of 6 /6
   REZERV AŢIA MUNŢII CEAHLĂULUI Kog aio n (Ko ghi on) sau Pio nul (Pe onul) , con sid erat muntel e sacru  al antichităţii, despre care se spune că, în zilele senine, putea fi admirat de la guri le Dună rii, Ceahl ăul este unul din stâl pii spiritualităţ ii străvechi (poartă hramul !chim"area la #aţă), un adevărat $limp al neamului românesc%  &asi vul Ceahlă u este u nul din munţ ii cu cea mai mare i mpo rtanţ ă turistică din Carpaţii $rientali% 'ste situat pe teritoriul  udeţului eamţ , la mică distanţă de ora*ul +icaz *i de lacul  zvorul &untelui % Ceahlăul are două vâr fur i cu înălţ imi foa rte apr opiat e- $col a*ul &are (./01 m) *i 2oaca (./03 m)%&asivul Ceahlău face parte din Carpaţii $rientali, grupa Carpaţilor &oldo42 ransilvan i *i este cel mai înalt din &unţii +istriţei% Parcul aţional Ceahlău a fost constituit iniţial ca arie proteată prin 5otărârea Consiliului de &ini*tri nr% .678 din ./88% 9imitele actuale marcate in teren printr4 un patrat ro*u cu chenar al", au fost sta"ilite prin 5%:% nr%7;0 din 700; privind Delimitarea rezervatţilor "iosferei, parcurilor naţionale *i  parcurilor nat urale *i constitu irea administratţi lor acestora%!uprafaţa actu ală a Parcului aţional Ceahlău este de 1%137,8 ha% n cuprinsul Parcului aţional Ceahlău sunt incluse următoarele categorii de arii proteate- .% <ezervaţia *tiinţifică$cola*ul &are 7% <ezervaţia natural "otanică Poliţa cu Crini ;% &onumentele naturii- Cascada Duruitoarea *i =ven ul &are $"iectivele Parcului aţional Ceahlău sunt- 4 Conservarea patrimoniului natural, cultural *i spiritual 4 Desfă*urarea de activităţi turistice în concordanţă cu o"iectivul de conservare al patrimoni ului *i cu  proiectele terito riale de dezvoltare economică% 4 !usţinerea activităţilor tradiţionale, silvicultu rii de calitate *i activităţi de dezvoltare cu menţinerea  principiu lui dezvoltării du ra"ile 4 nformarea pu"licului *i comunităţilor locale despre avantaele economice, culturale *i spirituale% =dministrarea Parcului aţional Ceahlău este asigurată de către Consiliul >udeţean eamţ prin Direcţia de =dminist rare a Parcului aţional Ceahlău% 9imitele Parcului aţional Ceahlău sunt prezentate în ane?a . la 5otărârea :uvernului <omâniei nr% 7;0 @ 700; Parcul se întinde de la sud la nord între vârful #ăgeţel (..68 m) *i Poiana Coacăzului (Piciorul 5umariei) pe aproape .8 Am% !uprafaţa &asivului Ceahlău este de 7/0 Am 7 , din care Parcul  aţional Ceahlău ocupă 76,1B (1137,8 ha)% &asivul este clar delimitat la nord, est *i sud de văile râur ilor - +ist rici oara, +istri ţa ( lacul zvor ul &untelu i +icaz) *i +icaz% 9imita vestică, mai puţi n tran*antă, corespunde văilor Pinticului ( tri"utară +istricioarei) *i >idanului ( Capra) care se varsă în râul +icaz% Din punc t de veder e geol ogic , Ceahl ăul se în ca dr eaz ă în Ca rp a ţ ii &o lo ve i, es te al c ătu it di n ro ci sedimentare det rit ice (marne, gr esii *i con glomerate ), în ma ori tat e de vâr stă mez ozo ică (Cr eta cic) *i numai une le terţiare ('ocen *i $ligocen)%

Rezervatia Muntii Ceahlau

  • Author
    ann

  • View
    220

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rezervatia muntii Ceahlauilui

Text of Rezervatia Muntii Ceahlau

REZERVATIA MUNTII CEAHLAULUI

REZERVAIA MUNII CEAHLULUI

Kogaion (Koghion) sau Pionul (Peonul), considerat muntele sacru al antichitii, despre care se spune c, n zilele senine, putea fi admirat de la gurile Dunrii, Ceahlul este unul din stlpii spiritualitii strvechi (poart hramul "Schimbarea la Fa"), un adevrat Olimp al neamului romnesc.

Masivul Ceahlu este unul din munii cu cea mai mare importan turistic din Carpaii Orientali. Este situat pe teritoriul judeului Neam, la mic distan de oraul Bicaz i de lacul Izvorul Muntelui. Ceahlul are dou vrfuri cu nlimi foarte apropiate: Ocolaul Mare (1907 m) i Toaca (1904 m).Masivul Ceahlu face parte din Carpaii Orientali, grupa Carpailor Moldo-Transilvani i este cel mai nalt din Munii Bistriei. Parcul Naional Ceahlu a fost constituit iniial ca arie protejat prin Hotrrea Consiliului de Minitri nr.1625 din 1955. Limitele actuale marcate in teren printr- un patrat rou cu chenar alb, au fost stabilite prin H.G. nr.230 din 2003 privind "Delimitarea rezervatilor biosferei, parcurilor naionale i parcurilor naturale i constituirea administratilor acestora."Suprafaa actual a Parcului Naional Ceahlu este de 7.742,5 ha.

In cuprinsul Parcului Naional Ceahlu sunt incluse urmtoarele categorii de arii protejate:1. Rezervaia tiinific"Ocolaul Mare"2. Rezervaia natural botanic "Polia cu Crini"3. Monumentele naturii: "Cascada Duruitoarea" i "Avenul Mare"

Obiectivele Parcului Naional Ceahlu sunt:- Conservarea patrimoniului natural, cultural i spiritual- Desfurarea de activiti turistice n concordan cu obiectivul de conservare al patrimoniului i cu proiectele teritoriale de dezvoltare economic.- Susinerea activitilor tradiionale, silviculturii de calitate i activiti de dezvoltare cu meninerea principiului dezvoltrii durabile - Informarea publicului i comunitilor locale despre avantajele economice, culturale i spirituale.

Administrarea Parcului Naional Ceahlu este asigurat de ctre Consiliul Judeean Neam prin Direcia de Administrare a Parcului Naional Ceahlu. Limitele Parcului Naional Ceahlu sunt prezentate n anexa 1 la Hotrrea Guvernului Romniei nr. 230 / 2003 Parcul se ntinde de la sud la nord ntre vrful Fgeel (1165 m) i Poiana Coaczului (Piciorul Humariei) pe aproape 15 km. Suprafaa Masivului Ceahlu este de 290 km2, din care Parcul Naional Ceahlu ocup 26,7% (7742,5 ha). Masivul este clar delimitat la nord, est i sud de vile rurilor: Bistricioara, Bistria ( lacul Izvorul Muntelui Bicaz) i Bicaz. Limita vestic, mai puin tranant, corespunde vilor Pinticului ( tributar Bistricioarei) i Jidanului ( Capra) care se vars n rul Bicaz.

Din punct de vedere geologic, Ceahlul se ncadreaz n Carpaii Molovei, este alctuit din roci sedimentare detritice (marne, gresii i conglomerate), n majoritate de vrst mezozoic (Cretacic) i numai unele teriare (Eocen i Oligocen). Partea central a masivului este un imens sinclinal suspendat constituit din roci mai dure (Conglomeratele de Ceahlu). Este format din dou trepte structural litologice majore: platoul Ocolaului Mare i cel al Ocolaului Mic, separate printr-o denivelare de cca. 200 m. Platoul superior corespunde cu suprafaa boltit a sinclinalului n care vrful Ocolaul Mare ( 1907 m) la sud i Toaca ( 1904 m) la nord marcheaz marginile sinclinalului iar partea cea mai cobort corespunde cu axa acestuia. Platoul are aproape 6 km lungime i peste 1 km laime n partea sa sudic. Intre Ocolaul Mare i Toaca deasupra platoului nalt se ridic vrfuri cu nlimi sub 1850 m: Batca lui Ghedeon (1845 m) i vrful Lespezi ( 1805 m) iar pe flancuri apar numeroase trepte structurale ( polie) dintre care cea mai cunoscut este Polia cu Crini. Platoul este mrginit de abrupturi impresionante fragmentate de obriile a numeroase praie. Aciunea ndelungat a ploilor i vntului a sculptat n conglomeratele de pe marginea platoului stnci cu aspect ruiniform i forme ciudate n jurul crora s-au esut celebrele legende ale Ceahlului (Turnurile Ocolaului Mare, Panaghia, Claia lui Miron, Turnu lui Budu, Detunatele, Cciula Dorobanului). In masa de conglomerate se detaeaz petele mai deschise la culoare ale formaiunilor calcaroase de la Piatra cu Ap, stnca Dochia, Ocolaul Mic, Izvorul Alb sau cele de sub Turnul lui Budu. In jurul prii centrale s-a dezvoltat cea de-a doua treapt a reliefului, mai joas i mai fragmentat - Munceii Ceahlului. Acetia ocup circa 2 / 3 din suprafaa Masivului Ceahlu i sunt formai din culmi prelungi cu altitudini cuprinse ntre 1000 i 1300 m. Culmile au aspectul rotunjit i profilul longitudinal ondulat, generat de alternana vrfurilor mai nalte ( btci ) cu eile dintre ele denumite de localnici curmturi sau tarnie. In partea de sud i est a masivului culmile se desprind radiar de sub abruptul platoului central iar n vest sunt paralele cu acesta. Sunt desprite de numeroasele praie cu obaria n zona nalt a muntelui care impun o energie a reliefului cuprins ntre 400 i 500 m. Dintre aceste culmi periferice Obcina Lacurilor, Obcina Tarsoaiei i Obcina Boitea din partea de vest a masivului formeaz mpreun cel mai lung interfluviu ce desparte valea prului Slatina ( Schit ) de valea Bistricioarei. La nord i est se desprind de sub abrupturi, ntocmai ca nite uriae contraforturi de cetate, culmile: Piciorul Humariei, Obcina Tiflicului, Obcina Cerebuc i Obcina Ciucanului, Obcina Verdelui, Obcina Chica Baicului i Obcina Horti. La sud i est culmile sunt i mai fragmentate, morfologia lor devenind mai complicat. Incepnd de la prul Izvorul Muntelui ctre vest se succed: Muntele Sima, Obcina Piatra Ars continuat cu Culmea Duboasa, Obcina Chiliei , Obcina ( Piciorul ) dintre Bistre, Obcina Tablei i altele.

Solul - Peste roci s-au depozitat soluri brune, brune podzolice, pdure, brune acide i podzoluri n etajul forestier i soluri de pajiti alpine i turbrii pe platoul muntelui .

Clima - Media anual a temperaturii este cuprins ntre 6-7 grade C. Precipitaile medii anuale sunt evaluate la 800-900 mm . Variaia foarte mare a expoziiei staiunilor , diferenele de altitudine, natura subteranului , determin numeroase microclimate pe spaii relativ mici cu tot attea biocenoze , deosebite morfo-structural .

Flora este dispus etajat, cuprinznd un complex de elemente fitogeografice cu origini diferite. Inventarul floristic al muntelui Ceahlu nsumeaz aproximativ 1111 specii de cormofite , 194 de muchi , 814 specii de talofite ( 141 specii de alge , 576 specii de ciuperci , 97 specii de licheni ) distribuite difereniat pe cuprinsul reprezentaiei.

Dintre raritile floristice prezente pe cuprinsul rezervaiei mentionm : Larix decidua ssp. carpatica , Corydalis capnoites , Conioselinum tataricum , Cirsium decussatum , Leontopodium alpinum , Carex rupeastria , Festuca carpaticus , alga roie Batrachosperum dillenii i diatomeea Mastogloria grevillei.(plansa VIII