of 14 /14
ISTRAŽIVANJE IZVRŠILE: KATARINA KOVAČEVIĆ I MILICA VALJAREVIĆ Rezultati istraživanja podataka dobijenih iz sprovedene ankete

Rezultati istraživanja podataka dobijenih iz sprovedene ankete

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rezultati istraživanja podataka dobijenih iz sprovedene ankete. Istraživanje izvršile: Katarina Kovačević I MILICA VALJAREVI Ć. Cilj i način istrazivanja. Cilj istrazivanja je da se utvrdi veza između nacina koriscenja slobodnog vremena i uspeha u skoli - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Rezultati istraživanja podataka dobijenih iz sprovedene ankete

ISTRAŽIVANJE IZVRŠILE: KATARINA KOVAČEVIĆ I MILICA VALJAREVI Ć

Rezultati istraživanja podataka dobijenih iz sprovedene ankete

Page 2: Rezultati istraživanja podataka dobijenih iz sprovedene ankete

Cilj i način istrazivanja

Cilj istrazivanja je da se utvrdi veza između nacina koriscenja slobodnog vremena i uspeha u skoli

Kao instrument istrazivanja koršćen je upitnik od 10 pitanja, od kojih su tri bila indentifikacionog karaktera (pol, smer, prosek)

Page 3: Rezultati istraživanja podataka dobijenih iz sprovedene ankete

1.Pol a)muški b)ženski2.Idem na: a)prirodno-matematički b)društveno-jezički smer3.Prosek ocena na kraju prošle godine ______4.U slobodno vreme najradije:a)Čitam b)Bavim se sportom c)Bavim se umetnošću d)Igram kompjuterske igre5.Do škole putujem:a)do 15 min b) 15-30 min c) više od 30 min6.Najčešće izlazim:a)1 b)2-3 c)više od 3 puta nedeljno7.Bavim se sportom:a)aktivno(treniram) b)povremeno c)retko8.Viđam se sa momkom/devojkom DA NE9.Volim da izlazim u diskoteke DA NE10.Bavim se nekim vannastavnim aktivnostima( kurs jezika, muzička škola, itd.) DA NE

Prikaz ankete

Page 4: Rezultati istraživanja podataka dobijenih iz sprovedene ankete

Realizacija istrazivanja

Istraživanjem je izvršen pokušaj da se utvrdi da li i kako način korišćenja slobodnog vremena utiče na uspeh u školi koji je prikazan prosečnom ocenom učenika u prethodoj školskoj godini

Anketu je popunilo 39 ucenika Četrnaeste beogradske gimnazije, 19 sa društvenog i 20 sa prirodnog smera

Page 5: Rezultati istraživanja podataka dobijenih iz sprovedene ankete

Broj učenika u odnosu na aktivnosti kojima se bave u slobodno vreme

Sport Čitanje Umetnost Igrice0

5

10

15

20

25

Page 6: Rezultati istraživanja podataka dobijenih iz sprovedene ankete

Srednji prosek grupa ucenika podeljenih na osnovu načina korišćenja slobodnog vremena

Prosek u odnosu na:3.60

3.80

4.00

4.20

4.40

4.60

4.80

SportČitanjeUmetnostIgrice

Rezultati pokazuju da učenici koji u slobodno vreme najradije čitaju imaju najgori, a oni koji se bave sportom najbolji prosek

Page 7: Rezultati istraživanja podataka dobijenih iz sprovedene ankete

Broj učenika u odnosu na učestanost bavljenja sportom

Aktivno Povremeno Retko0

5

10

15

20

25

Bavljenje sportom:

Page 8: Rezultati istraživanja podataka dobijenih iz sprovedene ankete

Prosek grupa učenika

Prosek u odnosu na:3.70

3.80

3.90

4.00

4.10

4.20

4.30

4.40

4.50

4.60

4.70

AktivnoPovremenoRetko

Učenici koji se aktivno bave sportom imaju najbolje ocene

Page 9: Rezultati istraživanja podataka dobijenih iz sprovedene ankete

Broj učenika u odnosu na nedeljne izlaske

Izlasci: 0

5

10

15

20

25

30

35

Nedeljni izlasci

1 2-3 puta više od 3

Page 10: Rezultati istraživanja podataka dobijenih iz sprovedene ankete

Prosek grupa učenika

Prosek u odnosu na:4.10

4.20

4.30

4.40

4.50

4.60

4.70

4.80

4.90

12-3 putaviše od 3

Page 11: Rezultati istraživanja podataka dobijenih iz sprovedene ankete

Procenat učenika u odnosu na viđanje sa momkom/devojkom

Ima18%

Nema82%

Ima Nema7 32

4,32 4,53

Srednji proseci grupa

Page 12: Rezultati istraživanja podataka dobijenih iz sprovedene ankete

Procenat učenika u odnosu na izlaženje u diskoteke

Ide Ne ide28 11

4,46 4,57

Ide72%

Ne ide28%

Srednji proseci grupa

Page 13: Rezultati istraživanja podataka dobijenih iz sprovedene ankete

Procenat učenika u odnosu na bavljenje vannastavnim aktivnostima

DA67%

NE33%

DA NE26 13

4,53 4,41

Srednji proseci grupa

Page 14: Rezultati istraživanja podataka dobijenih iz sprovedene ankete

Zaključak:Način provođenja slobodnog vremena i

aktivnosti kojima se učenici zanimaju, utiču na njihov prosek u školi, neke značajnije a neke jedva primetno

Najbolji učenici su oni koji se bave sportom, izlaze samo jednom nedeljno, nemaju momka/devojku, ne idu u diskoteke i bave se nekim vannastavnim aktivnostima (muzička škola, kurs jezika, itd)