of 43 /43
REKAPITULACIJA GRADIVA Ekonomske osnove države i prava 2019/2020 - Nadoknada vježbi za 03.01.2020. godine -

REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a)...

Page 1: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

REKAPITULACIJA GRADIVA

Ekonomske osnove države i prava

2019/2020

- Nadoknada vježbi za 03.01.2020. godine -

Page 2: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

Sadržaj vježbi

Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline:

a) Tržišna konkurencija

b) Međunarodna razmjena robe

c) Bruto domaći proizvod

d) Društvena nejednakost

e) Globalizacija

Page 3: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

Tržišna konkurencija

Page 4: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

P1: Konkurencija je...

Odg 1:

❖ osnovni princip tržišne ekonomije

❖ suparništvo, nastojanje da se nadvlada, potisne ili ukloni takmičar za neki položaj,

dobit, uspjeh i sl.

Page 5: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

P2: Koje vrijednosti štiti konkurencija?

Odg 2:

❖ Tržišna konkurencija + jednakost i pravednost

Page 6: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

P3: Navedite najmanje 3 prednosti konkurencije

Odg 3:

❖ Niže cijene

❖ Bolji kvalitet

❖ Inovacije

❖ Veći asortiman

❖ ...

Page 7: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

P4: Koje su tržišne strukture?

Odg 3:

❖ Savršena (potpuna/čista/perfektna) konkurencija

❖ Monopol

❖ Oligopol

❖ Duopol

Page 8: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

P5: Navedite karakteristike savršene kokurencije

Odg 5:

❖ broj

❖ ekonomska moć

❖ bez mogućnosti uticaja

❖ na strani ponude i potražnje

Page 9: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

P6: Navedite odrednice monopola

Odg 6:

❖ jedan prodavac se suočava sa mnoštvom kupaca

❖ jedan kupac se suočava sa mnoštvom prodavaca

❖ potpuno može odrediti cijenu robe uprkos količini

❖ potpuna suprotnost savršenoj konkurenciji

Page 10: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

P7: Navedite oblike monopolističkog udruživanja

Odg 7:

❖ Trustovi

❖ Karteli

❖ Korneri

❖ Pulovi

Page 11: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

P8: Razlika između karteta i trustova

Odg 8:

❖ Kartel zadržava pravnu i ekonomsku samostalnost, a kod trusta se gubi pravnu i

ekonomsku samostalnost

Page 12: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

P9: Na čemu se temelji monopolska konkurencija?

Odg 9:

❖ Proizvođači supstituta proizvoda

❖ Ukoliko ne bi postojali supstituti monopolističkom proizvodu tada ne bi bilo

monopolske konkurencije

❖ Jači supstituti jača konkurencija

❖ NENAMJERNA KONKURENCIJA (margarin-ulje-maslac; bus-avion-voz)

Page 13: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

P10: Navedite karakteristike oligopola

Odg 10:

❖ kod donošenja odluka značajno, čak odlučujuće da pravilno procijeni ponašanje konkurenata

❖ oligopolisti imaju dvije mogućnosti 1. sporazumi-kartel (min/max cijena) 2. samostalno poduzimaju

mjere (rat cijena)

❖ oligopolisti vjeruju da svojim odlukama izazivaju reakciju drugih

❖ ekonomska snaga oligopolista (snažni ili slabi)

Page 14: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

Međunarodna razmjena robe

Page 15: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

P11: Šta determinira povezivanje nacionalnih ekonomija?

Odg 11:

❖ neravnomjerna razvijenost proizvodnih snaga u svijetu

❖ nemobilnost prirodnih resursa i neravnomjeran raspored prirodnih resursa

❖ kulturne, jezičke i političke prepreke u kretanju rada → različita pozicija

nacionalnih ekonomija u svjetskoj ekonomiji

❖ neophodnost uvoza novih tehnologija

Page 16: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

P12: Koji su instrumenti vanjske trgovine?

Odg 12:

❖ Carine

❖ Kvote

❖ Devizni režim

❖ Vanjskotrgovinski sporazumi

❖ Premiranje izvoza

Page 17: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

P13: Šta je platna bilanca?

Odg 13:

❖ pregled ekonomskih odnosa zemlje sa insostranstvom na osnovu transakcija koje

rezidenti izvrše sa nerezidentima u toku jedne godine

Page 18: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

P14: Razlika između rezidenta i nerezidenta?

Odg 14:

❖ Rezidenti (pravne osobe sa sjedištem u državi i fizičke osobe sa prebivalištem u

državi)

❖ Nerezidenti – dvojaka mogućnost određivanja (pozitivna i negativna) – pravne

osobe sa sjedištem u inostranstvu i fizička lica se prebivalištem u inostranstvu

Page 19: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

P15: Koje transakcije čine platnu bilancu

Odg 15:

❖ tekuće transakcije

❖ kapitalne transakcije

❖ transferi

Page 20: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

P16: Šta čini kapitalne transakcije?

Odg 16:

❖ Direktne strane investiicije

❖ Portfolio investicije

Page 21: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

P17: Šta su transferi?

Odg 17:

❖ sadrže transakcije koje nemaju protivstavku tj. jednostrani prilivi i odlivi (pokloni,

prenzije, pomoći, doznake radnika na privremenom radu u inostranstvu itd.

Page 22: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

BRUTO DRUŠTVENI I BRUTO DOMAĆI

PROIZVOD

Page 23: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

P18: Šta je Bruto Društveni Proizvod?

Odg 18:

❖ Bruto društveni proizvod (Gross National Product) – ekonomska kategorija kojom se

mjeri učinak društvene proizvodnje na način koji isključuje višestruko

obračunavanje predmeta rada

Page 24: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

P19: Šta je amortizacija?

Odg 19:

❖ prenesena vrijednost sredstava za rad;

❖ smanjenje vrijednosti imovine zbog fizičkoga trošenja, uništenja ili moralnoga odnosno

ekonomskoga zastarijevanja kao posljedice razvoja nauke i tehnologije.

❖ u procesu trošenja dugotrajna imovina (osnovna sredstva) prenosi dio svoje vrijednosti

na proizvode, zato se amortizacija računa kao trošak dobivenoga proizvoda i zaračunava

se u njegovu cijenu koštanja

Page 25: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

P20: Šta je Bruto Domaći Proizvod?

Odg 20:

❖ Vrijednost dobara i usluga koje privreda jedne države proizvede u posmatranom

periodu (najčešće godinu dana)

Page 26: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

P21: Dvije vrste BDP-a su?

Odg 21:

❖ Nominalni

❖ Realni

Page 27: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

P22: Razlika između Bruto Društvenog i Bruto Domaćeg proizvoda?

Odg 22:

❖ Bruto domaći proizvod predstavlja korigirani Bruto društveni za proizvodnju u

inostranstvu.

Page 28: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

P23: Šta je nacionalni dohodak?

Odg 23:

❖ mjerenje ukupnog dohotka koji država ostvaruje na godišnjem nivou

Page 29: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

Društvena nejednakost

Page 30: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

P24: Definišite dohodak

Odg 24:

❖ ukupni prihodi ili gotovina koju neka osoba ili domaćinstvo zaradi tokom

posmatranog perioda (najčešće jedne godine).

Page 31: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

P25: Ukažite na razliku između razdiobe dohotka faktorima proizvodnje i razdioba ličnog dohotka

Odg 25:

❖ Razidoba dohotka faktorima – koliko ide na nadnice, profite itd.

❖ Ista osoba može imati više faktora proizvodnje po osnovu kojih ostvaruje dohodak

Pr. Generalni direktor banke može primati platu, zarađivati kamatu na novac na štednom

računu, dobivati dividendu od dionica, ubirati rentu od ulaganja u nekretnine → tržišni

dohodak neke osobe je suma faktora proizvodnje koje posjeduje ta osoba i cijena svakog

faktora

Page 32: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

P26: Objasnite Lorencovu krivu?

Odg 26:

Page 33: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

P27: Vrste siromaštva?

Odg 27:

❖ Apsolutno siromaštvo definira se kao razina izdataka za potrošnju koja je niža od

određenog praga, ovisno od cijene određenog potrošačkog paketa.

❖ Relativna linija siromaštva poredi standard jedne kategorije stanovništva s drugim

u istom društvu i temelji se na određenom postotku prosječnih primanja ili

potrošnje u datoj zemlji

Page 34: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

P28: Navedite načine borbe protiv siromaštva

Odg 28:

❖ Pojava države blagostanja

❖ Programi dohodovne sigurnosti

Page 35: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

GLOBALIZACIJA

Page 36: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

P29: Definišite globalizaciju

Odg 29:

❖ ne postoji jedinstvena definicija globalizacije

❖ riječ je o složenom i kompleksom procesu

❖ potiče od francuske riječi „global“ kao i engleske riječ „the globe“ → cjelovitost, sveukupnost

❖ proces novijeg vremena kojim se označavaju neki stari procesi (internacionalizacija, univerzalizacija)

❖ kontraverzni proces koji prožima ekonomsku, političku i kulturnu sferu te svaku drugu sferu života.

Page 37: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

P30: Koji događaj označava početak globalizacije?

Odg 30:

❖ Pojava globalizacije nakon što je Kolumbo povezao Stari i Novi Svijet

❖ Prije Kolumba, karavani koji su se probijali kroz pustinje i ploveći Indijskim okeanom

i povezivali Afriku, Evropu i Aziju.

❖ Analitičari tvrde da je početak ipak srednji vijek.

Page 38: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

P31: Navedite nosioce globalizacije?

Odg 31:

❖ Multinacionalne kompanije

❖ Međunarodne organizacije

Page 39: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

P32: Koji su faktori globalizacije

Odg 32:

❖ napredak u tehnologiji i infrastrukturi svjetskih telekomunikacija

❖ nove karakteristike globalnih tržišta, deviznih i kapitalnih koja posluju 24 sata pokrivajući cijelu Zemlju

(primjer za globalno tržište?)

❖ novi učesnici – međunarodne finansijske institucije, multinacionalne i transnacionalne kompanije, nova

pravila

❖ multilateralni sporazumi vezani za robu, usluge, intelektualnu svojinu, investicije, nova sredstva

globalizovanja – medijske mreže, društvene mreže, internet veze

Page 40: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

P33: Navedite faktore ekonomske globalizacije

Odg 33:

❖ Pristup novim tržištima

❖ Rast prodaje

❖ Pristup novim resursima

❖ Poreske olakšiće

❖ Jeftina radna snaga

Page 41: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

P34: Kako se postiže rast u ekonomiji bez kredita?

Odg 34:

❖ Porastom produktivnosti

Page 42: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

P35: Šta je budžetski deficit, a šta suficit?

Odg 35:

❖ Budžetski deficit predstavlja manjak prihoda u odnosu na rashode, a suficit višak

prihoda u odnosu na rashode

❖ teži se budžetskoj ravnoteži

Page 43: REKAPITULACIJA GRADIVA · Sadržaj vježbi Rekapitulacija obuhvata sljedeće tematske cjeline: a) Tržišna konkurencija b) Međunarodna razmjena robe c) Bruto domaći proizvod

Hvala na pažnji!