of 130/130
7/27/2019 Richard a. Knaak - Diablo 3 - Kraljevstvo Sjene http://slidepdf.com/reader/full/richard-a-knaak-diablo-3-kraljevstvo-sjene 1/130

Richard a. Knaak - Diablo 3 - Kraljevstvo Sjene

 • View
  274

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of Richard a. Knaak - Diablo 3 - Kraljevstvo Sjene

 • 7/27/2019 Richard a. Knaak - Diablo 3 - Kraljevstvo Sjene

  1/130

 • 7/27/2019 Richard a. Knaak - Diablo 3 - Kraljevstvo Sjene

  2/130

 • 7/27/2019 Richard a. Knaak - Diablo 3 - Kraljevstvo Sjene

  3/130

  [email protected]

  3

  preputale vodi da obavi njihov posao. To im takoer obroke ini mekima i podatnima, kako je prokletiarobnjak rekao s uenjakom ravnodunou.Ljudi su imali spremnu uad. Kentril im je naredio da se postave. Ostali su jo uvijek gnjavili ogromnuzmiju, inei da zaboravi daje odavno mogla zavriti ovaj susret jednostavnim uzmakom. Kad bi senajamnici jo samo malo mogli osloniti na njezin jednostavni ivotinjski um -Gorst je od ueta napravio omu za bacanje. Nije ekao da Kentril izda naredbu, razumjevi ve stojesatnik elio. Div je nepogreivom preciznou bacio omu, omatajui ue oko desnog roga.

  "Oskal! Pokuaj baciti ue Hargu! Benjin! Baci to ue na drugi rog! Vas dvojica - pomozite s tim Gorstu!"Stout Oskal bacio je svoje ue prema malaksaloj, krvlju pro-moenoj prilici u behemotovoj gui. Hargoje uzaludno pokuavao zgrabiti ga, no bilo je prekratko. Zvijer s pipcima ponovno je zaitala i pokualase povui, a samo ju je ue koje su drali Gorst i ostala dva ovjeka sprjeavalo da se odmakne daleko."Benjin! Drugi rog, proklet bio!""Rec' mu da se prestane migoljit', pa hou, satnice!"Oskal je ponovno bacio ue. Ovaj put gaje Hargo uspio zgrabiti. S ono snage to je imao, omotao gajeoko sebe.Cijeli je prizor podsjetio Kentrila na neku mranu igru. Ponovno je opsovao samoga sebe stojeprihvatio ovaj ugovor i opsovao je Quov Tsina to mu gaje uope i ponudio.Gdje je bio neasni arobnjak? Zato nije dotrao s drugima? Je li moda mrtav?Satnik je sumnjao da bi njegova srea mogla biti tako dobra. Kakve god bile sadanje Vizjereijeveokolnosti, one nee imati utjecaja na ovu oajnu situaciju. Sve je poivalo na Kentrilovim ionako

  optereenim pleima.Nekoliko boraca nastavilo je pokuavati raniti zmijolikoudovite na bilo koji mogui nain. Naalost,vrsta koa zvijeri s pipcima sprjeavala je one s kopljima i maevima da uine ikakvu tetu, a dvastrijelca koji su se jo trudili morali su paziti iz straha da ne probiju samog ovjeka kojeg su se nadalispasiti.Ue je zahvatilo lijevi rog. Satnik Dumon odupro se valu nade to ga je osjetio. Bila je jedna stvaruhvatiti udovite, ali sada ga moraju privesti."Svi koji mogu neka zgrabe uad! Dovucite tu stvar na obalu! Bite eprtljavija i ranjivija na tlu!"Pridruio se drugima, vukui ue koje je bacio Benjin. Zvijer s pipcima je glasno itala i iako je doneklejasno razumijevala opasnost s kojom se suoavala, jo uvijek nije putala svojeg zarobljenika. Kentril segeneralno mogao diviti takvoj ilavosti u bilo kojeg ivog bia, ali ne i kad je ivot jednog od njegovihljudi na kocki."Vuci!" viknuo je satnik. Znoj nastao naporom uinio je da mu se smea koulja zalijepi za tijelo.

  Njegove kone izme -njegove krasne kone izme koje je kupio s plaom od posljednjeg ugovora -utonule su u blatno tlo pokraj rijeke. Unatoetvorici ljudi na svakome uetu, trebala im je sva snagakoju su imali samo da povuku vodeni uas na obalu.Ipak su ga dovukli, a kad je vei dio zvijeri bio na tlu, napori najamnika su se udvostruili. Jo malo isigurno e moi osloboditi svojega druga.Sad, kad je meta bila mnogo blia, jedan od strijelaca nacilja."ekaj -" bilo je sve stoje Kentril izustio prije nego se strijela zarila u lijevo oko.Zmijolikoudovite povuklo se unazad u agoniji. Otvorilo je svoja usta, ali ne dovoljno da bi omoguiloteko ranjenom Hargu da ispadne iako su ga dvojica ljudi vukla sa zemlje. Unato tome to nije imalaznatne udove, zvijer s pipcima toliko se krivila naprijed nazad daje stala vui sve svoje protivnikeprema mranim vodama.Jedan od ljudi iza Gorsta se poskliznuo i povukao za sobom jo jednoga. Stvorena neravnotea sruila jei ostale najamnike. Benjinu je popustio stisak skoro se pritom sruivi na satnika.

  Jednog oka oteklog i zakrvavljenog, zvijer s pipcima povukla se nazad u rijeku."Drite ga! Drite ga!" vikao je Kentril beskorisno. Izmeu dva ueta koja su bila zahvatila rogove ostalasu samo petorica ljudi. Gorst, ije je veliko tijelo bilo gomila napregnutih miia, drao se s injenicomda sa sobom ima samo jo jednog najamnika, no ak se i njegova golema snaga pokazalaneuinkovitom.Stranja polovica divovskog reptila nestala je pod vodom.Izgubili su bitku, satnik je to znao. Nije bilo naina da povrate dovoljno sile da preokrenu struju.A Hargo, koji se nekako divlje odravao u ivotu i svijesti, oito je to znao jednako dobro kao i KentrilDumon. Njegovo je lice bilo krvavi kaos. Izvikivao je hrapave vapaje svima.Kentril nee dopustiti da ovaj ovjek ode na isti nain kao stoje onaj prvi. "Benjin! Zgrabi ponovno ue!"

  mailto:[email protected]:[email protected]
 • 7/27/2019 Richard a. Knaak - Diablo 3 - Kraljevstvo Sjene

  4/130

  [email protected]

  4

  "Prekasno je, satnice! Nema nit' - ""Zgrabi ga, rekao sam! "Istog trena kada je drugi borac posluao, Kentril je otrao do najblieg strijelca. Strijelac je zapanjenostajao mlitave eljusti i koe bijele poput kosti, gledajui razvoj sudbine svojeg nesretnog druga."Tvoj luk! Daj mi ga!""Satnice?""Luk, proklet bio!" Kentril ga je istrgao iz ruku zbunjenog strijelca. Satnik Dumon je dugo i naporno i

  sam trenirao s lukomi meu svojom raznolikom momadi jo se uvijek mogao uvrstiti kao drugi ili trei strijelac.Za ono to je sada kanio, Kentril se nadao da e imati oko najboljega.Bez oklijevanja, ilavi zapovjednik podigne luk istovremeno gledajui metu. Hargo je zurio u njega avapaji iznenada zapee. Pogled u oima umirueg ovjeka molio je satnika da brzo opali.Kentril i jest.Drvena strijela pogodi Harga u vrh prsa duboko se zarivi.Hargo, mrtav istoga trena, presamiti se ueljustima zvijeri.Ovaj in potpuno je zatekao ostale najamnike. Gorst je otpustio svoj stisak. I ostali su sa zakanjenjemotpustili ne elei da budu sluajno povueni.U sumornoj tiini, preivjeli su promatrali ranjenoudovite kako hitro tone u rijeku jo uvijek iteiod bijesa i boli, ak i dok mu je glava nestajala pod povrinom. Hargove su ruke kratko lelujale iznadnaizgled nedune vode, a onda iznenada i one ne-stadoe ispod povrine.

  Pustivi luk da padne, Kentril se okrene i udalji se odatle.Ostali su borci nervozno sakupili svoje stvari i pratili ga drei se puno blie jedan drugome. Postali suneoprezni nakon tree smrti i sada je jedan od njih to platio. Kentril je krivio ponajvie sebe jer je, kaosatnik druine, trebao bolje paziti na svoje ljude. Samo je jednom ranije bio prisiljen pribjei ubijanjusvojeg ovjeka kako bi mu umanjio patnje, ali to je bilo na bojnom polju, a ne u nekoj nepodnoljivojludnici od dungle. Tada je ovjek leao na tlu s ranom na trbuhu koja je bila tako velika daje satnikDumon bio iznenaen da mu je ostalo ita ivota. Bilo je jednostavno tada uputiti smrtno ranjenogvojnika na poinak.Ovo ... ovo je bilo barbarski."Kentrile", zauo se Gorstov tihi glas. Za nekog tako masivnog, opaljeni div mogao je govoriti vrlo tihokad bi to izabrao. "Kentrile. Hargo -""Tiho, Gorst.""Kentrile -"

  "Dosta." Od svih koji su bili pod njegovim zapovjednitvom tijekom proteklih deset godina, samo ga jeGorst ponekad zvao imenom. Satnik Dumon nikada nije ponudio takav izbor. Jednostavni divjednostavno je tako odluio. Moda su zato postali najbolji prijatelji, jedini pravi prijatelji od svih onihkoji su se borili pod Kentrilom poradi novca.Sada je ostalo samo petnaest ljudi. Manje za podjelu navodnog blaga kojeg je Vizjerei nudio, no takoeri manje da brani grupu u sluaju nevolje. Kentril bi rado volio da ih je poveo vie, no nije bio kadarpronai vie onih koji su prihvaali ponudu. Sedamnaest ovrslih boraca koji su pratili njega i Gorstabili su svi koji su htjeli prihvatiti to mukotrpno putovanje. Novci koje mu je dao Quov Tsin ionako subili jedva dovoljni da ih isplate.A kad smo kod Tsina - gdje je on?"Tsin, proklet bio!" viknuo je roavi satnik prema dungli. "Osim ako nisi pojeden, elim da se odmahpojavi!"Bez odgovora.

  Zurei kroz gustu dunglu, Kentril je traio si

  unog magi

  ara, no nigdje nije vidio

  elavu glavu QuovTsina.

  "Tsine! Pokai se iliu narediti ljudima da stanu bacati tvoju dragocjenu opremu u rijeku! Onda moeotii razgovarati sa zvijerima i s njima raditi svoje neprestane proraune!" Od poetka ovog puta,Vizjerei je zahtijevao stanku za stankom kako bi namjestio instrumente, nacrtao uzorke i bacio manjearolije, a sve ih je to navodno trebalo dovesti do njihova odredita. inilo se da Tsin zna gdje ide, nosve do sada nitko od ostalih, pa ak niti Kentril, nije to mogao rei.Visoki, prilino nazalni glas, zazove iz daljine. Niti on niti Gorst nisu mogli razaznati rijei, no obojica suodmah prepoznala blagoizvoljive tonove svojega poslodavca."Onamo", rekao je div upirui naprijed i lagano udesno od grupe.

  mailto:[email protected]:[email protected]
 • 7/27/2019 Richard a. Knaak - Diablo 3 - Kraljevstvo Sjene

  5/130

  [email protected]

  5

  Spoznaja da je arobnjak ne samo preivio nego i potpuno ignorirao Hargovu sudbinu, zapalila je vatruu Kentrilu. I dok je iao naprijed, ruka mu je skliznula ka drku ma a. To stoje Vizjereikupio njihove usluge nije znailo da mu se moglo oprostiti to nije upotrijebio svoj dubiozni talent smagijom u oajnikoj nadi da se spasi zlosretni najamnik.Da, Kentril e imati dosta toga popriati s Quov Tsinom ..."Gdje si?" viknuo je."Ovdje, naravno!" prasnuo je Tsin odnekud iza gustia. "Pouri sada! Protraili smo toliko dragocjenog

  vremena!"Protraili, bijes satnika Dumona je porastao. Protraili? Kao unajmljeni borac i lovac na blago, on jeznao daje nain na koji je zaraivao za ivot znaio svakodnevno riskirati smrt, no Kentril se uvijekponosio time da unato tome zna vrijednost ivota. Uvijek je bilo onih sa zlatom, onih koji su nualibogatstva, koji su manje vrednovali cijenu koju su plaali najamniki satnik i njegovi ljudi.Izvukao je polako ma iz toka. Svakim danom ovaj je put sve vie i vie nalikovao divljoj potjeri.Kentrilu je bilo dosta. Bilo je vrijeme da se prekine ugovor."To nije dobro", promrmljao je Gorst. "Trebao bi ga vratiti nazad, Kentrile.""Samo brini svoje brige." Nitko,ak niti Gorst ga nije obeshrabrivao."Kentrile -"U tom trenutku, objekt bijesa vitkog satnika izbi iz gustia dungle. Kentrilu koji je bio visok netopreko metar i osamdeset, Gorst se uvijekinio kao velianstven prizor, no kako se visoko doimao div uusporedbi sa svojim zapovjednikom, tako se Dumon nadstirao nad Vizjereijem.

  Legende su uvijekinile rasu arobnjaka viom od ljudi, visokim prilikama s kapuljaama, obuenima ucrvenonaranaste plateve prekrivene ranama koji su se zvali Turinnash ili "duhovni ogrtai". Malesrebrne rane koje su prekrivale veinu pozamane odjee navodno su titile maga od manjih maginihprijetnji pa ak, do odreenog stupnja, i od nekih demonskih moi. Vizjerei je ponosno nosioTurinnash, skoro kao znak slube, simbol superiornosti. U svakom sluaju, iako je Ouov Tsin takoerima Turinnash plat, na njegovom niti metar i pol visokom tijelu on jedva da je poveavao ikakav dojamo mistikoj moi. Slabana, smeurana prilika s dugom sivom bradom podsjeala je Kentrila na nikogdoli njegova starog djeda - prema potonjemu nije gajio nikakove simpatije.Tsinove nakoene, srebrnosive oi zurile su preko njegova orlovskog nosa s oitim prezirom. Siunimag nije imao nikakvog strpljenja i oito nije uoavao da njegov vlastiti ivot visi o niti. Naravno, kaoVizjerei, on ne samo daje imao arolije s kojima se mogao braniti, nego je i tap koji je drao u svojojdesnoj ruci takoer nosio zatitne magije nainjene za bezbrojne prilike.Ipak, samo jedan brzi udarac, mislio je Kentril u sebi. Jedan brzi udarac i dokrajio bih ovu licemjernu

  malu abu ..."Bilo je i vrijeme!" prasnuo je najamniki poslodavac. Za-tresao je jedan kraj tapa satniku u lice."to vas je toliko zadralo? Zna da sam kratak s vremenom."/ vie nego to misli, ti brbljavi psu ... "Dok si ti lutao, gospodara Tsin, ja sam pokuavao spasitiovjeka jedne od onih vodenih zmija. Dobro bi nam bila dola tvoja pomo""Da, pa, dosta ovog brbljanja!" Quov Tsin vratio je svoj pogled natrag na dunglu iza sebe. Vjerojatnonije ak niti uo stoje Kentril upravo rekao. "Hajde! Hajde, brzo! Mora vidjeti!"Kad se Vizjerei okrenuo, ruka satnika Dumona se podigla sa spremnim maem.Gorst je poloio svoju raku na raku svojega prijatelja. "Hajde da vidimo, Kentrile."Div je lagano stupio ispred satnika i tako uinkovito doao izmeu Kentila i Tsinovih nezatienih lea.Prva su dvojica krenula, a Kentril ih je nevoljko pratio.Mogao je ekati jo nekoliko trenutaka.Prvo je Quov Tsin nestao meu biljkama, a onda i Gorst. Kentril se uskoro naao u situaciji da si moraistiti put, no donekle je uivao zamiljaju

  i kako je svaka odsje

  ena grana ili lijana magi

  noo.y vat,.......Onda, bez ikakvog upozorenja, dungla je nestala. Rano veernje sunce osvijetlilo je predio pred njim

  kako nije ve dva tjedna. Kentril se uhvatio kako zuri u niz visokih, goletnih vrhova, poetak golemoglanca koji je tekao uzdu i poprijeko Kehjistana i sezao ak jo dalje na jug koliko je god oko moglovidjeti.A u daljini, odmah iznad istonog podnoja osobito visokog i runog vrha, na samom junom vrhuncuovog lanca, leali su vremenom naeti, ispremijeani ostaci neko monog grada. Ostaci golemogkamenog zida to su okruivali cijelu istonu stranu jo uvijek su se mogli razaznati. Nekoliko snanihgraevina nesigurno je stajalo u samome gradu. Jedna, vjerojatno dom vladara izgubljenog kraljevstva,

  mailto:[email protected]:[email protected]
 • 7/27/2019 Richard a. Knaak - Diablo 3 - Kraljevstvo Sjene

  6/130

  [email protected]

  6

  stajala je ukotvljena na golemoj visoravni. Nesumnjivo je nekada omoguavala gospodaru kraljevstvapogled na cijelo njegovo podruje.Iako se dungla djelomino gubila u ovome kraju, bujno raslinje jo je uvijek prekrivalo veinukrajolika a s vremenom je napalo i same ruevine. Ono to nije prekrilo, dobrano su nagrizli prirodnielementi. Erozija je rasparala dio sjevernog dijela zida i uzela sa sobom dobar dio grada. Dalje unutra,golemi komad planine sruio se na unutranjost grada.Kentril nije mogao zamisliti daje bilo gdje unutra ostalo puno toga netaknutog. Vrijeme je uzelo svoj

  danak u ovome drevnome mjestu."Ovo bi trebalo malo ublaiti tvoj bijes, satnice Dumon", iznenada je rekao Quov Tsin oiju uprijetih naprizor pred njima. "Prilino.""Kako to misli?" Spustivi ma, Kentril je motrio ruevine donekle s nelagodom. Osjeao se kao da seupravo nametnuo mjestu u kojem su se ak i duhovi kretali nespokojno. "Je li to to? Je li to -"'"Svjetlo meu svjetlima'? Najistije od kraljevstava u svoj povijesti svijeta, sagraeno na samomobronku visoke planine zvane Nymyr? Da satnice, eno ga stoji i, upravo na vrijeme za nae potrebe, akosu moji prorauni toni!"Iza Kentrila se zaue uzdasi. Ostali su ih napokon sustigli, tono na vrijeme da uju arobnjakoverijei. Svi su znali legende o kraljevstu zvanom od davnina Svjetlom medu svjetlima, mjestu o kojem sepripovijedalo da je jedino kraljevstvo u koje se boji ui tama Pakla. Svi su znali njegovu priu, ak itamo daleko, u Zapadnim kraljevstvima.Ovdje je bio grad koji su oboavali oni koji su slijedili svjetlo. Ovdje je stajalo udo kojim su vladali

  asni i ljubazni gospodari koji su vodili due svih prema Nebesima.Ovdje je bilo kraljevstvo tako isto, govorile su prie, da se na posljetku cijelo uzdiglo iznad smrtneravni, a njegovi stanovnici nadili ograde smrti i uzdigli se da se pridrue anelima."Gleda prizor vrijedan gubitka tvojih ljudi, satnice", pro-aptao je Vizjerei upirui jednu kotunjavuruku prema ruevinama. "Jer sada si jedan od rijetkih sretnika koji je ikada pasao oi naudesimaprolosti - na mitskome, izgubljenom Urehul"je alabasternu kou lienu ak i najmanjeg nesavrenstva, dugu kestenjasto crvenu kosu koja je padaladobro ispod savreno zaokruenih ramena i oi najdublje smaragdno zelene boje. Da nije biloistonjakog izraza njezina lica, zamijenio bi je za neku od strastvenih djeva svojeg gortakog doma.Bila je prelijepa, sve stoje umorni, ratom nagrizeni pustolov poput Kentrila sanjao svake noi tijekomnevinosti svoje mladosti - i jo je uvijek to inio do dananjega dana.teta to je bila mrtva nekoliko stotina godina.Premeui meu prstima drevni bro na koji se skoro doslovno spotaknuo, Kentril je kradomice

  prouavao svoje drugove u blizini. Oni su nastavili svoj teaki posao u potpunom neznanju o njegovupronalasku, traei meu okrhnutim, zaraslim ruevinama sve to bi bilo od vrijednosti. Dosad je lovna blago bio potpun neuspjeh, barem to se Kentrila ticalo. Radili su tu, petnaest jakih ljudi, sredostataka jednog od najopjevanijih gradova, a ukupni zbroj tri dana tekog napora bila je mala vreahravih, ulubljenih i veinom polomljenih predmeta sumnjive vrijednosti. Bro s vrlo zamrenimdetaljima predstavljao je najvei dosadanji pronalazak, a ak niti on nee platiti vie od dijela njihovogmukotrpnog putovanja u ovu buhama napadnutu nekropolu.Nitko nije gledao u njegovom smjeru. Odluivi daje zasluio barem jedan bro, Kentril spusti predmetu vreicu za pojasom. Kao voa najamnika imao bi ionako pravo na dodatni dio blaga, pa roavizapovjednik nije osjeao grinju zbog onoga to je uinio."Kentrile?"Satnik pregrize svoj strah. Okrenuvi se, suoio se s onimuspijevao kretati u tiini kad bi tako htio, unato svojoj volovskoj pojavi.

  Proavi rukom kroz kosu, Kentril se pokuao pretvarati da nije uinio nita loe. "Gorste! Mislio samda e pomagati naem voljenom poslodavcu s njegovim alatom i opremom za proraune! to te dovodi

  ovamo?""Magijski ovjek ... te eli vidjeti, Kentrile." Gorst je imao smjeak na svojem okruglom licu. Magija ga jefascinirala kao malo dijete i iako je dosad Vijzejeri pokazao malo od arolija, primitivni je najamnik,inilo se, uivao u neshvatljivim i zagonetnim napravama i predmetima koje je Quov Tsin ponio sasobom."Reci mu da u doi za kratko.""eli te vidjeti sada", odvratila je bronana prilika glasom ovjeka koji ne moe razumjeti zato netkone bi odmah poelio pouriti da sazna to to Vizjerei hoe. Gorst je vrsto vjerovao da je neminovno

  mailto:[email protected]:[email protected]
 • 7/27/2019 Richard a. Knaak - Diablo 3 - Kraljevstvo Sjene

  7/130

  [email protected]

  7

  pokazivanje nekog udesnog prizora arolije, i odugovlaenje njegova prijatelja znaila je samoproduivanjeekanja.Svjestan uzaludnosti odugovlaenja i iznenada shvaajui da je on imao razloga razgovarati sVizjereijem, satnik Dumon slegne ramenima. "U redu. Idemo vidjeti magijskogovjeka."Kad je krenuo uz Gorsta, div iznenada upita: "Mogu li vidjeti, Kentrile?""Vidjeti to?""Ono to si naao."

  Kentril je skoro zanijekao da je ita naao, no Gorst ga je znao bolje od ikoga. Uz laganu grimasuizvukao je bro i drao ga na dlanu tako da gaje samo najamnik mogao malo vidjeti.Gorst mu podari iroki cerek. "Lijepo.""Sluaj - " poe Kentril.Ali golemi borac ve bijae odmakao ostavljajui satnika da se osjea glupo u svojem pokuaju izlike.Nikada nije u potpunosti znao to Gorst misli, no inilo se daje za njegova prijatelja stvar s broomzadovoljena i sad su morali ii dalje. Gorstov "magijskiije ekao i bio oigledno daleko zanimljiviji drugu; voe od nekakve slike stoljeima mrtve enske. J'i su Tsina kako nestrpljivo obilazi oko hrpe kamenja,naprava i ostalih alata njegovog neasnog zanata. Pomalo elavi arobnjakrkao biljeke popergamentu na pomonome stolu kojeg je njegova unajmljena posada ranije postavila. Danas se inioosobito zainteresiran za zurenje kroz okular uperen u sam vrh Nymyra, a zatim bi konzultirao dronjavisvitak. Kad su se pribliili, Kentril gaje uo kako se veselo cereka, a onda se ponovno naginje nad svitak.

  Vizjerei je posegnuo za napravom koja je najamniku najvie nalikovala na sekstant osim to jearobnjak oito uinio neke promjene u izvedbi. Kad su mu koati prsti dotakli predmet, Quov Tsin jeprimijetio par." Ah! Dumon! I vrijeme je! I, je li va zadnji dan posla urodio ita veim plodom od prethodnih?""Ne ... upravo je onako kako si rekao. Dosad nismo nali neto vie od smea." Kentril je odluio nespominjati bro. Kakve je bio sree, Tsine pronai neku vrijednost u tom predmetu i prisvojiti ga."Nema veze, nema veze! Dopustitu tebi i tvojoj grupi da pretraujete uglavnom da vas drim podaljeod sebe sve dok ne budu gotova konana tumaenja. Naravno, da ste ita nali, to bi bio plus no,dugorono, ne smeta me nedostatak uspjeha."Moda arobnjaku nije smetalo, no najamnici su sigurno mrmljali. Kentril je svojim pratiocima premarijeima Vizjereija obeao puno, i neuspjeh e se objesiti na njegov vratak vie nego na Tsinov."Sluaj arobnjae", promrmljao je. "Dovoljno si nas platio da proemo ovo ludilo, ali si takoer obeaomnogo vie. Ja osobno mogu otii doma iz ovih stopa i biti sretan to sam samo napustio ovo mjesto, no

  ostali oekuju vie. Rekao si da emo nai blago, obilne hrpe blaga u ovoj drevnoj ruevini, ali dosad mi- ""Da, da, da! Sve sam prije objasnio! Jednostavno nije pravo viiieme! Uskoro, dodue* uskoro!"................Kentril je pogledao Gorsta koji je slegnuo ramenima. Svrativi pogled nazad na maga, satnik Dumonzarei: "Rekao si mi neke lude stvari, Vizjerei, i one postaju sve lue kako ovo tee dalje! Zato jojednom ne objasni meni i Gorstu to ima na umu, ha? Ijednom to malo pojasni.""To bi bilo gubljenje mog vremena", odbrusio je sitniarobnjak. Vidjevi kako se Kentrilovo lice jo viemrai, ozlojeeno uzdahne. "U redu, no ovo je zadnje da priam o tome! Vi ve znate legende oblaenosti onih koji su ivjeli u gradu tako da se neu gnjaviti da to ponavljam. Ii u ravno na vrijemenevolja -hoe li to biti dosta?"Oslonivi se o veliki komad kra koji je nekoinio dio velikog zida, Kentril prekrii ruke, a onda kimne."Kreni odatle. To je kada tvoja pria postaje malo previe fantastina za moj ukus.""Najamnik je kritiar." Svejedno, Quov Tsin je prekinuo svoj posao i poeo priu za koju je satnik

  Dumon smatrao daje moe

  uti stotinu puta i jo je u potpunosti ne razumjeti. "To je poelo tijekomvremena ... vremena poznatog onima od nas vinijima vjetinama i bitci izmeu svjetla i tame ...

  vremena znanog kao Sinski rat."Ovrsnut tijekom godina, Kentril si nije mogao pomoi nego slegnuti ramenima kad god bi Vizjereiizustio te dvije posljednje rijei. Sve dok nije sreo Tsina, nikadak nije bio ni uo za te legende, no netou vezi mitskoga rata o kojemu je njegov poslodavac govorio, punilo je najamnikovu glavu vizijamadijabolinih demona koji ele povesti smrtni svijet putem izopaenja, vodei sve u Pakao.Sinski rat nije voen kao normalni ratovi jer su ga vodili sama Nebesa i Pakao. Istina, arkaneli idemoni stajali su jedni nasuprot drugih poput dvije vojske, no bitke su se najee odvijale iza scene,iza oiju smrtnika. Navodni se rat takoer protezao stotinama godina - jer to su godine besmrtnim

  mailto:[email protected]:[email protected]
 • 7/27/2019 Richard a. Knaak - Diablo 3 - Kraljevstvo Sjene

  8/130

  [email protected]

  8

  biima? Kraljevstva su nastajala i padala, izrodi poput Bartuca, Krvavog kneza, doli su na; vlasti biliporaeni -a rat je i dalje trajao.A zarana je u toj borbi udesni Uvreh postao sredinjom bojinicom."Svi znaju za Urehovu veliinu u tim danima", nastavio je elavi arobnjak. "Izvor svjetla, vodea siladobrih u tim tekim danima, a to je, naravno, privlailo panju ne samo arkanela nego i samihgospodara Pakla, Vrhovnih Zala."Vrhovni Zli. U kojoj god netko zemlji bio roen, bilo u dunglama Kehjistana ili u hladnijim,

  stjenovitijim predjelima Zapadnih kraljevstava, svi su znali za Vrhovne Zle, tri brata koja su vladalaPaklom. Mephisto, gospodar Mrnje, Baal, gospodar Unitenja, donositelj kaosa.Diablo.Diablo, moda najstrahoviti) i, konana manifestacija uasa, nona mora ne samo djece nego i iskusnihratnika koji su se nagledali uasa to su ih sami ljudi mogli proizvesti. Diablo je bio taj koji je najviepogledavao na svijetli Ureh iz svojeg monstruoznog carstva, onaj koji je bio najvie uvrijeen njegovimslavnim postojanjem. Red je mogao biti uspostavljen nakon kaosa koji stvori Baal, a mrnju Mephistamogao bi svladati bilo koji ovjek koji ima snagu, ali nemati straha od samoga straha - u takvu stvarDiablo nije mogao vjerovati niti podnositi."Zemlje oko Ureha postajale su sve tamnijima sa svakom godinom, satnice Dumon. Stvorenja izopaenazlom ili roena ne u ovome svijetu napadala su one koji su putovali prema i od gradskih zidina.Zlokobne magije uvlaile su se gdje su mogle, jedva odbijane arobnjacima kraljevstva."A sa svakim porazom naroda Ureha, dodao je Vizjerei, Diablo je postajao sve odluniji. On e sruiti

  udesni grad i nainiti njegove stanovnike robovima Pakla. Svie vidjeti da niti jedna sila smrtne ravnine moe podnijeti najneasnijeg od Vrhovnih Zala."Dolo je do toke kada se nitko nije usuivao putovati u grad, a malo ih je moglo pobjei iz njega.Reeno je da je tada gospodar kraljevstva, pravedni i dobri Juri Khan, skupio svoje velike sveenike imase i naredio da ine to mogu da SDase.svoL..narod jednom zauvijek. Legenda kae daje Juri Khanu bilo podareno vienje arkanela koji mu jeobjavio da su sile odozgor vidjele kunje svojih najasnijih sljedbenika i da su se osjetile potaknutimada im jame naj velianstvenij a nebesa sve dok si ljudi postavljaju u zadau da ih dosegnu." Quov Tsinimao je skoro ushien izraz na svojem smeuranom licu. "On je ponudio narodu Ureha sigurnost samihNebesa."Gorst je zaroktao. Bio je to njegov nain izraavanja otvorenog strahopotovanja prema ovim rijeima.Kentril je zadrao mir, no imao je problema zamisliti takovu ponudu. Arkaneo je otvorio sama vrataNebesa smrtnicima Ureha, otvorio im je mjesto u koje se ak ni tri Vrhovna Zla zajedno ne bi mogli

  nikako probiti. Sve to su ljudi morali uiniti bilo je nai put do tamo."Pravi potez", ubacio se najamniki satnik ne bez nekog sarkazma. '"Evo nas, ali morate nai vlastitidobar put da doete do nas.'""Traio si priu, Dumone - eli liju ili ne? Ja imam daleko vanija posla nego da tebe zabavljam.""Samo naprijed, arobnjae. Pokuatu svoje strahopotovanje drati zauzdanim."Uz prezrivi frktaj, Tsin je rekao: "Arkaneo je doao jo dva puta u snove Juria Khana, svaki puta sjednakim obeanjem i svaki puta s nekim tragovima kako bi se to udo moglo ostvariti ..."Voen ovim vienjima, gospodar Khan tjerao je arobnjake i sveenike na napore koje nitko prije nijepretpostavljao. Arkaneo je ostavio nagovjetaje koje je mogao ostaviti o tome to je trebalo uiniti, noogranienja njegova postojanja branila su mu da podari smrtnicima ita vie od toga. Ipak, s vjeromNebesa za sobom, Ureh je posvetio svoje napore postignuu ovog udesnog zadatka. Znali su to im jeponueno i znali su kakva sudbina e ih vjerojatno zadesiti ako ne uspiju.Ono malo to mi znamo o tome razdoblju dolazi od Gregusa Mazija, jedinog stanovnika Ureha kasnije

  na

  enoga. Jednog iz kruga maga ukljuenih,u bacanje velike

  arolije.pretpostavlja da je on u zadnji tren vjerojatno posrnuo u svojoj vjeri jer kad su arobnjaci i sveenici

  napokon otvorili put u Nebesa - nikad nije reeno kako - Gregus Mazi nije poveden s ostalima.""ini se da nije ba poteno.""Od njega", nastavio je Quov Tsin potpuno ignorirajui Ken-trila, "znamo da je u tome trenutkustrahovito crveno svjetlo okruilo Ureh prekrivajui sve u njemu ukljuujui i same zidove koji su gaokruivali. Dok je Gregus - jo uvijek pod dojmom toga stoje izostavljen - promatrao, inilo se da sedrugi grad izdie iznad prvog. Pravi ali vjeni blizanac Ureha ..."Pred irokim netreminim oima nesretnoga arobnjaka iroki fantazmagorini prizor lebdio je ponadsmrtne kore. ak i s mjesta na kojem je stajao, Gregus Mazi mogao je vidjeti plamen baklji. Mogao je ak

  mailto:[email protected]:[email protected]
 • 7/27/2019 Richard a. Knaak - Diablo 3 - Kraljevstvo Sjene

  9/130

  [email protected]

  9

  vidjeti nekoliko prilika kako stoje na sablasnim grudobranima. Njemu se inilo da je dua Urehanapustila smrtnu ravan jer kad je pogledao naputene zgrade oko sebe, ve su se bile poele mrviti iruiti kao daje iz njih bila isisana sama supstancija ostavljajui jedino brzo raspadajue kosture.A kada je usamljena prilika pogledala jo jednom, vidio je kako treperavi grad postaje jo nestvamiji.Grimizna je aura zasjala postajui skoro svijetlom poput sunca koje upravo bijae zalo. Gregus Mazizaklonio je oi samo na sekundu, a u toj sekudni velianstveno vienje lebdeeg Ureha izblijedi."Gregus Mazi je ostavljen kao slomljen ovjek, satnice Du-mon. Pronali su ga sljedbenici Rathme,

  nekromanti iz duboke dungle i brinuli se za njega dok mu um nije dovoljno zacijelio. On ih je ondanapustio s opsesijom koja je ve rasla u njegovu srcu. Ipake se pridruiti svojoj obitelji i prijateljima.arobnjak je putovao svuda po svijetu u potrazi za onim to je trebao jer, iako je bio dijelom arolijekoja je omoguila narodu Ureha da uzae na Nebesa, on nije znao sve.""Doi do poante, Tsine, poante zato smo mi uope ovdje.""Kreten." Mrkog pogleda, prilika u plastu nastavi. "Dvana-. figt godinamajcan, Ureha, Gregus MmLumUose;.u svo.iu naputenudomovinu. U svojemu bdijenju ostavio je svitke i knjige, sve znakove svojih studija. Ostavio je biljeketu i tamo veini kojih sam uao u trag. Dvanaest godina poslije Ureha, Gregus Mazi vratio se naruevine ... i jednostavno nestao."Kentril je poeao svoj brk. Imao je vrlo realni odgovor na sudbinu drevnog arobnjaka. "Pojela gajeivotinja, ili je imao nezgodu.""I ja bih isto pomislio, dragi moj satnice, da nisam rano traei pribavio ovo."

  Quov Tsin posegao je u oveu vreu u kojoj je drao veinu svojih dragocjenih biljeaka i izvukao starisvitak. Pruio ga je Kentrilu koji gaje nevoljko uzeo.Satnik Dumon odmotao ga je onoliko njeno koliko je mogao. Pergament je bio krhak, a pismo ispisanona njemu runo je izblijedjelo, no, uz napor, mogao gaje razaznati. "Ovo je napisao ovjek izWestmarcha!""Da ... najamniki satnik koji je putovao s Gregusom Ma-zijem. Nalazim i ironinim i moda znakovitimto si mi ti priao kada sam odaslao vijest o mojoj ponudi onima koje bi moglo zanimati. Vidim kaousud to nas dvojica pratimo tragove mojeg prethodnika i toga ovjeka."Pokazalo se da je "taj ovjek" Humbart Wessel, veteran s, nasreu, istim rukopisom. Kentril jeodgonetao odlomke isprva ne nalazei nita."Prema dnu", ponudio je Tsin.Vitki najamnik ponovno je proitao taj dio starog svitka koji je Humbart Wessel oigledno napisaogodinama nakon dogaaja.

  Sedmoga dana, blizu veeri, prolaz je poeo, gospodar Mazi se ponovno pribliio rubu ruevina. Kaemmu ja da ovaj put ne vidje dobrog kraja i mi trebamo ii, no on kae on je siguran ovaj puta. Sjena edotai u ba pravom kutu. Mora.Gospodar Mazi obeao je puno zlata nama i jo jednu ponudu koju nitko tamo ne htjede prihvatitikoliko god se smatrali vrijednima. Odletjeti u Nebesa ... sad sam stariji i jo je ne bihSjena je stigla kako je rekao, Nymyrova ruka posegnula iz starog Ureha. Mi smo gledali, sigurni kaoprije da smo bili u luakoj misiji.Aah, kakve smo lude bili da to povjerujemo!Sjeam se sjene. Sjeam se treperenja. Kako su ruevine iznenada ponovno izgledale ive. Kako susvjetla sijala iznutra! Zakletu se jo uvijek da sam uo glasove naroda, no nisam nikog vidio!"Dolazim ..." Bile su to posljednje rijei gospodara Mazija, ali dodue ne nama. Sjeam ih se jo uvijek isjeam se kako smo mislili da vidimo krije zlata o kojem nam je stalno iznova priao - ali nijedanovjek ne ue. Nijedan ovjek ne htjede slijediti. Gospodar Mazi otiao je sam.

  Bivakovali smo tamo, sluali glasove, sluali kako neki od njih zovu nas, tako seinilo. Nitko od nas nijehtio ii, dodue. Sutra ja kaem drugima, sutra kad gospodar Mazi izae i sve se pokae dobro, mi emo

  ii unutra i dobiti svoj dio. Jedne noi, nije vano.A ujutro, sve to smo vidjeli bile su ruevine. Bez svjetala. Bez glasova.Bez gospodara Mazija.Lorde Hyram, ja ovo piem kako sam obeao i ide u Zaka-rum -Satnik Dumon je odmotavao svitak traei jo."Nee vidjeti nita. Ono malo to je ostalo poslije ovog odlomka govori o drugim stvarima i nije me seticalo. Samo ova stranica."

  mailto:[email protected]:[email protected]
 • 7/27/2019 Richard a. Knaak - Diablo 3 - Kraljevstvo Sjene

  10/130

  [email protected]

  10

  "Nekoliko redaka koje je narkao stari ratnik? To nas dovodi skroz ovamo?" Kentril je poelio bacitipergament u Tsinovo runo lice."Kreten", ponovio je Quov Tsin. "Ti vidi rijei ali ne moe itati izmeu njih. Zar ne vjeruje jednomod svojih? " Odmahnuo je vornatom rukom. "Nema veze! Ovo je bilo samo da pokaem jednu stvar.Gregus Mazi pronaao je put u Ureh starine,Ureh koji je izgubio dvanaest godina ranije - a mi moemo uiniti isto to!"Kentril se prisjetio reenice o zlatu, istom onom zlatu koje ga je uope i namamilo u ovu ludost. No,

  takoer se sjetio kako su Humbart Wessel i njegovi ljudi bili previe uplaeni da iskoriste priliku kadase konano ukazala. "Jo nemam elju da idem u Nebesa, arobnjae."Siuni Tsin frkne. "Nemam ni ja! Neka bude Gregusu Ma-ziju ovaj put, ali ja traim zemaljskijenagrade. Kad su jednom uzali, ljudi Ureha nee trebati predmete koje su skupili za svojih smrtnihivota. Sve vrijednosti, knjigearolija, talismani... ostate za njima.""Zato onda nismo nita nali?""U rukopisu Humbarta Wessela nalaze se tragovi! Da ti smrtnici uzau, Juri Khan i njegovi arobnjacimorali su baciti aroliju koja nije nalik niti jednoj drugoj. Morali su premostiti jaz izmeu ove ravni iNebesa. Radei to, stvorili su mjesto izmeu -u obliku tog zasjenjenog Ureha kojeg je Gregus ponovnootkrio godinama kasnije!"Satnik Dumon pokuao je pratiti magovo umovanje. Zlato koje im je obeao nije postojalo u ovimruevinama ve u leb-deem prividu koji je opisao nekadanji najamniki voa, duhovnome gradu.Bacio je pogled na kr, sve to je ostalo od fizikog Ureha. " Ali kako moemo dosei takvo mjesto ak i

  ako postoji? Kae da nije dio naeg svijeta nego izmeu naeg i - i -""I Nebesa, da", dopuni ga Vizjerei. Vratio se svojim napravama i zurio kroz jednu. "Gregusu Mazijutrebalo je vie od desetljea da to uini ali, zahvaljujui njemu, moji su prorauni, kad sam imao praveinformacije, uzeli tek tri godine. Tono znam kada e se pojaviti!""Vraa se ponovno?"Tsinove su se oi rairile i on podari Kentrila sumnjiavim pogledom. "Naravno! Zar nisi obraaopozornost na nita od onoga to. sam,li_ govorio?"..."Ali - ""Dosad sam ti ve rekao vie nego dovoljno, satnice Dumon, i stvarno se moram vratiti svome poslu!Pokuaj me ne gnjaviti ponovno osim ako je apsolutno neophodno, jesi razumio?"krguui zubima, Kentnl pojasni. "Ti si mene zazvao, Vizjerei.""Jesam li? Oh, da, naravno. To sam ti elio rei. Sutra je naveer."Sve se vie vitki satnik pitao govore li on i Quov Tsin uope istim jezikom. "Stoje sutra naveer,

  arobnjae?""O emu smo upravo razgovarali, kretenu! Sjena stie sutra naveer, sat prije noi!" Tsin je ponovnopogledao u svoje biljeke. "Neka bude sat i etvrt, da budemo sigurni.""Sat i etvrt... " promrmljao je satnik zateeno."Upravo tako! Odi sad!" elavi Vizjerei ponovno postade zaokupljeni svojim poslom. Promatrajui ga,Kentril shvati daje slabani lik ve potpuno zaboravio prisutnost dvojice boraca. Jedina stvar koja jeneto znaila Quov Tsinu, jedina stvar koja je postojala za njega bio je izgubljeni, legendarni Ureh.Kentril se povukao iz blizine smeuranog maga. Misli su mu brzale. Sada je znao daje stvarno pratioluaka. Sve prie o zlatu iz prolosti uinile su da satnik pretpostavi da Tsin zapravo misli da jebogatstvo grada skriveno u nekom skrovitu ije se mjesto moe utvrditi jedino smjerom sjena ujednom trenutku dana. Nikad nije zaista razumio daje Vizjerei doslovno lovio kraljevstvo duhova,mjesto koje nije od ovoga svijeta.Doveo sam nas ovdje da lovimo fantome ...

  No to ako je Tsin bio u pravu? to ako je u legendi o gradu bilo zrnce istine? Nebesa nemaju potrebe zazlatom. Moda je, kako je arobnjak tvrdio, sve bilo ostavljeno tamo da se uzme.Ipak, Humbartu Wesselu nije bila ponuena ta mogunost niti je ijedan njegov ovjek riskirao ui usjenovito kraljevstvo.Ruka Kentrila Dumona sklizne u vreicu za pojasom izvlaei iz nje elegantni bro to gaje pronaao. Zaenu koju je prikazivao, on bi rado putovao u Ureh nejako to ne uspije, neto od vrijednoganakita iz njezina kuanstva ili isto to od nekog drugog bogatog graanina opjevanog kraljevstvajednako bi ga zadovoljilo. Ionako e teko itko od vlasnika to ikad vie trebati.Zayl je s puno nespokoja sa svojega poloaja povrh ruev-nog straarskog tornja promatrao grupunajamnika. Ljudi ispod kretali su se po ruevinama poput malog ali odlunog roja mrava. Prolazili su

  mailto:[email protected]:[email protected]
 • 7/27/2019 Richard a. Knaak - Diablo 3 - Kraljevstvo Sjene

  11/130

  [email protected]

  11

  kroz svaku pukotinu, pretraivali ispod svakog kamena, nastavljajui iako je bilo oigledno da im jeuspjeh mrav.Blijede koe i uenog izraza koji je vie odgovarao lukome inovniku nego dobro obuenom iiskusnom nekromantu, Zayl je promatrao novopridolice od njihova dolaska. Nijedan od tekstova kojeje itao nije predviao dolazak ovih uljeza, a s tako opasnim preklapanjem, Zayl je osjeao da ovo nijepuka sluajnost.Sljedbenici Rathme uvijek su najbriljivije tretirali Ureh. U njemu su osjeali neku delikatno odravanu

  ravnoteu meu razliitim ravnima postojanja. Zayl je poznavao legende isto tako dobro kao i bilo tkodrugi i malo je poznavao povijest iza njih. Ureh ga je uvijek privlaio, veinom na nezadovoljstvo i oajnjegovih mentora. Vjerovali su mu opinjeni spoznajom velikih arolija koje su upotrijebljene i moikojom netko moe zavladati ako naui kako ih ponovno stvoriti. Na posljetku, arobnjaci drevne zemljezamaglili su crte izmeu ivota i smrti daleko vie nego to je ikoji nekromant mogao ikad i sanjati.Zapravo, ako su legende govorile istinu, onda je narod Ureha u potpunosti mimoiao smrt, a to je iloprotiv svega u uenjima Rahme.Zayl sa svoje strane nije elio nauiti tajne tih maga, no nije se ba ni trudio rei svojim uiteljima tuinjenicu. Ne, nekromantistog lica koji je sada promatrao najamnike sivim oima u obliku bademaelio je neto potpuno drugaije.Zayl je elio opiti sa samim arkanelima i moima iza njih."Poput takora koji prebiru po smeu", narugao se visoki glas njemu s boka.Bez gledanja u govornika, nekromant odgovori: "Ja sam vie mislilo na mrave."

  "takori su oni eto to, kaem ja ... a ja bih trebao znati, jer nisu li oni oglodali moje noge i ruke, a ondaiskopali poprilinu rupu kroz moja prsa? Ova rulja izgleda isto kao to su i te zvijeri izgledale!""Oni ne bi trebali biti ovdje u ovo vrijeme. Trebali su ostati podalje. To bi bilo zdravorazumski."Zavlov se pratioc nasmijao. Bio je to uplji zvuk. "Ja nisam imao dovoljno pameti iako sam znao vie!""Ti nisi imao izbora. Jednom tako dotaknut Urehom, morao si se na posljetku vratiti." Nekromant skapuljaom gledao je iza najamnika, promatrajui podruje odakle je upravo stigao onaj koji im jeoigledno bio satnik "S njima je arobnjak. Nije izaao na otvoreno otkako su stigli ovamo, ali mogu gaosjetiti.""Smrdi tako uasno, zar ne? Volio bih kad bih jo uvijek imao nos.""Osjeam njegovu mo ... i znam da on osjea moju iako moda ne zna gdje je izvor." Zayl se malopovukao a onda ustao. Pljakai grobova ga nee moi vidjeti sa svojeg mnogo nieg poloaja. "Niti onniti njegovi plaeni podanici ne smiju se mijeati.""to kani uiniti?"

  U crno odjeven oblik nije odgovorio. Umjesto toga, posegnuo je za malim nizom predmeta koji su prijebili postavljeni pored njega. U vreicu koju je drao pri ruci, za svojim pojasom, otiao je izrezbarenibode od slonovae, dvije svijee skoro do-gorjele u lokvice od voska, malena boica koja je sadravalagustu grimiznu tekuinu i ljudska lubanja bez eljusti u sreditu hrpe."Njeno sada", rugala se lubanja. "Prilino smo visoko! Ne bih elio ponoviti taj pad!""Tiho, Humbarte." Zayl je poloio opskurni predmet u vreicu, a onda potonju zavezao. Zavrivi svojposao, bacio je posljednji pogled dolje na lovce na blago razmiljajui o njihovim sudbinama.Ovako ili onako, njima ne smije biti doputeno da sutra budu ovdie. kako zbog niesa tako i zboe niihsamih.ap'tane Dumon ..."Kentril se prevrnuo u snu pokuavajui se udobnije smjestiti na kamenitom tlu ispod deke. Samo jeQuov Tsin imao ator, a najamnici su bili vie privikli nositi se s vremenom. Ipak, podruje okoruevina Ureha inilo se najnemirnijim, najudnijim mjestom za pokuaj odmora, ak i tako ovrslim

  borcima. Diljem bivka satnikovo je bacakanje i okretanje bilo ponavljano od strane svakog

  ovjeka,osim Gorsta koji bi najvjerojatnije mogao mirno drijemati i na krevetu od trnja."Kap'tane Dumon ...""Mmm? St - ?" Kentril se uzbunio i polako podigao na lakat. "Tko je tamo?"Gotovo pun mjesec sijao je takvim sjajem da mu je oima trebalo malo vremena da se prilagode natamu. Kentril je pogledao uokolo i opazio prilike koje su hrkale oko niskih vatri. Iz arobnjakovogatora hrkanje se ulo osobito glasno."Prokleto mjesto ..." Najamnik je ponovno spustio glavu. Bite mu drago kada napuste ruevine. ak nibojno polje ga nije ostavljalo tako osjetljivim."Kap'tane Dumon ..."

  mailto:[email protected]:[email protected]
 • 7/27/2019 Richard a. Knaak - Diablo 3 - Kraljevstvo Sjene

  12/130

  [email protected]

  12

  Kentril je odmotao svoju deku, a ruka mu je ve bila na drku bodea kojeg je uvijek nosio za opasaem.Kosa na potiljku mu se najeila, a hladan znoj oblio je vou najamnika dok se fokusi-rao na priliku kojase nalazila samo nekoliko metara njemu s desna, priliku koja sekundu ranije nije stajala tamo.To otkrie samo po sebi ne bi zasmetalo satniku jer se i sam mogao kretati s krajnjom pritajeno u. Noono to mu je toliko oduzelo hrabrost, domjere da mu jebode skoro ispao iz drhtegijiprstiju, imalo je veze s injenicom da onaj koji mu je bio suelice nije mogao biti nitko drugi do nesretniHargo.

  Suelice je moda neprikladni i nesretni izbor rijei jer Hargo vie nije imao dobar dio svog lica. Desnastrana glave bila mu je otkinuta, otkrivajui lubanju i natruli mii. Jedno oko bilo je potpunoizgubljeno, duboki crveni i crni krater bilo je sve to je ostalo. Najamnikova neista brada uokviravalaje uvijeno otvorena usta da bi otkrila mrtvaki cerek, a preostalo oko zurilo je u Kentrila gotovooptuujui.Ostatak Harga nije proao nita bolje. Desna ruka bila je oglo-dana odmah ispod ramena, a prsa i trbuhbili su iroko rasparani, otkrivajui rebra, crijeva i vie. Od odjee su ostali samo dronjci, naglaavajuijo vie uasnu sudbinu ovjeka."Kap'tane Dumon ..." zakripao je monstruozni posjetitelj.Sada bode jest iskliznuo. Kentrilovi su prsti omlohavljeni. Osvrnuo se uokolo, ali nitko ne bijaeuzbunjen ovim monstruoznim vienjem. Svi ostali bijahu u snu."Har-Hargo?" na posljetku je uspio."Kap'tane Dumon ..." Les se zagegao naprijed nekoliko koraka dok je voda iz rijeke jo uvijek kapala s

  napola prodranog tijela. "V? ne bi smjeli biti ovdje ..."to se Kentrila dosad ticalo, trebao bi biti u Westmarchu opijajui se namrtvo u svojoj omiljenojtaverni. Bilo gdje na svijetu osim tu gdje je sada stajao."Morate otii kap 'tane" nastavio je Hargo ignorirajui injenicu daje njegovo vlastito grlo bilorazjapljena rupa sa strane koja mu stoga ne bi trebala omoguavati da uope govori. "Uovome mjestuima smrti. Uhvatila je mene, a uhvatite i vas sve ... sve vas..."Dok je upozoravala Kentrila, izrovarena je prilika podigla ruku koja mu je bila ostala i uperila je usatnika. Mjesec je naglaavao blijed, mrtvaki sjaj Hargo va lesa i trule stoje ve napredovala inaenedirnutim udom."Kako to misli?" uspio je izustiti Dumon. "Kako to misli?" Ali Hargo je samo ponovio svojeupozorenje. "Pobite vas sve.Istn knn tn ip mpnp knn'tnnp Sve rp \>nn nnhiti hni ... "i.......,

  Tada je le podigao lice prema mjeseinom osvjetljenom nebu i ispustio urlik aljenja i straha od kojegase ledila krv.Hrabarovjek, Kentril, jo uvijek je bio slomljen. Pao je na koljena s rukama na uima u patetinompokuaju da zaustavi taj zastraujui zvuk. Suze su mu potekle iz oiju, gledao je u zemlju vie nebivajui kadar suoavati se sa sablasnim prizorom pred sobom.Urlik se iznenada prekine.Jo uvijek drei ui, najamniki se satnik usudio proviriti... I probuditi se." Aaah!" vrisnuo je Kentril sa svojega leaja bacajui deku i skaui na noge. Tek kad se uspravio shvatioje da se svuda oko njega i njegovi ljudi ponaaju na isti na in, oajni krici i divlji izrazi lica u izobilju.Dvojica su mukaraca oslobodili maeve i sada su njima divlje mahali uokolo izlaui svoje drugoveopasnosti ranjavanja. Jedan hrabri borac sjedio je mirno, oiju irokih i netreminih. Tijelo mu jedrhtalo.Kentril je uo vie od jednog ovjeka da apue ili vie jedno jedino ime ... Ime Hargovo.

  "Vidio sam ga!" dahtao je Oskal. "Stajao je pored mene velik kao ivot!""Nema nit' ivoga na njemu!" reao je drugi. "Nit' sama smrt ne b' gore izgledala!""To je bilo upozorenje!" izjasnio se Benjin. "On eli da odmah odemo odavde!" Borac je posegnuoprema svom leaju. "Pa, ja sam za to!"Pogled na njegove ljude u zbrci pribere satnika Dumona. Kakvu god stranu poruku je Hargo isporuioili nije isporuio, zdrav razum ipak je diktirao odreeni oprez."Stanite na mjestu!" viknuo je plavokosi asnik. "Nitko ne ide nigdje!"" Ali kap'tane", prosvjedovao je Oskal. "I ti si ga vidio! Mogu to jasno vidjeti na tvome licu!""Moda je tako, ali to nije razlog da pobjegnemo u dunglu i tako bre-holie zavrimo kao to \e- Harnozavrio zar nf?"................,

  mailto:[email protected]:[email protected]
 • 7/27/2019 Richard a. Knaak - Diablo 3 - Kraljevstvo Sjene

  13/130

  [email protected]

  13

  Ovaj djeli istine pogodi ih sve. Oskal je ispustio svoju deku, a oi mu hitro skrenue na mrani prediona jugu. Benjin zadrhti."to ti kae, Gorst?" inilo se da je Kentrilov prvi asnik najprisebniji od cijele grupe iako je ak i onimao smeten izraz na inae veselom licu. Ipak, satniku Dumonu bilo je donekle drago to vidi da Gorstnije potpao pod utjecaj panike ostalih."Bolje ovdje", promrmljao je krupni lik. "Ne tamo.""ujete li to? ak se ni Gorst ne bi usudio odmah sada nazad u dunglu! Misli li itko od vas da bi prije

  tamo preivio?"Sada ih je ponovno imao pod kontrolom. Nitko nije elio ponovno ui u to paklensko mjesto, barem neu mraku. ak je i skoro pun mjesec inio malo da osvijetli mnoge opasnosti dungle.Kentril je klimnuo glavom. "Odluitemo bolje kad doe jutro. A sad to oruje u tokove! Vratite maloreda u ovaj bivak i pojaajte te vatre!"Krenuli su ga posluati, osobito ovu posljednju zapovijed. Kentril je primijetio da se poinju oputatikako ih je zaokupljala poznata rutina. Bio je siguran da e nona mora uskoro izblijediti u umovimanekih veterana. Ljudi koji su se bavili tim poslom esto su patili od loih snova. Kentril se i sam jouvijek sjeao nonih mora svoje prve bitke, kad su njegov zapovjednik i skoro svi u odredu bili poklanipred samim njegovim oima. Samo gaje srea tada spasila, no sjeanje na to uasno vrijeme ostalo jejasno.Ipak, ovaj stravini san iskakao je ak i od tih munih sjeanja jer Kentril ga nije propatio sam. Svi su gadoivjeli u isto vrijeme, na isti nain. On nije sumnjao da bi ga, da ispita svakog ovjeka, svi u detalje

  opisali na vie-manje isti nain.Otar, rezak zvuk iznenada donese tragove stranog vienja. Kentril je imao ruku na drku svojegabodea prije no stoje shvatio daje ono to je upravo uo bio, zapravo, zvuk hrkanja.Hrkanja Quov Tsina.Vizjerei ne samo da je prespavao san nego i paniku koja je uslijedila nakon njega. U krajnjoj nevjericisatnik Dumon kreneWa atnm i zaustavi

 • 7/27/2019 Richard a. Knaak - Diablo 3 - Kraljevstvo Sjene

  14/130

  [email protected]

  14

  Zayl je elio samo dotai zaspale umove drugih najamnika, iskoristiti njihovog mrtvog druga da ihzaplai kako bi napustili Ureh prije nego to bude prekasno. Hargova sjena obavila je njegov zadataksavreno. Nekromant je bio siguran da e borci pobjei iz tog podruja s prvim zrakama sunca.Nije se ak ni trudio da pokua aroliju na Vizjereiju. Ne samo da bi to bio gubitak vremena, nego biarobnjakove obrambenearolije, aktivneak i za vrijeme sna, mogle upozoriti na Zaylo-vu prisutnost.To ne bi valjalo."On e morati otii ako oni odu", promrmljala je prilika odjevena u crno. "Morate." ivei veinom

  sami, nekromanti su imali naviku previe priati sami sa sobom. ak i nakon stoje naao ostatkeHumbarta Wessela prije dvije godine i oivio lubanju, Zayl nije bio kadar prekinuti svoju staru naviku.Humbarta nije bilo briga je li ovaj drugi govorio sam sebi ili lubanji. On je odgovarao onako kako biosjeao a to je znailo esto. "To je bio vrlo veliki dio posla, ba jest", ubacio se. "Moda e to nagnatiarobnjaka takoer na pakiranje, no samo ako borci odu, zna.""Naravno, oni e otii. Nakon onakvog predskazanja kojeg su svi iskusili, bili bi budale da uinedrugaije."" Ali s dolaskom jutra moj ne tako svjetovni prijatelju, slatki zveketi zlata mogu lako nadglasati hrapavaupozorenja none more! Misli da sam seja vratio zbog divnog vremena i zaigranih rijenih zmija? Ha!Zapamti to sam rekao, Zayl! Ako ne odu u svitanje, nee otii uope!" Lubanja bez eljusti se zahihoe.Putajui mrvu da padne na tlo dungle, nekromant zamiljeno kimne. "Molimo se da si u krivu,Humbarte."Ljudi su se pripremili i poredali za provjeru svojega satnika. Nelagoda je jo uvijek krasila lica mnogih,

  nelagoda u kombinaciji s rastuom nesigumou. Svi su oni doli daleko, riskirali svoje ivote zaobeano zlato i dragulje. Vratiti se znailo bi otii praznih ruku.No, barem bi bili u stanju vratiti se. Nitko nije udio za Har-govom sudbinom.Kentril je stajao odluan da odvede svoje ljude odavde. Ostali su se mogli kolebati u svojoj odluci, no onje znao prepoznati glasnika opasnosti kad ga vidi. Kad je zavrio s provjerom, ruka mu je okrznulavreicu u kojoj je nosio bro. Imao je barem tu utjenu memorabiliju daje ponese sa sobom.Quov Tsin izaao je iz atora upravo kad se Kentril smirio za sueljavanje. Niski arobnjak zatreptao jekada je iskoraio na sunce, a onda primijetio da mu prilazi asnik."Danas je dan, Dumone! Tajne, bogatstva Ureha, danas e nam biti otvoreni!""Tsin - mi odlazimo."Srebrnosive oi suzile su se vie nego inae. "to si to rekao?""Mi odlazimo. Neemo ostati na ovom prokletom mjestu." Satnik je odluio da nee rei svojemuposlodavcu razlog.

  "Ne budi apsurdan! Jo dan ili dva i moi ete otii odavde, svi vi, bogati kao kraljevi!"Ovo je izazvalo amor meu nekim ljudima koji su promatrali ovu dvojicu s razdaljine. Satnik Dumontiho je opsovao. On im je pokuavao spasiti ivote, a nagovjetaj zlata ve je zario pohlepu u pojedinasrca. Kako brzo neki mogu zaboraviti."Mi odlazimo. I to je sve to se ima rei.""Plaeni ste -""Samo toliko da te dovedemo ovamo. Vie ti nismo obvezni, . Vizierei, i nema, nitalio hinam mogao.datL"..,................................,.,..arobnjak je otvorio usta da progovori, a onda ih naglo zatvorio. Kentril koji je oekivao uobiajenetirade, naao se lagano dekoncentriran. Ipak, moda je uvjerio Tsina u beskorisnost raspre." Ako je to tvoj izbor, neka bude." Sitna prilika iznenada se okrene prema svome atoru. "Akoete meispriati, imam puno posla za obaviti."Dok je gledao Quov Tsina kako ponovno nestaje, Kentril je frknuo. Bio se uspjeno suoio sarobnjakom. Njegov pakt s Vizjereijem bio je presje

  en. Satnik i njegovi ljudi mogli su oti

  i odmah akotako odlue.

  Pa zato su se onda vlastite noge kretale s takvom tromou?Mi hoemo otii! Tiho je grmio na sebe. Okrenuvi se ostalima, Kentril je viknuo: "Spremite svoje torbe!elim da budemo na putu za kui kroz nekoliko minuta! Jasno?"Pod njegovimvrstim pogledom i zapovjednikim tonom, najamnici su se pourili da raspreme bivak.Prikupljajui svoje vlastite stvari, satnik Dumon pogledavao je povremeno prema atoru svog uskorobiveg poslodavca. No, Vizjerei nije niti u jednom trenutku provirio svojomelavom glavom van.Kentril se pitao mrti li se arobnjak ili jednostavno poinje svoje pripreme za navodni spektakl.

  mailto:[email protected]:[email protected]
 • 7/27/2019 Richard a. Knaak - Diablo 3 - Kraljevstvo Sjene

  15/130

  [email protected]

  15

  Lagano ga je muilo to e ostaviti Tsina samog ovdje, no ako Vizjerei izabere da ostaneak i ako svinapuste Ureh, satnik nee vie troiti vrijeme na njega. Ljudi su na prvome mjestu.U kratkome nizu najamnici su stajali spremni za mar. Gorst se cerio Kentrilu koji je otvorio usta daizda naredbu da se krene.Grmljavina s juga smrzne mu rijei na usnama.Pogledao je preko ramena i vidio mrane oblake kako se valjaju prema njima iz smjera dungle. Crnipoput noi, gusti bijesni oblaci tutnjali su preko krajolika izvanrednom brzinom. U blizini se digao

  vjetar pojaavajui skoro do uraganskih razmjera u nekoliko trenutaka. Munje su igrale na nebu.Podigla se pjeana ..oluja pretvarajui bivaju uL"Naite sklonite!" Kentril se brzo osvrnuo i vidio da osim poruenog grada uokolo nije bilo nieg to bimoglo zatititi njega i njegove ljude od onoga to e sigurno biti titanski napad vremena. Uz punonevoljkosti, mahnuo je ostalima da ga prate.Kod dijela vanjskoga zida koji se odavno sruio, grupa najamnika kliznula je u ruevni Ureh neobraajui pozornost na neko divnu arhitekturu vie nego to su to inili tijekom svojih ranijihharanja za blagom. Kentril je brzo uoio oblu zgradu visoku tri kata i procijenio da bi bila meustabilnijima u blioj okolici. Poveo ih je tamo i borci su se skutrili unutra ekajui nadolazei udar.Ocean kie potopio je podruje skoro odmah nakon to su najamnici pronali zaklon. Zupaste munjepogaale su opasno blizu njihova poloaja. Tutnjava grmljavine tresla je graevinu kao da ju jenapadala vojska katapulta. Praina i komadi graevnog materijala padali su sa stropa.

  Kentril, koji je sjedio pored ulaza, borio se da odvrati um od uasne oluje. Grom i munja ponovno su muvratile sjeanja na ranije bitke i izgubljene drugove. U oaju naposljetku je izvadio bro i drao gaskrivenim u aci dok je zurio u savreno lice i sanjao.Proao je jedan sat. Dva. Tri. Jo uvijek strana oluja nije poputala. U nemogunosti da upale vatru,najamnici su sjedili u malim grupama. Neki su pokuavali drijemati, a drugi su meusobno razgovarali.Prolo je jo vremena - a onda je Gorst trepui iznenada postavio pitanje za koje je Kentril shvatio daga je on odavno trebao postaviti. "Gdje je magijski ovjek?"U svoj svojoj urbi, aroliko drutvo nije se uope gnjavilo razmiljati o Vizjereiju. Makar je malo draodo tog ovjeka, Kentril nije mogao ostavitiarobnjaka. Vrativi bro natrag u vreicu, pogledom jepreao druge, a onda odluio da na njemu ostaje da pronae istinu.Podigavi se, pogledao je svojeg prvog asnika. "Gorst, ti dri ostale pod kontrolom. Ja u se vratiti imprije budem mo-Dok je stajao na dovratku, poplavna kia nije pokazivala znake uzmaka. Psujui na svoj bremeniti

  osjeaj pristojnosti, satnik Dumon izjurio je u oluju.Vjetar gaje umalo odgurao natrag unutra. Unato tako uasnom otporu probijao se kroz ruevinenalazei putem slabu zatitu.Kod pukotine na vanjskome zidu satnik je zastao. Munja pogodi kamenito tlo odmah ispred njegapoprieavi ga komadiima stijene i gline.Kad je kameni tu zavrio, Kentril je duboko uzdahnuo i istupio iz relativne sigurnosti Ureha.kiljei kroz navlaene oi traio je arobnjakov ator.Stajao je tamo, naizgled ni na koji nain nedirnut divljanjem elemenata. Krhki je ator izgledaoznakovito netaknut, kao da nije pirio ni najblai vjetar, niti je ijedna kap kie pala na nj. Unato vlastitojalosnoj situaciji, Kentril je ponovno zastao zurei u ne-vjerici.Jo jedna munja udari u blizini. Povraena zdrava razuma, Kentril potri prema atoru borei se solujom s onoliko estine s koliko bi se borio protiv bilo kojeg drugog neprijatelja. Dva puta se satnikspotaknuo, no oba je puta skoio nazad na noge. Kada je Kentril dosegao bivak Quova Tsina, viknuo jearobnjakovo ime, ali nitko nije odgovorio.Munja je razrovala podruje. Dok su kia i kamenje nasrtali na njega, Kentril Dumon se napokon bacio

  u ator -"I to ti zapravo misli da radi?"Nagnut nad svitak i naizgled nedirnut olujom koja je bje-snjela oko njega, smeurani je Vizjereipogledao Kentrila kao da mu je upravo narasla druga glava."Doao sam ... da vidim jesi li u redu", odgovorio je bolno vojnik. Tsin je izgledao kao da se upravoprobudio iz dugog osvjeavajueg sna dok se Kentril osjeao kao daje upravo pro-plivao cijelomduinom neke od hladnih praumskih rijeka."Takva briga! A zato ne bih bio?"

  mailto:[email protected]:[email protected]
 • 7/27/2019 Richard a. Knaak - Diablo 3 - Kraljevstvo Sjene

  16/130

  [email protected]

  16

  "Pa, oluja - "arobnjakovo seelo malo namrtilo. "Koja oluja?""Ova velika koja bjesni vani." Najamniki satnik se zaustavi. U atoru vie nije mogao uti ni hukgrmljavine ni zavijanje vjetra.ak ni teka kia nije ostavila ni najmanji trag na tkanini." Ako je oluja vani", napomenuo je Quov Tsin hladno, "ne bi li trebao biti mokar?"Kentril je pogledao dolje i vidio da vlaga ne prekriva ni njegove izme niti hlae. Zurio je u ruke lienekie, a kada je posegnuo da si dotakne glavu, samo je nekoliko kapljica znoja davalo natruhe vlage.

  "Bio sam promoen do koe!""Vlaga ovdje moe biti povremeno prilino estoka, osobito u dungli, no ti mi izgleda sasvim dobro,Dumone."" Ali vani -" satnik se okrenuo prema ulazu i zabacio u stranu atorska krila kako bi obojica moglisvjedoiti uasnome vremenu vani.Sunani dan pozdravio je Kentrilove zapanjene oi."Jesi li doao ak ovamo poradi te mitske oluje, Dumone?" upitao je patuljasti magiar s pomnimizrazom lica."Nismo uope napustili bivak, Tsine ... poelo je taman kad smo se spremili!""Pa, gdje su onda ostali?""U ... zaklonu ... u ruevinama ..."ak i dok je jo to izgovarao, Kentril je osjetio kako u njemu rastenelagoda. Vie od tuceta veteranskih boraca skrivalo se u graevini prolih nekoliko sati pokuavajuise zatititi od - neba bez oblaka?"

  Ali oluja je bila ...Ipak, kad je pogledom uokolo potraio bilo kakav znak potopa, Kentril nije vidio nita. Kamenito tlo seinilo suhim. Nigdje na vidiku nije bilo ni jedne jedine kapi. Puhao je jak vjetar, ali samo dijelom onebrzine koje se prisjeao od ranije. ak je i njegovo vlastito tijelo izdalo njegova uvjerenja, jer kakoobjasniti relativnu suhou njegove odjee, same njegove koe?"Hmmmph."Satnik Dumon okrenuo se da bi vidio kako se Quov Tsin uspravio u svojoj punoj visini. arobnjak je bioprekriio ruke, njegov izraz lica pokazivao je rastuu zbunjenost."Umakao si malo u zalihe ruma prije odlaska, ha Dumone? Imao sam bolje miljenje o tebi barem kadsu u pitanju te stvari.""Nisam pijan."Zagrnuta prilika odmahnula je rukom na njegov prosvjed. "Toga nije bilo ni ovdje ni tamo, satnice. Miimamo vanijih stvari za raspravu. Budui da ste ti i tvoji odluili na posljetku ipak ostati ovdje,

  trebamo napraviti planove.as se pribliava brzo ...""as -" Shvaajui na to Tsin cilja, Kentril je napravio brzi proraun. S vremenom koje su njegovi ljudive izgubili, ne bi otili veoma daleko.ak i da su krenuli kao stoje planirano, najamnici jedva da biodmakli do zalaska sunca do mjesta koje bi smatrao sigurnim za logor.Ipak, ako ostanu jo jednu no ovdje, mogli bi doi u mogunost vratiti se s neim u zamjenu za svojenesree.No, jesu li eljeli ostati makar jo ijednu no na mjestu gdje mrtvac okupira snove, a udovina kia sepojavljuje i nestaje u tren oka?Prije no stoje Kentril mogao doi do bilo kakvog vlastitog zakljuka, Tsin je to napravio umjesto njega."Potri i skupi svoje ljude, Dumone", naredio je arobnjak. "Moram obaviti nekoliko vanjskihprorauna. Vrati se za nekoliko sati pa u te izvijestiti o tome to treba uiniti. Na posljetku, moramoovo dobro tempirati ..."Zatim Quov Tsin okrene lea visokome borcu, ponovno postavi zaokupljen svojim neobinim

  zadacima. Jo zabezeknuti Kentril trepne, a onda nevoljko iza

  e van. Po posljednji je puta pogledompotraio ikakav trag oluje, a onda krenuo nazad u Ureh nadajui se cijelim putem da nije napraviouasnu pogreku odluivi da ostane jo malo.Tek kad je ve doao do napuknutog zida palo mu je na pamet daje Vizjerei moda bio previe miran,previe oputen kada je uo za oluju. Tek se tada zapitao nije li moda arobnjak znaovie nego stoje otkrivao, da moda trajanje oluje, a kamoli njezin nagli kraj, uope nisu bile sluajnosti.No Tsin nije nikada pokazao takovu mo ... osim ako sve to su borci iskusili dosad nije bila iluzija. Ipak,ak i to bi zahtijevalo veliku vjetinu jer niti jedan od ljudi satnika Dumona to nije prozreo.Iz graevine u kojoj je ostavio Gorsta i ostale zauo se povik. Golemi najamnik gol do pasa mahao jeKentrilu cerei se kao i obino. inio se da ga uope ne smeta udni prestanak kie.

  mailto:[email protected]:[email protected]
 • 7/27/2019 Richard a. Knaak - Diablo 3 - Kraljevstvo Sjene

  17/130

  [email protected]

  17

  Satnik je odluio ne govoriti nita o svojim brigama ... za sad. Na posljetku, on i ostali jo su uvijek imalipriliku izai iz ovoga s nekom zaradom. Naravno, onda jo jedna no u blizini Ureha nee znaiti nita.Uvijek mogu otii sutra ...Kentrilov brzi govor o mogunosti da ipak skupe neku zaradu u ovom pothvatu brzo je iskorijenio svepredosjeaje koje je uzrokovalo uznemiravajue vrijeme. Svi su shvaali, kao i on, da kasni ulazak udunglu ne bi bio dobra stvar, no razumjeli suak i vie da ekajui jednu no mogu otii snaprtnjaama punim blaga. Strahovi protekle noi postajali su sve vie i vie samo lo san koji su

  postepeno zamijenila vienja zlata i dragulja.I tako, malo prije dogovorenog asa, satnik je postavio svoje ljude kao stoje zatraeno i okrenuo searobnjaku koji je jo inio zadnje proraune. Sjena planine Nymyr ve je protegla svoje prste prekoveeg dijela palog Ureha, no Tsin ga je ponovno obavijestio dae tek kada dotakne cijeli grad naodreen nain svi biti nagraeni za svoje ekanje.Napokon, podigavi glavu sa svitaka, Vizjerei je objavio: "Vrijeme je."Poput roja crnih mrava, sjena se irila sve bre i bre. Osjeaj nelagode ponovno je obavio Kentrila, noon je drao svoj poloaj. Uskoro, vrlo skoro ... _ "Basara Ty Komi..." pjevuio je; Quov Tsin. "Basara YnAlli!"Kentrilovo se tijelo najeilo kao da se preko njega rairila neka mona sila. Pogledao je ostale i vidio dasu je i oni osjetili. Na sreu, nitko od njih nije se pomakao sa svojega mjesta.Grupa je zajedno inila grubi peterostrani oblik sa arobnjakom u samoj sredini. I oblik i nerazgovjetnerijei koje je izgovorio Tsin bili su izvueni iz djela Gregusa Mazija. Pomou njih je drevni magiar

  navodno otvorio hodnik kojim se na posljetku pridruio ostalim blaenim stanovnicima grada. Nitkosada nije elio poduzeti isti put do njegovoga krajnjeg cilja no ukoliko zemaljske stvari budu, takorei,leale dovoljno dugo du puta, svaki bi se ovjek zaista osjeao vrlo, vrlo blaenim."Gazara! Wendo Ty Ureh! Magri! Magri!"Zrak se doimao kao daje nabijen neim to se moglo opisati samo kao ista magina energija. Ponadzasjenjenog kraljevstva poeli su se stvarati oblaci, mrani oblaci koji Kentrila nisu toliko podsjeali naNebesa koliko na onaj drugi predio. Ipak, ako su rijei proizvele jednom uinak, sigurno e to uinitiponovno ...Ruku pruenih preko ruevine, Quov Tsin je vikao: "Lucin Ahn! Lucin ""U ime Ravnotee", netko se ubaci, "pozivam te da prestane truditi se prije nego izazove velikunesreu!"Tsin zatetura. Najamnici se okrenu svi kao jedan, a neki po-segnue za otricama. Kentril je zaustaviousklik koji je umalo uinio i sijevnuo pogledom prema budali koja je prekinula tako vaan trenutak.

  Vitka prilika odjevena potpuno u crno gledala ih je s arogancijom kakva je bila rezervirana za one kojine samo da su vjerovali da su superiorni na sve naine nego su i znali da je to istina. ista lica i mlai odsatnika vie od samo nekoliko godina, uljez ne bi uznemirio Kentrila da nije dviju stvari. Jedna je imalaveze s ukoenim oima koje su bile toliko neprirodno sive boje da su zaokupljale panju svih koji supogledali u njih. Ipak, skoro odmah, te su oi bile odbojne jer je u njima Kentril osjeao vlastitusmrtnost, a to nije bilo neto to bi neki najamnik elio upoznati.Druga se stvar ticala odjee koju je nosio, jer dok je punolinHi nreferiraln nrrrn stranrpva tamna nHnra i nlat imala ip nosebi siune uzorke o kojima je satnik Dumon neto znao od ranije. Svaki je simbol predstavljao aspektivota nakon smrti, ukljuujui i one kojih se veina klonila.Dok je uljez marirao prema njemu, Kentril je takoer krajikom oka spazio i bode za njegovimpojasom. Bode nije bio nalik onima kakve su nosili najamnici. Ovaj je bio izrezbaren, a ne izliven, a akje i s mjesta na kojem je Kentril stajao mogao pogoditi daje bio nainjen od najistije slonovae.

  ovjek je bio nekromant, ona vrsta magiara kojeg su se najvie bojali..."Urazumi se i odmah odi odavde!" vikala je u crno odjevena prilika. "Samo smrteka u tim

  poremeenim ruevinama!"Oskal se stao povlaiti, no pogled na satnika prikovao gaje ponovno na mjesto."Ques Ty Norgu!" odgovorio je Quov Tsin uz podrugljiv pogled. Ignorirajui upozorenja nekromanta poposljednji je put mahnuo na ostatke neko ponosnog grada. "Protasi! Ureh! Pro-tastrS neba je zatutnjalo. Vjetar je kovitlao i urlao mijenjajui smjer svake sekunde. Kentril je vidionekromanta kako pada na jedno koljeno i kako mu ruka dodiruje bjelokosni bode. Unatonakupljenim oblacima, sjena koja je obavijala opjevano kraljevstvo inila se nekako jaa, izrazitija.Munja je bljesnula ... munja s mjesta na nebesima gdje jo uvijek nisu plovili oblaci.

  mailto:[email protected]:[email protected]
 • 7/27/2019 Richard a. Knaak - Diablo 3 - Kraljevstvo Sjene

  18/130

  [email protected]

  18

  "Ureh!" vrisnuo je smeurani Vizjerei. "Ureh AproxosTTri munje bijesnu, udarajui usporedno jedna u drugu nad ruevinama. Ljudi se zgrbie, a nekoliko ihak ispusti i teke uzdahe.Kad su munje malaksale a grmljavina utihnula, Kentril je napokon pogledao stoje Quov Tsin uinio.Zurio je u kulminaciju tjedana znojenja, pa ak i krvarenja. Gledao je Ureh, legendarni grad, Svjetlomeu svjetlima, i na posljetku promrmljao: "Pa?"Ruevine se nisu promijenile.

  Vdetirtrazumijem!" Tsin je praktiki zavritao. "Ne razumijem!"Ureh je ostao netaknut, isti onaj oronuli kostur na koji je grupa prvo naila. Oblaci, svjetla, vjetar, sve jeto zamrlo ili izblijedjelo. Samo je golema sjena koju je bacio Nymyr jo uvijek jasno leala nad drevnimkraljevstvom i sa svakom sekundom stezala svoj stisak, potapajui Ureh sve dublje u tamu."On!" Vizjerei je uperio vornati prst u nekromanta. "To je bio on! On je prouzroio da sve poe krivo!On je prekinuo u najvanijem trenutku!""alim to moram rei", odgovorio je lik koji se doimao ueno, "moj prekid nije nita uinio." Unatosvojim stranim upozorenjima i jasnom pokuaju da natjera druge u bijeg, Kentrilu se ak i on iniopomalo razoaran to se na Urehu nije dogodila fantastina promjena. "Ja sam zauen kao i ti."Bez nekog oitog razloga da stoje vie na mjestu, najamnici su se narojili oko nekromanta. ak i Gorstkoji je Vizjerei arobnjaka smatrao fascinantnim, prouavao je s neto zanosa drugog magiara. Svi su

  znali kako nekromanti posluju s mrtvima, zamagljuju granice izmeu smrtnog svijeta i ivota nakonsmrti.Izvukavi svoj ma, satnik Dumon stao je nasuprot arogantnom uljezu. "Tko si ti? Koliko si nas dugouhodio?""Moje je ime Zayl." Nezabrinuto je zurio du Kentrilove otrice. "Ovo je moj dom.""To nije odgovor na moje drugo pitanje ..." Voa najamnika je oklijevao. Um mu je iznenada brzao.Nekromant se poigravao mrtvima. Da li je to moglo znaiti -Iznenada siguran da zna istinu, Kentril je poloio vrh svoje ntrirp nnH Zavlnvii elinst "Tn si hin ti' Tisi nnslan Harpnvopduha u nae snove, zar ne? Ti si nam poslao to upozorenje da odemo!"Na ovo borci postadoe pozorniji. Tsin, koji je stajao malo postrani, podigao je glavu prouavajuisuparnikog arobnjaka s vie zanimanja."Uinio sam ono to je trebalo biti uinjeno ... barem sam tako tada mislio."

  "Tako!" objavio je Tsin. "I ti si bio siguran da bi se put koji je otvorio Gregus Mazi mogao danas otvoriti!I mislio sam tako!"Kentril je uo lagani hihot, no inilo se da ne dolazi iz smjera njegovih ljudi. Zaylova ruka istog trenaklizne prema velikoj, izboenoj vreici o boku koja je izgledala kao daje u njoj dinja ili neki slinipredmet. Kada je nekromant uoio satnikovo zanimanje, leerno je odmaknuo ruku."Bio sam uvjeren u to", nevoljko se sloio Zayl. " A to je,ini se, bilo neutemeljeno kao i sva tvojaistraivanja.""Znai nema zlata?" upitao je tugaljivo Benjin.Kentril je mrko pogledao najamnika. "Uuti. A to se tebe tie" lagano je dodirnuo Zavlovo grlovrhom maa "mislim da zna i vie nego to govori.""To je nesumnjivo tono, satnice", dodao je Quov Tsin. "Bilo bi najbolje kad bi drao ovoga stvora podstraom, a moda ak i vezanog. Da, to bi bio pravi razvoj dogaaja, mislim."Ponovno se Kentril zatekao kako se potpuno slae sa svojim poslodavcem. Svi su znali da se

  nekromantima ne moe vjerovati. Zayl je u rukavu ve

  mogao imati spreman otrov ili napitak.Tijekom njihova kratkog razgovora, sjena planine nastavila se iriti tako daje sadaak poela prekrivatiokupljene. Hladan se vjetar dizao kako se sjena smjetala preko njih, vjetar od kojega su se najamnicitresli. Zavlov plat poeo je divlje vijoriti, a Kentril je morao uvrstiti ovratnik svoje koulje."Nymyr ima hladan dodir", prokomentirao je nekromant. " Ako planirate ostati u blizini Ureha, bolje dase obuete.""emu sve to?" promrmljao je Oskal. "Gomila kamenja i nrazne prohnice! Sav ovai nnt za nit' ...""Trebate nam neto vie od plateva", sloio se drugi borac. " Ako ovo postane jo tamnije, trebatenam ak i baklje!"

  mailto:[email protected]:[email protected]
 • 7/27/2019 Richard a. Knaak - Diablo 3 - Kraljevstvo Sjene

  19/130

  [email protected]

  19

  Uistinu, planina je prouzroila da podruje postane skoro crno kao no. Bio je to uistinu kontrast kadaovjek vidi kako sunce sja samo nekoliko metara dalje. Ureh je leao u takovoj tami da su se jedvamogli razaznavati udaljeni oblici u gradu, a to je grupa tamo due stajala, sjena to ih je prekrivalazgunjavala se sve vie, do iste mrklosti."Hajde, povucimo se u kamp", predloio je Kentril. "To ukljuuje i tebe, metre Zayl."Blijedi nekromant se lagano pognuo i krenuo pod straom nekolicine satnikovih ljudi. Gorst je brzopomogao Quov Tsinu s njegovim svitcima i talismanima, pratei Vizjereija poput poslunog psia. Sam

  Kentril ostao je na mjestu dok svi nisu otili, a onda je po posljednji put bacio pogled na okolicu kako bise uvjerio da nita ne ostavlja za sobom.Njegov se pogled zamrznu kad je dotakao ruevine.Slaba svjetlost treperila je najednom od udaljenih tornjeva.On je trepnuo pomislivi da se mjesto jednostavno na tren poigralo s njegovom matom - tek je tadavidio dva svjetla. Drugo je bilo daleko nadesno, u drugome dijelu grada.I dok mu je svaki ivac umio, a svaka se dlaka na njegovom vratu nakostrijeila, satnik Dumon gledaoje kako mrtvi grad pupa svjetlou. Oivljavalo je jedno treperavo svjetlo za drugim preobraavajuiopjevani Ureh pred njegovim oima."Tsine!" viknuo je pogleda jo prikovanog na fantastinom prizoru. "Tsine!"Sada je bilo jo vidljivije da ruevni grad vie i nije bio tako ruevan. Razjapljena rupa na zidu bila jenestala, a nekad oronuli toranj ponovno je ponosno straario. Kentril se skoro mogao zakleti da navrhu grudobrana vidi zastave kako se vijore na vjetru koji se jo pojaavao.

  "Istinito je ..." izustio je vrlo poznati glas pored njega. Kentril je bacio pogled dolje i vidiojnudrogVizjereija. Njegov izrazlica, dok je zurio u udesni prizor, bio je nalik izrazu djeteta koje je upravo dobilo najkrasniju igraku."Istinito je ..."Oko satnika Dumona uskoro se okupio ostatak grupe. Mnogi od veteranskih najamnika zurili surazjapljenih usta u Ureh. ak je i nekromant Zayl promatrao grad izrazom nalik zauenosti. Niti jedanod onih koji su u tome trenutku uvali u crno odjevenog maga nije ni najmanje ometao Kentrila jer Zayloito nije imao namjeru pobjei. Kao to je to uinilo i s ostalima, udo pred njima zateklo je inekromanta."Legende govore istinu", aptao je Zayl. "Bio si u pravu, Hum-barte.""to ekamo?" iznenada se javio Tsin. "Zbog ovoga smo doli ovako daleko! Za ovo smo se tako dugoborili! Dumone! Tvojim je ljudima obeano zlato i vie! Pa? Evo ga na izbor!"Ovoje napokon uskomealo najamnike. "U pravu je!" smijao se Benjin. "Zlato! Grad pun zlata!"

  ak je i Kentrilu sjaj blaga bio dovoljan da odagna tjeskobu koju je osjeao. Ureh je bio kraljevstvo zakoje se prialo da je najbogatije u povijesti svijeta. Priale su se prie o drugim lovcima koji su dolazili upotrazi za njegovim bogatstvima, no niti jedna od tih pria nije davala nikakvog povoda vjeri dajeijedna od tih potraga bila uspjena. Ovo je znailo da se moe nai dovoljno toga da svaki ovjek ovdjepostane bogat poput kralja ili sultana ..."Ne moe biti ozbiljan", ubacio se Zayl. "Urehova bogatstva su samo Urehova. Vi pljakate mrtve.""Oni nisu mrtvi, sjea se?" istakao je Kentril. "Oni su otili ... a ako je tako, sigurno nisu eljeli nita odonog to su ostavili. To znai daje Tsin u pravu. To je nae."Nekromant je izgledao kao da se elio jo prepirati, no sigurno je imao malo argumenata s kojima bi semogao suprotstaviti satniku. Napokon je klimnuo, premda s mnogo nevoljkosti.Okrenuvi se prema Vizjereiju, Kentril je upitao: "Ta svjetla,J. ona"Gluposti! Pria jasno ukazuje da su ljudi napustili smrtnu ravan u vremenu od samo nekoliko minuta.Ako mi vidimo Ureh onakvim kakvi su ga oni napustili, sigurno je mnogo lampi i baklji ostalo gorjeti. S

  onu stranu smrtne ravni, vrijeme nije nita drugo do rije. Pa, moda

  ak na

  emo hranu ostavljenu uzdjelama i pivo za tvoje ljude! to kae na to?"

  Ostali su borci klicali na mogui bonus. Neto u svezi a-robnjakove logike nakratko je zabrinulosatnika Dumona, no u nemogunosti da odredi to tono, najamniki je asnik odagnao laganuzabrinutost. ak niti on nije mogao a da ne osjeti veliki zanos."U redu!" viknuo je drugima. "Uzmite to svaki od vas treba! Ponesite sa sobom i ue i baklje, neu vievjerovati samo tim svjetlima! Ne zaboravite vree! Pourite!"S daleko vie gorljivosti nego ranije, Kentrilovi su ljudi krenuli u akciju. Quov Tsin se takoer pripremiouzevi svoj magijski tap i stavljajui oko vrata tri amajlije koje je nosio u vreici za pojasom. Unatosvojim mnogim neslaganjima, satnik je, kad jednom uu u Ureh, kanio traiti uz bok Tsinu. Kentril je

  mailto:[email protected]:[email protected]
 • 7/27/2019 Richard a. Knaak - Diablo 3 - Kraljevstvo Sjene

  20/130

  [email protected]

  20

  bio siguran da e tamo gdje Vizjerei bude traio svoje magijske predmete i sveske takoer nai i sjajnihbogatstava.Na iznenaenje svih, kad se mali odred ponovno skupio, nekromant je stajao i ekao ih. U svojoj udnjida se spreme, najamnici su vie ili manje zaboravili uvati ga, no inilo se daje i sam Zayl i daljeprivuen moguim ponudama maginoga kraljevstva. Ponovno je imao jednu ruku na ispupenojvreici, no kad mu je Kentril priao, vitka prilika pusti daju plat prekrije."Ii u s vama", vrsto je izjavio.

  Kentrilu se nije svidjela ta izjava no, na svoje iznenaenje, Tsin se spremno sloio."Naravno da hoe", izjavio je Vizjerei. "Tvoje znanje i strunost pokazate se najdragocjenijima.Naravno, ii e sa satnikom Dumonom i sa mnom."Zavl ie naoravio laeani naslon.Iako niti jedan od najamnika nije prosvjedovao zbog nekro-mantove prisutnosti, drali su razdaljinu odnjega dok se grupa s ve zapaljenim bakljama kretala prema Urehu. Budui da vanjski zid vie nije biovidljivo oteen, Kentril ih je, pod Zavlovim vodstvom, poveo prema glavnim vratima. Iako su se bojalida e s gradom koji se doimao cijelim i vrata takoer moda biti blokirana, stigli su do ulaza i otkrili dasu otvorena te daje i most sputen."Kao da smo pozvani da uemo", primijetio je Kentril.Quov Tsin je frknuo. "Onda, tako ti svega, nemoj da ovdje stojimo razjapljenih usta!"Izvuenog oruja i s bakljama visoko podignutima, grupa je ula.Golome se oku moglo initi kao da su stanovnici upravo izali ili jednostavno otili na spavanje.

  Graevine koje su za prolog posjeta bile sruene ili tek napukle, stajale su visoke i nove. Nizovi visokihuljnih lanterni koje su prije bile hrave, raspadajue olupine, sada su jarko osvjetljavale avenije. Drugasu svjetla junaki sjala s tornjeva i graevina dublje u gradu. ak je i sama ulica po kojoj je grupa hodalaizgledala kao daje bila svjee pometena.Ipak nisu uli niti jedan zvuk. Bez rijei, bez smijeha, bez plaa,ak i bez glasanja ptica ili kukaca.Ureh je moda i bio ponovno roen, no mirnoa unutar njega podsjeala je sve na zapanjujuu sudbinunjegovih stanovnika.Nakon kratke razdaljine glavna se avenija ravala u tri smjera. Kentril je svaki promotrio prije no stojerekao: "Gorste! Uzmi etiri ovjeka i odite desno oko sto koraka, ne vie. Albord! Ti, Benjin i joetvorica provjerite lijevi. Vi ostali idete sa Tsinom i sa mnom. Nitko ne ide dalje nego to kaem i svi sesastajemo ovdje im je prije mogue."Nije ukljuio Zayla niti u jednu grupu, osobito ne u svoju, no nekromant ga je pratio bez obzira na to.Kentril je iao prvi, a Oskal i jo jedan ovjek bili su mu uz bok samo korak iza. Oiju

  koje su strijeljale sjedne na drugu stranu ulice, satnik je, kako su se kretali, paljivo brojao svaki korak.Prolazili su zgradu za zgradom. U nekima od njih gorjelo je svjetlo, no svaki put kad bi netko iz grupeiao istraiti, nisu nali ni znaka ivota."Provjeri ona vrata", zapovjedio je Kentril Oskalu pokazujui lijevo na neto to je izgledalo kao radnja.Budui je bila iznutra osvijetljena vie od prethodnih zgrada, privukla je satnikovu panju poput dobrestare vatre koja privue moljca.Praen jednim najamnikom, Oskal pokua otvoriti vrata. Otvorila su se irom uz malo napora. Nagnuvise unutra, veteran je jedan trenutak izviao unutranjost a onda, oputenim glasom viknuo: "Lon arskaradnja, satnice! Gomile finih komada na zidovima. Jedan jeak postavljen na kolu i izgleda svjeeoblikovan." Pohlepni se izraz rairi preko njegova runa lica. "Misli li da bi trebali provjeriti i vidjeti jeli ostavio kakav talir u kasi?""Ostavi. Bite tamo kad se vratimo - ukoliko uope bude elio takav bijedan talir kad proemo krozcijelo ovo mjesto!"

  Najamnici su se nasmijali na njegovu primjedbu.

  ak se i Tsin malo nasmijeio, no Zayl je ostao skorolien osjeaja. Kentril je primijetio daje njegova ruka ponovno dirnula veliku vreicu."Sto to ima tu, nekromante?""Uspomenu, nita vie.""Ja mislim da je vie od -"Vrisak ispuni zrak odzvanjajui iznova praznim avenijama Ureha."Zvui kao da je jedan od naih!" prodahe Oskal.Satnik se ve poeo okretati nazad. "I jest! Trite budale!"Krik se nije ponovio, no stizali su glasovi ljudi koji su psovali, zveket oruja i neto stoje vrlo lako moglobiti zlokobno rezanje neke ivotinje.

  mailto:[email protected]:[email protected]
 • 7/27/2019 Richard a. Knaak - Diablo 3 - Kraljevstvo Sjene

  21/130

  [email protected]

  21

  Gorst i ostali pridruili su se Kentrilovim ljudima na poetnom raskriju. Nitko nije govorio. Svaki dahje uvan samo za akciju.Stigli su do visokog eprtljavog Alborda, bjelokosog borca iz oblasti sjeverno od one satnika Dumona,koji je vikao na etiri druga najamnika koji su svi imali progonjeni izraz u oima. Pokraj Albordovihnogu, uz desni rub ulice, lealo je razderano i izrovano tijelo. Kentrilu je trebao jedan tren da uz pomoprocesa eliminacije shvati daje izranjena, krvava masa neko bila Benjin."to se dogodilo?" upitao je satnik.

  "Neto je izletjelo, razderalo ga i otilo toliko brzo da nitko od nas nije puno toga vidio!""Bila je maka!" inzistirao je drugi ovjek skamenjenog izraza lica. "Velika, vraja maka ...""Ja sam vidio samo maglu", inzistirao je Albord."Nijedna magla tako ne rasparaovjekovu utrobu!"Kentril je pogledao prema Tsinu: "No?"arobnjak je podigao svoj tap i nacrtao krug u zraku. Gledao je jedan tren u vis, a onda rekao: "togodto da je bilo, vie nije ovdje Dumone.""Moe li biti siguran?" upitao je Zayl. "Ne mogu se sve stvari tako lako otkriti uz pomo magije.""Osjea li ti ita, kretenu?"Zayl je izvukao bjelokosni bode koji je Kentril ranije vidio. Pred oima zaprepatenih najamnika, ubosi je vrhom prst. Dok se nekoliko kapljica krvi slijevalo niz otricu, nekromant je mrmljao tihe rijei.Bode je jarko zasvijetlio, a onda ponovno izblijedio do nor-male."Ja ne osjeam nita", izvijestio je blijedi lik. "No to ne znai da tamo nema niega."

  Psujui, Kentril se okrene Albordu. "Kamo je otilo nakon to je ubilo Benjina?""Prema tamo onoj zgradi na lijevo ... mislim.""Naja!" prekinuo gaje kolega najamnik. "Okrenulo se i otilo dalje u mrak!""Ti s umobolan!" javio se onaj koji je bio ono identificirao kao maku. "Okrenula se u krug i othitalatamo odakle je i dola! Tako sam i vidio ta ie!"Ostatak skupine gledao je u Albordovu grupu kao da su svi poludjeli. Jedan od Gorstovih ljudi pljunuoje na zgradu kraj koje je stajao, reei: "Poinjem se pitati da ga nisu oni sami ubili, jel' satnice?"Ne bi bilo prvi puta da su se najamnici meusobno poubijali zbog blaga, no satnik Dumon nije imaodojam daje to ovaj put bio sluaj. Ipak, inilo se smislenim dalje ispitivati one koji su u to bili ukljueni."Gdje je bio svaki od vas kad je Benjin nastradao?""Rairili smo se onako kako si nas uvijek uio, satnice", odgovorio je Albord. "Jodas tamo, ja porednjega, Benjin tamo gdje je" - pokazao je ovjeka koji gaje optuio za ubojstvo - "Toko -"U tome trenu, crni bljesak brine iz dovratka kraj kojega je stajao Toko zahvativi ga preko prsa.

  Borac je vrisnuo na prilino slian nain kao i Benjin dok su tridesetak centimetara dugakeupavepande trgale kou i meso otkrivajui njegovim uasnutim pratiocima crvena rebra i unitene organe.Toko jeak uspio pogledati svoju uasnu ranu prije nego gaje smrt zaskoila a on se sruio naprijed.Zvijer koja se, da, mogla neodreeno opisati kao maka, izala je iz zgrade itei na ljude. Ipak, nitijedna maka nije bila visoka preko dva metra niti je imala crvene oi bez zjenica. Na svjetlu lampinjezino se krzno doimalo nazupeno, skoro otro i kao crna vatra. Paklena maka zareala je jednom,bio je to zvuk od kojega se ledila krv, i otkrila ne jedan nego dva niza dugih, majih zuba."Ustroji se u klijeta!" viknuo je Kentril. "Ustroji se u klijeta!"Poznati glas njihova satnika koji im izdaje zapovijedi povratio je u trenu ostatak vojnika. Brzo su seustrojili kako im je naredio radei tako da odsijeku put zvijeri kako ne bi mogla pobjei.S bodljikavim repom koji je mahao naprijed-nazad, maka se zaustavila i okrenula prema svojimprotivnicima. Oi su joj ile od ovjeka do ovjeka i svakog prouavale."Sto ta stvar radi?"

  1"Moda odluuje koga e sljedeeg pojesti?""Tiina u redovima!" zahtijevao je Kentril. Zvijer je prekinula svoje prouavanje ostalih i posebno seosvrnula na njega. Satnik Dumon sreo se s neljudskim pogledom i odupro mu se unato svojimunutranjim strahovima.Napokon se pokazalo daje zvijer bila ta koja je prva odvratila pogled. Polako je uzmicala skoro kao danamjerava vratiti se u zgradu iz koje je izala.To se nije smjelo dozvoliti. Kentril je dobro znao da ne treba pratiti neprijatelja u njegov brlog. Jo gore,ukoliko maka pobjegne, vjerojatno e ih kasnije ponovno sustii, kad njihovi straari budu dolje." Alborde! Oskale! Vi i -"

  mailto:[email protected]:[email protected]
 • 7/27/2019 Richard a. Knaak - Diablo 3 - Kraljevstvo Sjene

  22/130

  [email protected]

  22

  Uz jo jedan uasan urlik, maka iznenada une i skoi na njega.Kentril nije imao vremena uzmaci. Kande su bljesnule iz apa udovita, iste one kuke, otre poputbritvi koje su rasjekle na krvave komade dvojicu njegovih ljudi. Vidio je svoju vlastitu uasnu smrt kakodolazi i znao je da e njegove reakcije biti pre-sporeak i da odgode nemili dogaaj.U tome trenutku oblik jednako nalik sjeni kao i sama maka sretne se na sred puta s makom. Iakomanji, udario je s takvom silom da su oboje pali ravno dolje na ulicu.Bljesak bjeline pojavio se na kraju uda novoga lika. Nije to bila kanda ili apa kako je Kentril prvo

  pomislio, nego bode -bode nainjen od slonovae.Zayl se rtvovao da spasi satnika.Nikada Kentril ne vidje toliko spretnosti i brzine u jednoga ovjeka. Unato tome to je jo uvijek nosiosvoj poveliki plat, nekromant je plesao oko okrutnih kandi make. Paklensko je stvorenje mahalo naZayla, okusivi samo zrak. Blijedi je magiar skoio na svojeg golemog protivnika i ovaj puta ga pogodiosvojim bjelokosnim noem.Bljesak smaragdnozelenog svjetla zasjao je tamo gdje je udnovata otrica zasjekla i iako je Zayl uspionainiti samo plitku ranu, maka je urliknula kao da joj je probodeno srce. Divlje se krivila i napokonbacila nekromanta na bok.Kentril je uskoio odluan da niti jedan ovjek nee umrijeti zbog njegove nevoljkosti. Kad je on napao,Oskal, Jodas i jo dvojica pridruila su mu se dok je jo jedan borac vukao Zayla u privremenusigurnost.Maka je mahala prema nekromantu zavijajui kad su kande promaile. Kentril je navalio uspjevi

  samo ponovno privui njezinu neeljenu panju.Kad je jedna kanda posegnula brzinom munje prema njihovome voi, Oskal i Jodas napali su sasuprotnih strana. Glava zvijeri okrenula se prema potonjem koji je nahrupio nazad to je bre mogao. Sdruge strane Oskal koji jo nije bio uoen, ubo je to je jae mogao u nezatien bok.Njegov je ma uao skoro pola metra. Maka je zaurlala okre-nuvi se prema najamniku. Izvukavisvoju otricu, Oskal se povukao od dosega i ralja i izvijenih kandi.Povlaenje se pokazalo fatalnom pogrekom.S punom snagom pjeakog buzdovana, bodljikavi rep zamahnuo je prema neopreznome borcu.Ud nalik oruju razbio je potiljak najamnikove lubanje uz ujan prasak. Krv je poprskala dvojicu ljudinajbliih Oskalu. Jo uvijek rairenih oiju, ve mrtvi vojnik sruio se naprijed, a ma mu je uz zveketpao na tlo.Razbjenjen, Kentril je ponovno napao, zarivajui ma svom snagom u maje grlo. Zvijer se okrenulakako bi se suoila s njim, no neto joj je s druge strane ponovno odvuklo panju. Uhvaena s dvije

  strane, monstruozna maka je oklijevala.Onoliko silovito koliko je smogao snage, satnik Dumon za-rije svoj ma punom duinom u vrsti,miiavi vrat.Paklena maka povukla se unazad nosei Kentrilovo oruje sa sobom. Kaljui, ivot je jasno istjecao izvelike rane, teko ranjena zvijer pljuvala je i mahala na sve pred sobom. Albord je jedva uzmakao damu ne otkine glavu s tijela. Najamnici su se povukli jedan korak nadajui se da e smrt brzo doi.No ak i s takvom ranom maka nije zaboravila Kentrila. Jo uvijek okretna, jo uvijek brza,usredotoila se na uzrok svojeagonije. Netremine oi bile su usredotoene na Kentrilove. U tim grimiznim kuglama Kentril je jasnovidio svoju dolazeu smrt.Tada je nastupio Gorst. Barbar je urliknuo urlikom dostojnim make i skoio na nju odostrag.Monstruozno stvorenje pokualo se izviti unazad da zgrabi diva golog do pasa. No, Gorst joj je obmotaosvoje ruke oko vrata i koristio drak Kentrilovog maa kao hvatite. Ne samo daje sprjeavao svojeg

  protivnika da ga dohvati, nego je i svojom izvanrednom snagom okretao ve

  duboko zari veno sjei vo itako dalje na maki kidao ranu iz koje je kapalo.

  Napokon je ubojita zvijer posrnula, a onda i pala. Pokuala je ustati, no nije uspjela. ak i tada, Gorstjevrsto drao. Njegovi su se miii napinjali, inei se toliko napetima kao da e se raspui, no ipakostajao je na svome mjestu. Bodljikavi rep zamahnuo je jednom, dvaput na njega, no na svome mjestuGorstje bio izvan njegova ogranienog dohvata."Hajde, zavrimo s tim!" zapovjedio je Kentril.Sa Zavlom uza se, ostali su najamnici zatvorili krug. Svi su jo uvijek izbjegavali rep. Hvatajui Oskalovma, Kentril se pridruio drugima u ponavljanom ubadanju make. U vremenu koje se inilo kao da

  mailto:[email protected]:[email protected]
 • 7/27/2019 Richard a. Knaak - Diablo 3 - Kraljevstvo Sjene

  23/130

  [email protected]

  23

  traje jedan sat, no ustvari je trajalo samo jednu ili moda dvije minute, pokuali su dokrajiti ubojitostvorenje.Tada, kada je Ketril upravo poeo vjerovati da nita ne moe dokraja priklati udovite, maka jeizdahnula jednom ... i ostala potpuno nepomino leati.Jo uvijek nepovjerljivi, preivjeli su, dok je Gorst silazio, straarili sa spremnim otricama. Kadapaklenska zvijer nije nainila nikakav pokret prema prvomeasniku satnika Dumona, napokon su znalida su je priklali.

  "Jeste li dobro?" pitao je malo previe miran glas.Kentril se okrenuo da bi vidio Zayla, nekromanta, koji je izgledao nedirnut, kako fiziki tako i mentalno,ovim kobnim dogaajem. U drugoj zgodi to bi zasmetalo najamnika, no Zayl mu je spasio ivot i Kentrilto nikada nee zaboraviti."Hvala ti, metre Zayl. Ja bih sigurno bio mrtav da nije bilo tvoje brze reakcije."Ovo je pobudilo kratku sjenu smjeka. "Ja sam jednostavno Zayl. Netko tko je roen u dungli shvatidaje neophodno nauiti reagiratiak i bre od ivotinja, satnice - ili ga pojedu u ranoj mladosti."Nesiguran je li se to nekromant naalio ili ne, Kentril je uljudno klimnuo, a onda se okrenuo premajedinome u grupi koji nije uinio nita da sprijei tragediju."Tsine! Proklet bio, Tsine! Gdje je bila sva tvoja hvalisava mo? Ja sam mislio da vi Vizjereji imatesvakakve magiarske vrake! Tri su ovjeka mrtva!"Jo jednom, siuni je arobnjak nekako uspio svisoka pogledati na mnogo viega borca. "I stajao samspreman za sluaj da postoji vie od jedne ovakve zvijeri ili misli da bi tvoj mali odred bio kadar

  svladati i drugu istovremeno?""Satnice", umijea se Albord. "Satnice, hajde da napustimo ovo mjesto. Nikakvo zlato nije vrijednoovoga.""Da odemo?" zareao je drugi borac. "Ja ne idem natrag bez iega!"" A to kae na to to ti je glava jo na ramenima, ha?"Kentril se okrenuo prema svojim ljudima. "Tiina! Svi!""Odlazak bi bio najvjerojatnije mudar izbor", napomenuo je Zayl.Tsin je zamahnuo drvenim tapom na nekromanta. "Besmislice. Toliko toga naseka u ovome gradu!Vjerojatno je ivotinja ivjela ovdje i prije promjene, no mi jednostavno nismo naili na nju. A budui danijedna druga nije stigla u njezinu obranu, usuujem se rei daje ipak ivjela sama. Ovdje ne bi trebalobiti niegaega bi se trebalo bojati. Niega!"U tome trenu poe svirati glazba."Odakle je sad to?" izvali Jodas.

  "Zvui kao da stie odasvud!" odgovorio je jedan od njegovih drugova.Zaista, inilo se da im se glazba pribliava sa svih stran