15
REUNIUNEA COMUNICATORILOR DIN REGIUNEA CENTRU Alba Iulia, 14 mai 2013

REUNIUNEA COMUNICATORILOR DIN REGIUNEA CENTRUold.fonduri-ue.ro/.../05_mai/15/6_Prezentare-Consistoriul-Superior.pdf · Obiective: - Reabilitarea i aducerea în circuitul turistic

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

REUNIUNEA COMUNICATORILOR DIN REGIUNEA CENTRUAlba Iulia, 14 mai 2013

Tezaure Fortificate RedescoperiteTezaure Fortificate Redescoperite

Dezvoltare durabil� a Regiunii Centru prin punerea în valoare a poten�ialului turistic al re�elei de biserici fortificate s�se�ti din

TransilvaniaCod SMIS 4372

Context:• Bisericile fortificate din Transilvania - un ansamblu

architectural unic (peste 160), din Evul Mediu;• 116 – monumente istorice de categoria A• 7 – înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO

â �• Pân� acum, bisercile fortificate erau deschise publicului în regim de institu�ii de cult ( dar �i program�ri)program�ri)

Obiective:- Reabilitarea �i aducerea în circuitul turistic

18 bl i f ifi (bi i i � i)a 18 ansambluri fortificate (biserici-cet��i) din patru jude�e:

Alba (Sebe� Gârbova)- Alba (Sebe�, Gârbova)- Bra�ov (Cri�, Bune�ti, Mesendorf, Cinc�or)- Mure� (Archita, Apold, Cloa�terf)Mure� (Archita, Apold, Cloa�terf)- Sibiu (Dealu Frumos, Netu�, Stej�ri�, Curciu,

Ighi�u Nou, Valchid, M�l�ncrav, Câr�a, A�el)

• Valoare total�: 22.062.696,52 de lei• Fonduri nerambursabile: 16.593.282,31 de lei,• Programul Opera�ional Regional, DMI 5.1 –

Restaurarea �i valorificarea durabil� a patrimoniului cultural precum �i crearea /patrimoniului cultural, precum �i crearea / modernizarea infrastructurilor conexe

• Beneficiar: Consistoriul Superior al BisericiiEvanghelice C A din RomâniaEvanghelice C.A. din România

• Perioada: 15.10.2010 – 15.10.2013 (va fi prelungit)

Campania de promovare• Ac�iuni ATL: panouri de informare,

conferin�e �i comunicate de pres�conferin�e �i comunicate de pres�, bro�uri, identitate vizual� etc.

• Social media: facebook bloguri• Social media: facebook, bloguri• Ac�iuni BTL: virale

• Brandul „Scuturile Transilvaniei”

D i t� d �i t t i• Denumire scurt�, u�or de re�inut, puternice conota�ii, poate fi folosit într-un proiect de promovare turistic�p

• Campania BTL vacuprinde o serie devirale (fotografii,filmule�e) construite� )în jurul unei h�r�i cu elementecu elemente specificeEvului MediuEvului Mediu

• Deschidere spre nou: aplica�ia iPhone

Biserica Evanghelic� Luteran� Cl fCloa�terf

Biserica Evanghelic� Luteran� I hi NIghi�u Nou

Biserica Evanghelic� Luteran� A hiArchita

Investim în viitorul t�u!Proiect selectat în cadrul Programului Opera�ional Regional �i co-finan�at d U i E � i F d l E t D lt R gi l�de Uniunea European� prin Fondul European pentru Dezvoltare Regional�.