of 11 /11
Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe din zona Casei Ventura din municipiul Botoşani în vederea amenajării Muzeului Etnografic al Judeţului BotoşaniConsiliul Judeţean Botoşani

Restaurarea Casei Ventura din Municipiul Botoşani

  • Upload
    rrapl

  • View
    143

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe din zona Casei Ventura din municipiul Botoşani în vederea amenajării Muzeului Etnografic al Judeţului Botoşani

Text of Restaurarea Casei Ventura din Municipiul Botoşani

Page 1: Restaurarea Casei Ventura din Municipiul Botoşani

Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe din

zona Casei Ventura din municipiul Botoşani în vederea amenajării Muzeului Etnografic al Judeţului Botoşani”

Consiliul Judeţean Botoşani

Page 2: Restaurarea Casei Ventura din Municipiul Botoşani

• Buget: 10.415.177,53 lei• Sursă de finanţare: Programul Operaţional Regional 2007-

2013 AXA PRIORITARĂ 5. Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului vizează sprijinirea valorificării unor importante categorii de resurse turistice culturale şi naturale prin promovarea turismului românesc, Perioadă de desfăşurare: 25 iunie 2010 – 24 noiembrie 2012 (29 luni)

• Locaţii: monumentul istoric „Casa Ventura” , a Muzeului Judeţean Botoşani

• Responsabil implementare: Consiliul Juedeţean Botoşani

Page 3: Restaurarea Casei Ventura din Municipiul Botoşani

Obiective

• Obiectivul general: Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural din

judeţul Botoşani, în vederea includerii acestuia în circuitul turistic şi promovarea lui pentru atragerea turiştilor, contribuind astfel la creşterea potenţialului turistic şi a gardului de atractivitate a regiunii

• Obiective specifice: 1. Restaurarea patrimoniului cultural local reprezentat de

monumentul istoric „Casa Ventura” în vederea punerii în valoare a clădirii sub aspect structural, funcţional şi arhitectural

Page 4: Restaurarea Casei Ventura din Municipiul Botoşani

Obiective

2. Sistematizarea, valorificarea şi dotarea spaţiilor disponibile din incinta „Casei Ventura”, în vederea amenajării Secţiei de Etnografie a Muzeului Judeţean Botoşani şi introducerii acesteian circuitul turistic judeţean şi regional

3. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurilor conexe „Casei Ventura” în vederea facilitării accesului la cele două instituţii culturale din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani

Page 5: Restaurarea Casei Ventura din Municipiul Botoşani

Activităţi şi resurse

1.Realizarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, a Proiectului Tehnic de Execuţie 2.Realizarea managementului de proiect (pe întreaga perioadă de implementare)Subcontractor: S.C. Avensa SRL Iaşi3.3.Restaurarea şi valorificarea durabilă a „Casei Ventura” şi modernizarea infrastructurilor conexe3.Achiziţionare dotări si echipamente tehnologice pentru echiparea „Casei Ventura” Botoşani4. Publicitate şi informare 5. Monitorizarea şi evaluarea proiectului

Page 6: Restaurarea Casei Ventura din Municipiul Botoşani

Beneficiari şi grupuri ţintăGrupul ţintă

• turişti extraregionali, constituit din tineri şi adulţi care practică turismul neorganizat

• turişti de grup şi familie (turism cultural, ecleziastic sau de agrement în Regiune)

• turişti şi excursionişti intraregionali (din judeţele învecinate Iaşi şi Suceava si din judeţele Bacău, Vaslui şi Neamţ)

Beneficiarii direcţi• persoane venite în scop de turism ecleziastic/cultural sau care

tranzitează zona• persoane fizice şi juridice din municipiul şi judeţul Botoşani,

din Regiunea Nord-Est, din ţară şi din străinătate, interesaţi de servicii de turism cultural

Page 7: Restaurarea Casei Ventura din Municipiul Botoşani

Beneficiari şi grupuri ţintă• grupuri de preşcolari, şcolari, studenţi organizaţi în vederea

vizitării de muzee, obiective de patrimoniu cultural, religios• persoane fizice interesate de cursurile Şcolii Populare de Artă• cadrele didactice şi nedidactice, specialişti, instructori angajaţi

la Şcoala Populară de Arte şi Meserii care funcţionează în incinta „Casei Ventura”

• angajaţii Secţiei de Etnografie a Muzeului Judeţean Botoşani, care va funcţiona în spaţiile clădirii „Casa Ventura” restaurată şi modernizată

• echipa de implementare a proiectului• angajaţii firmelor care au fost subcontractate pentru

implementarea proiectului

Page 8: Restaurarea Casei Ventura din Municipiul Botoşani

Rezultate

1667 mp suprafaţă de patrimoniu cultural şi turistic reabilitată 1280 mp suprafaţă spaţii verzi şi amenajări peisagistice, căi de acces pietonal şi auto reabilitate 6 locuri de parcare realizate 674 dotări şi 115 echipamente tehnologice achiziţionate produse promoţionale şi de vizibilitate realizate: pliante, afişe, mape, pagină web, banner, inserţii radio şi presă, autocolante, panou temporar şi placă permanentă, 2 conferinţe de presă 6 rapoarte de audit.

Page 9: Restaurarea Casei Ventura din Municipiul Botoşani
Page 10: Restaurarea Casei Ventura din Municipiul Botoşani
Page 11: Restaurarea Casei Ventura din Municipiul Botoşani