rezerva succesorala

  • View
    563

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

licenta

Text of rezerva succesorala

CUPRINSCAP. I UNELE ASPECTE PRIVIND REZERVA SUCCESOARAL..................3 1. Introducere..................................................................................................................3 2. Istoric..........................................................................................................................3 CAP. II. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND MATERIA SUCCESIUNII....5 1. Noiunea de motenire i reglementarea legal a acesteia...........................................5 1.1. Noiunea de motenire.....................................................................................5 1.2. Reglementarea legal a materiei motenirii ....................................................5 2. Reprezentarea succesoral. Succint prezentare..........................................................6 2.1. Noiune i reglementare legal........................................................................6 2.2. Domeniul de aplicare.......................................................................................6 2.3. Condiiile reprezentrii....................................................................................7 2.4. Efectele reprezentrii succesorale....................................................................7 CAP. III REZERVA SUCCESORAL.....................................................................10 Seciunea I Noiune i caractere juridice....................................................................10 1. Noiune.........................................................................................................................10 2. Caracterele juridice ale rezervei succesorale................................................................11 Seciunea II. Motenitorii rezervatari i ntinderea rezervei..........................................15 1. Motenitorii rezervatari.............................................................................................15 2. Rezerva descendenilor..............................................................................................16 2.1. Noiunea de descendent.....................................................................16 2.2. mprirea motenirii..........................................................................18 2.3. Caracterele juridice ale dreptului la motenire al descendenilor......22 2.4. Calculul reyervei descendenilor........................................................24 3. Rezerva ascendentilor privilegiati si colateralilor privilegiati...................................28 3.1. Ascendenii privilegiai..................................................................................28 3.1.1. Notiune............................................................................................28 3.1.2. mprirea motenirii.......................................................................30 3.1.3. Caracterele juridice ale dreptului la motenire al ascendenilor privilegiai.............................................................................................................34 3.2. Colateralii privilegiai....................................................................................35 3.2.1. Noiune............................................................................................35 3.2.2. mprirea motenirii.......................................................................37 3.2.3. Caracterele juridice ale dreptului la motenire al colateralilor privilegiai..............................................................................................................41 4. Drepturile succesorale ale ascendenilor ordinari.......................................................41 4.1. Noiunea de ascendent ordinar........................................................................41 4.2.mprirea motenirii........................................................................................42 4.3. Caracterele juridice ale dreptului la motenire al ascendenilor ordinari.......44 5. Drepturile succesorale ale colateralilor ordinari.........................................................44 5.1. Noiunea de colateral ordinar..........................................................................44 5.2. mprirea motenirii.......................................................................................45 5.3. Caracterele juridice ale dreptului la motenire al ascendenilor ordinari.......47 6.Rezerva soului supravieuitor.....................................................................................47 6.1.Cuantumul rezervei sotului supravietuitor.......................................................49 6.2. Particularitatile caracterelor juridice ale rezervei sotului supravietuitor........49 6.2.1. Rezerva soului supravieuitor nu are caracter colectiv...................49 6.2.2. Rezerva soului supravieuitor nu este o fraciune raportat direct asupra motenirii .......................................................................................49 6.2.3. Rezerva soului supravieuitor este o cot fix (de 1/2) dintr-o cot variabil .....................................................................................................49 6.3. Imputarea rezervei sotului supravietuitor asupra mostenirii...........................50 7. Cotitatea disponibil special a soului supravieuitor n concurs cu copiii dintr-o cstorie anterioar a defunctului......................................................................................52 7.1 . Reglementarea si justificarea cotitii disponibile.........................................52 7.2. Noiunea de "copil" ........................................................................................53 7.3. Noiunea de "druire"......................................................................................54 7.4. Corelaia dintre dispozitiile art.1090 NCC. i cele ale Legii nr. 319/1944....54 7.5. Determinarea cuantumului cotittii disponibile speciale i a cotitatii ordinare.....56 7.6. Sanciunea depirii cotitii disponibile speciale. .........................................58 Seciunea a III-a - Determinarea (calculul) masei succesorale, a rezervei i a cotitii disponibile..........................................................................................................................60 1.Precizri prealabile. .....................................................................................................60 1

2. Stabilirea actividui brut al motenirii.........................................................................61 3.Stabilirea activului net al mostenirii prin scderea pasivului succesoral din activul brut....................................................................................................................................62 4.Reunirea fictiv (pentru calcul) a valorii donatiilor fcute de cel ce las mostenirea.62 4.1.Reunire fictiv..................................................................................................63 4.2. Gratuiti nesupuse reunirii. ...........................................................................64 4.3. Prezumia de donaie. .....................................................................................64 4.4. Efectele prezumtiei.........................................................................................65 4.5. Evaluarea bunuirilor .......................................................................................65 4.5.1. Regula...............................................................................................65 4.5.2. Evaluarea dezmembramintelor proprietatii .....................................66 5. Ordinea efectuarii operatiunilor necesare pentru stabilirea masei de calcul.............66 6. Determinarea masei succesorale.................................................................................67 6.1. Determinarea activului brut al motenirii, prin nsumarea valorii bunurilor existente n patrimoniul succesoral la data deschiderii moteniri..........................67 6.2. Determinarea activului net al motenirii prin scderea pasivului succesoral din activul brut.......................................................................................................70 6.3. Reunirea fictiv doar pentru calcul la activul net, a valorii donaiilor fcute de cel ce las motenirea........................................................................................72 7. Imputarea liberalitilor..............................................................................................79 8. Reduciunea liberalitilor excesive............................................................................80 8.1. Cile procedurale de exercitare a dreptului de reduciune..............................80 8.1.1. Aciunea n reduciune.....................................................................80 8.1.2. Excepia de reduciune.....................................................................81 8.2. Ordinea reduciunii liberalitii excesive........................................................81 8.3. Efectele reduciunii.........................................................................................82 Concluzii...........................................................................................................................84 Bibliografie.......................................................................................................................86

2

CAP. I UNELE ASPECTE PRIVIND REZERVA SUCCESOARAL 1. Introducere Rezerva succesoral este o instituie controversat datorit naturii sale de compromis: a adopta din punct de vedere legislativ o devoluiune exclusiv legal ar echivala cu negarea nu doar a libertii testamentare, ci i a celei de a dispune prin acte cu titlu gratuit inter vivos, fiind n final, o restricie major asupra dreptului de proprietate. La polul opus, o devoluiune exclusiv testamentar, guvernat de voina nengrdit a dispuntorului, ar fi problematic nu doar atunci cnd aceasta ar lipsi,