Religie świata

  • View
    57

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Religie świata. Islam. Religie Świata: I slam. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Religie świata

Prezentacja programu PowerPoint

IslamReligie wiata

Islam jest definiowany jako monoteistyczna religia, ktra jest drug co do iloci wyznawcw na wiecie, zaraz po chrzecijastwie. Sowo islam w jzyku arabskim oznacza bdzie oddanie si Bogu. Na pocztku swojego istnienia islam by tylko i wycznie religi ludw arabskich, jednak bardzo szybko miao miejsce jego rozprzestrzenienie si na pozostae narody. Do pocztkowych celw islamu, o ktrych mwi midzy innymi prorok Mahomet naleao poczenie wszystkich arabskich ludw w jedn muzumask wsplnot, z czasem jednak idea ta rozpowszechnia si take na inne ludy, a obecnie muzumanw bdziemy mogli znale na kadym z kontynentw, w cznej liczbie przekraczajcej jeden miliard wyznawcw. Za ostatniego proroka islamu uwaa si wanie Mahometa, natomiast za ostatni ksig objawion Koran. Przed Mahometem Allach posa jeszcze kilku innych prorokw, a mianowicie Adama, Abrahama, Mojesza oraz Jezusa. Jednak zawierajce si w Koranie objawienie ma stanowi ostateczny oraz niezmienny przekaz przesany do ludzi przez samego Boga. Islam uwaany jest przez jego wyznawcw za trzeci i ostateczn religi objawion po judaizmie oraz chrzecijastwie.Religie wiata: Islam

Czas i miejsce powstania: Islam jest najmodsz z religii. Zaistnia dopiero w VI wieku po Chrystusie i stworzy prn muzumask cywilizacj. Jego twrc by Mahomet (570-632), bogaty kupiec.

Na zamieszkanych przez koczownicze plemiona pustynnych terenach Pwyspu Arabskiego istniay kupieckie osady, jak Mekka, Medyna, Taif. Arabowie nie nadawali bstwom ludzkich postaci, jak czyniy to okoliczne narody. Ich religi by polidemonizm, czyli upatrywanie istnienia zoliwych si wyszych (dinw) w drzewach, rdach, kamieniach. Szczeglnym przedmiotem czci by tajemniczy Czarny Kamie w Mekce, czczony do tej pory.

Kontakty z judaizmem oraz chrzecijastwem wywary duy wpyw na religijne pogldy Mahometa. Pocztkowo stara si pozyska przychylno ydw, jednake nie zosta zaakceptowany. Jego rozgoryczenie z powodu odrzucenia zmienio si w otwart nienawi. Potem gosi: O wierni, nie wybierajcie ydw i chrzecijan na sojusznikw. Niechaj si sami broni. Kto si z nimi przyjani, staje si jako jeden z nich. Bg nie znosi ludu grzesznego. Nigdy wic nie doszo pomidzy tymi religiami do zblienia. Przeciwnie, z wieku na wiek narastay konflikty.

Idee religijne twrcy islamu zostay spisane w Koranie. Gosi on wiar w jednego Boga, Allaha, a siebie ogosi najwikszym z prorokw, ktry otrzyma od Boga objawienie dotyczce zasad ycia religijnego. Jednym z obowizkw muzumanina oprcz modlitwy, postu, jamuny i pielgrzymki do Mekki jest podejmowanie witej wojny przeciw niewiernym (dihad). Ten ostatni nakaz uwica byskotliwe podboje okolicznych narodw i stanowi wielk si wyznawcw islamu.

Religie wiata: Islam

Ekspansja arabska w imi ideaw religijnych szybko doprowadzia, ju w VII wieku, do zajcia wielkich obszarw w Azji, Afryce, a wiek pniej do zakusw podboju Europy. Byskawicznie zdobywano azjatyckie i afrykaskie terytoria Cesarstwa Rzymskiego. Ju w 638 r. zdobyto Syri, a z ni Jerozolim, w 642 r. podbito Persj (dzisiejsze tereny Iraku i Iranu) i ruszono na podbj Dalekiego Wschodu, docierajc nawet do Indusu. W 661 r. stolic przeniesiono z Mekki do Damaszku, a w Bagdadzie w 749 r. utworzono kalifat. W tym samym czasie podbito Egipt (641 r.) i zaczto podbj Pnocnej Afryki. Ju w 711 r. przeprawiono si do Hiszpanii i wkroczono na ziemie Frankw.

Chrzecijastwo, kwitnce na obszarach dzisiejszej Turcji czy Pnocnej Afryki, zostao wyrugowane przy pomocy rnorodnych metod nacisku. Wci trwaa take ekspansja islamu na Daleki Wschd, przenoszc religi Mahometa a do Chin oraz na archipelag indonezyjski.

Od VIII wieku Arabowie byli panami Morza rdziemnego. Nieustannie podejmowano wyprawy na poudniow Itali, zdobyto Sycyli, nachodzono wielokrotnie Rzym i jego okolice. Po epoce XII-wiecznych, nieskutecznych wypraw krzyowych, majcych na celu odzyskanie dewastowanych przez Saracenw sanktuariw Ziemi witej, na skutek nowej fali arabskich najazdw papiee zmuszeni byli przenie swoj siedzib z zagroonego Rzymu do pooonego bardziej na pnoc i w gbi kraju Viterbo, a potem do francuskiego Awinionu.

Z terenw Hiszpanii Arabowie zostali wyparci dopiero w XIII wieku. Dominacja ich floty na Morzu rdziemnym zostaa przeamana dopiero w bitwie pod Lepanto (1571 r.).

Do inwazji na terytoria wschodniej Europy nie dopuszczay wci silne armie Bizancjum, jednak wojska arabskie docieray niejednokrotnie pod jego mury, a w XIII wieku prawie je oblegay. Kiedy w 1453 r. zdobyto Konstantynopol, Turcy zajli tereny poudniowo-wschodniej Europy a po granice Rzeczypospolitej i Wgier, a na Bakanach opanowali Bugari, Macedoni, Albani i parli dalej ku pnocy, dochodzc a pod Wiede i Budapeszt. Ich napr skutecznie powstrzymywaa Rzeczpospolita, ktra w XVII wieku zdruzgotaa wojska tureckie w licznych bitwach, zwaszcza pod Wiedniem (1683 r.). Europa wic zarwno od zachodu, jak i od wschodu bronia si mnie przez wiele wiekw przed naporem islamu.

Religie wiata: Islam

Religie wiata: Islam

5

Twrca religii: Mahomet

Urodzony w 570 roku w Mekce Mahomet pochodzi z bocznej i niezbyt bogatej gazi wpywowego rodu Korejszytw. Ojciec Mahometa zmar przed jego narodzeniem, za matka gdy mia 6 lat. Nastpnie jego wychowaniem zaj si stryj trudnicy si handlem. Uczestnictwo w wyprawach handlowych stryja umoliwio Mahometowi poznanie innych kultur i religii. W roku 595 Mahomet polubi starsz od siebie, bogat wdow imieniem Chadida, co zapewnio mu niezaleno materialn.

Co roku Mahomet udawa si na trwajce miesic kontemplacje jaskini Al-Hira. Wedug tradycji islamskiej w roku 610 (w 27 dniu miesica ramadan) ukaza mu si archanio Gabriel i w toku kolejnych objawie przekaza podstawy Koranu - witej ksigi Islamu. Sam Mahomet mia by ostatnim z grona prorokw, z ktrych pierwszym by Abraham, a przedostatnim Jezus.

Pierwotnie Mahomet o swych objawieniach powiedzia tylko swoim najbliszym. Od 613 roku zacz jednak publiczne propagowa now religi. Wkrtce zacza ona zdobywa do liczne grono wyznawcw, zwaszcza wrd biedniejszych warstw spoeczestwa.

Religie wiata: Islam

W Jathribie muzumanie spotkali si z przychylnym przyjciem i wkrtce zdobyli licznych nowych wspwyznawcw. Szacunek, ktrym Mahomet cieszy si wrd miejscowej ludnoci umoliwi mu take wpyw na ustrj prawny miasta. Wkrtce Jathrib otrzyma z tego powodu now nazw: Madinat an-nabi, czyli "miasto proroka", pniej skrcon do samego Madinat - Medyna ("miasto").

W Medynie znajdoway si do liczni chrzecijanie i ydzi. Wedug Mahometa naleeli oni do tzw. "Ludw Ksigi", czyli wyznajcych wierzenia wyrastajce ze wsplnego z Islamem rda i ktrym naley si szacunek i tolerancja. Mahomet traktowa wyznawcw tych religii jako naturalnych sprzymierzecw, jednak wkrtce doszo do pewnych spi, zwaszcza ze strony kapanw ydowskich. Podejrzenia wobec ydw, e paktowali oni z wadcami Mekki spowodowao, e stopniowo zostali oni wygnani z Medyny lub wymordowani.

Okoo roku 624 Mahomet zainicjowa dziaania zbrojne przeciwko Mekce. W cigu nastpnych czterech lat doszo do licznych bitew, ktre wyczerpay obie strony. Z tego powodu w roku 628 Mekka i Medyna zawary tzw. pokj w Al-Hudajbijji. Zakada on rozejm na okres 10 lat, regulowa wzajemne relacje i zezwala Mahometowi i jego zwolennikom na odbycie w kolejnym roku pielgrzymki do Mekki.Religie wiata: Islam

W roku 630 sprzymierzone z Mekk plemi Banu Bakr zaatakowao sprzymierzone z Medyn plemi Banu Chuzaa. Doprowadzio to do wznowienia dziaa zbrojnych. Mahomet zebra liczc 10 tysicy wojownikw armi i uda si z ni w kierunku Mekki, ktr nastpnie niemal bezkrwawo zaj w styczniu 630 roku. Mieszkacy Mekki uzyskali przebaczenie, musieli jednak zgodzi si na zniszczenie pogaskich bokw wok Kaaby, ktra staa si centralnym orodkiem pielgrzymek muzumaskich.

W kolejnych latach Mahomet kontynuowa podbj Pwyspu Arabskiego. W roku 632 cay Pwysep Arabski znajdowa si pod panowaniem stworzonego przez Mahometa pastwa teokratycznego. W tym samym roku Mahomet, przeczuwajc sw nadchodzc mier, odby na czele 70 tysicy wspwyznawcw tzw. poegnaln pielgrzymk do Mekki.

Trzy miesice po swej ostatniej pielgrzymce, Mahomet zmar 8 czerwca 632 roku w Medynie. Fakt, e nie wyznaczy nastpcy doprowadzi do rozamu wrd jego zwolennikw. Wikszo, okrelana jako sunnici wybraa na nastpc Mahometa, czyli kalifa, jednego z jego najwczeniejszych zwolennikw: Abu Bakra. Z wyborem tym nie zgodzia si tzw. partia Alego, skupiona wok Alego - zicia Mahometa.Religie wiata: Islam

Gwne prawdy wiary: islam ("podporzdkowanie") oparty jest o elementy judaizmu i chrzecijastwa. Jego fundamentem jest wiara w jedynego boga - Allaha, wobec ktrego wszyscy s rwni, a ktrego wola przesdza o losach kadego czowieka, a obowizkiem wiernego jest poddanie si tej woli (std nazwa "muzumanin" od muslimin tzn. ulegy). W odrnieniu od innych wyznawanych wwczas w Arabii religii, Islam by religi prost, konsekwentn w swej istocie i pozbawion skomplikowanych doktryn teologicznych. Sprzyjao to oddziaywaniu na ludy o rnych kulturach i tradycjach.

Szahada: muzumaskie wyznanie wiary, bdce jednym z piciu obowizkw kadego muzumanina. Oznacza nie ma boga prcz Allaha, a Mahomet jest jego Prorokiem. Trzykrotne jego publiczne wypowiedzenie (czyli danie "wiadectwa" wiary) decyduje o przyjciu islamu przez dan osob. Przed przyjciem islamu naley dokona rytualnej kpieli. Sowa wyznania wiary znajduj si w kadej modlitwie muzumaskiej i stanowi podstawowy dogmat wiary. Warunki wyznawania wiary to: wiedza (o tym, co to wyznanie potwierdza, a co neguje), pewno, szczero, prawdomwno, mio (umiowanie Boga Jedynego ponad wszystko, poddanie si woli Boej),

Religie wiata: Islam

Salat: muzumaska rytualna modlitwa, bdca jednym z piciu obowizkw kadego muzumanina (tzw. filarw wiary). Odmawia si j piciokrotnie w cigu doby, tj. przed wschodem soca, w poudnie, po poudniu, po zachodzie soca i w pierwszej poowi