33
1 REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE BEDROOMCE SA VA DESFASURA IN PERIOADA 20.04.2012 - 10.06.2012 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul campaniei promotionale este SC IKEA Romania SRL, cu sediul social in Bucuresti, Sos. Bucuresti Ploiesti Nr. 42A, Sector 1, Bucuresti Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr J40/8161/2005, CUI 17547941, atribut fiscal RO, cont bancar RO64BRDE 445SV75945994450 deschis la BRD - suc Dorobanti, denumită în cele ce urmează Organizator, reprezentata legal prin Domnul Cornel Oprisan in calitate de Director General. Campania promotionala se va desfasura cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Orice persoana care participa la aceasta campanie promotionala este de acord cu termenii si conditiile desfasurarii acesteia, orice nerespectare avand ca efect neacordarea premiilor oferite de Organizator. SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL Campania promotionala BEDROOMeste organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007. SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Aceasta campanie promotionala se desfasoara in incinta centrului comercial IKEA din Sos. Bucuresti Ploiesti 42A, Sector 1, Bucuresti (Centrul Comercal IKEA). Serviciile de transport si montaj pentru produsele care fac obiectul promotiei, se efectueaza pe teritoriul Municipiului Bucuresti si in localitatile cuprinse in lista din Anexa nr. 2 SECŢIUNEA 4. PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOTIONALA

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI ... va incheia cu BRD Finance IFN SA un contract de creditare. Toate 3 informatiile despre contractul de creditare sunt disponibile la Contractul

Embed Size (px)

Citation preview

1

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE „BEDROOM”

CE SA VA DESFASURA IN PERIOADA 20.04.2012 - 10.06.2012 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul campaniei promotionale este SC IKEA Romania SRL, cu sediul social in Bucuresti, Sos. Bucuresti Ploiesti Nr. 42A, Sector 1, Bucuresti Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr J40/8161/2005, CUI 17547941, atribut fiscal RO, cont bancar RO64BRDE 445SV75945994450 deschis la BRD - suc Dorobanti, denumită în cele ce urmează Organizator, reprezentata legal prin Domnul Cornel Oprisan in calitate de Director General. Campania promotionala se va desfasura cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Orice persoana care participa la aceasta campanie promotionala este de acord cu termenii si conditiile desfasurarii acesteia, orice nerespectare avand ca efect neacordarea premiilor oferite de Organizator. SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL Campania promotionala „BEDROOM” este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007. SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Aceasta campanie promotionala se desfasoara in incinta centrului comercial IKEA din Sos. Bucuresti Ploiesti 42A, Sector 1, Bucuresti („Centrul Comercal IKEA”). Serviciile de transport si montaj pentru produsele care fac obiectul promotiei, se efectueaza pe teritoriul Municipiului Bucuresti si in localitatile cuprinse in lista din Anexa nr. 2 SECŢIUNEA 4. PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOTIONALA

2

Poate participa la prezenta campanie orice persoana fizica peste 18 (denumit in prezentul Regulament „client”) pentru fiecare achizitie de minim 1.000 lei inclusiv TVA, pe un singur bon fiscal, de produse din cadrul urmatoarelor departamente din magazinul IKEA:

• Dormitoare • Mobilier pentru baie si accesorii

Pentru a beneficia de serviciile de transport si montaj gratuite, locul de livrare si/sau montaj trebuie sa fie in Municipiul Bucuresti si in localitatile cuprinse in lista din Anexa nr. 2. Pentru evitarea oricarui dubiu, produsele avute in vedere in cadrul acestei sectiuni sunt incluse in Anexa nr. 1 a acestui regulament. Pentru participarea la campania promotionala referitoare la cardul de credit IKEA in 12 rate fixe fara dobanda, achizitia oricaror produse prevazute in Anexa nr. 1 trebuie sa aiba loc in perioada 20.04.2012 – 10.06.2012. Pentru participarea la promotia legata de serviciile de transport si montaj gratuit, achizitia oricaror produse prevazute in Anexa nr. 1 trebuie sa aiba loc in perioada 20.04.2012 – 10.06.2012.

In aceasta promotie nu intra produsele vandute in zona „ ASA CUM SUNT”. Informatii cu privire la stocul produselor poate fi verificat la adresa http://www.ikea.com/ro/ro/catalog/allproducts/, prin telefon 021.407.45.32 la serviciul de relatii cu clientii sau prin apelarea la personalul IKEA din Centrul Comercial IKEA.

Nu pot participa la campanie angajaţii oricarei societati comerciale din grupul IKEA.

SECŢIUNEA 5. MODUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI Campania promotionala consta in acordarea urmatoarelor servicii:

- Card de credit IKEA in 12 rate fixe fara dobanda; - Transport si montaj gratuite

pentru achizitionarea de produse din Anexa nr. 1 in valoare de minim 1000 lei, inclusiv TVA, cumparate pe un singur bon fiscal. Clientul poate opta pentru oricare din aceste servicii sau pentru ambele. Pentru a putea beneficia de Card de credit in 12 rate fixe fara dobanda, clientul va incheia cu BRD Finance IFN SA un contract de creditare. Toate

3

informatiile despre contractul de creditare sunt disponibile la http://www.ideipentruacasa.ro/card-credit/ Contractul de creditare va stabili termenii si conditiile in care vor fi efectuate serviciile de creditare. Pentru a putea beneficia de serviciile gratuite de transport si/sau montaj oferite de SC IKEA ROMANIA SRL, clientul va incheia cu SC PRO NATUR SRL urmatorele documente, in functie de serviciile solicitate :

- Contract prestari servicii livrare produse bedroom ( Anexa nr. 3 ) - Contract prestari servicii asamblare bedroom ( Anexa nr. 4 )

Aceste documente vor stabili termenii si conditiile in care vor fi efectuate serviciile de transport si montaj. Serviciile de transport si montaj vor fi prestate, in numele SC IKEA ROMANIA SRL, de catre SC PRO NATUR SRL, cu datele de identificare : J40/6325/2004, CUI : RO16350070, cu sediul in Soseaua Gheorghe ionescu Sisesti, nr 74C, sector 1, Bucuresti, telefon 021.315.26.70; 0730.555.170 ; 0730.55.50.81, reprezentat prin Viorel Rotaru, legitimat cu CI seria RR numarul 600149 eliberat de SPCEP S1 biroul nr 5 la data de 13.05.2009. Termenul de livrare al produselor din Anexa nr. 1 este de 48 de ore de la semnarea Contractului de prestari servicii livrare produse bedroom (Anexa nr. 3 ). Serviciile de montaj se executa in maxim 6 zile de la receptia marfii la locul de livrare. Nu fac obiectul acestei campanii promotionale:

- Serviciile de transport rapid - Servicii de montaj rapid - Serviciile de depozitare la magazinul IKEA - Serviciile de instalare electrocasnice si obiecte sanitare

Serviciile de transport si montaj nu se vor efectua in zilele in care magazinul IKEA este inchis, iar serviciile de montaj nu se efectueaza duminica. Daca clientul doreste sa transporte sau sa monteze alte produse IKEA care nu sunt in Anexa nr. 1 va plati pretul afisat in magazin. Daca clientul doreste sa transporte sau sa monteze produse IKEA in afara Bucurestiului si a localitatilor din Anexa nr. 2 va plati pretul afisat in magazin.

4

1. Conditii de acordare: - Pentru a putea participa la aceasta campanie promotionala, Clientul

trebuie sa achizitioneze produse din Anexa nr. 1 in valoare de minim 1.000 de lei inclusiv TVA, pe un singur bon fiscal.

- Locul livrarii si/sau a montajului trebuie sa se situeze in Municipiul Bucuresti si in localitatile cuprinse in lista din Anexa nr. 2.

- Nu exista o limita maxima a produselor ce pot fi achizitionate. Orice persoana care achizitioneaza produse prevazute in Anexa nr. 1 in valoare de minim 1.000 de lei inclusiv TVA are dreptul de a primi credit in 12 rate fixe fara dobanda.

2. Returnare produse: Orice returnare a produselor cumparate in temeiul prezentului regulament este permisa cu respectarea politicii de returnare a produselor IKEA disponibila in brosurile de garantii din Centrul Comercial IKEA si pe website http://www.ikea.com/ms/ro_RO/customer_service/return_policy/index.html

SECŢIUNEA 6. ACORDAREA SERVICIILOR DE CREDITARE

Clientul va ridica produsele aflate in promotie, va lua legatura cu un angajat IKEA care ii va inmana o lista de culegere produse. Cu aceasta lista va merge la biroul de creditare din cadrul magazinului IKEA pentru a incheia contractul de creditare conform conditiilor de pe http://www.ideipentruacasa.ro/card-credit/. Dupa ce contractul de credit a fost incheiat, clientul va primi un document de la BRD Finance IFN SA pe baza caruia se face plata la linia caselor.

Pentru o buna functionare, se vor pune pe un carucior separat produsele cumparate cu Cardul de credit. Clientii care detin deja un Card de credit IKEA beneficiaza de promotie la casele de marcat in baza listei de cumparaturi, nefiind nevoie sa se incheie alt contract de creditare cu BRD Finance IFN SA. SECŢIUNEA 7. ACORDAREA SERVICIILOR GRATUITE DE TRANSPORT SI MONTAJ Pentru a beneficia de servicii de montaj si transport gratuite, clientul trebuie sa contacteze personalul IKEA Romania si sa primeasca o „Lista

ridicare art. C&C” (Anexa nr. 5) pentru produsele din promotie cumparate.

5

Clientul va merge la linia caselor si va plati, pe un bon separat, produsele care fac obiectul promotiei. Casierul va inmana clientului un voucher numerotat (Anexa nr. 6), pe baza caruia clientul are dreptul sa primeasca gratuit transport si montaj pentru produsele din promotie. Dupa ce a ridicat produsele de la departamentul „Colectare produse”, clientul va

merge la departamentul „Livrare/montaj la domiciliu”, unde, pe baza bonului fiscal si a voucherului primit de la casier, va incheia cu SC PRO NATUR SRL documentele specificate la Sectiunea 5. Fiecare voucher va da dreptul clientului la un transport si un montaj gratuit. In situatia in care clientul nu este prezent la locul livrarii si/sau montajului, va suporta cheltuielile de reprogramare. SECTIUNEA 8. ALTERNATIVELE SERVICIILOR DE FINANTARE

Clientii care achizitioneaza produse din Anexa nr. 1 in valoare de minim 1000 lei, inclusv TVA, dar nu care nu pot beneficia de oferta de creditare din motive care sunt independente de SC IKEA Romania SRL, nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani si nici nu pot solicita modificarea parametrilor de acordare a promotiei.

SECTIUNEA 9. ALTERNATIVELE SERVICIILOR GRATUITE DE TRANSPORT SI MONTAJ Clientii care achizitioneaza produse din Anexa nr. 1 in valoare de minim 1000 lei, inclusv TVA, dar nu pot beneficia de serviciile gratuite de transport si montaj, din motive care sunt independente de SC IKEA Romania SRL, nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani si nici nu pot solicita modificarea parametrilor de acordare a promotiei. SECŢIUNEA 10. TAXE Clientilor care participa la aceasta campanile nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a campaniei (cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii scrise a regulamentului adresate Organizatorului la datele de contact precizate in Sectiunea I de mai sus, cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea vizualizarii prezentului regulament sau solicitarii acestuia de la Organizator, cheltuieli legate de deplasarea pana la Centrul Comercial).

6

SECŢIUNEA 11. DIVERSE În cazul oricărei fraude, neînţelegeri sau dispute care poate apărea în orice

moment cu privire la desfăşurarea acestei campanii promotionale , SC

IKEA Romania SRL îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune.

SECŢIUNEA 12. REGULAMENTUL PROMOŢIEI Prin participarea la prezenta campanie, clientii sunt de acord să se

conformeze şi să respecte prevederile acestui regulament. Regulamentul Oficial al promotiei poate fi solicitat in copie in mod gratuit la numarul 021-407.45.32 numar cu tarif normal, luni-duminica, orele 10.00-21.00, (exceptand sarbatorile legale) pe perioada campaniei sau poate fi vizualizat si la: http://www.ikea.com/ms/ro_RO/customer_service/ikea_services/ikea_services.html Pentru intrebari legate de campania promotionala, participantii pot suna la numarul de telefon 021-407.45.32 sau sa trimita email la [email protected] incepand cu data de 20.04.2012 si pana in data de 10.06.2012 unde vor primi toate informatiile legate de prezenta campanie promotionala. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare al acestor modificari in Centrul Comercial IKEA, la departamentul Relatii Clienti si/sau la adresa http://www.ikea.com/ms/ro_RO/customer_service/ikea_services/ikea_services.html. SECTIUNEA 13. INCETAREA PROMOTIEI Fara a aduce atingere prevederilor sectiunii 10 de mai sus, prezenta campanie promotionala poate inceta inainte de termen in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta campanile promotionala. Pentru scopul acestui Regulament, forta

7

majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice clientilor participanti la campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora. SECTIUNEA 14. LITIGII SI LEGEA APLICABILA Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente. Legea aplicabila este legea romana.

SC IKEA ROMANIA SRL BUCURESTI,

APRILIE 2012

8

ANEXA NR. 1

Cod articol Denumire 10075660 SUL PCR 10OI 4BUC. 30045144 SUL PCR 20OI 4BUC. 90096263 SULTAN PICIOR 20 MST 4BUC. 20202323 KOMPL DISP DESC 2BUC 00179936 STOLMEN CÂRLIG 8 ALB 30179954 STOL ACCESORIU SUSP2 PRINDERI/A4BUC 50179934 STOLMEN GARNITURĂ CAPĂT ALB 4BUC. 90179932 STOLMEN BARĂ UMERAŞE 55 ALB 30179930 STOLMEN BARĂ UMERAŞE 110 ALB 60019426 KOMPL GLISIERĂ CUTIE PLASTIC 2BUC. 00214505 KOMPL BALAMA CU AMORTIZOR 3 PACK 10141165 KOMPL N BARĂ UMERAŞE 75 BEJ 30149844 KOMPL N CÂRLIG BEJ 2BUC. 30214504 KOMPL BALAMA CU AMORTIZOR 4 PACK 40141164 KOMPL N BARĂ UMERAŞE 50 BEJ 70141153 KOMPL N BARĂ UMERAŞE GLIS 35 BEJ 75719200 KOMPL BLAM STND 4BUC. 95719100 KOMPL BLAM STND 3BUC. 60141163 KOMPL N BARĂ UMERAŞE 100 BEJ 70154819 KOMPL N BARA UM MSUPL CLT BJ 80141162 KOMPL N BARA SUPLA UM 54-77 BJ 60149847 KOMPL ŞINĂ GLISANTĂ CU CÂRLIGE GRI 90206817 KOMPL BARĂ UMERAŞE 100X35 BEJ 30150818 MALMA OGLINDĂ 26X26 ROŞU 80182015 BERLEV…G OGLINDĂ DE MASĂ 16X21 OVAL 90044151 MALMA OGLINDĂ 26X26 LEMN PIN 90075741 MALMA OGLINDĂ 26X26 NM 10160173 VÄNNA OGLINDĂ 28X25 INIMĂ 40182017 BERLEV…G OGLINDĂ, SET 3 BUC 70121329 VÄNNA OGL MS 12X15 PERLE ROZ 00073893 MYKEN OGL DE MS 25X37 M 30160172 VÄNNA OGLINDĂ 15 REG 10217481 HYLKJE OGLINDĂ 30X30 GLB 10230251 HYLKJE OGLINDĂ 30X30 ALBS 40226479 HYLKJE OGLINDĂ 30X30 ROZ 50230249 HYLKJE OGLINDĂ 30X30 PORT 39151700 LOTS OGLINDĂ 30X30 4BUC. 60182059 HÖNEFOSS OGLINDĂ 18X21 CM 10 BUC 30024943 SUL ACC LEG BZ ARCURI 2BUC. 45932080 SULTAN PICIOR DE SUSŢINERE NEGRU 06010210 SKARV PANĂ ÎNTRE 2 SALTELE ALB 10177767 GO PCR 22/25 ROT/OI 04560785 ORREVIK SIFON CROMAT 80184241 GO PCR 41/44 ROT/OI

9

10177475 GO UNITATE DPZ 33X29X10 TRSP 30205199 LIL CDR PCR 29X15X15 OI 10205195 LIL CDR PCR 59X19X15 OI 20137865 LIL CDR PCR 40X36X15 OI 50204957 LIL CONSOLĂ 25 ALB 2BUC. 50205198 LIL CDR PCR 39X32X15OI 70205197 LIL CDR PCR 49X32X15OI 80205192 LIL CDR PCR 49X15X15OI 90205200 LIL CDR PCR 29X32X15OI 40164947 GO SET 3 UNT DPZ 34X17X3 TR 70177477 GO SET 5 CUTII+CAP 24X20X10 TR 20150545 MOLGER PICIOR 22 MST 2BUC. 00150546 MOLGER PICIOR 25 MST 2BUC. 60177473 GO CUT+COMP32X28X10 TR 30190999 ÄMTEN NN SOLUŢIE DE CURĂŢARE 28476300 ATLANT SEPARATOR APĂ LAVOAR 00171426 GRUND CUTIE BEŢIŞOR URC OI 10176895 YNGAREN CANĂ GRI 20162586 SÄVERN SAVONIERĂ OŢEL INOXIDABIL 20197618 MOGDEN SAVONIERĂ OŢEL INOXIDABIL 40074174 LILLHOLMEN SAVONIERĂ STCL 40157621 DRAGAN SAVONIERĂ 40182159 BLANKEN N SAVONIERĂ ALB 50154599 MOLGER SAVONIERĂ MST 60149404 LILLHOLMEN SPRT DSCT DEMAC 80162550 G…SGRUND SAVONIERĂ OŢEL INOXIDABIL 80197111 PRIM…N SAVONIERĂ NEGRU 90175203 PRIM…N SAVONIERĂ LIL 00149379 G…SGRUND SPRT PRT DNT OI 00162592 SÄVERN PAHAR PER DINŢI INOX 00175207 PRIM…N SUPORT PERIUŢĂ DE DINŢI LIL 00197624 MOGDEN DISP SAPUN A/OI 10074175 LILLHOLMEN DISPENSER SĂPUN STCL 10149374 G…SGRUND DISPENSER SAPUN OI 20149401 LILLHOLMEN CANĂ PRŢ DINŢI+SPRT STC 20225744 PRIM…N DISPENSER SĂPUN NEGRU 24524485 TRENSUM N OGLINDĂ OŢEL INOXIDABIL 30176899 YNGAREN DISPENSER SĂPUN ROZ 38006200 FRÄCK OGLINDĂ OŢEL INOXIDABIL 50171424 GRUNDTAL CUTIE DISC DEMAC INOX 50197607 MOGDEN CANĂ ALB 80223450 NIDELVA SET CMTL+CAP 2BUC MCL 90074176 LILLHOLMEN OGLINDĂ 27X33 90162540 NORRÖRA SET BAIE, 2 PIESE ALB 90197115 PRIM…N SPRT PRT DINTI N 40159516 BOLMEN CÂNTAR DE BAIE NEGRU 40162590 SÄVRN DISPENSER SAPUNOI 40197113 PRIM…N DISPENSER SĂPUN NEGRU 2BUC. 60153877 BOLMEN SET 3 AC BAIE N/A

10

70074182 LILLHOLMEN SUPORT PERIUŢĂ DE DINŢI 80074186 LILLHOLMEN OGLINDĂ DE MASĂ 80225736 ENUDDEN ETAJERĂ 38X6 ALB 00187088 PRIM…N SUPORT 3 DL L 10162676 R……N CÂNTAR DE BAIE 30162675 R……N N POLIŢĂ STICLĂ 50197117 PRIM…N SPRT ACC DIVRSE 3 DL N 60083653 LIMMAREN STICLĂ CUL AS 3BUC. 60171428 GRUND CUT SRVTE DE HRTOI 80162593 SÄVERN CUTIE ŞERV HÂRT24X13 OŢ INOX 20175206 PRIM…N DISPENSER SĂPUN LIL 2BUC. 60162235 IDGRUND SET 3 ACC BAIE GRI INC/STCL 60176893 YNGAREN SET STICLE 3 BUC 60197640 MOGDEN PAH/SUP DET VASE/PER A/INOX 70074177 LILLHOLMEN CUT SRVT 70164470 IDGRUND SET 3 ACC BAIE LIL/STCL 10103149 SEMVIK N ST BAIE 4 PS OI 34379685 BAREN CUIER CROMAT 2BUC. 94379885 BAREN SUPORT PROSOAPE OŢEL INOXID 14379785 BAREN BARA PRSP 66OI 80153876 BOLMEN SPRT PRSP 5BTN NEGRU 20202907 BYGEL CÂRLIG ARG 2BUC. 30203794 ENUDDEN CUIER UŞĂ ALB 80203796 ENUDDEN SPRT PRSP ALB 40225738 ENUDDEN SPRT PRSP 2BTN ALB 30225734 ENUDDEN SPRT PRSP 3BTN ALB 90061249 GRUNDTAL CUIER UŞĂ OŢEL INOXIDABIL 30061247 GRUND CUIEROI 2BUC. 60176925 GRUND CUIER 6 BUTONIOI 40047897 GRUND CÂRLIGOI 5BUC. 50226780 GRUND N CUIER UOI 10047894 GRUND BARA PRSP 40OI 80047895 GRUND BARA PRSP 80OI 90225774 HJÄLMAREN CUIER UŞĂ F/LMN VOPSIT 30227587 HJÄLMAREN CUIER UŞĂ ALB 40225776 HJÄLMAREN ŞNĂ PRSP2CRLG UZFRNR/LEMN 90227594 HJÄLMAREN ŞINĂ PRSP, 2CRLG ALB 40227596 HJÄLMAREN ŞINĂ PRSP, 5CRLG 58 ALB 80225755 HJÄLMAREN ŞN PRSP5CRLG 58UZFRNR/LMN 10197671 LIL CUIER UŞĂ OŢEL INOXIDABIL 2BUC. 00202951 LIL CÂRLIG OŢEL INOXIDABIL 2BUC. 40149396 LILLHOLMEN CÂRLIG 2BUC. 50149386 LILLHOLMEN N SUPORT PROSOAPE 20074170 LILLHOLMEN CUIER CU 5 AGĂŢĂTORI 30074184 LILLHOLMEN SUPORT PROSOAPE 50074183 LILLHOLMEN BARĂ PENTRU PROSOAPE 00074185 LILLHOLMEN CÂRLIG TRIPLU 80197620 MOGDEN CÂRLIG TRIPLUOI 00149355 MOLGER CUIER UŞĂ MST 2BUC.

11

30154595 MOLGER SUPORT CÂRLIGE MST 60223093 NOTUDDEN SET COŞ 3 BUC GRAFIC/MCOL 90223082 NOTUDDEN S COS3BUC16X8FL,FRNZ/MCL 70223083 NOTUDDEN S COŞURI,3 BUC GRAFIC/MCOL 20223090 NOTUDDEN S CŞ,3 BUC FLORI, FRNZ/MCL 90223096 NOTUDDEN SP DPZ UŞĂ FL, FRUNZE/MCOL 70223097 NOTUDDEN SP DPZ UŞĂ GRAFIC/MCOL 14639284 R……N SPRT PRSP ALUMINIU 44640484 R……N BARĂ PENTRU PROSOAPE ALUMINIU 20162666 SÄVERN CÂRLIG DUBLU CROMAT 00162667 SÄVERN CUIER CROMAT 2BUC. 40162670 SÄVERN SUPORT PROSOAPE CROMAT 20047898 GRUND SPRT HRT IGIENICA OI 30074179 LILLHOLMEN SUPORT HÂRTIE IGIENICĂ 40202906 BYGEL SUPORT HÂRTIE IGIENICĂ ARG 60162669 SÄVERN SUPORT HÂRTIE IG CROMAT 70154602 MOLGER SUPORT HÂRTIE IGIENICĂ MST 70225770 HJÄLMAREN SUP HRT IGIEN F/LMN VPS 70227590 HJÄLMAREN SUPORT HÂRTIE IGIENICĂ A 14640584 R……N SPRT HRT IGIENICA AL 70153872 BOLMEN SPRT HRT IGIENICA NA 00162549 GRUNDTAL N SUP ROLE HÂRT IGI INOX 14380185 BAREN SUPORT HÂRTIE IGIENICĂ CROMAT 20159522 BOLMEN PERIE WC/SUPORT ALB 40159521 BOLMEN SUPORTPERIE WC ROŞU 54564700 LOSSNEN PERIE EXTRA 2BUC. 60159520 BOLMEN SUPORTPERIE WC NEGRU 60197616 MOGDEN SPRT HRT IGIENICAOI 90074181 LILLHOLMEN SPRT HRT IGIENICA 00197252 ENUDDEN SUPORT DUBLU HÂRTIE IG ALB 30197260 ENUDDEN PERIE WC ALB 50074178 LILLHOLMEN PERIE WC 94528885 BAREN PERIE WC OŢEL INOXIDABIL 80159524 BOLMEN RACLETĂ ALB/NEGRU 50174856 BLANKEN S COŞURI,2 BUC ALB 70156333 R……N DISPENSER SĂPUN 70171324 BLANKEN COŞ ALB 20171307 BLANKEN ACC METAL PRT ALB 20083650 NIDELVA SET CMTL+CP 3BUC MCL 00075118 LILLHOLMEN BORCAN CU CAPAC STCL 00176891 YNGAREN BOL 14 GRI 40197622 MOGDEN BRC+CAP ST/OI 40222607 DRAGAN SET BAIE, 2 PIESE BAMBUS 60162594 SÄVRN SET CUT+CAP,2BUC OI 90081290 LIDAN S COŞURI,2 BUC ALB 60162551 G…SGRUND ST CUT+CAP, 2BUCOI 70013462 LJUSNAN ST CUT+CAP,3BUC ALGE MINE 70154659 LIDAN TRUSĂ TOALETĂ, 2 BUC 70176897 YNGAREN BORCAN CU CAPAC MARO

12

80157624 DRAGAN SET BORCANE CU CAPAC, 3 BUC 20170063 …SUNDEN S COŞURI CAPAC, 2BUC GRI I 50013463 FRYKEN ST CUT+CAP,3BUC RAT 70081291 LIDAN SET COŞURI,4 BUC ALB 70170065 …SUNDEN COŞ CU CAPAC GRI INC/OVAL 80149399 LILLHOLMEN CUTIE BIJUTERII OGLINDĂ 30154661 LIDAN COŞ 40 ROTUND 90154658 LIDAN COŞ PĂTRAT 40170057 …SUNDEN COŞ CU CAPAC GRI INC 40176889 YNGAREN BOL 19 ROZ 50149353 MOLGER SET CUTII CU CAPAC,3 BUC MST 50154660 LIDAN SP DPZ UŞĂ 30X100 00170059 …SUNDEN S COŞURI,3 BUC GRI INC 60222994 DUKEN HUSĂ 140 FOGN GRI COLOUR ONE 60223007 DUKEN HUSĂ 140 IDSE MCOL COLOUR TWO 30185064 FJELLSE CADRU PAT 140X200 LEMN PIN 90190053 RYKENE CADRU PAT 140X200 GRI-MARO 70207417 ENGAN CADRU PAT 140X200 ASPECT MST 10207458 BRIMNES CADRU PAT 140X200 ALB 20228709 BRIMNES TBLIE+SP DPZ 140 ALB N 60182064 BRIMNES TBLIE+SP DPZ 140 ALB 70228698 BRIMNES CADRU PAT 140X200 ALB N 90123898 HEMNES N TĂBLII PAT 140 ALB 80201797 NYVOLL CADRU PAT 140X200 MARO 80204116 NYVOLL CADRU PAT 140X200 GRI DES 20204162 OPPDAL TBL+SP DPZ 140 NM 90204328 OPPDAL TBLIE+SP DPZ 140 MARO 20157207 ASPELUND CADRU PAT 140X200 ALB 80221856 NORDLI CADRU PAT 140X200 ALB 80141869 LEIRVIK TĂBLII PAT 140 ALB 50164287 TRONDHEIM CADRU PAT 140X200 ALB 20204435 SVELVIK TĂBLII PAT 140 NEGRU 40158668 REDALEN TĂBLII PAT 140 NISIP 50160840 EDLAND CRD PAT+BLDCHIN 140X200ALB 70180535 HEMNES CADRU PAT 140X200 GRI-MARO 80200439 HEMNES CADRU PAT 140X200 N-M 10180312 BRIMNES CDR PT+DPZ 140X200 ALB 00103055 MALM CADRU PAT 140X200 NM 10178597 MALM CADRU PAT 140X200 STEJAR ALB 20063303 MALM CADRU PAT 140X200 FR MST 50214536 MALM CADRU PAT 140X200 ALB N 30222981 DUKEN TĂBLII PAT 140 40141885 LILLESAND TĂBLII PAT 140 NEGRU 20204124 OPPDAL CDR PT+DPZ 140X200 NM 50201789 OPPDAL CDR PT+DPZ 140X200 MARO 50228717 BRIMNES CDR PT+DPZ 140X200 ALB N 00179899 MALM S NOPTIERE 3 PS 140 FR MST 40179897 MALM S NOPTIERE 3 PS 140 N-M 80179895 MALM S NOPTIERE 3 PS 140 STEJAR ALB

13

40219191 BRIMNES N CDR PT+DPZ 140X200 ALB 40180438 MANDAL CAD PAT CUT DEPZ140X202MST/A 80201844 MALM N CADRU PAT ÎNALT 140X200 NM 40180513 BIRKELAND CADRU PAT 140X200 ALB 80159717 VANVIK CDR PAT 140X200 BLEKALB 00222992 DUKEN HUSĂ 160 FOGN GRI COLOUR ONE 90222997 DUKEN HUSĂ 160 IDSE MCOL COLOUR TWO 50207418 ENGAN CADRU PAT 160X200 ASPECT MST 70190054 RYKENE CADRU PAT 160X200 GRI-MARO 90207459 BRIMNES CADRU PAT 160X200 ALB 80228711 BRIMNES TBLIE+SP DPZ 160 ALB N 50228699 BRIMNES CADRU PAT 160X200 ALB N 80182063 BRIMNES TBLIE+SP DPZ 160 ALB 30123896 HEMNES N TĂBLII PAT 160 ALB 70176312 MANDAL TĂBLIE 240 MST/ALB 00201800 NYVOLL CADRU PAT 160X200 MARO 60204117 NYVOLL CADRU PAT 160X200 GRI DES 50204165 OPPDAL TBLIE+SP DPZ 160 N-M 70204329 OPPDAL TBLIE+SP DPZ 160 MARO 00157208 ASPELUND CADRU PAT 160X200 ALB 60221857 NORDLI CADRU PAT 160X200 ALB 10164289 TRONDHEIM CADRU PAT 160X200 ALB 30160841 EDLAND CDR PAT+BLDCHIN 160X200ALB 60141870 LEIRVIK TĂBLII PAT 160 ALB 00204436 SVELVIK TĂBLII PAT 160 NEGRU 80158666 REDALEN TĂBLII PAT 160 NISIP 30180537 HEMNES CADRU PAT 160X200 GRI-MARO 40200441 HEMNES CADRU PAT 160X200 NM 90180313 BRIMNES CDR PT+DPZ 160X200 ALB 30214537 MALM CADRU PAT 160X200 ALB N 50063306 MALM CADRU PAT 160X200 FR MST 80103056 MALM CADRU PAT 160X200 NM 90178598 MALM CADRU PAT 160X200 STEJAR ALB 30201790 OPPDAL CDR PT+DPZ 160X200 MARO 90204125 OPPDAL CDR PT+DPZ 160X200 N-M 30228718 BRIMNES CDR PT+DPZ 160X200 ALB N 10222982 DUKEN TĂBLII PAT 160 20219192 BRIMNES N CDR PT+DPZ 160X200 ALB 20141886 LILLESAND TĂBLII PAT 160 NEGRU 30176309 MANDAL CAD PAT+CUT DEPZ160X202MST/A 10127975 MALM S NOPTIERE 3 PS 160 N-M 10178620 MALM S NOPTIERE 3 PS 160 STEJAR ALB 40109418 MALM S NOPTIERE 3 PS 160 FR MST 10201847 MALM N CADRU PAT ÎNALT 160X200 NM 50180517 BIRKELAND CADRU PAT 160X200 ALB 40159719 VANVIK CDR PAT 160X200 BLEKALB 00121257 HEMNES N TĂBLII PAT 180 ALB 20201804 NYVOLL CADRU PAT 180X200 MARO 40204118 NYVOLL CADRU PAT 180X200 GRI DES

14

30164288 TRONDHEIM CADRU PAT 180X200 ALB 20200442 HEMNES CADRU PAT 180X200 N-M 10180538 HEMNES CADRU PAT 180X200 GRI-MARO 40141871 LEIRVIK TĂBLII PAT 180 ALB 60158667 REDALEN TĂBLII PAT 180 NISIP 10214538 MALM CADRU PAT 180X200 ALB N 40103063 MALM CADRU PAT 180X200 NM 70178599 MALM CADRU PAT 180X200 STEJAR ALB 90063309 MALM CADRU PAT 180X200 FR MST 00141887 LILLESAND TĂBLII PAT 180 NEGRU 50201850 MALM N CADRU PAT ÎNALT 180X200 NM 20179902 MALM S NOPTIERE 3 PS 180 FR MST 60179896 MALM S NOPTIERE 3 PS 180 STEJAR ALB 60179900 MALM S NOPTIERE 3 PS 180 N-M 90124534 SKORVA BARA DE SUST MGLV 50222975 DUKEN LAT PAT 200 ALB 80161819 REDALEN LAT PAT 200 ALB 30204430 SVELVIK LAT PAT 200 NEGRU 40142007 LILLESAND LAT PAT 200 NEGRU 30142003 LEIRVIK LAT PAT 200 ALB 50034781 HEMNES LAT PAT 200 ALB 40180565 FJELLSE CADRU PAT 90X200 LEMN PIN 50180414 KONSMO CADRU PAT 90X200 ALBS 40161835 TROMSÖ CDR PAT/DPZ 90X200 ALB 80120579 ODDA CDR PAT/DPZ 90X200 ALB 00177517 ODDA CDR PT+DPZ 90X200 ALB/NEGRU 50120566 ODDA TBLIE+SP DPZ 90 ALB/ROŞU 70120551 ODDA CDR PT+TBL 90X200 ALB 70214540 MALM CADRU PAT 90X200 ALB N 80120584 MALM CADRU PAT 90X200 NEGRU 00104856 BODÖ CADRU PAT 123X200 LEMN PIN/N 70120565 ODDA PAT+DPZ ALB/NEGRU 50180555 FL…M CDR PAT SUPRPS 80X200ALB 00102452 MYDAL CDR PAT SUPRPS 90X200 LPIN 70161061 NORDDAL CDR PAT SUPRPS 90X200 N 90161772 TROMSÖ CDR PAT SUPRPS 90X200ALB 20179780 TROMSÖ CDR PATSUPRPS90/140X200/A 30161826 TROMSÖ BLAT ŞI POLIŢĂ ALB 00160866 STOR… CDR PAT SUPRPS 140X200 N 70161829 TROMSÖ CADRU PAT ETAJAT 90X200 ALB 90179786 TROMSÖ CADRU PAT SUPRPS 140X200 ALB 00161823 TROMSÖ CADRU DIVAN 90X200 ALB 00228705 BRIMNES CDR PT+2SRTR 80X200 ALB N 40221354 IKEA PS 2012 CDR PT+2SRTR138X200A/N 30207462 BRIMNES CDR PT+2SRTR 80X200 ALB 60162886 HEMNES CDR DVN+2SRTR 80X200 NM 50080315 HEMNES CDR DVN+3SRTR 80X200 ALB 80207493 PAX CRD D 75X35X236ALB N 40214565 PAX CDR DLP 50X35X236ALB N

15

70214559 PAX CRD D 50X58X201ALB N 00214572 PAX CRD D 100X35X236ALB N 50141390 PAX CRD D 50X58X201 NM 40214570 PAX MSUPL CLT 52X236ALB N 20184277 PAXN MSUPL CLT 52X236ALB 30156896 PAX MSUPL CLT 52X236 AMS 70121584 PAX CRD D 75X58X236 NM 70183925 PAX MODUL SUPLIMENTAR CLŢ 52X236 NM 30184333 PAXN CRD D 50X58X236ALB 30203138 PAX CRD D 50X58X236 M 60156932 PAX CADRU DULAP HAI50X58X236ASP MST 80214568 PAX CRD D 50X58X236ALB N 90183991 PAX CRD D 50X58X236 STJALB 40121585 PAX CADRU DULAP 50X58X236 NM 00156954 PAX CADRU DULAP HA75X58X236AS MST 00184339 PAXN CRD D 75X58X236ALB 20214571 PAX CRD D 75X58X236ALB N 40184318 PAXN CDR D 100X58X201ALB 50183993 PAX CRD D 75X58X236 STJALB 90203140 PAX CRD D 75X58X236 M 20214566 PAX CRD D 100X58X201ALB N 30141391 PAX CRD D 100X58X201 NM 70141389 PAX CADRU DULAP HAINE 75X58X201 NM 70214564 PAX CRD D 75X58X201ALB N 60156927 PAX CADRU DULAP HAI100X58X201ASP MS 70160448 PAX CRD D 100X58X236 G 80121531 PAXN CRD D 100X58X236 ASTJ 20223071 PAX CRD SECT CLT 73/73X201 NM 50219850 PAX CRD SECT CLT 73/73X201ALB N 30183989 PAX CRD D 100X58X236 STJALB 40156928 PAX CADRU DULAP HAIN100X58X236AS MS 50214560 PAX CRD D 100X58X236ALB N 70203136 PAX CRD D 100X58X236 M 80184321 PAXN CRD D 100X58X236ALB 90121583 PAX CADRU DULAP HAINE100X58X236 NM 10219852 PAX CRD SECT CLT 73/73X236ALB N 20160342 ELG… CRD D 145X58X203ALB 20222750 PAX CRD SECT CLT 73/73X236 AMS 40222749 PAX CRD SECT CLT 73/73X236 STJALB 60160340 ELG… CRD D 145X58X203 G 80222752 PAX CADRU SECŢIUNE CLŢ 73/73X236 NM 20160337 ELG… CRD D 217X58X203ALB 80160339 ELG… CRD D 217X58X203 G 20203313 PAX CRD SECT CLT73/73X35X236/A N 50222447 PAX TANEM UŞĂ 50X195 ALB 60223639 PAX TANEM UŞĂ 50X195 ROŞU 70228778 PAX TANEM UŞĂ 50X195 TUR 10049322 PAX BIRKELAND UŞĂ 50X195 ALB 40090471 PAX BIRK U 50X195 SMAT/A

16

50223526 PAX RISDAL UŞĂ 50X195 ALB 80121668 PAX BALLSTAD UŞĂ 50X195 ALB 90190524 PAX FARDAL UŞĂ 50X195 LUCIOS ALB 60160825 PAX NEXUS UŞĂ 50X195 NM 90160447 PAX BIRKELAND UŞĂ 50X229 GRI 10228781 PAX TANEM UŞĂ 50X229 TUR 20121666 PAX BALLSTAD UŞĂ 50X229 ALB 20207410 PAX BERGSBO UŞĂ 50X195 ALB 20223641 PAX TANEM UŞĂ 50X229 ROŞU 70207403 PAX BRGS U 50X195 SMAT/A 70222446 PAX TANEM UŞĂ 50X229 ALB 90049323 PAX BIRKELAND UŞĂ 50X229 ALB 10223528 PAX RISDAL UŞĂ 50X229 ALB 10223509 PAX FARDAL UŞĂ 50X229 VER 80190529 PAX FARDAL UŞĂ 50X229 LUCIOS ALB 20090472 PAX BIRK U 50X229 SMAT/A 34852607 PAX NEXUS UŞĂ 50X229 FR MST 40120996 PAX HEMNES UŞĂ 50X229 N-M 40160826 PAX NEXUS UŞĂ 50X229 NM 50211991 PAX NEXUS UŞĂ 50X229 STEJAR ALB 60061731 PAX DRAMMEN N UŞĂ 50X195 STCL/AL 80207389 PAX HEMNES UŞĂ 50X229 GRI-MARO 30160407 PAX BERGSBO UŞĂ 50X229 ALB 50160406 PAX BRGS U 50X229 SMAT/A 70023319 PAX VIKEDAL N UŞĂ CU OGLINDĂ 50X195 20135239 PAX FEVIK UŞĂ 50X229 NM/STICLĂ MATĂ 00213501 PAX STOR…S UŞĂ 50X229 STCL/NEGRU 20213500 PAX STOR…S UŞĂ 50X229 STCL/ALB 30023321 PAX VIKEDAL N UŞĂ CU OGLINDĂ 50X229 40061732 PAX DRAMMEN N UŞĂ 50X229 STCL/AL 20197133 PAX BIRK 2U+4SRTALB 60211274 PAX AULI 150X201 OGL/OGL 30211275 PAX AULI 150X236 OGL/OGL 10211276 PAX AULI 200X201 OGL/OGL 90211277 PAX AULI 200X236 OGL/OGL 60160316 ELG… ENAN U CL 73X196 ANUC 40160317 ELG… ANEB U CL 73X196 TR/A 20160318 ELG… FENSTAD U CL 73X196 OGL 00222421 PAX AULI 200X201 AL 80222417 PAX AULI 150X201 AL 60222423 PAX AULI 200X236 AL 40222419 PAX AULI 150X236 AL 60141361 PAX LYNGDAL S U GLSNT200X201STCL/AL 80141355 PAX LYNGDAL S U GLSNT150X201STCL/AL 00186263 PAX UGGDAL STUGL 150X201 G 40186261 PAX …NSTAD STUGL 150X201 /A 00183028 PAX MALM STUGL 150X236 STJALB 00183066 PAX MALM SET UŞI GLISANTE150X236 NM 00183146 PAX MALM STUGL 150X236 MST

17

10186248 PAX MALM S UŞI GLIS200X236 MST/OGL 30183140 PAX MALM STUGL 200X236 MS 30186252 PAX MALM S U GLSNT200X236NM/OGLND 40183026 PAX MALM STUGL 200X236 STJALB 40186256 PAX MALM S UŞI GL200X236STEJ AL/OGL 50183064 PAX MALM SET U GLISANTE 200X236 NM 70186250 PAX MALM S U GLSNT150X236NM/OGLND 90186254 PAX MALM S UŞI GLIS 150X236 ST A/OG 10160564 PAX TONNES S U GLSNT150X236STCL/A 80160565 PAX TONNES S U GLSNT200X236STCL/A 40141357 PAX LYNGDAL S U GLSNT150X236STCL/AL 60176529 PAX UGGDAL STUGL 150X236 G 40141362 PAX LYNGDAL S U GLSNT200X236STCL/AL 00141359 PAX LYNGDAL S U GLSNT250X236STCL/AL 00183165 PAX …NSTAD STUGL 150X236 /A 30183164 PAX …NSTAD STUGL 200X236 /A 80186264 PAX UGGDAL STUGL 200X201 G 20186262 PAX …NSTAD STUGL 200X201 /A 20176531 PAX UGGDAL STUGL 200X236 G 30160563 PAX TONNES STUGL 250X236 ST/A 50160562 PAX TONNES STUGL 300X236 ST/A 00233491 PAX HASVIK SET UGLIS150X201GRI 20233490 PAX HASVIK SET UGLIS150X201LUCIOS/A 70203933 PAX HASVIK STUGL 150X201ALB 50186246 PAX MALM SET UŞI GLIS 150X236MS/OGL 00183170 PAX …NSTAD STUGL 300X236 A 20183169 PAX …NSTAD STUGL 250X236 /A 00141364 PAX LYNGDAL S U GLSNT300X236STCL/AL 10203931 PAX HASVIK STUGL 200X201ALB 40233502 PAX HASVIK SET UGLIS200X201LUCIOS/A 60233501 PAX HASVIK SET UGLIS200X201GRI 10233495 PAX HASVIK ST UGLIS150X236LUCIOSGRI 50203929 PAX HASVIK STUGL 150X236ALB 70233497 PAX HASVIK SET UGLIS150X236LUCIOS/A 90223063 PAX HASVIK STUGL 150X236 R 00223067 PAX HASVIK STUGL 200X236 R 10233508 PAX HASVIK SET UGLIS200X236GRI 90203927 PAX HASVIK STUGL 200X236ALB 90233509 PAX HASVIK SET UGLIS200X236A 40179920 STOLMEN POLIŢĂ 55X38 ALB 10179950 STOL SPRT PNTF 55ALB 20179940 STOLMEN STÂLP ALB 70179947 STOLMEN N POLIŢĂ 55X50 ALB 60179943 STOLMEN POLIŢĂ 110X38 ALB 10179945 STOLMEN N POLIŢĂ 110X50 ALB 50179948 STOL SPRT PNTF 110ALB 40179915 STOLMEN DPZ DESC 110X45 ALB 60179919 STOL N CMD 2SRT 55X50ALB 40179939 STOLMEN N CORP CU OGLINDĂ ALB

18

10179912 STOLMEN CORP 2 UŞI 110X45 ALB 90179927 STOL N CMD 2SRT 110X50ALB 80146664 KOMPL POLIŢĂ 50X58 STCL/GRI 00146663 KOMPL POLIŢĂ 75X58 STCL/GRI 10146653 KOMPL POLIŢĂ 100X58 STCL/GRI 50215121 PAX POLIŢĂ 50X35 ALB 2BUC. N 40207490 PAX POLIŢĂ 75X35 ALB 2BUC. N 10183985 PAX POLIŢĂ 50X58 STEJAR ALB 2BUC. 10184305 PAX N POLIŢĂ 50X58 ALB 2BUC. 30215122 PAX POLIŢĂ 50X58 ALB 2BUC. N 40156914 PAX POLIŢĂ 50X58 ASPECT MST 2BUC. 40203133 PAX POLIŢĂ 50X58 MARO 2BUC. 70121635 PAX POLIŢĂ 50X58 N-M 2BUC. 40160360 ELG… POLIŢĂ ALB 2BUC. 60160359 ELG… POLIŢĂ GRI INC 2BUC. 90215119 PAX POLIŢĂ 100X35 ALB 2BUC. N 10156915 PAX POLIŢĂ 75X58 ASPECT MST 2BUC. 10215123 PAX POLIŢĂ 75X58 ALB 2BUC. N 20121633 PAX POLIŢĂ 75X58 N-M 2BUC. 20203134 PAX POLIŢĂ 75X58 MARO 2BUC. 50184308 PAX N POLIŢĂ 75X58 ALB 2BUC. 70183987 PAX POLIŢĂ 75X58 STEJAR ALB 2BUC. 90215256 PAX POLIŢĂ COLŢ 100X110 ALB 2BUC. N 00121634 PAX POLIŢĂ 100X58 NM 2BUC. 40184295 PAX N POLIŢĂ 100X58 ALB 2BUC. 60203132 PAX POLIŢĂ 100X58 MARO 2BUC. 70215120 PAX POLIŢĂ 100X58 ALB 2BUC. N 80156912 PAX POLIŢĂ 100X58 ASPECT MST 2BUC. 80183982 PAX POLIŢĂ 100X58 STEJAR ALB 2BUC. 30183951 PAX POLIŢĂ COLŢ 100X110 ALB 2BUC. 50183950 PAX PLT CLT 100X110 AMS 2BUC. 90183953 PAX POLIŢĂ COLŢ 100X110 NM 2BUC. 70165931 KOMPL SERTAR 50X58X16 GRI 20214585 KOMPL SERTAR 50X58X16 ALB N 00103381 KOMPL SERTAR 50X58X16 MST MA1 10121676 KOMPL SERTAR 50X58X16 N-M 10203243 KOMPL SERTAR 50X58X16 MARO 10214581 KOMPL SERTAR 75X58X16 ALB N 30121656 KOMPL SERTAR 75X58X16 MST 90183972 KOMPL SERTAR 50X58X16 STEJAR ALB 90199317 KOMPL NSRT 50X58X16 ASTJ 50214584 KOMPL SERTAR 100X58X16 ALB N 20103380 KOMPL SERTAR 100X58X16 MST MA1 50199319 KOMPL NSRT 75X58X16 ASTJ 60183978 KOMPL SERTAR 75X58X16 STEJAR ALB 70121678 KOMPL SERTAR 75X58X16 NM 80121456 KOMPL SERTAR 75X58X16 ALB 90203244 KOMPL SERTAR 75X58X16 MARO 10183966 KOMPL SERTAR 100X58X16 STEJAR ALB

19

30199315 KOMPL NSRT 100X58X16 ASTJ 30203242 KOMPL SERTAR 100X58X16 MARO 90121677 KOMPL SERTAR 100X58X16 NM 70165926 KOMPL SERTAR 100X58X16 GRI 10207118 KOMPL COMODĂ 75X58X62 N-M 20207108 KOMPL COMODĂ 75X58X62 MST 30207117 KOMPL COMODĂ 75X58X62 ALB 40207107 KOMPL COMODĂ 75X58X62 STEJAR ALB 50207116 KOMPL COMODĂ 75X58X62 MARO 00207114 KOMPL COMODĂ 100X58X62 ALB 20207113 KOMPL COMODĂ 100X58X62 MARO 60207111 KOMPL COMODĂ 100X58X62 STEJAR ALB 70207115 KOMPL COMODĂ 100X58X62 MST 80207110 KOMPL COMODĂ 100X58X62 NM 10106789 KOMPL COŞ METAL 50X35X16 BEJ 30206820 KOMPL COŞ METAL 75X35X16 BEJ 90106790 KOMPL COŞ METAL 50X58X16 BEJ 50106787 KOMPL COŞ METAL 100X35X16 BEJ 20120879 KOMPL COŞ METAL 75X58X16 BEJ 30106788 KOMPL COŞ METAL 100X58X16 BEJ 20160361 ELG… COŞ METAL GRI 2BUC. 50019417 KOMPL CAPAC 50X58 ALB 90120994 KOMPL CAPAC 75X58 ALB 90019415 KOMPL CAPAC 100X58 ALB 70019421 KOMPL CUTIE 50X58X18 ALB 10120993 KOMPL CUTIE 75X58X18 ALB 50019422 KOMPL CUTIE 100X58X18 ALB 00141161 KOMPL N SPRT PNTF 50X35 BJ 70206818 KOMPL UM PANT 35X35 BJ 30207141 KOMPL UMERA? DETA? MULTIFC? 58 BJ 60141158 KOMPL N SPRT PNTF 75X35 BJ 50207140 KOMPL UMERA? DETA? MLTFC? 35 BJ 80141157 KOMPL N SPRT PNTF 100X35 BJ 80207515 KOMPL CŞ MTL DPZ ÎNCLŢ 75X58 BEJ 00147399 KOMPL DPZ CMP 50X58 TRSP/GRI 10207514 KOMPL CŞ MTL DPZ ÎNCLŢ 100X58 BEJ 90139333 KOMPL DPZ CMP 50X58 POSTAV/BEJ 40207471 KOMPL ETJ2LTR100X35X19ALB N 40147401 KOMPL DPZ CMP 75X58 TRSP/GRI 50146528 KOMPL DPZ CMP 75X58 POSTAV/BEJ 80120918 KOMPL UM PANT 75X58 BJ 40147397 KOMPL DPZ CMP 100X58 TRSP/GRI 60120924 KOMPL DPZ ÎNCLŢ 75X58 BEJ 90106785 KOMPL UM PANT 100X58 BJ 90146526 KOMPL DPZ CMP 100X58 POSTAV/BEJ 40141140 KOMPL UM PANT 5 COMP100X58X3 BJ 20107972 KOMPL DPZ ÎNCLŢ 100X58 ALB/BEJ 00207473 KOMPL ETJ2LTR25X35X236ALB N 70163753 KULLEN COMODĂ 2 SERTARE 35X49 NM

20

80214549 MALM COMODĂ 2 SERTARE 40X55 ALB N 10225377 MALM COMODĂ 2 SERTARE 40X55 LIL 30225376 MALM CMD 2SRT 40X55 G-TURC. 10201833 NYVOLL CMD 2SRT 45X52 M/A 50204108 NYVOLL CMD 2SRT 45X52 G-A 00103343 MALM COMODĂ 2 SERTARE 40X55 NM 10178601 MALM CMD 2SRT 40X55 STJALB 90053918 MALM COMODĂ 2 SERTARE 40X55 FR MST 00180553 HEMNES COMODĂ 2 SERTARE 55X67 NM 60208016 HEMNES COMODĂ 2 SERTARE 55X67 ALBS 40208017 HMN CMD 2SRT 55X67 GM 30207419 ENAN CMD 2SRT 78X70 ASP MST 50218006 HEMNES COMODĂ 2 SERTARE 55X67 ALB 00157213 ASPELUND COMODĂ 2 SERTARE 87X79 ALB 20190221 BIRK CMD 2SRT 71X55ALB MA1 70208643 ENGAN COMODĂ 2 S/2U 78X126 ASP MST 75305709 RAST CMD 3SRT 62X70 LPIN 50163754 KULLEN COMODĂ 3 SERTARE 70X72 NM 20180298 BRIMNES COMODĂ 3 SERTARE 78X90 ALB 90219612 TARVA CMD3SRT 79X92 LEMN PIN 00195861 VALLVIK COMODĂ 3 SERTARE 73X75 N-M 40159837 KOPPANG COMODĂ 3 SERTARE 90X82 ALB 50226129 BRIMNES COMODĂ 3 SERTARE 78X95 ROŞU 80218024 BRIMNES COMODĂ 3 SERTARE 78X95 ALB 10225382 MALM COMODĂ 3 SERTARE 80X78 LIL 30225381 MALM CMD 3SRT 80X78 G-T 40214551 MALM COMODĂ 3 SERTARE 80X78 ALB N 20185578 EDLAND COMODĂ 3 SERTARE 82X95 GRI 70121763 ANEBODA COMODĂ 3 SERTARE 80X100 ALB 30053921 MALM COMODĂ 3 SERTARE 80X78 FR MST 70178603 MALM CMD 3SRT 80X78 STJALB 80103344 MALM COMODĂ 3 SERTARE 80X78 NM 70177514 ODDA CMD 3SRT 120X50A/N 80159835 ASPELUND CMD 3SRT 88X110ALB 10204110 NYVOLL CMD 3SRT 90X80 G/A 60201835 NYVOLL CMD 3SRT 90X80 M/A 10177654 TRONDEIM CMD 3SRT 90X92ALB 20177516 ODDA CMD 3SRT/1 UA/N 60190139 BIRKELAND CMD 3SRT 109X91 ALB 20067829 HEMNES COMODĂ 3 SERTARE 110X97 ALB 30180542 HMN CMD 3SRT 110X97 G-M 90159571 HEMNES COMODĂ 3 SERTARE 110X97 NM 10121247 HEMNES COMODĂ 3 SERTARE 110X97 ROŞU 10218027 BRIMNES COMODĂ 4 SERTARE 39X124 ALB 60180300 BRIMNES COMODĂ 4 SERTARE 78X75 ALB 00214553 MALM COMODĂ 4 SERTARE 80X100 ALB N 40176318 MANDAL CMD 4SRT 79X103 MS/A 80129589 HOPEN CMD 4 SRT 80X86 NM/STCL MT 50103345 MALM COMODĂ 4 SERTARE 80X100 NM

21

70053924 MALM COMODĂ 4 SERTARE 80X100 FR MST 80178607 MALM CMD 4SRT 80X100 STJALB 60159836 ASPELUND COMODĂ 4 SERTARE 170X79ALB 60164507 TRONDEIM CMD 4SRT 106X118ALB 20163755 KULLEN COMODĂ, 5 SERTARE 70X112 NM 50221419 TARVA CMD 5SRT 79X127 LEMN PIN 50218025 BRIMNES COMODĂ 4 SERTARE 78X124 ALB 60218015 MALM CMD 6SRT 40X123A/OGL 60127973 MALM CMD 6 SRTR 40X123 NM/OGLINDĂ 80178612 MALM CMD 6SRT 40X123 STJA/OGL 90106506 MALM COMODĂ 6 SER40X123 FR MST/OGL 10221421 TARVA CMD 6SRT 155X92 LEMN PIN 80195862 VALLVIK COMODĂ 6 SERTARE 142X75 NM 00176320 MANDAL CMD 6SRT 139X79 MS/A 40129591 HOPEN CMD 6 SRT 80X125 NM/STCL MT 10214557 MALM COMODĂ 6 SERTARE 80X123 ALB N 30204114 NYVOLL CMD 6SRT 146X80 G/A 90203343 NYVOLL CMD 6SRT 146X80 M/A 50214555 MALM COMODĂ 6 SERTARE 160X78 ALB N 40185582 EDLAND COMODĂ 6 SERTARE 158X95 GRI 10103347 MALM COMODĂ 6 SERTARE 80X123 NM 40053930 MALM COMODĂ 6 SERTARE 80X123 FR MST 60178613 MALM CMD 6SRT 80X123 STJALB 80200613 BIRKELAND CMD 6 SRT 109X112 ALB 40178609 MALM CMD 6SRT 160X78 STJALB 70103349 MALM COMODĂ 6 SERTARE 160X78 NM 80053933 MALM COMODĂ 6 SERTARE 160X78 FR MST 30192045 HMN CMD 6SRT 110X132 G-M 50067168 HMN N CMD 6SRT 110X132ALB 70121249 HEMNES COMODĂ 6 SERTARE 110X132 NM 40190140 BIRKELAND COMODĂ 6 SERT 160X91A MA1 20164509 TRONDEIM CMD 6SRT 162X92ALB 20129592 HOPEN CMD 8 SRT 160X86 NM/STCL MT 00067830 HEMNES COMODĂ, 8SERTARE 162X97/ A 40180551 HMN CMD, 8SRT 162X97ABS 50121250 HEMNES COMODĂ 8 SERTARE 162X97 NM 90192047 HMN CMD, 8SRT 162X97 GM 20142659 MALM BLAT DIN STICLĂ 40X48 GRI TRSP 60160646 MALM BLAT DIN STICLĂ 40X48 ALB 40142658 MALM BLAT DIN STICLĂ 80X48 GRI TRSP 40160647 MALM BLAT DIN STICLĂ 80X48 ALB 60142657 MALM BLAT DIN ST 160X48 G TR 80160645 MALM BLAT DIN STICLĂ 160X48 ALB 70219458 IKEA PS2012 CMD6 SRT52X48X48LMN PIN 10219456 IKEA PS2012CMD5SRT1U130X48X86LMNPIN 80160706 HMN CMD+OGL 110X191ALB 20120884 IKEA PS SAC D 52X164ALB 60122471 IKEA PS SAC D 52X164 N 60104858 BODÖ STR DULAP HAINE113X196LM PIN/N

22

90121762 ANEBODA DULAP DE HAINE 81X180 ALB 10207420 ENAN D2U 78X198 AMS 50218030 BRIM D2U 78X190ALB 10159834 ASPELUND DLP HAINE 2U 91X190 ALB 00180548 HEMNES CORP AŞTRN 110X132 R/STCL 70180427 KONSMO DULAP DE HAINE 100X212 GRI 70215714 DOMB…S N DULAP DE HAINE 140X181 ALB 00227008 BIRKELAND DULAP HAINE 109X200 ALB 80157214 ASPELUND D+3U 130X190ALB 80162866 EDLAND D2U 91X194 G 20190141 BIRKELAND DLP HAINE 109X200 A/STCL 30162864 EDLAND CRP AŞTRN 91X194 GRI/STCL 60178019 BOTNE DULAP DE HAINE 142X212 ALB 70141855 HEMNES DULAP DE HAINE 110X198 ALB 00208024 HEMNES DULAP HAINE+3 UŞI 152X197 NM 40208022 HMN D+3U 152X197 G-M 90120574 ODDA D 120X200 N/A 20163128 ULSBERG NOPTIERA 47X47G/SMAT 44361109 RAST NOPTIERĂ 52X30 LEMN PIN 10073835 NORESUND NOPTIERĂ 50 NM 30190051 RYKENE NOPTIERĂ 50X40 GRI-MARO 30208032 HEMNES NOPTIERĂ 46X35 GRI-MARO 50124159 HEMNES NOPTIERĂ 46X35 ROŞU 80180417 KONSMO NOPTIERĂ 39X36 ROZ 90121234 HEMNES NOPTIERĂ 46X35 NM 70121230 HEMNES NOPTIERĂ 46X35 ALB 40157206 ASPELUND NOPTIERĂ 36X35 ALB 90207416 ENGAN NOPTIERĂ 39X41 ASPECT MST 90162856 EDLAND NOPTIERĂ 40X40 GRI 10234942 BRIMNES NOPTIERĂ 39X41 ALB 50219609 TARVA NOPTIERĂ 48X62 LEMN PIN 40219285 NORDLI NOPTIERĂ 30X50 ALB 50180541 HEMNES NOPTIERĂ 39X39 GRI-MARO 70141860 HEMNES NOPTIERĂ 39X39 NM 80180549 HEMNES NOPTIERĂ 39X39 ALBS 00164505 TRONDHEIM NOPTIERĂ 58X38 ALB 10141858 HEMNES N NOPTIERĂ 39X39 ALB 10200616 BIRKELAND NOPTIERĂ 40X39 ALB 10204134 NYVOLL NOPTIERĂ 50X45 GRI DES/ALB 40218016 NYVOLL NOPTIERĂ 50X45 NEGRU-ALB 50201831 NYVOLL NOPTIERĂ 50X45 MARO-ALB 80218019 NYVOLL NOPTIERĂ 50X45 VA 30056929 MALM NOPTIERĂ 50X40X77 FR MST 50178595 MALM NOPTIERĂ 50X40X77 STEJAR ALB 80104334 MALM NOPTIERĂ 50X40X77 NM 50120547 ODDA NOPTIERĂ 61X45 ALB 60185576 EDLAND NOPTIERĂ 82X52 GRI 40190135 BIRKELAND NOPTIERĂ 59X52 ALB 44361010 BRYNE PLASĂ BALDACHIN ALB

23

30039586 DEGERNES CUTIE DPZ PAT 90X66 RATAN 40218078 BRIM CSUSP+U GL 78X30ALB N 90027811 DILLING CUTIE DPZ PAT 77X70 ALB 30180306 BRIM CSUSP+U GL 78X30ALB 20157212 ASPELUND CUTIE DPZ PAT 160X68 ALB 60164512 TRONDHEIM CUTIE DPZ PAT 139X65 ALB 80193066 EKNE PARAVAN 135X161 GRI-ALB 40104859 BODÖ POLIŢĂ 3CUTII 54X106LEMN PIN/N 70162862 EDLAND MASĂ DE TOALETĂ 125X57 GRI 00180421 KONSMO UNT DPZ 130X45 NEGRU 30120553 ODDA CUT DPZ+RTL 99X54 ALB-NEGRU 30120572 ODDA CSUSP+U GL 207X30 AR 10121228 HMN MAS TOAL+OGL 100X50/A 60197089 MALM UNT DPZ 85X30 ALB N 70207243 MALM UNT DPZ 85X30 PORT 20209999 MALM MASĂ AUXILIARĂ 191X74 PORT 80196480 MALM MASĂ AUXILIARĂ 191X74 ALB N 10203610 MALM MASĂ DE TOALETĂ 120X41 ALB 40210001 MALM MASĂ AUXILIARĂ 211X74 PORT 60196481 MALM MASĂ AUXILIARĂ 211X74 ALB N 70182191 RISÖR PARAVAN 216X185 ALB-NEGRU 30081740 RAM OGLINDĂ 40X97 LEMN MASIV 10182189 TYSNES OGLINDĂ DE MASĂ 22X39 50193138 EKNE OGLINDĂ 50X60 70182186 BJOA OGLINDĂ 70X70 10133537 FIGGJO OGLINDĂ 65 ROTUND NEGRU 30121331 VÄNNA OGLINDĂ 80 CAUCIUC NEGRU 60217488 SVENSBY OGLINDĂ 45X90 ALUMINIU 80178419 SONGE OGLINDĂ 72 ARG 30193139 EKNE OGLINDĂ 150X70 OVAL 10073878 JONDAL OGLINDĂ 60X140 MARO ÎNC 30121251 LEVANGER OGLINDĂ 95X58 OVAL/AUR 00223524 STAVE OGLINDĂ 70X70 ALB N 30125980 STAVE OGLINDĂ 70X70 NM 70125978 STAVE N OGLINDĂ 70X70 MST 90178428 STAVE OGLINDĂ 70X70 STEJAR ALB 40213759 UNG DRILL OGLINDĂ 59X85 OVAL/NEGRU 50135515 LEVANGER OGLINDĂ 50X140 AUR 00122822 HEMNES OGLINDĂ 60X90 NM 10222680 HEMNES OGLINDĂ 60X90 GRI-MARO 90213752 HEMNES OGLINDĂ 60X90 ALB 30135516 LEVANGER OGLINDĂ 80X100 AUR 10125981 STAVE OGLINDĂ 40X160 MST 80178424 STAVE OGLINDĂ 40X160 STEJAR ALB 80223520 STAVE OGLINDĂ 40X160 ALB N 90125982 STAVE OGLINDĂ 40X160 N-M 30219460 IKEA PS 2012 OGL 52X118 L PIN 60178420 SONGE OGLINDĂ 91X130 ARG 00125986 STAVE OGLINDĂ 70X160 MST

24

30178426 STAVE OGLINDĂ 70X160 STEJAR ALB 80125987 STAVE OGLINDĂ 70X160 NM 40223522 STAVE OGLINDĂ 70X160 ALB N 10135517 LEVANGER OGLINDĂ 80X180 AUR 10121252 HEMNES OGLINDĂ 74X165 NM 20213722 HEMNES OGLINDĂ 74X165 GRI-MARO 50182050 HEMNES OGLINDĂ 74X165 ALBS 70034916 HEMNES OGLINDĂ 74X165 ALB 60178415 SONGE OGLINDĂ 91X197 ARG 50038213 HOVET OGLINDĂ 78X196 ALUMINIU 50181970 MONGSTAD OGLINDĂ 94X190 ALB 90181973 MONGSTAD OGLINDĂ 94X190 PORT 00081591 MONGSTAD OGLINDĂ 94X190 NM 25162500 KRABB OGLINDĂ 44X40 4BUC. 40133531 KOLJA OGLINDĂ 40X70 OVALĂ 78271400 BONETT OGLINDĂ 26X165 30133522 KOLJA OGLINDĂ 55 ROTUNDĂ 70179377 KRABB OGLINDĂ 160X20 2BUC. 54890000 KOLJA OGLINDĂ 60X75 20182179 UTSIRA OGLINDĂ 38X110 94889900 KOLJA OGLINDĂ 60X60 70133520 KOLJA OGLINDĂ 75 ROTUNDĂ 90049573 MINDE OGLINDĂ 120X40 10160903 ULSBERG OGLINDĂ 70X95 20133532 KOLJA OGLINDĂ 60X140 OVAL 90139738 SULTAN FLORV…G SLT SPM PLRTN80X200A 90139757 SULTAN FONNES SLT SPM PLRTN80X200A 30139741 SULTAN FLORV…G SLT SPM PLRTN90X200A 70139758 SULTAN FONNES SLT SPM PLRTNI90X200A 30139784 SULTAN FLAT…KER ST SPM PLRTN90X200A 00139733 SULTAN FLORV…G S SPM PLRTN140X200A 30139755 SULTAN FONNES ST SPM PLRTN140X200 A 30139736 SULTAN FLORV…G ST SPM PLRTN160X200A 40139806 SULTAN F…VANG SLT SPM PLRTN90X200A 10139756 SULTAN FONNES SLT SPM PLRTN160X200A 30139821 SULTAN FIDJETUN ST SPM PLRTN90X200A 40139774 SULTAN FLAT…KER SLT SPM PLR140X200A 90139776 SULTAN FLAT…KER SLT SPM PLR160X200A 80139890 SUL FOSSIN SLT SPM PLRT 90X200ALB 10139803 SULTAN F…VANG SLT SPM PLRTN140X200A 80139814 SUL FIDJETUN SLT SPM PLRT 140X200/A 90139804 SULTAN F…VANG SLT SPM PLRTN160X200A 30139816 SULTAN FIDJETUN ST SPM PLRT160X200A 80139885 SULTAN FOSSING ST SPM PLRTN140X200A 40139887 SULTAN FOSSING ST SPM PLRTN160X200A 90221356 IKEA PS 2012SALT/PRN138X200VANSTA N 30139982 SUL ENENES SLT LATEX 90X200ALB 10139959 SUL ELSFJORD SLT LATEX 90X200ALB 70139975 SUL ENENES SLT LATEX 140X200ALB

25

90139955 SUL ELSFJORD SLT LATEX 140X200ALB 10139978 SUL ENENES SLT LATEX 160X200ALB 50139957 SUL ELSFJORD SLT LATEX 160X200ALB 10123147 JAREN SALTEA ARCURI 90X200 GRI 50152487 SUL HARESTUA SLT ARC 90X200 G 00156384 SUL HUGLO SLT ARC 90X200 G 30227361 JÖMNA SALTEA ARCURI 90X200 GRI DES 10152489 SUL HERAND SLT ARC 90X200 G 50156621 SUL HERAND SLT ARC 140X200 G 70156583 SULTAN HARESTUA SALT ARC140X200GRI 80156375 SUL HUGLO SLT ARC 140X200 G 10156623 SUL HERAND SLT ARC 160X200 G 20156585 SULTAN HARESTUA SALT ARC160X200GRI 20156378 SUL HUGLO SLT ARC 160X200 G 40163274 SULTAN HARESTUA SALT ARC180X200GRI 80156380 SUL HUGLO SLT ARC 180X200 G 60156625 SUL HERAND SLT ARC 180X200 G 70152472 SUL HAMNVIK SLT ARC 90X200 G 90152471 SUL HAGAVIK SLT ARC 90X200 G 50156664 SUL HJELM…S SLT ARC 90X200ALB 20156694 SUL HJARTDAL SLT ARC 90X200ALB 10156289 SULTAN HAGAVIK SALT ARC140X200GRI 60156343 SULTAN HAMNVIK SALTEA ARC140X200GRI 30156655 SUL HJELM…S SLT ARC 140X200ALB 00156685 SUL HJARTDAL SLT ARC 140X200ALB 70156291 SULTAN HAGAVIK SALT ARC160X200GRI 90156346 SULTAN HAMNVIK SALT ARC160X200GRI 40156688 SUL HJARTDAL SLT ARC 160X200ALB 70156658 SUL HJELM…S SLT ARC 160X200ALB 50156348 SULTAN HAMNVIK SALT ARC 180X200GRI 30156660 SUL HJELM…S SLT ARC 180X200ALB 00156690 SUL HJARTDAL SLT ARC 180X200ALB 30156293 SULTAN HAGAVIK SALT ARC180X200 GRI 30156269 SUL TRANDAL PROT SLT 90X200 G 00156261 SUL TRANDAL PROT SLT 140X200 G 10156265 SUL TRANDAL PROT SLT 180X200 G 60156263 SUL TRANDAL PROT SLT 160X200 G 30152515 SUL T…RSTA PROT SLT 90X200 G 10152516 SUL TVEIT PROT SLT 90X200ALB 20155642 SUL T…RSTA PROT SLT 180X200 G 40155641 SUL T…RSTA PROT SLT 160X200 G 60152514 SUL TJÖME PROT SLT 90X200ALB 60155640 SUL T…RSTA PROT SLT 140X200 G 50156013 SUL TJÖME PROT SLT 140X200ALB 90156025 SUL TVEIT PROT SLT 140X200ALB 00156015 SUL TJÖME PROT SLT 160X200ALB 30156028 SUL TVEIT PROT SLT 160X200ALB 90156030 SUL TVEIT PROT SLT 180X200ALB 60156017 SUL TJÖME PROT SLT 180X200ALB

26

90155629 SUL TAFJORD PROT SLT 90X200ALB 50155631 SUL TAFJORD PROT SLT 140X200ALB 70155630 SUL TAFJORD PROT SLT 160X200ALB 10155628 SUL TAFJORD PROT SLT 180X200ALB 00158854 SUL AKSDAL BZ SLT 80X200 G 80153193 SUL AKSDAL BZ SLT 90X200 G 00158774 SUL AUKRA BZ SLT 90X200 G 00158811 SUL ATNA BZ SLT 90X200ALB 70158855 SULTAN AKSDAL BAZĂ SAL140X200 GRI 40158772 SULTAN AUKRA BAZĂ SALT 140X200GRI 40158809 SUL ATNA BZ SLT 140X200ALB 20158773 SULTAN AUKRA BAZĂ SALT160X200 GRI 20158810 SUL ATNA BZ SLT 160X200ALB 40158786 SULTAN AUKRA BAZĂ SALT180X200 GRI D 70158822 SUL ATNA BZ SLT 180X200ALB 50160208 SUL LURÖY SOM LMN ARC70X200 G 30160209 SULTAN LURÖY SU SAL LEMN AR80X200 G 90160211 SULTAN LURÖY SUP SA LMN AR90X200GRI 05825100 SUL LADE SOM LMN ARC 70X200PIN 05590700 SUL LADE SOM LMN ARC80X200PIN 85590800 SUL LADE SOM LMN ARC90X200L PIN 80109911 SULTAN LAXEBY SUP SAL LMN AR80X200G 80160240 SULTAN LONEV…G SUP S L AR R80X200G 60160241 SULTAN LONEV…G SUP SAL L A R90X200G 40109913 SULTAN LAXEBY SUP SAL LMN AR90X200G 10109919 SULTAN LERBÄCK S SALT LA R80X200GRI 90109920 SULTAN LERBÄCK SUP S L AR RE90X200G 00160239 SULTAN LONEV…G SOMIERĂ 140X200G 60109912 SULTAN LAXEBY SUP SL LM ARC140X200G 20109914 SULTAN LERBÄCK S SALT L A R140X200G 60160255 SULTAN LAUKVIK SUP SA LM A R80X200G 20160257 SULTAN LAUKVIK S SLT L AR R90X200G 10157203 LIL POLIŢĂ STICLĂ 30X19 30157202 LIL POLIŢĂ STICLĂ 40X19 60154594 MOLGER PODEA 45X45 MST 70137863 LIL CDR PCR 80X36X15OI 90205196 LIL CDR PCR 59X32X15OI 40205194 LIL CDR PCR 78X32X15 OI 80159519 BOLMEN TABURET ALB/NEGRU 50137864 LIL CDR PCR 60X36X15 OI 10149128 GO OGLINDĂ 40X96 50211038 LIL N UNITATE CAPĂT 19X19X64AS MST 70211037 LIL N UNITATE CAPĂT 19X19X64 ALB 50138076 LIL UNITATE CAPĂT 19X19X64 ALB 30149132 GO OGLINDĂ 60X96 50093761 RÖNNSKÄR ETAJERĂ 40X66 NEGRU 60189027 FULLEN OGLINDĂ CU POLIŢĂ 50X60 60205174 LIL N DULAP PE 1 UŞĂ60X21X40ASP MST 80150547 MOLGER PICIOR 41 MST 2BUC.

27

90141185 FREDEN CORP SUSPENDAT NM 90149172 MOLGER POLIŢĂ CU OGLINDĂ 20X96 MST 10189039 FULLEN CBZ+OGL 60X67ALB 40149179 MOLGER CADRU PICIOR 100X47X84 MST 60149183 MOLGER CADRU PICIOR 100X47X79 MST 60150548 MOLGER PICIOR 44 MST 2BUC. 80149182 MOLGER CADRU PICIOR 120X47X84 MST 90149186 MOLGER CADRU PICIOR 120X47X79 MST 30150111 GO OGLINDĂ 70X96 10149171 MOLGER POLIŢĂ CU OGLINDĂ 40X96 MST 10205176 LIL N CSUSP 1UŞĂ 60X21X40ALB/AL 90149191 MOLG TAB2 TREPTE 41X43X35 MS 30205175 LIL N DLP PRT+1 U 60X21X40ALB 00205167 LIL N DULAP OGL1 UŞĂ 40X21X64AS MST 10182165 GO OGLINDĂ 80X96 40089712 FL…REN CSUSP 39X74 ALB/STCL 50204943 LIL OGLINDĂ 60X11X78 ALB 70189022 FULLEN CBZ CHIV2U 60X55ALB 80205168 LIL N D OGL+1 U 40X21X64ALB 90093759 RÖNNSKÄR POLIŢĂ LAVOAR NEGRU 90149129 GO OGLINDĂ 100X96 30147562 GO DULAP PRT 1UŞĂ 40X14X96FR MST 30164839 GO DLP PRT 1UŞĂ 40X14X96 FRN STJ 30206655 LIL UNT CAPAT 19X19X179 ASP MST 60164913 GO DLP PRT+1 U 40X14X96 G 90183689 GRUND CDR PCR 80X47X79/84 OI 90204941 LIL OGLINDĂ 60X11X78 ASPECT MST 90206657 LIL UNITATE CAPĂT 19X19X179 ALB 00223618 HEMNES ETJ42X84UZ F SAU LMN MAS VPS 20149161 MOLGER POLIŢĂ CU OGLINDĂ 25X160 MST 00149162 MOLGER OGLINDĂ 100X60 MST 10093763 RÖNNSKÄR POLIŢĂ 42X103 NEGRU 20205147 LIL N DULAP CHIUV 1UŞĂ 40X38X64A MS 20226183 GO CSUSP+1U 40X14X96 STJ ALB 50149131 GO OGLINDĂ 120X96 60147513 GO DLP PRT+1 U 40X14X96 ALB 60205150 LIL N DULAP CHI 1 UŞĂ40X38X64ALB/AL 60223620 HEMNES ETAJERĂ 42X84 ALB 80218991 GO DLP PRT+1 U 40X14X96 R 20205171 LIL N D OGL2U 60X21X64ALB 30149170 MOLGER POLIŢĂ LAVOAR 58X35X43 MST 40205151 LIL N CRPD CHIV+1U 40X38X64 ALB 70189041 FULLEN MASCĂ LAVOAR 60X79 ALB 80147526 GO DULAP PERETE+1 UŞĂ 40X14X96 NM 40205170 LIL N DULAP OGL 2UŞI 60X21X64AS MST 64613210 BURSJÖN TAB+SP DPZ ALB 10205119 LIL DULAP CHIV 2UŞI 60X25X64A MST 30211044 LIL DLP CHIV 2U 60X25X64A/AL 50205122 LIL D CHVT2U 60X25X64ALB

28

90150274 GRUND CDR PCR 100X47X79/84 OI 40012497 ÄTRAN CRP+INCUIETOARE 35X45 OI 00147525 GO CSUSP 2U 60X14X96 NM 10147563 GO CORP SUSP 2 UŞI 60X14X96 FR MST 10164840 GO CSUSP 2U 60X14X96FSTJ 20089708 FL…REN CBZ+OGL 60X74ALB 24586510 ÄTRAN CORP CU ÎNCUIETOARE 35X45 ALB 40149160 MOLGER OGLINDĂ 120X60 MST 70159954 GRUND ETJ 40X160OI 90205163 LIL N CBZ CHIV 2UŞI60X38X51 ASP M 20223622 HEMNES BANCĂ 83UZ F LMN MAS VPS 30226187 GO CSUSP 2U 60X14X96 STJ ALB 40218993 GO CSUSP 2U 60X14X96 R 50137703 LIL CCHIV 2U 60X38X64A/AL 80147512 GO CSUSP 2U 60X14X96 ALB 90164916 GO CSUSP 2U 60X14X96 G 40205165 LIL N CBZ CHIV 2UŞI60X38X51A/AL 40150276 GRUND CDR PCR 120X47X79/84OI 50223625 HEMNES BANCĂ 83 ALB 80154593 MOLGER TAB SP DPZ MST 20205152 LIL N DULAP CHIV 2UŞI 60X38X64A MST 30189024 FULLEN CORP ÎNALT 30X182 ALB 40141183 FREDEN MASCĂ LAVOAR NM 50205155 LIL N D CCHVT2U 60X38X64ALB 80205154 LIL N D CHIVETA2U 60X38X64A/AL 20148996 GO DULAP OGLINDĂ 1 UŞĂ 40X14X96 60093765 RÖNNSKÄR ETAJERĂ COLŢ NEGRU 40147646 GO DULAP OGLINDĂ CU 2 UŞI 60X14X96 50217653 HEMNES ETJ42X172UZFRNR/LMN MSV VPST 70203419 MOLGER BANCĂ MARO 70205159 LIL N DULAP CHIV+2UŞI 80X38X64A MST 10205162 LIL N D CHIVETA2U 80X38X64A/AL 20211049 LIL N D CHIVETA2U 80X38X64ALB 30217654 HEMNES ETAJERĂ 42X172 ALB 90093764 RÖNNSKÄR ETAJERĂ 42X176 NEGRU 90159953 GRUND ETJ 20X96OI 00154592 MOLGER BANCĂ MST 40217677 HEMNES DLP OGL 2U83X16X98 ALB 30217673 HEMNES DOGL1U63X16X98UZFLMN MAS VPS 80141181 FREDEN CORP BAIE CU OGLINDĂ NM 60217676 HEMNES DOGL2U83X16X98UZFRNRLMNMSV 90147644 GO DULAP OGLINDĂ CU 2 UŞI 70X14X96 50163283 MOLGER CĂRUCIOR 33X52X79 MST 70217671 HEMNES DOGL1U63X16X98 ALB 20154591 MOLGER ETAJERĂ 37X140 MST 30203421 MOLGER ETAJERĂ 37X140 MARO 60089711 FL…REN CRP UŞĂ+SERTAR 39X126 A/STCL 10205082 LIL CBZ+OGL 30X21X179ALB 90205078 LIL CRP BAIE+OGLINDĂ 30X21X179 AMST

29

60147645 GO DULAP OGLINDĂ CU 2 UŞI 100X14X96 00214968 GO CCHIV+2 SERTARE 60X47X58 NM 10218980 GO CCHIV2SRT 60X47X58 R 40197132 GO CCHIV2SRT 60X47X58 G 50195547 GO CCHIV+2 SERTARE 60X47X58 N-M/ALB 60226195 GO CCHIV2SRT 60X47X58 STJALB 80195536 GO CCHIV2SRT 60X47X58 ALB 40147533 GO CORP ÎNALT 40X37X160 FR MST 80217675 HEMNES DOGL2U103X16X98 ALB 90147615 GO CCHIV+1SRT 100X47X39FR MST 50149174 MOLGER ETAJERĂ 40X35X160 MST 50164923 GO CCHIV1SRT 100X47X39 G 90164841 GO CCHIV+1SRT100X47X39 FRN STJ 00217660 HEMNES CCHIV2SRT60X47X83UZFLMN VPST 30147524 GO CORP ÎNALT 40X37X160 NM/ALB 40089707 FL…REN CORP CHIUVETĂ 78X83 ALB 40217682 HEMNES DOGL2U103X16X98UZFLMN VPST 50164838 GO CRP Î 40X37X160 FRN STJ 10147520 GO CCHIV1SRT 100X47X39 ALB 00164906 GO CORP ÎNALT 40X37X160 LUCIOS GRI 20214972 GO CORP ÎNALT 40X37X160 N-M 90147516 GO CORP ÎNALT 40X37X160 LUCIOS ALB 30180995 GO CCHIV2SRT 80X47X58 ALB 40180990 GO CCHIVT+2SRT 80X47X58 NM/ALB 40198645 GO CORP CHIUVETĂ+2 SRT 80X47X58 NM 50217667 HEMNES CCHIV 2SRT60X47X83 ALB 50218983 GO N CCHIV2SRT 80X47X58 R 80180993 GO CCHIV2SRT 80X47X58 G 80226199 GO CCHIV2SRT 80X47X58 STJALB 30205081 LIL CRP Î 30X38X179A/AL 50205080 LIL CORP ÎNALT 30X38X179 ASPECT MST 60089706 FL…REN MASCĂ LAVOAR 82X78 ALB 60141182 FREDEN ETAJERĂ 45X143 N-M 70147616 GO CORP CHIUV 2 SERT120X47X39FR MST 80147531 GO CCHIV+2SRT120X47X39NM/A 20141184 FREDEN CORP LAVOAR 80X81 NM 30217668 HEMNES CCHIV2SRT80X47X83UZFLMN VPST 70164936 GO CCHIV2SRT 120X47X39 G 90180997 GO CCHIV+2 SRT 80X47X58 FRN STJ 50164843 GO CRP CHIV+2 SRT120X47X39 FRN STJ 20217664 HEMNES CCHIV2SRT80X47X83 ALB 70147522 GO CCHIV2SRT 120X47X39 ALB 80180988 GO CORP CHIUV+2SERT 80X47X58FR MST 20147529 GO CORP CHIUV 2SRT100X47X58NE-MA/AL 30218979 GO CCHIV2SRT 100X47X58 R 40147613 GO CORP CHIUV 2SERT 100X47X58FR MST 50226191 GO CCHIV2SRT 100X47X58 STJALB 70198644 GO CCHIV2SRT 100X47X58 NM 70223139 GO N CCHIV2SRT 100X47X58 G

30

70223144 GO N CCHIV2SRT 100X47X58 ALB 90147521 GO CCHIV2SRT 140X47X39 ALB 00206096 LIL CRP MAS SPLT 64X38X195ALB 70164842 GO CORP CHIUVETĂ 2SERT100X47X58F ST 80206097 GO MSC LVR 120X56X87 ALB 30147519 GO CCHIV2SRT 100X47X58 ALB 40164933 GO CCHIV2SRT 100X47X58 G 00226179 GO CORP ÎNALT 40X30X192 STEJAR ALB 20218989 GO CORP ÎNALT 40X30X192 LUCIOS ROŞU 50218964 GO CORP ÎNALT 40X30X192 LUCIOS ALB 60218968 GO CORP ÎNALT 40X30X192 LUCIOS GRI 70147517 GO CCHIV4SRT 140X47X58 ALB 70218963 GO CORP ÎNALT 40X30X192 NM 80164945 GO CCHIV4SRT 140X47X58 G 20217659 HEMNES CCHIV2SRT100X47X83UZFLMNVPST 90217665 HEMNES CCHIV2SRT100X47X83 ALB 10206246 LIL DULAP HAINE 40X38X179 ALB 60156574 BULLAREN SET MBL BAIE, 2 PS ALB 90103715 GRUND CBZ+OGL OI 90217670 HEMNES CBAOGL49X31X200UZFRNRLMNMSV 70217685 HEMNES CRP BAIE OGL 49X31X200ALB 50147518 GO CCHIV4SRT 120X47X58 ALB 50164942 GO CCHIV4SRT 120X47X58 G 60147527 GO CCHVT+4SRT140X47X58NM/ALB 60204358 GODMORGONGO CORP CHIUVETÄ‚ CU 4 SER 00218985 GO CCHIV4SRT 120X47X58 R 00223147 GO N CCHIV4SRT 120X47X58 ALB 30223141 GO N CCHIV4SRT 120X47X58 G 80204357 GO CCHIVT+4SRT 120X47X58 NM 80226203 GO CCHIV4SRT 120X47X58 STJALB 80089705 FL…REN CORP ÎNALT 42X198 ALB/STCL 60147612 GO CORP CHIUV 4 SERT120X47X58FR MST 20147614 GO CORP CHIUV 4 SERT140X47X58FR MST 00147530 GO CCHIV4SRT120X47X58NM/A 00164845 GO CORP CHIUV 4SERT 120X47X58F STEJ 80164846 GO CORP CHIUV 4 SERT 140X47X58F STE 80228136 APELSKÄR N BATERIE LVR+SIFON CRM 40101790 APELSKÄR BATERIE LAVOAR+SIFON CRM 80166510 BREDVIKEN LAVOAR DBL 100X48X7 NEGRU 20166508 BREDVIKEN LAVOAR DBL 120X48X7 N 80166505 BREDVIKEN LAVOAR DBL 140X48X7 NEGRU 30135446 BR…VIKEN LAVOAR 100X49X10 30195548 BR…VIKEN LAVOAR 60X49X10 90180799 BR…VIKEN LAVOAR 80X49X10 10135447 BR…VIKEN LAVOAR DUBLU 120X49X10 90135448 BR…VIKEN LAVOAR DUBLU 140X49X10 00160282 BULLAREN LVRD+BAT MIXTE 112X47X5 90135033 DALSKÄR BATERIE LVR CU SIFON CROMAT 70226152 EDEBOVIKEN LVRD100X49X6ALB

31

10226150 EDEBOVIKEN LVRD120X49X6ALB 90226151 EDEBOVIKEN LAVOAR 100X49X6 ALB 30226154 EDEBOVIKEN LAVOAR 60X49X6 ALB 80226156 EDEBOVIKEN LAVOAR 80X49X6 ALB 10185437 ENSEN N BAT LAVOAR SIF CROMAT MAT 60203090 GRANSKÄR BATERIE LAVOAR CROMAT 80142642 GRUNDTAL BATERIE LAV SIFON A INOX 70074399 HÖLLVIKEN LAVOAR 80X55 ALB 60094581 HÖLLVIKEN LAVOAR OVAL ALB 20223716 IREVIKEN LAVOAR 53X40 ALB 40135035 KATTSKÄR BATERIE LVR+SIFON CROMAT 70159930 KR…KSKÄR BATERIE LVR+SIFON CROMAT 20135036 LEDSKÄR BAT LVR+SIFON CROM 80206653 LIL LAVOAR 60X27X14 ALB 00135419 LIL LAVOAR 40X41X13 ALB 30135432 LIL LAVOAR 60X41X13 ALB 10135433 LIL LAVOAR 80X41X13 ALB 70135034 L…NGSKÄR BATERIE LVR+SIFON CROMAT 34413910 …NN LAVOAR 40 ALB 54413810 …NN LAVOAR 60 ALB 34414085 …NN BAT LAVOAR CU SIFON CROMAT, MAT 00180812 NORRVIKEN LAVOAR 80X48X2 90146197 NORRVIKEN LAVOAR DUBLU 100X48X2 70146198 NORRVIKEN LAVOAR DUBLU 120X48X2 80135608 NORRVIKEN LAVOAR 100X48X2 60135609 NORRVIKEN LAVOAR 120X48X2 20135611 NORRVIKEN LAVOAR 140X48X2 00193937 ODENSVIK LAVOAR 100X49X6 20193941 ODENSVIK LAVOAR 120X49X6 50195552 ODENSVIK LAVOAR 60X49X6 40180805 ODENSVIK LAVOAR 80X49X6 00135612 ODENSVIK LAVOAR DUBLU 100X49X6 80135613 ODENSVIK LAVOAR DUBLU 120X49X6 60135614 ODENSVIK LAVOAR DUBLU 140X49X6 70217751 OLSKÄR BATERIE LAVOAR CROMAT 70216577 RÄTTVIKEN LAVOAR 100X49X6 ALB 90216576 RÄTTVIKEN LAVOAR 60X49X6 ALB 10216575 RÄTTVIKEN LAVOAR 80X49X6 ALB 20177776 RÖRSKÄR BAT LVR+SIFON CROM 10207496 STRÖMSVIKEN LAVOAR 120 ALB 20196440 TÄLLEVIKEN LAVOAR 60X41X8 30177771 VITVIKEN LAVOAR DUBLU 100X49X8 70177774 VITVIKEN LAVOAR DUBLU 120X48X8 50177770 VITVIKEN LAVOAR DUBLU 140X48X8 30187355 VITVIKEN LAVOAR 100X49X8 70187358 VITVIKEN LAVOAR 120X48X8 50197141 VITVIKEN LAVOAR 60X49X8 00182161 VITVIKEN LAVOAR 80X49X8 30047893 GRUNDTAL POLIŢĂ STICLĂ 60

32

64379900 BAREN POLIŢĂ STICLĂ 00148582 GRUNDTAL POLIŢĂ STICLĂ 100 00153875 BOLMEN CGUNOI+CPC AN 40190692 GRUNDTAL POLIŢĂ STICLĂ 80 60072150 GRUND CÂNTAR DE BAIEOI 60176930 SÄVERN ETAJERĂ CROMAT/STCL 20148581 GRUNDTAL POLIŢĂ STICLĂ 120 20156335 R……N S BAIE 4 PS 50190012 ANTEN CÂNTAR DE BAIE 40074169 LILLHOLMEN POLIŢĂ STICLĂ 60X13 60074187 LILLHOLMEN COŞ DE GUNOI 90149167 MOLGER POLIŢĂ PERETE 100X14X4 MST 50149169 MOLGER POLIŢĂ PERETE 120X14X4 MST 20158867 LILLHOLMEN CÂNTAR DE BAIE 60073970 VIREN S BAIE 7 PS ALB 10154596 MOLGER OGLINDĂ 60X60 MST 40162665 R……N N OGLINDĂ 47X60 20166706 SÄVRN OGL 60X60OI 40047883 GRUNDTAL OGLINDĂ 70 OŢEL INOXIDABIL 50162580 SÄVRN CGUNOI 5 LOI 30049279 GRUND SPRT PRSPOI 60047896 GRUND SPRT PRSP 4 BRTOI 60177760 GRUND STAND PRSPOI 10225768 HJÄLMAREN SUP PROSOAPE F/LMN VPS 30227592 HJÄLMAREN SUPORT PROSOAPE ALB 30225772 HJÄLMAREN BR PROSOPDBL60UZ F/LMNVPS 00227598 HJÄLMAREN BARĂ PROSOAPE DBL 60 ALB 80149403 LILLHOLMEN SPRT PRSP 60 70197630 MOGDEN CUIER UŞĂ OŢEL INOXIDABIL 00197638 MOGDEN BARA PRSP DBL OI 40197636 MOGDEN CUIER 5 CÂRLIGEOI 90154597 MOLGER SUPORT PROSOAPE MST 10162596 SÄVRN SPRT PRSP CROM 90162597 SÄVERN BARĂ PT PROSOP DBL 66 CROMAT 70162584 SÄVERN PERIE WC OŢEL INOXIDABIL 40162547 G…SGRUND SUPORT PERIE WC OI 90153871 BOLMEN CAPAC WC NEGRU/ALB 50197612 MOGDEN SUPORT PERIE WC ALB/OI 40171429 GRUND CAP WCOI/TR 20150098 FREDEN CAPAC WC NM 80069057 ÖRESUND CAPAC WC MST 60225742 ENUDDEN SPRT RVST/HRT IGIENICAALB 10223279 T…NGEN ETAJERĂ PENTRU DUŞ ARG 30174857 BLANKEN SET BAIE, 2 PIESE ALB 60154570 BOLMEN POLIŢĂ COLŢ ALB 70154598 MOLGER SUPORT CADĂ MST 50176916 GRUND PLT CLT OI 20171312 BLANKEN ETAJERĂ PENTRU DUŞ ALB 50171315 BLANKEN POLIŢĂ PENTRU DUŞ 45 ALB

33

30171321 BLANKEN POLIŢĂ PENTRU DUŞ 65 ALB 00149176 MOLGER CĂRUCIOR 50X38X50 MST