of 55 /55
COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII ,, NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACAU Domeniul pregătirii de bază: Estetica şi igiena corpului omenesc Calificarea: COAFOR STILIST MODULUL I : RESURSE PENTRU LUCRĂRI DE ESTETICĂ clasa a IX-a SUPORT CURS

RESURSE- Suport Curs

Embed Size (px)

Citation preview

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII,, NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACAU

Domeniul pregătirii de bază: Estetica şi igiena corpului omenescCalificarea: COAFOR STILIST

MODULUL I : RESURSE PENTRU LUCRĂRI DE ESTETICĂclasa a IX-a

SUPORT CURS

Elev Profesor

Anul scolar

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII,, NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACAU

1. NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Modulul Resurse pentru lucrări de estetică face parte din cultura de specialitate pentru domeniul de pregătire de bază Estetica şi igiena corpului omenesc, clasa a IX-a liceu tehnologic Numărul de ore alocat acestui modul este de 108 ore, conform planului de învăţământ.

Modulul se va studia pe tot parcursul anului şcolar, cu 3 ore pe săptămână, dintre care 2 sunt alocate pregătirii teoretice şi una pregătirii practice.

2. Unitatea/ Unităţile de competenţe/ rezultate ale învăţării la care se referă modulul:

Unitati de competenta tehnica generala- Utilizarea instrumentelor şi aparatelor

- Utilizarea produselor şi materialelorAbilitati cheie

- Comunicare şi numeraţie- Lucrul în echipă

3. Corelarea rezultatelor învăţării şi criteriilor de evaluare

Rezultatul învăţării 1: Alege resursele necesare lucrărilor de estetică Rezultatul învăţării 2: Întreţine instrumentele şi aparateleRezultatul învăţării 3: Utilizează instrumentele şi aparateleRezultatul învăţării 4: Foloseşte produsele pentru lucrări de estetică şi îngrijire

Cunoştinţe Deprinderi Criterii de evaluareRezultatul învăţării 1: Alege resursele necesare lucrărilor de estetică

Resurse pentru lucrări de îngrijiri faciale şi capilare, lucrări de frizerie, lucrări de coafură, lucrări de manichiură şi lucrări de pedichiură: - materiale- tipuri, rol- produse- grupe de produse, tipuri, componente principale, acţiune, efecte, corelarea cu caracteristicile clientului şi scopul urmărit, condiţii de păstrare- instrumente- tipuri, lucrări/ operaţii pentru care sunt folosite, părţi componente, materiale din care sunt confecţionate, avantaje şi dezanvantaje, corelarea cu caracteristicile clientului şi scopul urmărit, criterii de recunoaştere a calităţii- aparate- tipuri, lucrări/ operaţii

Selectarea resurselor în funcţie de tipul lucrăriiSelectarea resurselor în funcţie de caracteristicile clientuluiAlegerea produselor în funcţie de scopul urmăritRecunoaşterea resurselor competitive pe plan profesional

Argumentarea selectării resurselor pentru diferite lucrări de esteticăPrecizarea acţiunii grupelor de produseEnumerarea materialelor utilizate în lucrările de estetică şi precizarea scopului folosirii lorEnumerarea caracteristicilor clientului pe baza cărora selectează produsele

Modul 1- Resurse pentru lucrari de estetica – Clasa a IX-a – Coafor stilist 2

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII,, NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACAU

pentru care sunt folosite, părţi componente, materiale din care sunt confecţionate, avantaje şi dezanvantaje, corelarea cu caracteristicile clientului şi scopul urmărit, criterii de recunoaştere a calităţii- lenjerie- tipuri, scopul folosirii, condiţii de păstrare.

Rezultatul învăţării 2: Întreţine instrumentele şi aparateleMetode de igienizare a instrumentelor şi aparatelor: - reglementări legale- curăţare- instrumente şi/ sau aparate pentru care se foloseşte, scop, produse şi materiale folosite, mod de realizare - dezinfectare- instrumente şi/ sau aparate pentru care se foloseşte, scop, produse folosite, mod de realizare - sterilizare- instrumente şi/ sau aparate pentru care se foloseşte, scop, produse/aparate folosite, mod de realizare. Reguli de pastrare a instrumentelor în salonul de estetică.

Igienizarea instrumentelor şi aparatelorPăstrarea instrumentelor şi aparatelor conform regulilor locului de muncăPrecizarea poziţiei proprii în echipa de lucru ce realizează igienizarea instrumentelor şi aparatelorAsumarea rolurilor care îi revin în echipăIdentificarea sarcinilor şi resurselor necesare pentru atingerea obiectivelorColaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor

Argumentarea alegerii metodei şi a produselor de igienizare Prezentarea regulilor de păstrare a instrumentelor şi aparatelorPrezentarea principiilor lucrului în echipă

Rezultatul învăţării 3: Utilizează instrumentele şi aparateleMânuirea instrumentelor: - reguli de protecţie a muncii specifice lucrărilor de frizerie, coafură, manichiură, pedichiură - reguli de folosire. Mânuirea aparatelor electrice: - norme de protecţie a muncii şi PSI - variante de folosire- reguli de folosire- mod de utilizare.

Mânuirea instrumentelor şi aparatelor conform normelor de protecţie a muncii şi a instrucţiunilor producătorului

Descrierea caracteristicilor instrumentelor şi aparatelor Precizarea operaţiilor pentru care sunt folosite instrumentele şi aparateleCitirea şi utilizarea documentelor scrise în limbaj de specialitate (prospecte ale instrumentelor şi aparatelor)

Rezultatul învăţării 4: Foloseşte produsele pentru lucrări de estetică şi îngrijireUtilizarea produselor de estetică şi îngrijire:- instructiuni de utilizare pentru produse: prospecte, cataloage, pliante etc.- utilizarea conform scopurilor recomandate- contraindicaţii- precauţii

Utilizarea produselor în scopurile recomandate de producătorDozarea produsului conform instrucţiunilorUtilizarea produsului respectând modul de aplicare şi condiţiile indicate de prospectRespectarea timpului de acţiune a produselor recomandat de

Citirea şi utilizarea documentelor simple (prospecte ale produselor)

Modul 1- Resurse pentru lucrari de estetica – Clasa a IX-a – Coafor stilist 3

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII,, NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACAU

- dozare- mod de aplicare, timp de acţiune.

producător

4. Conţinutul formării

In vederea dobândirii competentelor vizate de acest modul, vei parcurge următoarele teme de pregătire:

1. Resurse pentru lucrări de frizerie, lucrări de coafură, lucrări de manichiură şi lucrări de pedichiură, lucrări de îngrijiri faciale şi capilare :

1.1- Instrumente- tipuri, lucrări/ operaţii pentru care sunt folosite, părţi componente, materiale din care sunt confecţionate, avantaje şi dezavantaje, corelarea cu caracteristicile clientului şi scopul urmărit, criterii de recunoaştere a calităţii Mânuirea instrumentelor:

- reguli de protecţie a muncii specifice lucrărilor de frizerie, coafură, manichiură, pedichiura - reguli de folosire.1.2 - Aparate- tipuri, lucrări/ operaţii pentru care sunt folosite, părţi componente, materiale din care sunt confecţionate, avantaje şi dezavantaje, corelarea cu caracteristicile clientului şi scopul urmărit, criterii de recunoaştere a calităţii Mânuirea aparatelor electrice:

- norme de protecţie a muncii şi PSI - variante de folosire- reguli de folosire- mod de utilizare.1.3 - Produse- grupe de produse, tipuri, componente principale, acţiune, efecte, corelarea cu caracteristicile clientului şi scopul urmărit, condiţii de păstrare Utilizarea produselor de estetică şi îngrijire:

- instrucţiuni de utilizare pentru produse: prospecte, cataloage, pliante etc.- utilizarea conform scopurilor recomandate- contraindicaţii- precauţii- dozare- mod de aplicare- timp de acţiune.1.4- materiale- tipuri, rol- lenjerie- tipuri, scopul folosirii, condiţii de păstrare.

2. Metode de igienizare a instrumentelor şi aparatelor: - reglementări legale- curăţare- instrumente şi/ sau aparate pentru care se foloseşte, scop, produse şi materiale folosite, mod de realizare - dezinfectare- instrumente şi/ sau aparate pentru care se foloseşte, scop, produse folosite, mod de realizare - sterilizare- instrumente şi/ sau aparate pentru care se foloseşte, scop, produse/aparate folosite, mod de realizare.

3. Reguli de pastrare a instrumentelor în salonul de estetică.

Modul 1- Resurse pentru lucrari de estetica – Clasa a IX-a – Coafor stilist 4

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII,, NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACAU

GLOSAR DE SIMBOLURI

Activitate individuala

Intr-un timp dat, veti avea de realizat individual, o activitate teoretica sau practica.

Documentare

Sunteti solicitati sa parcurgeti textul sau fisa indicate de profesor. Incercati sa retineti cat mai multe notiuni, utile in activitatile ulterioare.

Lucrul pe echipe

Acest tip de activitate este destinat sa va dezvolte abilitatile de lucru in cadrul unei echipe. Participati activ, stabiliti sarcini de lucru egale pentru fiecare membru, utilizati toate abilitatile si cunostintele de care dispuneti si respectati timpul de lucru alocat sarcinii.

Evaluare

Rezolvati cu maxima responsabilitate cerintele din fisa de lucru sau de evaluare distribuita de profesor. Raspunsurile voastre vor fi apreciate cu nota sau calificativ.

Rețineți ! Paragraful insotit de acest semn reprezinta rezumatul

notiunilor prezentate anterior si necesita memorare din partea voastra.

Activitate practica Activitatile astefel marcate au scopul de a va forma

deprinderi practice de utilizare a instrumentelor, aparatelor produselor, materialelor, de realizare a lucrarilor de infrumusetare specifice

Atentie! Respectati indicatiile profesorului sau pe cele din fisa de

lucru. Veti evita astfel, accidentele nedorite.

Tema campionilor Cerinta marcata cu acest simbol reprezinta tema de lucru suplimentara, in

clasa sau acasa. Rezolvarea ei marcheaza succesul cu care ai parcurs o tema sau o secventa de curs.

Modul 1- Resurse pentru lucrari de estetica – Clasa a IX-a – Coafor stilist 5

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII,, NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACAU

GLOSAR DE TERMENI

procedură sau operaţiune - activitate de coafură, machiaj, manichiură, pedichiură, frizerie sau bărbierit; client - persoană care solicită servicii de coafură, machiaj, manichiură, pedichiură, de frizerie sau bărbierit; produs cosmetic - orice substanţă sau preparat care urmează să fie pus în contact cu diverse părţi externe ale corpului uman, precum piele, păr, unghii, buze, cu scopul exclusiv sau principal de a le curăţa, a le parfuma, a le modifica aspectul şi/sau a le proteja ori a le menţine în bună stare; data de minimă durabilitate - data până la care un produs cosmetic, depozitat in condiţii corespunzătoare, continuă să îşi îndeplinească funcţiunile iniţiale fără să pericliteze sănătatea umană, atunci când este folosit în condiţii normale sau raţional previzibile de folosire;eticheta - orice material scris care conţine elemente de identificare a produsului şi, după caz, instrucţiuni de utilizare pentru consumator; ambalaj primar - material care vine în contact direct cu produsul cosmetic, folosit la menţinerea caracteristicilor prescrise ale produsului pe toată perioada de valabilitate; ambalaj secundar – material folosit la protejarea ambalajului primar; perioada după deschidere - perioada de timp în care un produs cosmetic finit poate fi folosit în siguranţă, calculată din momentul primei deschideri a ambalajului primar şi începerii utilizării produsului. curăţare – etapa preliminară obligatorie, permanentă şi sistematică în cadrul oricărei activităţi sau proceduri de îndepărtare a murdăriei (materie organică şi anorganică) de pe suprafeţe (inclusiv tegumente) sau obiecte, prin operaţiuni mecanice sau manuale, utilizându-se agenţi fizici şi/ sau chimici, care se efectuează în saloanele de înfrumuseţare corporală de orice tip, astfel încât activitatea să se desfăşoare în condiţii optime de securitate; dezinfecţie – procedură de distrugere a microorganismelor patogene sau nepatogene de pe orice suprafeţe (inclusiv tegumente), utilizându-se agenţi fizici şi/ sau chimici; substanţă activă – o substanţă sau un microorganism, inclusiv un virus sau o ciupercă (fung), ce are o acţiune generală sau specifică asupra ori împotriva organismelor dăunătoare; produs detergent- dezinfectant – produsul ce include în compoziţia sa substanţe care curăţă şi substanţe care dezinfectează. Produsul are acţiune dublă: curăţă şi dezinfectează; antiseptic – produsul care previne sau împiedica multiplicarea ori inhibă activitatea microorganismelor patogene; sterilizare – operaţiunea prin care sunt eliminate sau omorâte microorganismele, inclusiv cele aflate în stare vegetativă, de pe obiectele inerte contaminate, rezultatul acestei operaţiuni fiind starea de sterilitate.filare – rarirea (subtierea) uniforma a parului;

Modul 1- Resurse pentru lucrari de estetica – Clasa a IX-a – Coafor stilist 6

Alcătuiţi propriul vostru dicţionar. Completaţi glosarul si cu alţi termeni pe care nu ii cunoaşteţi!

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII,, NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACAU

ORGANIZAREA SALONULUI DE INFRUMUSETARE

Fisa de documentare 1

Pentru exercitarea în cele mai bune condiţii a meseriei de frizer, trebuie sa se amenajeze un salon spaţios, luminos, igienic, curat şi aerisit. Noile norme europene

privind organizarea spaţiilor în saloanele de înfrumuseţare, reglementate la noi prin Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice nr. 1136/2007, stabileşte o serie de reguli. Cabinetul trebuie sa aiba incinte separate pentru fiecare dintre urmatoarele activitati:    a) accesul, inregistrarea si asteptarea clientilor;

   b) desfasurarea procedurilor;    c) pastrarea echipamentului, instrumentarului si a articolelor curate, dezinfectate si sterile, in dulapuri separate si inchise, in spatii lipsite de praf si umiditate, la care au acces numai persoanele autorizate;    d) depozitarea echipamentelor si materialelor utilizate pentru curatenie. Pentru urmatoarele activitati trebuie sa existe incinte separate prin usi:    a) epilare, tratament si machiaj cosmetic;    b) pedichiura, manichiura;   c) coafura, manichiura;    d) frizerie, barbierit, manichiura.

Amenajarea si intretinerea spatiilor/suprafetelor Peretii, podelele si tavanele din fiecare camera trebuie sa fie bine intretinute, netede,

lavabile, confectionate din materiale neabsorbante, care sa poata fi usor spalate si curatate, iar culorile acestor suprafete trebuie sa fie deschise.

Suprafetele pe care se desfasoara tratamentele sau cele aflate in zona de sterilizare trebuie sa fie confectionate din materiale neporoase, neabsorbante.

In cazul finisajelor nelavabile, curatarea se face prin aspirare. Incintele trebuie sa fie adecvat luminate cu lumina artificiala si naturala, sa fie bine

ventilate, pentru a se elimina fumul, praful sau vaporii. Cabinetul trebuie sa fie dotat cu grup sanitar, intretinut corespunzator din punct de vedere

igienico-sanitar si bine ventilat. Este obligatoriu sa existe chiuveta pentru spalarea materialelor rezultate ca urmare a

efectuarii procedurilor, precum si chiuveta separata pentru spalarea si dezinfectia mainilor. Se asigura obligatoriu apa potabila curenta rece si calda, in cantitati suficiente, sapun

antibacterian, periuta de unghii si prosop de hartie de unica folosinta sau dispozitive pentru uscarea mainilor.

Cabinetul trebuie sa fie dotat cu trusa sanitara de prim ajutor, usor accesibila, conform prevederilor legale in vigoare.

Temperatura de lucru trebuie sa fie confortabila si sa nu se situeze sub 20°C. Suprafaţa minimă a salonului de frizerie se stabileşte pornind pornind de la premisa că unui

lucrător îi sunt necesari 4mp. pentru desfăşurarea în bune condiţii a lucrului. Trusele de ustensile sunt individulale, iar aprovizionarea, întreţinerea, curăţarea şi

dezinfecţia lor revine fiecărui lucrător în parte.

Modul 1- Resurse pentru lucrari de estetica – Clasa a IX-a – Coafor stilist 7 Amenajarea salonului trebuie să fie pe cât de utilă pe atât de atractivă. Atât mobilierul cât şi toate obiectele trebuie să fie ţinute şi aşezate în ordine. Zilnic, dimineaţa şi seara se va efectua curăţenia ;

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII,, NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACAU

Subliniati cuvintele sau expresiile care se refera la caracteristicile mediului ambiant din salon.

Activitatea de învăţare 1.1

Obiectiv: Aceasta activitate va ajuta sa cunoaşteţi modul de amenajare a salonului de înfrumuseţare, in concordanta cu prevederile legale in vigoare.

Timp de lucru: 1 ora.Lucru în echipă (3- 4 elevi)

1. Citiţi cu atenţie regulile de amenajare şi întreţinere a spaţiilor într-un salon de estetică şi igienă a corpului omenesc prezentate în fişa de documentare. Căutaţi informaţii suplimentare si fotografii ale saloanelor, in reviste de specialitate sau pe internet.

Cerinţe:Consideraţi că grupa voastră de lucru este echipa managerială a unui salon de estetică şi igienă a corpului omenesc. Oferta de servicii a salonului constă în lucrări de coafură, frizerie şi manichiura.

Realizaţi o prezentare Power Point sintetică şi sugestivă prin care să prezentaţi noilor angajaţi, modul de organizare al salonului pe care îl conduceţi, regulile de iluminare, ventilare, temperatură şi asigurare a igienei în spaţiile din salonul vostru.

ATENŢIE!

Respectaţi regulile de realizare a prezentărilor Power Point.

Insotiti prezentarea cu fotografii ale spatiilor din salon.

Susţineţi prezentarea realizată în faţa colegilor voştri. Consideraţi-i membrii colectivului pe care îl conduceţi. Prezentarea trebuie realizată de întreaga echipă.

LUCRARI REALIZATE IN SALONUL DE INFRUMUSETAREModul 1- Resurse pentru lucrari de estetica – Clasa a IX-a – Coafor stilist 8

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII,, NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACAU

Fisa de documentare 2

1. LUCRARI DE FRIZERIE tunsori de damă, bărbăteşti şi pentru copii ; bărbieritul facial şi capilar ; lucrări de bărbi, mustăţi ; spălarea părului ; tratamente capilare, masajul capilar ;

2. LUCRARI DE COAFURA tunsori de damă, clasice si moderne ondulatia pe baza de apa si permanenta a parului ingrijiri capilare (spalarea parului, tratamente capilare, clatiri curative) coafarea parului pigmentarea si depigmentarea parului intinderea parului, aplicarea extensiilor de par

3. LUCRARI DE MANICHIURA-PEDICHIURA manichiura/pedichiura obisnuita manichiura/pedichiura frantuzeasca manichiura/pedichiura fantezie si tehnica lucrari de ingrijire ale mainilor/picioarelor si unghiilor impachetarile cu parafina baia de ulei a unghiilor masajul mainilor si picioarelor

4. LUCRARI DE INGRIJIRI FACIALE SI CAPILARE compresele faciale masajul facial spalarea parului tratamentele capilare masajul capilar manual si electric

Exercitiu Pentru una din lucrarile enumerate mai sus, la alegere, enumera, pe baza cunostintelor tale anterioare, cat mai multe instrumente, aparate, materiale si produse utilizate la realizarea ei. Prezinta colegilor, normele de amenajare a spatiului in care se desfasoara

lucrarea aleasa de tine.Timp de lucru: 10 min.

Lucrarea .....................................................................Instrumente.........................................................................................................................................Aparate................................................................................................................................................Materiale..............................................................................................................................................Produse.................................................................................................................................................

Solicita ajutorul profesorului pentru a-ti completa lista corect.Rezultatul învăţării 1: Alege resursele necesare lucrărilor de estetică

RESURSE UTILIZATE IN LUCRARILE DE FRIZERIE1. INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN LUCRĂRILE DE FRIZERIE

Fisa de documentare 3Modul 1- Resurse pentru lucrari de estetica – Clasa a IX-a – Coafor stilist 9

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII,, NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACAU

a. FOARFECELE DE TUNS este folosit pentru tăierea părului în cadrul realizării tunsorilor bărbăteşti sau de damă. Odată cu extinderea tunsorilor pe păr scurt au apărut modele diferite de foarfece : mai lungi, mai subţiri, cu o lamă cu tăişul drept şi altă lamă cu tăişul crestat ca un fierăstrău (filatorul)Foarfecele de tuns este alcătuit din:

lamele foarfecei , a căror parte interioară se numeşte tăiş articulaţia - locul unde lamele foarfecei se încrucişează şi sunt fixate cu un şurub coada foarfecei -formată din 2 componente prevăzute cu lăcaşuri pentru degete.

 După întrebuinţare, foarfecele vor fi curăţate de păr, uscate pentru a nu rugini, iar din când în când, se vor unge la articulaţii cu câteva picături de ulei. De asemenea este obligatorie dezinfectarea şi sterilizarea lor după fiecare utilizare.

b.  FILATORUL este folosit pentru subţierea volumului şi rărirea uniformă(filarea)a părului.Avantajul folosirii foarfecei de filat este obţinerea de lungimi diferite ale firelor de păr, fără a se forma trepte vizibile.Foarfecele de filat sunt de trei tipuri:

1. foarfeca dinţată fin pe două părţi       -taie, la o închidere, aproximativ o treime din numărul firelor de păr ; este recomandată pentru filarea părului uscat.2. foarfeca de modelat, dinţată doar pe o parte       - taie, la o închidere, aproximativ jumătate din numărul firelor de păr.3. foarfeca de texturat, a cărei dinţi sunt lăţiţi, asemănător unor dăltiţe. -taie aproximativ 90% din volumul şuviţei.

c. BRICIUL (suport de lama) se întrebuinţează la executarea bărbieritului feţei şi capului, la tunsorile plastice, la executarea anumitor faze de operaţii la tunsori şi la lucrările de mustăţi sau bărbi. Briciul este folosit şi de unii coafori care execută cu ajutorul său anumite tunsori moderne. Briciul este alcătuit din două părţi :

Lama care poate fi fixă sau interschimbabilă, este confecţionată din oţel inoxidabil şi în funcţie de tipul ei, este necesară sterilizarea sau schimbarea ei cu o alta.

Mânerul este confecţionat din lemn, os, celuloid, ebonită, metal, material plastic, sidef sau chia argint. El foloseşte la mânuirea şi protecţia lamei.

Şurub care fixează lama de mâner.Briciul este unul din instrumentele care cer o deosebită la mânuire şi igienizare. După fiecare utilizare briciul se dezinfectează şi sterilizează la ultraviolete sau se dezinfectează şi se schimbă lama cu una nouă.Rezultatul învăţării 1: Alege resursele necesare lucrărilor de estetică

INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN LUCRĂRILE DE FRIZERIEFisa de lucru 3.1

Exerciţiu 1: Împreună cu unul dintre colegi, formează o echipă de lucru. Observaţi alcătuirea foarfecei de tuns din imaginea de mai jos!

Modul 1- Resurse pentru lucrari de estetica – Clasa a IX-a – Coafor stilist 10

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII,, NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACAU

Profesorul îţi va pune la dispoziţie o foarfecă de tuns. Identificaţi părţile componente ale foarfecei de tuns.

Atenţie!Vârful şi tăişul foarfecei pot produce răni!

Exerciţiu 2 Împreună cu doi colegi,formează o echipă de lucru! Consultaţi fisa de documentare nr. 3! Analizaţi imaginea de mai jos!

__________________

__________________

Rezolvaţi următoarele cerinţe:a) Identifică cele două tipuri de foarfece de filat. Notează răspunsurile în spaţiile punctate de lângă imagine.

b) Care sunt diferenţele dintre foarfeca de tuns şi foarfeca de filat?Concentrează-te asupra părţii interioare şi a vârfului lamelor!Notează răspunsurile in casuta alăturata.

Rezultatul învăţării 1: Alege resursele necesare lucrărilor de estetică

Fisa de lucru 3.2

c) Realizaţi o scurtă descriere a briciului precizând:- materialul din care este fabricat- părţile componente

Modul 1- Resurse pentru lucrari de estetica – Clasa a IX-a – Coafor stilist 11

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII,, NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACAU

- caracteristicile de construcţie- alte tipuri de brici - caracteristici , efecte obţinute prin folosirea lor.

In spaţiul alăturat casutei, poţi lipi o fotografie ilustrativa pentru descrierea ta.

9 Dacă ai rezolvat sarcina de lucru anterioară înaintea celorlalţi colegi , concentrează-ti atenţia asupra acestui exerciţiu.

Vei afla lucruri interesante!Foarfeca de tuns prezentată în suportul de curs, este una clasică. De curând, au apărut modele noi, care combină în aceeaşi articulaţie mai multe tipuri de foarfece.

Studiază catalogul pus la dispoziţie de profesor sau unul dintre site-urile de pe Internet destinate instrumentelor de frizerie - coafură. Identifica aceste tipuri noi de foarfece! Notează în spaţiul alăturat informaţiile importante! Prezintă colegilor informaţiile selectate!

10

Modul 1- Resurse pentru lucrari de estetica – Clasa a IX-a – Coafor stilist 12

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII,, NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACAU

Rezultatul învăţării 3: Utilizează instrumentele şi aparatele MANUIREA FOARFECELUI DE FRIZERIE Fisa de documentare 4

 Reguli de mânuire a foarfecei de tuns : 

Aşezaţi foarfeca cu vârful spre stânga. Capul şurubului trebuie să fie orientat în jos.Introduceţi degetul mare al mâinii drepte în lăcaşul de jos, iar inelarul în celălalt lăcaş, până la a doua falangă.Puneţi degetul arătător şi cel mijlociu pe partea superioară a cozii foarfecei.Pentru a ţine fix foarfeca şi a o conduce sigur, apăsaţi cu degetele arătător, mijlociu şi inelar pe partea superioară a cozii acesteia.În timpul tunsului, se mişcă uniform doar lama superioară a foarfecei acţionată de degetul mare. Lama inferioară rămâne nemişcată.

Reguli de protecţia muncii la mânuirea foarfecei de tuns : Lucrătorul trebuie să poarte echipamentul de protecţie. Se vor folosi doar instrumente tăioase fabricate din oţel inoxidabil Instrumentele tăioase nu se ţin în buzunar. Înainte de începerea lucrului, instrumentele trebuie verificate. Dacă foarfeca prezintă jocuri în articulaţii, va fi dată la reparat. Instrumentele tăioase vor fi mânuite cu grijă pentru a nu produce răniri lucrătorului, colegilor sau clientului.Instrumentele tăioase nu vor fi manipulate cu mâna udă.

Exercitiu

Consulta normele reglementate prin Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice nr. 1136/2007 si selecteaza-le pe cele referitoare la intretinerea instrumenetelor de frizerie. Noteaza-le in spatiile de mai jos.

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Modul 1- Resurse pentru lucrari de estetica – Clasa a IX-a – Coafor stilist 13

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII,, NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACAU

Rezultatul învăţării 3: Utilizează instrumentele şi aparatele

MANUIREA FOARFECELUI DE FRIZERIE Fisa de lucru 4.1

Exerciţiu

Împreună cu unul dintre colegi, formează o echipă de lucru! Citiţi cu atenţie instrucţiunile de mânuire a foarfecelor de tuns. Realizaţi pas cu pas acţiunile indicate. În timp ce unul exersează, celălalt este

observator şi aduce corecturile necesare. Apoi, inversaţi rolurile.

Important!Dacă foarfeca este acţionată cu toate degetele, ea nu este condusă uniform. Aceasta se va reflecta negativ în calitatea tunsorii.

Continuaţi exerciţiul până când lama superioară acţionată de degetul mare se mişcă uniform, iar lama inferioară rămâne nemişcată.

Atenţie! Respectaţi normele de protecţie a muncii!

Ajutor suplimentar

Pentru a exersa mânuirea foarfecei de tuns: Nu introduceţi prea mult degetul mare în lăcaş, deoarece nu veţi putea manevra foarfeca. Spijiniţi foarfeca închisă, cu lama inferioară, pe arătătorul mâinii stângi.

Cu ajutorul degetului mare, deschideţi şi închideţi foarfeca astfel sprijinită. Trebuie să se mişte doar lama acţionată de degetul mare.

Retrageţi din timp în timp degetul arătător care susţine lama inferioară a foarfecei şi continuaţi să acţionaţi lama superioară cu degetul mare.

Rezultatul învăţării 1: Alege resursele necesare lucrărilor de estetică

Modul 1- Resurse pentru lucrari de estetica – Clasa a IX-a – Coafor stilist 14

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII,, NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACAU

INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN LUCRĂRILE DE FRIZERIEFisa de documentare 5

d. PIEPTENELE se utilizează înainte de spălatul părului, înainte de a executa o tunsoare pentru a descurca şuviţele şi firele de păr, trasarea cărărilor despărţitoare în timpul executării tunsorii şi la finisarea, pieptănarea frizurii sau a coafurii.

Pieptenele este confecţionat din material plastic, corn, os, celuloid, metal, etc. În prezent există foarte multe tipuri de piepteni, cu mâner sau fără mâner, cu dinţi deşi sau rari, fiecare servind unei anumite operaţii. Un pieptene bun trebuie să îndeplinească anumite condiţii:

Să aibă suprafaţa netedă.

Dinţii să nu fie ascuţiţi sau tăioşi.

Să nu electrizeze părul.Să nu se înmoaie la căldură.

Înainte de utilizarea unui pieptene cu dinţi mai ascuţiţi este bine ca acesta să fie frecat pe o bucată de lemn de esnţă moale sau glaspapir.

e. PERIA PENTRU CAP se întrebuinţează frecvent pentru lucrări de frizerie şi coafură, la periatul şi coafatul părului. Periile se confecţionează din păr de porc (cele mai bune), din fibre vegetale şi din materiale plastice sau metalice. Părul periilor este montat pe un suport de diferite forme şi mărimi (cilindric, plat, oval, concav, etc) , dublat de un capac de lemn, metal, celuloid, etc. Părul periilor poate fi mai scurt sau mai lung, tăiat drept sau bombat, fapt ce permite utilizarea diferenţiată a periilor în funcţie de caracteristicile lucrării care trebuie executată

Reguli de igienizare a periilor Periile se păstrează într-o perfectă stare de curăţenie. Se spală din când în când cu apă şi detergent nu înainte de a îndepărta părul reţinut între dinţi cu ajutorul unui pieptene cu dinţii deşi. După curăţare, se clăteşte cu apă curată şi puţin călduţă şi se usucă pe un prosop pluşat. Este interzisă uscarea lângă o sursă puternică de cădură, existând pericolul deteriorării lor.

f. PĂMĂTUFUL este utilizat pentru scuturarea părului căzut la tuns. Este confecţionat din păr lung şi moale, natural sau artificial, montat pe o bucată subţire şi lungă de lemn, metal sau material plastic. Este prevăzut cu un mâner pentru a fi mai uşor manevrat. Se întreţine în acelaşi mod ca celelalte perii. Se recomandă ca frizerul să deţină mai multe pensule, astfel încât să folosească la fiecare client altă pensulă bine dezinfectată.g. PUDRIERA este un recipient din material plastic, metal sau sticlă, prevăzut cu un capac şi în care se păstrează în condiţii igienice pudra ce se foloseşte pe parcursul lucrărilor de frizerie şi coafură. Pudriera poate fi ovală, pătrată, rotundă, de dimensiuni diferite. În ultima perioadă, a apărut o variantă modernă de pudrieră, sub forma unui rezervor special, ataşat de pămătuful pentru scuturat părul.h. PULVERIZATORUL sau stropitorul de păr se confecţionează din metal , sticlă sau material plastic şi

se utilizează la udatul părului.ExercitiuCiteste cu atentie textul de mai sus.Subliniaza cu o culoare materiale din care sunt confectionate si cu o alta culoare, subtipurile instrumentelor descrise. Timp de lucru: 10 min.

Modul 1- Resurse pentru lucrari de estetica – Clasa a IX-a – Coafor stilist 15

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII,, NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACAU

Rezultatul învăţării 3: Utilizează instrumentele şi aparatele

INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN LUCRĂRILE DE FRIZERIEFisa de lucru 5.1

ExercitiuExista o mare varietate de piepteni care se utilizeaza in lucrarile de frizerie-coafura.Observa atent imaginile de mai jos si pentru fiecare, denumeste-l si noteaza scopul pentru care este utilizat.

Poti utiliza portofoliul sau orice alta sursa de documentare.

………………………………………………………..………………………………………………………..

…………………………………………………….

……………………………………………………. ……………………………………………………………..

...............................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

...........................................................................................…………………………………………………………….

Modul 1- Resurse pentru lucrari de estetica – Clasa a IX-a – Coafor stilist 16

EVALUARERealizează un miniproiect cu tema:

,, Resurse utilizate in lucrările de frizerie-coafura,,

Pentru reuşita lucrării, respecta următorii paşi: Documentează-te atent, utilizând mai multe surse de informare

(internet, prospecte, cataloage de produse, reviste de specialitate) Utilizează fisele de documentare primite la clasa Selectează informaţiile utile Adaugă fotografii reprezentative Notează-ti sursele de informare si adaugă la final, bibliografia

PREZINTA COLEGILOR LUCRAREA TA!Timp de lucru: 2 saptamani

SUCCES!

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII,, NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACAU

Rezultatul învăţării 3: Utilizează instrumentele şi aparatele

MÂNUIREA FOARFECEI DE TUNS ÎMPREUNĂ CU PIEPTENULFisa de lucru 5.2

Pe parcursul realizării tunsorilor, foarfeca şi pieptenul se folosesc concomitent. De aceea, este foarte importantă deprinderea mânuirii foarfecei de tuns împreună cu pieptenul.

✄ Exerciţiu 1 Analizează imaginile, citeşte instrucţiunile şi pune-le în practică!

Introdu inelarul mâinii drepte în orificiul superior al foarfecei. Răsuceşte mâna în jos şi ţine foarfeca cu mâna uşor flexată.

Împinge foarfeca spre interiorul palmei. Ia piptenul tot cu mâna dreaptă şi ţine-l cu degetul mare şi cu arătătorul.

Repetă exerciţiul până când vei reuşi, fără efort, să ţii într-o mână foarfeca şi pieptenul împreună.

✄ Exerciţiu 2Prin acest exerciţiu, vei realiza o primă aplicare practică a deprinderii de a

mânui foarfeca de tuns împreună cu pieptenul.Împreună cu doi colegi, formează o echipă de lucru. Veţi juca pe rând rolul observatorului, lucrătorului şi pe cel al clientului. Observatorul va fi foarte atent la miscarile tale si va nota totul intr-o fisa de observatie (fisa de observatie nr.5.3)Citeşte atent instrucţiunile şi observă imaginea.

Având în mâna dreaptă pieptenul şi foarfeca, separă cu ajutorul pieptenelui o şuviţă de păr de 5cm lăţime şi 2cm grosime.

Prinde şuviţa între degetul arătător şi cel mijlociu şi ridic-o perpendicular pe cap.

Trece pieptenul în mâna stângă şi fixează-l între degetul mare şi mijlocul mâinii. Ţine foarfeca în poziţia optimă pentru tuns şi taie vârfurile şuviţei.

Realizează pas cu pas acţiunile indicate. Simulează tăierea părului. Exersaţi până deveniţi siguri pe mânuirea foarfecei împreună cu pieptenul.

Retineti!În timpul mânuirii, pieptenele se ţine strâns în mână, fără însă a se apăsa pe pielea capului. După întrebuinţare, pieptenele se dezinfectează şi se perie de părul mărunţit, de mătreaţă,etc. De asemenea se spală cu apă şi detergent, periindu-se dinţii cu o perie aspră, special destinată acestui scop.

Rezultatul învăţării 3: Utilizează instrumentele şi aparateleModul 1- Resurse pentru lucrari de estetica – Clasa a IX-a – Coafor stilist 17

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII,, NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACAU

MÂNUIREA FOARFECEI DE TUNS ÎMPREUNĂ CU PIEPTENULFisa de observaţie 5.3

Observa atent comportamentul si modul de lucru al colegului tău lucrător, in timpul mânuirii foarfecelui de frizerie împreuna cu pieptenul. Notează toate aspectele in fisa de observaţie. Fii corect si obiectiv! La final, acorda-i o nota!

Numele şi prenumele observatorului……………………………………..

Numele şi prenumele lucrătorului………………………………………...

Numele şi prenumele clientului…………………………………………..

Data……………

Aspecte urmărite Realizat Nerealizat Observaţii

Pregătirea lucrătorului

Aranjarea ergonomică a locului de muncă

Consilierea clientului

Alegerea instrumentelor şi produselor

Executarea lucrării

Respectarea normelor de igiena si protecţia muncii

Mânuirea corecta a instrumentelor

Igienizarea instrumentelor după utilizare

Reorganizarea locului de munca

Observaţii şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii

Nota acordata de observator...................... Verificat, Profesor…………………..

Rezultatul învăţării 1: Alege resursele necesare lucrărilor de estetică

Modul 1- Resurse pentru lucrari de estetica – Clasa a IX-a – Coafor stilist 18

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII,, NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACAU

APARATE UTILIZATE ÎN LUCRĂRILE DE FRIZERIE-COAFURA Fisa de documentare 6

1. MAŞINA DE TUNS se foloseşte la executarea tunsorilor. Concomitent permite şi tăierea părului la lungimi diferite şi în mod egal. Aceste lungimi se pot

obţine folosind aceeaşi maşină, căreia i se ataşează un grătar de tuns conform lungimii dorite. Maşina de tuns este prevăzută cu capete de tăiere de diferite dimensiuni. Pentru ca maşina să funcţioneze cum trebuie şi să asigure tăierea părului în bune condiţii, este necesar ca după folosire să se cureţe şi să fie unsă periodic cu ulei special.

2. USCĂTORUL DE PĂR (FEONUL) este un aparat electric modern, folosit la uscarea părului după spălare sau fricţionarea sa cu loţiuni precum şi la obţinerea unor modele de frizuri sau coafuri moderne bazate mai ales pe onduleuri. Feonurile pot fi de două tipuri :

Rotunde în formă de melc (fig.)Cilindrice construite din material plastic. Acestea sunt mai uşor de manevrat, fiind dotate cu mai multe piese(mufă, pieptene, perie) care, pe lângă faptul că uşurează munca, permit executarea

unor lucrări deosebit de moderne.Feonul este acţionat electric, fiind prevăzut cu un motoraş. Căldura produsă de motor se degajă printr-un orificiu care se află la unul din capetele aparatului. La celălalt capăt se află mânerul, cablul cu ştecherul care se introduce în priză. Uscatorul este prevăzut cu reglaje de temperatura, reglaje de viteza si jet de aer rece la apasarea unui buton si accesorii: MUFA, DIFUZOR, PIESE DINTATE PENTRU MASAJ.

Feonul se manevrează în sens invers sensului pe care o are ondulaţia frizurii urmărită, deoarece jetul de aer cald împinge părul, îl usucă şi îi imprimă mişcarea în această direcţie.

3.APARATELE DE ONDULAT/ ÎNDREPTAT PĂRUL

Sunt utilizate la obtinerea ondulelor respectiv, intinderea parului ondulat. Sunt prevazute cu un maner cu cablu rotativ, maner care se continua cu un cilindru invelit in metal sau ceramica. Pe acesta se ruleaza parul in vederea obtinerii ondulelor. Placa de intins parul are prevazut in loc de cilindru, doua clapete metalice sau de ceramica intre care se fixeaza suvita in vederea intinderii.Aceste aparate produc deshidratarea firului de par ssi de aceea, se folosesc numai impreuna cu un ser de protectie impotriva caldurii.

ExercitiuConsultati revistele si cataloagele de specialitate si identificati si alte aparate utilizate in lucrarile de frizerie-coafura (casca de coafura, climazonul, peria electrica, bigudiurile electrice, sterilizatorul UV etc.). Realizati singuri prospecte si fise de documentare despre acestea. Adaugati-le la portofoliu.

Rezultatul învăţării 3: Utilizează instrumentele şi aparateleModul 1- Resurse pentru lucrari de estetica – Clasa a IX-a – Coafor stilist 19

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII,, NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACAU

MANUIREA APARATELOR UTILIZATE IN LUCRARILE DE FRIZERIE-COAFURAFisa de lucru 6.1

Inainte de inceperea lucrului, cititi cu atentie informatiile din paragraful urmator.

Atentie!Pentru a reduce riscul curentarii, arsurii, focului sau ranirii persoanelor; respectati urmatoarele reguli de folosire al aparatelor:1) Scoateti aparatul din priza imediat dupa folosire.2) Aparatul se foloseste numai in salon si nu va fi lasat nesupravegheat dupa conectarea la priza.

3) Nu se foloseste fara o verificare tehnica, daca firul de alimentare sau stecherul prezinta defectiuni daca a tost trantit sau a cazut in apa si nu se foloseste cu cordon prelungitor.4) Nu trebuie asezat pe o suprafata moale care ar putea bloca orificiile de aerisire iar cordonul de alimentare nu trebuie sa vina in contact cu suprafete fierbinti.5) Aparatele termice folosesc un termostat de precizie care poate fi sensibil la socuri. Din aceasta cauza la pornirea acestor aparate verificati daca temperatura de lucru este in parametrii normali. In caz contrar sistemul termostatic trebuie recalibrat la atelierul de service.6) Nu folositi aparatele defecte sau cu sparte deoarece pot produce accidente si rani.

Exerciţiul 1 - Analizează prospectele aparatelor din laborator, puse la dispoziţia ta de profesor şi asculta recomandările referitoare la folosirea acestora; Aminteşte-ti noţiunile însuşite, referitoare la aparatele utilizate in lucrările de frizerie-coafura. Cerinţa: Eşti un distribuitor de aparate si trebuie sa realizezi o prezentare de produse potenţialilor clienţi. Va trebui sa descrii cat mai corect, caracteristicile, avantajele si modul de utilizare al aparatelor pe care le distribui. Încearcă sa vinzi cat mai multe aparate.

Exercitiul 2 – Consulta mai intati, fisa de lucru inmanata de maistru instructor (fisa de lucru 6.2)Timp de studiu - 5 minute.Alege-ti un coleg de grupa si onduleaza-i parul cu peria si feonul.Timp de lucru: 40 minute.Atentie! Respecta indicatiile de utilizare si normele de igiena si protectia muncii!

Tema pentru acasa Noteaza pe o foaie de hartie, urmarile nerespectarii normelor de igiena si protectia muncii, in cazul utilizarii aparatelor de frizerie-coafura. Ataseaza tema la portofoliu.

Rezultatul învăţării 3: Utilizează instrumentele şi aparatele

Modul 1- Resurse pentru lucrari de estetica – Clasa a IX-a – Coafor stilist 20

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII,, NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACAU

MANUIREA APARATELOR UTILIZATE IN LUCRARILE DE FRIZERIE-COAFURAONDULAŢIA CU FEONUL ŞI PERIA DE COAFAT

Fisa de lucru 6.2

Principiul metodei - Oferă posibilitatea obţinerii coafurilor cu ondule flexibile, mari, conferirea de volum acestora sau întoarcerea vârfurilor şuviţelor.Etape pregătitoare :

- pregătirea materialelor necesare Exercitiu Enumera instrumentele si aparatele necesare ondularii parului. Noteaza-le in spatiile punctate...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Pe părul proaspăt spălat se aplică spuma de volum sau de coafat, se masează uşor pentru a distribui uniform produsul.

- Se separă părul în câmpuri şi se consolidează cu clipsuri.Tehnica de lucru :

Se separă o şuviţă subţire din părul delimitat din zona cefei. Şuvitele se aleg trasând cărări paralele orizontale. Cu peria de coafat se porneşte de la rădăcina părului şi se trage spre vârfuri, rotind-o uşor spre interior sau exterior în funcţie de modul în care se doreşte întoarcerea vârfurilor. Cu feonul cuplat pe cald, se acţionează pe deasupra suviţei, curentul de aer cald însoţind în permanenţă mişcarea periei. Se feonează în acest fel zona cefei, şuviţă cu şuviţă. În acelaşi mod se va feona părul din părţile laterale, respectiv zona de top. Modul în care vor fi rulate şuviţele va ţine cont de coafura dorită. La suviţele orientate cu vârfurile spre interior feonul va fi poziţionat deasupra periei (fig. 6) iar la şuviţele orientate spre exterior feonul se va afla sub porţiunea de păr rulată (fig. 7). Se rulează părul cu o jumătate de rotaţie a periei şi se mai feonează o dată. Mărimea periei folosite depinde de largheţea dorită a ondulelor.

Precauţii : Suviţele rulate se aleg subţiri pentru ca părul să se usuce repede

iar elasticitatea şuviţelor nu va fi astfel estompată. Dinţii periei nu trebuie să fie nici prea rari nici prea deşi pentru

ca părul să cadă în mod egal iar rularea să fie bine imprimată. Răsucirea părului pe perie să fie realizată cu grijă pentru ca vârfurile firelor să nu stea prea

îndepărtate. Distanţa la care trebuie ţinut feonul de păr trebuie să fie una optimă pentru a nu supraîncălzi astfel

părul şi produce deshidratarea lui.

ExercitiuNoteaza aspectele care crezi ca trebuie imbunatatite in lucrarea pe care ai realizat-o astazi. Prezinta-le maistrului instructor si solicita-i ajutorul pentru remedierea lor.

Rezultatul învăţării 3: Utilizează instrumentele şi aparatele

Modul 1- Resurse pentru lucrari de estetica – Clasa a IX-a – Coafor stilist 21

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII,, NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACAU

UTILIZAREA INSTRUMENTELOR SI APARATELOR DE FRIZERIE-COAFURA

Joc de rol

Reamintiti-va regulile de utilizare a aparatelor de coafura!

Grupe de cate 4 elevi.Roluri : 2 lucrători, 2 clienţi . Restul elevilor vor fi observatori.

Nota: observatorii vor nota toate aspectele observate in comportamentul lucrătorilor pe parcursul activităţii. Comentaţi împreuna cu colegii, greşelile observate si mai ales, urmările care pot apărea.

Rezultatul învăţării 4: Foloseşte produsele pentru lucrări de estetică şi îngrijire

MATERIALE ŞI PRODUSE SI MATERIALEUTILIZATE ÎN LUCRĂRILE DE FRIZERIE-COAFURA

Fisa de documentare 7 Pentru executarea lucrărilor de frizerie se utilizează numeroase produse şi materiale,

Modul 1- Resurse pentru lucrari de estetica – Clasa a IX-a – Coafor stilist 22

Lucrătorul nr. 1

Rolul tău va fi al unui lucrător care nu respectă regulile de protecţie a muncii.Vei simula uscarea părului cu feonul.Spală-te pe mâini înainte de începerea lucrării.Fără să te ştergi pe mâini, simulează folosirea feonului.

ATENŢIE!Nu conecta feonul la sursa de curent!

Lucrătorul nr. 2Rolul tău va fi al unui lucrător care nu respectă normele ergonomice şi normele de protecţie a muncii.Vei simula uscarea părului cu foenul şi peria.În timpul lucrului, adoptă poziţia incorectă din imaginea alăturată.

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII,, NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACAU

urmărindu-se scopuri diferite, astfel : Produse utilizate în scop igienic – săpun, şampon, Produse utilizate în scop curativ – şampoane de îngrijire, loţiuni tonice, creme tratament, etc Produse utilizate în scop estetic – briantine, loţiuni de păr, ser luciu pentru par Produse pentru pigmentarea/depigmentarea parului: vopsele de păr, pudra decoloranta, oxidanti Produse pentru finisarea şi fixarea frizurilor – spumă, fixativ, luciu, gel, ceară, ser, etc. Produse utilizate pentru curăţarea şi dezinfecţia instrumentelor şi suprafeţelor Materiale destinate protecţiei lucrătorului şi clientului – prosoape, mantile, cască, şerveţele, guler de protecţie, mănuşi, etc.

PRODUSE PENTRU ÎNGRIJIREA PĂRULUI

Şamponul de păr Balsamul Măştile capilare Uleiurile capilare Loţiunile tonice

Şamponul de păr este un agent de curăţare pentru păr şi pielea capului, ingredientul principal fiind un detergent. In compoziţia şamponelor intră surfactantul principal pentru efectul de spălare, curăţare şi spumare,

surfactantul secundar pentru condiţionare şi aditivii care dau efecte speciale. Şampoanele pot fi găsite sub diferite forme de prezentare: lichide, creme sau paste, aerosoli sau sub formă de pulbere. Marea lor majoritate sunt lichide, transparente sau opace (perlate).Calităţile şamponului nu se limitează la o simplă curăţare: părul trebuie să fie frumos, strălucitor, moale la atingere, suplu, uşor de coafat, fără să se electrizeze, tonic, cu volum etc. Şampoanele sunt de mai multe tipuri în funcţie de natura parului (uscat, gras, deteriorat, decolorat, permanent), de maladiile pielii capului (mătreaţă, dermatita seboreica, psoriazis), de obiceiurile de igienă, vârstă, frecvenţa spălărilor, etc. Şampoanele cosmetice (sau de condiţionare) sunt destinate sa aibă calităţi de îngrijire şi de înfrumuseţare particulare, în funcţie de nevoile firului de păr, strălucire si pieptănare uşoară pentru părul uscat, volum si lejeritate pentru părul gras, îmbunătăţirea aspectului pentru părul fin, supleţe si disciplină pentru părul vopsit sau decolorat. Balsamurile, sunt destinate părului normal, uscat sau foarte uscat şi sunt folosite după fiecare spălare.Măştile capilare sunt creme destinate părului foarte uscat, se folosesc o dată pe săptămână şi sunt lăsate să acţioneze 30 de minute inainte de clătire.Remediază aspectele patologice uşoare ale părului.Uleiurile capilare sunt utilizate de foarte mult timp, ele protejează, lubrefiază şi dau părului un aspect plăcut. Se pot aplica înainte sau după şamponare. Alte produse de conditionare care nu necesită clătire :

loţiunile capilare hidroalcoolice, gelurile non grase, spumele sub formă de aerosoli, brillantinele etc.Având la dispoziţie o gamă largă de şampoane şi produse de condiţionare, îngrijirea părului poate fi facută cu uşurinţă. Tema pentru acasaRealizeaza un catalog cu prospecte ale produselor utilizate in lucrarile de frizerie-coafura. Foloseste ca ghid, clasificarea prezentata la inceputul fisei de documentare. Rezultatul învăţării 4: Foloseşte produsele pentru lucrări de estetică şi îngrijire

ALEGEREA PRODUSELOR PENTRU ÎNGRIJIREÎN FUNCŢIE DE CARACTERISTICILE CLIENTULUI

Studiu de caz

Modul 1- Resurse pentru lucrari de estetica – Clasa a IX-a – Coafor stilist 23

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII,, NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACAU

Activitate individualăTimp de lucru: 40 minute Clienta X (prezentată de evaluator) se confruntă cu problema căderii părului. Consultată de medicul dermatolog nu au fost depistate cauze patologice ale căderii părului. Ea se prezintă în salonul de coafură şi vă solicită să-i recomandaţi produse de îngrijire utile în remedierea acestei probleme. Precizează că în ultima vreme a avut un program de lucru foarte aglomerat şi stresant.Aveţi la dispoziţie următoarele produse:

- şampon pentru părul gras- balsam regenerator- şampon pentru păr vopsit- tratament cu ulei de ricin- şampon împotriva căderii părului- mască pentru păr uscat- produse de styling.

Cerinţe: Analizaţi aspectele care vă vor confirma problema clientei. Selectaţi dintre produsele disponibile, pe cele potrivite problemei clientului. Precizaţi ordinea în care trebuie folosite produsele alese. Motivaţi alegerile făcute. Notaţi toate aceste date în fişa clientei.

Consultă fişa de documentare nr.7.Completeaza fisa de mai jos. Fisa-schema de tratamentNumele clientului……………………………Numele lucratorului………………………...Diagnosticul firului de par…………………………………………………………………………..

Schema de tratament: Produsele alese pentru tratament…………………………………………….....................................

…………………………………………………………………………………………………………… Ordinea folosirii lor…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………… Motivarea folosirii lor……………………………………………………………………...................

…………………………………………………………………………………………………………… ……..…………………………………………………………………………..........................................

Prezintă soluţionarea studiului de caz evaluatorului.

Anexează fişa completată la portofoliul personal.

Rezultatul învăţării 4: Foloseşte produsele pentru lucrări de estetică şi îngrijire

PRODUSELE DE STYLINGFisa de documentare 8

Sunt utilizate în scopul realizării, finisării şi fixării coafurilor. Principalele produse de styling sunt :

Modul 1- Resurse pentru lucrari de estetica – Clasa a IX-a – Coafor stilist 24

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII,, NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACAU

Acţiune: se foloseşte pe păr ud sau umed, înainte de coafare. Ea modelează, dă volum şi menţine într-o oarecare măsură coafura.

Principiu: particulele de spumă îmbracă firul de păr, iar polimerul formează pe măsură ce se usucă, un fel de ,,agrafă chimică” care menţine părul.

Aplicare: Pentru un efect optim, mousse-ul trebuie distribuit uniform pe păr umed iar cantitatea trebuie să fie corespunzătoare lungimii părului.

Acţiune: menţine şi fixează coafura, acţionând în general pe părul uscat

Poate conferi volum acestuia dacă este aplicat înainte de pieptănare.

Principiu: pulverizat pe păr, se distribuie sub formă de picături care alunecă până când întâlnesc două fire unite. Pe măsură ce picăturile se usucă, ele leagă firele de păr şi fixează în acest fel coafura.

Aplicare: prin pulverizare de la o distanţă de 15-30 cm. în funcţie de tipul de fixativ: flexibil, strong, extrastrong.

Acţiune: se poate folosi pe păr ud, umed sau uscat şi are rolul de a crea şi

modela coafura, dându-i volum sau de a textura şi personaliza vârfurile.

Principiu: acţionează similar cu spuma, dar realizează legături mai puternice decât aceasta şi face ca firele să fie mai aliniate. Conferă părului un aspect umed.

Aplicare: se amestecă în palmă puţin gel, apoi se aplică pe păr. Dacă se montează bigudiuri pe un păr umezit în prealabil cu gel, coafura

. rezistă timp îndelungat.

Acţiune:serul se foloseşte la finalul coafurii, în special pe vârfuri, oferind părului luciu şi supleţe. Are proprietăţi antistatice (părul nu se electrizează) şi aplicat pe părul ud, ajută la descurcarea lui.

Principiu: fiind pe bază de silicon, formează o peliculă pe firul de păr şi îi dă un aspect sănătos, ca efect al sigilării cuticulelor.

Aplicare: se aplică pe păr în cantităţi foarte mici, deoarece excesul poate da un aspect de păr gras.

Acţiune: este destinată fixării finale a coafurii, când părul are forma şi volumul necesare. Se foloseşte şi pe un păr gros şi ţepos sau ondulat, greu de aranjat, oferindu-i mai multă textură şi supleţe, astfel devenind mai maleabil.

Modul 1- Resurse pentru lucrari de estetica – Clasa a IX-a – Coafor stilist 25

Spuma de

Fixativul

Ceara de păr

Gelul

Serul pentru

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII,, NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACAU

Principiu:asemănător gelului,conferă părului luciu, însă nu se usucă precum acesta, iar coafura poate fi modificată în decursul zilei.

Aplicare: Se aplică o cantitate mică în palme, după care se trece prin păr sau se pot defini vârfurile şuviţelor. Nu se aplică ceara pe rădăcini sau

pe părul fin.

Spumă pentru definirea buclelor Gelul spray – luciu pentru păr Sprayul pentru volum la rădăcini Crema pentru netezire şi protecţie calorică Sprayul pentru protecţie solară Crema uşoară pentru modelare Masca pentru protecţie solară

Reţineţi! Produsele de styling sunt destinate realizării, finisării, personalizării şi fixării coafurilor. Utilizaţi-le cu moderaţie, exact în scopul pentru care au fost concepute.

Rezultatul învăţării 4: Foloseşte produsele pentru lucrări de estetică şi îngrijire

UTILIZAREA PRODUSELOR DE STYLINGFisa de lucru 8.1

Activitatea 1Realizeaza o coafura simpla, utilizand peria si feonul, in doi pasi:Pasul 1- realizeaza coafura fara sa folosesti vreun produs de stylingPasul 2 – realizeaza aceeasi coafura folosindu-te de urmatoarele produse :spuma de par, fixativ, ceara, ser luciu pentru par.Fotografiaza ambele coafuri. Adauga fotografiile la portofoliu.

Modul 1- Resurse pentru lucrari de estetica – Clasa a IX-a – Coafor stilist 26

Alte produse de styling

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII,, NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACAU

Observa diferentele dintre ele si noteaza-le in spatiile de mai jos.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Activitatea 2Alcătuieste un catalog cu prospecte ale produselor utilizate pentru îngrijirea şi tratamentul părului.Timp de lucru: suficient pentru adunarea şi înregistrarea informaţiilor (ex. o săptămână)Scop: această activitate îţi va oferi posibilitatea completării cunoştinţelor despre tipurile, compoziţia, modul de utilizare şi efectele utilizării produselor de îngrijire.

Sugestii de realizare: Adună cât mai multe prospecte, informaţii, fotografii din revistele de specialitate, magazinele de

cosmetice, farmacii. Poţi ruga familia sau prietenii să te ajute. Citeşte toate informaţiile cuprinse în prospecte sau în materialele consultate. Grupează-le în funcţie de tip şi scopul utilizării (exemplu: produse pentru îngrijirea părului vopsit) Decupează imagini cât mai atractive şi reprezentative pentru fiecare categorie de produse . Combină informaţiile, prospectele şi fotografiile pentru a realiza game de produse ale aceluiaşi

producător. Ordonează-le toate materialele în catalog. Nu uita să adaugi cuprinsul şi sursele de informare. Poţi concepe şi prezenta acest catalog şi în format Power Point.

UTIL : Te poţi inspira în realizarea catalogului tău, din fişa de documentare nr. 7 sau 8.

PREZINTĂ CATALOGUL EVALUATORULUI. ADAUGA-L LA PORTOFOLIU

Rezultatul învăţării 4: Foloseşte produsele pentru lucrări de estetică şi îngrijire

PRODUSELE DE STYLINGFisa de evaluare 8.2

Numele şi prenumele elevului…………………….. Clasa ……………..Data……………….

Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect în formularul de autoevaluare:1. Produsele de styling sunt folosite în scopul:

a. tratării părului deterioratb. realizării, finisării şi fixării coafurilor

Modul 1- Resurse pentru lucrari de estetica – Clasa a IX-a – Coafor stilist 27

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII,, NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACAU

c. combaterii mătreţei2. Spuma de păr se aplică:

a. după coafareb. pe părul uscatc. pe părul umed, înainte de coafare

3. Fixativul poate conferi volum părului dacă este pulverizat:a. după finalizarea coafuriib. de la o distanţă de 30 centimetric. înainte de pieptănare

4. Pentru definirea vârfului şuviţelor de păr se utilizează:a. gelul de părb. apele de părc. luciul de păr

5. La alegerea produsului de styling veţi ţine cont de:a. vârsta clientuluib. efectul pe care doriţi să-l obţineţi după utilizarec. culoarea părului

6. Înainte de întinderea părului cu placa ceramică, veţi aplica pe păr:a. cremă de protecţieb. fixativc. ceară pentru păr

7. Pentru coafarea părului gras nu veţi utiliza:a. fixativb. spumăc. ceară de păr

8. Clătirile cu preparate curative sunt recomandate:a. părului uscatb. părului grasc. părului ondulat chimic

9. Substanţa activă conţinută în şamponul antimătreaţă este:a. seleniulb. keratinac. melanina

Notă: Se acordă câte un punct pentru fiecare răspuns corect. Este posibilă doar o singură variantă de răspuns.Timp de lucru: 20 minute.Rezultatul învăţării 4: Foloseşte produsele pentru lucrări de estetică şi îngrijire

PRODUSELE DE STYLINGFisa de autoevaluare 8.3

Numele şi prenumele elevului…………………….. Clasa ……………..Data……………….

Cerinţe: Notaţi în rubricile tabelului răspunsurile considerate corecte consultându-vă notiţele.

Modul 1- Resurse pentru lucrari de estetica – Clasa a IX-a – Coafor stilist 28

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII,, NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACAU

Bifaţi în rubrica REALIZAT dacă răspunsul vostru a fost corect sau în rubrica NEREALIZAT dacă aţi ales răspunsul greşit.

Adunaţi punctele din rubrica REALIZAT cu 1 punct din oficiu şi calculaţi totalul.

Nr. item Răspuns Realizat Nerealizat Punctaj

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Din oficiu 1 punct

Total

Rezultatul învăţării 1: Alege resursele necesare lucrărilor de estetică

ALEGEREA RESURSELOR IN FUNCTIE DE LUCRAREA EXECUTATAFisa de lucru 8.4

Instrumentele si aparatele se folosesc in funcţie de lucrările ce urmează a fi executate. Activitatea 1 – 10 minute

Vei primi un cos in care se afla instrumente necesare lucrărilor de înfrumuseţare. Timp de 2 min., selectează-le doar pe cele necesare lucrărilor de frizerie. Prezintă-le colegilor pentru a primi confirmarea lor.

Activitatea 2 – 15 minute

Modul 1- Resurse pentru lucrari de estetica – Clasa a IX-a – Coafor stilist 29

Feed- backPunctajul peste 6, obţinut după evaluare/autoevaluare, iţi asigura dobândirea competentei vizate de aceasta unitate de invatare.

FELICITARI!

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII,, NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACAU

Sprijin pentru invatare. Pentru a rezolva acest exerciţiu, reamintiţi-va noţiunile prezentate in fisele de documentare 2,3,5,6,7,8. Aceasta sarcina a constituit tema pentru acasă, primita la ultima ora de curs.Sarcina de lucru:

Completaţi diagramele următoare cu resursele necesare realizării lucrărilor indicate. In casutele comune, marcate cu galben, notează resursele utilizate in ambele lucrări.

Daca vei termina exerciţiul înainte de expirarea timpului, vei avea posibilitatea sa-ti prezinţi rezolvarea in fata colegilor si vei putea deasemeni sa evaluezi modul de lucru al altor 3 colegi, la alegerea ta.

Rezultatul învăţării 1: Alege resursele necesare lucrărilor de estetică

RESURSE UTILIZATE IN LUCRARILE DE FRIZERIE - COAFURA Schema de recapitulare Fisa de lucru 8.5

După ce v-aţi reamintit noţiunile însuşite pana acum, completaţi schema de mai jos, in scopul consolidării principalelor informaţii. Timp de lucru- 40 min. RESURSE UTILIZATE

Modul 1- Resurse pentru lucrari de estetica – Clasa a IX-a – Coafor stilist 30

TUNSOARE DE DAMA

COAFAREA PARULUI

tunsori de damă, bărbăteşti şi pentru copii 

bărbieritul facial şi capilar 

lucrări de bărbi, mustăţi 

LUCRARIDE

FRIZERIE

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII,, NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACAU

...........

Numele si prenumele...........................................................

Data................................

TEST DE EVALUARE SUMATIVA

I. Alegeti raspunsurile corecte, incercuind varianta corespunzatoare: 1. In timpul filarii parului cu foarfecele de filat, suvita este taiata in proportie de aproximativ:a. 50%b. 25%c. 90% 0,5p2. Dintre urmatoarele componente, una nu apartine foarfecei de tuns:a. lamab. dintic. coada 0,5p3. Unul din instrumentele de mai jos este utilizat in lucrarile de coafura:a. briciulb. bigudiurilec. masina de tuns 0,5p

Modul 1- Resurse pentru lucrari de estetica – Clasa a IX-a – Coafor stilist 31

spălarea părului 

LUCRARI DE COAFURA

tratamente capilare, masajul

tunsori de damă, clasice si moderne

ondulatia pe baza de apa si permanenta parului

ingrijiri capilare

coafarea parului

intinderea parului, aplicarea extensiilor de par

pigmentarea si depigmentarea parului

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII,, NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACAU

4. Produsul care se utilizeaza la curatarea parului si pielii capului este:a. vopseaua de parb. balsamulc. samponul 0,5p5. Dupa definitivarea unei tunsori, foarfecele de tuns se pune in :a. buzunarul halatuluib. solutia dezinfectantac. mapa pentru instrumente 0,5p

II. Subliniati din urmatoarea lista de materiale, ustensile si aparate, pe cele utilizate la realizarea unei tunsori de dama:

Bigudiuri, foarfece, brici, masina de tuns, uscator de par, sampon, spuma de barbierit, pieptene de tapat, filator, pieptene de frizerie, mantila, manusi de protectie, vopsea de par, balsam, prosop, decolorant pentru par, perie de coafat, desogen. 1,5p

III. Precizati doua asemanari si trei deosebiri dintre foarfecele de tuns si filator. 1pIV. Asociati notiunile din prima coloana cu cele corespunzatoare din coloana a doua. 1,5p

Ustensile si materiale Lucrari de frizerie-coafura 1.Drot a.barbierit 2.Foarfece b.descurcarea parului 3.Feon c. rarirea uniforma a parului 4.Pieptene d. realizarea tunsorilor 5.Filator e. curatarea parului si pielii capului 6.Brici f. uscarea parului 7.Sampon g. ondularea parului

V. Realizati un eseu cu titlul,, Samponul de par” dupa urmatoarea structura de idei : 2,5p - scopul folosirii produsului- calitatile pe care trebuie sa le aiba un sampon- tipuri de sampoane in functie de scopul pentru care sunt utilizate.

Nota: se acorda un punct din oficiu.Rezultatul învăţării 1: Alege resursele necesare lucrărilor de estetică

RESURSE UTILIZATE IN LUCRARILE DE MANICHIURA-PEDICHIURA

Fisa de documentare 9

Observati cu atentie imaginea alaturata.

Reamintiti-va modul de organizare si principalele lucrari realizate in salonul de manichiura-pedichiura.

1. USTENSILE UTILIZATE IN LUCRARILE DE MANICHIURA-PEDICHIURA

Modul 1- Resurse pentru lucrari de estetica – Clasa a IX-a – Coafor stilist 32

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII,, NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACAU

Forfecuţa pentru unghii Nr.1-are braţe fine, lame de tăiere subţiri şi uşor curbate - se foloseşte la tăierea pieliţei din şanţul periunghial NR.2-are format mic, lame de tăiere ascuţite şi drepte. Se foloseşte la tăierea straturilor cornoase de la vârful falangei.

Cleşte pentru unghiiCleşte mare-are două braţe, unul prevăzut cu un suport de sprijin care asigură stabilitatea. Se foloseşte la tăierea unghiilor şi la scoaterea colţurilor foarte mari.Bisturiul este o lamă din oţel inoxidabil, concavă pe una dintre suprafeţe şi ascuţită la vârf. Sunt de mai multe mărimi si se folosesc la tăierea straturilor cornoase de pe falange, talpa, calcai, la tăierea şi îndepărtarea unghiilor îngroşate, deformate şi prost crescute .

Cuţitaşul (dăltiţă)-un bisturiu foarte ascuţit cu vârful în formă de daltă, se foloseşte la scoaterea colţurilor foarte mari ale unghiilor deformate.

Lancea (săgeata) - are un singur corp, mânerul se continuă cu o lamă care se îngustează la vârf si apoi se lăţeşte (asemănătoare cu un romb cu colţuri), se foloseşte la extragerea bătăturilor adânci pe sau dintre falange.

Pila - lama de oţel are ambele suprafeţe cu striaţii foarte fine şi ascuţite, se foloseşte la pilirea, formarea şi finisarea unghiilor şi în operaţia de scurtare Tipuri de pile:

Diamant pentru unghiile dure Şmirghel pentru unghiile moi, sensibile care se pot rupe

Exerciţiu: Subliniază in textul de mai sus, noţiunile pe care nu le cunoşti. Adaugă-le la glosar.

Rezultatul învăţării 1: Alege resursele necesare lucrărilor de estetică

2. APARATE UTILIZATE IN LUCRARILE DE MANICHIURA-PEDICHIURA

Fisa de documentare 10

Aparat multifuncţional pentru manichiuraAparatul este alcătuit din:- 2 vase rotunde pentru înmuierea unghiilor- perna pentru sprijinirea braţului- aspirator cu 2 viteze - - 2 ventilatoare pentru uscarea gelului- patru lămpi UV pentru uscarea gelului- temporizator reglabil- freza cu diverse accesorii pentru pilirea unghiilor.

Modul 1- Resurse pentru lucrari de estetica – Clasa a IX-a – Coafor stilist 33

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII,, NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACAU

Încălzitorul de parafina

Se utilizează in lucrările de îngrijire ale mâinilor, tratamentul cu parafina. Este prevăzut cu o cuva in care se introduce parafina pentru a fi încălzita si apoi mâinile, in vederea realizării tratamentului. Parafina se foloseşte in scop nutritiv si pentru activarea circulaţiei sanguine.

Sterilizator quartz

Utilizat la sterilizarea instrumentarului de manichiura. Căldura dezvoltata de acest aparat si înmagazinata de cristalele de quartz cu care este umpluta cuva centrala permite sterilizarea cu o înalta acurateţe a instrumentarului.

Atenţie!

Se sterilizează doar instrumentele metalice.

Durata sterilizării este de 10-15 secunde. O durata mai mare, duce in timp la deteriorarea materialelor din care sunt confecţionate instrumentele

Bazinul pentru pedichiura

Este un aparat confecţionat din material plastic dur, este prevăzut cu anexe pentru masaj sub apa si cu orificii prin care se elimina bule de aer si masează talpa.

Atenţie!

Aparatul se dezinfectează după fiecare utilizare, cu produse biocide puternice. Pentru a preveni transmiterea bolilor, pot fi utilizaţi si saci de unica folosinţa special concepuţi.

Rezultatul învăţării 1: Alege resursele necesare lucrărilor de estetică

MATERIALE ŞI PRODUSE UTILIZATE IN LUCRARILE DE MANICHIURA PEDICHIURA

Fisa de documentare 11

Lacul pentru unghii - soluţie obţinută din uleiuri, răşini naturale sau artificiale, derivaţi de celuloza amestecaţi cu un solvent volatil.Se aplică prin pensulare pe unghie într-o peliculă subţire

transparentă, strălucitoare pentru a proteja unghia şi ai conferi un aspect plăcut.Pasta de unghii - are acelaşi amestec ca şi lacul de unghii, dar conţine o proporţie mai mare de substanţe colorantePasta sidef - produs obţinut pe baza aceluiaşi amestec cu lacul, având în compoziţie sidef care îi conferă o strălucire deosebităEterul - se foloseşte la înlăturarea lacului, pastei sau sidefului de pe unghii.Carminul - substanţă dezinfectantă de culoare roşie, se aplică după tăierea pieliţelor din şanţul periunghial;are şi rol estetic.Modul 1- Resurse pentru lucrari de estetica – Clasa a IX-a – Coafor stilist 34

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII,, NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACAU

Vata - material de provenienţă vegetală, se foloseşte pentru aplicarea substanţelor dezinfectante(alcool,apă oxigenată).

Alte materiale si produse

Geluri pentru constructia unghiilor Tratamente Geluri pentru cuticule Lacuri pentru uscare rapida Accesorii, ornamente Sabloane pentru constructia unghiilor Substante dezinfectante si degresante

specifice Pensule pentru manichiura tehnica si

fantezie Betisorul de portocal

Rezultatul învăţării 3: Utilizeaza instrumentele si aparatele

UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DE MANICHIURAFisa de activitate 11.1

Realizarea manichiurii obişnuiteSarcina de lucru: Se formează grupe de lucru în care un elev este lucrător, unul client iar al treilea este observator. Veţi juca pe rând rolurile: client, lucrător, observator.Observatorul – observă comportamentul lucrătorului şi scrie în fişa de observare O clientă – pune numeroase întrebări şi cere executarea unei manichiuri obişnuite Un lucrător – 1) întâmpină clienta - 2) îşi pregăteşte locul de muncă - 3) realizează manichiura obişnuităSchimbaţi rolurile între membrii echipei

FIŞĂ DE OBSERVAREModul 1- Resurse pentru lucrari de estetica – Clasa a IX-a – Coafor stilist 35

EVALUARERealizează un proiect cu tema: ,, Resurse utilizate in lucrările de manichiura-pedichiura,,. Pentru reuşita lucrării, respecta următorii paşi: Documentează-te atent, utilizând mai multe surse de informare (internet,

prospecte, cataloage de produse, reviste de specialitate) Utilizează fisele de documentare primite la clasa Selectează informaţiile utile Adaugă fotografii reprezentative . PREZINTA COLEGILOR LUCRAREA TA!

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII,, NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACAU

Data………………Lucrarea………..Numele elevului lucrător………….

cerinţe da nu observaţiiÎntâmpină clienta

Pregăteşte locul de muncă

Alege instrumentele şi materialele necesare

Respectă tehnica de lucru şi succesiunea operaţiilor în realizarea manichiurii obişnuite

Profesor,

Numele si prenumele elevului………………………………………Data……………………………

TEST DE EVALUARE

I. Raspundeti urmatoarelor cerinte:

1. Completaţi coloana I a tabelului următor indicând ordinea executării operaţiilor în cadrul manichiurii obişnuite.2. Completaţi coloana a III a cu materialele şi ustensilele necesare operaţiei înscrise în coloana a II a.

I. Ordinea executării

II. Operatiile executarii manichiurii III. Materialele si ustensilele necesare

Se pileşte unghia pentru o formă definitivă.Degajarea lunulei.

Modul 1- Resurse pentru lucrari de estetica – Clasa a IX-a – Coafor stilist 36

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII,, NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACAU

Scoaterea degetelor din şampon.Retuşarea părţii laterale a unghiei.Tăierea pieliţei.Se taie unghia în lungime şi apoi în lăţime.Se dezlipesc din nou pieliţele din jurul unghiei.Ştergerea degetelor.Desprinderea pieliţelor din şanţul perunghial.Curăţarea şanţului perunghial.Introducerea degetelor în şampon.Eliminarea lacului vechi de pe unghii.Aplicarea carminului.Dezinfectarea degetelor.

II. Enumerati operatiile pregatitoare realizarii unei manichiuri.Descrieti modul in care se realizeaza dezinfectia si sterilizarea ustensilelor folosite .

Modul 1- Resurse pentru lucrari de estetica – Clasa a IX-a – Coafor stilist 37

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII,, NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACAU

Modul 1- Resurse pentru lucrari de estetica – Clasa a IX-a – Coafor stilist 38