Resenja Za Zavrsne Radove

Embed Size (px)

Citation preview

 • ELEMENTI ESSENZIALI DELLIMMAGINE MAPEI

  Pantone 300

  C 100% M 44% Y 0% K 0%

  R 0% G 113% B 185%

  Ral 5017

  ADESIVI SIGILLANTI PRODOTTI CHIMICI PER LEDILIZIA

  www.mapei.com

  www.mapei.com

  ADESIVI SIGILLANTI PRODOTTI CHIMICI PER LEDILIZIA

  ADESIVI SIGILLANTI PRODOTTI CHIMICI PER LEDILIZIA

  www.mapei.com

  www.mapei.com

  ADESIVI SIGILLANTI PRODOTTI CHIMICI PER LEDILIZIA

  Re{enja zazavr{ne radove

 • saDraj

  I.

  II.

  III.

  IV.

  V.

  VI.

  II.

  III.IV. V.

  HIDROIZOLACIJApostojeih objekata

  I.

  HIDROIZOLACIJAnovih objekata

  POLAGANJE KERAMIKIH PLOICAu unutranjim prostorijama

  POLAGANJE KERAMIKIH PLOICAu unutranjim vlanim i otvorenim prostorima

  POLAGANJE TEKSTILNIH, PVCI CV OBLOGA

  POLAGANJE PARKETA

  VI.

  2 3

 • I.

  HIDRO-IZOLACIJEPOSTOJEIH OBJEKATA

  1. IDROSILEX PRONTO hidroizolacioni premaz2. Holker izraen vodonepropustnim cementnim

  malterom uz dodatak IDROSILEX-a3. Temeljna AB ploa4. Sloj mravog betona5. AB zid6. Zemljani nasip

  1.

  4.

  3.

  2.

  5.

  6.

  4 5

 • II.

  HIDRO-IZOLACIJENOVIH OBJEKATA

  1. Temeljna AB ploa2. MAPEPROOF bentonitna vodonepropusna

  tkanina2a. MAPELASTIC SMART fleksibilna membrana

  za hidroizolaciju3. IDROSTOP profil4. AB zid4a. Betonski zid5. Sloj mravog betona6. Zemljani nasip

  1.

  2.3.4.

  5.

  6.

  6.

  2a. 4a.

  1. 5.

  2.

  MAPEPROOF SISTEM

  6 7

 • III.

  POLAGANJE KERAMIKIH PLOICA U UNUTRANJIM SUVIM PROSTORIJAMA

  1. Obloga od keramikih ploica2. MAPESIL AC silikonska masa za zaptivanje

  dilatacijskih spojeva i PRIMER FD osnovni premaz

  3. ULTRACOLOR PLUS masa za fugovanje za fuge irine od 2 do 20 mm

  4. KERABOND T ili ADESILEX P9 lepak za ploice5. TOPCEM cementni estrih za brzo izvoenje6. PE folija7. Zvuna / toplotna izolacija8. Nosea AB ploa9. Zid

  8 9

 • IV.

  POLAGANJE KERAMIKIH PLOICA U UNUTRANJIM VLANIM I OTVORENIM PROSTORIMA

  1. Obloga od keramikih ploica2. MAPESIL AC silikonska masa za zaptivanje

  dilatacijskih spojeva i PRIMER FD osnovni premaz3. ULTRACOLOR PLUS masa za fugovanje za fuge

  irine od 2 do 20 mm4. KERAFLEX lepak za keramike ploice5. MAPELASTIC fleksibilna membrana za

  hidroizolaciju6. MAPEBAND gumena traka7. TOPCEM cementni estrih za brzo izvoenje8. PE folija9. Zvuna / toplotna izolacija10. Nosea AB ploa11. NIVOPLAN sa dodatkom PLANICRETE12. Zid

  12.

  10 11

 • V.

  POLAGANJE PARKETA

  1. Parket2. ULTRABOND P913 2K lepak za parket3. ULTRAPLAN ECO masa za izravnavanje4. PRIMER G osnovni premaz 5. TOPCEM cementni estrih za brzo izvoenje6. PE folija7. Zvuna / toplotna izolacija8. Nosea AB ploa9. Omalterisan zid

  12 13

 • VI.

  POLAGANJE TEKSTILNIH, PVC I CV OBLOGA

  1. Tekstilna, PVC i CV obloga2. ROLLCOL lepak za vinilne , tekstilne podne

  i zidne obloge3. ULTRAPLAN ECO masa za izravnavanje4. PRIMER G osnovni premaz5. TOPCEM cementni estrih za brzo

  izvoenje6. PE folija7. Zvuna / toplotna izolacija8. Nosea AB ploa9. Omalterisan zid

  14 15

 • Detaljne informacije moete nai u tehnikom listu na sajtu www.mapei.rs

  ili na Broj telefona (011) 30 46 981

  ADESILEX P9

  OpisADESILEX P9 je:poboljani lepak na cementnoj bazi sa

  dobrom poetnom vrstoom prianjanja, produenim otvorenim vremenom i bez klizanja na vertiklanim povrinama (za nanose debljine do 5 mm) u klasi c2te

  sivi ili beli prah, koji se sastoji od cementa, peska fine granulacije, sintetikih smola i specijalnih dodataka

  kada se pomea s vodom lako se nanosi, tiksotropan je i ovrava bez znaajnijeg skupljanja

  Podruje upotrebelepljenje svih vrsta mozaika, keramikih ploica i porculaniziranog

  gresa na spoljanje i unutranje podove, zidove i plafone. primeren za takasto lepljenje izolacionih materijala, kao to su

  ekspandirani polistiren, kamena i staklena vuna, heraklit (drvo-cementne ploe), ploe za zvunu izolaciju itd.

  Priprema podloge:sve podloge mora da budu ravne, vrste i iste, bez nevezanih delova,

  ulja, masnoe, boje, voska itd. cementne podloge ne bi smele da se skupljaju posle polaganja keramikih ploica.

  Priprema meavine:pomeajte u istoj posudi aDesileX p9 sa istom vodom dok ne dobijete

  glatku pastu bez grudvica. ostavite meavinu da odstoji oko 5 minuta, zatim opet promeajte i meavina je spremna za upotrebu. koristite 29-31 delova vode na 100 delova (7,3-7,8 litara vode na 25 kg praha) aDesileX p9. ovako izmean, aDesileX p9 ima vreme upotrebe oko 8 sati.

  1,3 kg/ m2 po mm debljine

  nanosa

  Potronja

  + 35c+ 5c

  Temperatura kod ugraivanja

  metalna nazubljena

  lopatica

  Alat za nanoenje

  26 -28 delova vode na

  100 delova adesilex p9

  Odnos meanja

  priblino 8 sati

  Rok upotrebe meavine

  nakon 24 sata

  Prohodnost

  vodom

  ienje alata

  cementni lepak Visokih performansi Za ploice unutra napolju

  Nanoenje:nanesite aDesileX p9 na podlogu, odgovarajuom nazubljenom

  lopaticom. Da bi postigli dobru prionjivost na podlogu, nanesite najpre tanki sloj aDesileX p9, koristei glatku stranu lopatice. odmah nakon toga, nanesite potrebnu debljinu aDesileX p9, koristei odgovarajuu nazubljenu lopaticu, zavisno od vrste i veliine ploica (vidi potronja).

  Za spoljanje podove i zidove od keramikih ploica i kada se primjenjuje u bazenima i rezervoarima napunjenim vodom, nanesite lepak na poleinu ploice kako ne bi ostalo praznina.

  Polaganje ploicaploice ne treba da se vlae pre polaganja. samo kod vrlo

  pranjavih poleina ploica preporuuje se da se urone ploicu u istu vodu. kod polaganja ploicu treba vrsto pritisnuti, da bi lepak potpuno prekrio ploicu.

  ienje:alat i posude treba dobro oprati

  vodom dok je aDesileX p9 jo sve, a povrine treba obrisati vlanom krpom pre nego to se lepak osui.

  Praktini saveti:ne nanosite na porozne ili

  premazane betonske zidove.ne nanosite na zidove ili podove

  koji su izloeni jakom savijanju ili vibracijama

  ne nanosite na metalne povrine.ne koristite za oblaganja gde se

  trai debljina lepka vea od 5 mm.

  12 meseci

  Rok upotrebe proizvoda

  A

  B

  C

  D

  EN 12004

  EN 12004

  A

  B

  C

  D

  EN 12004

  EN 12004

  16 17

 • Detaljne informacije moete nai u tehnikom listu na sajtu www.mapei.rs

  ili na Broj telefona (011) 30 46 981

  IDROSILEX PRONTO I IDROSILEX

  Opis:IDROSILEX PRONTO je:hidroizloacioni premaz za zaptivanje od

  prodora vlage ili vode do pritiska od 1 barasuva meavina u prahu, pripremljena na

  bazi cementnog veziva, odabranih punioca i specijalnih smola

  pakuje se u vreama od 25 kg

  IDROSILEX je sredstvo za postizanje vodonepropusnosti cementnih maltera. proizvod na bazi vodonepropusnih dodataka, raspoloiv u tenosti i prahu. teni idrosilex pakuje se u posude od 25kg i 6kg. idrosilex u prahu pakuje se u kutije od 1kg.

  Podruje upotrebe:primeri zaptivanja:spoljanji i unutranji zidovi u podrumskim prostorimavlani prostori, bazeni i rezervoariotvori za liftovevodeni kanalitemeljni zidovi

  Priprema podloge:povrina koju ete obraivati mora biti potpuno ista i vrsta bez praha, ostataka oplatnih ulja, masnoe, soli, re, cementnog mleka i slabo vezanih delova betona ili maltera. eventualne pukotine u podlozi zapunite, mehaniki oteena mesta sanirajte s mapeGrout sanacionim malterima. tako pripremljenu podlogu navlaite vodom i priekajte da suvina voda ispari ili je uklonite sunerom ili izduvajte vazdunim kompresorom. podloga mora biti povrinski osuena i dubinski vlana.

  Priprema cementnog maltera za izradu holkera:Dodajte iDrosileX u prahu smesi suvog cementa i peska i zatim pomeajte s vodom u homogenu masu. (2-4 kg na 100 kg cementa)

  1,6 za 1 mm nanosa

  Potronja

  + 35c+ 5c

  Temperatura kod ugraivanja

  pri temperaturi +20c 2 sata

  Rok upotrebe meavine

  etka, lopatica, pric

  Alat za nanoenje

  od 5 do 24 sata

  Vreme izmeu dva nanoenja

  vodom

  ienje alata

  12 meseci

  Rok upotrebe proizvoda

  VoDonepropusni hiDroiZolacioni premaZ unutra napolju

  teni iDrosileX razredite u vodi i tako pripremljenu meavinu dodajte suvoj meavini cementa i peska.(3-5 kg na 100 kg cementa)

  Priprema meavine:s obzirom na nain primene i eljenu konzistenciju (tabelu) u istu posudu sipajte odgovarajuu koliinu iste hladne vode. uz sporije meanje dodajte iDrosileX pronto, do postizanja homogene mase bez grudvi koju posle 10 minuta sazrevanja jo jednom temeljno izmeate i ugradite u vremenu za primenu.

  Nanoenje:moe se nanositi kao premaz etkom ili kao malter lopaticom. Za nanoenje etkom preporuuje se nanoenje u 2-3 sloja. meu pojedinim nanoenjima priekajte min. 5-6 sati a ne vie od 24 sata. nanoenje prvog sloja mora vrlo dobro da penetrira u podlogu a posebno obratite panju na ugaone spojeve i t.z.v. holkere. kod nanoenja lopaticom se preporuuje prethodna izvoenje prijanjajueg sloja etkom.

  ienje:alat i ruke odmah nakon izvedenih radova operite vodom. Vezan

  materijal moete odstraniti samo mehaniki.

  Praktini saveti:ne koristite za sanaciju vlage u unutranjim prostorima (koristite

  isuujue maltere, omoguite ventilaciju ili izvedite odgovarajuu izolaciju)

  ne nanosite na podloge od gipsa, gips-kartonskih ploa, plastinih maltera, lakiranih zidova, iverice, presovanih i azbestno-cementnih ploa

  ne meajte sa cementom ili drugim puniocimane koristite na deformabilnim

  (fleksibilnim) povrinamane koristite na podlogama, koje

  povrinski pokazuju stojeu voduu sluaju nanoenja na cementne

  podloge sa slabijim prianjanjem oplemenjujte dodavanje planicrete (1 2 l na vreu)

  nain primene

  koliina dodate vode u litrima

  na vreu od 25 kg

  lopaticom 5,5 6,0

  etkom 6,0 6,25

  pricanjem 6,25

  18 19

 • Detaljne informacije moete nai u tehnikom listu na sajtu www.mapei.rs

  ili na Broj telefona (011) 30 46 981

  netopivo

  Topivo u vodi

  + 40c+ 10 c

  Temperatura pri nanoenju

  nakon 24 sata: oko 45%nakon 2 dana: oko 70%nakon 3 dana: oko 82%nakon 7 dana: oko 120%

  irenje u vodi

  do 5 atm

  Vodonepropusnost

  12 meseci

  Rok upotrebe proizvoda

  hiDrofilna ekspanDirajua Gumena traka napolju

  IDROSTOP

  Opis:IDROSTOP je:hidrofilna ekspandirajua gumena traka za

  vodonepropusne radne spojeve;mekana savitljiva traka na osnovi akrilnog

  polimera za stvaranje vodonepropusnih radnih spojeva do hidraulikog pritiska od 5 atm;

  pakovan u kartonske kutije kao: iDrostop 10 (20x10 mm) 6 rolni od 10 m; iDrostop 15 (20x15 mm) est rolni od 7 m; iDrostop 25 (20x25 mm) 6 rolni od 5 m.

  Upotreba:iDrostop ne sadri bentonit i zbog svog hemijskog sastava

  postepeno se iri kada je u stalnom kontaktu s vodom i tako stvara aktivnu prepreku za vodu pod visokim pritiskom (pozitivnim i negativnim)

  iDrostop traka se nanosi na beton, metal, pVci prirodni kamen s iDrostop mastic-om, gotovim jednokomponentnim lepkom bez rastvaraa na osnovi ms polimera

  Praktini saveti:temperature za rad ako se kao lepak koristi iDrostop mastic:

  od +10c do +40c. Vreme ekanja pre nalivanja betona 24 sata

  ako se iDrostop ugrauje uz pomo vijaka i zakivaka moe se odmah vriti nalivanje betona

  prilikom lepljenja istisnuti iDrostop mastic celom duinom iDrostop trake i pritisnuti traku na podlogu

  20 21

 • Detaljne informacije moete nai u tehnikom listu na sajtu www.mapei.rs

  ili na Broj telefona (011) 30 46 981

  A

  B

  C

  D

  EN 12004

  EN 12004

  A

  B

  C

  D

  EN 12004

  EN 12004KERABOND T

  OpisKERABOND T je:izraen na bazi cementa, odabranih punila

  i specijalnih sintetikih smola;na raspolaganju u sivoj i beloj boji;pakovan u vree od 25 kg i kutije od 5 kg;pogodan za nanoenje u jednom sloju

  debljine do 5 mm.

  Podruje upotrebeKERABOND T se upotrebljava za:lepljenje mozaika i keramikih ploica koje upijaju vlagu na spoljanje i

  unutranje podne i zidne povrine sa cementnom podlogom;lepljenje materijala za toplotnu i zvunu izolaciju kao to su

  ekspandirani polistirol i poliuretan, kamena i staklena vuna, heraklit, itd.

  Priprema podlogeDovoljno vrstu podlogu dobro oistite i sa nje odstranite prah, loe slepljene delie, cementnu kouljicu, mrlje od ulja i masti i ostatke boje i lepka.

  cementni lepak Za ploice unutra napolju

  6 do 6,75 - sivi

  5,75 do 6,50 - beli

  Koliina vode potrebna za pripremu 25 kg proizvoda

  + 40c+ 5c

  Temperatura za rad

  do 5 mm

  Debljine nanosa

  metalna nazubljena

  lopatica

  Alat za nanoenje

  2 do 5 kg/m2

  Potronja

  vie od 8 sati

  Rok upotrebe meavine

  vodom

  ienje alata

  12 meseci

  Rok upotrebe proizvoda

  Priprema meavineu istu posudu sipajte 6 do 6,75 litara iste i hladne vode na 25

  kg lepka keraBonD t;uz stalno meanje elektrinom mealicom sa malim brojem

  obrtaja postepeno sipajte keraBonD t da dobijete homogenu smeu bez grudvica;

  ostavite smeu 5 do 10 minuta da sazri, ponovo je promeajte i lepak je spreman za upotrebu.

  Nanoenjelepak keraBonD t nanesite odgovarajuom nazubljenom

  metalnom lopaticom;otvoreno vreme lepka je 20 minuta.

  Praktini savetipodloge od gas-betona, gipsa i anhidrita prethodno obradite

  osnovnim premazom primer G.

  22 23

 • Detaljne informacije moete nai u tehnikom listu na sajtu www.mapei.rs

  ili na Broj telefona (011) 30 46 981

  A

  B

  C

  D

  EN 12004

  EN 12004

  KERAFLEX

  OpisKERAFLEX je:izraen na bazi cementa, odabranih

  punila i specijalnih sintetikih smola;na raspolaganju u sivoj i beloj boji;pakovan u vree od 25 kg i kutije od

  5 kg;pogodan za nanoenje u jednom sloju

  debljine do 5 mm.

  Podruje upotrebekerafleX se upotrebljava za:lepljenje svih vrsta mozaika, keramikih

  ploica, porcelanizovanog gresa i proizvoda od kamena otpornih na vlagu i stabilnih dimenzija, na spoljanje i unutranje podne i zidne povrine sa cementnom podlogom;

  lepljenje keramikih ploica na podloge sa podnim grejanjem;lepljenje keramikih ploica na zaptivni sistem mapelastic ili

  mapeGum wps;lepljenje keramikih ploica na postojee ploice dobro slepljene sa

  podlogom;lepljenje materijala za toplotnu i zvunu izolaciju kao to su

  ekspandirani polistirol i poliuretan, kamena i staklena vuna, heraklit, itd.

  Priprema podlogeDovoljno vrstu podlogu dobro oistite i sa nje odstranite prah, loe

  slepljene delie, cementnu kouljicu, mrlje od ulja i masti i ostatke boje i lepka.

  cementni lepak Visokih performansi Za ploice unutra napolju

  7,5 do 8 l

  Koliina vode potrebna za pripremu 25 kg proizvoda

  + 40c+ 5c

  Temperatura za rad

  do 5 mm

  Debljine nanosa

  metalna nazubljena

  lopatica

  Alat za nanoenje

  2 do 5 kg/m2

  Potronja

  vie od 8 sati

  Rok upotrebe meavine

  vodom

  ienje alata

  12 meseci

  Rok upotrebe proizvoda

  Priprema meavineu istu posudu sipajte 7,5 do 8 litara iste i hladne vode za

  pripremu 25 kg lepka kerafleX;uz stalno meanje elektrinom mealicom sa malim brojem

  obrtaja postepeno sipajte kerafleX da dobijete homogenu smeu bez grudvica;

  ostavite smeu 5 do 10 minuta da sazri, ponovo je promeajte i lepak je spreman za upotrebu.

  Nanoenjelepak kerafleX nanesite odgovarajuom nazubljenom

  metalnom lopaticom;otvoreno vreme maltera za lepljenje je due od 30 minuta.

  Praktini savetipodloge od gas-betona, gipsa i anhidrita prethodno obradite osnovnim

  premazom primer G.

  24 25

 • Detaljne informacije moete nai u tehnikom listu na sajtu www.mapei.rs

  ili na Broj telefona (011) 30 46 981

  MAPEBAND

  OpisMAPEBAND je:vodootporna gumirana poliestarska

  traka koja proputa paru;elastina i prilagodljiva traka ak i

  na niskim temperaturama;na raspolaganju u obliku trake i

  unutranjih i spoljanjih ugaonih elemenata sa mapeBanD manetama za odvodne i instalacione prikljuke u kupatilima, kuhinjama i tu kabinama;

  pakovan u rolni od 50 m, irina trake 120 mm (unutranji ugao 90 i spoljanji ugao 270); manete za vodovodne instalacije i odvode su veliine 118 x 118 mm i 300 x 300 mm.

  UpotrebamapeBanD se upotrebljava na unutranjim i spoljanjim povrinama

  za:zaptivanje zidnih i podno-zidnih fuga na svim vrstama konvencionalnih

  podloga obraenih zaptivnom pastom mapeGum wps ili malterom mapelastic;

  prilagodljivo fleksibilno zaptivanje dilatacionih fuga na balkonima i terasama koje su obraene malterom mapelastic;

  zaptivanje instalacionih prikljuaka i odvoda u kupatilima, tu kabinama i kuhinjama u kombinaciji sa pastom mapeGum wps ili malterom mapelastic;

  zaptivanje dilatacionih fuga izmeu prefabrikovanih elemenata.

  Gumirana poliestarska traka, uGaoni elementi i manete Za ZaptiVanje ruBoVa, uGloVa, otVora Za instalacije i Dilatacionih fuGa unutra napolju

  Praktini savetiZa zaptivanje uglova upotrebite namenske ugaone elemente

  mapeBanD;za zaptivanje instalacionih prikljuaka i odvoda upotrebite

  namenske manete mapeBanD;za meusobno lepljenje preklopnih spojeva traka mapeBanD

  i ugaonih elemenata upotrebite kontaktni lepak aDesileX t super.

  50 mm

  Maksimalna irina fuge

  po duini: 50%

  po irini: 100%

  Maksimalni dozvoljeni pomaci

  + 90c 40 c

  Otpornost na temperaturu

  700 %

  Granina rastegljivost

  26 27

 • Detaljne informacije moete nai u tehnikom listu na sajtu www.mapei.rs

  ili na Broj telefona (011) 30 46 981

  MAPELASTIC

  OpisMAPELASTIC je:dvokomponentan, vrlo prilagodljiv

  malter za zaptivanje i zatitu betona;

  izraen na bazi cementnog veziva, odabranih punila i sintetikih polimera u vodenoj disperziji;

  pakovan u kompletu (vrea od 24 kg i kanta od 8 kg).

  Podruje upotrebeMAPELASTIC se upotrebljava za:hidroizolaciju kupatila, balkona i terasa u vezi sa zavrnom oblogom

  od keramikih ploica ili kamena;zaptivanje betonskih vodoskoka, rezervoara i bazena;zaptivanje noseih i pregradnih zidova u suterenu koji su u kontaktu sa

  zemljom;zatitu betonskih povrina koje su u stalnom kontaktu sa vodom;zatitu betonskih povrina koje su izloene dinamikim i hemijskim

  optereenjima (co2, so2, hloridi i sulfati);prevlaenje betonskih povrina koje imaju stabilne konstruktivne fuge;prevlaenje betonskih povrina koje imaju nedovoljan zatitni sloj iznad

  armature.

  PodlogeMAPELASTIC moe da se nanosi na:beton;cementne maltere;kamen i keramike ploice koje su dobro slepljene sa podlogom.

  DVokomponentna hiDroiZolacija unutra napolju

  a : B 3 : 1

  Odnos meanja

  + 35c+ 8c

  Temperatura pri nanoenju

  1,7 kg/m2 - runo

  Potronja

  metalna gleterica

  Alat za nanoenje

  priblino 1 sat

  Rok upotrebe meavine

  od 5 do 24 sata

  Vreme izmeu dva nanoenja

  - vodom (sve) - terpentinom

  (osuen)

  ienje alata

  Priprema podlogeDovoljno vrstu podlogu dobro oistite i sa nje odstranite prah,

  sve loe slepljene delie, cementnu kouljicu, mrlje od ulja i masti i ostatke boje i lepka;

  pre nanoenja natopite podlogu vodom i saekajte da otee sa povrine ili ispari.

  Priprema meavineu istu posudu sipajte celu koliinu tene komponente B (8 kg),

  a zatim uz stalno meanje elektrinim mikserom sa malim brojem obrtaja postepeno sipajte komponentu a u prahu (24 kg) da dobijete homogenu smeu bez grudvica koja je spremna za upotrebu.

  Nanoenjemapelastic nanesite na podlogu

  metalnom gletericom u dva sloja ukupne debljine 2 do 3 mm;

  u jo sve prvi sloj maltera mapelastic utisnite armaturnu mreicu od staklenih vlakana otpornih na alkalije;

  drugi sloj nanesite posle 4 do 5 sati, odnosno najkasnije sledeeg dana.

  Praktini savetiposebnu panju posvetite obradi spojeva

  na rubovima, dilatacionim fugama i prikljucima za instalacije kod kojih treba ugraditi zaptivne trake mapeBanD, ugaone elemente i manete (traku i ugaone elemente meusobno zalepite lepkom aDesileX t super);

  u vruim, vetrovitim i sunanim danima povrinu treba da pokrijete da biste je zatitili od suvie brzog suenja;

  debljina pojedinog sloja ne sme biti vea od 2 mm;B komponenta ne sme da se zamrzne.

  12 meseci

  Rok upotrebe proizvoda

  28 29

 • Detaljne informacije moete nai u tehnikom listu na sajtu www.mapei.rs

  ili na Broj telefona (011) 30 46 981

  MAPELASTIC SMART

  OpisMAPELASTIC SMART je:dvokomponentan,visokoelastian,

  cementni malter za hidroizolaciju i zatitu betona;

  izraen na bazi cementnog veziva, odabranih punila i sintetikih polimera u vodenoj disperziji;

  pakovan u kompletu (vrea od 20 kg i kanta od 10 kg).

  Podruje upotrebeMAPELASTIC SMART se upotrebljava za:hidroizolaciju betonskih rezervoara;hidroizolaciju svih vrsta podova i zidova koji e se oblagati keramikim

  ploicama i proizvodima od kamena u prostorima sa trajno ili povremeno prisutnom vodom i vlagom kupatila, tu kabine, balkoni, terase i bazeni;

  hidroizolaciju pregradnih zidova;hidroizolaciju i zatitu podzemnih zidova;visoko elastinu zatitu manjih delova betonskih konstrukcija i

  prefabrikovanih elemenata izloenih dinamikim optereenjima;zatitu betonskih povrina koje su izloene vodenim i hemijskim

  optereenjima (co2, so2, hloridi i sulfati).

  PodlogeMAPELASTIC SMART moe da se nanosi na:beton;cementne maltere;kamen i keramike ploice koje su dobro slepljene sa podlogom.

  DVokomponentan, Visokoelastian, cementni malter Za hiDroiZolaciju Betonskih poVrina, BaZena, terasa, kupatila, ostaVa unutra napolju

  a:B 2:1

  Odnos meanja

  + 35c+ 8c

  Temperatura pri nanoenju

  1,6 kg/m2 za svaki mm kod nanoenja valjkom, etkom, gletericom

  2,2 kg/m2 za svaki mm debljine pri nanoenju mainski

  Potronja

  metalna gleterica,

  valjak, etka, pitolj

  Alat za nanoenje

  priblino 1 sat

  Rok upotrebe meavine

  - vodom (sve)- terpentinom

  (osuen)

  ienje alata

  12 meseci

  Rok upotrebe proizvoda

  od 5 do 24 sata

  Vreme izmeu dva nanoenja

  Priprema podlogeDovoljno vrstu podlogu, dobro oistite i sa nje odstranite prah,

  sve loe slepljene delie, cementnu kouljicu, mrlje od ulja i masti iostatke boje i lepka;

  pre nanoenja natopite podlogu vodom i saekajte da otee sa povrine ili ispari.

  Priprema meavineu istu posudu sipajte celu koliinu tene komponente B (10 kg),

  a zatim uz stalno meanje elektrinim mikserom sa malim brojem obrtaja postepeno sipajte komponentu a u prahu (20 kg) dok ne dobijete homogenu smeu, bez grudvica, koja je spremna za upotrebu.

  Nanoenjemapelastic smart nanesite na podlogu metalnom gletericom,

  valjkom, etkom ili pitoljem u dva sloja ukupne debljine 2 mm;u jo sve prvi sloj maltera mapelastic smart utisnite armaturnu

  mreicu od staklenih vlakana otpornih na alkalije;drugi sloj nanesite posle 4-5 sati odnosno najkasnije sledeeg dana..

  Praktini savetiposebnu panju posvetite prilikom obrade spojeva, na rubovima,

  dilatacionim fugama i prikljucima za instalacije kod kojih treba ugraditi zaptivne trake mapeBanD, ugaone elemente i manete;

  u vruim, vetrovitim i sunanim danima povrinu treba pokriti da bi se izbeglo suvie brzo suenje;

  debljina pojedinog sloja ne sme biti vea od 2 mm;

  B komponenta ne sme da se zamrzne.

  30 31

 • Detaljne informacije moete nai u tehnikom listu na sajtu www.mapei.rs

  ili na Broj telefona (011) 30 46 981

  MAPEPROOF

  Opis MAPEPROOF je:vodonepropusna tkanina

  od bentonita za vertikalne i horizontalne povrine podzemnih konstrukcija

  isporuuje se u rolnama od 1,1 m x 5 m; 2,5 m x 22,5 m; 5 m x 40 m

  Podruje upotrebevodonepropusnost betonskih konstrukcija (potporni zidovi, podzemne

  garae, bazeni, temelji, podzemni prolazi).

  Priprema podlogepodloge treba da budu ravne, bez ispupenja i udubljenja, mogu biti

  vlane ali bez skoncetrisane vode.

  Polaganje na horizontalne povrine:svetla strana mapeproof postavlja se do betona koji treba zatititi od

  vode a tamna strana se postavlja do podloge ili mravog betona. na spojevima traka treba vriti preklapanja od 10 cm. fiksirajte mapeproof uz pomo zakivaka i mapeproof cD

  podloki na svakih 50 cm.ivice treba preklopiti preko oplate i vertikalnih povrina zatitni sloj betona treba uraditi u sloju od najmanje 5 cm ako se nalivanje prekida za zaptivanje koristiti iDrostop B25 bentonit

  water-stop ili iDrostop, hidro-ekspanzivnu akrilnu traku.

  VoDonepropusna tkanina oD Bentonita napolju

  Polaganje na vertikalne povrine:svi konstrukcijski spojevi treba da budu zapunjeni primenom

  iDrostop B25, bentonit water-stop-a ili iDrostop, hidro-ekspanzivne akrilne trake

  posle nege cela povrina treba da bude oiena od peska i zaglaena primenom maltera iz mapeGrout linije ili sa planitop 400.

  nanosite rolne poevi od vrha pravei preklope od 10 cm. fiksirajte mapeproof uz pomo zakivaka i mapeproof cD

  podloki na svakih 30 cm. nasip izvodite od paljivo odabranih materijala bez kamenja i

  gline blizu membrane u slojevima od 40-50 cm.

  Praktini saveti:mapeproof se ne sme polagati direktno u vodi.konstrukcije moraju biti izlivene od homogenog i zbijenog

  betona otpornog na hidrostatike pritiskena vertikalne povrine potrpornih zidova kao alternativu

  predlaemo mapelastic, ili mapelastic smart ako je mapeproof oteen mora biti obnovljen sa

  mapeproof mastic, bentonit pastom.

  rolne od 1,1 m x 5 m 2,5 x 22,5 m 5 m x 40 m

  Pakovanje

  + 35c+ 5c

  Temperatura kod ugraivanja

  6,0 mm

  Debljina proizvoda

  mapeproof cD podlokama - horizontalne povrine na

  svakih 50 cm - vertikalne povrine na svkih

  30 cm

  Fiksiranje

  > 14,0 (-0,5 kn/m)

  Rastegljivost

  32 33

 • Detaljne informacije moete nai u tehnikom listu na sajtu www.mapei.rs

  ili na Broj telefona (011) 30 46 981

  Broj dunih metara po kartui

  oBine fuGe

  fuga u mm ( x d) m

  5x5 125x10 6

  10x10 315x10 220x10 1,525x10 1,2530x15 0,740x20 0,4

  trouGlaste fuGe

  fuga u mm m5 25

  10 615 320 1,5

  MAPESIL AC I PRIMER FD

  OpisMAPESIL AC je:silikonska masa za zaptivanje otporna na

  bakterije i plesan;trajno elastina masa sa mogunou rastezanja

  do 20%;na raspolaganju kao transparentna i u 26 boja, pakovana u

  kartue od 310 ml.

  Podruje upotrebemapesil ac se kao trajno elastina masa za zaptivanje upotrebljava za:zaptivanje fuga u zidnim i podnim oblogama od ploica i proizvoda

  od cementa;zaptivanje fuga izmeu odvoda, sanitarne opreme i ploica u

  kuhinjama, kupatilima i tu kabinama;zaptivanje dilatacionih fuga, ukljuujui i fuge u bazenima za plivanje;zaptivanje okvira za vrata i prozore, rezervoara, kanala za ventilaciju,

  vodovodnih cevi, itd.

  Priprema podlogepodlogu dobro oistite i sa nje odstranite prah, sve loe slepljene

  delie, cementnu kouljicu, mrlje od ulja i masti i ostatke boje i lepka;u suvom prostoru nanesite mapesil ac neposredno na staklo,

  keramike ploice i eloksirani aluminijum;pri zaptivanju spojeva betona, drveta, metala i obojenih povrina kao

  i spojeva materijala u vlanom i mokrom prostoru obavezno upotrebite osnovni premaz primer fD.

  silikonska masa Za ZaptiVanje unutra napolju

  pitolj za zaptivne

  mase

  Alat za nanoenje

  + 50c+ 5c

  Temperatura pri nanoenju

  posle 10 minuta

  Vreme umreavanja povrine

  vidi tabelu

  Potronja

  univerzalnim sintetikim

  razreivaem

  ienje alata

  24 meseca

  Rok upotrebe

  Nanoenjena oblepljeni spoj po potrebi nanesite etkom primer fD i

  saekajte priblino 1 sat;mapesil ac nanesite istiskivanjem iz kartue, povrinu

  poprskajte blagim deterdentom i obradite lopaticom ili prstom.

  Praktini savetiZa pravilno delovanje mase mapesil ac potrebna je pravilna

  irina fuge i izbegavanje kontakta sa dnom fuge;koliine dunih metara koje mogu da se postignu jednom

  kartuom od 310 ml navedene su u donjoj tabeli.

  34 35

 • Detaljne informacije moete nai u tehnikom listu na sajtu www.mapei.rs

  ili na Broj telefona (011) 30 46 981

  NIVOPLAN

  OpisNIVOPLAN je:pripremljena suva meavina maltera za

  ravnanje zidova i plafona;izraen na bazi cementa, odabranih

  punila i specijalnih sintetikih smola;na raspolaganju u beloj i sivoj boji;pakovan u vree od 25 kg.

  Podruje upotrebeNIVOPLAN se upotrebljava za:ravnanje neravnina na unutranjim i spoljanjim povrinama zidova i

  plafona od betona i cementnog maltera;zavrnu obradu spoljanjih i unutranjih zidova od cigle, cementnih

  blokova, gas-betona, itd;kozmetike popravke grubih ili oteenih zidova od betona i cigle;izradu tukatura manjih debljina.

  Priprema podlogeDovoljno vrstu podlogu dobro oistite i sa nje odstranite prah, sve loe

  slepljene delie, cementnu kouljicu, mrlje od ulja i masti i ostatke boje i lepka;

  pre nanoenja maltera navlaite podlogu.

  cementni malter Za raVnanje ZiDoVa i plafona unutra napolju

  Priprema meavineu istu posudu sipajte 5 do 5,5 litara iste i hladne vode,

  a zatim uz stalno meanje elektrinom mealicom sa malim brojem obrtaja postepeno sipajte svih 25 kg meavine niVoplan da dobijete homogenu smeu bez grudvica. ostavite smeu 2 do 3 minuta da sazri, ponovo je promeajte i malter je spreman za upotrebu.

  Nanoenjemalter niVoplan nanesite na podlogu runo pomou

  zidarske mistrije ili metalne gleterice, odnosno mainski.

  Praktini savetiDa biste postigli bolje prianjanje na glatke povrine podloge,

  bolje mehanike karakteristike i veu fiziku i hemijsku otpornost dodajte lateks mapei planicrete (1 do 3 kg na vreu od 25 kg niVoplan-a) uz odgovarajue smanjenje udela vode u malteru.

  5 do 5,5 l

  Koliina vode potrebna za pripremu 25 kg proizvoda

  + 30c+ 5c

  Temperatura pri nanoenju

  2 do 30 mm

  Debljine nanosa

  - zidarska mistrija

  - metalna gleterica

  Alat za nanoenje

  1,4 kg/m2 za debljinu

  nanosa 1 mm

  Potronja

  2 do 3 sata

  Rok upotrebe meavine

  vodom

  ienje alata

  12 meseci

  Rok upotrebe proizvoda

  36 37

 • Detaljne informacije moete nai u tehnikom listu na sajtu www.mapei.rs

  ili na Broj telefona (011) 30 46 981

  namena

  odnos meanja

  planicrete : voda

  odnos meanja cement : pesak (teinski) odnosno gotov proizvod

  slojevi za ravnanje do debljine 10 mm

  1 : 1 1 : 1

  Vezni estrih debljine 10 40 mm

  1 : 3 350 400 kg/m3 peska*

  plivajui estrih (min. debljina 40 mm)

  1 : 4 300 350 kg/m3 peska*

  cementni malter 1 : 4 1 : 3

  malter niVoplan 1 : 5 niVoplan

  malter za pricanje 1 : 1 1 : 1

  malter za ispunu 1 : 2 1 : 2 - 1 : 3

  sloj za lepljenje za vezne estrihe

  1 : 11 : 11 : 1

  cementmapecemtopcem

  PLANICRETE

  OpisPLANICRETE je:vodena disperzija specijalnih sintetikih

  smola;dodatak za poboljanje karakteristika

  cementnih meavina za spoljanju i unutranju upotrebu na podovima, zidovima i plafonima;

  pakovan u kantama od 25, 10, 5 i 1 kg.

  Podruje upotrebePLANICRETE se kao dodatak upotrebljava za:poboljanje mehanikih karakteristika i lepljivosti cementnih meavina

  za estrih, malter za pricanje, malter, buku, tankoslojne premaze, itd.;izradu slojeva za spajanje na bazi cementa (npr. estrih za povezivanje,

  novi beton na stari beton, itd.);oplemenjivanje cementnog maltera za polaganje keramikih ploica i

  kamena na klasian nain;oplemenjivanje cementnih meavina za estrihe sa podnim grejanjem.

  Priprema podlogeproverite kompaktnost i vrstinu podloge;podlogu dobro oistite i sa nje odstranite prah, sve loe slepljene

  delie, cementnu kouljicu, mrlje od ulja i masti i ostatke boje i lepka;pre nanoenja maltera natopite podlogu vodom i saekajte da se

  povrina osui.

  lateks sintetike Gume Za cementne meaVine unutra napolju

  vodom

  ienje alata

  + 40c+ 5c

  Temperatura pri nanoenju

  12 meseci

  Rok upotrebe proizvoda

  Priprema meavineplanicrete je dodatak koji se, zavisno od namene, mea

  u odgovarajuem odnosu sa vodom, cementom i peskom, odnosno gotovim proizvodom od cementa (vidi tabelu).

  * granulacija peska zavisi od namene

  Praktini savetinikad ne upotrebljavajte ist

  planicrete za izvoenje osnovnih premaza i slojeva za lepljenje; uvek pripremite odgovarajuu meavinu sa vodom i cementom odnosno gotovim cementnim proizvodom;

  proizvod ne sme da se zamrzne.

  38 39

 • Detaljne informacije moete nai u tehnikom listu na sajtu www.mapei.rs

  ili na Broj telefona (011) 30 46 981

  namenaodnos meanja

  primer G : voda

  Osnovni premaz pre polaganja ploica na gipsane podloge koncentrisan

  Lepljivi premaz za gipsane maltere 1 : 2

  Osnovni / lepljivi premaz za masu za ravnanje ili malter:- podloga od cementa

  - podloga od gipsa- anhidritna podloga

  1 : 1 do 1 : 3koncentrisankoncentrisan

  Osnovni premaz za lepljenje tapeta 1 : 3

  Osnovni premaz izmeu pojedinih slojeva mase za ravnanje 1 : 3

  PRIMER G

  OpisPRIMER G je:osnovni premaz na bazi sintetikih

  smola u vodenoj disperziji;pogodan za univerzalnu upotrebu u

  unutranjem prostoru;pakovan u kante od 25, 10 i 5 kg i

  plastenke od 1 kg.

  Podruje upotrebePRIMER G se upotrebljava za:osnovnu obradu gipsanih i anhidritnih povrina pre dalje obrade

  cementnim masama, malterima i lepkom za ploice (vreme za dalju obradu je posle 24 sata);

  izvoenje lepljivog sloja pri izradi maltera za mainsko malterisanje;poboljanje vrstine lepljenja mase za ravnanje i maltera na cementne,

  anhidritne i gipsane povrine;regulisanje jaine upijanja gipsanih i cementnih povrina;izradu lepljivog premaza izmeu pojedinih slojeva kod vieslojnog

  nanoenja masa i maltera;osnovnu obradu cementnih povrina pre zavrne obrade proizvodima

  na gipsanoj osnovi (vreme za dalju obradu je posle 24 sata);osnovnu obradu zidova od gips-kartonskih i vlaknasto-cementnih ploa,

  gas-betona i maltera pre bojenja i polaganja tapeta.

  uniVerZalni osnoVni premaZ unutra

  Priprema podlogeproverite kompaktnost i vrstinu podloge;dobro oistite podlogu i sa nje odstranite prah, sve loe

  slepljene delie, cementnu kouljicu, mrlje od ulja i masti i ostatke boje i lepka.

  Nanoenjeprimer G nanesite na podlogu runo, kao premaz, etkom ili

  valjkom;posebnu panju obratite na vreme ekanja pre dalje obrade

  (optimalno 1 do 3 sata, najvie 12 sati pri temperaturi 23c i relativnoj vlazi vazduha 50%).

  Praktini savetiproizvod ne sme da se zamrzne;zavisno od namene nanosite

  koncentrisan proizvod ili ga razredite vodom u odnosu 1 : 1 do 1 : 3 (vidi tabelu).

  etka, valjak

  Alat za nanoenje

  + 35c+ 5c

  Temperatura pri nanoenju

  najmanje 2 sata* odnosno

  24 sata**

  Vreme suenja

  100 do 200 g/m2

  Potronja

  vodom

  ienje alata

  24 meseci

  Rok upotrebe proizvoda

  * u sluaju dalje obrade proizvodima na istoj osnovi

  ** u sluaju dalje obrade proizvodima na razliitim osnovama

  40 41

 • Detaljne informacije moete nai u tehnikom listu na sajtu www.mapei.rs

  ili na Broj telefona (011) 30 46 981

  ROLLCOLL

  OpisROLLCOLL je:univerzalni disperzioni lepak za vinilne i

  tekstilne podne i zidne oblogepasta na bazi sintetikih polimernih smola,

  svetle be boje ima dugo vreme polaganja (oko

  60 minuta pri 23c ako se nanosi nazubljenom lopaticom i 30 minuta ako se nanosi valjkom ili kompresorskim pitoljem)

  ima brzu i snanu poetnu prionjivostpakuje se u posudama od 1; 5; 12 i 25 kg

  Podruje upotrebelepljenje svih vrsta vinilnih podnih i zidnih obloga, tekstilnih obloga,

  plute u unutranjim prostorimalepljenje tekstilnih i pVc zidnih obloga i plute u unutranjim prostorimaprimeren je za sve standardne, upojne podloge koje nisu osetljive na

  vlagu, ukljuujui i estrihe sa podnim grijanjem.

  Priprema podloge:podloga mora da bude potpuno suva, bez pukotina, upojna, ravna,

  vrsta, bez ostataka praine, razdvajajuih materija, lakova, ulja, re, gipsa ili ostalih materijala koji bi mogli da utiu na kvalitetnu prionljivosti lepila na podlogu. ostatak vlage u podlozi mora biti u skladu prema vaeim standardima. treba da bude spreeno dizanje kapilarne vlage. kod plivajuih estriha i podloga koje su u kontaktu sa zemljom prethodno mora da se izvede hidroizolacija. neupojne podloge koje morate obraditi masom koja se nanosi lopaticom u minimalnoj debljini 3 mm.

  uniVerZalni DisperZioni lepak Za Vinilne i tekstilne ZiDne i poDne oBloGe unutra

  - 300 - 350 g/m2 (lopatica); - cca. 220 - 280 g/m2 (valjak);

  - cca. 250 - 300 g/m2 (pricanje pitoljem)

  Potronja

  + 35c+ 15c

  Temperatura kod ugraivanja

  lopatica, valjak, pric

  Alat za nanoenje

  svetlo smea

  Boja

  nakon 24 sata

  Prohodnost

  vodom, osuen lepak rastvaraem

  ienje alata

  24 meseca

  Rok upotrebe proizvoda

  Nanoenje:rollcoll pre nanoenja promeajte i nanosite lopaticom

  odgovarajue nazubljenosti, valjkom ili kompresorskim pitoljem koji omoguava celovito prijanjanje pozadine obloge. pri nanoenju valjkom razredite sa oko 5% vode a kompresorskim pitoljem sa 5-8% vode.

  ienje:sve lepak moete sa obloge, alata, ruku i radne odee

  odstraniti vodom. osuen lepak moete odstraniti alkoholom ili rastvaraima.

  Praktini saveti:ne primjenjujte za lepljenje tekstilnih obloga sa pozadinom od

  pVc pene (primenite aDesileX V4); ne primenjujte za lepljenje pVc obloga sa pozadinom od pVc

  pene (primenite aDesileX V4 sp); najbolji uslovii za rad su pri temperaturama od +10c do

  +35c i relativnoj vlanosti vazduha do 75%.

  42 43

 • Detaljne informacije moete nai u tehnikom listu na sajtu www.mapei.rs

  ili na Broj telefona (011) 30 46 981

  TOPCEM

  OpisTOPCEM je:ve pripremljeno specijalno

  hidraulino vezivo koje se mea sa peskom odgovarajue granulacije i vodom;

  pakovan u vree od 20 kg.

  Podruje upotrebeTOPCEM se upotrebljava za:izradu estriha koji ve posle 24 sata mogu da se oblau keramikim

  ploicama, a posle 2 dana kamenom (na 23c i 50% relativne vlage vazduha);

  izradu estriha koji ve posle 4 dana imaju ostatak vlage manji od 2 cm% i pogodni su za oblaganje nepropusnim oblogama i parketom (na 23c i 50% relativne vlage vazduha);

  izradu estriha sa ugraenim podnim grejanjem;krpljenje i popravke starih estriha u sluaju brze obnove.

  Priprema podlogesve uobiajene podloge mogu da se nadgrauju estrihom topcem;u sluaju krpljenja i izrade veznih estriha debljine od 10 do 40

  mm morate dobro oistiti dovoljno suvu i vrstu podlogu i naneti odgovarajui sloj za lepljenje;

  u sluaju izrade plivajuih estriha debljine vee od 40 mm morate paziti da ugradite rubne dilatacione trake i armaturu.

  VeZiVo koje normalno VeZuje i BrZo se sui Za estrihe sa kontrolisanim skupljanjem unutra napolju

  Priprema meavineu mealici za estrihe pripremite vlanu meavinu od 20 kg

  veziva topcem, 120 do 140 kg peska granulacije 0 do 8 mm i odgovarajueg dela vode (najvie 12 litara za sueni pesak). Vreme meanja mora biti najmanje 5 minuta

  Ugraivanjeestrih topcem se ugrauje na isti nain kao obian cementni

  estrih.

  Praktini savetikod ravnanja i nege estriha topcem nemojte da ga dodatno

  vlaite po potrebi ga prekrijte folijom;za merenje preostalog sadraja vlage merodavan je samo

  karbidni (cm) metod;estrih topcem je adekvatan i za unutranji i za spoljanji

  prostor.

  2 do 2,5 kg/m2 za debljinu

  nanosa 1 cm

  Potronja

  + 35c+ 5c

  Temperatura kod ugraivanja

  40 do 60 minuta

  Rok upotrebe meavine

  5 do 10 minuta

  (mainski)

  Vreme meanja

  posle 12 sati

  Prohodnost

  vodom

  ienje alata

  12 meseci

  Rok upotrebe proizvoda

  44 45

 • Detaljne informacije moete nai u tehnikom listu na sajtu www.mapei.rs

  ili na Broj telefona (011) 30 46 981

  odgovarajua nazubljena

  lopatica

  Alat za nanoenje

  + 35c+ 15c

  Temperatura za rad

  najranije posle 3 dana

  Bruenje i lakiranje

  komponenta a: 9 teinskih delovakomponenta B: 1 teinski deo

  Odnos meanja

  40 do 50 minuta

  Rok upotrebe meavine

  alkoholom

  ienje alata

  24 meseca

  Rok upotrebe proizvoda

  ULTRABOND P913 2K

  OpisULTRABOND P913 2K je:dvokomponentni lepak bez rastvaraa, be

  ili smee boje;vrlo otporan na vlagu, vodu, toplotu i uticaj

  vremena;ima fungicidno i antibakterijsko dejstvo;posebno pogodan za polaganje svih vrsta

  parketa na podloge koje ne upijaju ili malo upijaju vlagu;proizvod ne sme da se zamrzne.

  Podruje upotrebeULTRABOND P913 2K se upotrebljava za: lepljenje svih vrsta obloga od drveta u unutranjem prostoru kao to su:lamelni i vertikalni lamelni parket;lam parket;klasini parket;masivni parket;vieslojni gotov parket.lepljenje svih vrsta laminatnih obloga.

  Priprema podlogepodloga mora biti na odgovarajui nain pripremljena za polaganje

  parketa;ako je potrebno ravnanje podloge upotrebite mapei ultraplan,

  ultraplan maXi ili fiBerplan sa minimalnom debljinom nanosa od 3 mm;

  za ostale podloge ili u sluaju nedoumice potraite savet od tehnike slube mapei.

  DVokomponentni epoksi-poliuretanski lepak Za lepljenje sVih Vrsta oBloGa oD DrVeta i laminata unutra

  Aklimatizacijapre poetka polaganja obloga morate proveriti da li su obloga, lepak i pripremljena podloga dobro aklimatizovani.

  Priprema meavine lepka u posudu sa obojenom smolom (komponenta a) sipajte celu

  koliinu ovrivaa (komponenta B). meajte elektrinim mikserom sa malim brojem obrtaja dok ne dobijete homogenu masu;

  pripremite samo toliko lepka koliko moete da upotrebite u toku 40 do 50 minuta.

  Nanoenje lepkaultraBonD p913 2k nanesite ravnomerno

  na podlogu odgovarajuom nazubljenom lopaticom koja obezbeuje potpuno prianjanje poleine obloge. manje neravnine i visinska odstupanja moete da izravnate lepkom. spreite pojavu naslaga lepka.

  polaganje parketananesite lepak i odmah poloite parket na

  posteljicu od lepka, poravnajte ga i utisnite;pored zidova, stubova i rubova ostavite

  dovoljan razmak;kod lepljenja parketa po celoj poleini

  nemojte lepiti rubove za spajanje.

  Bruenje i lakiranjesa bruenjem ili lakiranjem poloenog parketa moete poeti posle 3 dana.

  46 47

 • Detaljne informacije moete nai u tehnikom listu na sajtu www.mapei.rs

  ili na Broj telefona (011) 30 46 981

  A

  B

  C

  D

  EN 12004

  EN 12004

  ULTRACOLOR PLUS

  OpisULTRACOLOR PLUS je:vrlo efikasna masa za fugovanje koja se

  brzo vezuje i sui, za fuge irine od 2 do 20 mm;

  na raspolaganju u 26 boja;pakovana u vree od 23 i 5 kg i kutije

  od 5 i 1 kg.

  Podruje upotrebeULTRACOLOR PLUS je:masa namenjena fugovanju spoljanjih i unutranjih podnih i zidnih

  obloga od svih vrsta mozaika, keramikih ploica, porcelanizovanog gresa i proizvoda od kamena;

  pogodna za fugovanje fasada, balkona, terasa, bazena za plivanje, kupatila i kuhinja, a takoe i vrlo optereenih javnih povrina.

  Prednosti proizvodaZahvaljujui svom sastavu, ultracolor plus nudi sledee prednosti:smanjenu apsorpciju zahvaljujui vodoodbojnom dodatku Drop-effect;spreava pojavu plesni zahvaljujui dodatku BioBlock;potpuno otklanja mogunost da fuga izgubi boju ili da cveta po povrini;omoguava brzu upotrebu i optereenje podnih i zidnih povrina;povrina fuge je glatka;fuga ima odlinu otpornost na abraziju;stvrdnjava se bez pucanja;ima odlinu mehaniku i fiziku otpornost i time obezbeuje trajnost.

  Priprema fugafuge moraju biti iste, bez ostataka praha, neistoe i loe slepljenih

  delia i prazne najmanje do 2/3 debljine obloge.

  masa Za fuGoVanje sa BrZim VeZiVanjem i suenjem koja spreaVa pojaVu plesni unutra napolju

  Priprema meavineu istu nerajuu posudu sipajte 1,05 do 1,15 litara iste hladne

  vode za pripremanje 5 kg mase ultracolor plus;uz stalno meanje elektrinim mikserom sa malim brojem obrtaja

  postepeno sipajte ultracolor plus da dobijete homogenu masu bez grudvica i sa to manje pomeanog vazduha;

  saekajte 2 do 3 minuta i pre upotrebe ponovo promeajte;ovako pripremljenu meavinu upotrebite u roku od 20 do 30 minuta.

  Popunjavanje fugamasu za fugovanje snano utisnite gumiranom lopaticom u fugu

  i po povrini je dijagonalno povucite preko cele obloge dok je masa za fugovanje jo svea.

  Zavrna obrada fugaposle 15 do 25 minuta od popunjavanja fuga odstranite viak

  mase za fugovanje vlanim i vrstim sunerom od celuloze;vie puta isperite suner u posudi sa istom vodom i izvrite

  zavrno dijagonalno ienje fuga;povrinu ploica obriite suvom krpom.

  Praktini savetiu sluaju da fugovane ploice jako upijaju

  vlagu, da je temperatura visoka ili da je prisutan vetar ili promaja, fuge prethodno pokvasite istom hladnom vodom koja mora da otee odnosno da je podloga upije;

  za ienje upotrebljavajte vrste sunere od celuloze koje posle ispiranja u vodi treba dobro iscediti;

  ako posle zavrnog ienja na ploicama ostanu mrlje od mase za fugovanje, po isteku najmanje 24 sata moete da ih odstranite specijalnim sredstvom za ienje keranet.

  gumirana gleterica ili

  lopatica

  Alat za nanoenje

  + 35c+ 5c

  Temperaturapri nanoenju

  20 do 25 minuta

  Rok upotrebemeavine

  zavisi od veliine fuga i

  ploica

  Potronja

  1,05 do 1,15 l

  Potrebna koliina vode za 5 kg proizvoda

  15 do 30 minuta

  Vreme ekanja pred zavrnu obradu

  vodom

  ienje alata

  12 meseci

  Rok upotrebe proizvoda

  48 49

 • Detaljne informacije moete nai u tehnikom listu na sajtu www.mapei.rs

  ili na Broj telefona (011) 30 46 981

  lopatica

  Alat za nanoenje

  A

  B

  C

  D

  EN 12004

  EN 12004

  ULTRAPLAN ECO

  OpisULTRAPLAN ECO je:masa za ravnanje unutranjih podnih povrina

  koja se sama razliva i brzo vezuje (za nanose od 1 do 10 mm), sa vrlo malim sadrajem isparljivih organskih sastojaka.

  Podruje upotrebeGlaenje i ravnanje novih i postojeih vrstih, suvih i istih mineralnih

  podova i starih podnih obloga od ploica, proizvoda od kamena i teraco betona u unutranjem prostoru koji nije izloen vlazi.

  Prednosti proizvodaultraplan eco ima izuzetno malu emisiju isparljivih organskih

  sastojaka, to potvruje certifikat nemakog instituta tfi, i zato nije tetan za izvoae radova i kasnije korisnike prostora u kome je nanesen.

  Priprema podlogesve cementne podloge na koje nanosite ultraplan eco moraju biti

  zrele, dovoljno suve, mehaniki vrste, bez lomljivih i tronih delia, mrlja od masti i ulja, ostataka lakova, boja, latila, voska, itd;

  cementne podloge treba prethodno obraditi nanoenjem premaza primer G.

  Priprema meavineu istu posudu sipajte 5,8 litara iste hladne vode i u nju izruite vreu

  od 23 kg smee ultraplan eco. meajte elektrinom mealicom sa malim brojem obrtaja da dobijete homogenu masu bez grudvica koju

  masa Za raVnanje Za unutranje poDne poVrine (Za nanose oD 1 Do 10 mm) unutra

  jo jedanput promeajte posle zrenja od 2 do 3 minuta. ovako pripremljena meavina je spremna za upotrebu;

  pripremljene koliine meavine ultraplan eco upotrebite u roku od 20 do 30 minuta (na temperaturi +23c).

  Nanoenje meavineultraplan eco sipajte u jednom sloju debljine od 1 do 10

  mm na podlogu pripremljenu na odgovarajui nain i razvucite lopaticom za mase ili metalnom gletericom. masu moete povrinski da otparite i obradite bodljikavim valjkom;

  ako je potrebno naneti jo jedan sloj, sa radom moete poeti tek kad prethodno naneseni sloj bude prohodan (posle 3 sata na temperaturi +23c).

  ienjealat i ruke moete da operete velikom koliinom vode dok je

  ultraplan eco jo sve.

  Praktini savetinemojte da dodajete meavini kre, cement ili gips;nemojte da dodajete vodu meavini koja je ve poela da vezuje;ne upotrebljavajte ultraplan eco za ravnanje spoljanjih

  povrina;ne nanosite ultraplan eco na podloge u kojima je prisutna

  vlaga;u sluaju da treba naneti vie slojeva, sledei sloj nanesite kad

  se prethodni potpuno osui. Da biste postigli dobro vezivanje na prethodno naneseni sloj upotrebite osnovni premaz primer G razreen vodom u odnosu 1 : 3 (voda);

  ne nanosite ultraplan eco ako je temperatura ispod +5c;

  ne nanosite ultraplan eco u debljini manjoj od 3 mm ako se kao zavrna obloga polae parket.

  + 35c+ 5c

  Temperatura za rad

  posle 12 sati

  Spreman za polaganje obloge

  1,6 kg/m2 - po mm debljine

  Potronja

  5,8 l

  Koliina vode potrebna za pripremu 23 kg proizvoda

  Vodom (sve)

  ienje alata

  12 meseci

  Rok upotrebe

  50 51

 • 1.7Milijardi eura prometa53 Fabrika {irom sveta

  1150 ProizvodaVi{e od

  Gra|evinskih lepkova Hidroizolacionih sistemaHemijskih proizvoda za gra|evinarstvo

  17000 Tona proizvoda dnevnoVi{e od

  50000Vi{e od

  Partnera {irom sveta

  6000 Zaposlenihod kojih je 720 zaposleno u 8 centaraza istra`ivanje i razvoj

  1.7

  Grupacija MAPEI

  Adesilex P9...........................................1617

  Idrosilex Pronto i Idrosilex ....................1819

  Idrostop ............................................... 2021

  Kerabond T ..........................................2223

  Keraflex ...............................................2425

  Mapeband ..........................................2627

  Mapelastic ...........................................2829

  Mapelastic Smart ................................ 3031

  Mapeproof ..........................................3233

  Mapesil AC in Primer FD .....................3435

  Nivoplan .............................................. 3637

  Planicrete .............................................3839

  Primer G .............................................. 4041

  Rollcoll .................................................4243

  Topcem ................................................4445

  Ultrabond P913 2K .............................4647

  Ultracolor PLUS ...................................4849

  Ultraplan ECO ..................................... 5051

  SADRAJ

  52 53

 • Beleke Beleke

  54 55

 • mapei predstavnitvoustanika 128a, 11 000 Beogradtel. +381 11 30 46 981fax +381 11 30 46 980e-mail: [email protected]://www.mapei.rs