na kady temat. Chtnie si ucz, ale czsto powierzchownie interesuj si wieloma tematami, zamiast powanie

  zaj si jednym.

  Negatywne cechy tych" to niemiao i skonno do kamstwa.

  Zielony Potencja: uzdrawianie

  Ziele to spokojna barwa, a ludzie, ktrych jest kolorem podstawowym, lubi spokj i bywaj urodzonymi uzdrowicielami.

  S chtni do wsppracy, godni zaufania i szczodrzy. Mog si wydawa pogodni i mao wymagajcy, ale potrafi by uparci,

  jeli uwaaj to za konieczne. Chcc zmusi tak osob do zmiany zdania, musisz sprawi, by pomys wyszed od niej.

  Brak elastycznoci i sztywno pogldw to wady osb, u ktrych ziele dominuje w aurze.

  Niebieski Potencja: rnorodno

  Niebieski to wspaniaa barwa. Ludzie nim obdarzeni s urodzonymi, pozytywnie mylcymi entuzjastami, dziki czemu ich

  obszerna aura pulsuje yciem. Tak jak wszyscy, miewaj lepsze i gorsze chwile, ale zawsze z pozorn atwoci udaje si im

  wykaraska z opresji. Ludzie, w ktrych aurze dominuje bkit, do koca maj mode serce. S szczerzy, uczciwi i na og

  mwi dokadnie to, co maj na myli.

  Ich wad jest niemono dokoczenia zacztych prac. Na og lepiej im idzie zaczynanie rnych spraw czsto z

  wielkim entuzjazmem ni ich finalizowanie.

  Indygo Potencja: odpowiedzialno za innych

  Czasami trudno okreli ten kolor jako podstawowy, poniewa moe wydawa si niemal fioletowy. A poniewa indygo

  jest ciepy, uzdrawiajcy i wspomagajcy, ludzie majcy go w swojej aurze prdzej czy pniej zajmuj si pomoc blinim.

  Lubi wspiera innych, a najszczliwsi s w otoczeniu tych, ktrych kochaj. Osoby obdarzone barw indygo jako kolorem

  podstawowym nie potrafi odmwi, i to jest ich wad, poniewa atwo je wykorzysta.

  Fioletowy Potencja: postp duchowy i intelektualny

  To nie przypadek, e biskupi nosz fioletowe szaty. Ludzie, w ktrych aurze dominuje ta barwa, przez cae ycie rozwijaj

  si duchowo. Intensywno koloru podstawowego moe wskazywa na etap osignity W tym rozwoju. Wiele osb

  obdarzonych fioletem prbuje wyprze si tego oblicza swojej natury. Takie postpowanie nie daje im jednak szczcia,

  zawsze bd wiadomi, e nie czyni w yciu tego, co powinni. Kiedy zaczynaj si uczy, pogbiajc swoj wiedz i

  mdro, rwnie ich aura zaczyna si powiksza i silniej pulsowa.

  Wad fioletowych" jest pewna wynioso, ktra zraa innych.

 • 21

  Srebrny Potencja: idealizm

  Srebrny jako kolor podstawowy zdarza si niezwykle rzadko, chocia stanowi czsty skadnik aury wrd innych barw.

  Ludzi nim obdarzonych przepeniaj wzniose idee, niestety, wikszo z nich jest cakowicie niepraktyczna. Brakuje im

  motywacji, staj si raczej marzycielami, ni ludmi czynu. Kiedy jednak odnajd motywacj i uznaj jaki pomys za wart

  realizacji, przyjemnie na nich patrze.

  Zoty Potencja: bezgraniczny

  To najpotniejszy kolor, jaki mona mie w aurze jako barw podstawow. Daje on ludziom zdolno radzenia sobie ze

  sprawami na wielk skal i osigania niemal kadego celu, na jakim skupi myl. Osoby obdarzone zotym cechuje charyzma,

  zamiowanie do cikiej pracy, cierpliwo i umiejtno wytyczania sobie celw. Najwiksze sukcesy osigaj na og w

  pnym wieku. Nic dziwnego, e aureole na obrazach przedstawiajcych witych i innych uduchowionych ludzi s na og

  zote, wskazujc na ich nieograniczone moliwoci.

  Rowy Potencja: sukces finansowy i materialny

  Ta delikatnie wygldajca barwa czsto pojawia si jako kolor podstawowy u zdecydowanych, upartych ludzi, ktrzy

  wysoko mierz i d do celu z niezachwian determinacj. Nikogo wic nie zaskakuje, e mona ich spotka na

  odpowiedzialnych stanowiskach. Jednak w gbi duszy pozostaj skromnymi i bezpretensjonalnymi ludmi lubicymi spokojne

  ycie. S to osoby kochajce, agodne i mie, a najlepiej czuj si wrd bliskich.

  Brzowy Potencja: humanitaryzm

  Brzowy czsto ma jesienny odcie, a jego niemal rdzawe zabarwienie moe by niezwykle atrakcyjne. Ludzie, ktrzy maj

  brz jako kolor podstawowy, s opiekuczymi, wraliwymi na innych filantropami. Maj mikkie serce i szczodre donie, w

  wyniku czego na og musz si uczy odmawia, poniewa blini czsto si im narzucaj.

  Biay Potencja: owiecenie i inspiracja

  Biay symbolizuje czysto i rzadko wystpuje jako kolor podstawowy. Poniewa wszystkie barwy wywodz si od bieli,

  waciwie jest to inna nazwa dla wiata. Ludzie, w ktrych aurze kolor ten dominuje, Usuwaj si w cie, s skromni i

  witobliwi. Czsto zdaj si zupenie nie mie ego, bardziej przejmujc si pomylnoci innych ni swoj. Charakteryzuje ich

  gboka intuicja i mdro.

  Gdy przyzwyczaisz si do kolorw podstawowych, stopniowo zdasz sobie spraw z istnienia innych barw, ktre zdaj si

  przenika na zewntrz poprzez kolor podstawowy, jak barwne serpentyny. Wskazuj one, co dany czowiek lubi robi. Na og

  jeden lub dwa odcienie bd przewaa, ale s ludzie obdarzeni ca tcz.

  Najszczliwsi s ci, u ktrych barwy wspgraj. Niektre zestawienia kolorw mog si wydawa niezwyke, ale w

  praktyce bardzo dobrze si sprawdzaj. Na przykad kto obdarzony czerwieni jako kolorem podstawowym (niezaleno i

  przywdztwo) moe mie w swojej aurze pomaraczowe byski (takt, dyplomacja, agodno). Nadal bdzie to osoba o

  zdolnociach przywdczych, ale bd si one wyraa w agodny sposb. Taki czowiek bdzie osiga wyniki, nie rozkazujc

  innym, lecz zachcajc ich do wsppracy.

  Podobnie kto o czerwonym kolorze podstawowym przetykanym biaymi promieniami moe odegra rol przywdcz w

  jakiej akcji humanitarnej. Jednak osoba taka bdzie mie trudnoci, jeli zechce wykorzystywa swoje zdolnoci wycznie w

  biznesie. Do szczcia i poczucia spenienia potrzebna jej bdzie rwnowaga tych dwch energii, chocia na pozr s one ze

  sob sprzeczne. Najprawdopodobniej omawiany typ czowieka zacznie ycie, stosujc czerwie, a ignorujc biel. W pewniej

  jednak chwili zda sobie spraw, e walczy sam ze sob, zmieni swj tryb ycia i pody swoj prawdziw drog.

  Tutaj wanie umiejtno odczytywania aury moe si okaza niezwykle praktyczna. Kto, kto zobaczy czerwie i biel u

  danej osoby, bdzie mg jej doradzi, ktrdy i. Prawdopodobnie w gbi duszy czowiek taki jest wiadom tego, co

  powinien robi, ale bdzie przeciwko temu zaciekle walczy. Tymczasem jego rozwj, spenienie i osobiste szczcie bardzo

  si wzmocni, gdy zacznie dziaa zgodnie z barwami swojej aury.

  Kolory promieniujce

  Czerwony Ludzie, u ktrych poprzez aur promieniuje czerwie, lubi by na kierowniczym stanowisku. Uwielbiaj zwizan z tym

  odpowiedzialno i bawi ich podejmowanie decyzji. D do wadzy i finansowych korzyci, ktre taka sytuacja ze sob niesie.

  Pomaraczowy Ci, przez ktrych aur przebyskuje pomaraczowy, lubi spdza czas z przyjacimi i rodzin. Od urodzenia cechuje ich

 • 22

  intuicja, s opiekuczy i troskliwi.

  ty Ludzi, przez ktrych aur przebiegaj te promienie, fascynuj nowe idee. Lubi wyraa swoj osobowo na rne

  sposoby, na przykad piewajc, taczc, piszc, malujc, a szczeglnie mwic.

  Zielony Zielone promienie przeszywaj aur ludzi, ktrzy lubi wyzwania i okazje, by wzi si za bary ze sob. S gotowi

  pracowa bez wytchnienia, dopki nie osign swoich celw. Spord nich wywodz si urodzeni uzdrowiciele.

  Niebieski Ludzie z niebieskimi przebyskami w aurze potrzebuj swobody i rnorodnoci. Nienawidz, gdy si ich ogranicza w

  jakikolwiek sposb. Najmniej wskazanym dla nich zajciem byaby praca na etacie. Lubi podrowa, zwiedza nowe

  miejsca, spotyka nowych ludzi.

  Indygo Osoby, u ktrych aura zawiera promienie tego koloru, lubi pomaga innym, szczeglnie za swoim bliskim. Cieszy ich

  rozwizywanie kopotw rodzinnych, i to wanie do nich kady czonek rodziny zwraca si w razie problemw.

  Fiolet Ludzie obdarzeni fioletowymi promieniami przeszywajcymi aur spdzaj czas na nauce i pogbianiu wiedzy oraz

  mdroci. Czsto angauj si w sprawy duchowe lub metafizyczne, poniewa lubi odnajdywa prawd ukryt w otaczajcym

  ich wiecie.

  Srebrny Osoby, ktrych aura zawiera srebrne byski, miewaj wietne pomysy. To, czy s one praktyczne, nie ma dla nich

  znaczenia, wane s same idee. Ludzie ci mog cakowicie si zatraci w swoich wyobraeniach, a najlepiej si czuj we

  wasnym wiecie, gdzie wszystko jest doskonae.

  Zoty Zote promienie przenikajce aur oznaczaj czowieka, ktry nie boi si wielkich przedsiwzi. Wychodzi naprzeciw

  wyzwaniom zmuszajcym do zmierzenia si z samym sob i prowadzcym na drogi z dala od utartych szlakw.

  Rowy Ludzie o rowych promieniach wystrzelajcych z aury lubi marzy o finansowym sukcesie. Jeli naucz si rwnoway

  r z kolorem podstawowym, mog osign zadziwiajce sukcesy.

  Biay Biae promienie w aurze maj ludzie odznaczajcy si idealistycznym, pacyfistycznym podejciem do ycia. Czsto

  wspieraj sprawy, w ktre wierz, i zabiegaj o lepszy wiat dla przyszych pokole.

  Aura skada si z kilku warstw, znanych jako ciaa eteryczne rnice si czasem barw. W praktyce wikszo

  jasnowidzw widzi aur jako eteryczn paszczyzn, otoczon jedn warstw, wewntrz ktrej znajduj si rne kolory.

  Jednak w miar nabierania wprawy moesz zacz dostrzega poszczeglne warstwy, ktrych jest siedem:

  1. fizyczna paszczyzna eteryczna,

  2. paszczyzna astralna,

  3. nisza paszczyzna psychiczna,

  4. wysza paszczyzna psychiczna,

  5. paszczyzna duchowa,

  6. paszczyzna intuicyjna,

  7. paszczyzna absolutna.

  Wszystkie one s powizane z czakrami, o ktrych bdzie mowa w nastpnym rozdziale.

  Jak sobie radzi z trudnociami?

  Niektrzy potrafi widzie kolory wewntrz aury bez adnych problemw, innym jednak przychodzi to z wielk trudnoci.

  Wiele lat temu pewna kobieta na moich zajciach dostrzega mglist otoczk niemal natychmiast, ale mimo dugiej praktyki,

  nie potrafia zobaczy kolorw. Bardzo j to denerwowao, e czonkom grupy, ktrzy z pocztku mieli kopoty z

  dostrzeeniem aury, widzenie kolorw nie sprawiao adnego kopotu.

  Na szczcie udao mi si nauczy t pani, jak si posugiwa rdk w poszukiwaniu kolorw. Gdy ju wiedziaa, jakiej

  barwy szuka, okazao si, e jej wiadomo kolorw wzrosa niemal z dnia na dzie. Patrzc na to z perspektywy, wiem, e u

  podstaw jej trudnoci leg niepokj. Poniewa jako pierwsza w grupie zobaczya aur, spodziewaa si, e rwnie pierwsza

  dostrzee kolory. Rozczarowaa si, e inni je widz, i za bardzo si staraa.

  Jak ju wspomniaem, naley po prostu si rozluni i pozwoli, by kolory si stopniowo pokazyway. Rnimy si midzy

 • 23

  sob jedni widz barwy od samego pocztku, inni spdzaj tygodnie czy nawet miesice, pracujc nad t umiejtnoci.

  Pomc moe bardziej uwane traktowanie rnych kolorw. Przyjrzyj si ubraniom, ktre nosisz, i zastanw, dlaczego s

  akurat tej barwy. Sprbuj nosi inne kolory i zobacz, jak si bdziesz czu. Twoja wiadomo koloru bardzo wzronie i atwiej

  ci bdzie go dostrzec w aurze.

  Kilka lat temu jedna z moich znajomych miaa wygosi wykad i obawiaa si, czy podoa zadaniu. Cigle o tym mwia, w

  kocu wic jej poradziem, by woya na siebie co czerwonego, co doda jej wiary w siebie. Miaem na myli na przykad

  bluzk, ale ona kupia sobie czerwony kostium i buty, po czym wygosia wspaniay wykad. To dowiadczenie wzmocnio jej

  wiadomo koloru, dzisiaj z przyjemnoci wkada ubrania o ywych barwach. Dawniej ubieraa si przewanie na szaro lub

  beowo.

  Zwr uwag, jakie kolory nosz inni ludzie. Zastanw si, czy i jak korzy czerpi z wybranych przez siebie barw.

  Lec w ku, tu przed zaniciem wyobraaj sobie przyjemne sceny, starajc si zobaczy je jak najwyraniej. Moe to

  by na przykad twoja ulubiona plaa. Zobacz piasek i poczuj jego dotyk pod stopami, powchaj sone powietrze, przyjrzyj si

  kolorom wydm, morza i nieba.

  Kilka lat temu spdziem mio czas w drewnianym domku wrd lasw. Jeli pragn w wyobrani wywoa przyjemny

  obraz, przypominam sobie widok rozcigajcy si z wejciowych drzwi domku cae kilometry sosnowego lasu, a za nim

  pokryte niegiem szczyty gr. Nietrudno pamita, jakie to byo spokojne i rozluniajce. Czuj take zapach sosen i chodn

  bryz, jednak najwyraniej widz wspaniae kolory, ktre mnie wtedy otaczay.

  Wielu moim uczniom machinalne rysowanie kolorowymi flamastrami pomogo w rozwijaniu wiadomoci barwy. Prosz

  ich, by co narysowali, nie zwracajc zbytnio uwagi, jakie kolory dobieraj. Gdy skocz, patrz na rysunek i odtwarzaj swoje

  uczucia w chwili, gdy powstawa. Jeli odczuwali smutek, samotno lub przygnbienie, niezmiennie wybierali czer lub brz,

  natomiast w chwilach szczcia stosowali wszystkie radosne barwy tczy.

  Takie rysowanie to doskonay sposb na uwolnienie si od nie chcianych, negatywnych uczu. Bardzo si rwnie przydaje

  w rozwoju postrzegania aury, poniewa angauje praw pkul mzgu, niezbdn w procesie widzenia tego zjawiska.

  Na koniec moe okaza si pomocne wdychanie kolorw. W tym celu naley zamkn oczy i wyobrazi sobie, e si

  wdycha czerwone powietrze, ktre rozchodzi si po caym ciele. wiczenie naley powtrzy trzy, cztery razy, a potem przej

  do barwy pomaraczowej i stopniowo przez ca tcz. Zwr uwag, jak si czujesz, wdychajc powietrze o rnych

  kolorach. To wiczenie moe by bardzo przydatne w nauce znaczenia kadej z barw, poniewa fizycznie odczuwasz

  oddziaywanie kadej z nich.

  Stosowanie rdki w poszukiwaniu kolorw

  Potrzebne ci bd do tego dwa zgite prty, ktrych uywae do odszukiwania zewntrznych granic aury. Obecno osoby,

  ktrej aur chcesz zobaczy, nie jest konieczna, chocia moe by pomocna.

  Zacznij, trzymajc prty tak, by ich dusze koce byy skierowane do przodu. Popro je o pozytywn odpowied. Mnie

  pomaga gone wyraenie tej proby. Jaki ruch oznacza tak"? pytam. Gdy o mnie chodzi, prty kieruj si do rodka, a

  znajd si jeden nad drugim, u ciebie mog odwraca si na zewntrz. Jeden z moich znajomych wie, e odpowied jest

  pozytywna, gdy prty zbliaj si do siebie, ale zatrzymuj pod ktem dziewidziesiciu stopni. Ruchy wykonywane przez

  prty nie maj znaczenia, jeli tylko wiesz, e oznaczaj pozytywn odpowied.

  Zamy, e sprawdzasz kolory czowieka o imieniu Bili. Zaczynasz, trzymajc prty przed sob, i zadajesz pytanie: Czy

  kolorem podstawowym w aurze Billa jest czerwony?

  Jeli nie ma odpowiedzi, pytasz: Czy kolorem podstawowym w aurze Billa jest pomaraczowy?

  I tak dalej, a otrzymasz potwierdzenie. Ja sprawdzam wszystkie kolory, nawet gdy ju otrzymam pozytywn reakcj na

  pierwsze pytanie. Chodzi mi po prostu o potwierdzenie poprawnej odpowiedzi.

  Kiedy znasz ju kolor podstawowy, moesz zapyta prty o kolory promieniujce. Pamitaj jednak, e tutaj moesz

  otrzyma wicej odpowiedzi pozytywnych. Wyobramy sobie, e kolorem podstawowym Billa jest niebieski z czerwonymi i

  fioletowymi promieniami. Teraz ju wiemy, jakich barw szukamy, wic bdzie nam atwiej je znale.

  W praktyce wikszo ludzi musi wykona to wiczenie tylko kilka razy. Potem ich wiadomo koloru rozwija si w

  wystarczajcym stopniu, by mogli widzie ca aur bez pomocy rdki.

  Okrelanie kolorw za pomoc numerologii

  Inn metod odnajdywania kolorw aury jest zastosowanie numerologii. Kada liczba odpowiada jednej barwie.

  1 czerwony

  2 pomaraczowy

  3 ty

  4 zielony

  5 niebieski

  6 indygo

  7 fiolet

  8 rowy

  9 brzowy

 • 24

  11 srebrny

  22 zoty

  Kolor podstawowy okrela liczba drogi ycia danego czowieka. Jest to najwaniejsza liczba w pitagorejskiej numerologii,

  poniewa przedstawia cel ycia. Pamitasz zapewne, e kolor podstawowy wskazuje, co czowiek powinien robi w yciu.

  Dlatego jego kolor podstawowy i kolor zwizany z drog ycia s na ogl cho nie zawsze takie same.

  Liczb drogi ycia obliczamy, dodajc poszczeglne elementy penej daty urodzenia danej osoby. Zamy, e chcemy

  okreli barw kogo, kto si urodzi 28 kwietnia 1980 roku. Dodajemy te liczby:

  4 (miesic)

  28 (dzie)

  1980 (rok)

  2012

  Sum (2012) traktujemy jako seri cyfr, ktre dodajemy: 2 + 0 + 1 + 2 = 5.

  Liczba drogi ycia tej osoby to 5, a poniewa 5 odpowiada niebieskiemu, prawdopodobnie wic jej kolorem podstawowym

  bdzie ta wanie barwa.

  Oto inny przykad. Tym razem chodzi o mod kobiet urodzon 12 marca 1975 roku:

  3 (miesic)

  12 (dzie)

  1975 (rok)

  1990

  Dodajemy poszczeglne cyfry: 1 + 9 + 9 + 0= 19, 1 + 9 = 10 i w kocu: l + O = l. Liczb drogi ycia tej modej osoby jest

  l, a jej kolorem podstawowym czerwie.

  S dwa wyjtki, gdy chodzi o redukowanie sumy do cyfry. S to liczby 11 i 22, znane w numerologii jako liczby

  mistrzowskie. Nie redukuje si ich do 2 i 4, poniewa ludzie, ktrzy je maj, zostali obdarzeni wikszym potencjaem ni reszta

  miertelnikw.

  Naley pamita, by cyfry sumowa wedug opisanego przeze mnie sposobu, tak aby nie zgubi adnych liczb

  mistrzowskich. Moja dobra znajoma urodzia si 29 lutego 1944 roku. Jeli wyliczymy jej liczb drogi ycia wedug podanej

  metody, otrzymujemy 22:

  2 (miesic)

  29 (dzie)

  1944 (rok)

  1975 czyli 1+9 + 7 + 5 = 22

  Gdybymy po prostu dodali kolejne cyfry, stracilibymy liczb mistrzowsk: 2 (miesic) + 2 + 9 (dzie) + 1+9 + 4 + 4 (rok)

  = 31, a nastpnie 3 + 1= 4

  Dlatego wanie naley dodawa miesic, dzie i rok, tworzc z nich sum, a nie wszystkie cyfry w cigu, by osign jeden

  numer.

  Zapewne zauwaye, e w numerologii mamy zaledwie jedenacie rnych barw do wyboru. Z tego powodu metoda nie

  jest doskonaa. Na og kolor podstawowy aury i przypisany liczbie cieki ycia s takie same, chocia mog si rni.

  Kto moe mie liczb cieki ycia 7, ktr odzwierciedla fiolet, a jego aura moe by biaa. W istocie moe mie

  jakkolwiek inn barw jako kolor podstawowy. Dzieje si tak dlatego, e liczba cieki ycia przedstawia cel ycia danego

  czowieka.

  Kolor okrelony przez ciek ycia z pewnoci pojawi si w aurze, ale niekoniecznie jako podstawowy, poniewa mwi,

  jak czowiek powinien y. W praktyce obie te barwy bd wspgray, chocia bd rne.

  Liczba cieki ycia okrela podstawowy kolor aury czowieka z dokadnoci do 95 procent. Na szczcie pozostae liczby

  w numerologii z ogromn precyzj pozwalaj okreli kolory promieniujce.

  Liczby te pochodz od imienia i nazwiska, ktrych dany czowiek uywa. Moe to by skomplikowane, gdy czsto jedna

  osoba nazywa si rnie. Bill Smith dla swoich rodzicw moe by Williamem. Przyjaciele woaj na niego Bili, w pracy

  wystpuje jako W. J. (bo na drugie ma James), w banku znaj go jako Williama Jamesa Smitha, a on sam czeki podpisuje jako

  W. J. Smith. W dziecistwie zwano go Billy-boy. Natomiast ona mwi do niego Misiaczku". eby byo trudniej: zosta

  adoptowany, gdy mia trzy miesice. Przy narodzinach nazywa si William James Callaghan, a nazwisko Smith przybra

  dopiero po adopcji. Ktrej wersji uywa?

  W praktyce uywa si tej, ktra najbardziej odpowiada samemu zainteresowanemu. Na og jest to imi, pod jakim znaj go

  przyjaciele. Tak wic w tym wypadku wybierzemy Bill Smith.

  Postpimy inaczej ni w tradycyjnej numerologii, w ktrej uywa si oficjalnego imienia i nazwiska.

  Litery skadajce si na imi Billa zamienimy na cyfry, stosujc poniszy wzr:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  A B C D E F G H I

  J K L M N O P Q R

  S T U V W X Y Z

 • 25

  Imi i nazwisko Billa Smitha da nam nastpujc sum: BILL SMITH

  2933 14928, a wic 2+ 9 +3 +3 (Bill) +1+4 + 9 + 2 + 8 (Smith) = 41, czyli 4+1=5

  5 to liczba wyrazu zewntrznego Billa i przedstawiajca jego naturalne zdolnoci. Wida, e jest to czowiek

  wszechstronny.

  Wiemy, e 5 odpowiada barwie niebieskiej, a wic takie bd promienie przebijajce si przez podstawowy kolor w aurze

  Billa.

  Kolejn bardzo wan liczb w numerologii jest liczba potrzeb duszy. Otrzymuje si j przez dodanie samogosek w

  imieniu i nazwisku. Bill ma je tylko dwie (po jednym I" w kadym z nich).

  Dodajemy cyfr odpowiadajc literze I": 9 + 9 = 18 i l + 8 = 9. Liczba potrzeb duszy Billa to 9, ktry odpowiada barwie

  brzowej. Bili w swojej aurze bdzie mia rwnie brzowe przebyski.

  Niestety istnieje wyjtek w zasadach okrelania liczby potrzeb duszy. Liter Y" na og klasyfikuje si jako samogosk,

  poniewa funkcjonuje jako taka (np. w imieniu Lynda"), lub w ogle si jej nie wymawia (np. w imieniu Kay). Jednak jeli si

  j wymawia (jak w Yolande"), naley j sklasyfikowa jako spgosk.

  Zdobywamy wiadomo koloru

  Istniej dwa poyteczne wiczenia, ktre mog pomc w osigniciu wiadomoci koloru. Pierwsze z nich stanowi cz

  wicze relaksacyjnych i wielu znanych mi ludzi stosuje je przed snem, jako pomoc przy zaniciu.

  Tczowa medytacja

  Usid wygodnie lub po si, a nastpnie zamknij oczy. We kilka gbokich oddechw, koncentrujc si na procesie

  oddychania. Wydychajc powietrze, powtarzaj: Jestem spokojny i rozluniony". Gdy poczujesz si cakowicie rozluniony,

  wyobra sobie doskona tcz.

  W swojej wyobrani przejd ni, a wejdziesz w czerwie. Zobacz, jak ta barwa otacza ci caego, jak si w niej zanurzasz.

  Poczuj, jak przenika w twoje ciao i oywia kad jego komrk, kady organ. Moe to by tak, jakby czerwie bya r