of 14/14
1 Republika Crna Gora VLADA REPUBLIKE CRNE GORE Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede AGRARNI BUDŽET ZA 2005. GODINU

Republika Crna Gora VLADA REPUBLIKE CRNE GORE Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 • View
  49

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Republika Crna Gora VLADA REPUBLIKE CRNE GORE Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. AGRARNI BUDŽET ZA 2005 . G ODINU. ULAGANJA U POLJOPRIVREDU U 200 5. I) AGR ARNI BUD Ž ET. II) KREDITI. III) SREDSTVA DONACIJA. AGRARNI BUDŽET 200 5 . = 7.649.38 3 EUR. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Republika Crna Gora VLADA REPUBLIKE CRNE GORE Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 • Republika Crna GoraVLADA REPUBLIKE CRNE GOREMinistarstvo poljoprivrede, umarstva i vodoprivrede AGRARNI BUDET ZA 2005. GODINU

 • ULAGANJA U POLJOPRIVREDU U 2005.I) AGRARNI BUDETII) KREDITIIII) SREDSTVA DONACIJA

 • AGRARNI BUDET 2005. =7.649.383 EUR

  BUDET UPRAVE ZA VETERINU = 1.372.7113SVEKUPNO 7649383+1372711 = 9.022.094

  Chart1

  161500021.11

  1538002.02

  90700011.86

  497358365.02

  Sheet1

  PRIKAZ AGROBUDETA ZA 2004. GODINU PO OBLASTIMA I BUDETSKIM LINIJAMA - PROGRAMIMA

  NAZIV PROJEKTAIZNOS, EURUEE, %

  1Stoarstvo161500021.11

  2Ribarstvo i pelarstvo1538002.02

  3Biljna proizvodnja90700011.86

  4Programi opteg znaaja497358365.02

  Deficit/suficit (+/-)

  34875

  -34875

  Sheet1

  Sheet2

  152000016.5217391304

  9143259.9383152174

  1538001.67

  8550009.2934782609

  575687562.5747282609

  Sheet3

 • STOARSTVO -1.615.000 (10 PROGRAMA)

  Naziv programa Iznos, %Laboratorija za mljekarstvo 49.0000,64Sluba za selekciju stoke 160.0002,09Regionalne izlobe priplodne stoke 35.0000,46Odgajivake premije 140.0001,83Govedarstvo van zone otkupa mlijeka320.0004,18Robna proizvodnja u zoni otkupa 70.0000,92Ekstenzivno ovarstvo i kozarstvo455.0005,95Podsticaj tova junadi36.0000,47Vjetako osjemenjivanje krava330.0004,31Genetski resursi20.0000,26

 • PELARSTVO 57.000 (4 PROGRAMA)

  Naziv programa Iznos, %Struno osposobljavanje pelara14.2500,19Proizvodnja selekcionisanih matica16.5000,22Proizvodnja savremenih tipova konica i hranilica10.5000,14Proizvodnja varozno-higijenskih reetkastih podnjaa, T-A podesta i isparivaa za mravlju kiselinu 15.7500,21

 • RIBARSTVO 96.800 (7 PROGRAMA)

  Naziv programa Iznos, %Poribljavanje vodotoka, akumulacija i jezera20.0000,26Ribarska osnova za sliv ehotine i jezera Otilovii 10.2000,13Procjena stokova srdele i inuna 20.0000,26Kontrola demersalnih naselja na elfu crnog. primorja 7.0000,09Reprocentri za mla autohtonih salmonidnih vrsta riba 12.6000,16Podsticaj izlova i otkupa plave ribe20.0000,26Podrka NVO u zatiti ribljeg fonda7.0000,09

 • BILJNA PROIZVODNJA 907.000 (16 PROGRAMA)

  Naziv programa Iznos, %Savjetodavna sluba za biljnu proizvodnju158.0002,07Program korienja obradivog zemljita u brdsko-planinskom podruju Crne Gore 105.0001,37Unapreivanje kvaliteta sjemenskog krompira85.0001,11Unapreivanje proizvodnje duvana224.0002,93Kontrola plodnosti zemljita 25.0000,33Spreavanje najezde biljnih stetocina 15.0000,20Meteoroloki parametri za potrebe poljoprivrede10.0000,13Izvjetajno -prognozna sluba 15.0000,20

 • BILJNA PROIZVODNJA 907.000 (16 PROGRAMA) nastavak

  Naziv programa Iznos, %Ouvanje autohtonih sorti vinove loze40.0000,52Razvoj malinarstva 45.0000,59Revitalizacija voarstva suzbijanje irenja arke65.0000,85Kontrola proizvodnje sadnog materijala vieg. kultura15.0000,20Intenziviranje uzgoja smokve15.0000,20Razvoj maslinarstva30.0000,39Prognoza pojave i zatita masline od muve masline50.0000,65Formiranje kolekcionih zasada kontinentalnih i mediteranskih vonih vrsta10.0000,13

 • PROGRAMI OPTEG ZNAAJA 4.973.583 (16 PROGRAMA + BUD. REZERVA)

  Naziv programa Iznos, %Poboljanje trine pozicije proizvoda crnogorske poljoprivrede1.235.00016,15Razvoj organske poljoprivrede112.382,61,47Programi inostrane podrke poljoprivrede CG280.0003,66Izgradnja seoske infrastrukture500.0006,54Zadrugarstvo i drugi vidovi udruivanja poljoprivrednika 60.0000,78Formiranje i rad Agencije za duvan 42.0000,55Izrada studija i projekata i angaovanje eksperata60.0000,78Podrka kadrovskog potencijala 60.0000,65Opremanje poljoprivredne inspekcije 40.0000,52

 • PROGRAMI OPTEG ZNAAJA 4.973.583 - nastavak

  Naziv programa Iznos, % Starake naknade za poljoprivrednike 2.160.00028,24Program Mladi farmeri150.0001,96Opremanje srednjih poljoprivr.kola i laboratorija Instituta 30.0000,39Rad Crnogorskog centra za mikologiju15.0000,20Informacioni sistem u poljoprivredi i izrada katastra50.0000,65Izdavatvo, mediji, odnosi sa javnou, prezentacije, nabavka literature40.0000,52Pomo i nadoknade tete u poljoprivredi 115.0001,50Rezerva za nepredviene budetske rashode 34.2000,45

  *