of 2/2
ff ffffff ff rfrrf rf rfrrff frf ffrfrrrrrf ff rfrrf rf rfrrff r rrrfff f rrf ffrfrfrf rfffr ffrfrrr ff ff fffr rf rfrf frr ff frfff r f ffff rfff rfrrf rf rr rf rrff fffff rr rfrrff ff f f frr rf frffrf rfrf ffffr f rff rrf fffff rfr rr fffr ffrrrff f rr ff f f ffr ff f r fffrf frrrf fffrr f rf frf ff rr fff ff frf ffrfrr frrrfr r rf ffr rfrrf rf rr fffrf rf fff rr fffffr f ff r ffrff frffffrfrrff ff rr fffffr -fffffrr f frff ffrff ffrffr rfrrf rf rrrrfrf fff fffrr fff rr rfrrff rrrrffr ffff rfrrff ffff rfrrff f f rfrrff f f ff f ffff rrff fff ff f ff fff rrfrrrff ff rfrrfff fff ffrfrrff rfrr rffr f frrrfr rfrrr rfffff frrff frf fff f ff frrff ff rfff rff rff ff rff rff fr rrff ff rfff f frrrf rrff ffrf r frfff rrf f ffff frfff ffff r fff f fff ff fffr rfff fffff rf f r fffff rfrrf fffr rfrrff rrff f rff rfrrff ff f rfrrff rfrff rfrrff rf rrfrrrff ffff f rff rrfrff fff frf fffff rfff f f fff ffff f ffr fffffrr frff rrr f rrff f ffr rf

rfrrffrffrfrrff - Fulkerson - Sfulkersons.com/usrfiles/obits/2414/Josie Reuter.pdfrfrrffrffrfrrff rfffff rfr f f f f r fff ffffr f rfffff f r f f f f r fff ffffr f rfff f ff r fr 5

 • View
  15

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of rfrrffrffrfrrff - Fulkerson - Sfulkersons.com/usrfiles/obits/2414/Josie Reuter.pdfrfrrffrffrfrrff...

 • ffffffffffff

  rfrrffrffrfrrff

  frff ff rfrrf rrr ff f f f rfrrff rff rfrrff f rfrrr ffff f f rrf f ffr ff rfrff r ff ffrffff rfrrrffff f f f f f f ffrf rff rf frff frrf ffffrff f f f rf f f ffff ffr ff ff frfrrffrffrrf r ff r rfff fff f ff f f r rf rfrrfff fff f ff f ffrrfr ff fr fffrffr frff f fffr f f fr fff rrf f ffff fff rfr f rr f fffr f f f r rrff f ffrrf f f f ff f ffffrf ff f f f r f ff ff r fffrrrf f

  ��f ffrrf ff�rf f f rff ff f r rf ffff fff frff ff rfrrf frrrf rf rf rf fffr �

  rfrrff rff rrf fffrf f rff f fff rr f f fff ffrf ff fff r f ffr ff f frfff f ff rfrrff f ff f rr ff fff ff r - f f fffrr f f f fr fff f fr ff f fffrff r f

  rfrrff rff rrf rrf r f f ff fff fffrr f f ff f f r rfrfrrff f rrrrffr f fff ffrfrrff fff fffrfrrfff f f f f rfrrff f f f f f f ff f f f f ffff rr ff f f f f f ff f f f f f f fff fr rfrrrff f f f frfrrfff f f f f f f f ffrfrrff f rfrr f rf frf f f frrrfr f rfrrr f rfffff f fr rff f frf f ffff f f fff fr rff f f f f rfff f rf f f rff f f f ff rf f f rf ff f r f rr ff f ff f rff ff f f frrrf f rr ff f ffrff r f frfff f rr ff f f ff ff f frfff f fff f f f r f f fff f f f f f f f f f fffr f rff f f fff f f f r ff f f rf fff f f f rfrrff fffr frfrrff f r rfff f f r fff rfrrff f fff f f rfrrff f rfr fffrfrrff f r ff r rfrrrff f ffff f f f r f ff r r frff f fff f fr f f fffff f rf ff f ff f f f fff ffff f f f ff rf f f fffrr f f rfff rrr f ff rr ff f f f ffrfr f f

 • ffffffffffff

  rfrrffrffrfrrff

  rfffff rfr f f f f r fff ffffr f rfffff f r

  f f f f r fff ffffr f rfff f ff r fr

  5 f f f fr f ff f f f hf f rrffff fffrfrrff rf

  f ffffr f fffr r rrf

  rrfff rff fff fffrrr

  f rf rf r f ffff rr ffrf ffr

  f f f rf f rfrrr f fr rffrfrrffrfrrff

  ffff fff r fr f fffrrfrrffrfsrf rrrffr

  fff ffrfrrfff ff fffrfrrff f frfrrffsr ffr

  rf fff r ff f f f ff ffffrfffffr

  ff fff rrff

  f rf ffff r f ffrff f frffr ff rf fff f rf fr ffrff r f

  rffff f f fr f ff f ff frf f f r rrffrff ff ffr ff f rr fr fff fr ff rf fr ffrffr ff

  " r f frff f ff"

  ff frff rrr ffrrfffrffr ff fffrfff fff frff f f

  ff ff f f ffr fffrf f ffff ff ff f f ffr fffrf frf f

  ff ff f f fr f fffrff rffrr fffff fr ff rf frffffrff f frr

  fff rfffrffdrr ffff f ffffffrrf ff ff f frr fr

  fffffff fff f fffrf f fff f f rrrf fffff ff f f f r

  hfrf r f ffffrff ffr f rr f f f ffr fff fr

  ff rfffrff ffff rf f f ffff f fffrf ff fff ff

  r ff ff ff f ffff ffff rf f fff f f f f rffff f

  ff ff fffr� f frffrrrfff ffrf ffrr f fffrff rffrrf f frff f f

  rrrrffffff fffr rff�ffrff f ff f f f� frffff ffr fffr fff

  ffrfr ff fffffrfr rf ffffff f f r ff ff ffffffrffrf fr

  f�ff r f fff frff f ff fffrfff fr fffff ffrf fff

  f�ff rrrf f ffffrff f ff f ffffr ff ff fffffrf rf

  f� f ffr fffrfrrfrffrfr ff f f fffrfffr fff f f rfffrf ffffrff rf

  rr ff5f f frrff f rfr