Click here to load reader

REGULATORA KOTŁA - obsługi regulatora... · PDF fileUrządzenie steruje procesem spalania poprzez dostarczanie odpowiedniej ilości ... Bufor – sterowanie systemem grzewczym w

  • View
    226

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of REGULATORA KOTŁA - obsługi regulatora... · PDF fileUrządzenie steruje procesem...

REGULATORA KOTA

SLIM

strona 2PL20110506

Spis treci

Spis treci1 Informacje oglne 5

1.1 Wstp 5

1.2 Zalety 5

1.3 Skad zestawu 7

1.4 rodki ostronoci 7

1.5 Postpowanie ze zuytym sprztem 8

2 Podczanie do systemu 9

2.1 Instalacja elektryczna 9

2.2 Lokalizacja 9

2.3 Monta 10

2.4 Podczanie 12

2.4.1 Bezporednie podczenie urzdze...................................................................12

2.4.2 Podczenie przy uyciu przewodu palnika..........................................................14

3 Przegld podstawowych funkcji 16

3.1 Panel sterowniczy 16

3.1.1 Dioda statusowa.............................................................................................16

3.1.2 Przyciski.......................................................................................................17

3.1.3 Wywietlacz graficzny.....................................................................................18

3.2 Statusy paleniska 18

4 Obsuga 19

4.1 Nawigacja po menu 19

4.2 Uruchomienie regulatora - ON 19

4.3 Wyczenie regulatora - OFF 19

4.4 Programy czasowe 20

4.5 Haso serwisowe 21

5 Menu proste 22

5.1 Ekrany menu prostego 22

6 Menu gwne 24

6.1 Ogrzewanie 25

6.1.1 Wybr obwodu...............................................................................................25

6.1.2 Stan............................................................................................................. 25

6.1.3 Nastawy........................................................................................................ 26

6.1.4 Program czasowy...........................................................................................26

6.1.5 Serwis.......................................................................................................... 27

estyma electronics

www.estyma.pl

strona 3PL20110506

Spis treci

6.2 Woda uytkowa 29

6.2.1 Wybr obwodu...............................................................................................29

6.2.2 Stan............................................................................................................. 29

6.2.3 Nastawy.......................................................................................................30

6.2.4 Program czasowy...........................................................................................30

6.2.5 Serwis.......................................................................................................... 31

6.3 Bufor 32

6.3.1 Stan............................................................................................................. 32

6.3.2 Nastawy.......................................................................................................32

6.3.3 Program czasowy...........................................................................................33

6.3.4 Serwis.......................................................................................................... 33

6.4 Kocio 34

6.4.1 Stan............................................................................................................. 34

6.4.2 Nastawy.......................................................................................................34

6.4.3 Serwis.......................................................................................................... 35

6.5 Ustawienia 36

6.5.1 Data i czas....................................................................................................36

6.5.2 Jzyk............................................................................................................ 36

6.5.3 Ustawienia oglne..........................................................................................36

6.5.4 Serwis.......................................................................................................... 36

6.6 Palnik 39

6.6.1 Stan............................................................................................................. 39

6.6.2 Nastawy.......................................................................................................39

6.6.3 Serwis.......................................................................................................... 40

6.7 Alarmy 41

6.7.1 Kody alarmw................................................................................................41

6.8 Solary 47

6.8.1 Stan............................................................................................................. 47

6.8.2 Nastawy.......................................................................................................47

6.8.3 Serwis.......................................................................................................... 48

6.9 Info 48

7 Rozbudowa systemu - magistrala CAN 49

7.1 Sonda Lambda 52

7.2 Solary 54

8 Specyfikacja 56

strona 4PL20110506

1 Informacje oglne

1 Informacje oglne

Dzikujemy Pastwu za wybr naszego produktu, jednoczenie gratulujc trafnej

decyzji. Cieszymy si z kadych uwag dotyczcych pracy urzdzenia.

Zesp

ESTYMA electronics

1.1 Wstp

Regulator pracy kota IGNEO Slim jest nowoczesnym ukadem mikroprocesorowym,

ktry steruje nie tylko kotem, ale rwnie systemem centralnego ogrzewania oraz ciepej

wody uytkowej.

Urzdzenie steruje procesem spalania poprzez dostarczanie odpowiedniej iloci

powietrza oraz paliwa. Dziki zastosowaniu przekanikw pprzewodnikowych moc dmuchawy

regulowana jest pynnie.

Dziki zaawansowanemu algorytmowi dziaania oraz moliwoci regulacji wielu

parametrw ukad mona w sposb bardzo elastyczny dostosowa do potrzeb systemu

grzewczego.

1.2 Zalety

Wywietlacz graficzny dziki zastosowaniu duego wywietlacza graficznego FSTN obsuga

urzdzenia jest intuicyjna.

Dua czcionka oraz ikony zwiksza atwo obsugi urzdzenia dla osb starszych.

Dwa rodzaje menu menu proste oraz menu zaawansowane. Podczas codziennej

eksploatacji urzdzenia moliwa jest obsuga z poziomu atwo dostpnego menu prostego.

estyma electronics

www.estyma.pl

strona 5PL20110506

1 Informacje oglne

Przycisk Info regulator zosta wyposaony w funkcj inteligentnej pomocy. Kady parametr

zosta opisany, wywoanie opisu odbywa si poprzez wciniecie przycisku info.

Moduowa budowa regulatora CAN dziki zastosowaniu przemysowej magistrali wymiany

danych CAN (stosowana gwnie w wymagajcej brany motoryzacyjnej) moliwa jest

rozbudowa systemu sterowania. Maksymalna rozbudowa to: 16 obwodw grzewczych, 2

obwody przygotowania ciepej wody uytkowej, bufor energii, solary.

Bufor sterowanie systemem grzewczym w poczeniu ze zbiornikiem akumulacji ciepa

(bufor).

Solary regulator steruje ukadem solarnym wsppracujce ze sterowaniem kotem.

Wydajny nowoczesny 32-bitowy procesor ARM (rodzina ARM stosowana jest powszechnie

w telefonach komrkowych) umoliwia zaawansowane sterowanie algorytmem Fuzzy Logic II

generacji firmy estyma electronics.

Historia alarmw oraz bdw regulator przechowuje histori 20 ostatnich bdw oraz

alarmw wraz z opisem, dat powstania oraz dat potwierdzenia.

Zegar wraz z kalendarzem zegar umoliwia zaprogramowanie w cyklu tygodniowym

wymaganych temperatur pokojowych oraz ciepej wody uytkowej co przyczynia si do

zmniejszenia wydatkw ponoszonych na opa.

Statystyki regulator przechowuje w pamici dane statystyczne pracy systemu, dziki czemu

moliwa jest obserwacja pracy oraz zmniejszenie zuycia paliwa. Np. obserwacja temperatury

kota oraz mocy palnika. Czas pracy podajnika paliwa.

Sygnalizacja dwikowa alarmw wbudowany gonik piezoelektryczny sygnalizuje

wystpienie sytuacji alarmowej w kotle, co zwiksza bezpieczestwo eksploatacji urzdzenia.

Przywrcenie nastaw fabrycznych funkcja umoliwia przywrcenie nastaw fabrycznych

regulatora.

strona 6PL20110506

1 Informacje oglne

1.3 Skad zestawu

1. Panel operatorski IGNEO Slim

2. Modu wykonawczy CAN I/O

3. Przewd komunikacyjny CAN

4. Przewd zasilajcy 12V

5. Instrukcja obsugi

6. Karta gwarancyjna

1.4 rodki ostronoci

Uwaga zagroenie poraeniem prdem elektrycznym! Przed rozpoczciem uytkowania urzdzenia, naley dokadnie zapozna si z ca

zaczon instrukcj.

Naley zachowa instrukcj obsugi i odwoywa si do niej w przypadku jakiejkolwiek

pracy z urzdzeniem w przyszoci.

Naley przestrzega wszystkich zasad i ostrzee zawartych w instrukcji obsugi

urzdzenia.

Naley upewni si, e urzdzenie nie jest w aden sposb uszkodzone. W razie

wtpliwoci, nie naley korzysta z urzdzenia i skontaktowa si z jego dostawc.

W razie jakichkolwiek wtpliwoci tyczcych si bezpiecznej eksploatacji urzdzenia,

naley skontaktowa si z dostawc.

Naley zwrci szczegln uwag na wszelkie znaki ostrzegawcze zamieszczone na

obudowie oraz opakowaniu urzdzenia.

Urzdzenie naley uywa zgodnie z jego przeznaczeniem.

Urzdzenie nie jest zabawk, nie wolno pozwala dzieciom bawi si nim.

Pod adnym pozorem nie naley pozwala dzieciom bawi si adn czci opakowania

tego urzdze

Search related