RG1 DL RG1 UNI DL - UNI DL_sr Energy dl rg1 uni dl kontrolna jedinica za automatiku sa 230 v motorimasrb uputstva i upozorenja za instalaciju, kori †enje i odr½avanje. verzija

 • View
  225

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of RG1 DL RG1 UNI DL - UNI DL_sr Energy dl rg1 uni dl kontrolna jedinica za automatiku sa 230 v...

 • RG1 DL RG1 UNI DL

  KONTROLNA JEDINICA ZA AUTOMATIKU SA 230 V MOTORIMA UPUTSTVA I UPOZORENJA ZA INSTALACIJU, KORIENJE I ODRAVANJE.

  VERZIJA 1DP093 - 12/2008

  SRB

 • STANDARDNA INSTALACIJA

  Komponente i ureaji tipine automatizacije.

  1

  5RI122000

  2

  2AS3710000

 • 1

  2

  ANTENA

  RG58-50ohm

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  14

  15

  16

  N.C.

  N.O.

  N.O.

  N.O.

  N.C.

  N.C.

  KOMANDE ZAJEDNIKO

  STOP

  OTVORI

  ZATVORI

  KORAK

  FOTO1

  FOTO

  1

  1

  2

  SKANT - SKANX

  24Vac3Wmax INDIKACIONO SVETLO 2

  6

  7

  N

  N

  C

  IZLAZ 24Vac200mAmax

  17

  18

  19

  L1

  230Vac25Wmax

  230Vac40Wmax

  TREPTIUE

  SVETLO KABINE

  10

  L2

  L1 230 Vac 3

  6

  12

  15

  16

  RX

  0V

  12

  V

  24

  V

  CO

  M

  NO

  NC

  TX

  RG1 DL

  4

  0 16 24 230V

  14 O

  BR

  AO

  N

  PL

  AV

  O

  B

  PL

  AV

  O

  ZE

  LE

  NO

  CR

  NO

  B R

  24Vdc3wmax

  16

  EN

  KO

  DE

  R

  PR

  EK

  IDA

  KO

  ND

  EN

  ZA

  TO

  R

  MO

  TO

  R

  N.C

  .

  5

  18

  19 230Vdc40wmax

  6

  RG1 UNI DL

  ELEKTRINI SISTEM

  0 16 24 230V

  17

  19 SPL

  L7

  L8

  L9

  O

  BR

  AO

  N

  PL

  AV

  O

  CR

  NO

  P

  LA

  VO

  ZE

  LE

  NO

  CR

  NO

  KO

  ND

  EN

  ZA

  TO

  R

  MO

  TO

  R

  N

  L11 L12

  0V

  12

  V

  24

  V

  L10

  INDIKACIONO SVETLO

  POMONO SVETLO

  BE

  LO

  NA

  RA

  DZ

  AS

  TO

  CR

  NO

  CR

  NO

  BE

  LO

  BE

  LO

  GR

  AN

  IN

  I

  DES - DESE

  VISIO/VIRE

  PEDONAL

  TREPTUE SVETLO

  BE

  LO

  BE

  LO

  BE

  LO

  FC

  1

  FC

  2

  ZA

  JED

  NI

  KO

 • Uteda energije

  U cilju utede energije, uveli smo funkciju Energy Saving. 10 minuta nakon zavretka

  programiranja kontrolne table, LED na tastaturi se iskljui i vie nije mogue da se koristi

  kontrolna tabla. Kako bi ste ponovo kontrolisali potrebno je da iskljuite i ukljuite.

  PROGRAMIRANJE KONTROLNE JEDINICE

  Uverite se da je kapija u centralnom poloaju (do pola otvoreno) i runo otputanje je zakljuano pre nego to nastavite.

  FAZA 1

  1

  OFF

  2

  F F OF

  3

  ON

  ON

  OF

  230V 230V 230V

  UKLJUIVANJE - Kada je iskljuen, drite pritisnuto start dugme, ukljuite ga nazad i onda pustite start dugme i crvena dioda e zasvetleti

  FAZA 2

  PROGRAMIRANJE KRETANJA

  1

  2 3

  OTVARA

  ZATVARA

  ZATVARA

  a) Pritisnite start dugme na 5 sekundi, 5 LED dioda e se upaliti i poee da

  trepu. b) Pritisnite start dugme ponovo i kapija e se poeti kretati, ako se otvori,

  pritisnite start dugme ponovo kako bi ste je zatvorili.

  Automatizacija e ponoviti kretanje, redom, zatvaranje (1), otvaranje (2), zatvaranje (3).

  Nakon to je programiranje zavreno, dve zelene LED diode e treptati i jedna crvena LED dioda (LH) e svetleti.

  Ako niste zadovoljni sa postignutim rezultatom, ponovite proces programiranja.

 • FAZA 3

  P1 P2

  Automatika je sada programirana.

  PROGRAMMING RADIO TRANSMITTERS TOTAL OPENING COMMAND PROGRAMIRANJE RADIO PREDAJNIKA KODIRANJE POTPUNOG OTVARANJA Pritisnite radio dugme dok ne zasvetle zelena LED dioda i prva od pet crvenih dioda. Drite dugme P1 na daljinskom pritisnuto dok svih pet crvenih LED dioda dok ne zasvetle. Nakon toga je daljinski uspeno kodiran. Da biste izali, saekajte 25 sekundi ili pritisnite radio dugme dva puta. KOMANDA ZA DELIMINO OTVARANJE (AKTIVNO NA MOTORU 1) Pritisnite radio dugme dva puta da bi se upalila zelena LED dioda i druga crvena od ukupnih pet LED dioda. Drite P2 dugme pritisnuto dok se ne upale svih pet crvenih LED dioda. Nakon toga daljinski upravlja je kodiran.

  POLUAUTOMATSKI reim se omoguuje: tako to zadajemoSTEP komandu, a kapija e se sledeom sekvencom kretati 1 OTVARANJE 2 STOP

  3 - ZATVARANJE 4 STOP. Automatsko ponovno zatvaranje nije aktivno.

  Pre poetka instalacije i povezivanja u rad, proitajte BEZBEDNOSNA UPUTSTVA, UPOZORENJA i UPUTSTVA ZA INSTALACIJU paljivo.

  Svo izvoenje instalacija i povezivanje mora da se radi tako to je kontrolna jedinica odvojena od struje. Ako Vam ureaj za napajanje nije na vidiku

  postavite oznaku : PANJA: ODRAVANJE JE U TOKU.

  1 POVEZIVANJE I VEZE

  1.1

  1

  2

  6

  Veze kontrolne jedinice

  ANTENA: ulaz antenskog plata

  ANTENA: ulaz za antenu

  Terminali Opis (POGLEDAJTE DIAGRAM POVEZIVANJA na strani 2A)

  Koristite RG58- 50ohm kabl.

  ZAJEDNIKO ZA KOMANDU I FOTOELIJU: za stop, otvaranje, zatvaranje, step, foto i +12V ulazi.

  STOP: programabilni NZ(normalno zatvaranje) ulaz, komanduje zatvaranje kapije.

  Mogu biti povezani sa bezbednosnim ureajima kao to su taster za hitno zatvaranje.

  Sa ovim se automatsko zatvaranje ne moe desiti i nova komanda za zatvaranje mora biti zadata.

  Ostaviti povezano ako nema ureaja uvezano na ovu vezu.

  OTVARANJE: NO ulaz, komanda za otvaranje kapije.

  ZATVARANJE: NO ulaz, komanda za zatvaranje kapije.

  STEP: NO ulaz, komanda za pomeranje kapije odreeno sledeim ciklusima:

  POLU-AUTOMATSKI REIM: Otvaranje, stop, zatvaranje, stop.

  AUTOMATSKI REIM: Otvaranje, pauza, zatvaranje, pauza.

  FOTO1: programabilno NC ulaz za fotoelije ili bezbednosne ureaje. Uzrokuje zaustavljanje kapije otvaranju i zatvaranju.

  Kretanje se nastavlja ukoliko se fotoelija ili bezbednosni ureaj deaktivira.

  Ostaviti povezano ako nema ureaja uvezano na ovu vezu.

  FOTOELIJA: NC ulaz za fotoelije ili bezbednosne ureaje. Ne utie na otvaranje kapije, tokom zatvaranja se zaustavlja i kree u suprotnom smeru.

  Ostaviti povezano ako nema ureaja uvezano na ovu vezu.

  INDIKACIONO SVETLO: 24Vac 3W max izlaz, za povezivanje indikacionog svetla koje imitira treptue svetlo tokom kretanja i

  ostaje ukljueno ako je kapija otvorena.

  24V AC IZLAZ: izvor za napajanje razne opreme, 200 mA max.

  ZAJEDNIKO, INDIKACIONO SVETLO, 24 V AC IZLAZ

  TREPTUE SVETLO: 230 V DC 25W max izlaz za SPLENDOR SRL treptue svetlo sa mogunou rada na tri naina treptanja:

  1) sporo, u toku otvaranja kapije; 2) brzo (vreme treptanja prepolovljeno) u toku zatvaranja. 3) tri treptanja i pauza za indikaciju greke ili

  identifikaciu kretanja.

  POMONO SVETLO: 230 V DC 40W max. izlaz za pomono svetlo koje se ukljui pri svakom kretanju(otvaranje

  ili zatvaranje i nakon zavrsetka kretanja ostaje upaljeno jo 30 sekundi.)

  ZAJEDNIKO NAPAJANJE ZA TREPTUE ILI POMONO SVETLO

  6 - 7

  6 - 8

  6 - 9

  6 - 10

  6 - 11

  6 - 12

  16 - 14

  16 - 15

  16

  19 - 17

  19 - 18

  19

  L 2 230V AC 50 Hz napajanje

  L 1

  N.C. = normalno zatvaranje NO = normalno otvaranje

 • 1.1.1 Digram povezivanja donjeg dela kontrolne jedinice

  Opis

  0 CRNI KABL

  BELI KABL

  NARANDASTI KABL

  CRNI KABL

  CRVENI KABL

  STOP PLOICA i ENKODER

  ZAJEDNIKO ELEKTRONSKO I POMONO NAPAJANJE

  PREKIDA ZA OSLOBAANJE POGONSKOG MOTORA

  Terminali

  A

  B

  B1

  16

  24

  -

  +

  ZAJEDNIKO

  FC1

  FC2

  ROTACIJA SMERA KAZALJKE CRNO

  TAMNO PLAVO

  ZELENO

  230V AC MOTOR IZLAZ C

  D

  E

  ZAJEDNIKO

  ROTACIJA SUPROTNO KAZALJKE

  KONDENZATOR

  BRAON KABL

  PLAVI KABL NAPAJANJE ZA TRANSFORMATOR

  PANJA: fabrika povezivanja se ne smeju menjati ni pod kojim uslovima.

  1.1.2 Indikacione LED diode

  Postoji red od 6 LED dioda na desnoj strani ploe, ispod terminala.

  LED diode se pale kada je odgovarajui signal prisutan. Za N.C. ulaze STOP, FOTO1 i FOTO, odgovarajue LED diode L7, L11

  i L12 su ukljuene.

  Za N.O. ulaze OTVARANJE, ZATVARANJE i STEP, odgovarajue LED diode L8, L9

  i L10 e biti ugaene. Ove LED diode stoga ukazuju na greku u sluaju

  povezanih ureaja.

  L7

  L8

  L9

  L10

  L11

  L12

 • 1.2 Lista elektrinih kablova

  Potrebni kablovi mogu da variraju u zavisnosti od instalacije, tipa i koliine instaliranih ureaja.

  Kablovi koriteni u instalaciji moraju biti podrani od strane IEC 60335 standarda.

  Poz. Veza

  Linija za snabdevanje struje

  Napajanje

  Treptue svetlo

  Radio antena

  Tx Foto

  Rx Foto

  Selektor

  Interni panela sa dugmadima.

  Osetljiva traka (signal)

  Tip kabla

  3x1,5 mm2 kabl

  Kabla sa Schuko utinicom

  2x1 mm2 kabl

  Prikazan RG58 50 kabl

  2x1 mm2 kabl

  4x1 mm2 kabl

  3x1 mm2 kabl

  3x1 mm2 kabl

  2x1 mm2 kabl

  OSIGURACI Dva interna osiguraa

  a)F1 titi sekundarno 24v napajanje od preoptereenja transformatora Tehniki: Mini osigurai 5x20 T10 A sertifikovano od strane IEC 60127 ili EN 60127

  b)F2 titi primarno 24v napajanje od preoptereenja motora Tehniki: Mini osigurai 5x20 T1 A sertifikovano od strane IEC 60127 ili EN 601