of 33 /33
REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKOSRIJEMSKA ŽUPANIJA STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA KLASA:810-03/15-01/01 UR.BROJ:2196/1-01-15-1 VINKOVCI, 29. siječnja 2015. god. -ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA n/p predsjednika Antuna Žagara -ŽUPAN n/p župana Bože Galića Poštovani, Sukladno zakonskoj obvezi o izradi i donošenju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja za proteklu godinu, te Smjernica za sljedeču godinu, Stožer zaštite i spašavanja Vukovarsko-srijemske županije je na svojoj sjednici održanoj dana 29. siječnja 2015. god. usvojio Nacrt Analize stanja sustava zaštite i spašavanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2014. god. i Nacrt Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2015. god., te iste predlaže Vama na razmatranje i usvajanje. S poštovanjem, NAČELNIK STOŽERA ZAMJENIK ŽUPANA Zdravko Kelić

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · 2015-03-09 · zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije sukladno Sporazumu o opremanju i osposobljavanju specijalističkih

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · 2015-03-09 · zaštitu i spašavanje...

Page 1: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · 2015-03-09 · zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije sukladno Sporazumu o opremanju i osposobljavanju specijalističkih

             

   REPUBLIKA HRVATSKA                             VUKOVARSKO‐SRIJEMSKA ŽUPANIJA         STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA   KLASA:810-03/15-01/01 UR.BROJ:2196/1-01-15-1 VINKOVCI, 29. siječnja 2015. god. -ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA n/p predsjednika Antuna Žagara -ŽUPAN n/p župana Bože Galića

Poštovani,

Sukladno zakonskoj obvezi o izradi i donošenju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja za proteklu godinu, te Smjernica za sljedeču godinu, Stožer zaštite i spašavanja Vukovarsko-srijemske županije je na svojoj sjednici održanoj dana 29. siječnja 2015. god. usvojio Nacrt Analize stanja sustava zaštite i spašavanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2014. god. i Nacrt Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2015. god., te iste predlaže Vama na razmatranje i usvajanje.

S poštovanjem,

NAČELNIK STOŽERA

ZAMJENIK ŽUPANA

Zdravko Kelić

Page 2: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · 2015-03-09 · zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije sukladno Sporazumu o opremanju i osposobljavanju specijalističkih

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Ž U P A N

Klasa: 810-03/15-01/01 Ur.broj:2196/1-01-15-2 Vinkovci, 30. siječnja 2015. Temeljem članka 29. stavak 1. alineja 7. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07/, 38/09 i 127/10) i članka 30. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik broj 04/13), donosim

Z a k l j u č a k

I.

Prihvaćam Nacrt Analize stanja sustava zaštite i spašavanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2014. godini koji je utvrdio i donio Županijski stožer zaštite i spašavanja na sjednici održanoj dana 29. siječnja 2015. godine.

II.

Prijedlog Analize iz točke I. ovoga Zaključka biti će dostavljen Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. ŽUPAN Božo Galić, dipl. ing.

Page 3: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · 2015-03-09 · zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije sukladno Sporazumu o opremanju i osposobljavanju specijalističkih

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Ž U P A N

Klasa: 810-03/15-01/01 Ur.broj:2196/1-01-15-3 Vinkovci, 30. siječnja 2015. Temeljem članka 29. stavak 1. alineja 3. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07/, 38/09 i 127/10) i članka 30. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik broj 04/13), donosim

Z a k l j u č a k

I.

Prihvaćam Nacrt Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2015. god., koji je utvrdio i donio Županijski stožer zaštite i spašavanja na sjednici održanoj dana 29. siječnja 2015. godine.

II.

Prijedlog Smjernica iz točke I. ovoga Zaključka biti će dostavljen Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. ŽUPAN Božo Galić, dipl. ing.

Page 4: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · 2015-03-09 · zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije sukladno Sporazumu o opremanju i osposobljavanju specijalističkih

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA PRIJEDLOG ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA Klasa: 810-03/15-01/01 Ur.broj: 2196/1-03-15-

Vinkovci, 2015. god.

ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI U 2014. GODINI

Vinkovci, veljača 2015.god.

Page 5: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · 2015-03-09 · zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije sukladno Sporazumu o opremanju i osposobljavanju specijalističkih

I. UVOD U Vukovarsko-srijemskoj županiji je i u 2014. godini, kao i u prethodnoj, nastavljen proces daljnjega razvoja sustava zaštite i spašavanja, u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite i spašavanja, kao i odgovornost za rješavanje kriznih situacija izazvanih pojavom prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća. Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2014. godinu, utvrđene su obveze glede daljnjeg kontinuiranog stvaranja uvjeta za osiguranje:

- blagovremene identifikacije, procjene i temeljitoga praćenja rizika za nastanak mogućih nesreća,

- korištenja znanja, postojećih resursa, inovacija i edukacije s ciljem razvoja i izgradnje sustava zaštite i spašavanja, te njegove otpornosti na svim razinama,

- smanjenja postojećih rizika i jačanja pripravnosti za učinkovito djelovanje kao odgovor na potencijalne nesreće.

Posebna pozornost posvećena je izvršnom dijelu sustava zaštite i spašavanja, a to su operativne snage s naglaskom na daljnjem osposobljavanju, opremanju i uvježbavanju:

- stožera zaštite i spašavanja na regionalnoj i lokalnim razinama, - službi pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje redovita djelatnost, - vatrogasnih zapovjedništava i postrojbi, - zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite - udrugama od interesa za zaštitu i spašavanje u Vukovarsko-srijemskoj županiji

II. OPERATIVNE SNAGE

1. Stožer zaštite i spašavanja Stožer zaštite i spašavanja Vukovarsko-srijemske županije održao je, što u punom sastavu, što kao uži stručni tim tijekom 2014. godine, ukupno sjednica 54 sjednice, od čega 5 redovitih, 30.01., 25.04., 12.09, 03.11. i 30.12. 2014. god., na kojima se razmatralo, raspravljalo i donosilo zaključke vezano za: -Izrada Analize stanja sustava ZiS-a u 2013. god. -Izrada Smjernica za razvoj sustav ZiS u 2014. god. -Pripremu za turističku sezonu u VSŽ za 2014. godinu, -Pripreme za protupožarnu sezonu u VSŽ za 2014. godinu, -Proces ponovnog popunjavanja specijalističkih timova Civilne zaštite i to: tim za spašavanje iz vode, tim za RKBN i za tim za logistiku, sa članovima iz udruga građana, klubova, organizacija i zajednica koje se zaštitom i spašavanjem bave kao osnovnom djelatnošću -Informacija o daljnjoj konzumaciji Sporazuma o sufinanciranju opremanja i osposobljavanja specijalističkih timova civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2010-2014. god. -Informacija o pripremi projekta Prefix – Pripravnost u slučaju poplave i ledopoplave -Informacija o pripremi projekta Recall – Elastičnost lokalne zajednice na lokalna klizišta -Izvješće o provedbi aktivnosti u okviru turističke sezone 2014. god. -Izvješće o provedbi aktivnosti u okviru protupožarne sezone 2014. god. -Informacija o provedenom upravnom nadzoru stanja ZiS-a u Vukovarsko-srijemskoj županiji -Informacija o imenovanju novih članova članova Stožera ZiS Vukovarsko-srijemske županije -Prijedlog Odluke o nabavi opreme za članove Stožera ZiS i Zapovjedništva CZ -Informacije o daljnjoj konzumaciji Sporazuma o opremanju i osposobljavanju specijalistički timova VSŽ

Page 6: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · 2015-03-09 · zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije sukladno Sporazumu o opremanju i osposobljavanju specijalističkih

-u mjesecu svibnju i lipnju održano je 46 izvanrednih sjednica Županijskog stožera kojima su predsjedavali župan ili zamjenik župana – načelnik Stožera na kojima je doneseno preko 380 zaključaka -08. kolovoza održana sjednica zbog porasta rijeke Save (ljetni rekord) -u mjesecu rujnu održane dvije sjednice, 17. i 25. rujna zbog porasta rijeke Save Stožer zaštite i spašavanja Vukovarsko-srijemske županije je svoje aktivnosti u obrani od poplava i zaštiti i spašavanju otpočeo 15. svibnja kada je uži dio Stožera krenuo na teren zbog dojava iz općina Drenovci, Vrbanja i Gunja zbog plavljenja objekata uzrokovanih velikim količinama oborina koje su pale u vrlo kratkom vremenu te nemogućnosti odlaska zaobalnih voda iz naselja. Odmah je sazvana sjednica Stožera za 16. svibnja na kojem su članovi Stožera upozoreni na nagli porast rijeke Save te su doneseni zaključci koje je župan prihvatio te donio sljedeće: Odluku o stanju neposredne prijetnje, upućen je zahtjev za angažiranjem Hrvatske vojske, tražena je zabrana plovidbe rijekom Savom te su upozoreni stanovnici na konzumaciju bunarskih voda. Nakon sjednice su župan i uži dio Stožera krenuli na teren, te se obilazeći općine uvjerio u ozbiljnost situacije te se nakon sastanaka sa predstavnicima Hrvatskih voda donijela Odluka o izvanrednom stanju. Stožer ZiS-a i Zapovjedništvo CZ Vukovarsko-srijemske županije je uspostavilo operativni centar u prostorijama grada Županje te se počelo sa 24-satnim dežurstvima. Županijski stožer je pravovremeno aktivirao svoje snage:Vatrogasnu zajednicu, Crveni križ, HGSS i druge koji su zajedno sa Hrvatskom vojskom i Hrvatskim vodama te posebno čelnicima općina, općinskim stožerima, lokalnim operativnim snagama (vatrogasne postrojbe, timovi CZ opće namjene) i lokalnim stanovništvom provodilo mjere obrane od poplave. Aktivirani su planovi zaštite i spašavanja i civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije te je dana preporuka jedinicama lokalne samouprave uz rijeku Savu da sukladno situaciji postupaju sukladno svojim planovima. 17. svibnja zabilježen je najveći vodostaj rijeke Save te je nakon održane sjednice Stožera i stanja na terenu, župan donosio odluke o sklanjanju, evakuaciji i zbrinjavanju stanovništva, stoke i materijalnih dobara sukladno stanju na terenu. Županijski stožer je aktiviravši svoje snage te pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje, koordinirao sa sklanjanjem i evakuacijom sa ugroženih područja, te zbrinjavanjem istih. Katastrofa je uslijedila pucanjem nasipa na dva mjesta, u Račinovcima i Rajevom Selu te su se u ugrozi osim tih naselja našla i ostala naselja u općinama uz Savu, a zbog visokog vodostaja rijeke Save obrana od poplava se provodila duž cijelog nasipa u našoj Županiji. Ujutro 18. svibnja je po nalogu župana i Županijskog stožera otpočela izrada druge linije obrane od poplave kojim su uspješno obranjena ostala naselja u ugroženim općinama. U prvih nekoliko dana provođeno je sklanjanje i evakuacija stanovništva, stoke i materijalnih dobara te je evakuirano oko 13.000 ljudi i preko 8.000 komada stoke. Za to vrijeme i u sljedećem razdoblju Županijski stožer je sudjelovao u asanaciji terena te zajedno sa Državnim stožerom i jedinicama lokalne samouprave odradio veliki dio posla, a najveći uspjeh svih učesnika je sprječavanje pojavljivanja zaraznih bolesti. Županijski stožer je svoje aktivnosti na izdvojenom zapovjednom mjestu u Vrbanji završio 28. lipnja, te svoje aktivnosti koje i dalje traju preselio u Vinkovce. 08. kolovoza je zabilježen rekordni vodostaj rijeke Save u ljetnim mjesecima te je sazvana izvanredna sjednica Županijskog stožera na kojoj su doneseni konkretni zaključci i preporuke jedinicama lokalne samouprave uz rijeku Savu te je kontinuirano praćen vodostaj rijeke Save. 17. rujna je zabilježen visoki vodostaj rijeke Save te je sazvana izvanredna sjednica Županijskog stožera na kojoj su doneseni konkretni zaključci i preporuke jedinicama lokalne samouprave uz rijeku Savu te je kontinuirano praćen vodostaj rijeke Save i uvedena su dežurstva.

Page 7: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · 2015-03-09 · zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije sukladno Sporazumu o opremanju i osposobljavanju specijalističkih

25. rujna je opet zabilježen visoki vodostaj rijeke Save te je sazvana izvanredna sjednica Županijskog stožera na kojoj su doneseni konkretni zaključci i preporuke jedinicama lokalne samouprave uz rijeku Savu te je kontinuirano praćen vodostaj rijeke Save i uvedena su dežurstva.

2. Zapovjedništvo Civilne zaštite, postrojbe civilne zaštite i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije

Zapovjedništvo civilne VSŽ zaštite je od početka opasnosti od poplave bio uključen u rad sa Županijskim stožerom te obavljalo sve potrebite radnje i aktivnosti primarno u djelovanju sklanjanja, evakuacije te posebno zbrinjavanja ugroženog stanovništva, stoke i materijalnih dobara. S obzirom na postojanje organiziranih snaga na području Vukovarsko-srijemske županije i to: Vatrogasne zajednice VSŽ, HGSS, Crvenog križa, ronilačkih, ribolovnih, lovnih i drugih, Vukovarsko-srijemska županija je, sukladno Procjeni udroženosti i stanju specijalističkih timova, koristila te snage i pravovremeno ih uvela u obranu od poplava, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje stanovništva, stoke i materijalnih dobara, te izradu druge linije obrane od poplave. Isto tako su korištene i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije gdje treba posebno istaknuti prijevoznička poduzeća: Polet Vinkovci, Čazmatrans Vukovar i Čazmatrans Županja, te Vinkovački vodovod i kanalizaciju, koji su bili od početka uključeni u obranu od poplava, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje stanovništva, stoke i materijalnih dobara te izradu druge linije obrane od poplave. U 2014. god. je pokrenuta nabavka opreme za specijalističke timove CZ VSŽ i udruge od interesa za zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije sukladno Sporazumu o opremanju i osposobljavanju specijalističkih timova VSŽ. Naime, Vukovarsko-srijemska županija i gradovi sa područja VSŽ su potpisale Sporazum 2010 – 2014 te je tijekom godine definirana potreba za opremom i krenulo se u postupke nabave specijalističke opreme. Za opremu su sudionici osigurali preko 550.000 kn, oprema pristiže i posuditi će se na korištenje i održavanje udrugama od interesa za zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije, (sukladno Procjeni ugroženosti), a zauzvrat će isti sudjelovati u aktivnostima kojima im nalože Stožeri zaštite i spašavanja. Provedena osposobljavanja u 2014. god.

Stožeri/zapovjedništva/ timovi CZ

Red. Broj Gradovi/Općine Termin

osposobljavanja Mjesto održavanja Proveli osposobljavanje

1 Općina Bogdanovci2 Općina Borovo 3 Općina Negoslavci 4 Općina Trpinja

10. i 11. 03. Grad Vukovar (gradska vijećnica)

5 Grad Ilok 6 Općina Tovarnik 7 Općina Tompojevci8 Općina Lovas

17. i 18. 03. Grad Ilok (srednja škola Ilok)

9 Grad Otok 10 Općina St. Jankovci11 Općina Nijemci 12 Općina Privlaka

26. i 27. 03. Grad Otok (OŠ „J. Lovretić“)

STOŽERI ZiS-a I ZAPOVJEDNIŠTVA

CZ

13 Općina Ivankovo 07. i 08. 04. Grad Vinkovci

PUZS Vukovar 

Page 8: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · 2015-03-09 · zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije sukladno Sporazumu o opremanju i osposobljavanju specijalističkih

14 Općina Jarmina

15 Općina St. Mikanovci

16 Općina Vođinci

17 Općina Andrijaševci

18 Općina Markušica 19 Općina Nuštar 20 Općina Tordinci

23. i 24. 04.

(županijska velika vijećnica)

21 Grad Županja 22 Općina Gradište 23 Općina Cerna 24 Općina Štitar

16. 10.

25 Općina Bošnjaci 26 Općina Drenovci 27 Općina Gunja 28 Općina Vrbanja

29 Općina Babina Greda

17. 10.

Grad Županja (OŠ „M. Lovrak“)

UKUPNO: 29 od 32   1 Općina Ivankovo 28. 02. Ivankovo

2 Općina St. Mikanovci 03. 03. Stari Mikanovci

3 Općina Bogdanovci 04. 03. Bogdanovci 4 Općina Borovo 14. 03. Borovo 5 Općina Negoslavci 24. 03. Negoslavci 6 Općina Markušica 25. 03. Markušica 7 Grad Ilok Ilok 8 Grad Vukovar 12. 04. Vukovar 9 Općina Gunja 04. 04. Gunja

10 Općina Andrijaševci 15. 04. Andrijaševci

11 Općina Cerna 16. 04. Cerna 12 Općina Lovas 17. 04. Lovas 13 Općina Bošnjaci 24. 04. Bošnjaci 14 Općina Tovarnik 25. 04. Tovarnik 15 Općina St. Jankovci 09. 05. St. Jankovci 16 Općina Drenovci Drenovci 17 Općina Vrbanja 10. 05. Vrbanja 18 Općina Tompojevci 17. 05. Tompojevci 19 Grad Vinkovci 17. 10. Vinkovci 20 Općina Štitar 25. 10. Štitar 21 Općina Trpinnja 31. 10. Trpinja 22 Općina Jarmina 07. 11. Jarmina 23 Općina Gradište 10. 11. Gradište 24 Općina Privlaka 12. 11. Privlaka 25 Općina Vođinci 13. 11. Vođinci

TIMOVI CZ OPĆE NAMJENE

26 Grad Županja 04. 12. Županja

PUZS Vukovar i gradska društva Crvenog križa Vukovara, Vinkovaca, 

Županje i Iloka. 

Page 9: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · 2015-03-09 · zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije sukladno Sporazumu o opremanju i osposobljavanju specijalističkih

27 Općina Nuštar 09. 12. Nuštar 28 Općina Tordinci 11. 12. Tordinci 29 Babina Greda 15. 12. Babina Greda

Stanje specijalističkih timova civilne Županije i gradova i na dan 31. 12. 2014. godine Popuna i osposobljavanje Stožera ZiS-a, Zapovjedništva CZ i timova opće namjene

P O P U N A

Stožer ZiS Zapovjedništvo CZ Tim CZ opće namjene

Po

puna

*

JLS

Prov

eden

o os

poso

blja

vanj

e u

2014

.

Bro

j os

poso

blje

nih

u 20

14. *

*

Popu

na *

Prov

eden

o os

poso

blja

vanj

e u

2014

.

Bro

j os

poso

blje

nih

u 20

14. *

*

Povj

eren

ici C

Z

Tek

lići

Po

form

aciji

Pop

una

Prov

eden

o os

poso

blja

vanj

e u

2014

.

Bro

j os

poso

blje

nih

u 20

14. *

*

Smot

rira

nje

u 2

014.

VSŽ 17 + 15 8 + 6

Ilok 8 + 7 7 + 4 10 4 51 47 + 13 +

Otok 7 + 7 7 + 2 2 5 51 51 - - -

Vinkovci 16 - - 5 - - 12 7 66 65 + 45 +

Vukovar 11 - - 8 - - - 8 66 64 + 31 + GR

AD

Županja 11 + 7 7 + 6 4 7 61 57 + 24 +

Andrijaševci 10 + 8 3 5 42 42 + 24 + Babina Greda 8 + 4 6 4 42 42 + 31 +

Bogdanovci 8 + 5 6 3 33 33 + 16 +

Borovo 8 + 7 4 3 42 42 + 19 +

Bošnjaci 8 + 3 3 4 33 33 + 30 +

Cerna 6 + 3 3 6 42 42 + 17 +

Drenovci 7 + 4 10 4 33 32 + 18 +

Gradište 8 + 3 3 4 33 33 + 28 +

Gunja 8 + 5 8 3 36 36 + 23 +

Ivankovo 8 + 6 10 8 51 51 + 22 +

Jarmina 8 + 5 3 3 33 32 + 17 +

Lovas 8 + 4 6 2 33 33 + 13 +

Markušica 8 + 7 10 4 33 33 + 15 +

Negoslavci 9 + 6 2 2 33 32 + 16 +

Nijemci 9 + 7 12 9 60 60 - - -

O P

Ć I

N A

Nuštar 8 + 5

- - 51 45 + 18 +

Page 10: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · 2015-03-09 · zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije sukladno Sporazumu o opremanju i osposobljavanju specijalističkih

Privlaka 8 + 4 5 4 33 31 + 20 + Stari

Jankovci 9 + 6 10 3 33 31 + 11 +

Stari Mikanovci 11 + 7 2 3 42 42 + 24 +

Štitar 8 + 3 6 3 33 32 + 13 +

Tompojevci 9 + 6 10 5 33 33 + 16 +

Tordinci 8 + 4 8 8 42 39 + 29 +

Tovarnik 8 + 7 4 4 42 42 + 33 +

Trpinja 8 + 5 14 3 33 33 + 7 +

Vođinci 8 + 6 2 3 42 42 + 20 +

Vrbanja 8 + 11 9 2 51 51 + 33 +

5 (gradova) i 26 (općina) 284 30 177 42 3 18 187 133 1309 1281 29 626 29

* u popuni Stožera i Zapovjedništva su prikazani predstavnici PU ZiS Vukovar (Lovrić-1; Dujmić-16+2; Suzić-15+2) i predstavnici policije (Palijan Josip-3; Rajher Zoran-2; Dežić Tomislav-2 i Živković Rajko-2)

** u broju osposobljenih članova Stožera i Zapovjedništva nisu uračunati predstavnici PU ZiS Vukovar, a predstavnici policije su prikazani samo u jednom stožeru.

Izvor: PUZS Vukovar 3.Zapovjedništva i postrojbe vatrogastva Vatrogasna djelatnost, kao značajan dio sustava zaštite i spašavanja, od interesa je za svaku društvenu zajednicu pa tako i za Vukovarsko-srijemsku županiju u cjelini. Sustav vatrogastva reguliran je Zakonom o vatrogastvu – pročišćeni tekst (Narodne novine broj 139/04, 174/04, 38/09 i 90/10) i podzakonskim aktima koji detaljnije uređuju područja vezana za ustroj, zapovijedanje, zaštitnu opremu, osposobljavanje, tehniku i opremu.

Temeljem Zakona, vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice kao stručne i humanitarne organizacije.

Vatrogasna zajednica Vukovarsko-srijemske županije osnovana je 1993. godine. Ustroj i djelovanje utvrđeno je na temelju Zakona o udrugama, Zakona o zaštiti od požara i Zakona o vatrogastvu. Vatrogasnu zajednicu čine udružene članice, i to: Vatrogasne zajednice gradova i općina, dobrovoljna vatrogasna društva, dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu, profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu i javne vatrogasne postrojbe.

Djelatnost zaštite od požara na području naše županije provode: - 3 javne vatrogasne postrojbe - 28 središnjih dobrovoljnih vatrogasnih društava i - 25 ostalih dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi koje nisu utvrđene Planovima zaštite od požara

- 1 profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu - 1 dobrovoljno vatrogasno društvo u gospodarstvu Ustrojene su vatrogasne zajednice u gradovima Vinkovci, Vukovar i Otok te općinama

Cerna, Drenovci,Vrbanja i Nijemci. Cijele se godine provodi program stručnog osposobljavanja u cilju osiguranja potrebnih kadrova za izvršenje svih zadataka u djelatnosti zaštite od požara.

Page 11: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · 2015-03-09 · zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije sukladno Sporazumu o opremanju i osposobljavanju specijalističkih

U 2014. godini izvršeno je stručno osposobljavanje : - za zvanje vatrogasac 1 tečaj, - za zvanje vatrogasac I kl. 4 tečaja, - za zvanje dočasnik 2 tečaja, - za zvanje dočasnik I kl. 2 tečaja, - za zvanje časnik 1 tečaj.

Održano je usavršavanje specijalnosti za spašavanje pri tehničkim intervencijama. Obuci je pristupio 30 kandidata, koji su zadovoljili uvjete propisane u čl.24 st 2 Pravilnika i programa za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova NN61/1994. Sve Javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva provode teorijsku nastavu i vježbe prema Pravilniku o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama. U provedbi posebnih mjera zaštite od požara za vrijeme obavljanja žetvenih radova održan je sastanak sa zapovjednicima svih društava i utvrđena obveza provođenja svih zadataka utvrđenih Programom Vlade Republike Hrvatske za 2014. godinu, a na temelju programa, koje su donijele jedinice lokalne samouprave. Za vrijeme obavljanja žetvenih radova u svim središnjim dobrovoljnim vatrogasnim društvima organizirano je cjelodnevno vatrogasno dežurstvo. Nadzor je obavio županijski vatrogasni zapovjednik. U provedenom nadzoru ustanovljeno je da je organizirano cjelodnevno dežurstvo u društvima za vrijeme obavljanja žetvenih radova. U razdoblju od 01.siječnja do 31.prosinca 2014.god. na području vatrogasne zajednice vukovarsko-srijemske županije, Javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva imale su 385 intervencija. Financiranje djelatnosti županijske zajednice vrši se iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije. Financiranje javnih vatrogasnih postrojbi vrši se iz državnog proračuna putem minimalnih financijskih standarda za decentralizirano financiranje redovitih djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi i proračuna gradova. Financiranje djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava vrši se iz proračuna gradova i općina. I Z V J E Š Ć E O P O P L A V A M A

za razdoblje od 17.05. do 28.06.2014. Angažirana oprema na poplavama

Broj vatrogasaca iz DVD-a angažiranih na poplavama 526 Broj vatrogasaca iz JVP-a angažiranih na poplavama 54 Broj vatrogasnih vozila iz DVD-a angažiranih na poplavama 109 Broj vatrogasnih vozila iz JVP-a angažiranih na poplavama 12 Broj radnih sati vatrogasaca iz DVD-a 20400 Broj radnih sati vatrogasaca iz JVP-a 1677

Page 12: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · 2015-03-09 · zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije sukladno Sporazumu o opremanju i osposobljavanju specijalističkih

4.Crveni križ Vukovarsko-srijemske županije Društvo Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije, kao zajednica udruga gradskih društava Hrvatskog Crvenog križa Ilok, Vinkovci, Vukovar i Županja, sukladno Statutu i Programu rada, između ostaloga ima zadatke koordiniranja i usmjeravanja rada gradskih društava Crvenog križa na području Vukovarsko-srijemske županije, poticanja na razvoj i postizanje ujednačenih rezultata u osnovnim djelatnostima Crvenog križa u svim dijelovima Vukovarsko-srijemske županije, te izvješćivanje Hrvatskog Crvenog križa o stanju djelatnosti na području Vukovarsko-srijemske županije, ukazivanje na specifične situacije, a posebno izvješćivanje o izvršenju povjerenih zadaća. Gradsko društvo Crvenog križa Ilok: djeluje na području grada Iloka i naselja koja su u sastavu

grada – Šarengrad, Bapska i Mohovo. Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci: djeluje na području grada Vinkovaca, grada Otoka i općina: Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Markušica, Nijemci, Nuštar, Stari Mikanovci, Privlaka, Stari Jankovci, Tordinci i Vođinci. Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar: djeluje na području grada Vukovara i općina: Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Tompojevci, Tovarnik i Trpinja. Gradsko društvo Crvenog križa Županja : djeluje na području grada Županje i općina: Babina Greda, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja i Vrbanja. GDCK ŽUPANJA: Rad Gradskog društva Crvenog križa Županja u 2014. godini obilježile su aktivnosti povezane sa djelovanjem u prirodnim katastrofama. U svibnju 2014. godine županjsku Posavinu pogodila je do sada neviđena poplava iza koje su ostali uništeni domovi, polja, infrastrukturni objekti, objekti javne namjene što je pogodilo veliki broj stanovnika istočnog djela županjske Posavine. U 2014. godini organizirali smo obuku članova podmlatka i mladeži HCK iz osnova pružanja prve pomoći. Obučeno je 125 članova podmlatka HCK te 25 članova mladeži Crvenog križa za pružanje prve pomoći unesrećenima. 15.ožujka 2014. godine organizirali smo među školsko natjecanje ekipa podmlatka i mladeži HCK na kojemu je sudjelovalo 12 ekipa podmlatka iz osnovnih škola i 3 ekipe mladeži iz srednjih škola. Pobjednici su sudjelovali na međužupanijskom natjecanju u Jakšiću 5. travnja 2014. godine. U svibnju 2014. godine kupili smo šator veličine 85m2 za potrebe djelovanja u katstrofama, koji smo i koristili za potrebe prehrane službi uključenih na terenu tijekom svibnja, lipnja i srpnja 2014. godine. U 2014. godini GDCK Županja provodilo je akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Plan za 2014. godinu iznosio je 1.000 doza, a prikupljeno je ukupno 1273 doze krvi. Gradsko društvo Crvenog križa Županja kao javnu ovlast provodi djelatnost Službe traženja. U 2014. godini 6 volontera iz općinskih društava Crvenog križa sudjelovalo je na obuci za povjerenike Službe traženja. Obuku je organiziralo Društvo Crvenog križa Vukovarsko srijemske županije. Gradsko društvo Crvenog križa Županja na području cijele županjske Posavine, a posebice u naseljima pogođenim katastrofalnim poplavama u svibnju 2014. godine provodi niz aktivnosti sa ciljem ublažavanja posljedica i pružanja pomoći stanovništvu. Svakodnevno smo organizirali i provodili slijedeće aktivnosti: a) prihvat humanitarne pomoći u Centralnom skladištu, pakiranje i distribuciju humanitarne pomoći po distribucijskim mjestima (najviše 17 distribucijskih mjesta, a 31.12.2014.g na ukupno 14 distribucijskih mjesta ),suradnja sa donatorima i traženje donacija,

Page 13: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · 2015-03-09 · zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije sukladno Sporazumu o opremanju i osposobljavanju specijalističkih

b) distribucija humanitarne pomoći - 15 centara za distribuciju hrane i hig. potrepština i 2 centra za podjelu odjeće i tekstila, koordiniranje rada distribucijskih punktova,

c) opskrba javnih kuhinja namirnicama za potrebe pripreme oko 1500 obroka dnevno (prosinac 2014.god.), a tijekom mjeseci je dosezao i do 4.000 obroka dnevno, d) priprema obroka u Javnoj kuhinji u Drenovcima te distribucija kruha i gotovih obroka u Račinovcima, Rajevu Selu, Padeži i Otoku,

e) podjelu i izuzimanje isušivača, mjerenje vlage u prostorima te izvide na terenu zbog podjele građevinskog materijala i bijele tehnike.

f) psihosocijalna podrška, g) produženi boravak za djecu u OŠ Gunja, h) služba traženja (prijava, odjava i promjena boravišta) i izdavanje obiteljskih kartona,

prikupljanje, evidentiranje i obrada podataka, davanje obavijesti o žrtvama poplave, članovima obitelji, nadležnim tijelima i organizacijama u zemlji,

i) organiziranje službe za pranje rublja u praonicama kontejnerskih naselja u Gunji i pomoć u osiguranju higijenskih i sanitarnih uvjeta,

j) pomoć u kući starijim i nemoćnim povratnicima k) ostali poslovi po potrebi. U organizaciji navedenih zadaća svakodnevnu pomoć nam pruža Hrvatski Crveni križ kroz logističku pomoć te pomoć interventnog tima HCK koji je smješten u Županji. Značajnu pomoć nam je pružio i Hrvatski zavod za zapošljavanje financirajući plaće za zaposlenike javnih radova koji od sredine lipnja rade na poslovima ublažavanja šteta od elementarnih nepogoda, a sa ciljem pomaganja oštećenim obiteljima. Također smo pomoć u provedbi navedenih zadaća imali i od općina Drenovci, Gunja i Vrbanja koji su dio zaposlenika Javnih radova općine ustupili GDCK Županja na poslove u kuhinji, praonici ili na distribuciji humanitarne pomoći. a)prihvat humanitarne pomoći GDCK Županja je sa prihvatom i podjelom humanitarne pomoći žrtvama poplava započelo već 18. svibnja 2014. godine. Pomoć smo započeli prikupljati od domicilnog stanovništva, a isti dan je počela stizati i organizirana pomoć. U više od 7 mjeseci GDCK Županja je primilo i podijelilo obiteljima pogođenim poplavama slijedeće količine humanitarne pomoći:

cca 500.000 kg hrane • cca 200.000 kg hig.potrepština • cca 515.000 kg odjeće, obuće, posteljine i rabljenih kućanskih potrepština

Procijenjena vrijednost primljenih i podijeljenih donacija direktno primateljima humanitarne pomoći iznosi blizu 10.000.000,00 kn. b)Distribucija humanitarne pomoći

Gradsko društvo Crvenog križa Županja je humanitarnu pomoć žrtvama poplava dijelilo tijekom 2014. godine u 14 naselja, a na sveukupno 17 distribucijskih mjesta.

Od 17.svibnja- 15. lipnja prosječno je dnevno samo u Županji volontiralo oko 120 osoba. Ukupno je u 2014. godini odrađeno oko 52.500 volonterskih sati. Javnim radovima pri GDCK Županja u razdoblju od 15. lipnja – 31.prosinca 2014. godine obuhvaćeno je 114 osoba direktno zaposlenih u GDCK Županja te još 72 zaposlenika javnih radova općina Drenovci i Gunja koji su bili raspoređeni na poslove pri mjesnim i općinskim društvima Crvenog križa i to na podjeli humanitarne pomoći ili u pripremi i podjeli kuhanih obroka. Sveukupno je na poslovima Crvenog križa bilo angažirano 186 radnika preko mjere HZZ-a.

Page 14: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · 2015-03-09 · zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije sukladno Sporazumu o opremanju i osposobljavanju specijalističkih

Pored volontera GDCK Županja i zaposlenika Javnih radova od 22. lipnja pa sve do 19. prosinca 2014. godine u Županji je djelovao i interventni tim HCK kroz koji je u više od 7 mjeseci prošlo gotovo 250 volontera iz svih dijelova Hrvatske

c)Organizacija prehrane i opskrba Javnih kuhinja namirnicama U suradnji sa Hrvatskim Crvenim križem- Interventnim timom i Hrvatskom vojskom 18. svibnja 2014. godine smo započeli sa pripremom kuhanih obroka u tri poljske kuhinje postavljene u Gradištu, Cerni i Otoku te u Kuhinji GDCK Županja, a nekoliko dana smo koristili i kuhinju u Dječjem vrtiću „Maslačak“ Županja. Od 22. svibnja 2014. godine HCK je u krugu Kampusa u Sladorani organizirao pripremu obroka za sve službe smještene u Državnom stožeru zaštite i spašavanja u „Sladorani“ koji je prestao sa radom 15. lipnja 2014. godine. U razdoblju 17.05.-7.06.2014. godine pripremljeno je više od 25.000 sendviča samo u Županji. Tabela prikazuje broj obroka pripremljenih po mjesecima u svim kuhinjama koje su opskrbljivale evakuirano stanovništvo u kolektivnim smještajima, službe na terenu i povratnike u stradala naselja. Ukupno je u 2014. godini pripremljeno 392.570 kuhanih obroka. d)Priprema obroka u Javnoj kuhinji u Drenovcima te podjela obroka u Drenovcima, Otoku, Račinovcima, Rajevu Selu i Padeži, 12. lipnja 2014. godine GDCK Županje je preuzelo od Hrvatske vojske pripremu obroka u Poljskoj kuhinji u Drenovcima. Nakon mjesec dana naši su kuhari samostalno pripremali i do 1.200 obroka dnevno. U kuhinji u Drenovcima, te na podjelama u Drenovcima, Račinovcima i Rajevu Selu radilo je do 35 zaposlenika. e)podjelu i izuzimanje isušivaća, mjerenje vlage u prostorima te izvide na terenu zbog podjele građevinskog materijala i bijele tehnike.

• GDCK ŽUPANJA DO 14. 09. 2014. RASPOLAGALO JE S 322 ISUŠIVAČA • DO KRAJA PROSINCA 2014. GODINE VRAĆENO JE HCK OKO 150 ISUŠIVAČA KOJI

SU BILI POSUĐENI OD CRVENOG KRIŽA IZ NJEMAČKE I AUSTRIJE, TE 50-TAK U VLASNIŠTVU HCK.

• SA 31.12.2014. GODINE HCK NA TERENU IMA 83 ISUŠIVAČA. • S 31.12. 2014. ISUŠENO JE 465 OBJEKATA SA UKUPNO 868 UREĐAJA. • OD 06. 08. 2014. KORISTE SE MJERAČI VLAGE KOJI SU UPOTREBLJENI U VIŠE OD

1000 OBJEKATA. • f) Psihosocijalna podrška

Pružanje rane i adekvatne psihosocijalne podrške osobama i zajednicama pogođenim kriznim događajem i katastrofom značajno doprinosi oporavku, te sprečava da se bol i patnja izazvane krizom razviju u ozbiljnije psihološke poteškoće. Prvi tim za psihosocijalnu podršku počeo je s radom 22. svibnja, te se od tog dana ovaj oblik pomoći pruža kontinuirano. Tim je na terenu radio u bliskoj suradnji s timom stručnjaka Društva za psihološku pomoć koji je, prema dogovoru s Ministarstvom socijalne politike i mladih, vršio procjenu potreba na terenu. Ovisno o broju volontera koji su bili na raspolaganju, u jednom trenutku su na terenu bila 2 do 3 tima psihosocijalnu podršku, s 2 do 8 volontera. Najveći boj volontera uključivao se u rad u prvom mjesecu nakon katastrofe a ukupno je bilo angažirano 30 educiranih volontera i 4 djelatnika HCK (psiholozi, socijalni pedagozi i socijalni radnici). Od izuzetne važnosti za smanjenje stresnih reakcija i ponovnu uspostavu kontrole bilo je pružanje relevantnih informacija čiji je manjak naveden kao jedan od najvećih izvora stresa i tjeskobe. Broj korisnika koji je ovim putem potpomognut prelazio je broj od 200-250 osoba mjesečno u prvim mjesecima nakon katastrofe, dok je od rujna taj broj oko 100-120 osoba mjesečno. U listopadu 2014. uspostavljen je prvi PSP tim GDCK Županja, a u studenom drugi tim (3 osobe).

Page 15: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · 2015-03-09 · zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije sukladno Sporazumu o opremanju i osposobljavanju specijalističkih

g) Produženi boravak za učenike OŠ A. i S Radića u Gunji i osiguranje toplog obroka za učenike u Račinovcima i Rajevu Selu

Od 1.prosinca 2014. godine GDCK Županja u sklopu Psihosocijalne podrške, a u suradnji sa HCK i OŠ A. i S. Radića organizira produženi boravak za djecu sa teškoćama u ponašanju te djecu smještenu u kontejnersko naselje. Program provodi pedagog zaposlen na 50% radnog vremena u GDCK Županja. Uključeno je 40 učenika, od čega 16 učenika koji pohađaju nastavu po prilagođenom programu. Produženi boravak u Rajevu Selu i Račinovcima organizira SOS Dječje selo Hrvatska, a GDCK Županja osigurava i vrši podjelu ručka za polaznike ovog programa. Svakodnevno je uključeno do 50 djece u ova dva naselja.

h) Služba traženja (prijava, odjava i promjena boravišta) i izdavanje obiteljskih kartona, prikupljanje, evidentiranje i obrada podataka, davanje obavijesti o žrtvama poplave, članovima obitelji, nadležnim tijelima i organizacijama u zemlji,

GDCK Županja je već 17. svibnja 2014.god. u popodnevnim i večernjim satima započelo sa vođenjem evidencija izbjeglog i evakuiranog stanovništva iz istočnog djela županjske Posavine. Oformili smo tim Službe traženja, a voditeljica je svakodnevno prikupljala podatke sa terena. U vođenju evidencija izbjeglih osoba po naseljima veliku smo pomoć imali od jedinica lokalne samouprave u kojima su evakuirane obitelji bile smještene. Stanovnike poplavljenih naselja službeno nije registriralo niti jedna državna ili lokalna služba, niti su dobili status osobe s poplavljenog područja. U ovakvoj situaciji evidencije Crvenog križa su bile jedine koje su mogle poslužiti za utvrđivanje broja izbjeglih i evakuiranih osoba, ali i za ostvarivanje prava na humanitarnu pomoć.

i)organiziranje službe za pranje rublja u praonicama kontejnerskih naselja u Gunji i pomoć u osiguranju higijenskih i sanitarnih uvjeta

U skladu s vlastitim mogućnostima, na poziv voditelja kontejnerskih naseljima pružamo pomoć naseljima u sredstvima za čišćenje i higijenskim potrepštinama.

j)Pomoć u kući starijim i nemoćnim povratnicima Do 15. prosinca su skrbile o 77 starijih i nemoćnih osoba kao zaposlenici javnih radova, a od 15.-31. prosinca kao volonteri Crvenog križa. GDCK VINKOVCI: Važnost pravodobnih priprema za djelovanje u katastrofama, koje Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci na temelju smjernica Strategije 2010 i Strategije 2020 Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i poučeno iskustvima iz Domovinskog rata aktivno provodi od 2003. godine, pokazala se odlučujućom prednošću za uspješan odgovor na katastrofu tijekom poplave koja je zadesila županjsku Posavinu u svibnju 2014. Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci od samog početka djelovanja u okolnostima izvanrednog stanja i potom zbog gubitka ljudskih života, velikih materijalnih šteta i šteta po okoliš proglašene katastrofe, sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu i Zakonu o zaštiti i spašavanju obavljalo i još uvijek obavlja sve predviđene aktivnosti, a prvenstveno poslove evidentiranja evakuiranih osoba, u info-centru u sjedištu GDCK Vinkovci koordinira prijem i distribuciju humanitarne pomoći, a u skladištima se vrši istovar i sortiranje humanitarne pomoći, kao i drugi poslovi. GDCK Vinkovci vlastitim vozilima, kao i vozilima poduzeća i privatnika koji su nam se stavili na raspolaganje, distribuira humanitarnu pomoć u izmještajne centre i skladišta u jedinicama lokalne samouprave. GDCK Vinkovci je također imalo i mobilni liječnički tim koji je svakodnevno izlazio na teren i pružao zdravstvene usluge u izmještajnim centrima, ali i na adresama smještaja evakuiranih osoba.

Page 16: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · 2015-03-09 · zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije sukladno Sporazumu o opremanju i osposobljavanju specijalističkih

Sve ove poslove je obavljalo i još uvijek obavlja 5 profesionalno uposlenih radnika, 276 volontera, među kojima se nalazi 11 članova Odbora GDCK Vinkovci, 3 člana Nadzornog Odbora, 24 člana Skupštine i 120 članova Mladeži GDCK Vinkovci i starijih volontera koji su prethodnih godina prošli edukacije za djelovanje u katastrofama. Preostali dio volontera su se sami javili, a uglavnom se radi o nezaposlenim osobama iz Vinkovaca. U okviru javnih radova „Poplave 2014.“ u GDCK Vinkovci je bilo zaposleno ukupno 116 osoba. Prema općoj ocjeni, Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci, kao prvo susjedno društvo Gradskom društvu Crvenog križa Županja koje je podnijelo najveći teret zbrinjavanja i opskrbe stradalog stanovništva, uspješno je ispunilo sve postavljene zadatke i značajno doprinijelo ublažavanju posljedica katastrofalne poplave, što čini i danas, osmi mjesec u kontinuitetu. Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci je kontinuirano provodilo planirane mjere i aktivnosti u koordinaciji sa Stožerom zaštite i spašavanja Vukovarsko-srijemske županije, Stožerom zaštite i spašavanja Grada Vinkovaca, Stožerom ZiS Grada Otoka, te stožerima zaštite i spašavanja općina Privlaka, Nijemci, Stari Jankovci, Nuštar, Jarmina, Ivankovo, Andrijaševci i Vođinci. Lokalni stožeri zaštite i spašavanja u jedinicama lokalne samouprave su osigurali skladišni prostor, a na prihvatu i distribuciji u tim mjestima radile su stotine volontera. Kako se težište skrbi o evakuiranim osobama od 18.05.2014. preselio na područje djelovanja Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci, na kojemu je utočište tada našlo gotovo 4.500 evakuiranih osoba, GDCK Vinkovci je odmah prešlo na neprekidni rad. Uz stalno zaposlene radnike i članove Odbora i Skupštine GDCK Vinkovci ukupno je u pomoć evakuiranim osobama bilo uključeno 276 volontera. Tijekom prvog dana pristizale su velike količine pomoći od građana Vinkovaca, koje su volonteri Crvenog križa sortirali i odmah nakon evidentiranja dijelili stradalnicima. U večernjim satima 18.05.2014., na zahtjev Hrvatskog Crvenog križa iz državnih robnih rezervi pristiglo je 6 kamiona s 1.000 sklopivih kreveta, vreća za spavanje, jastuka i pokrivača, koje su radnici i volonteri GDCK Vinkovci tijekom noći rasporedili u Nuštar, Nijemce i Dom sveta Ana u Vinkovcima, dok je preostali dio pohranjen u dvorani OŠ I.G.Kovačića u Vinkovcima, a po potrebi naknadno dostavljen Državnom stožeru zaštite i spašavanja u Županji, interventnom timu HCK u Županji, izmještajnim centrima u Jarmini i Cerni i volonterskom centru u Otoku. Koordinacija 17 sindikata je Gradskom društvu Crvenog križa Vinkovci 18.07.2014. donirala 17 isušivača koji su istog dana stavljeni na raspolaganje interventnom timu HCK. Od kraja svibnja do 19.12.2014. u sastavu interventnog tima HCK bilo je 214 članova koji su koristeći dva kombija i prelazeći više od 100 km dnevno s ukupno 350 isušivača uspjeli isušiti 575 objekata u 6 sela županjske Posavine. Tim za psiho-socijalnu pomoć Hrvatskog Crvenog križa, stacioniran u krugu Sladorane, također pruža svoje usluge evakuiranim osobama. Zapošljavanje je provedeno nakon objave javnog poziva na oglasnoj ploči i web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Javilo se ukupno 396 kandidata, a odabrano je 110 osoba koje su ispunjavale propisane kriterije. S obzirom na povećan opseg poslova i zahtjeve vlasnika skladišnih prostora da im vrate ustupljene prostore zbog žetve, 28.08.2014. zatražili smo od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje produljenje na još tri mjeseca, a odobreno je zapošljavanje 86 radnika na mjesec dana, od 01.10. do 31.10.2014. a potom 10 radnika na dva mjeseca od 01.11. do 31.12.2014. Iako se broj evakuiranih osoba smještenih na našem području smanjio s 4.500 na 486 koji će i zimu provesti ovdje, i nadalje nam je potreban veliki broj radnika za rad u skladištima kako bismo racionalizirali skladišni prostor, a sortiranu robu distribuirali osobama u potrebi.

Page 17: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · 2015-03-09 · zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije sukladno Sporazumu o opremanju i osposobljavanju specijalističkih

EDUKACIJA IZ PRVE POMOĆI: U suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje Područni ured Vukovar i jedinicama lokalne samouprave, referent zdravstvenih djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Ivan Kovačević održao je tijekom 2014. godine obnovu znanja iz prve pomoći pripadnicima timova opće namjene na smotriranjima civilne zaštite u: Ivankovu (28.02.2014.), Starim Mikanovcima (03.03.2014.), Vinkovcima (10.03.2014.), Nuštru (09.12.2014.), Markušici (25.03.2014.), Andrijaševcima (15.04.2014.), Starim Jankovcima (09.05.2014.), Vinkovcima (17.10.2014.), Jarmini (07.11.2014.), Privlaci (12.11.2014.), Vođincima (13.11.2014.), Nuštru (09.12.2014.), Otoku (10.12.2014.) i Tordincima (11.12.2014.).

DRAGOVOLJNO DAROVATELJSTVO KRVI: Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci je tijekom 2014. godine u suradnji s Odjelom za transfuziju Kliničkog bolničkog centra Osijek organiziralo 54 akcije DDK na kojima je krv dalo 1.886 osoba (121,61 % od plana), od kojih 1.588 muškaraca i 298 žena. Prvi put krv je dalo 209 osoba, što iznosi 11,09 %, a prosjek za RH je 7%. SLUŽBA SPAŠAVANJA ŽIVOTA NA VODI I EKOLOŠKA ZAŠTITA PRIOBALJA: Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci je opremilo neophodnom opremom spasilačku službu na RC „Jezera“ („Banja“). Treći ciklus projekta „Sigurnost na vodi“, namijenjen djeci predškolskog uzrasta u kojem je sudjelovalo 160 djece iz vinkovačkih vrtića završen je 28.04.2014. UPOZORAVANJE NA OPASNOSTI OD MINA: U suradnji s Protueksplozijskim odjelom PU Vukovarsko-srijemske i Hrvatskim centrom za razminiranje, Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci održalo je program upozoravanja na opasnosti od mina za 70 učenika Osnovne škole Bartola Kašića 12.03.2014., potom za 100 učenika OŠ Markušica 02.04.2014. i za 60 učenika OŠ Stari Jankovci 20.10.2014. ASANACIJA BUNARA: Hrvatski Crveni križ započeo je program asanacije bunara 1997. godine. Tijekom 2014. tim je obradio 182 bunara, biološki i kemijski analizirao vodu iz 182 bunara, tretirao 48 i sanirao 130 bunara. MOBILNI PROČIŠĆIVAČ ZA VODU: Ministarstvo za gospodarsku suradnju i razvoj SR Njemačke je 09.05.2005. godine u okviru zajedničkog projekta s Njemačkim Crvenim križem Okruga Emmendingen, uz veliku podršku Rudija Nadlera i zastupnika u Parlamentu SR Njemačke Petera Weißa, našoj službi doniralo mobilni pročišćivač za vodu TWA 6, kapaciteta 6.000 l pitke vode na sat, vrijedan 83.000 eura, kakvim su primjerice bile opremljene interventne ekipe Njemačkog Crvenog križa na zadacima u južnoj Aziji i New Orleansu. Kvalitetu teoretskog i praktičnog dijela obuke, kao i stupanj obučenosti tima, potvrđuju nalazi Veterinarskog zavoda Vinkovci urađeni na pokaznim vježbama, koji pokazuju optimalne vrijednosti svih parametara kemijsko-fizikalne i mikrobiološke ispravnosti pročišćene vode, odnosno da pretraženi uzorak vode udovoljava zahtjevima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode. Kao završni dio projekta, posredstvom Njemačkog Crvenog križa Okruga Emmendingen, Ministarstvo za gospodarsku suradnju i razvoj SR Njemačke darovalo je 02.11.2006. Gradskom društvu Crvenog križa izuzetno vrijednu donaciju: višenamjensko vozilo Ford „transit tourneo“ i opremu za terenski rad, ukupne vrijednosti 32.000 eura.

Page 18: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · 2015-03-09 · zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije sukladno Sporazumu o opremanju i osposobljavanju specijalističkih

GDCK VUKOVAR:

17. na 18. svibnja 2014. dostavilo prvu humanitarnu pomoć u Vrbanju te potom u Otok zbog izvanrednog stanja - poplave. Privremeno skladište Gradskog društva Crvenog križa Vukovar u dogovoru sa Gradom Vukovarom je sportska dvorana u Borovu naselju. Tamo je uskladištena humanitarna pomoć koja je pristizala sa kamionima tih dana iz cijele Hrvatske. 4. lipnja u poslijepodnevnim satima počeli su pristizati prognanici njih 139 iz dvorane u Cerni te su smješteni u Hostel Borovo. U jednom trenutku u Hostelu je bilo smješteno 146 osoba. Prehrana je osigurana u organizaciji Crvenog križa, doručak i večeru poslužuje se iz prikupljenih donacija (konzerve, pekmez, keksi, kava, dječja hrana, mlijeko itd.) dok se topli ručak donosi iz restorana Nada Vukovar, a kruh osigurava pekara Sjepanović Vukovar. Sa danom 12.07. u organizaciji Crvenog križa Vukovar, prestao je ugovor o prehrani osoba smještenih u Hostelu Borovo, a koja je prehrana bila u Sportskoj dvorani. Dana 13.07. u potpunosti je oslobođena Sportska dvorana od ljudi i stvari, očišćena te dovedena u prvobitno stanje. GDCK Vukovar je s volonterima skrbio za 651 osobu sa poplavljenog područja Županjske posavine od toga broja 146 osoba je smješteno u Hostelu Borovo. Trenutno na području djelovanja GDCK Vukovar skrbi o 144 osobe od toga broja u Domu za stare i nemoćne Vukovar je 8 osoba, u privatnom smještaju 47 osoba i u Hostelu Borovo 89 osoba.

5. studenog 2014. godine održana je u Vukovaru pokazna vježba „Klizište 2014“ – evakuacija učenika Gimnazije Vukovar na lokaciji zgrada i prostor ispred Gimnazije te Pastoralnog centra samostana sv. Filipi i Jakova. Edukacija iz prve pomoći: Održano je 9 tečaja prve pomoći radnicima na radu na kojima je bilo 41 kandidata. Natjecanje Mladih Hrvatskog Crvenog križa održano je 15. ožujka 2014. godine, sudjelovalo je 10 škola (6 OŠ i 4 SŠ) sa 128 sudionika. Na smotriranju članova timova civilne zaštite predsjednik GDCK Vukovar Vladislav Nadaš, dr. demonstrirao je pravilno pružanje prve pomoći za članove tima CZ opće namjene Grada Vukovara (5. travnja) i općine Bogdanovci (4. ožujka), Borovo (14. ožujka), Negoslavci (24. ožujka), Lovas (17. travnja), Tovarnik (25. travnja), Tompojevci (17. svibnja) i Trpinja (24. svibnja) za ukupno 80 članova timova. Asanacija bunara: Tijekom 2014. godine tim je obradio 137 bunara, biološki i kemijski analizirao vodu iz 127 bunara, tretirao 127 bunara i sanirao 125 bunara. GDCK Vukovar je svojim sugrađanima Vukovar davao na korištenje isušivače vlage kako bi si pripomogli da se što prije isuše vlažne prostorije. Upoznavanje na opasnosti od mina: Travanj – mjesec zaštite od mina i Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u protuminskom djelovanju – GDCK Vukovar je organizirao 29. travnja 2014. godine u Vukovaru kao središnji događaj kako bi upozorili cjelokupnu javnost na još uvijek prijeteću opasnost, a s ciljem sprečavanja stradavanja stanovništva od mina za cca 80 osoba u suradnji s Hrvatskim centrom za razminiranje, Policijskom upravom vukovarsko-srijemskom i Udrugom specijalne policije iz Domovinskog rata. Dragovoljno darivanje krvi: GDCK Vukovar organizirao je tijekom 2014. godine 13 akcija DDK-a kojima je pristupilo ukupno 749 osoba, od kojih je 616 osoba dalo krv, od kojih je bilo 545 muškaraca i 71 žena. Krv su prvi put dale 42 osobe.

Page 19: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · 2015-03-09 · zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije sukladno Sporazumu o opremanju i osposobljavanju specijalističkih

Humanitarna pomoć: Tijekom 2014. godine podijeljeno je 160 obiteljskih paketa hrane i 1 štednjak na kruto gorivo. Prikupljena je, te potom podijeljena značajna količina hrane, higijene i potrepština za poplavljene na području Županjske posavine koji su bili smješteni u Vukovaru i pripadajućim općinama za njih 651 osobu. Opremljenost za slučaj katastrofe: Automobil Citroen Berlingo 1,6 HDI – 12.07.2010., kombi Toyota – zatečeno mirnom reintegracijom, oprema za program bunara - zatečeno mirnom reintegracijom i muljna crpka i vatrogasno crijevo – 12.11.2009. Služba traženja: GDCK Vukovar Služba traženja je evidentirala 651 osobu sa poplavljenog područja Županjske posavine. GDCK Vukovar uputio je 5 osoba na seminar-edukaciju Službe traženja 7. i 8. 11.2014. u Iloku. GDCK ILOK: Aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa Ilok za vrijeme poplave u županjskoj Posavini:

- 17. na 18. svibnja odvezli dvije bale deka u Komletince - od 18. svibnja radili su po uputama iz Hrvatskog Crvenog križa - Služba traženja uz pomoć volontera evidentirala je evakuirane osobe (36) koje su bile

smještene na području grada Iloka - u akciji prikupljanja pomoći za postradale prikupili su dvije palete hrane, dvije palete

higijenskih artikala i pet paleta odjeće i obuće. Sve prikupljene artikle podijelili su evakuiranim osobama

- pripremili su smještajne kapacitete za prihvat evakuiranih osoba (oko 150 mjesta) - o svim događanjima redovito su izvještavali Hrvatski Crveni križ i Stožer za zaštitu i

spašavanje preko grada Iloka. U 2014. godini Gradsko društvo Crvenog križa Ilok u suradnji s Odjelom za transfuzijsku medicinu Kliničkog bolničkog centra Osijek provelo je osam akcija dobrovoljnog davanja krvi u kojima je prikupljeno 334 doze krvi. Gradsko društvo Crvenog križa Ilok je u 2014. godini provodilo obuku iz prve pomoći za vozače koju je uspješno prošlo 56 kandidata. Socijalno ugroženim građanima i obiteljima podijeljeno je 15 paketa sa hranom i higijenskim artiklima, kao i oko 15 tona mandarina i oko 8 tona jabuka. Redovito posjećuju i pomažu socijalno ugrožene osobe koje nisu uključene u sustav socijalne skrbi, a žive u teškim uvjetima.

Hrvatski Crveni križ je jedini od operativnih snaga od početka i dan-danas aktivan na stradalom području i već deveti mjesec od početka izvanrednog stanja neumorno radi na opskrbi hranom, higijenskim artiklima, odjećom, obućom, kuhinjskim potrepštinama, namještajem, isušivanjem kuća i svim drugim stvarima potrebnim za normalan život.

U povodu Dana Vukovarsko-srijemske županije, 11. studenoga 2014., zbog doprinosa i požrtvovnosti koju su iskazali u spašavanju stanovništva i imovine te saniranju posljedica poplave i normalizaciji života na području Cvelferije, dodijeljene su četiri izvanredne godišnje nagrade koje su dobili: Oružane snage RH, Hrvatska vatrogasna zajednica, Policijska uprava vukovarsko-srijemska i Društvo Crvenog križa Vukovarsko – srijemske županije, a Marija Dugalić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Županja je osobno dobila nagradu za poseban angažman u zbrinjavanju stradalih osoba.

Page 20: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · 2015-03-09 · zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije sukladno Sporazumu o opremanju i osposobljavanju specijalističkih

Ove nagrade znak su priznanja lokalne zajednice društvima Hrvatskog Crvenog križa za učinjeno tijekom saniranja posljedica poplave i predstavljaju poticaj za nastavak uspješnog djelovanja.

5. Udruge građana od interesa za zaštitu i spašavanje 5.1. HGSS – stanica Vinkovci U svojoj šestoj godini djelovanja, tijekom 2014. godine Stanica Vinkovci ima 24 pripadnika, od toga 2 spašavatelja, 10 pripravnika i 12 suradnika. Ukupno je bilo 51 vrsta aktivnosti (akcije, tečajevi, vježbe, licenciranja, ispiti, dežurstva…) AKCIJE: -Ukupno u 2014. godini - kom 12 -Akcije na području VSŽ - kom 6 (4 potrage, 1 poplava, 1 klizište) -Akcije na ostalom području RH - kom 6 (3 potrage, 3 poplave) Naglasak na akciju: Poplava u županjskoj posavini, koja je trajala ukupno 31 dan bez prekida, angažirano je bilo 16 Stanica HGSS-a, odrađeno 529 čovjek/dana. U prosjeku je na terenu svaki dan bilo 17 ljudi, 7 vozila i 6 plovila. Ovo je bila najduža akcija u povijesti HGSS-a u kontinuitetu po broju dana na terenu, kao i po broju angažiranih ljudi i ostalih resursa. Za ovu akciju HGSS je nedavno dobio Zahvalnicu od DUZS –a, a u veljači slijedeće godine HGSS-u će biti uručeno priznanje Ponos Hrvatske. Krajem godine kompletno je opremljeno 6 ljudi sa osobnom opremom za spašavanje iz vode, kroz financiranje VSŽ i gradova Vinkovci, Vukovar, Županja, Otok i Ilok. 5.2. Klub podvodnih aktivnosti „Vukovar“ Dosadašnji rad ronioca KPA „VUKOVAR - u nekoliko poglavlja svog djelovanja odrađene su slijedeće akcije: 1.INTERVENCIJE Kroz proteklu godinu članovi kluba imali su nekoliko intervencija koje su uspješno izvršili.

- Poplava u Županjskoj posavini - Izvlačenje potopljenog čamca u zimskoj luci u Vukovar - Pregled osovinskog voda i elisa na brodu Vučedolska golubica -

2.OBUKA Dva člana uspješno su položila osnovni tečaj (openwaterdiver). 3.USAVRŠAVANJE ZNANJA Tijekom cijele godine članovi kluba ronili su svim uvjetima, te su kroz program koji smo predvidjeli, ronjenje u smanjenoj vidljivosti, potrage za utopljenicima, podizanje tereta sa dna (rad sa liftovima). 4.OPREMANJE KLUBA Osnivanjem tima za spašavanje iz vode pribavljeno je ronilačka oprema koja je dana klubu na korištenje za članove spasilačkog tima.

Page 21: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · 2015-03-09 · zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije sukladno Sporazumu o opremanju i osposobljavanju specijalističkih

5.ODRŽAVANJE REDOVITOG RADA Za rad kluba potrebna su financijska sredstva, tako smo u protekloj godini redoviti rad kluba vršili u skladu s financijama i mogućnostima. 6.EKOLOŠKE AKCIJE

- Ekološka akcija Požega na jezeru Zvečevo - Čišćenje rijeke Trebižat u mjesto Ljubuški BiH. - Čišćenje rijeke Dunav i Iloku i Vukovaru. - Čišćenje korita rijeke Sava u Slavonskom brodu. - Ekološka akcija THINK GREEN Jarun u Zagrebu

III. SURADNJA U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA Vukovarsko-srijemska županija je sudjelovala u dva projekta koji su aplicirani na fondove Europske unije za zaštitu i spašavanje i civilne zaštite. Vukovarsko-srijemska županija je zajedno sa nositeljem projekta ProvincijomVicenza iz Italije, te partnerima sa Geološkog Instituta iz Slovenije, Univerziteta Debrecen iz Mađarske i Regijom Zapadne Makedonije iz Grčke, zajednički aplicirala projekt RECALL - Elastičnost europskih zajednica protiv lokalnih klizišta te je projekt ODOBREN od strane Europske komisije i biti će sufinanciran u visini 75 % vrijednosti cjelokupnog projekta koji je veći od 3.7 milijuna kn. Financijski dio za Vukovarsko-srijemsku županiju iznosi preko 630 tisuća kn, od čega Županija sufinancira projekt kroz redovite plaće djelatnika Vukovarsko-srijemske županije među kojima su i članovi Županijskog stožera, koji će biti zaduženi za provođenje projekta sa preko 157 tisuća kn, dok je ostatak od cca. 470 tisuća nepovratnih sredstava od Europske komisije za provođenje projekta, što pokazuje vrijednost ovakvog projekta. Problem klizišta u našoj Županiji nije bio dovoljno naglašen, dok se nakon ovogodišnjih velikih oborina, nije u prvom redu, pojavio problem sa Gimnazijom Vukovar i gdje se je nakon održane vježbe „Klizište 2014.“ uvjerilo u opravdanost sudjelovanja u ovakvom projektu. Vukovarsko-srijemska županija kroz svoj Stožer zaštite i spašavanja je kroz Procjenu ugroženosti i u suradnji sa razvojnom agencijom „Hrast“ puno ranije prepoznao ovu problematiku i sukladno s tim zajedno s partnerima u mjesecu svibnju 2014. aplicirala ovaj projekt te je jedina Županija u Republici Hrvatskoj koja sudjeluje u projektu zaštite i spašavanja i civilne zaštite. Vukovarsko-srijemska županija i Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. su zajedno sa partnerima iz Mađarske, Županija Baranja, aplicirali projekt PREFIX – Pripravnost u slučaju poplave i ledopoplave, kojem bi se održavanjem dviju vježbi nabavila potrebna oprema koja bi ostala u vlasništvu. Vrijednost projekta je 3,5 milijuna kuna, ali je projekt evaluacijom odbijen te se još čeka da nam se dostavi evaluacija. IV. KATASTROFALNE POPLAVE U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI. Vukovarsko-srijemsku županiju je ove godine zadesila katastrofa na području Županjske posavine kada je zbog rekordnih vodostaja rijeke Save (12 m) došlo do puknuća nasipa u naseljeima Račinovci i Rajevo Selo te su u cijelosti ili djelomično poplavljena naselja Gunja, Rajevo Selo, Račinovci, Đurići, Posavski Podgajci, Soljani, a izradom druge linije obrane čiji je organizator bio Županijski stožer spriječeno je plavljene ostalih ugroženih naselja.

Page 22: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · 2015-03-09 · zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije sukladno Sporazumu o opremanju i osposobljavanju specijalističkih

Po prvi puta je temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju, Vlada Republike Hrvatske proglasila katastrofu zbog proloma nasipa u Vukovarsko-srijemskoj županiji kod naselja Rajevo Selo i Račinovci te posljedica koje su nastupile. Iz preliminarnih pokazatelja ljudskih i materijalnih gubitaka potrebno je istaknuti sljedeće pokazatelje: 2 poginule osobe; 3 stradale općine; na preko 7.500 objekata štete se procjenjuju na preko 1.2 mlrd. kuna; na 19 zgrada javnih ustanova štete se procjenjuju na preko 8 milijuna kuna; štete na infrastrukturi se procjenjuju na preko 220 milijuna kuna; procjena troškova privremenog smještaja i financiranja osnovnih životnih potreba evakuiranog stanovništva procjenjuje se na preko 13 milijuna kuna, a ta brojka svaki dan raste; procjena je da je uništeno preko 8500 ha poljoprivredne površine na kojoj je procijenjena šteta 55 milijuna kuna; S obzirom da je asanacija terena i obnova na tom području u tijeku u ovom trenutku nije moguće preciznije procijeniti ukupne troškove. Saniranje posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije odvijat će se kroz duži vremenski period. Premda će se saniranje posljedice katastrofe odvijati kroz duži period primjenom odredbi Zakona o saniranju katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije kao i provođenjem sektorskih politika, može se zaključiti kako je sustav zaštite i spašavanja svih razina u fazi reakcije na katastrofu operativnim djelovanjem operativnih snaga i sudionika zaštite i spašavanja svoje temeljne zadaće i proveo sve potrebne mjere i aktivnosti. Kako su temeljne zadaće sustava zaštite i spašavanja prosudba mogućih ugrožavanja i njihovih posljedica, planiranje i pripravnost za reagiranje, reagiranje u zaštiti i spašavanju u slučaju katastrofa i velikih nesreća te poduzimanje potrebnih aktivnosti i mjera za otklanjanje posljedica radi žurne normalizacije života na području na kojem je događaj nastao, provedenom analizom reagiranja zaključuje se kako je sustav zaštite i spašavanja svih razina izvršio svoje temeljne zadaće Također, ocjenjuje se kako je kvaliteta reagiranja bila izrazito viša u odnosu na uložena organizacijska, logistička i financijska ulaganja u sustav zaštite i spašavanja. Županijska skupština je na svojoj svečanoj sjednici dodijelila posebna priznanja: Hrvatskoj vojsci, PU Vukovarsko-srijemskoj, Vatrogasnoj zajednici, Crvenom križu koji su uz ostale sudionike dale ogroman i nemjerljiv doprinos, nesebično sudjelujući u svima aktivnostima. Posebno se naglašava angažman posavskih općina, grada Županje, lokalnog stanovništva, te velikog broja volontera iz naše Županije i drugih dijelova Hrvatske bez kojih bi, pogotovo u prvim danima obrane od poplave te spašavanja cijelog područja, ova katastrofa bila puno većih razmjera.

NAČELNIK STOŽERA ZAMJENIK ŽUPANA ZDRAVKO KELIĆ

Page 23: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · 2015-03-09 · zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije sukladno Sporazumu o opremanju i osposobljavanju specijalističkih

REPUBLIKA HRVATSKA PRIJEDLOG

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa: 810-03/15-01/ Ur.broj: 2196/1-03-15-1 Vinkovci, 2015. god.

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ

SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJE U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

ZA 2015. godinu

Vinkovci, 2015. god.

Page 24: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · 2015-03-09 · zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije sukladno Sporazumu o opremanju i osposobljavanju specijalističkih

I. UVOD U 2015. godini, sustav zaštite i spašavanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji nastavlja se kontinuirano razvijati i jačati sve njegove sastavnice, te planirati i osigurati i Županiji i jedinicama lokalne samouprave sredstva za brži i jači razvitak operativnih i pričuvnih snaga sustava, njegovo opremanje i osposobljavanje za djelovanje u svim uvjetima, bez obzira o kojoj vrsti ugroze se radi, poglavito poradi toga jer smo, u posljednje vrijeme, svakodnevno, suočeni sa sve učestalijim nesrećama i katastrofama s nesagledivim posljedicama po stanovništvo i materijalna dobra. Stoga je potrebito, tijekom 2015. godine, i nadalje, kontinuirano stvarati uvjete za:

- osiguranje blagovremene identifikacije, procjene i temeljitoga praćenje rizika za nastanak mogućih katastrofa,

- koristenje znanja, postojećih resursa, inovacija i edukacija za razvitak i izgradnju sustava zaštite i spašavanja i njegovu otpornost na svim razinama,

- smanjenje postojećih rizika te jačanje pripravnost za učinkovito djelovanje kao odgovor na potencijalne katastrofe,

- osiguranje potrebnih financijskih sredstva za zadovoljavanje temeljnih potreba sustava (obuka, uvježbavanje, materijalno-tehničko opremanje, osiguranje sredstava za djelovanje u katastrofama i sl.).

II. PRAVCI I CILJEVI RAZVOJA 1. Opremanje, osposobljavanje, usavršavanje, usklađivanje i uvezivanje sudionika

ujedinstveni sustav zaštite i spašavanja na području Vukovarsko-srijemske županije U cilju sveobuhvatnoga razvitka sustava zaštite i spašavanja na cjelokupnome teritoriju Vukovarsko-srijemske županije, te izvršavanja sve složenijih i obimnijih zadaća zaštite i spašavanja kako područne tako i lokalne samouprave potrebno je, i tijekom 2015. godine, kao i prethodnih godina, educirati i osposobiti sve sudionike sustava zaštite i spašavanja, a prije svega čelne ljude lokalne i područne (regionalne samouprave), zatim članove stožera ZiS i zapovjedništava civilne zaštite, kao i zapovjednike postrojbi civilne zaštite, te rukovodeće djelatnike službi pravnih osoba koje se, svakodnevno, bave temeljnim zadaćama zaštite i spašavanja. Na taj način, osigurao bi se kvalitetan i stručan kadrovski potencijal, koji bi bio u stanju odgovoriti svim ciljevima utvrđenim u dokumentu: „Plan razvoja sustava zaštite i spašavanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji za razdoblje od 2010. do 2015. godine. Slijedom toga ove godine treba donijeti i usvojiti novi srednjoročni „Plan razvoja sustava zaštite i spašavanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji za razdoblje od 2016. do 2020. godine.

Page 25: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · 2015-03-09 · zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije sukladno Sporazumu o opremanju i osposobljavanju specijalističkih

PLAN VJEŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2015. GOD. PROCJENA

FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Red. br.

VRIJEME ODRŽAVA

NJA VJEŽBE

NOSITELJ VJEŽBE

organizator

NAZIV I TEMA

VJEŽBE

BROJ

SUDIONIKA iznos nositelj

VJEŽBA PREMA RAZINI

LOKACIJA ODRŽAVANJ

A VJEŽBE

TIP

VJEŽBE

PLANIRANI SUDIONICI

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Veljača Županija/

PUZS Vukovar

„Bosut“ 2015. Potraga i

spašavanje iz vode

20 2,000 Županija/

PUZS Vukovar

Županijska

Vinkovci, Bosut kod

hotela Slavonija

Potraga i spašavanje

Stožer ZiS-a, KPA Dunav,HGSS Vinkovci, PUZS Vukovar, PU Vukovarsko-srijemska i Županijski Zavod za hitnu medicinu.

Svibanj PUZS Vukovar

Zima 2015 Sazivanje stožera i

zapovjedništva CZ VSŽ

18 0,00 0,00 Županijska Vukovar Simulacijsko-

komunikacijska vježba

Stožer ZiS-a i zapovjedništvo CZ VSŽ i PUZS Vukovar

Lipanj

Županija/ Grad

Vinkovci i KPA

Dunav

„Banja“ 2015. Potraga i

spašavanje iz vode

30 12.000

Županija/

Grad Vinkovci

Županijska Vinkovci,

Jezero „Banja“

Potraga i spašavanje

KPA Dunav,HGSS Vinkovci, GD CK Vinkovci, JVP Vinkovci, PUZS Vukovar, PU Vukovarsko-srijemska i Županijski Zavod za hitnu medicinu.

Kolovoz Grad Ilok Spašavanje nakon klizišta 33 5.000,

00 Grad Lokalna Dunavska ulica Pokazno-terenska

JVP Ilok, HGSS-Stanica Vinkovci, GD CK Ilok, ŽZzHM,

PP Ilok

Rujan Grad Vukovar

Vukovar 2015,

Spašavanje osoba iz visokih zgrada

33 5.000,00 Grad Lokalna Dunavska

ulica Pokazno-terenska JVP Vukovar, HGSS-Stanica Vinkovci, GD CK Vukovar,

ŽZzHM, PP Vukovar

Studeni Županija/

Grad Županja

Županja 2015. Spašavanje iz visokih stambenih zgrada

80 12.000 Županija/ Grad

Županja Županijska Županja Spašavanje iz

ruševina

HGSS-st. Vinkovci, GD CK Županja, DVD Županja PUZS Vukovar, PU Vukovarsko-srijemska, PP Županja,ŽZ HM i komunalne službe grada.

Page 26: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · 2015-03-09 · zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije sukladno Sporazumu o opremanju i osposobljavanju specijalističkih

III. PROGRAM RAZVOJA 1. Razvoj operativnih snaga U cilju uspostave učinkovitijeg djelovanja sustava zaštite i spašavanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji, potrebno je, u 2015. godini: - donijeti nove procjene ugroženosti, što je u izradi zbog izmjena metodologije - ažurirati planove ZiS-a i planove CZ po svim mjerama, a poglavito u dijelu koji se odnosi na tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima, što je u izradi - nastaviti s izobrazbom rukovodnih i ostalih kadrova u nastavnim centrima za obuku, uz koordinaciju PUZS Vukovar, poradi daljnjega unapređanja sustava zapovjedanja u zaštiti i spašavanju, -dogovoreno je da zadaće specijalističkih timova civilne zaštite preuzmu udruge građana - primijeniti najmodernije standarde u nabavci opreme i sredstava za potrebe opremanja stožera, zapovjedništava i postrojbi zaštite i spašavanja, - osigurati skladišni prostor za pohranu i čuvanje materijalno-tehničkih sredstava timova civilne zaštite, - ostvariti suradnju s potencijalnim partnerima u regiji glede izrade zajedničkih programa razvitka zaštite i spašavanja koji bi se financirali sredstvima iz fondova Europske unije. 2. Službe i pravne osobe kojima je zaštita i spašavanje redovita djelatnost Temeljem donešenih odluka o utvrđivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na županijskoj i lokalnim razinama, te razrađenim operativnim postupcima za sudjelovanje u akcijama zaštite i spašavanja, u 2015. godini potrebno je: - izraditi i donijeti operativne planove zaštite i spašavanja, - odrediti sastave stručnih timova koji će sudjelovati u akcijama zaštite i spašavanja, poglavito u onim službama i pravnim osobama koje to do sada nisu učinile, kao što su: timovi za identifikaciju i ukop,

-utvrditi materijalno-tehnička sredstva i opremu koja je prioritetnapotreba timovima za intervencije u akcijama zaštite i spašavanja.

a) Vatrogasna zajednica Vukovarsko-srijemske županije Predviđene aktivnosti u 2015. god. 1. U skladu s odredbama Zakona o vatrogastvu ustrojiti učinkovitu zaštitu od požara na našem

području. Poticati donošenje procjena ugroženosti i planova zaštite od požara u jedinicama lokalne samouprave tamo gdje nisu donešeni.

2. Sudjelovati u radu oko donošenja novog Zakona o vatrogastvu, te svojim prijedlozima pomoći u poboljšanju odredaba i provedivosti zakona.

3. Svečano obilježiti Dan svetog Florijana u vatrogasnim društvima i vatrogasnim zajednicama. 4. U skladu s Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za

Republiku Hrvatsku u 2015. godini provesti naređene mjere na području naše županije. 5. Pratiti stanje opremljenosti vatrogasnih društava u vatrogasnoj tehnici, opremi i sredstvima za

gašenje požara. Posebnu pozornost posvetiti društvima u ratom stradalim područjima. 6. Nastaviti s izvršenjem programa stručnog osposobljavanja u cilju osiguranja potrebnih kadrova

za izvršenje svih zadataka u djelatnosti zaštite od požara. 7. Obaviti nadzor i utvrditi stanje u vatrogasnim postrojbama od strane županijskog zapovjednika

u pripremi provođenja mjera zaštite od požara za vrijeme obavljanja žetvenih radova. Održati sastanak sa zapovjednicima vatrogasnih postrojbi i vatrogasnih društava.

8. 9.

Organizirati Županijsko vatrogasno natjecanje odraslih. Održati 4 sjednice Upravnog odbora, 2 sjednice Zapovjedništva, 4 sjednice Komisije za odlikovanja i priznanja, 2 sjednice za vatrogasnu mladež, 2 sjednice Nadzornog odbora i redovnu Skupštinu VZŽ.

Page 27: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · 2015-03-09 · zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije sukladno Sporazumu o opremanju i osposobljavanju specijalističkih

10. Sudjelovati u radu tijela Hrvatske vatrogasne zajednice i aktivno učestvovati u izvršenju programa Hrvatske vatrogasne zajednice. Sudjelovati u Koordinacije županijskih zajednica istočne Hrvatske.

11. Neposredno surađivati s jedinicama lokalne samouprave, posebice županijom i drugim čimbenicima u provođenju mjera zaštite od požara i drugih mjera zaštite i spašavanja.

12. U cilju provođenja promidžbenih aktivnosti i upoznavanju javnosti o radu zajednice i vatrogastva u cjelini, neposredno surađivati sa svim čimbenicima javnog priopćavanja. Aktivno se uključiti u program HVZ-a «Vatrogasna mreža» kojoj je cilj informatičko umrežavanje svih vatrogasnih subjekata Republike Hrvatske. Nastaviti suradnju sa «Vatrogasnim vjesnikom» .

13. Sudjelovati u radu sjednica Skupština dobrovoljnih vatrogasnih društava. 14. Pomoć u organizaciji provođenja vatrogasnih Kupova .

b) Županijsko društvo Crvenoga križa Vukovarsko-srijemske županije

Prioritetni zadatak Županijskogadruštvava Crvenoga križa, u 2015. godini, biti će: - osigurati sredstva za financiranje provedbe zahtjevnoga programa rada Službe za djelovanje u

katastrofama, - osigurati sredstva, odnosno, precizirati pokrivanje troškova opremanja Službe, kao i edukaciju

županijskih interventnih timova, - dogovoriti rješavanje statusa članovima timova za vrijeme trajanja intervencija na područjima

Županije, RH, pa i izvan granica naše zemlje, kao što su: naknada plaće, odvojeni život, osiguranje, smještaj, prehrana, kemikalije, gorivo i dr.

- u 2015 . godini, društvo će, nizom seminara, uz suradnju Hrvatskoga Crvenoga križa, osposobiti volontere i profesionalne djelatnike za brzu procjenu šteta, broja stradalih osoba, te različite vrste pomoći i prioritete u poduzimanju raznih aktivnosti. U 2015. godini, u suradnji sa Županijskim društvom Crvenoga križa i educiranim predavačima, pokrenuti će se seriju predavanja i priprema članova županijskoga interventnog tima.

Posebne aktivnosti gradskih društva CK: -Humanitarna i psihosocijalna pomoć namijenjena stradalnicima poplava iz svibnja 2014. godine -Služba za djelovanje u katastrofama -Dobrovoljno darivanje krvi -Prva pomoć -Služba traženja -nastavak s projektom formiranja Službe za pomoć u katastrofama i opremanja neophodnom opremom -organizirati HCK i osposobiti volontere i profesionalne radnike za brzu procjenu štete, broja stradalih osoba, kao i vrste pomoći i prioritete. -Inicirat ćemo povezivanje svih subjekata čija je zadaća odgovoriti na katastrofe i pomoć stradalom pučanstvu radi dogovora o provedbi nastavka ovog značajnog programa. -Dio skladišnog prostora odvojit ćemo za čuvanje rezervi opreme i namirnica. -Dugoročni plan je u suradnji sa Stožerom zaštite i spašavanja Vukovarsko-srijemske županije nabava potrebne opreme za intervencije u katastrofama, prvenstveno poljske kuhinje, posuđa, pribora za jelo, montažnih stolova i klupa, dodatnih smještajnih kapaciteta: šatora, kreveta, pokrivača, posteljine, kao i potrebnih rezervi hrane i drugih artikala. -Rješavanje problema koji financijski opterećuje Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci je prevaljivanje režijskih troškova mobiliziranih skladišta, troškova pakiranja obiteljskih paketa, goriva i drugog na GDCK Vinkovci, iako je u Zakonu o zaštiti i spašavanju jasno navedeno tko snosi troškove nastale u katastrofi, pa ćemo u 2015. morati ishoditi refundiranje troškova za koje smo zahtjev uputili u više navrata 2014. godine.

Page 28: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · 2015-03-09 · zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije sukladno Sporazumu o opremanju i osposobljavanju specijalističkih

3. Udruge građana od interesa za zaštitu i spašavanje U 2015. godini, u suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Vukovar, evidentirati sve udruge građana od interesa za zaštitu i spašavanje u Županiji, utvrditi njihove ljudske i materijalne potencijale kroz stvaranje jedinstvene baze podataka, nakon čega, od istih, zatražiti razvojne programe i projekte koji su u funkciji zaštite i spašavanja, te donijeti odluke o financiranju onih udruga građana čiji su kapaciteti u funkciji razvoja i jačanja sustava zaštite i spašavanja na regionalnoj i lokalnim razinama. a) Gorska služba spašavanja – stanica Vinkovci U 2015. godini nastavlja se sa započetim aktivnostima, a u planu je: -Osnivanje i opremanje Obavještajne točke Vukovar -Dodatno opremanje i uvježbavanje specijalističkog tima za spašavanje iz vode pri Stožeru ZiS VSŽ. -Opremanje zapovjednog vozila (kamp prikolica) -Obnova voznog parka, nabava sponzorskog vozila Dacia Duster -Rad na trajnom riješavanju infrastrukture Stanice, tj. rješavanje vlasništva nad prostorom u kojem se trenutno nalaze. -Opremanje tima za spašavanje iz ruševina i klizišta-projekt EU. -Rad na opremanju, osposobljavanju i uvježbavanju ljudi u Stanici, sa posebnim naglaskom na potrage i poplave. b)Klub podvodnih aktivnosti Vukovar Program aktivnosti ja razdijeljen po grupama, a u skladu sa zadaćama koje KPA „Vukovar“ očekuje u 2015.godini: 1.INTERVENCIJE Broj intervencija i njihovo trajanje nemoguće je planirati. KPA „Vukovar“ radi oko 30 intervencija, no taj broj je iz godine u godinu u stalnom porastu. Statistički gledano intervencija traje par sati, mada može biti i znatno duže. Troškovi intervencija Na terenu, treba osigurati prehranu, ponekad smještaj te prijevoz i potrošni materijal. 2. OBUKA Ciljevi programa obuke u 2015.godine su: -Primiti nove članove kluba i osposobiti za osnovne akcije. -Osposobiti sve članove kluba za usklađeno djelovanje s ostalim organizacijama i resursima koje neposredno sudjeluju u akcijama spašavanja. -Održavanja potrebnih znanja i vještina, kroz koje se klub provjerava te se postiže timski rad. -Osigurati specijalističke tečajeve : tečaj za suha odijela, kompresorist, ronjenja u smanjenoj vidljivosti, rad s padobranima (liftovi) za dizanje tereta s dna. Ova znanja i vještine članovi stječu kroz tečajeve te daljnji rad s programom kluba. Uspješno završavanje tečaja nije samo po sebi dovoljno, jer članovi moraju isticati posebne vještine u našim rijekama gdje je vidljivost slaba i gotovo nikakva te jake struje. Također, članovi moraju već posjedovati osnovna znanja iz pružanja prve pomoći. Sve se to mora prethodno provjeriti za što treba osigurati određena sredstva. Ova obuka se provodi u ronilačkom centru. Kako bi članovi pristupili zahtjevnoj obuci potrebno je organizirati tečajeve: 2.1.1.Osnovni tečaj (ronilac otvorenih voda) Ovim tečajem član se upozna s podvodnim medijem i ronilačkom opremom. Na ovaj tečaj u planu je osposobiti novih 10 članova .

Page 29: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · 2015-03-09 · zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije sukladno Sporazumu o opremanju i osposobljavanju specijalističkih

2.1.2.Tečaj za naprednog ronioca Ovim tečajem članovi se obučavaju za različite specijalnosti. Dubinsko ronjenje, ronjenje na olupinama, orijentacijsko ronjenje, ronjenje u smanjenoj vidljivosti. Po uspješnom završetku ovih tečaja svaki novi član dobiva licencu (brevet) o završenom ispitu. 3. USAVRŠAVANJE ZNANJA Kroz vježbe se uvježbava timski rad i provjerava spremnost svakog člana za izvršenje zahtjevnih zadaća. Da bi se postigao taj cilj, članovi kluba se izlažu većim fizičkim naporima i pred njih se stavlja zahtjevne zadaće kroz koje se provjerava mogućnost svakog člana, vodeći računa o njihovoj sigurnosti. 4.OPREMANJE KLUBA Za obavljanje specijalističkih zadaća klub treba raspolagati posebnom opremom. O ovoj opremi ovisi izvršenje zadaće, ali i sigurnost i životi unesrećenih i spašavatelja. Oprema se s vremenom troši ali i gubi svoja strogo propisana svojstva (radni vijek opreme je od 3 do 10 godina), pa je svake godine u okviru raspoloživih sredstava potrebno smisleno i racionalno nabavljati i obnavljati opremu po prioritetima i planu. Kako su raspoloživa sredstva najčešće nedostatna za cjelovito opremanje, potrebno je prepoznati prioritete i u nabavci, ali i u usmjeravanju raspoložive postojeće opreme. Zato je potrebno raditi dinamiku opremanja, plan rashoda i načine nabavke opreme. 5.EKOLOŠKE AKCIJE Sadašnje stanje brige za okoliš, njegovu ljepotu i čistoću vode je nezadovoljavajuća, a mi smo sami svjedoci ubrzanog uništavanja prirodnih bogatstava. Razlog za pokretanje ovog projekta od strane naše udruge je nebriga tj. nikakva svijest građana za očuvanje prirodnih ljepota naših rijeka, okoliša prirode odnosno zagađenosti jer mnogi od nas neodgovorno odbacuju otpad u kojem su plastični i metalni predmeti nerazgradivi u vodi odnosno u prirodi. Cilj je zaštita okoliša i održavanje voda tj. rijeka ,jezera u našoj Županiji kao i poticanje i jačanje javnosti u ostvarivanju prava na zdrav okoliš. Na taj način promicali bi ekološku svijest kao i uređenje naših voda. Dakako da bi utjecali na održivi razvoj riječnog područja odnosno na zaštitu raznih životinjskih i biljnih vrsta koji u njoj obitavaju.

4. Sredstva za djelovanje zaštite i spašavanja u katastrofama U dogovoru s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje -Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Vukovar, a u suradnji s Županijskim društvom Crvenoga križa, utvrditi vrste i količine potrebnih kapaciteta za smještaj i zbrinjavanje civilnoga stanovništva u katastrofama, odrediti prioritete u nabavci i osigurati financijska sredstva za kupnju, te stvaranju uvjeta za adekvatnu pohranu sredstava, odnosno njihovo održavanje i servisiranje. 5. Preventivne mjere u sustavu zaštite i spašavanja Promidžbom u sredstvima javnoga priopćavanja, jačati svijest građana o nužnosti primjene mjera osobne i uzajamne zaštite, provođenju ostalih mjera zaštite i spašavanja, poglavito preventivnih mjera u oblasti zaštite od požara, a kojima bi se, uvelike, smanjio rizik od nastanka katastrofa.

6. Izvršavanje zadaća u skladu s Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku Temeljem Programa vlade RH, donijeti Plan i program provođenja posebnih mjera zaštite od požara za Vukovarsko-srijemsku županiju u 2015. godini kojim odrediti zadaće, izvršitelje, rokove i potrebna financijska sredstva za realizaciju planiranih aktivnosti. 7.Izvršavanje zadaća u skladu s Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera ZiS-a za vrijeme turističke sezone U suradnji s PUZS Vukovar, donijeti poseban Program aktivnosti na razini Županije, a koji se odnosi na provedbu posebnih mjera zaštite i spašavanja za vrijeme turističkesezone, u koji uključiti sve žurne službe od interesa za zaštitu i spašavanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Page 30: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · 2015-03-09 · zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije sukladno Sporazumu o opremanju i osposobljavanju specijalističkih

8.Izvršavanje zadaća u skladu s Programom aktivnosti u slučaju nepovoljnih hidroloških i zimskih uvjeta Sačiniti program aktivnosti u slučaju pojave nepovoljnih hidroloških i zimskih uvjeta za područje Vukovarsko-srijemske županije i, uz koordinaciju PUZS Vukovar, raditi na njegovu provođenju u cilju otklanjanja posljedica od svih vrsta elementarnih nepogoda. 9. Suradnja u području zaštite i spašavanja U 2015. godini, uz koordinaciju PUZS Vukovar, nastaviti započetu suradnju sa odgovarajućim institucijama zaštite i spašavanja iz Italije, Mađarske, Srbije i BiH u cilju razmjene iskustava, podataka i znanja iz oblasti zaštite i spašavanja, te izrade zajedničkih programa prekogranične suradnje i njihovo kandidiranje za dodjelu sredstava u okviru Financijskoga instrumenta za civilnu zaštitu, Programa za dunavsku strategiju i dr. fondova EU-e. 10.Smjer organiziranja gotovih operativnih snaga Temeljem Procjene ugroženosti VSŽ i Naputka Državne uprave za zaštitu i spašavanje, kao i Područnog ureda Vukovar, da se u slučaju postojanja organiziranih, opremljenih i osposobljenih snaga za provođenje aktivnosti zaštite i spašavanja na području županije koristi iste, ocjena je i zaključak je da se umjesto specijalističkih timova CZ koriste udruge i organiziraju interventni timovi koji će biti sastavljeni od članova udruga koji su osposobljeni i opremljeni za provođenje aktivnosti zaštite i spašavanja. Sukladno tome u 2014. je nastavljena nabava specijalističke opreme koja je dana udrugama na posudbu i korištenje te će se potpisati ugovori o suradnju, s određenim pravima i obvezama svih strana. Zato će:

a) Udruge građana koje su potpisale sporazum o suradnji sa županijom i gradovima moraju odrediti interventni tim (s popisom ljudi) koji će se koristiti u slučaju katastrofe ili veće nesreće (spašavanje iz vode, RKBN, ruševine i logistika);

b) Navedene interventne timove (ljude) potrebno je osposobiti u suradnji sa DUZS-om i drugim ovlaštenim pravnim osobama i ustanovama za provođenje osposobljavanja i

c) Nakon provedenog osposobljavanja odredit će se struktura interventnog tima (zapovjednik, zamjenik i ostali),te način mobiliziranja

d) Udruge od interesa moraju izraditi plan kondicioniranja-uvježbavanja po ustrojenoj (smotriranoj ) strukturi, a nakon toga i uvježbavanje združenog djelovanja sa ostalim udrugama, žurnim službama, pravnim osobama i ostalim sudionicima. Planovi uvježbavanja moraju biti sastavni dio Smjernica.

Page 31: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · 2015-03-09 · zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije sukladno Sporazumu o opremanju i osposobljavanju specijalističkih

IV. FINANCIRANJE RAZVOJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE

I SPAŠAVANJA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI U 2015. GOD. Red. Broj OPIS POZICIJE PLAN ZA 2015. god

1 2 3

1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA, ZAPOVJEDNIŠTVA I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE:

1.1. Županijski Stožer ZiS i Zapovjedništvo CZ 1.1.1. Tekuća sredstva Stožera ZiS i Zapovjedništva CZ 10.000,00 1.1.1. Edukacija članova 5.000,00 1.1.2. Opremanje osobnom opremom i skupnom opremom 5.000,00

1.2. Specijalistički timovi civilne zaštite i udruge od interesa za zaštitu i spašavanje VSŽ

1.2.1. Opremanje osobnom i skupnom opremom specijalističkih timova civilne zaštite i udruga od interesa za zaštitu i spašavanje VSŽ

350.000,00

1.2.2. Poduka, smotriranje i uvježbavanje specijalističkih timova civilne zaštite i udruga od interesa za zaštitu i spašavanje VSŽ

25.000,00

1.2.4. Ostalo 5.000,00

U K U P N O: 400.000,00

2. UDRUGE GRAĐANA: (planinari, kinolozi, radioamateri, aero klubovi, ribolovci, lovci, ronioci i dr.)

2.1. Hrvatska Gorska služba spašavanja – stanica Vinkovci 25.000,00 2.2. Ronilački klub Vukovar 15.000,00 2.3. Ostali 20.000,00 U K U P N O: 60.000,00

3. SREDSTVA ZA DJELOVANJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U KATASTROFAMA 40.000,00

U K U P N O: 40.000,00

SVEUKUPNO ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2015. GODINI ( 1+2+3)

500.000,00

Page 32: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · 2015-03-09 · zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije sukladno Sporazumu o opremanju i osposobljavanju specijalističkih

V

Smjernice za organizaciju i sustav zaštite i spašavanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji stupaju za 2015. na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije ZAKLJUČCI 1.Pružiti stručnu pomoć i potporu predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti općina i gradova glede daljnjega unapređenja sustava zaštite i spašavanja, 2.Nastaviti pružati pomoć pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje,kako bi ih se osposobilo da kroz sustav, bilo samostalno ili kao dio jedinstvenih operativnih snaga, mogu aktivno sudjelovati u akcijama zaštite i spašavanja na području Vukovarsko-srijemske županije, 3.Završiti izradu nove Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa za područje Vukovarsko-srijemske županije koja je u izradi od strane ovlaštenika Braniteljske zaduge „Aktivan život“. 4.Završiti izradu Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite za područje Vukovarsko-srijemske županije koji su u izradi od strane ovlaštenika Braniteljske zaduge „Aktivan život“ 5.Na osnovi iznesenog može se konstatirati da Javne vatrogasne postrojbe i Dobrovoljna vatrogasna društva, uz gradska društva Crvenog križa, HGSS i Ronilački klub Vukovar, te ostale udruge, zasigurno u ovom trenutku predstavljaju najbolje organizirane snage u sustavu zaštite i spašavanja. 6.U proračunima Županije, gradova i općina, osigurati financijska sredstva za razvoj sustava zaštite i spašavanja, poglavito kao i za pomoć onim udrugama građana koje su izravno u funkciji zaštite i spašavanja građana i materijalnih dobara, 7.Početak provođenja projekta RECALL – Elastičnost lokalne zajednice u opasnostima od klizišta. 7.Nastaviti započetu suradnju na zajedničkim projektima s partnerima iz Italije, Mađarske, Srbije i Bosne i Hercegovine i njihove kandidiranje glede dobivanja potrebitih financijskih sredstava iz EU fondova. 8.Stanje zaštite i spašavanja u Županiji je na razini koja osigurava uspješno funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja kada se radi o redovnim i izvanrednim prilikama. 9.U slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili velike nesreće na području Vukovarsko-srijemske županije ukoliko je Župan uposlio kapacitete, upućuje zahtjev za dopunsku pomoć s područja drugih županija i državne razine PREDSJEDNIK SKUPŠTINE Antun Žagar, ing.graf.

Page 33: REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA … · 2015-03-09 · zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije sukladno Sporazumu o opremanju i osposobljavanju specijalističkih

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa: 810-03/15-01/ Ur.broj:2196/1-04-15-2 Vinkovci, 2015. Temeljem članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07/, 38/09 i 127/10), članka 16., 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske županije, te čl. 64. Poslovnika Županijske skupštine („Službeni vjesnik broj 04/13), Skupština Vukovarsko-srijemske županije na ___ sjednici održanoj __________ 2015. god.

Z a k l j u č a k

I.

Usvaja se Analize stanja sustava zaštite i spašavanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2014. godini. PREDSJEDNIK SKUPŠTINE Antun Žagar, ing. graf.