17
1 1 Resurfacing – proteser Tina Strømdal Wik Ass.lege, PhD-student Ortopedisk avdeling 2

Resurfacing – proteser - NTNUfolk.ntnu.no/janove/medbib/stolav/fredagsforelesning... · 2009-03-06 · Sammenligne deformasjonsmønsteret i collum og proksimale femur etter innsetting

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Resurfacing – proteser - NTNUfolk.ntnu.no/janove/medbib/stolav/fredagsforelesning... · 2009-03-06 · Sammenligne deformasjonsmønsteret i collum og proksimale femur etter innsetting

1

1

Resurfacing – proteser

Tina Strømdal WikAss.lege, PhD-studentOrtopedisk avdeling

2

Page 2: Resurfacing – proteser - NTNUfolk.ntnu.no/janove/medbib/stolav/fredagsforelesning... · 2009-03-06 · Sammenligne deformasjonsmønsteret i collum og proksimale femur etter innsetting

2

3

4

Birmingham HR

Page 3: Resurfacing – proteser - NTNUfolk.ntnu.no/janove/medbib/stolav/fredagsforelesning... · 2009-03-06 · Sammenligne deformasjonsmønsteret i collum og proksimale femur etter innsetting

3

5

Smith-Petersen Mould arthroplasty

Kasus 1: Etter 56 år Kasus 2: Etter 46 år

6

Kasus 3: etter 53 år

Page 4: Resurfacing – proteser - NTNUfolk.ntnu.no/janove/medbib/stolav/fredagsforelesning... · 2009-03-06 · Sammenligne deformasjonsmønsteret i collum og proksimale femur etter innsetting

4

7

Andre generasjons resurfacing proteser: Metall caput mot polyetylen acetabularkopp

8

DePuy ASRTM Smith & Nephew

Birmingham Hip replacement

Wright Conserve

Page 5: Resurfacing – proteser - NTNUfolk.ntnu.no/janove/medbib/stolav/fredagsforelesning... · 2009-03-06 · Sammenligne deformasjonsmønsteret i collum og proksimale femur etter innsetting

5

9

0

20

40

60

80

100

120

2004 2005 2006 2007

Birmingham HR

DePuy ASR

Nasjonalt Register for Leddproteser, 2008

Antall resurfacing-proteser i Norge

10

Overlevelse av resurfacingprotesen

• 98% etter 5 år (BHR)

• 95.7% etter 8 år (BHR)

• 98.2% etter 5 år (Conserve® Plus, sementert stamme)

• 94.4% etter 5 år (Conserve® Plus, usementert stamme)

Page 6: Resurfacing – proteser - NTNUfolk.ntnu.no/janove/medbib/stolav/fredagsforelesning... · 2009-03-06 · Sammenligne deformasjonsmønsteret i collum og proksimale femur etter innsetting

6

11

Australias hofteleddregister

12

Page 7: Resurfacing – proteser - NTNUfolk.ntnu.no/janove/medbib/stolav/fredagsforelesning... · 2009-03-06 · Sammenligne deformasjonsmønsteret i collum og proksimale femur etter innsetting

7

13

Funksjon etter resurfacing?

• Mont et al 2007: Ganganalyse. Pasienter med resurfacing protese går raskere og mer normalt enn de med standard totalprotese

• Lavigne 2008: Høyere grad av intensitet og sportsaktivitet blant resurfacing opererte pasienter sammenlignet med standard totalproteser (randomisert studie) – men mindre forskjeller enn forventet.

• Wylde et al 2008: Ingen forskjell i sportsaktivitet etter operasjon med resurfacing eller standard totalprotese

14

Kirurgisk teknikk for resurfacingproteser

• Posterolateral eller lateral tilgang kan kirurgen velge selv

Page 8: Resurfacing – proteser - NTNUfolk.ntnu.no/janove/medbib/stolav/fredagsforelesning... · 2009-03-06 · Sammenligne deformasjonsmønsteret i collum og proksimale femur etter innsetting

8

15

• 5-10 graders valgus posisjon relativ til collums senterakse

• Unngå ”notching”

16

Page 9: Resurfacing – proteser - NTNUfolk.ntnu.no/janove/medbib/stolav/fredagsforelesning... · 2009-03-06 · Sammenligne deformasjonsmønsteret i collum og proksimale femur etter innsetting

9

17

18

• Tynn sementmantel, som regel høyviskøs sement

• Usementert ”guiding pin”

• Unngå eksponering av reamet bein

Page 10: Resurfacing – proteser - NTNUfolk.ntnu.no/janove/medbib/stolav/fredagsforelesning... · 2009-03-06 · Sammenligne deformasjonsmønsteret i collum og proksimale femur etter innsetting

10

19

Komplikasjoner ved Resurfacing

• Postoperativ collumfraktur (typisk ved 2 mndr)

• Løsning av komponenter

• Metall-ioner?

20

Vail et al. JBJS-Am 2008

postoperativ collumfraktur

Page 11: Resurfacing – proteser - NTNUfolk.ntnu.no/janove/medbib/stolav/fredagsforelesning... · 2009-03-06 · Sammenligne deformasjonsmønsteret i collum og proksimale femur etter innsetting

11

21

• Kirurgiske

– Notching

– Lack of seating

– Varus-orientering

Risikofaktorer for postoperativ collumfraktur

• Pasientrelaterte

– Overvekt

– Kvinnelig kjønn

– Høy alder

– Anatomiske avvik

• Biomekanisk faktor ved protesen?

2004

22

ENDRET DEFORMASJONSMØNSTER I COLLUM FEMORIS ETTER INNSETTING AV

RESURFACING PROTESE

Wik TS, Østbyhaug PO, Klaksvik J, Aamodt A. Nasjonalt kompetansesenter for ortopediske implantat,

Ortopedisk avdeling, St Olavs Hospital

Page 12: Resurfacing – proteser - NTNUfolk.ntnu.no/janove/medbib/stolav/fredagsforelesning... · 2009-03-06 · Sammenligne deformasjonsmønsteret i collum og proksimale femur etter innsetting

12

23

Hensikt

Sammenligne deformasjonsmønsteret i collum og proksimale femur etter innsetting av en resurfacing protese (DePuy ASRTM) med deformasjonsmønsteret for intakt femur

24

Strain = deformasjon:Belastet femur komprimeres på medialsiden, og strekkes på lateralsiden

Bakgrunn

Positiv strainNegativ strain

Page 13: Resurfacing – proteser - NTNUfolk.ntnu.no/janove/medbib/stolav/fredagsforelesning... · 2009-03-06 · Sammenligne deformasjonsmønsteret i collum og proksimale femur etter innsetting

13

25

Ved for lite strain:

Beinresorbsjon

Bakgrunn

26

Bakgrunn

stress

strain

elastisk deformasjon

fraktur

plastisk deformasjon

Fritt etter Mow & Huiskes 2005

Ved for mye strain: Fraktur

Page 14: Resurfacing – proteser - NTNUfolk.ntnu.no/janove/medbib/stolav/fredagsforelesning... · 2009-03-06 · Sammenligne deformasjonsmønsteret i collum og proksimale femur etter innsetting

14

27

Metode

Antall bein: 13Antall strekklapper:10

28

Metode

Page 15: Resurfacing – proteser - NTNUfolk.ntnu.no/janove/medbib/stolav/fredagsforelesning... · 2009-03-06 · Sammenligne deformasjonsmønsteret i collum og proksimale femur etter innsetting

15

29

Resultat

30

Resultat

* *

* = p<0.005

Page 16: Resurfacing – proteser - NTNUfolk.ntnu.no/janove/medbib/stolav/fredagsforelesning... · 2009-03-06 · Sammenligne deformasjonsmønsteret i collum og proksimale femur etter innsetting

16

31

Resultat

Antatt kritisk verdi:4000

Antatt kritisk verdi:2500

32

Klinisk relevans

• Endringen i deformasjonsmønster i lårhalsen er relativt liten, og vil sannsynligvis ikke alene være årsak til collumfraktur

• Sett i sammenheng med pasientfaktorer og kirurgiske faktorer, kan resurfacingprotesen i seg selv bidra til økt risiko for collumfraktur

Page 17: Resurfacing – proteser - NTNUfolk.ntnu.no/janove/medbib/stolav/fredagsforelesning... · 2009-03-06 · Sammenligne deformasjonsmønsteret i collum og proksimale femur etter innsetting

17

33

Takk for oppmerksomheten!