Click here to load reader

Replik til Produktivitetskommissionens arbejde - sas.com · PDF fileVi skit-serer her nogle tanker og synspunkter, som vi vil uddybe og diskutere ... og HRM. Skolereformen er det helt

 • View
  215

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Replik til Produktivitetskommissionens arbejde - sas.com · PDF fileVi skit-serer her nogle...

 • Replik til Produktivitetskommissionens arbejdeGod offentlig ledelse nye tider, nye udfordringer

  Tnketanken Public Governance Replik 2014

 • 2

  Produktivitetskommissionen ppeger med ret stor kraft, at Danmark som land generelt er ndt til at skrpe konkurrenceevnen

 • 3

  Danmarks produktivitet er afgrende for velstand og velfrdssam-

  fund. Og Danmark er klart nok udfordret i international konkurrence.

  Produktivitetskommissionen ppeger med ret stor kraft, at Danmark

  som land generelt er ndt til at skrpe konkurrenceevnen. Vi rasler

  stille og roligt ned ad listen over verdens rigeste lande, mens f.eks. et

  land som Sydkorea buldrer den anden vej.

  En vigtig del handler om den offentlige sektor p bde kommunalt,

  regionalt og statsligt niveau. Produktivitetskommissionen har bragt

  fornyet fokus p vores evne til at levere velfrd og offentlig service, og

  budskabet er: Der er mere at hente! Derfor er vi ndt til at effektivisere

  og gre den offentlige sektor endnu mere produktiv, sdan at vi kan

  frigre ressourcer til det private, herunder de eksporterende erhverv,

  og vi er ndt til at srge for, at det offentlige bruger det private bedre,

  sdan at de fr flere udviklingsopgaver fra det offentlige (OPI o.l.).

  Vi er enige i, at der stadig skal effektiviseres og frem for alt innoveres i

  den offentlige sektor. Ogs selv om der allerede er sket meget. Mange

  omrder af den offentlige sektor er radikalt forandret over de sidste ti

  r, men vi er ikke frdige med transformationen. Som kommissionen

  meget tydeligt og meget eksplicit gr opmrksom p, spiller ledelse

  og lederne i den offentlige sektor en nglerolle i den fortsatte ud vik-

  ling.

  Se mere om dette her: Produktivitetskommisionens slutrapport: Det handler om velstand og velfrd: www.produktivitetskommissionen.dk

  Udredning af beskftigelsesindsatsen Ekspertgruppens rapport: Veje til job en arbejdsmarkedsindsats med mening: bit.ly/1jrcgUL

  Tnketanken Public Governance: www.sas.com/dk/publicgovernance

 • 4

  Vi mener ogs, at der er meget store og meget klare succeser at

  kigge tilbage p i den offentlige sektor. Samtidig er der p en rkke

  omrder i den offentlige sektor stadig blgeskvulp og vand p dkket

  efter voldsomme byger af forandring. Det er her, der er ekstra brug

  for, at ledelsen trder i karakter. Og det er topledelsens opgave at

  bi drage til, at ledelse og ledere kan gre en synlig forskel p alle

  niveauer i den offentlige sektor. God ledelse med et vist ledelsesrum

  er en afgrende faktor i den fortsatte udvikling af velfrdssamfundet.

  I denne replik fra Tnketanken Public Governance diskuterer vi i nogle

  f nedslagspunkter lederskabets vilkr i den offentlige sektor i 2014. P

  et bagtppe stykket sammen af et hjt reformtempo, en gennemlevet

  finanskrise og en aktuel og relevant produktivitetsudfordring. Vi skit-

  serer her nogle tanker og synspunkter, som vi vil uddybe og diskutere

  p en rkke debatmder i 2014 i samarbejde med DJF og Nordisk

  Administrativt Forbund (NAF).

  Hvis man bremser op et kort jeblik og sprger, hvad der egentlig er

  foreget af reformer og forandringer i den offentlige sektor i det sidste

  rti, s bliver listen lang.

  P den helt generelle bane har budgetloven og dertil hrende

  styringsregime skabt rlige krav om tilpasninger og effektiviseringer.

  Denne forandring er implementeret i alle offentlige organisationer,

  bde p statsligt, regionalt og kommunalt niveau. P samme mde er

  digitaliseringen slet igennem med store forandringer i kontakten til

  omverdenen, og et fllestrk i de digitale lsninger har vret intro-

  duktion af selvbetjening p en rkke ressortomrder.

  Samtidigt har de store strukturelle reformer som kommunalreformen

  og dannelsen af de fem regioner over sammenlgningen af universi-

  teterne og sektorforskningsinstitutionerne, retskredsreformen og

  politireformen haft meget stor betydning for, hvordan hele samfunds-

  sektorer fungerer.

  Reformblgerne ruller

 • 5

  Sigtet med de mange reformer og forandringer har bde vret at omlgge velfrdsproduktionen og skabe hjere produktivitet i den offentlige sektor

  5

 • 6

  Andre strre forandringer har haft et mere administrativt og organisa-

  torisk sigte, som fx tilpasningerne af Beskftigelsesministeriet, Trans-

  portministeriet, Erhvervs- og Vkstministeriet, Skatteministeriet og

  Milj ministeriets og senest Forsvarsministeriet.

  Regionerne og det kommunale omrde har samtidigt vret igennem

  et meget stort antal koncerndannelser og organisationsforandringer,

  herunder en rkke velfrdsorienterede forandringer, som i hjere

  grad har vret begrundet i behov for at omlgge den borgerrettede

  velfrdsproduktion. Et godt eksempel er udviklingen af en rkke

  teknologiske lsninger, brug af telemedicin m.m. p sundheds- og

  ldreomrdet. Desuden har vi set en rkke offentlige-private sam-

  arbejder om at skabe mere innovative velfrdslsninger f.eks. p

  regionalt niveau.

  Sigtet med mange forandringer har bde vret at omlgge velfrds-

  produktionen og skabe hjere produktivitet i den offentlige sektor.

  Skolereformen trder helt aktuelt frem som et klart eksempel p

  begge dele, men der er ogs en rkke eksempler inden for erhvervs-

  omrdet, f.eks. i udmntningen af regeringens vkststrategier p

  turisme- og fdevareomrdet.

 • 7

  Der er grund til at minde om, at vi kan n langt i fllesskab. For f r siden

  talte vi om ldrebyrden som en demografisk bombe under velfrdssam-

  fundet. Den debat er vk i dag, fordi en rkke reformer har adresseret

  problemstillingen. Desuden har kommunerne skabt store forandringer

  med fokus p teknologi og p rehabilitering af ldre, s de klarer sig selv

  i meget hjere grad. Dette er ogs en ledelsesmssig succeshistorie.

  P en lang rkke andre omrder er der ogs lbende sket effektivisering.

  Netop evnen til at lse udfordringerne med en truende demografi giver

  begrundet hb om, at omstillingsevnen er til stede, og at en koordineret

  indsats ogs kan stoppe faldet i den samfundsmssige produktivitet.

  Selv om vi objektivt set har oplevet meget store forandringer i de

  sidste 10 r, fastslr produktivitetskommissionen, at vi samfundsms-

  sigt ikke er i ml. Der er store gevinster at hente, som kan bruges til

  at investere i fremtidens velfrd. S den udfordring kommer vi til at

  arbejde med i de kommende r.

  Den demonterede ldrebombe

  Effekten af mange af disse forandringer er slet ikke synlige endnu

 • 88

  De mange forandringer har vret og er ledsaget af et tydeligt

  fokus p offentlig ledelse. Forum for Offentlig Topledelse har udviklet

  et kodeks for offentlig topledelse. Toplederens funktion er beskrevet

  klart i tre hovedfunktioner:

  Sparringspartner til det politiske milj (isr borgmester/minister)

  Ledelse af driften i hverdagen

  Fokus p eksekvering og effektskabelse gennem de store

  velfrdsreformer

  De mange reformer har bl.a. haft som ml at styrke ledere og ledel-

  seskraften ude i forreste linje: Strre kommuner, strre politikredse

  og strre skoler. Strrelse giver bedre mulighed for at udvikle ledel-

  seskraft og for at understtte forandringer med teknologi. Samtidig

  er den lokale ledelse typisk med meget faglige kompetenceprofiler

  styrket og suppleret med kompetencer inden for konomistyring, it

  og HRM.

  Skolereformen er det helt aktuelle eksempel, hvor skolelederen for-

  ventes at stille sig i spidsen for implementeringen af skolereformen og

  trffe en lang rkke centrale beslutninger i lbet af 2014. Effekten af

  mange af disse forandringer er slet ikke synlige endnu, og der er en stor

  opgave for de ledere, som nu skal udfylde et helt nyt ledelsesrum og

  sikre gennemfrelsen af meget store forandringsprocesser.

  Ledelse i fokus

 • 9

  Der er lige nu mange tunge indlg, der kommer til at pvirke grund-

  vilkrene for offentlig ledelse. Regeringens 2020-plan stter de over-

  ordnede rammer for finanspolitikken, og budgetloven skal fortsat under-

  sttte en bedre udgiftsstyring. Carsten Koch-udvalgets 39 anbefalinger

  fr indflydelse p beskftigelsesomrdet. Produktivitetskommissionens

  pvisning af behov for mere produktivitet og flere effektiviseringer af

  den offentlige sektor. Og dens anbefalinger om skrpet offentlig top-

  ledelse, bedre styring og lokal beslutningskraft er ogs et vigtigt input.

  Dertil kommer det lbende fokus p afbureaukratisering og regelfor-

  enkling. Og en anden evergreen: Fokus p effekt, som stadig er relevant

  for den fortsatte transformation i mange offentlige organisationer.

  Kvalitetsudvalget, McKinsey som KPI-indpisker p skoleomrdet og en

  meget aktiv Rigsrevision er helt aktuelle eksempler herp.

  Vi har tidligere talt om velfrdssamfundets overlevelse i lyset fra

  krydspresset mellem vigende finansiering og get eftersprgsel. Den

  samme tankegang ligger i Produktivitetskommissionens klare konstate-

  ring af muligheden af og behovet for at ge produktiviteten ud mod

  borgerne med det samme eller mindre ressourceforbrug. Det er i dette

  lys, man ogs skal se tillidsreformen og nsket om at inddrage private

  virksomheder, medarbejdere og brugere i at udvikle og nytnke den

  offentlige opgavelsning.

  Den nye udfordring: Produktivitet

 • 10

  Topledelsen spiller en afgrende rolle