Relativistic Quantum Mechanics

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Relativistic Quantum Mechanics

 • 7/30/2019 Relativistic Quantum Mechanics-

  1/76

 • 7/30/2019 Relativistic Quantum Mechanics-

  2/76

 • 7/30/2019 Relativistic Quantum Mechanics-

  3/76

  12

 • 7/30/2019 Relativistic Quantum Mechanics-

  4/76

  Sl(k0)

 • 7/30/2019 Relativistic Quantum Mechanics-

  5/76

  U(1)

  GR/Ap (z) GR/Ap ()

  G

 • 7/30/2019 Relativistic Quantum Mechanics-

  6/76

 • 7/30/2019 Relativistic Quantum Mechanics-

  7/76

  c 3 108 m

  s

  t (x,y,z)

  (x0

  , x1

  , x2

  , x3

  )

  x0 ct, x1 x, x2 y, x3 z.

  ,

  x = (x0, x) = (x0, x1, x2, x3).

 • 7/30/2019 Relativistic Quantum Mechanics-

  8/76

  g =

  1 0 0 00 1 0 00 0 1 00 0 0 1

  .

  x x

  x =3

  =0

  gx x =3

  =0

  gx

  x

  x

  x = gx

  , = 0, 1, 2, 3

  a, b = 1, 2, 3

  a

  b

  ab = ab = a0b0 a b,

  a b

  a

  aa =

  a0

  2 |a|2

 • 7/30/2019 Relativistic Quantum Mechanics-

  9/76

  aa =

  < 0 a

  = 0 a

  > 0 a

  s2 = aa = aga = (ct)2 |a|2

  =s

  c=

  (ct)2 |x|2

  x = const.

  0

  S, S

  = s

  aa = 0

  g

 • 7/30/2019 Relativistic Quantum Mechanics-

  10/76

  x

  ct

  world line of (accelerated)

  light cone

  (world line of a photon)

  x=ct

  world line of a free, massive

  particle: v=x/t1 always

  L

  x

  S v vxL

  s2 = x0

  x1 x2 x3

  =1

  1 vc

  2 , = vcL

  (L) =

  0 0

  0 0

  0 0 1 0

  0 0 0 1

  (L) = 1.

 • 7/30/2019 Relativistic Quantum Mechanics-

  11/76

  (L) = +1 L00 1

  (L) = 1 L00 1

  (L) = +1 L00 1

  (L) = 1 L00 1

  i

  t(x, t) =

  2

  2m + V(x)

  (x, t)

  x0 xa, a = 1, 2, 3

 • 7/30/2019 Relativistic Quantum Mechanics-

  12/76

  (x)

  E =

  p2c2 + m2c4.

  i

  t =

  2c2 2 + m2c4,

  p = i

  .

  2 2

  t2 =

  2c2 2 + m2c4

 • 7/30/2019 Relativistic Quantum Mechanics-

  13/76

  =

  x

  =

  x ,

  x = (ct, x1, x2, x3) x = (ct, x1, x2, x3) = (ct, x1, x2, x3)

  i (ct)

  = i x0

  = i0

  i xa

  = ia, a = 1, 2, 3

  p i = i

  (ct)

  2 2

  (ct)2(x, t) = (2 2 + m2c2)(x, t)

  +

  mc

  2(x) = 0

  2

  :=

  =

  2

  0

  2

  mc

  (x, t) = exp

  i

  (Et px)

  = exp

  i

  px

  ,

  E =

  p2c2 + (mc2)2.

  p

 • 7/30/2019 Relativistic Quantum Mechanics-

  14/76

  k

  = p

  (x) =

  d4k

  24

  4

  kk

  mc

  2A(k)eikx

  .

  A(k) k0 < 0

  E = +

  p2c2 + (mc2)2 > 0

  (+)(x, t) = ei

  (Etpx)

  ()(x, t) = ei

  (Etpx) = ei

  (E(t)px)

  E < 0

  /x

  O(p2) p

  /(ct)

  =

 • 7/30/2019 Relativistic Quantum Mechanics-

  15/76

  =

  2mi .

  t + = 0.

  +

  mc

  2 = 0.

  +mc

  2 = 0.

  ( ) = 0,

  t i2mc2 t t

  +

  2mi

  = 0.

  (x, t)

  (, x) =

  mc2

 • 7/30/2019 Relativistic Quantum Mechanics-

  16/76

  12

  12

  E = p2c2 + (mc2)2

  E2 = c2p2 + (mc2)2!

  = (c p + mc2)2,

  = (x, y, z), ,

  c2(p2x + p2y + p

  2z) + m

  2c4 = c2(2xp2x +

  2yp

  2y +

  2zp

  2z) +

  2m2c4

  +c2pxpy(xy + yx) + c2pypz(yz + zy)

  +c2pzpx(zx + xz) + mc3[px(x+ x)

  +py(y+ y) + pz(z+ z)]

 • 7/30/2019 Relativistic Quantum Mechanics-

  17/76

  12

  x, y, z,

  2i = 2 = 1

  ij + ji =: [i, j]+ = 0

  i+ i =: [i, ]+ = 0

  i = x,y,z

  i, j = x,y,z

  i = x,y,z

  ,

  [M, M]+ = 21

  M = , xyz.

  x, y, z,

  H = c p + mc2

  M = 1

  =

  (M)2 = 1

  M = 1

  2

  M

  (M) = 0, = 0, 1, 2, 3

 • 7/30/2019 Relativistic Quantum Mechanics-

  18/76

  =

  MM = MM MM

  1

  M = MMM

  (M) = (MMM)= (M MM

  =1

  )

  = (M)

  = 0

  2

  x, y, z,

  0 = (M) =d

  i=1i =

  d

  i=1(1)

  2

  x, y, z, d 4 d = 2

  d = 4

  =

  0

  0

  , =

  1 0

  0 1

  = (x, y, z)

  x =

  0 1

  1 0

  , y =

  0 ii 0

  , z =

  1 0

  0 1

 • 7/30/2019 Relativistic Quantum Mechanics-

  19/76

  12

  ,

  i

  t(x) = (c p+mc2)(x)

  p = i.

  x, y, z, (x)

  (x)

  (x)

  22 = 4 = d

  d = 2 (2S+ 1)

 • 7/30/2019 Relativistic Quantum Mechanics-

  20/76

  i

  t = (ca p + mc2)

  1c

  (i0 + iii + mc) = 0

  0 =

  i = i, i = 1, 2, 3.

  ,

  i + mc

  = 0

  mc

  =

  x

  =

  = L

  u = 0u0 u =: /u

  i/+ mc

  = 0

 • 7/30/2019 Relativistic Quantum Mechanics-

  21/76

  12

  0 = (0)2 = 1

  i, i = 1, 2, 3 (i)2 = 1

  (i) = (i) = i = i = i(i)2 = ii = ii = 1

  2

  [, ]+ = 2g1

  a,

  0 = 1 0

  0 1

  , i =

  0 ii 0

  , i = 1, 2, 3

  = AA1,

  =

  14

  , = (1 , . . . , 4)

 • 7/30/2019 Relativistic Quantum Mechanics-

  22/76

  = =4

  i=1

  i i,

  t() =

  t

  +

  t

  .

  i

  t

  = (ic + mc2)

  i

  t

  = (ic + mc2).

  i

  t

  = i

  c + mc2

  it = i(ca) () + ( ) (c)

  = (ca)

  t + = 0 j = 0,

  (j

  ) = c , () =

  (ct)

  x .

  =

  = (c) = v

  v := c

 • 7/30/2019 Relativistic Quantum Mechanics-

  23/76

  12

  j

  j = Lj.

  E2 = p2c2 + (mc2)2

  E/c =

  i/(ct) p = i E p

  pp =

  E

  c

  2 p2 = (mc)2,

 • 7/30/2019 Relativistic Quantum Mechanics-

  24/76

  x = Lx x = L x

  L

  (x) = S(L)(x)

  = S(L)(L1(x))

  4 4

  i + mc

  (x) = 0 I

  i +

  mc

  (x) = 0 I

  =

  x =

  x.

  = AA1 .

 • 7/30/2019 Relativistic Quantum Mechanics-

  25/76

  12

  = T(L)T1(L).

  = A = T1(L)

  2

  = x

  = x

  x

  x= L

  x = Lx

  x

  x= L

  S1(x) = (x).

  iL +

  mc

  S1(x) = 0.

  S

  iSLS1(x) +mc

  (x) = 0.

  S(L)

  SLS1 =

  S1(L)S(L) = L

 • 7/30/2019 Relativistic Quantum Mechanics-

  26/76

  S(L)

  L =

  +

  ,

  L00 = 1

  Lab = cos()

  L = cosh()

  L = 1 + O(2)

  L sin()sinh() = O(), =

  = O + O(2)

  ()

  S(L)

  S = 1 + S1 = 1

  (1 )(1 + ) = + + O(2)= +

  [, ] =

 • 7/30/2019 Relativistic Quantum Mechanics-

  27/76

  12

  1

  1, 2

  [, 1 2] = 0.

  1 2 = 1 R

  2

  S(L)

  (x)(x) =4

  =1

  (x)(x)

  =

  (x)(x)x

  (S) = 1,

  1 = (S) = (1 + ) = (1) + ()

  = 1 + () + O(2)

  () = 0

  =1

  8g

  ( ) = 18

  g [, ]

 • 7/30/2019 Relativistic Quantum Mechanics-

  28/76

  L =

  +

  S(L) = 1 +1

  8g

  [, ]

  ()

  +

  N

  , N

  L =

  lim

  N

  1 +

  NN

  = (e )

  = v/c

  =

  0 1 0 0

  1 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  =: (01)x 101 :=

  1 0 0 0

  0 1 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

 • 7/30/2019 Relativistic Quantum Mechanics-

  29/76

  12

  (L) = 1 +

  k=1

  1

  k! (x1)k

  = 1 101 +

  k=0

  1

  (2k)!2k101

  +

  k=0

  1

  (2k + 1)!2ki+1(01)x

  (L) = 1 101 + cosh()101 + sinh()(01)x

  = cosh() sinh() 0 0

  sinh() cosh() 0 00 0 1 0

  0 0 0 1

  v/c

  tanh() =v

  c= ,

  cosh() = =1

  1 vc2 ,

  sinh() = .

  S(L) = limN

  [1 +

  N

  1

  8(g

  [, ]

  ())]N

  = exp 18

  (g [, ])

  44

 • 7/30/2019 Relativistic Quantum Mechanics-

  30/76

  v/c x

  g [, ] =

  0 1 0 0

  1 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  1 0 0 0

  0 1 0 00 0 1 00 0 0 1

  [, ]= 4

  0 1 0 0

  1 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  1 0 0 0

  0 1 0 00 0 1 00 0 0 1

  =

  0 1 0 01 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  [, ] = [, ]+ 2= 2g

  1

  2

  [0, 1] = 210

  = 2

  0 11 0

  1 0

  0 1

  = 2

  0 1

  1 0

  = 21

  S(L)

  S(L) = exp

  21

  =

  k=0

  1

  (2k)!

  2

  2k+

  k=0

  1

  (2k + 1)!

  2

  2k+11

  S(L) = cosh(/2)1+ sinh(/2)1

  S(L) =

  cosh(/2) 0 0 sinh(/2)0 cosh(/2) sinh(/2) 0sinh(/2) 0 0 cosh(/2)

 • 7/30/2019 Relativistic Quantum Mechanics-

  31/76

  12

  x tanh() = v/c

  j = c 0

  = c

  1

  S

  S1

  S0

  = b0

  S1

  b =

  +1, L00 1

  1, L00 1

  := 0,

  j

  = S

  = S0 = b0S1 = bS1

  j = c

  j = cb S1S

  =L

  = cbL = bLj

 • 7/30/2019 Relativistic Quantum Mechanics-

  32/76

  = 0

  = bS1S = b

  i

  t = [c p + mc2

  ]

  (x) (x) = ei(x)

  (x)

  (ct)

  (ct)+ i

  (ct)=: Dt

  x

  x+ i

  x=: Dx

  p = i

  x p

  x=

  x = ctx .

  (/x)

  =p q

  cA

 • 7/30/2019 Relativistic Q