Relasjoner – en beskyttelsesfaktor for sårbare barn og unge

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Relasjoner en beskyttelsesfaktor for srbare barn og unge. May Britt Drugli, RKBU/NTNU Barn med srlige behov hvordan mte grsonebarna, 7/10-2014. Hva nrer barn og unges utvikling? (Getz & Vogt, 2013). Tidlig samspill grunnlag for utvikling. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Relasjoner – en beskyttelsesfaktor for sårbare barn og unge

Relasjoner en beskyttelsesfaktor for srbare barn og unge

Relasjoner en beskyttelsesfaktor for srbare barn og ungeMay Britt Drugli, RKBU/NTNU

Barn med srlige behov hvordan mte grsonebarna, 7/10-2014

Hva nrer barn og unges utvikling? (Getz & Vogt, 2013)Nre relasjoner med rom for tilknytning Flelse av tilhrighetTrygghet og tillit bli mtt med respekt fle selvrespekt og stolthetEngasjement og innflytelseAvkobling og hvile

Tidlig samspill grunnlag for utviklingForeldrene m forst og imtekomme barnets behovGrunnleggende trygghet utvikles i det tidlige samspilletHjernen kobles opp gjennom barnets samspill med sine omsorgsgivereSenere utvikling bygger p disse oppkoblingene

Gi-og-ta samspillNoen av de mest essensielle erfaringer som bidrar til forme strukturen i barnehjernen er gi og ta erfaringer i relasjonen mellom barn og viktige voksne i barnets liv (Shonkoff, 2013)Sosiale relasjoner og opplevelse av tilhrighet fundamentale behov som m dekkes

AnerkjennelseBarn og unges identitet dannes i gjensidig samspill med andre menneskerUten anerkjenelse fra betydningsfulle voksne - barn og unge vil ikke utvikle trygghet i forhold til egne behov og tro p muligheten til realisere egne ferdigheterBarn og unge er prisgitt viktige voksne i utviklingen av selvtillit, selvbevissthet og selvverdDe er svrt srbare for fravr av anerkjennelseHvilke barn og unge er i risiko for ikke oppleve seg anerkjennelsesverdige?

Gode relasjoner ingen over - ingen ved sidenIkke noe er mer utviklings-og helsefremmende enn gode relasjoner (Rutter, 2013)Gode relasjoner Beskytter mot effekt av senere belastninger er forebyggendeGode relasjoner etter belastning kommer seg raskere er ogs reparerende

Gode relasjoner ingen over - ingen ved sidenTrygg tilknytning til foreldre og varm familieatmosfre den mest potente beskyttelsesfaktoren for barn/unge (Rutten et al., 2013; Rutter, 2013) f foreldre til mestre omsorgsoppgaven et svrt viktig samfunnsansvarForeldresttte/veiledning til familier i risiko helst fra svangerskapet

Gode relasjoner ingen over - ingen ved siden, fortsAnsatte i barnehage og skole betydningsfulle andre Den viktigste beskyttelsesfaktoren nr foreldrenes omsorg ikke er god nok

Nr foreldrene svikter (eks Rich-Edwards et al., 2012)Barn og unge som lever med omsorgssviktStressede og utryggeUnormale hjernestrukturerPsykiske og fysiske helseplager p kort og lang sikt

Gode relasjoner til profesjonelleBarn og unge trenger anerkjennelse og bekreftelse hver eneste dag i barnehage og skoleHvis alle fr dette vi har kommet langtNoen trenger anerkjennelse og bekreftelse enda mer enn andreDe har behov for den ene som bryr segBarn og unge i risiko best utbytte av gode relasjoner til ansatte i barnehage/skole (Sabol & Pianta, 2012)

Tilfrsel av ressurserBarn og unge i risiko trengerFormidling av aksept og forstelse, bekreftelse, positiv oppmerksomhet Noen som ser barnets/den unges behov og som bryr seg bli mtt med respekt for den barnet/den unge er ut fra sine forutsetningerFor eksempel se bak negativ atferd kan vre en god grunn F redusert stress gjennom hjelp og sttte Positive opplevelser

Hverdagen er viktigstDet tilfre barns/unges liv ressurser og dempe stress - handler om gjre noe for dem i det vanlige hverdagslivet For eksempel i barnehage og skoleDet ordinre ikke det spesielle er det viktige (Masten, 2001)Barn og unges basisbehov m dekkes

Hvordan bygge gode relasjoner til barn/unge i risiko?God gruppe-klasseledelse - fremmer ytre trygghet (Hagstm, 2010; Marzano & Marzano, 2003)Rutiner og strukturer som skaper forutsigbarhet Demper stress og uroGode beskjeder = tydelige forventningerDeskriptive, positivt formulert, en i gangen, gitt med vennlig stemmeFremmer mestring gode pminnereStressede barn/unge husker drlig

Hvordan bygge gode relasjoner til barn/unge?, forts Bevisst bruk av daglige relasjonsfremmende strategierVennlig, respektfull og hflig vremte -alltidBlikk-kontaktMye positiv kontakt og anerkjennende kommentarerBruk av navn (ved positiv kontakt)Fysisk nrhet ved hjelp og sttte (og ved korrigering)Vis personlig interesse for barnet/den ungeFormidle empati og forstelse for barnets/den unges situasjon - jfr Furman

Nr relasjoner har blitt negativeRelasjoner er dynamiske og kan endresDen profesjonelle har alltid ansvar for tilfre relasjonen det som manglerM vre villig til rette skelys mot eget bidrag i relasjonenRefleksjonsgrupper nyttigMen: m trre vre konstruktivt kritiske mot hverandreKun sttte ingen endringAv og til kreves ekstern veiledning

Nr relasjoner har blitt negative, fortsAndelen av positiv kontakt med barnet/den unge m kesKun dette som vil endre negative relasjonerMange metoder kan brukes, for eksempel: Registrer positiv kontakt hver dag i 14 dager og vurder frekvens sammen med en kollegaGjr noe praktisk sammen - utnytt alle muligheter for positiv respons (non-verbal og verbal)Sett av litt tid hver dag en periode til en-til-en kontaktInvestering i positiv kontaktEn aktivitet barnet/den unge likerFlge og sttte barnets/den unges initiativKrever samarbeid med kollegaer vedr tidAvslutningBarn og unge trenger en trygg oppvekst i nrvr av ansvarlige voksneAlle kan gjre en forskjell for barn og unge i risikoDet handler om relasjoner og om bry seg