22
REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA ŽUPAN - p r i j e d l o g- KLASA:510-01/18-01/ URBROJ:2196/1-01-18-2 Vinkovci, ____________ 2018. . Temeljem članka 41. Statuta Vukovarsko-srijemske Županije («Službeni vjesnik» Županije br. 3/18) i članka 104. Poslovnika Skupštine Vukovarsko-srijemske županije («Službeni vjesnik» Županije br. 3/18), Župan Vukovarsko-srijemske županije, d o n o s i Z A K LJ U Č A K I. Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju u 2017. godini Doma zdravlja Vukovar i prosljeđuje Županijskoj skupštini na daljnje postupanje. ŽUPAN Božo Galić,dipl.ing

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece 4 zdravstvena zaštita žena 3 dentalna zdravstvena zaštita 19 medicina

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece 4 zdravstvena zaštita žena 3 dentalna zdravstvena zaštita 19 medicina

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA ŽUPAN - p r i j e d l o g- KLASA:510-01/18-01/ URBROJ:2196/1-01-18-2 Vinkovci, ____________ 2018. .

Temeljem članka 41. Statuta Vukovarsko-srijemske Županije («Službeni vjesnik» Županije br. 3/18) i članka 104. Poslovnika Skupštine Vukovarsko-srijemske županije («Službeni vjesnik» Županije br. 3/18), Župan Vukovarsko-srijemske županije, d o n o s i

Z A K LJ U Č A K

I.

Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju u 2017. godini Doma zdravlja Vukovar i prosljeđuje Županijskoj skupštini na daljnje postupanje. ŽUPAN Božo Galić,dipl.ing

Page 2: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece 4 zdravstvena zaštita žena 3 dentalna zdravstvena zaštita 19 medicina

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb KLASA: 510-01/18-01/05 URBROJ: 2196/1-08-18-1 Vinkovci 02. svibnja 2018.

ŽUPAN ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predmet: Izvješće o radu i poslovanju Doma zdravlja Vukovar za 2017. godinu - dostavlja se

Poštovani, Sukladno Planu rada Županijske skupštine u prilogu dopisa dostavljamo Izvješće o radu i

poslovanju Doma zdravlja Vukovar za 2017. godinu Molimo da predmetno Izvješće uvrstite u dnevni red sjednice Županijske skupštine. S poštovanjem.

PROČELNIK Mato Puljić, dipl.oec.

Page 3: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece 4 zdravstvena zaštita žena 3 dentalna zdravstvena zaštita 19 medicina
Page 4: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece 4 zdravstvena zaštita žena 3 dentalna zdravstvena zaštita 19 medicina

DOM ZDRAVLJA VUKOVAR Sajmište 1 VUKOVAR

IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU ZA 2017 GODINU S ANALIZOM I PRIJEDLOGOM MJERA RACIONALIZACIJE TROŠKOVA U Vukovaru, veljača 2018. Ante Lohinski, mag.oec.

2017 1

Page 5: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece 4 zdravstvena zaštita žena 3 dentalna zdravstvena zaštita 19 medicina

OPĆENITO: Dom zdravlja Vukovar pruža zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini stanovnicima gradova

Vukovara, Iloka i sedam gravitirajućih općina, ukupno manje od 60 000 stanovnika, sve na području od posebne državne skrbi.

Djelatnost se odvija kroz slijedeće Službe: DJELATNOST BR.TIMOVA

opća/obiteljska 26 zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece 4 zdravstvena zaštita žena 3 dentalna zdravstvena zaštita 19 medicina rada 1 Ortodoncija 1 zubotehnički laboratorij 7 laboratorijska dijagnostika 1 Patronaža 11 sanitetski prijevoz (sestra/tehničar) i vozač 3 Mobilni palijativni tim 1

Dio djelatnosti odvija se u privatnoj praksi temeljem koncesije,a to su one jedinice koje imaju standardan (ili veći broj u odnosu na standard)upisanih pacijenata, (ukupno 27 jedinica od kojih 3 u vlastitom prostoru a ostale koriste prostore Doma zdravlja), dok su u Domu zdravlja Vukovar ostale one ambulante koje imaju mali broj upisanih pacijenata (uglavnom na selima u kojima i nema dovoljan broj mogućih pacijenata i koji se neprekidno smanjuje). Kao primjer, u obiteljskoj imamo 10 ambulanti i prosječan broj 1.400 pacijenta, a standard je 1.700. Istovremeno, u koncesiji je 16 timova opće/obiteljske medicine, s prosječnim brojem pacijenata od 2.093. Ukupno upisanih u obiteljsku medicinu je 48.075, odnosno prosječno 1.849,(kao jedna veća standardna ambulanta) ali koncesionari imaju više upisanih pacijenata. Usporedni broj timova i pacijenata u domu zdravlja i u koncesiji

Obiteljska Dentalna

broj timova prosj.br.pac % paci broj timova prosj.br.pac % paci

Dom zdravlja 10 1.300 22 12 2.076 53 Koncesija 16 2.093 78 7 2.502 47

Od 10 timova opće/obiteljske medicine, 6 timova radi u više od jedne ambulante (po 2 sela u pravilu) što znatno povećava troškove. Broj zubnih tehničara ( kojih je godinama bio znatno veći broj od potrebnog) doveden jeove godine u standardan broj, odlaskom u mirovinu i drugom poslodavcu,tj. prirodnim odljevom. Problem je ograničenje plaćanja protetskih radova od strane HZZO, kao i činjenica da većina koncesionara u dentalnoj medicini na području doma zdravlja Vukovar ne koristi usluge našeg dentalnog laboratorija, nego privatnih koji i nisu na našem području. U dentalnim i pedijatrijskim ambulantama znatan broj stanovnika i nema izabranog liječnika. Prema podacima HZZO- ukupno je u obiteljske ambulante upisano nešto više od 48.000 pacijenata, a u dentalne oko 43.000 pacijenata, što znači da je razlika više od 5.000 pacijenata, dvije prepunedentalne ambulante. I ove godine, ambulanta za zdravstvenu zaštitu predškolske djece u Iloku cijelu godinu radila je s veoma malim brojem upisanih pacijenata (broj se kreće oko 500).

2017 2

Page 6: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece 4 zdravstvena zaštita žena 3 dentalna zdravstvena zaštita 19 medicina

Sanitetski prijevoz mjesečno prelazi oko 45.000-50.000 km i troši oko 60.000,00kn za gorivo. Tri ugovorena tima podrazumijevaju 3 medicinske sestre/tehničara i 6 vozača, a Dom zdravlja Vukovar ima 8 vozača koji rade u Iloku, i Vukovaru.(više od standarda ih je radi pripravnosti – dostupnost 24 sata/365 dana- i prijevoza na dijalizu- oko 30 pacijenata- u Vinkovačku i Osječku bolnicu u dvije , a ponekad i tri smjene).Veliki broj kilometara podrazumijeva i velike iznose za održavanje vozila. Ove godine taj iznos je biooko 190.000 kn. Prethodne godine to je iznosilo280.000a godinu ranije čak 342.000 kn.(dobar dio odnosio se na vozila za patronažnu službu koja su nabavljena 2000 i 2002 godine). Prošle godine obnovljen je vozni park nabavkom novih vozila za službu patronaže, pa će i troškovi održavanja u budućnosti biti manji.Potrošnju goriva u sanitetskom prijevozu sveli smo na 11,5 litara/100km. Novi kolektivni ugovor pripravnost tretira kao prekovremeni rad, koji je limitiran, također se mora pored toga svaki izlazak platiti još i kao rad po pozivu, što povećava troškove . KADROVI: Broj zaposlenih 31.prosinca 2017. u odnosu na 31. prosinca 2016. godine se povećao za 5 djelatnika, uz napomenu da je ukupno otišlo 10 djelatnika, a primljeno je 15.Zdravstvenih djelatnika i došlo je 11 i otišlo 9. U ovo su uključeni i pripravnici medicinske visoke i srednje stručne spreme. Na početku godine bilo je 124, a zadnji dan 2017. godine je broj 129. Najveća fluktuacija i ove godine je kod zdravstvenog kadra, tako da nas je napustilo 11zdravstvenih djelatnika, a došlo je 9, dok je kod nezdravstvenih djelatnikaprimljeno 4(tri administrativna djelatnika i vozač) a otišao1administrativni djelatnik. Prethodnih godina nismo mogli zapošljavati administrativne radnike i pored odlaska više njih u mirovinu, što smo nakon prestanka zabrane zapošljavanja, uz suglasnost Ministarstva , učinili. Pored pripravnika VSS koje je financirao HZZO, imali smo i pripravnike SSS,VŠS i VSS, financirane od strane Zavoda za zapošljavanje kroz mjeru osposobljavanje za rad bez zapošljavanja. Nakon povratka sa specijalizacije iz ortodoncijenastavljeno je skraćivanje dužine čekanja za terapiju kod ortodonta. Isto tako, povratkom ( nešto ranije) doktorice za medicinu rada i športa, počele su veće aktivnosti i u ovoj djelatnosti, gdje smo nabavili dosta nove opreme i zanovili staru, te počeli s upisima i pregledima djelatnika novih poslovnih partnera i vraćanjem starih ( npr. Borovo) kao i preglede sportista. Do povratkaortodontice, i specijalistice medicine rada i športa opstanak tih djelatnosti i zbrinjavanje pacijenata bio je organiziran zapošljavanjem umirovljenikaspecijalista. Ginekološka ambulanta radila je bez nositelja tima,jer se nakon odlaska dr. Đuran iz Vukovara u Osijek, i vraćanja njene ambulante iz koncesije u Dom zdravlja, nismo mogli zaposliti liječnika navedene specijalnosti, pa smo u početku, angažirali umirovljenog liječnika po ugovoru o djelu, a nakon toga dvije liječnice iz koncesije, kao i liječnike iz Opće županijske bolnice Vukovar.Zatim smo od mjeseca svibnja 2013.g. uspjeli zaposliti specijalistu ginekologa, sa Sirijskim državljanstvom, na radnu dozvolu, koja se svake godine mora produžiti, kao i dozvola boravka i privremena licenca. Zbog neusklađenosti administracija raznih djelatnosti koje izdaju dozvole boravka, radne dozvole i dozvole za samostalan rad svaki put se događa da doktor ne dobije licencu na vrijeme (ograničeno joj je trajanje) pa nam radi toga i HZZO uskraćuje prihode za ginekologiju za broj dana kada nije stigla licenca. Odlaskom u mirovinu ing. med. biokemije, medicinsko-biokemijski laboratorij je ostao bez voditelja. Sa HZZO smo ugovorili ovu djelatnost kao tim bez nositelja, a s inženjerkom iz Vukovarske bolnice sklopili ugovor o poslovnoj suradnji za validiranje nalaza. Zbog nedostatka nositelja tima, primanja od HZZO-a su smanjena svaki mjesec 15.000 kn a tu je i trošak od 5.000 kn netto za validiranje nalaza. Imamo stalno otvoren natječaj, nudimo sufinanciranje stanarine, mogućnost specijalizacije, no nitko se ne javlja. U razgovorima smo s Komorom medicinskih biokemičara kao i s KBC Osijek o ustupanju specijalizanata koji rade kod njih, no niti na taj način ne možemo riješiti problem kvalitetnije nego što smo već riješili. Zamjene liječnika i sestara za bolovanja, godišnje odmore i druga izbivanja, veoma teško je ostvariti, jer se rijetko javljaju na natječaje. Stoga se takvi problemi rješavaju prekovremenim radom, ugovorima o poslovnoj suradnji s Bolnicom i slično, što je najskuplje. Disperziranost ambulanti onemogućava nam čišćenje i održavanje s racionalnim brojem čistačica (npr.1 čistačica treba čistiti cca 400m2 ), pa umjesto 12 ili 13 čistačica koliko bi nam trebalo za površinu od cca 5.500m2 mi ih početkom 2015.godine iimamo13, ali na koncu samo 9koji broj je bio i u 2016 i

2017 3

Page 7: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece 4 zdravstvena zaštita žena 3 dentalna zdravstvena zaštita 19 medicina

2017 godini.I ovdje je učinjen značajan pomak, jer je prije 5godina bilo zaposlenih čak 21 spremačica. Navedeno smo smanjili prirodnim putem, odlaskom u mirovinu, te (radi zakonske obveze) prekidanjem ugovora o djelu za one spremačice u pojedinim selima koje su na taj način radile. Trenutno se čišćenje prostora otežano odvija,jer dio spremačica odlazi na više mjesta čistiti, pa su povećani troškovi putovanja.Osim toga, navedeni broj spremačica je nedostatan, pa smo uslijed zabrane zapošljavanja, čišćenje ambulanti u zgradama Blage Zadre i Kralja Tomislava morali prepustiti servisu . Održavanje putem servisa je financijski nepovoljnije nego s vlastitim djelatnicima. Dio nedostajućih spremačica(2) riješili smo putem agencije za iznajmljivanje djelatnika, što je još skuplje. BOLOVANJE: Mjesečno je između 11 i 22 djelatnika bilo na bolovanju, što je bilo 2491 radnih dana (2471=2016g. 2036=2015g. 2141=2014g., 2135=2013, 2048=2012, 2501=2011g, u 2010g. to je iznosilo 2429 dana, a godinu ranije 2351 dan.) Prosječno je na bolovanju do 42 dana svaki dan bolovanje koristilo 9 djelatnika, koji su ukupno bolovali 862 dana. Preko 42 dana bolovanje su koristila najviše mjesečno po 4 djelatnika, ukupno 687 dok je godinu ranije to bilo 366 dana. (znači veliki dio bolovanja, gotovo 35%, išlo je na teret Doma zdravlja). Ukoliko isključimo rodiljni dopust, 56% su bila bolovanja do 42 dana – na teret poslodavca. Bolovanje bez rodiljnog iznosilo je oko 7,7%. Na rodiljnom/roditeljskom bolovanju bilo je prosječno 4 djelatnika,(mjesečno između 4 i 6) koji su koristili ukupno 942 dana rodiljnog-roditeljskog bolovanja. Znači da je prosječno svakog dana radi bolovanja ili rodiljnogdopusta, s posla odsustvovalo 16 djelatnika, što je u odnosu na ukupan broj zaposlenih nešto preko 8%.

BOLOVANJA PO VRSTAMA U 2017.

Mjesec bolovanje do 42 dana

bolovanje preko 42

rodiljni-roditeljski

Ukupno bolovanje

radnika dana Radnika dana radnika dana radnika Dana Siječanj 15 122 3 50 4 67 22 239 Veljača 9 87 2 40 3 60 14 187 Ožujak 10 83 2 46 3 69 15 198 Travanj 13 120 3 50 4 79 20 249 Svibanj 9 57 4 73 4 76 17 206 Lipanj 6 18 3 66 3 66 12 150 srpanj 7 68 3 42 4 65 14 175 kolovoz 4 31 3 60 4 81 11 172 Rujan 7 63 3 63 4 84 14 210 listopad 9 45 3 68 4 88 16 201 studeni 15 100 3 66 5 102 23 268 prosinac 9 68 3 63 6 105 18 236 Ukupno 113 862 35 687 48 942 196 2491

REALIZACIJA RACIONALIZACIJE: Velike i neracionalno iskorištene zgrade govore o dosta dobrom standardu po pitanju prostora u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ali sve to znatno povećava troškove. Tako na primjer, zgrada u Iloku je prekrasna, s izvrsnim uvjetima za rad, ali ima preveliku površinu za broj pacijenata koji u nju dolaze. Stoga je uz određene preinake i prilagođavanje izvršeno iznajmljivanje djela prostora.(Centru za socijalnu skrb, HZZO-u, Zavodu za Hitnu medicinu). Da bi smo preciznije mogli utvrditi i raspodijeliti troškove (npr. grijanja) izvršene su određene preinake, te je u 8 stanova na katu ugrađeno individualno plinsko grijanje prostora i mjerači potrošnje vode tako da sada stanari sami plaćaju svoje troškove, a Dom zdravlja raspoređuje samo onaj dio koji se odnosi na

2017 4

Page 8: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece 4 zdravstvena zaštita žena 3 dentalna zdravstvena zaštita 19 medicina

poslovni prostor, pa su računi za energiju znatno manji. Također su ugrađeni uređaji za mjerenje potrošnje vode u svakom stanu, pa i to više neće morati plaćati Dom zdravlja. Tijekom ljeta 2016 postavljena je izolacijska ovojnica oko zgrade ambulanti u Iloku, što smanjilo troškove energije za grijanje zimi i hlađenje ljeti. Isto tako realizirani su radovi na energetskoj učinkovitosti i u ostalim ambulantama pa je stavljena izolacija na zgrade Lovas, Tovarnik, Bapska,Čakovci, izolacija stropa uDječijemdispanzeru. Također je započeta zamjena rasvjetnih tijela po ambulantama, gdje se stavljaju led- svjetla koja imaju znatno manju potrošnju. Zbog izuzetno lošeg kanalizacijskog i odvodnog sustava, na Sajmištu je izvršeno postavljanje potpuno novog vanjskog odvoda, koji nakon spajanja na javnu kanalizaciju odlično funkcionira. U zgradama na Sajmištu i ulici Blage Zadre je izvršena rekonstrukcija centralnog grijanja, na način da je ugrađeno više manjih bojlera, koji imaju različiti režim rada ( jedan radi samo za vrijeme I smjene, dva I i II smjenu, a jedan 24 sata (radi Hitne službe koja tako radi). Također je znatno smanjen iznos koji plaćamo za grijanje. Sličan slučaj s prostorom je i u ambulantama po selima, koje se grade po zdravstvenim standardima, a liječnici i pacijenti u njih dolaze 1-2 puta tjedno. Troškovi koji su neminovni jer se mora udovoljiti propisima sanitarne, protupožarne službe, službe za zaštitu okoliša, zaštita na radu, i slično, također nisu obuhvaćeni u glavarini, a moramo ih pokriti. Radi bolje organizacije posla i ušteda (ali ne na račun kvalitete zdravstvene zaštite) sanitetski prijevoz smo organizirali u prvoj i drugoj smjeni, a noću (radi obvezne dostupnosti sanitetskog prijevoza svih 24 sata dnevno), je uvedena pripravnost. Kako bi smo ostvarili uštedu na grijanju i smanjili troškove čišćenja, u seoskim ambulantama u istoj smjeni s obiteljskom, radi i dentalna medicina, i to u svim selima. Godišnji odmori također su u istom terminu. I tijekom 2017. godine bavili smo se problemom informatizacije ambulanti, obzirom na slabu dostupnost brzog interneta u nekim selima, što još nije u potpunosti riješeno, a i postupno uvođenje ostalih djelatnosti u sustav informatizacije.Također je trebalo zamijeniti dio starih ( od 2002 god.) računala i pisače koji nisu mogli udovoljiti potrebama liječnika radi efikasnog i kvalitetnog rada. Svjetlovodni kabel za internet i telefon uveden je o trošku operatera na Sajmištu, a s Karnet-om u organizaciji Hrvatskog zavoda za telemedicinu uveden je isti takav kabel u Iloku, gdje svi korisnici sada imaju i besplatan internet. Dostavili smo im i spisak svih naših lokacija kako bi se postupno isto moglo uspostaviti u svim ambulantama. Isto je predviđeno tijekom 2018 godine uvesti na Sajmištu i u Borovu naselju. Uvedeno je uzimanje uzoraka za laboratorij u ambulantama, radi čega je trebalo prilagoditi kompjutorizaciju te nove programe za laboratorij, a isto tako povećali su se troškovi prijevoza radi prikupljanja uzoraka po selima. Nastavlja se i provodi informatizacija PZZ ( „zdravstvo bez papira“), za što je trebalo ugovoriti programsku podršku za djelatnosti koje još nisu priključene na CEZIH, a veliko olakšanje, najviše za pacijente je realizacija dostave laboratorijskih nalaza direktno liječnicima u njihovo računalo, pa pacijenti samo daju uzorkeu ambulantama i ne moraju dolaziti još jednom po nalaz. Prostor laboratorija na Sajmištu potpuno je uređen i prilagođen,te opremljen najmodernijim uređajima za navedenu djelatnost. Isto tako,kronični pacijenti sada mogu telefonom naručiti terapiju, i u bilo kojoj ljekarni u Hrvatskoj podići svoje lijekove samo s zdravstvenom iskaznicom.Ipak, povremeno su se javljali problemi kod telefonskog naručivanja terapije obzirom da se liječnici i sestre prigodom velikog pritiska pacijenata u ambulantu, ne stižu javiti na telefon. Da bi smo ovo poboljšali, a smanjili pritisak telefonskih poziva, uveli smo, prvi u Hrvatskoj, a što je također naša ideja, jedinstveni broj za cijeli Dom zdravlja bez obzira na lokaciju, pomoću kojega pacijenti u bilo koje vrijeme (24/7) mogu naručiti svoju kroničnu terapiju, a njihov obiteljski liječnik će na koncu prvog slijedećeg radnog dana poslati recept u ljekarne. Naš primjer slijedili su i neki veliki domovi zdravlja u Hrvatskoj. Također se radi na uvođenju i e-naručivanja za specijalističke preglede.

2017 5

Page 9: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece 4 zdravstvena zaštita žena 3 dentalna zdravstvena zaštita 19 medicina

Čim HZZO bude u mogućnosti prihvaćati u elektronskom obliku i račune koje im Dom zdravlja ispostavlja, a podrazumijevaju veliku količinu papira, tonera, printera i sl., mi ćemo odmah isto moći realizirati, jer smo sve potrebite predradnje već izvršili. Nastavljen je rad na daljnjoj prilagodbi objekata racionalnijoj potrošnji, te boljem i preciznijem mjerenju troškova. Također kontinuirano i ravnomjerno na cijelom području radimo na unutarnjem uređenju i sanaciji objekata u cilju poboljšanja uvjeta rada, i uvjeta za pacijente.Tako je na Sajmištu izvršena kompletna rekonstrukcija sanitarnih čvorova koji su sada prilagođeni i pacijentima s posebnim potrebama. Isto tako stara vodovodna i kanalizacijska unutarnja instalacija je izmijenjena. Tijekom 2017 godine napravljena je dokumentacija za sanaciju sanitarnih čvorova u Borovu naselju, koji radovi se planiraju izvesti početkom 2018 godine. Za praćenje kretanja i potrošnje goriva u vozilima uveden je GPS sustav nadzora, koji je smanjio troškove i može dokazati pravovremenost reagiranja na pozive. I tijekom 2017. godine bili smo u stalnoj potrazi za liječnicima, što smo povremeno uspjeli riješiti, ali nakon raspisivanja natječaja za specijalizacije u bolnicama, ponovno su odlazili, što se ponavlja svake godine.U velikom broju slučajeva morali smo angažirati liječnike iz drugih ustanova po ugovoru o poslovnoj suradnji, kao i naše djelatnike kroz dozvoljenu količinu prekovremenog rada, a sve u cilju osiguranja zdravstvene zaštite u ambulantama gdje su nedostajali liječnici. Radi nedostatka liječnika (npr. za zamjenu u dentalnoj ambulanti tri puta raspisivan natječaj i nitko se nije javio.) Rad ambulante osiguravali su dentalni doktori doma zdravlja prekovremenim radom. Ovakav način rada povećao je troškove, a smanjio prihode, jer se ponekad nije moglo raditi puno radno vrijeme. OSTALO ŠTO JE TREBALO UČINITI I ŠTO JE UČINJENO -Nastavljeno je ugovaranje s HZZO potpisivanjem aneksa na već sklopljene ugovore, i ugovorene su sve dodatne mogućnosti koje je bilo moguće ugovoriti, kako bi smo pružili što bolju zdravstvenu skrb našim pacijentima, i ostvarili što veći prihodi. -Dolaskom specijalistice medicine rada i športa u medicini rada ugovorili smo i dodatne djelatnosti koje do tada nismo radili, a to je:pregledi za ionizirajuće zračenje, pregledi za oružje, vozači, pregledi sportista. -Ambulanta ortodoncijetakođer sada nakon povratka doktorice sa specijalizacije u potpunosti ostvaruje poslove predviđene odobrenim limitima, pa se smanjuju i liste čekanja. Tijekom 2017 godine nastavljeno je s ulaganjem u sve ambulante po pitanju opreme i instrumenata. -prijavljen je EU projekt ministarstva zdravstva za nabavu opreme za PZZ ( 3,8 mil.kn) Temeljem plana racionalizacije, nastavljeno je već započeto, te je pored već prijašnjih godina učinjenog, -postavljena izolacijska fasada u ambulantama Negoslavci i Šarengrad, -u potpunosti uređena i opremljena ambulanta u Mikluševcima -započela je obnova stare zgrade Doma zdravlja na Sajmištu ( Štamparova zgrada) - dio starih klima uređaja zamijenjeno je novim „inverterskim“ uređajima kako bi se smanjila potrošnja, i kako ne bi smo morali preći u režim skuplje struje zbog količine potrošnje električne energije -kupljene su dvije zubarske stolice, i dvije dentalne ambulante su u potpunosti rekonstruirane ( instalacije, antistatički pod, i sl.) -za obiteljske i dentalne ambulantu izvršena je nabavka opreme i instrumenata koji su standardni dio opreme, ali i opreme i instrumenata koji čine nadstandard ( sve u dogovoru s liječnicima). -u objektima Sajmište, B.Zadre i Ilok ( najviše ambulanti) – ugradili smo rashladne komore za infektivni otpad. -Ponovno je i 2017 godine organiziran u Vukovaru simpozij o palijativnoj skrbi onkoloških bolesnika uz veliku posjećenost te renomiranim predavačima -počeo program preventivne zaštite u dentalnoj medicini ( predviđeno trajanje 5 godina) po svim gradovima i općinama u dječijim vrtićima -energetski certifikat za objekt u ulici Franje Tuđmana 12 -potpisan ugovor za medicinsku opremu i manje infrastrukturne radove, -realizirane su dvije specijalizacije iz obiteljske medicine (imali smo suglasnost za tri i za spec. iz medicinske biokemije, no nije bilo kandidata)

2017 6

Page 10: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece 4 zdravstvena zaštita žena 3 dentalna zdravstvena zaštita 19 medicina

-izrađen je plan razvoja palijativne skrbi u Županiji -potpisan je sporazum s Medicinskim fakultetom Osijek ( nastavna smo jedinica medicinskog fakulteta Osijek) -izvršeni razgovori s medicinskim fakultetom Zagreb o suradnji Ranijih godina urađeno je slijedeće: -obnovljena i puštena u rad ambulanta u Petrovcima -kupljena i uređena zgrada za ambulantu u Bogdanovcima i puštena u rad -obnovljena ambulanta u Bapskoj -izmijenjen krov na zgradi u ulici Blage Zadre -izolacija fasade ambulante Lovas i postavljanje led rasvjete -izolacija fasade ambulante Tovarnik i postavljanje led rasvjete -izolacija fasade ambulante Čakovci i postavljanje led rasvjete -izolacija fasade ambulante Ilok i postavljanje led rasvjete ( djelomično) -optički kabel za internet i telefon na Sajmištu - besplatni internet u Iloku -izgrađena vanjska kanalizacija na Sajmištu ( zamijenjena je neispravna stara odvodna kanalizacija) -izrađeni su energetski certifikati za zgrade u vlasništvu DZ koji još nisu bili izrađeni -rađeno je na legalizaciji svih zgrada DZ, rješavanju vlasničkih odnosa, sređivanje dokumentacije -ugovori o korištenju zgrada koje su u vlasništvu općina -Nastavljena je racionalizacija troškova i uređene su ambulante u Iloku , -Obnovljena je i osuvremenjena oprema dentalnih ambulanti -Donesen je poslovnik o radu povjerenstva za kvalitetu, i povjerenstva za lijekove,te pravilnik o stimulaciji djelatnika DZ -Uveden je i stalno se usavršava kompjuterski program za naručivanje, koji olakšava praćenje potrošnje i racionalniju potrošnju. -Nastavljen je aktivan rad jednogmobilnog tima palijativne skrbi,kao pilot projekt, i priprema za ugovor s HZZO za jednog koordinatora palijativne skrbi i mobilnog tima, čime prekidamo biti pilot projekt i počinjemo raditi po ugovoru i za veći iznos. Nastavljeni su i poslovi radi osnivanja centra za dnevni boravak palijativnih bolesnika za Vukovarsko-srijemsku županiju, te priprema za povećanje obima poslova u ovoj djelatnosti, obzirom na velike potrebe (angažiranje još jedne više medicinske sestre) - u potpunosti je uređen prostor za edukacije, predavanja, savjetovališta i dvorana za sastanke u ulici Nikole Tesle. Velika dvorana je višenamjenska, opremljena projektorom, ozvučenjem, mikrofonom stolovima i stolicama. Može istovremeno primiti i do 60 osoba. ( U listopadu je prvi put korištena za sjednicu Stručnog društva Domova zdravlja Udruge poslodavaca u zdravstvu kojoj je nazočilo oko 30 ravnatelja Domova zdravlja iz cijele Hrvatske.) -stalna edukacija i izobrazba osoblja vezano za palijativnu skrb, kao i ostale djelatnosti -organiziranje raznih predavanja i savjetovališta -organiziran je simpozij s međunarodnim sudjelovanjem o prehrani i hidracijipalijativnih bolesnika u Vukovaru, s više od 200 sudionika, uz pokroviteljstvo Ministarstva zdravstva, Županije i grada Vukovara -posudionica ortopedskih pomagala - Zajedno s suvlasnikom DUUDI,izvršen popravak krova na zgradi F. Tuđmana 12 -Ponovno je podnesen zahtjev državnoj agenciji DUUDI za prijenos državnog u vlasništvo Doma zdravlja nad zgradom u B.Zadre 1., što je rezultiralo prijenosom vlasništva na Županiju, ( kao prvi korak) -Poslan je zahtjev i tražene instrukcije za akreditaciju Doma zdravlja ( još nije aktualno) UPRAVNO VIJEĆE: Tijekom 2017 godine Upravno vijeće održalo je 14 sjednica od čegasu dvije bile telefonske radi hitnosti.

2017 7

Page 11: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece 4 zdravstvena zaštita žena 3 dentalna zdravstvena zaštita 19 medicina

-Svakog mjeseca je raspravljano o svim bitnim pitanjima, o poslovanju Doma zdravlja i o mjesečnom financijskom izvješću. -Također je raspravljano o kvartalnim i polugodišnjim kao i godišnjem financijskom izvješću. -Tijekom godine, upravno vijeće donosilo je odluke o potrebi zapošljavanja i premještaja djelatnika, koje su bile temelj za traženje suglasnosti od Županije, HZZO-a i na koncu od Ministarstva zdravlja. -Usvajalo je planove Doma zdravlja kao i izmjene planova ( godišnji financijski plan,trogodišnji financijski plan, plan decentraliziranih sredstava) -davalo je suglasnost ravnatelju za potpisivanje ugovora -donijelo je odluku o izmjenama i dopunama akata o Javnoj nabavi -donijelo je odluku o raspodjeli pozitivnog financijskog rezultata -dalo suglasnost za podjelu dara u naravi za sve djelatnike DZ -zamolba Županiji za prijenos vlasništva zgrade u Vukovaru, B.Zadre 1 -imenovanje pomoćnika ravnatelja -izmjena pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji poslova SUDSKI SPOROVI: Dobilismo prvostupanjsku presudu protiv dr. Tihane Đuran, spec. ginekologije koja je otišla iz Vukovara, a da nije ispunila ugovoreni rok koji je bila obvezna raditi na našem području. Nakon neuspjelog pokušaja sporazumnog rješenja povrata sredstava, podnesena je tužba nadležnom sudu tijekom 2013 godine, no rasprava je zakazana i održana tek 2014 godine.U drugostupanjskom postupku tijekom 2016 godine potvrđena je prvostupanjska presuda, no općinski sudac treba utvrditi iznos , za što je angažirao sudskog vještaka koji nije završio posao do konca 2017. U međuvremenu se u postupak umiješao HZZO jer je navedena doktorica u međuvremenu postala njihova djelatnica. Donesena je i prvostupanjska presuda u korist pacijentice koja je tužila dr. Konrad, spec. ginekologije, za propuste u liječenju (dok je još bila djelatnica Doma zdravlja- prije 2005 godine) na istu smo se i mi i tužiteljica žalili.Drugostupanjski postupak je u tijeku. U korist Doma zdravlja donesena je prvostupanjska presuda u sporu jedne djelatnice za uznemiravanje. Spor je trenutno na drugostupanjskom sudu. Također je u korist Doma zdravlja donesena prvostupanjska presuda jednog vozača radi isplate razlike jubilarne nagrade . Djelatnici sanitetskog prijevoza tužili su Dom zdravlja radi neisplaćenih dnevnica i prekovremenih sati. Radi troškova koji bi mogli nastati, a i dugotrajnosti postupka, svi osim jednog vozača su povukli tužbe i pristali na nagodbu. Tijekom 2017 još nije započelo sudsko vještačenje. INVESTICIJE: Decentralizirana sredstvaza 2017 godinu iznosila su2,115.745,00 kn i u potpunosti smo ih iskoristili za investicijsko i tekuće održavanje ( materijal i dijelove, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja), investicijsko ulaganje (medicinska i laboratorijska oprema, opremu za održavanje i zaštitu,instrumenti i uređaji,1 vozilo za sanitetski prijevoz,dodatna ulaganja na građevinskim objektima(racionalizacija sustava grijanja,15 inverterskih klima uređaja, zamjena i rekonstrukcija elektro razdjelnica i dotrajalih instalacija u objektima u ul. Blage Zadre i na Sajmištu, prva faza obnove Štamparove zgrade na Sajmištu, izrada izolacijskih fasada u Šarengradu i Negoslavcima, rekonstrukcija i opremanje ambulante u Mikluševcima, održavanje objekata, ugradnja led svjetla,održavanje prijevoznih sredstava, 2 dentalne jedinice,autoklav,11 termokautera za dentalnu medicinu,uredska oprema, klupe za čekaonice, održavanje informatičke opreme i programa, nabavu računala,pisača i sl.). SPECIFIČNOSTI POSLOVANJA u 2017 godinu su: - ugovaranje i nadalje po novom modelu (produžavanje postojećih ugovora svaka tri mjeseca)

2017 8

Page 12: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece 4 zdravstvena zaštita žena 3 dentalna zdravstvena zaštita 19 medicina

-rebalans proračuna -česta izmjena raznih propisa -povećanje broja usluga koje karakterizira i PZZ -primjena 2 kolektivna ugovora s različitim načinom tretiranja problematike dežurstva i pripravnosti te rad po pozivu -veći broj tumačenja kolektivnih ugovora od broja članaka tih ugovora -produžavanje ugovaranja s HZZO- za domove zdravlja putem dodataka ugovoru, u očekivanju da se donesu izmjene zakona o zdravstvenoj zaštiti i zakona o zdravstvenom osiguranju- što se ipak nije dogodilo u 2017 godini. KARAKTERISTIKE USTANOVE SU: - da smo proračunski korisnici -vodimo proračunsko knjigovodstvo -neprofitnog smo karaktera -visoki je udio fiksnih troškova -mala mogućnost elastičnosti na promjene DETERMINANTE uvjeta poslovanja bile su:

• -Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju • -Planirana sredstva za primarnu ZZ u proračunu RH za 2017 godinu • -Instrumenti financiranja za 2017 godinu doneseni od strane Upravnog vijeća HZZO-a • -Kretanje cijena na malo • -Specifičan način financiranja (glavarina) i DTP • -zabrana zapošljavanja i otežana procedura realizacije zapošljavanja, nešto olakšana u drugom

dijelu godine • -nedostatak stručnog kadra

FINANCIJSKO POSLOVANJE u navedenim okolnostima, bilo je slijedeće:

Ukupni ostvareni prihod bio je 24,076.860kn, što je 98% u odnosu na prethodnu godinu ili 530.631 kn manje.(ostvareni su manji „prihodi od ostalih korisnika“ (tu su značajne stavke naplata od koncesionara, pregledi u medicini rada, zakupnine, prihod od ZHM -pripravnost )i „ostali prihodi“ također u manjem iznosu,(radi se o donacijama, refundacijama, kamatama, štete od osiguranja, prodaja stare ambulante 2016 u Tovarniku i sl). Prihodi od HZZO-a su nešto veći i čine 80,6% u strukturi ukupnih prihoda.

Prihodi od HZZO-a su 0,56% veći u odnosu na prošlu godinu i čine80,6% u strukturi ukupnih

prihoda, za razliku od prethodne godine kada su iznosili 78,48%. Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja su veći za oko 16.000 kn u odnosu na prethodnu

godinu i sudjeluju u ukupnom prihodu s 1,7 %. Ostali prihodi kao što su kamate, bonifikacije dobavljača,naplata šteta od osiguranja, refundacija

za specijalizacije, prihodi od povrata neodrađenih specijalizacija, prodaja rashodovanih sredstava,donacije od trgovačkih društava, manji susu za 313.854 kn u odnosu na prethodnu godinu, i iznose 186.395 kn. a sudjeluju s 0,77% u ukupnom prihodu. Ukupni izdaci bili su 22,739.879 kn ili 97% u odnosu na izdatke iz prošle godine, ili za 645.275 kn manji. Uz smanjene prihode za 2%,i izdaci su bili manji od prošlogodišnjih za 3%,osim utrošene energijekoja je bila veća za 41.766 kn ili za 4,4 % , te „ostali izdaci“( to su voda, smeće,infektivni otpad,ugovori s doktorima za pripravnost, zamjene, vanjski suradnici za medicinu rada, psiholog, psihijatri,okulista, liječnik za palijativu,odvjetničke, geodetske usluge,kao i vanjska usluga čišćenja i iznajmljivanje djelatnika) koji su veći za 355.301 kn ili 28% Tekuće i investicijsko održavanje manje je za 428.020 kn ili za 34% . Ukupni materijalni izdaci smanjeni su za 184.687 kn ili za 3,3% u odnosu na prethodnu godinu. Nematerijalni izdaci (bruto plaće, doprinosi na plaće te ostali izdaci za zaposlene povećani su za 0,7% ili za 105.938 kn.

2017 9

Page 13: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece 4 zdravstvena zaštita žena 3 dentalna zdravstvena zaštita 19 medicina

U strukturi ukupnih izdataka, izdaci za zaposlene iznose65,76% (2014 g. to je bilo 66,41% 2015. god je to bilo 66,29% a 2016 g 63,49%) a u odnosu na ukupni prihod:62,11% (2014 godine 59,24%, 2015 god .58,25%,2016- 60,34%.). Ovo povećanje je uvjetovano pravima iz kolektivnih ugovora, i nešto većem broju zaposlenih. Uz smanjenje ukupnih izdataka za 3% ili 645.275 knimanje ostvarenje ukupnog prihoda za 2% ostvaren je višak prihoda nad izdacima u iznosu od 1,336.981 kn ili 114.644 kn više od ostvarenja prethodne godine, i 5,55% u odnosu na ukupni prihod.(prethodne godine4,97%) Ostvareni financijski rezultat posljedica je tekućeg i investicijskog ulaganja,kao i zakonom i kolektivnim ugovorima utvrđenih većih izdvajanja za zaposlenike, što govori o razvoju i unapređenju samog Doma zdravlja, stvaranja uvjeta za manju buduću potrošnju, boljih uvjeta za pacijente i same djelatnike, te boljom opremljenošću ambulanti i pratećih službi, odnosno dizanje nivoa zdravstvene zaštite. U strukturi ukupnih izdataka 2017 godine, - izdaci za lijekove čine 0,46 %,što ovisi o potrebama pacijenata - izdaci za potrošni medicinski materijal su u strukturi ukupnih izdataka 5,61%(2016g = 5,93% 2015g.=6,32%), - utrošena energija 4,32%(2016g=4,02% ,2015=5,352014g.=6,17%) To znači da se nastavlja trend pozitivnog poslovanja, pa je višegodišnji preneseni korigirani manjak prihoda u potpunosti anuliran,prošlogodišnji višak povećan, i u konačnici je ostvaren korigirani višak prihoda u iznosu od 7,084.038 kn., uz redovito poslovanje, povećavanje nivoa zdravstvene zaštite i neprekidno ulaganje u poboljšanje stanja u svim segmentima.

Ukupne obveze na koncu godine bile su 1,799.736 kn.Za 16.757knili za 0,9% manje nego prethodne godine(prethodne godine1,816.493 kn). Ukupno dospjelih obveza nije bilo na dan 31.12.2017.

Potraživanja 31.12.2017. su bila2,279.087knza160.474kn ili 8,42% veća (prošle godine 2,118.613 kn).Dospjela potraživanja iznose 18.772 kn.

To znači da je razlika između potraživanja i obveza 497.351 knu korist potraživanja. Dakle, potraživanja su veća, obveze manje s tim da dospjelih obveza nema, što govori o veoma

urednom izmirivanju obveza sa strane Doma zdravlja Vukovar. Ostvareni financijski rezultat posljedica je i kretanja ukupnog prihoda i rashoda. U 2017.godini prihod je smanjen za 530.631 kn ili za2,1%, a istovremeno su i izdaci smanjeni za645.275 knili za 2,75%. Tablica 1

BROJ ZAPOSLENIKA

2017 10

Page 14: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece 4 zdravstvena zaštita žena 3 dentalna zdravstvena zaštita 19 medicina

O P I S I.-XII. 2016. I.-XII.2017.

1. Broj zaposlenika na početku razdoblja 126 124

2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja 124 129

3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu 126 126

Tablica 2 KRATKOROČNA IMOVINA

-kn

O P I S I Z N O S 1. Stanje žiro-računa na dan 31.12.2017. god. 9,082.929 2. Zalihe na dan 31.12.2017. god.

-lijekova i potrošnog medicinskog materijala 0

-krvi i krvnih pripravaka 0 -živežnih namirnica 0 -ostale zalihe 4.808 UKUPNE ZALIHE 4.808

Tablica 3

P O T R A Ž I V A N J A

O P I S

Potraživanja na dan 31.12.2017. godine

Ukupno dospjela potraživanja od kolone 1

Dospjelo do 60 dana

Dospjelo od 91 do 120 dana

Dospjelo od 121 do 150 dana

Dospjalo od 151 do 180 dana

Dospjelo preko 180 dana

0 1 2 3 4 5 6 7 Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite 1,807.825 0 0 0 0 0 0 Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja 45.992 0 0 0 0 0 0 Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalnih bolesti 14.588 0 0 0 0 0 Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova 0 0 0 0 0 0 0 Ostala potraživanja 428.682 18.772 18.772 0 0 0 0 UKUPNO: 2,297.087 18.772 18.772 0 0 0 0

Tablica 4 O B V E Z E 2017

11

Page 15: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece 4 zdravstvena zaštita žena 3 dentalna zdravstvena zaštita 19 medicina

O P I S

Ukupne obveze na dan 31.12.1

Ukupno dospjele obeze

Dospjele obveze do 60 dana

Dospjele obveze

od 61 do 90 dana

Dospjele obveze

od 61 do 120 dana

Dospjele obveze od 121 do 180 dana

Dospjele obveze

180 do 365 dana

Dospjele obveze preko

365 dana

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Za lijekove 6.265 0 0 0 0 0 0 0 2. Za san.materi, krv i krvne derivate sl. 82.108 0 0 0 0 0 0 0 3. Za živežne namirnice 0 0

0 0 0 0 0 0

4. Za energiju 106.145 0 0 0 0 0 0 0

5. Za ostale materijale i reprodukcij. materijal 4.156 0 0 0 0 0 0 0 6. Za proizvodne i neproizvodne usluge 40.548 0 0 0 0 0 0 0 7. Za opremu (osnovna sredstva) 167.800 0 0 0 0 0 0 0 8. Obveze prema zaposlenicima 1.249.013 0 0 0 0 0 0 0

9. Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova 4.664 0 0 0 0 0 0 0 10. Obveze prema komitentnim bankama za kredite 0 0 0 0 0 0 0 0 11. Ostale nespomenute obveze 139.001 0 0 0 0 0 0 0 SVEUKUPNE OBVEZE: 1,799.736 0 0 0 0 0 0 0

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2016./2017. GODINE

Tablica 5

Red.broj P O K A Z A T E L J I I.-XII. 2016. I.-XII. 2017.

2017 12

Page 16: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece 4 zdravstvena zaštita žena 3 dentalna zdravstvena zaštita 19 medicina

0 1 2 3

I. PRIHODI

1. Prihodi od HZZO 19.313.250 19,415.148

2. Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja 393.495 409.753

3. Prihodi od HZZOZZR 201.116 209.142

4. Prihodi od proračuna (središnji i lokalni) 2.115.745 2,112.209

5. Prihodi od ostalih korisnika 2.083.636 1,743.943 6. Prihodi od participacije 7. Ostali prihodi 500.249 186.395

8. Izvanredni prihodi

UKUPNI PRIHODI (1-8) 24.607.491 24,076.860 II. IZDACI

1. Lijekovi 101.953 105.148 2. Potrošni medicinski materijal 1.388.065 1,275.765 3. Krv i krvni pripravci 4. Živežne namirnice 5. Medicinski plinovi 6. Materijal za održavanje čistoće 69.858 68.972 7. Uredski materijal 64.923 59.089 8. Ostali razni materijal 122.489 98.131 9. Utrošena energija 940.942 982.708

10. Ugrađeni rezervni dijelovi 86.790 58.387 11. Poštanski izdaci 160.501 161.413 12. Tekuće i investicijsko održavanje 1.245.715 817.695

13. Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova 24.660 38.609

14. Ostali izdaci 1.229.464 1,584.765

Materijalni izdaci (1-14) 5.435.360 5,250.682 15. Bruto plaće 11.677.304 11,891.467 16. Ostali rashodi za zaposlene 587.062 583.734 17. Doprinosi na plaće 1.956.110 1,935.714 18. Izdaci za prijevoz zaposlenika 428.690 394.717

19. ••Ostali nematerijalni izdaci za zaposl. 200.054 149.526

Nematerijalni izdaci (15-19) 14.849.220 14,955.158 20. Financijski rashodi 12.420 6.419 21. Izdaci za kapitalna ulaganja 2.600.702 2,209.745 22. Ostali i izvanredni izdaci 344.347 293.180

23. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 143.105 24.695

24. Nabavna vrijednost prodane robe UKUPNI IZDACI (1-24) 23.385.154 22,739.879 Višak prihoda nad izdacima 1.222.337 1,336.981 Manjak prihoda 0 0 Višak prihoda iz prethodnih godina 4.524.720 5,747.057 Manjak prihoda iz prethodnih godina 0 0 Korigirani višak prihoda 5.747.057 7,084.038 Korigirani manjak prihoda

Tablica 6 POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2006-2016. GODINE 2017

13

Page 17: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece 4 zdravstvena zaštita žena 3 dentalna zdravstvena zaštita 19 medicina

ukupni prihodi

ukupni izdaci

višak prihoda

manjak prihoda

korigirani manjak prihoda

korigirani višak prihoda

I.-XII. 2006. 20.831.622 22.095.708 1.264.086 5.117.317 I.-XII. 2007. 24.460.913 23.762.250 698.663 4.418.654 I.-XII. 2008. 23.508.109 23.599.241 91.132 4.509.786 I.-XII. 2009. 24.337.381 24.406.461 69.080 4.578.866 I.-XII. 2010. 24.783.768 23.866.950 916.818 3.662.048 I.-XII. 2011. 22.573.299 21.670.548 902.751 2.759.297 I.-XII. 2012. 20.613.363 20.949.583 335.947 3.095.245 I.-XII. 2013. 23.276.945 20.929.881 2.347.064 748.181

I.-XII. 2014. 22.520.361 20.088.733

2.431.628

1.683.447

I.-XII. 2015. 23.491.730 20.643.913 2.847.817

4.531.264

I.-XII. 2016. 24.607.491 23.385.154 1.222.337

5.747.057

I.-XII. 2017 24.076.860 22.739.879 1.336.981 7.084.038

Grafikon 1 Kretanje ukupnih prihoda i ukupnih izdataka 2006-2017.

2017 14

Page 18: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece 4 zdravstvena zaštita žena 3 dentalna zdravstvena zaštita 19 medicina

Grafikon 2 Kretanje viška i manjka prihoda 2006-2017

Grafikon 3 Kretanje korigiranog manjka prihoda i korigiranog viška prihoda 2006-2017g.

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

ukupni prihodi ukupni izdaci

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

višak prihoda manjak

2017 15

Page 19: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece 4 zdravstvena zaštita žena 3 dentalna zdravstvena zaštita 19 medicina

Treba napomenuti da nepokrivene obveze u ranijim periodima nisu bile rezultat poslovanja tekućih godina, već su se kumulirale kroz više, čak desetak godina. Dijelom je to rezultat neracionalnog trošenja i nemogućnost uravnoteženja rashoda s raspoloživim prihodima, a većim dijelom je to bio rezultat sustava financiranja i plaćanja zdravstvenih usluga od strane HZZO (npr.“glavarina“za ambulante s malim brojem pacijenata, ne vodeći računa o stvarnom koštanju takovih ambulanti).

GODIŠNJE STANJE I STRUKTURA ZAPOŠLJAVANJA U 2017. GODINI Dom zdravlja Vukovar je tijekom 2017. godine racionalno , iz prijeke potrebe , po danim suglasnostima zapošljavao djelatnike na radna mjesta koja su upražnjena ili na kojima, privremeno, radi bolesti , godišnjih odmora ili nekog drugog razloga nema izvršitelja, a rad se neodgodivo morao obaviti. I dalje je tijekom 2017. godine najveći problem u radu nedostatak odgovarajućeg kadra potrebnog za rad , a to su doktori medicine,doktori dentalne medicine, specijalisti, koji su deficitaran kadar. Na oglas koji raspisujemo za zapošljavanje inženjera medicinske biokemije ne javi se nitko, tako da oglas držimo otvoren do popune. Sličan slučaj je i s doktorom dentalne medicine kojeg smo tražili kao zamjenu za dugotrajno bolovanje. Početkom 2017. godine Dom zdravlja Vukovar imao je zaposleno 14 doktora medicine i 14 doktora dentalne medicine , a krajem 2017. godine 14doktora medicine i 15doktora dentalne medicine.S nekim djelatnicima sklopili smo radi potrebe posla u više navrata ugovor o radu na određeno vrijeme, uglavnom s medicinskim sestrama, i doktorima obiteljske i dentalne medicine. Kao zamjena za odsustvovanje s posla radi godišnjeg odmora ili bolovanja za ginekološku ordinaciju angažirali smo specijaliste ginekologe koncesionare i djelatnike bolnice. Za djelatnost palijative angažirali smo liječnicu iz bolnice i liječnika umirovljenika na nepuno radno vrijeme. Razlozi prestanka radnog odnosa drugih djelatnika su različiti: sporazumni prestanak ugovora o radu, odlazak u starosnu mirovinu, otkaz na osobni zahtjev djelatnika radi prelaska novom poslodavcu ili istek ugovora sklopljenog na određeno vrijeme. Na dan 31. prosinca 2017. godine u Domu zdravlja Vukovar bilo je zaposleno 129djelatnika, od čega su 97 zdravstvenih (75%) i 32 nezdravstvenih djelatnika. Na određeno vrijeme imamo 11djelatnika iz potrebe zamjene, te 1 stažista. Tablica 7. BROJ ZAPOSLENIH U PERIODU OD 01.01.2017. – 31.12.2017.

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

korigirani manjak korigirani višak

2017 16

Page 20: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece 4 zdravstvena zaštita žena 3 dentalna zdravstvena zaštita 19 medicina

STRUČNA SPREMA 01.01.17. 31.12.17. DOŠLO OTIŠLO

VS DOKTOR MEDICINE 14 15 02 01 VS DOKTOR STOMATOLOGIJE 14 15 03 02 VS DIPL.ING.MED.BIOKEM. 00 00 00 00 VS MAGISTRA SESTRINSTVA 02 * 02 00 00 VŠ LABORATORIJSKI ING. 01 01 00 00 VŠ VIŠA MED.SESTRA 14 * 12 01 03 SS MEDICINSKA SESTRA 31 33 04 02 SS ZUBNI TEHNIČAR 11 11 01 01 SS LABORATORIJSKI TEHN. 08 08 00 00 UKUPNO ZDRAVSTVENI 95 97 11 09 VS ADMINISTRATIVNI RADNICI 02 04 02 00 VŠ ADMINISTRATIVNI RADNICI 01 02 01 00 SS ADMINISTRATIVNI RADNICI 05 04 00 01 SS KUĆNI MAJSTOR 02 02 00 00 VK,VŠ VOZAČ 01 01 00 00 SS VOZAČ 06 07 01 00 KV VOZAČ 01 01 00 00 KV RADNIK – DOMAR 01 01 00 00 SS SPREMAČICA 05 05 00 00 KV SPREMAČICA 01 01 00 00 NK SPREMAČICA 04 04 00 00 UKUPNO NEZDRAVSTVENI 29 32 04 01 UKUPNO DOM ZDRAVLJA 124 129 15 10 Tablica 8.

POPIS KONCESIJA Red br. Djelatnost Ukupan broj

koncesija 1. Djelatnost opće obiteljske medicine 16 2. Djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece 2 3. Djelatnost zdravstvene zaštite žena 2 4. Djelatnost stomatološke zdravstvene zaštite 7 UKUPNO: 27 Tablica 9.

POPIS UGOVORENIH TIMOVA U USTANOVI Red. br: Djelatnost Ukupan broj

ugovorenih timova 1. Opća obiteljska medicina 10 2. Zdravstvena zaštita predškolske

djece 2

3. Zdravstvena zaštita žena 1 4. Stomatološka zdravstvena zaštita

( polivalentna) 12

5. Ortodoncija 1 6. Patronažna služba 11 7. Mobilni palijativni tim 1 8. Sanitetski prijevoz 3 9. Laboratorijska dijagnostika 1 10. Medicina rada 1 Dom zdravlja Vukovar ima 32 nezdravstvena djelatnika na dan 31.12.2017. godine. Struktura nezdravstvenih djelatnika u Domu zdravlja izgleda ovako : 2017

17

Page 21: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece 4 zdravstvena zaštita žena 3 dentalna zdravstvena zaštita 19 medicina

Tablica 10 STRUKTURA DJELATNIKA IZVAN UGOVORENIH MEDICINSKIH TIMOVA STRUČNA SPREMA Zanimanje Broj djelatnika VSS diplomirani ekonomist 3 VSS Diplomirani pravnik 1 VŠS Ekonomist 2 SSS ekonomski tehničar

gimnazija poljoprivredni tehničar

3 1 1

SSS /domar-majstor / KV

poljoprivredni tehničar elektrotehničar

1 1 1

VŠ VKV SSS KV

Vozač Vozač vozač vozač

1 1 6 1

SSS KV NKV

Spremačica

4 1 4

UKUPNO: 32 Od 32 nezdravstvena djelatnika 9 njih se nalazi u ugovorenim timovima ( vozači sanitetskog prijevoza – 6, vozači u pripravnosti – 3 ).

PRIJEDLOG MJERA RACIONALIZACIJE:

2017 18

Page 22: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece 4 zdravstvena zaštita žena 3 dentalna zdravstvena zaštita 19 medicina

• I nadalje što intenzivnije raditi na popunjavanju pedijatrijske ambulante u Iloku, kako bi smo

ispunili uvjet za nastavak rada i pravo na puni hladni pogon. • Stimulirati liječnike i med.sestre u timovima s malim brojem pacijenata da kontinuirano rade na

upisivanju neupisanih pacijenata u stomatološke ambulante u selima • U Vukovaru otvoriti još jednu novu ambulantu dentalne medicine, obzirom da mreža nije

popunjena • Popuniti ambulante liječnicima na neodređeno radno vrijeme i koji nisu umirovljenici. • Redovito isplaćivati jubilarne nagrade, otpremnine i druge naknade po KU • Povećati obim poslova u medicini rada,povratkom doktorice sa specijalizacije, i zaposliti

psihologa koji će biti dostupan pacijentima svaki radni dan a ne samo četvrtkom kao do sada, proširiti djelatnost medicine rada i na preglede koje do sada nismo mogli imati.

• Poboljšati organizaciju sanitetskog prijevoza , promijeniti organizaciju radnog vremena radi smanjenja prekovremenih sati i osigurati dostupnost 24 sata. Za svako vozilo zadužiti vozača koji će brinuti i o ispravnom korištenju, kao i o boljem održavanju kako bi se još više smanjili troškovi popravaka. I povjerenstvo za održavanje vozila( za što postoji odluka ravnatelja) motivirati da se u potpunosti pridržavaju odluke kako bi se smanjili troškovi održavanja vozila.

• Raditi na pronalaženjunačinakakosmanjitibolovanja. • Racionaliziratislužbučišćenjaboljomorganizacijomte ne

popunjavatioslobođenaradnamjestazapošljavanjemdjelatnika, a ne putemvanjskogservisailiagencijezaiznajmljivanjeradnika

• Jošracionalnijekoristitiposlovniprostoruziznajmljivanjeviškaprostora, a stavljanje u funkcijuobjekata i prostorakoji se ne koriste, teprodatinepotrebnezgradekojenisu u funkciji i kojesamopravetroškove (npr. starazgrada ambulante u Iloku)

• Nastavitirad na stvaranjuuvjetazaracionalnijetrošenjeplina, električneenergije, kancelarijskogmaterijala, potrošnogmaterijala u ambulantama, poštanskihtroškova i ostalihunutarnjihrezerviuzuvjet da se ne smanjujenegopovećavanivozdravstvenezaštite

• Kontinuirano na temeljukvalitetnijihinformacijaizrađivatiboljeplanove, istepratiti, te na vrijemeuočavatinepravilnosti i uklanjatiih

• Uključiti se u štovećibrojpreventivnihprograma • Redovito i u štokraćemrokuizdavatiračunezaizvršeneusluge • Strancima i turistimakojinemajuadekvatnoosiguranjeobveznonaplaćivatiizvršeneusluge • Prijavitielektronskipotpis, teosiguratipreduvjete da se izvješća i računidostavljaju HZZO-u

elektronskimputem, i izbjećitrošakprintera,tonera i papira.(zasadanematakvihuvjeta u HZZO-u, nočim se ististeknu,trebareagirati i istorealizirati)

• Nastaviti s ulaganjem u objekte s ciljemsniženjatroškovaodržavanja, grijanja i sl., tepoboljšanjauvjetaboravka i radazapacijente i zaposlenike.

• Uključiti se u projekatsustavnoggospodarenjaenergijom, tekandidirati bar jedanprojekatkoji bi se financiraoizsredstavaza SGE, na tajnačinsnizititroškovezaenergiju i vodu, i smanjitištetneuticaje na okoliš.

• Nastaviti s naporimaokouvođenjazdravstvenihdjelatnostikoje do sadanismoimali (iakovećdugozatotražimosuglasnostMinistarstvazdravstva i soc. skrbi RH i HZZO-e ) centarzapalijativnuskrb, zaštitumentalnogzdravlja.

• Stimuliratizubnutehniku da se izborezaštovišeradovakodstomatologa, a stomatologe u koncesijiodobrovoljiti da teposlovepodistimuvjetima, dajuzubnimtehničarima u Domuzdravlja.(Zubnatehnikanijepredviđenazadavanjekoncesije - ostaje u Domuzdravlja)

• Nastavititražitisredstvazakapitalnaulaganja (prijaviti se na natječajeza EU findove)radiobnovestaretzv. Štamparovezgrade na Sajmištu u Vukovaru, tejustaviti u funkciju. Ravnatelj: Ante Lohinski,mag.oec.

2017 19