9
Relleu de les illes Balears

Relleu de Les Illes Balears

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Relleu de Les Illes Balears

Relleu de les illes Balears

Les Illes Balears, estan situades al Mar Mediterrani

Page 2: Relleu de Les Illes Balears

La illa de Mallorca és la més muntanyosa amb:

1. La Serra de Tramuntana, (Amb el Puig Major (1445 m) la muntanya més alta)

2. Les Serres de Llevant

3. El Pla de Mallorca enmig de totes dues.

Les illes de Menorca, Eivissa i Formentera són més planes, amb muntanyes de poca altitud.

El Puig Major 2

Page 3: Relleu de Les Illes Balears

És la muntanya més alta de Mallorca i de totes les Illes Balears

Està a la Serra de Tramuntana

Fa 1445 metres d’altura

3

Page 4: Relleu de Les Illes Balears

4

Page 5: Relleu de Les Illes Balears

Posa el noms del mapa anterior

5

Page 6: Relleu de Les Illes Balears

Completa:Les Illes Balears, estan situades al ________________

La illa de Mallorca és la més _______________amb:

1 La______________________________, (Amb el Puig Major (1445 m) la muntanya més alta)

2 Les _______________________________

3 El _____________________ enmig de totes dues.

Les illes de Menorca, Eivissa i Formentera són més __________, amb ________________de poca altitud.

6

Page 7: Relleu de Les Illes Balears

El Puig Major

És la muntanya més ______ de Mallorca i de totes les Illes Balears

Està a la _____________________

Fa ___________ metres d’altura

7