28
CRAZY FR G Această revistă de matematică distractivă se adresează micilor şcolari, dar şi celor ce-i îndrumă (învăŃători, părinŃi sau bunici). Ea cuprinde jocuri matematice, probleme de logică şi perspicacitate, probleme distractive. Copilăria este un tărâm magic. Nu ştim când şi unde începe şi nu ştim când şi unde se termină. Ne trezim doar că nu mai suntem copii, că am ieşit din copilărie, uneori fără să o fi trăit pe deplin... Copilăria este o lume fermecată, duioasă, dulce, lină, în care orice se poate întâmpla. Orice! Este vârsta la care suntem cel mai aproape de Dumnezeu şi de toate tainele existenŃei. Ne putem întâlni oricând cu balaurul cu şapte capete, cu zgripŃuroaica cea haină, putem fi vrăjitori, eroi din filme sau benzi desenate, putem vizita orice loc din lume cu ochii minŃii şi să credem cu tărie că am fost acolo cu adevărat. De-i senin sau nor afară, De e zi sau de e seară, Nu uita să-Ńi aminteşti De frumoasele poveşti! Eu vă spun că nu e greu Şi rămâi mereu! Coordonator: Daniela Anea Colectivul de redacţie: Daniela Anea Angela Turcu Daniela Tamaş Tehnoredactare şi design: Oana Anea

revista distractiva

Embed Size (px)

DESCRIPTION

matematica

Citation preview

Page 1: revista distractiva

CRAZY FR G

Această revistă de matematică distractivă se adresează micilor şcolari, dar şi celor ce-i îndrumă (învăŃători, părinŃi

sau bunici). Ea cuprinde jocuri matematice, probleme de logică şi perspicacitate,

probleme distractive. Copilăria este un tărâm magic. Nu ştim când şi unde începe şi nu ştim când şi unde se termină. Ne trezim doar că nu mai suntem copii, că am ieşit din copilărie, uneori fără să o fi trăit pe deplin...

Copilăria este o lume fermecată, duioasă, dulce, lină, în care orice se poate întâmpla. Orice! Este vârsta la care suntem cel mai aproape de Dumnezeu şi de toate tainele existenŃei. Ne putem întâlni oricând cu balaurul cu şapte capete, cu zgripŃuroaica cea haină, putem fi vrăjitori, eroi din filme sau benzi desenate, putem vizita orice loc din lume cu ochii minŃii şi să credem cu tărie că am fost acolo cu adevărat.

De-i senin sau nor afară, De e zi sau de e seară, Nu uita să-Ńi aminteşti De frumoasele poveşti! Eu vă spun că nu e greu Şi rămâi mereu!

Coordonator: Daniela Anea

Colectivul de redacţie:

Daniela Anea

Angela Turcu

Daniela Tamaş

Tehnoredactare şi design:

Oana Anea

Page 2: revista distractiva

2

Page 3: revista distractiva

3

Profesor, Daniela Anea Şcoala Nr. 1 ,,Iorgu Radu“ Bârlad

Jocurile matematice

„Munca înseamnă ceea ce un om este obligat să facă şi joaca înseamnă ceea ce un om nu-i obligat să facă!”

Mark Twain

În urmă cu 300 de ani, Comenius a prefigurat ideea că şcoala trebuie să se identifice cu jocul. Astăzi toŃi pedagogii recunosc în joc un mijloc ideal de educaŃie. Specia de joc care îmbină armonios elementul instructiv şi educativ cu elementul distractiv este jocul didactic. Forme eficiente de captare a interesului elevilor: jocul didactic pentru formarea reprezentărilor matematice, de valorificare în condiŃii şi forme noi a cunoştinŃelor deja acumulate, jocurile care angajează resursele intelectuale, antrenează gândirea logică, înlesnesc rezolvarea problemelor puse elevilor. Ele pot fi introduse în orice parte a orei de curs, în funcŃie de condiŃiile concrete, având sarcini didactice precise. „Pentru copil, ca şi pentru un matematician, jocul este o treabă serioasă”, spunea Grigore Moisil.

Practica demonstrează că cercurile de matematică, olimpiadele, diversele activităŃi suplimentare cu caracter matematic sunt frecventate de acei elevi care şi-au dovedit deja atracŃia şi ataşamentul faŃă de această ştiinŃă. Amuzamentul matematic trebuie adresat în special celorlalŃi elevi, care au mai multă nevoie de el.

Exemple de jocuri folosite la matematică: - numere încrucişate, cuvinte încrucişate, enigme matematice, glume şi trucuri

matematice, - probleme amuzante, paradoxuri, sofisme, curiozităŃi matematice, labirintul, - Careuri magice, Tangram, Turnurile din Hanoi, Cubul Rubik, Sudoku. Să ne amintim constatarea lui John E. Littlewood: „O glumă bună valorează mai

mult decât o duzină de probleme mediocre şi este, totodată, cea mai bună matematică.”

Tangram - pătratul magic Se pare că cel mai vechi joc de

decupări este TANGRAM. El constă dintr-un pătrat din care au fost decupate, într-un anume fel, şapte figuri geometrice numite ,,tanuri" (cinci triunghiuri, un pătrat şi un paralelogram), ce pot fi aşezate în diferite combinaŃii pentru a realiza figuri ce reprezintă siluete de oameni, animale, plante sau diferite modele decorative.

Jocul provine din China antică, unde se spunea despre el că dezvoltă spiritul şi mintea. „Planul ingenios al celor şapte bucăŃi ” era îndrăgit atât de copii cât şi de adulŃi.

Numere încrucişate Careuri care, în loc de litere au numere. Urmăreşte definiŃiile de pe orizontală şi verticală, rezolvă careul şi verifică-Ńi astfel cunoştinŃele. Succes!

Page 4: revista distractiva

4

Orizontal: a. Un număr de două cifre care se împarte exact la 7 şi la 11� Număr care se

împarte exact doar la 1 şi la el însuşi. b. Rezultatul calculului 7 x 2 : 7 : 2�DiferenŃa dintre (suma numerelor 475 şi

178) şi (diferenŃa numerelor 475 şi 178). c. Număr impar de trei cifre distincte�Orice număr se împarte exact la acesta. d. Câtul dintre 91 şi 7�Este număr par. e. Cel mai mic număr natural nenul�Cel mai mare număr natural de trei cifre

distincte.

Vertical: a. Un număr de forma ababb cu suma cifrelor 17. b. Cifră impară�Un număr de forma xy cu y=x+1. c. SoluŃia ecuaŃiei x-21=12�Cea mai mare cifră. d. E de trei ori mai mare ca 25�E cu doi mai mic decât cel

mai mic număr natural de trei cifre. e. Suma dintre 23456 şi 12731.

Cuvinte încrucişate Aici găseşti cuvinte încrucişate pe teme matematice. Foloseşte definiŃiile pentru

a găsi cuvintul căutat: ADUNAREA

1. Proprietate a adunǎrii. 2. Un termen al adunǎrii se aflǎ prin ……….. . 3. Rezultatul adunǎrii se numeşte …………… . 4. Adunarea este o operaŃie …………… . 5. Altǎ proprietate a adunǎrii. 6. Numerele care se adunǎ se numesc ………… . 7. La dunare 0 este element ………… 8. Proba adunǎrii se poate efectua prin ………….. .

Sudoku Un joc uşor de învăŃat care a cucerit recent întreaga

lume. Folosind logica, fără alte cunoştinŃe de matematică, acest fascinant joc oferă distracŃie nelimitată şi divertisment intelectual fanilor de toate nivelele şi vârstele. Grilele Sudoku sunt în nenumărate variante, de la foarte uşoare până la foarte grele, rezolvarea lor durând de la cinci minute până la câteva ore. Dar, dacă faci cumva o greşeală, te trezeşti blocat mai târziu când eşti aproape de final.

Iluzii optice Figură imposibilă

Ce animal e?

Page 5: revista distractiva

5

Profesor Daniela Tamaş Şcoala Nr. 1 ,,Iorgu Radu” Bârlad

Se apropie vacanŃa! Înainte de a intra în vacanŃă, Miss Frogy şi Crazy Frog au de rezolvat câteva exerciŃii…desigur puteŃi încerca şi voi!

1) Cine obŃine 27 câştigă! Este un joc care se joacă în doi. Primul jucător alege un

hexagon şi îl colorează în culoarea lui, al doilea jucător trebuie să aleagă un hexagon care să aibă o latură comună cu hexagonul ales înainte şi îl colorează în culoarea lui, apoi adună numerele de pe hexagoanle alese. Se continuă în acelaşi mod până când unul din jucători obŃine 27 şi atunci câştigă, sau până când unul din jucători nu mai poate alege

un hexagon şi atunci pierde. 2) 1,2,3… cercuri Este tot un joc în doi. Pe rând, fiecare jucător poate

colora în culoarea lui, 1 sau 2 sau 3 cercuri pe aceeaşi linie sau pe aceeaşi coloană. Cine colorează ultimul cerc câştigă.

3) Par sau impar? Tot un joc în doi. Unul din

jucători va alege să joace cu numerele pare şi va începe din hexagonul galben de sus, unde va pune pionul său. Celalalt jucător va alege să joace cu numerele impare şi va începe din hexagonul galben de jos, unde va pune pionul său. Pe rând, se dă cu un zar obişnuit. Dacă a căzut un număr par, indiferent cine a dat cu zarul, jucătorul cu numere

pare va muta în sensul săgeŃilor peste atâtea hexagoane cât arată zarul. La fel va proceda şi celalalt jucător pentru numerele impare. Câştigă jucătorul care reuşeşte să întreacă pionul advesarului.

4) M de la maimuŃă! Poate fi un joc de doi, pornind de la start, pe rând,

trebuie să pună rezultatele calculele. Castiga cine ajunge primul la finis, fara greseala.

5) Totul duce la 5!, CompletaŃi spaŃiile goale de pe cercul din mijloc astfel ca

rezultatul operaŃiilor sa fie 5.

Page 6: revista distractiva

6

12 16 1 3 8 1 21 24 32 12 20 16 5 8 24 3

6) OperaŃiunea triunghi ScrieŃi toate operaŃiile pe care le puteŃi face cu cele 3

numere de pe triunghiul ales.

7) FormaŃi cuvinte AlegeŃi din

următoarele numere pe cele care nu se împart exact la 8. AtribuiŃi apoi fiecaruia din numerele alese, litere: exemplu A=1, B=2, … FormaŃi un cuvânt – de preferinŃă

matematic - din literele obŃinute.

8)AranjaŃi numerele din coloana de alături, astfel încât să formaŃi trei numere de câte trei cifre care adunate să dea 999.

9) Cercuri şi pătrate AşezaŃi numerele din cercuri

astfel încât suma numerelor diă oricare trei pătrate aşezate în linie să

fie aceeaşi.

ÎnvăŃător Angela Turcu Şcoala Nr. 1 ,,Iorgu Radu“ Bârlad

Să se scoată 2 chibrituri Figura de alături este alcătuită din 8 chibrituri, din care

unele aşezate de-a curmezişul. Să se scoată 2 chibrituri, în aşa fel ca să rămână 2 pătrate.

FaŃada casei FaŃada casei este construită din 11 chibrituri. Mutând 2

chibrituri se pot obŃine 11 pătrate, iar mutând 4 chibrituri, această casă poate fi transformată într-o figură cuprinzând 15 pătrate. ÎncercaŃi!

Farsă AşezaŃi în aşa fel chibrituri, încât să obŃineŃi un pătrat.

Triunghiuri Pentru alcătuirea unui triunghi echilateral sunt necesare 3 chibrituri (întregi),

iar pentru a forma 6 triunghiuri echilaterale egale sunt suficiente 12 chibrituri. ConstruiŃi-le! După aceasta mutaŃi 4 chibrituri, astfel încât să se formeze 3 triunghiuri echilaterale, dintre care numai două să fie egale între ele.

Page 7: revista distractiva

7

Profesor Adina Stratulat Inspector școlar de specialitate

MutaŃi patru beŃe astfel încât să obŃineŃi trei triunghiuri echilaterale.

FolosiŃi cele patru beŃe de chibrit din dreapta pătratului pentru a împărŃi pătratul în două părŃi cu forme identice:

În grila de mai jos sunt numere de la 1 la 8. AranjaŃi numerele astfel încât numere consecutive să nu fie plasate în spaŃii vecine (pe verticală, orizontală sau oblic).

Copii si ursuleţi La un magazin de jucării, părinţii a patru copii au venit și le-au cumpărat ursuleţi. Cei patru copii, în vârsta de 1, 2, 3

şi 4 ani au primit unul, doi, trei sau patru ursuleţi, nu neapărat în aceasta ordine. Astfel, Doru are mai mulţi ursuleţi decât vârsta lui. Sorin este mai mare decât Matei. Curios, numai un copil are un număr de ursuleţi egal cu vârsta sa. Paul, care este cel mai tânăr, are mai puŃini ursuleţi decât Sorin, iar copilul de 3 ani are doi ursuleţi. Ce vârsta are fiecare copil și câţi ursuleţi a primit cadou ?

Calul și catârul ,,Un cal și un catâr pășeau alături având fiecare în spate câte o povară. Calul se vaită

de greutatea poverii sale. - De ce te vaieţi? l-a întrebat catarul. Daca aș lua de la tine un sac, povara mea

ar deveni de două ori mai grea decât a ta. Iar daca tu ai lua un sac de pe spinarea mea, povara ta ar deveni egală cu a mea.“

Câţi saci ducea calul și câţi catârul?

Page 8: revista distractiva

8

+1

-9

+5 -6

+3

7

Institutor, Iulia Florentina Stoian

Şcoala Nr. 8 Bârlad

IsteŃel

-5 -2 -5

+7 +7 +3

-4 -5 +4

+3 +6 -5

-5 -4 -3

+2 -3 +2

Construieşte piramide ! CompletaŃi spaŃiile libere cu numere corespunzătoare, observând regula de calcul:

Pentru a-l pedepsi pe boierul hapsân care a luat punguŃa cu 2 bani găsită de cocoş, am hotărât să-l punem pe boier să-i mai dea cocoşului, după fiecare din cele 4 încercări din care iese cu bine, de 2 ori suma existentă în punguŃă. CâŃi bani are acum cocoşul ?

Pentru a ajunge la bal, Cenuşăreasa trebuie să aleagă neghina din mei. Ea este ajutată de 12 păsărele galbene, 4 şoricei gri şi un motan alb.

Câte mâini îndemânatice sunt în acea cameră ?

Fata cea mare a împăratului a cerut bijutierului să-i monteze pe o broşă de forma celei din figură, 31 de perle, în aşa fel încât fiecare latură să aibă câte 4 perle. Bijutierul i-a cerut însă 48 de perle.Cine a greşit oare ?

.

6

. .

9 8

....

3 ...

1 2 3

....

6 ....

4 .... 2

5

2

....

.... ....

....

Cursa isteŃilor

Page 9: revista distractiva

9

Profesor, Adriana łicău Şcoala de Muzică şi Arte Plastice ,,N.N.Tonitza”, Bârlad, Jud. Vaslui

Propunem o recreaŃie distractivă pentru şcolarii mici, respectându-le stilul de lucru şi antrenându-i în câteva jocuri didactice matematice de perspicacitate:

Monede buclucaşe

Clasa a III-a (dezvoltarea spiritului de colaborare, a gândirii logice, a inventivităŃii) Scopul didactic: dezvoltarea capacităŃii de găsire a soluŃiilor Sarcina didactică : găsirea soluŃiilor posibile Elementul de joc : cooperarea

Material didactic: 36 de monede Reguli de joc: • sunt aşezate simetric 36 de monede ( 6x 6 ); • elevii trebuie să scoată 9 monede, astfel încât pe fiecare dintre cele 8 rânduri

exterioare (câte 2 de fiecare latură) să rămână 4 monede;

Nu te grăbi!

Clasa a II-a (calcul mental, dezvoltarea capacităŃii de a găsi soluŃii, inteligenŃă logico/ matematică)

Coborând de la cota 1400 din MunŃii Bucegi, Mioara şi Sorin au întâlnit un om care tăia un trunchi de copac. - În câte părŃi tăiaŃi lemnul? întreabă Mioara. - În cinci veni răspunsul. - Şi cam cât durează o tăietură? - Cam patru minute. - Deci în douăzeci de minute este gata, s-a grăbit Sorin să calculeze. - Eşti sigur? l-a întrebat omul zâmbind. De ce credeŃi că tăietorul a pus această întrebare?

Cine găseşte soluŃia?

VlăduŃ a pregătit de ziua lui câteva jocuri interesante ca să distreze invitaŃii. Printre altele a dat fiecăruia câte o bucată de hârtie pe care era scris numărul 4 000.

- Cine reuşeşte, a spus el, să scrie acest număr dintr-o singură linie, fără întrerupere, primeşte un cadou.

- Este imposibil! au strigat câŃiva invitaŃi. - Ba este posibil, a încheiat VlăduŃ.

ÎncercaŃi voi şi veŃi primi cadoul!

Page 10: revista distractiva

10

Profesor, Iuliana Focşa Şcoala Nr. 8 Bârlad

Familie numeroasă

Un băiat afirmă: - Eu am un număr egal de fraŃi şi de surori. Una dintre surori spune la rândul său: - Eu am de două ori mai mulŃi fraŃi decât surori. Dacă ambele afirmaŃii sunt corecte, calculaŃi câŃi fraŃi şi câte surori erau în acea

familie?

Problemă cu ......iepuraşi

Mama iepuroaică s-a trezit într-o dimineaŃă şi s-a uitat împrejur să vadă dacă toŃi puii ei sunt în siguranŃă. A încercat să îi numere dar erau atât de înghesuiŃi unul peste celălalt încât nu le putea vedea decât picioruşele şi urechiuşele. Atunci ea a numărat toate picioruşele şi urechiuşele. Erau cu zece picioruşe mai multe decât urechiuşe şi atunci a ştiut că toşi puii ei erau în siguranŃă.

Tu ştii câŃi iepuraşi are mama iepuroaică?

Între fraŃi

IonuŃ îi spune fratelui: - Eu am 20 de timbre,

tu câte ai? - Dacă mi-ai da timbrele

tale şi aş mai cumpăra încă 30, atunci aş avea 100 de timbre.

Câte timbre are fratele lui IonuŃ?

Oare pe cine vei descoperi?

Page 11: revista distractiva

11

ÎnvăŃător, Lucia Păun Şcoala Nr. 6 ,,Victor Ion Popa“ Bârlad

1. Descoperă cifrul seifului pentru a-l deschide, ghidându-vă după următoarele indicii:

Este un număr format din cinci cifre diferite. Prima cifră este un număr par. A doua cifră este succesorul primului număr. A treia cifră reprezintă suma primelor două numere. A patra cifră este răsturnatul cifrei a treia. A cincea cifră este un număr impar de o cifră mai mic

decât 7. Suma cifrelor este 25.

2. Calculează : a) a x a + a : a – a x a = b) b + { d x [ a + ( d x a ) – b ] } = ştiind că: a = cel mai mic număr de două cifre. b = cel mai mare număr de două cifre impare consecutive. c = răsturnatul sumei primelor două cifre. d = predecesorul celui mai mare număr impar de o cifră.

3. Folosind chenarele, încearcă să reproduci cât mai exact desenul din fiecare chenar.

Page 12: revista distractiva

12

Scop: consolidarea adunării și scăderii 0-10 Sarcina didactică: efectuarea calculelor pentru a ajunge la căsuţa veseliei

Recompensă:

Sarcina didactică: compunerea de exerciŃii şi apoi de probleme folosind numerele de pe vagoane (acestea reprezentând nr. de călători din fiecare vagon) Recompensă: ecusoane cu calificative

Institutor, Gabriela Guzgan Şcoala Nr. 8 Bârlad

Enigma cifrelor Sarcina didactică: refacerea exerciţiilor respectând condiţiile Recompensă: un steguleţ � folosiţi cifra 1 de 6 ori ca să obţineţi 12; 1 1 1 1 1 1=12 � folosiţi cifra 5 de 5 ori ca să obţineţi 8; 5 5 5 5 5= 8 � folosiţi cifra 9 de 4 ori ca să obţineţi 20. 9 9 9 9=20

IsteŃii

Trenul matematicienilor

Page 13: revista distractiva

13

Institutor, Gabriela Ferlovici S. A. M. Iveşti

Uneşte cifrele între ele şi apoi colorează desenul:

Moş Ursilă spune aşa:

- Mai bine să ne întrecem din trântă! - Din trântă? doar de Ńi-i greu de viaŃă. Mă! Tot am auzit din bătrâni că dracii nu

sunt proşti; d-apoi cum văd eu, tu numai nu dai în gropi, de prost ce eşti. Ascultă! Eu am un unchi (moş Ursilă, n.n.) bătrân de 999 de ani şi 52 de săptămâni; şi de-l vei pute trânti pe dânsul, atunci să te întreci şi cu mine, dar cred că Ńi-a da pe nas!

Ce vârstă are nepotul (Dănilă), dacă 4

1 din vârsta lui moş Ursilă întrece cu 220 de

ani decât 8

5 din vârsta nepotului?

Ghicitori matematice

Unu, doi, trei Unu, doi, trei Trei copii alintaŃi Căteştrei răsfăŃaŃi Uite apar din urmă doi CâŃi vor fi ? RăspundeŃi voi.

Floricele am cules Trei cu cinci. Dar una cea mai mare, I-o dau dragii învăŃătoare Câte floricele au râmas? SpuneŃi mintenaş!

Page 14: revista distractiva

14

… MATEMATICA!

Profesor, Monica Jacotă Şcoala Nr. 6 ,,Victor Ion Popa“ Bârlad

CompletaŃi pătrăŃelele pe desen cu numerele 2, 4, 8, 12, 16, 18 astfel, încât suma numerelor unite de drepte să fie egală cu 30 în toate direcŃiile. (SoluŃie problemei nu este unică.)

Un băiat a avut tot atâtea surori cât şi fraŃi. Dar fiecare soră a avut fraŃi de două ori mai mulŃi, decât surori. CâŃi copii în total au fost în familie? CâŃi din ei au fost băieŃi şi câte fete?

Un om spune prietenului: "Eu am prins mulŃi peşti mari, dar cei mici de două ori mai puŃin. În total am avut 16 peşti". Este oare just?

Lumea lui PătrăŃel FracŃia

Un întreg am împărŃit Şi totalul părŃilor egale am numit. Doar câteva colorăm Şi apoi le numărăm. 1,2,3... ce-am numărat Pe linie am aşezat. Dedesubt am scris uşor Totalul părŃilor – numitor.

1.Cum se mai numeşte adunarea repetată? 2.Defineşte raportul a două expresii matematice: numitor şi numărător! Ce este? 3.Cum se mai numeşte scăderea repetată? 4.Cum se numeşte rezultatul scăderii? 5.Nu sunt exerciŃii, dar sunt … 6.Are patru laturi egale! Ce este? 7.Are 3 laturi şi 3 vârfuri! Ce este? 8.Studiul corpurilor geometrice 9.Disc sau …

10.Cum se numeşte rezultatul adunării?

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 9. 10.

Page 15: revista distractiva

15

3. Cu gândul la Eminescu... Din opt sute de catarge Care lasă malurile O pătrime le vor sparge Valurile, vânturile... Iar din rest, în fundul mării O şesime se vor duce... Câte oare-n faptul serii Mândre-n soare vor străluce?

Profesor, Monalisa Elena Postolache Şcoala cu cls. I-IV, BăltăŃeni

Doi taŃi şi 2 feciori au împuşcat 3 iepuri. La împărŃeală, fiecăruia i-a revenit unul. Cum e posibil?

FaceŃi din beŃe de chibrit următoarea relaŃie matematică: 5 + 5 + 5 = 550 � AdăugaŃi un chibrit ca să fie adevărată !

Rezolvă exerciŃiile din tabelul de mai sus. Decupează imaginea şi taie cele 20 de pătrăŃele. Lipeşte fiecare pătrăŃel peste căsuŃa din tabel astfel încât să corespundă numărul imaginii cu rezultatul exerciŃiului. Colorează imaginea rezultată.

Probleme distractive

1. Trei inele şi opt cercei Costă şapte sute de lei; Cinci inele şi opt cercei Costă nouă sute de lei. Întrebarea e: câŃi lei Costă-un inel şi doi cercei?

2. Numărul ce l-am notat Din două cifre e format Vă spun că, de-i adunaŃi Toate unităŃile Şi cu toate zecile, ObŃineŃi doar o cincime Din numărul scris de mine.

10 -2= 11+8= 8 – 6 = 12+ 6= 8 + 2=

8+ 3= 9 – 8= 9 + 5= 11– 5= 10 -6=

11+ 4= 12- 5= 12+5= 8 +5= 11 -6=

14 -5= 11 +5= 10 -7= 16+4 = 18 -6=

Page 16: revista distractiva

16

Profesor, Daniela Anea

Şcoala Nr. 1 ,,Iorgu Radu“ Bârlad

☺ Împărăteasa Esmeralda are 20 de monede de aur pe care vrea să le aşeze în grămezi astfel: în prima grămadă să aibă cu 4 mai multe decât în a doua; în a doua să aibă cu una mai puŃin decât în a treia, iar în a patra să fie dublu cât în a doua.

AjutaŃi-o voi pe împărăteasă că ea este în mare dificultate, mai ales că Motanul Regal o priveşte!

☺ SchimbaŃi ordinea cifrelor La capetele a cinci diametre au fost scrise toate

numerele întregi de la 1 până la 10, aşa cum se vede în figura următoare. În această situaŃie numai într-un singur caz suma a două numere învecinate este egală cu suma numerelor învecinate opuse, şi anume: 10 + 1 = 5 + 6, însă, de exemplu, 1 + 2 ≠6 + 7 sau 2 + 3 7 + 8. ≠

AşezaŃi numerele de mai sus astfel ca suma oricăror două numere învecinate să fie egală cu suma celor două

numere opuse corespunzătoare. Vă pot spune că problema are mai multe soluŃii, adică există mai multe posibilităŃi de a aşeza numerele aşa fel ca să îndeplinească condiŃiile problemei. ÎncercaŃi să găsiŃi un sistem care să vă permită să stabiliŃi numărul tuturor soluŃiilor posibile.

☺ Pe o foaie de hârtie faceŃi patru puncte, aşezate astfel încât să reprezinte colŃurile unui pătrat. ÎncercaŃi acum să uniŃi aceste patru puncte cu ajutorul a numai trei linii drepte, având însă grijă să vă întoarceŃi cu creionul la punctul de plecare. PuteŃi?

☺ Ghicirea unui număr GândiŃi-vă la un număr.

ScădeŃi 1. DublaŃi restul şi adunaŃi-l cu numărul la care v-aŃi gândit. Gata! SpuneŃi-mi rezultatul final şi am să ghicesc numărul la care v-aŃi gândit.

Procedeul ghicirii: adunaŃi la numărul comunicat 2 şi suma rezultată o împărŃiŃi la 3. Câtul este numărul la care s-a gândit prietenul.

Page 17: revista distractiva

17

Profesor, Ruxandra Gina Maxim GrădiniŃa cu P.P. Nr. 4 ',,ECO" Bârlad Ciripel –poştas vestit- La bunica mea, la Ńară, Îi aduce o scrisoare. PisicuŃele-s pe-afară. Ca de obicei va sta Ora de masă soseşte La o vorbă-n plus cu ea. Şi cu lapte le serveşte. Şi-n pridvorul din zăvoi Trei sunt mai iuŃi de picior, Ciripesc numai ei...(doi). Unul e-n întârziere, (1+1) Câti pisoi sunt oare-acum AdunaŃi lângă ceaun?(3+1) În poiana poleită De zăpada şi de soare, Din cinci cai în alergare Trei sprintene căprioare Unul s-a oprit un pic: Sar şi zburdă fericite Dacă el merge acasă Cu gândul la primăvară! CâŃi aleargă ca să pască? Una pleacă s] se-adape (4-1) Cu nesaŃ din limpezi ape! Oare câte căprioare Se mai bucur] de soare? La casa furnicilor (3-1) Este totdeauna zor. Acum vor să-mprejmuiască Iată, la aniversare, Casa lor muşuroiască: Gemenii primesc 0n dar Pun la gard scândură nouă, O cutie foarte mare... Câte furnicuŃe oare, Patru pun mâna pe ea Gardul vor ca să-l repare? Şi încearcă s-o desfacă (5+1) PufuleŃ, văzându-i, iată, Înspre ei se şi îndreaptă Tot strigând în gura mare Sus pe deal se văd în zare ,,-Suntem ...?, aveŃi răbdare!“ Cum pasc nişte căprioare (4+1) Dar cerbul şi soaŃa lui Pleacă să vadă de pui. Dorinel e pus la treabă: În poiana de pe coastă Frunzele le-a strâns grămadă. Câte au rămas să pască? Măturatul nu-i uşor , (6-2) Însă-i vin în ajutor Maria şi Florinel. CâŃi copii harnici acum Au strâns frunzele din drum? (1+2)

Andreea Răduc, Clasa a IV-a A Şcoala Nr. 1 ,,Iorgu Radu“ Bârlad

Page 18: revista distractiva

18

ÎncercaŃi să conturaŃi cu roşu acest desen dintr-o singură trăsătură de creion şi fără să mai treceŃi pe unde a lăsat urme creionul, deci fără să

dublaŃi nicio porŃiune din cercuri sau din săgeată.

Profesor Cristina ChiriŃescu Şcoala Nr. 1 ,,Iorgu Radu“ Bârlad

Ca-n poveştile lui Creangă

Trei drumeŃi se ospătează, primul având 4 pâini, al doilea 3 pâini, iar al treilea una. Drept plată, ultimul dă celorlalŃi 5 lei. Când se aşezau să mănânce, trecu un cerşetor, căruia drumeŃii s-au sfătuit să-i dea o pâine. Cum trebuie să-şi împartă această sumă primii doi drumeŃi, ştiind că cei trei împart tot consumul în mod egal?

AflaŃi aria unui trapez, cunoscând numai ariile triunghiurilor determinate de

diagonalele şi bazele lui. (pt cl a 7-a) Profesor, Roxana Nacu Şcoala Nr. 8 Bârlad

Săgeata lui Robin Hood

Roman ascuns într-un...pătrat

L E L A

A L T P

A M A N

D U N A

Robin Hood te solicită să găseşti

altă metodă de a realiza desenul.

ScrieŃi în fiecare pătrăŃel câte un număr de la 1 – 16 în aşa fel încât să obŃineŃi pe orizontal, vertical şi pe diagonală suma 34. La o rezolvare corectă, literele citite în ordinea crescătoare a numerelor vor da titlul unui cunoscut roman de Jules Verne.

Page 19: revista distractiva

19

Înlocuind literele cu cifre, veŃi obŃine o operaŃie corectă.

Profesor, Maricica Pintilie Şcoala Nr. 8 Bârlad

Jocul literelor

Adunare cifrată

Învăţător Florea Violeta Şcoala cu cl. I-VIII Nr. 10 Bârlad

De 1 Iunie, tripleŃii unei familii au sărbătorit ziua de naştere. Dacă adunăm vârstele tripleŃilor, obŃinem cu 20 de ani mai puŃin decât vârsta mamei lor de 38 de ani. Care este produsul vârstelor tripleŃilor?

Acest cuvânt arată la-nceput o casă caldă, plină de lumină, la care sunt aduşi, ca-ntr-o grădină, fraŃi şi surori ce-abia ni s-au născut.

O literă-i schimbăm – şi vom afla o bunătate ce-o servim la masă la felul trei. Atât e de gustoasă, că mai dorim o porŃie din ea. O altă literă schimbându-i iar,

dăm de-un obiect ce iese la iveală atunci când scrii pe tabla de la şcoală sau desenezi frumos pe trotuar.

……………………......

.

……………………........

……………………......

N E P T U N + P L U T O N U R A N U S P L A N E T E

Andrei Bordeianu, Clasa a IV-a A Şcoala Nr. 1 ,,Iorgu Radu“ Bârlad

Irina Pașcanu, Clasa a IV-a A Şcoala Nr. 1 ,,Iorgu Radu“ Bârlad

Page 20: revista distractiva

20

Institutor, Iulia Şolcă Şcoala Nr.11 ,,George Tutoveanu"

Poveste cu pietre preŃioase Se spune că, pe vremuri, un calif, voind să-şi mărite fiica, a

invitat la curtea sa câŃiva prinŃi voinici şi ageri la minte, pentru ca dintre ei să-şi aleagă drept ginere pe cel mai bun. După ce i-a supus la o seamă de incercări, a adus în faŃa tinerilor trei cutii şi le-a spus ca una conŃine două safire, alta două rubine, iar ultima un safir şi un rubin. Cutiile aveau etichetele care indicau: prima, două safire, a doua un safir şi un rubin, iar a treia, două rubine. Iar califul, după ce i-a avertizat pe tinerii candidaŃi că etichetele sunt lipite greşit şi că nici una nu corespunde conŃinutului cutiei respective, le-a cerut să spună câte pietre preŃioase au nevoie să scoată pentru a arăta

cu exactitate ce conŃine fiecare cutie. Unul dintre prinŃi a răspuns că are nevoie să scoată doar o singură nestemată şi poate spune ce conŃin toate cutiile. Spre marea uimire a celorlalŃi, el a reuşit. Cum a procedat?

Gogoşi Mai ai doar 6 minute şi trebuie să pleci la şcoală. Înainte trebuie

însă să mănânci. Gogoşile sunt mâncarea ta preferată. łinând cont că o gogoaşă trebuie prăjită câte două minute pe fiecare parte, iar în tigaie nu încap decât câte două gogoşi simultan, poŃi prăji trei gogoşi în 6 minute? Cum?

Plimbare în port Într-un port maritim este un vapor acostat. Vaporul are fixată

lateral o scară de lemn cu 20 de trepte situate la 25 cm una de cealaltă. Nivelul apei este la treapta a şaptesprezecea, iar ultimele 3 sunt în apă. La ora fluxului apa creşte cu 10 cm pe oră. În cât timp apa urcă până la

treapta 15? CalculaŃi rapid, în mai puŃin de 1 minut. Profesor, Alina Sacaliuc Şcoala Nr. 8 Bârlad

☺ Merele Într-o ladă au fost amestecate mere de 3 soiuri. Care este cel mai mic număr de

mere scoase la întâmplare din ladă, pentru ca printre ele să se găsească: 1) cel puŃin 2 mere din acelaşi soi; 2) cel puŃin 3 mere din acelaşi soi?

Să se găsească moneda falsă ☺ Problema 1 - Se dau 9 monede de aceeaşi valoare. Se ştie că 8 au aceeaşi

greutate, iar cea falsă este ceva mai uşoară. Se cere să stabilim prin două cântăriri, fără greutăŃi, care este moneda falsă.

☺ Problema 2 - CondiŃiile fiind aceleaşi, se cere să găsim moneda falsă (mai uşoară) din 8 monede de aceeaşi valoare.

Page 21: revista distractiva

21

Profesor, Nicoleta Chirilă Şcoala Nr. 8 Bârlad

Drumul către... pernă

Calcul în...figuri

Înlocuind figurile prin cifre, veŃi obŃine rezultatul dat.

C O P I L * * * * * * P E R N A

După o zi încărcată de activităŃi, cuprins de oboseală, micul Geo se pregăteşte de culcare. Dar...nu îşi găseşte perna. Ajută-l tu, căutând drumul de la cuvânt COPIL la cuvântul PERNA. La fiecare încercare vei înlocui o literă şi vei obŃine un nou cuvânt.

+

+

-

=6

-

+

-

=5

+

-

+

=4

+

+

+

=3

Page 22: revista distractiva

22

Învăţător Elena Ioan Școala Griviţa

Jocuri pentru petrecerea Zilei Copilului:

☺ Cum să câştigăm? Se joacă în doi. Terenul de joc îl constituie o fâşie de hârtie împărŃită în 8

pătrăŃele. În pătrăŃelele d, f şi h se aşează piese de table. ParticipanŃii mută pe rând

oricare din cele 3 piese în direcŃia arătată de săgeată şi o aşează în unul din celelalte pătrăŃele. Piesa mutată

poate să sară peste alta, după cum poate fi pusă şi în pătrăŃelul ocupat de altă piesă. Câştigă cel care va pune ultima piesă în pătrăŃelul a. Jucătorul care începe va

câştiga întodeauna, dacă va elabora în prealabil un sistem corect de mutări. ☺ Cine va spune primul „o sută”?

Se joacă în doi. Primul jucător spune un număr întreg care să nu depăşească 10, adică poate spune 10 şi orice număr mai mic decât el. La acest număr, al doilea jucător adună un număr ales de el - care de asemenea nu poate fi mai mare de 10 - şi indică suma. La această sumă primul jucător adună un alt număr întreg, mai mic de 10 şi anunŃă suma rezultată. Celălalt jucător adună la noua sumă un alt număr mai mic de 10 ş.a.m.d., până când ultima sumă va fi o sută. Primul poate să spună, de exemplu, 7, al doilea 12, primul 22 etc.

Câştigă cel care spune o sută. Cum se poate câştiga jocul? După ce veŃi găsi cheia victoriei, gândiŃi-vă cum poate fi condus jocul în condiŃii schimbate; de exemplu, dacă numerele limite sunt altele decât 10, iar suma maximă este şi ea alta decât 100. ÎnvăŃător Ionela Munteanu Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Zorleni

Ceasul deşteptător Ceasul meu deşteptător rămâne în urmă cu 4 minute la fiecare oră; acum 3 ore l-am

pus exact după radio. Ceasul de mână, care merge fără greşeală, arăta în acest moment ora 12.

Peste câte minute, deşteptătorul va indica şi el tot ora 12?

Nouăzeci şi nouă şi o sută Câte semne de „plus” (+) trebuie puse între cifrele numărului 987.654.321, pentru ca

suma rezultată să fie 99? Sunt posibile două soluŃii. Ele nu sunt chiar atât de uşor de găsit, dar în schimb veŃi căpăta o experienŃă care vă va ajuta să puneŃi repede semnul „plus” între următoarele şapte cifre: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, în aşa fel ca suma rezultată să fie 100 (nu se admite schimbarea ordinii cifrelor). Şi în acest caz sunt posibile două soluŃii.

Page 23: revista distractiva

23

Învăţător Gabriela Corbeanu Şcoala Nr. 6 ,,V. I. Popa”, Bârlad

♥ Suma a trei numere este 275. Primul număr este de două ori mai mare decât al doilea și cu 25 mai mic decât al treilea. Să se afle cele trei numere.

♥ Într-un raft sunt 200 de caiete.La fiecare 10 de caiete sunt 3 de dictando , 2 de caligrafie și restul de matematică.Câte caiete sunt,din fiecare fel, în acel raft?

♥ Folosind toate operaţiile învăţate faceţi ca aceste egalităţi să fie adevărate:

1 1 1 1 = 0 3 3 3 3 = 5 1 1 1 1 = 3

3 3 3 3 =8 2 2 2 2 =1 5 5 5 = 30

ÎnvăŃător, Alexandru-George łicău Şcoala cu clasele I-VIII Nr.10, Bârlad, Jud. Vaslui

Vagoane muzicale

Pune în fiecare vagon durate care să totalizeze doi timpi! Lucrează cu un prieten!

Numere în cuvinte Sarcina didactică: găsirea numerelor în cuvintele date ConŃinut : OCTAVĂ DOIME PĂTRIME ORDONARE TACTARE INTERVAL Reguli de joc:

• cuvintele sunt scrise pe tablă; se asigură un fond muzical; • elevii le citesc în gând şi descoperă numere, privind coloanele; • recompensa este un cadou muzical

În cinci minute

Rezolvă singur cele două sarcini în cinci minute şi vei obŃine Diploma de isteŃ. a) Găseşte numărul care fie prin înmulŃire, fie prin adunare se poate dubla,

rezultatul ambelor operaŃii fiind acelaşi.

b) LuaŃi şase beŃişoare de chibrit şi aşezaŃi-le în aşa fel încât să scrieŃi cu ele

un sfert, fără să le tăiaŃi.

Page 24: revista distractiva

24

Profesor, Gheorghe łicău Şcoala de Muzică şi Arte Plastice ,,N.N.Tonitza”, Bârlad, Jud. Vaslui

Legături de rudenie

Sarcina didactică: completarea spaŃiilor libere (consultând un coleg) ConŃinutul matematic:

a) Dacă tatăl lui Lucian este fratele mamei mele, atunci tatăl lui Lucian îmi este …………..

b) SoŃul bunicei mele este pentru fratele meu………………. c) Fiul surorii mele este pentru sora mea………………… d) Tatăl tatălui meu este pentru sora mea…………………. e) Dacă mama Cezarinei este sora mamei mele, atunci mama

Cezarinei este pentru fratele meu………….. Regula jocului:

• timp de lucru 5 minute; • fiecare copil lucrează pe fişe de lucru; • sunt recompensaŃi cei care completează corect spaŃiile, în

timpul stabilit.

Intrusul

Sarcina didactică: găsirea numărului care nu corespunde în şirul dat ConŃinutul matematic: unul din numerele date în şirul următor nu se potriveşte cu celelalte: 15; 17; 19; 13; 14; 11 Reguli de joc:

• numerele sunt scrise la tablă; • elevii scriu numerele în caiete; • fiecare elev înconjoară ,, intrusul”; • primesc F.B. cei care au găsit ,,intrusul”

O variantă a acestui joc este cea care face referire la aşa zisul ,, intrus “ muzical.

Şiruri

Sarcina didactică: descoperirea relaŃie între numere\durate şi completarea şirurilor ConŃinut matematic:

a) 2 3 5 8 12 17 23 30 … … … b) 27 23 26 22 25 21 24 20 … … …

Reguli de joc: • Elevii lucrează individual pe fişa de lucru, timp de 10 minute; • ÎnvăŃătorul le sugerează să stabilească relaŃiile dintre numere\durate pentru a

putea completa şirurile; • Câştigă cel care găseşte soluŃiile în timpul stabilit.

Page 25: revista distractiva

25

Institutor, Mihu Carmen-Mihaela Şcoala Nr. 8 Bârlad

Pe un teren de sport erau 24 de elevi, împărŃiŃi în mod egal în 4 grupe. Pentru a participa la un concurs, trebuie constituite grupe formate din 4 elevi.

Câte grupe mai sunt necesare pentru a se putea organiza concursul?

Caută drumul spre casă! FurnicuŃa HărnicuŃa e departe acum de casă. Ea caută drumul potrivit până la

muşuroiul ei. Dar ce să vezi? Cărarea e presărată de tot felul de numere, mai mici sau mai mari. Pe unde să meargă? Gândul o duce imediat spre împărăteasa furnicilor, care îi şopteşte:

− Draga mea prietenă, ca să nu te rătăceşti prin pădure, mergi pe cărarea presărată cu numere care se împart exact la şase.

HărnicuŃa îi mulŃumeşte, dar necazurile ei nu se termină aici: ea nu a învăŃat încă nimic despre împărŃire.

Ce spuneŃi, copii, puteŃi să o ajutaŃi voi?

23 49 109 28 154 46 25 97 216 453 99 32

35 124 43 245 82 56 77 50 134 123 34 76

97 27 126 66 61 245 89 80 55 135 91 35

16 89 60 13 48 412 410 99 56 34 87 46

76 54 24 49 33 54 22 165 243 88 90 420

43 42 6 45 162 72 67 59 40 74 12 81

18 128 65 107 84 75 87 29 98 36 95 189

213 170 101 613 578 36 108 57 78 178 88 64

38 14 79 40 812 69 130 120 34 17 138 47

57 13 39 333 321 47 100 423 188 77 43 133

63 62 9 78 69 27 156 65 37 576 38 166

41 39 86 112 42 445 317 158 68 94 211 33

Page 26: revista distractiva

26

Profesor, Nicoleta Gîndu Şcoala Nr. 1 ,,Iorgu Radu“ Bârlad

Într-un iaz erau 26 de broscuţe, iar în al doilea cu 26 mai puţine. Câte broscuţe erau în cele două iazuri?

3 broscuţe surori ,,s-au născut’’ la 3 ani diferenţă. Cea mijlocie are 12 ani. Câţi ani are broscuţa mică ? Dar cea mare?

Pe mal erau 39 de broscuţe. Au mai venit înca 16. La un moment dat , un stârc cenușiu a prins trei broscuţe. Câte broscuţe sunt în total?

În iaz sunt 66 de broscuţe verzi și 66 de broscuţe galbene.

Câte broscuţe sunt în iaz?

Știind că o broscuţă înghite în 24 de ore 300 de insecte, câte insecte i-ar trebui lui Oachi să pregătească o masă pentru cei 12 invitaţi ai săi ?

Știati că ...

în pădurile din Africa trăiște una din cele mai interesante

broaște, broasca cu păr?

Stramoșii broaștelor (amfibieni) au fost stegocefalii din

care s-au desprins pe de o parte amfibienii de mai târziu, iar pe de altă parte reptilele

primitive?

În Africa Ecuatorială trăiște în apropierea cascadelor

cea mai mare broască – broasca gigant,

care atinge 3,5 kg,și este lungă de 75 cm.

Brotacelul se mai numește și

,,cameleonul pădurilor noastre’’, deoarece își schimbă culoarea în

funcţie de mediu. Este singura specie de broască arboricolă din

ţara noastră.

Page 27: revista distractiva

27

- Cât e jumătatea lui opt? întreabă învăŃătorul.

- Pe vertical sau pe orizontal? se interesează Costel.

- Cum vrei s-o iei. - Pe orizontal este zero,

pe vertical trei.

- Cum poŃi împărŃi 4 mere la 5 copii în mod egal? întreabă învăŃătorul. - Făcându-le compot! răspunde Lizica.

- Dacă-Ńi dau 12 mere şi-Ńi cer să-i dai jumătate frăŃiorului tău mai mic, câte-Ńi mai rămân? întreabă învăŃătoarea.

- Opt. - Nu ştii împărŃirea? - Eu o ştiu, dar frăŃiorul meu, nu.

Profesor, Iuliana Focşa Şcoala Nr. 8 Bârlad

Glume ...... cu probleme

- Profesorul scrie pe tablă: 2:2 şi întreabă pe elev ce semnificaŃie are. - Scor egal! Răspunde acesta.

- Cum merg lecŃiile de latină? -Le-am întrerupt din cauza pronunŃiei. De

exemplu, cum citeşti MDCCCXIV?

Profesor, Daniela Anea

Şcoala Nr. 1 ,,Iorgu Radu“ Bârlad

Sudoku

Labirint UrmaŃi doar feŃele zâmbitoare!

Page 28: revista distractiva

28

SĂ CONSTRUIM ÎMPREUNĂ! Două farfurii de unică

folosinŃă, una tăiată pe jumătate, se capsează pe margine, ca în figură.

ColoraŃi-le! DecupaŃi ochii, picioarele

şi limba, apoi le lipiŃi pe farfurii!