Click here to load reader

Rembrandt Caravaggio

 • View
  237

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Design: MV LevievanderMeer

Text of Rembrandt Caravaggio

 • Inhoud

  Voorwoord

  Dankbetuiging

  Bruikleengevers

  InleidingDuncan Bull

  Chronologien

  Tentoongestelde werken

  Proloog: Caravaggio, de Utrechtse Caravaggisten en de jonge RembrandtTaco Dibbits

  Rembrandt CaravaggioDuncan Bull en Taco Dibbits

  Essays

  Licht en kleur bij Caravaggio en Rembrandt, door de ogen van hun tijdgenotenMargriet van Eikema Hommes en Ernst van de Wetering

  Michael Agnolo van Caravaggio, die te Room wonderlijcke dinghen doetOver Rembrandts kennis van het leven en werk van CaravaggioVolker Manuth

  Noten

  Geraadpleegde literatuur

  Fotoverantwoording

  6

  8

  9

  10

  26

  31

  53

  164

  180

  195

  202

  207

  9

 • Deze catalogus is gepubliceerd aansluitend bij de tentoonstelling

  RembrandtCaravaggio, van 24 februari 18 juni 2006 door het

  Rijksmuseum Amsterdam en het Van Gogh Museum gepresenteerd

  in het Van Gogh Museum te Amsterdam. Deze tentoonstelling vindt

  plaats in het kader van de viering van Rembrandts 400ste geboorte-

  jaar, met Hare Majesteit koningin Beatrix der Nederlanden als

  beschermvrouwe.

  Het basisconcept van de tentoonstelling is van Ronald de Leeuw,

  hoofddirecteur van het Rijksmuseum Amsterdam. De tentoonstelling

  is tot stand gekomen onder supervisie van Duncan Bull, hoofd-

  conservator schilderijen.

  Tentoonstelling en catalogus werpen licht op de twee grote genien

  van de schilderkunst van de barok. Beiden zijn wereldberoemd om

  hun krachtige weergave van sterke gevoelens, hun dramatisch licht-

  gebruik en hun verontrustend realisme.Voor het eerst worden deze

  twee revolutionaire kunstenaars rechtstreeks met elkaar geconfronteerd.

  De tentoonstelling omvat 38 schilderijen, die merendeels afkomstig

  zijn uit een groot aantal vooraanstaande musea in Europa en de

  Verenigde Staten.

  De Rabobank is hoofdsponsor van RembrandtCaravaggio.

  Verzekerd door Aon Artscope,Amsterdam.

  Comit van Aanbeveling

  Dr. B.R. Bot, Minister van Buitenlandse Zaken

  Sir Colin Budd KCMG, voormalig Ambassadeur van Groot-Brittanni

  in Nederland

  A. Dastis,Ambassadeur van Spanje in Nederland

  Dr. E. Duckwitz,Ambassadeur van Duitsland in Nederland

  Mevrouw prof. G. Gregori, Presidente Fondazione di Studi di Storia

  dellArte Roberto Longhi, Florence

  Mr. E.J. Jacobs,Ambassadeur van Nederland in Itali

  Mevrouw mr. M.C. van der Laan, Staatssecretaris van Onderwijs,

  Cultuur en Wetenschappen

  Jhr. R.H. Loudon, voormalig Ambassadeur van Nederland in Itali

  Prof. Dr. B.W. Meijer, Directeur Nederlands Interuniversitair

  Kunsthistorisch Instituut, Florence

  Prof.A. Paolucci, Soprintendente Speciale per il Polo Museale

  Fiorentino, Florence

  M.B. Pensa,Ambassadeur van Itali in Nederland

  Dr. P. Schatborn, voormalig hoofd Rijksprentenkabinet,

  Rijksmuseum,Amsterdam

  Prof. C. Strinati, Soprintendente Speciale per il Polo Museale

  Romano, Rome

  R.Townsend,Ambassadeur van Ierland in Nederland

  Prof. dr. E. van de Wetering, Rembrandt Research Project,

  Amsterdam

  Sir Christopher White, CVO, FBA

  4

  Hoofdsponsor

 • 38

  Cat. nr. 3 Gerard van Honthorst

  De doornenkroning van Christus, c.1622

  Olieverf op doek, 192,4 x 221,5 cm

  Amsterdam, Rijksmuseum (aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt,

  het Jubileumfonds Rijksmuseum, de Rijksmuseum Stichting)

 • is onmiskenbaar gebaseerd op Caravaggios compositie van hetzelfde

  onderwerp (Cat. nr. 2 en afb. 28).Ter Brugghens compositie, hoewel

  in spiegelbeeld, toont alle kenmerken van Caravaggio. Door de figuren

  ten halven lijve af te beelden en door ze voor een egaal okergrijze

  achtergrond te plaatsen, concentreerde Ter Brugghen de compositie

  op de essentie van deze bijbelse gebeurtenis. Ogen en handen spelen

  hierin een essentile rol: de discipel Thomas betwijfelt de verhalen

  van zijn metgezellen over de herrijzenis, en zegt hen pas te geloven

  als hij zelf Christus heeft gezien. Hierop verschijnt Christus in hun

  midden en zegt tegen Thomas:Breng uw vinger hier, en zie Mijn

  handen, en breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en wees niet

  ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot Hem:

  Mijn Heere en mijn God! Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien

  hebt,Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig [zijn zij], die niet zullen gezien

  hebben, en [nochtans] zullen geloofd hebben (Johannes 20: 27-29).

  Caravaggio en Ter Brugghen vertellen het verhaal met nadrukkelijke

  gebaren. Christus brengt de hand van Thomas naar de wond in zijn

  zijde om hem het tastbare bewijs van zijn wederopstanding te geven.19

  Nieuwsgierig buigen de discipelen zich voorover en turen naar Thomas

  vinger die de wond betast. Om het belang van het eerst zien dan

  geloven nog extra nadruk te geven, introduceerde Ter Brugghen een

  pince-nez waar de oude discipel rechts doorheen staart. Het spel met

  de handen zette Ter Brugghen voort met een vierde discipel, die met

  de handen gevouwen naar de hemel kijkt, wellicht als een van de

  zaligen die niet zag maar toch geloofde.20 In Van Baburens Prometheus

  door Vulcanus geketend (Cat. nr. 4) herinnert het sterk verkort lichaam

  van de krijsende god wiens hoofd achterover is geworpen, aan

  Caravaggios Bekering van Paulus (afb. 29) in de Santa Maria del

  Popolo.21 Daar draagt het sterke verkort waarin Paulus is weergege-

  ven z succesvol bij aan de illusie van diepte dat de apostel uit het

  schilderij lijkt te vallen. Ook de gespreide armen van Prometheus en

  Paulus verhogen het drama van de gebeurtenis. Het gaat hier echter

  om een formele overeenkomst, want de betekenis van Prometheus

  gespreide armen is van geheel andere aard dan die van Paulus. Bij

  Van Baburen versterken zij de gewelddadigheid van de gebeurtenis:

  schreeuwend en met angst in de ogen ziet de Titaan zijn straf aanko-

  men voor het stelen van het vuur der goden. Door hem met gespreide

  armen op de rotsen te ketenen ligt zijn buik bloot voor de adelaar die

  zich dagelijks te goed zal doen aan zijn lever, die eeuwig weer zal 39

  aangroeien.22 De gespreide armen van Paulus in Caravaggios schilde-

  rij dragen bij tot de sterk pathetische werking van de voorstelling: de

  veldheer die de Christenen vervolgde, is van zijn paard gevallen, en

  verblind door het goddelijk licht tast hij eenzaam in het duister.

  Honthorst schilderde De Doornenkroning van Christus (Cat. nr. 3)

  waarschijnlijk kort na zijn terugkeer uit Itali. Een vergelijking met

  Caravaggios De heilige Andreas aan het kruis uit 1606-1607 (Cat. nr. 1),

  laat weinig twijfel bestaan over de invloed van de late stijl van de

  Italiaanse schilder op Honthorst, vooral in het gebruik van het licht.23

  Niet voor niets kreeg de Nederlander in Itali de bijnaam Gherardo

  delle Notti. In een donker vertrek heeft zich een groep krijgsknech-

  ten rond Christus verzameld.En toen zij Hem ontkleed hadden,

  deden zij Hem een purperen mantel om; En een kroon van doornen

  gevlochten hebbende, zetten [die] op Zijn hoofd, en een rietstok in

  Zijn rechter [hand]; en vallende op hun knien voor Hem, bespotten

  zij Hem, zeggende:Wees gegroet, Gij Koning der Joden! (Matthes

  27:28-29). Slechts het licht van de fakkel van een van de knechten

  belicht deze dramatische gebeurtenis. Het benadrukt het uitgeputte

  lichaam van Christus wiens hoofd achterover wordt getrokken door de

  stokken van de soldaten die de doornenkroon aanbrengen. Hoewel

  het een artificile lichtbron is binnen de compositie, waar het bij

  Caravaggio om een lichtbron van buiten het schilderij gaat, veroor-

  zaakt het licht in beide gevallen een sterk chiaroscuro. Door het sterke

  contrast tussen licht en donker wordt in de hele compositie rilievo

  geschapen (de illusie van diepte).24 Honthorst introduceerde hiervoor

  nog een truc die men bij Caravaggio zelden aantreft: de afgedekte

  lichtbron. Door de persoon die voor Christus knielt vr de licht-

  bron te zetten, valt de kant die de toeschouwer ziet geheel in de

  schaduw en contrasteert deze figuur sterk met de gloed van het licht

  erachter, waardoor een repoussoir ontstaat. Rembrandt gebruikte een-

  zelfde kunstgreep in De verloochening van Petrus waar de dienstmeid

  haar hand voor de vlam van een kaars houdt (Cat. nr. 16). Een ander

  voordeel van de bedekte lichtbron werd later in de eeuw beschreven

  door Rembrandts leerling Samuel van Hoogstraeten: als de schilder

  de bron van het licht laat zien, moet hij daaraan de lichtste toon in

  zijn compositie toekennen.Als hij de bron daarentegen bedekt, kun-

  nen andere delen bij Honthorsts Doornenkroning Christus lichaam

  en de spottende gezichten de lichtste tonen krijgen.25 De afge-

  schermde lichtbron was in de jaren 1620 een veelgebruikt motief bij

 • 64

  Cat. nr. 11 Rembrandt

  De Heilige Familie in de timmermanswerkplaats, c.1634

  Olieverf op doek, 183 x 123 cm

  Mnchen, Bayerische Staatsgemldesammlungen,Alte Pinakothek

 • 65

  Cat. nr. 12 Caravaggio

  De Heilige Familie met Johannes de Doper, c.1603

  Olieverf op doek, 117,5 x 96 cm

  New York, particuliere collectie, ter beschikking gesteld door het Metropolitan Museum of Art

 • vast te leggen op het moment dat hij onverhoeds gebeten wordt door

  een hagedis die school tussen het fruit waarvan de jongen wilde gaan

  snoepen. De voorstel

Search related