Click here to load reader

Regulacija frekvencije i radne snage te - · PDF fileVE u regulaciji frekvencije te u nastavku poglavlja dan je pregled literature sudjelovanja VE u regulaciji frekvencije EES-a prema

 • View
  7

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Regulacija frekvencije i radne snage te - · PDF fileVE u regulaciji frekvencije te u nastavku...

 • Regulacija frekvencije i radne snage te

  važnost konstante tromosti u

  elektroenergetskom sustavu s velikim

  udjelom vjetroelektrana

  Izvještaj v.1.0

  Zagreb, 2019.

 • 2

  IZVJEŠTAJ/v.1.0

  Projekt: Integracija vjetroelektrana u elektroenergetski

  sustava sa smanjenom tromosti

  WIND energy integration in Low Inertia Power

  System - WINDLIPS

  Dokument: Regulacija frekvencije i radne snage te važnost

  konstante tromosti u elektroenergetskom sustavu s

  velikim udjelom vjetroelektrana (v.1.0)

  Isporuka: I4.1.

  Partneri:

  Autori:

  Tomislav Baškarad, mag.ing., FER

  Nenad Debrecin, prof.dr.sc., FER

  Josip Đaković, mag.ing., FER

  Davor Grgić, prof.dr.sc, FER

  Igor Ivanković, mr.sc., HOPS

  Matej Krpan, mag.ing., FER

  Igor Kuzle, prof.dr.sc., FER

  Nenad Švarc, mr.sc., HEP Proizvodnja

  Tomislav Tomiša, prof.dr.sc, FER

 • 3

  IZVJEŠTAJ/v.1.0

  Sažetak

  Frekvencija je jedna od najvažnijih veličina stanja sustava i vrlo je važno da se održava

  konstantnom jer to osigurava konstantnu brzinu rotacijskih strojeva koji se napajaju iz mreže, a o

  kojima ovisi siguran rad elektrana i industrije. Frekvencijska stabilnost elektroenergetskih sustava

  uvelike se oslanja na tromost rotirajućih masa sinkrono povezanih proizvodnih, i manjim dijelom

  potrošačkih, jedinica. Rotirajuća kinetička energija sadržana u proizvodnim i potrošačkim

  jedinicama sprječava naglu promjenu frekvencije napona i struje pri poremećajima u ravnoteži

  proizvodnje i potrošnje radne snage. Problem nastaje značajnom integracijom obnovljivih izvora

  energije (OIE) jer s jedne strane konvencionalne proizvodne jedinice se isključuju iz pogona te se

  time smanjuje rotirajuća kinetička energija, dok s druge strane većina OIE je na elektroenergetski

  sustav (EES) priključena preko uređaja energetske elektronike te su električki odvojene od mreže

  i stoga nemaju inercijski odziv na promjenu frekvencije te ne doprinose stabilnosti sustava kao

  konvencionalne jedinice. Sve navedeno utječe na smanjenje tromosti sustava što se očituje u većoj

  brzini promjene frekvencije i maksimalnom odstupanju frekvencije od nazivne vrijednosti pri

  poremećajima. U hrvatskom EES-u, integracija vjetroelektrana (VE) u posljednjih 5 godina se

  udvostručila te ukupna instalirana snaga krajem 2018. godine je iznosila 576 MW. Prema

  desetogodišnjem planu razvoja prijenosne mreže za razdoblje 2017. – 2026. ukupna snaga

  planiranih VE za priključak na mrežu u tom razdoblju iznosi oko 1460 MW. Ovaj rad se bavi

  problemima regulacije frekvencije i radne snage u EES-u s velikim udjelom VE. U radu se

  istražuje utjecaj povećane integracije VE na iznos konstantne tromosti i rotirajuće kinetičke

  energije u ovisnosti o vremenskom dijelu godine kao i o geografskoj poziciji elektrana u hrvatskom

  EES-u. Također, predočeni su i opisani problemi koji nastaju vezani uz primarnu, sekundarnu i

  tercijarnu regulacije frekvencije. S obzirom na navedene probleme, dolazi do potrebe za

  promjenom mrežnih pravila za pogon VE te su u radu predstavljeni zahtjevi mrežnih pravila

  hrvatskog EES-a kao i zahtjevi mrežnih pravila nekoliko većih EES-a u svijetu (Njemačka,

  Kanada, Australija itd.) za pogon VE. Vrlo značajan porast udjela VE diljem svijeta motivirao je

  brojna istraživanja utjecaja VE na frekvencijski odziv EES-a te istraživanja mogućnosti

  sudjelovanja VE u regulaciji frekvencije EES-a stoga u završnom poglavlju ovog rada je

  predstavljeno modeliranje vjetroagregata za potrebe dinamičkih simulacija EES-a i sudjelovanje

  VE u regulaciji frekvencije te u nastavku poglavlja dan je pregled literature sudjelovanja VE u

  regulaciji frekvencije EES-a prema podjeli na: incercijski odziv, primarnu regulaciju frekvencije,

  te na kraju sekundarnu i tercijarnu regulaciju frekvencije.

 • 4

  IZVJEŠTAJ/v.1.0

  Sadržaj

  1 Uvod ...................................................................................................................................... 11

  2 Hrvatski elektroenergetski sustav .......................................................................................... 13

  3 Vjetroelektrane u hrvatskom EES-u ...................................................................................... 20

  3.1 Tipovi vjetroagregata u Hrvatskoj .................................................................................. 23

  3.1.1 Vjetroagregat Tip 2 ................................................................................................. 23

  3.1.2 Vjetroagregat Tip 3 ................................................................................................. 24

  3.1.3 Vjetroagregat Tip 4 ................................................................................................. 25

  3.2 Planirane nove vjetroelektrane u hrvatskom EES-u ....................................................... 26

  3.3 Problemi integracije VE u hrvatski EES ........................................................................ 28

  3.3.1 Sažetak problema koje donosi integracija VE u hrvatski EES ................................ 34

  4 Tromost elektroenergetskog sustava ..................................................................................... 35

  4.1 Konstanta tromosti .......................................................................................................... 35

  4.2 Tromost hrvatskog EES-a ............................................................................................... 39

  4.3 Stanje u europskim sinkronim zonama ........................................................................... 44

  4.4 Tromost u budućim elektroenergetskim sustavima ........................................................ 46

  5 Regulacija frekvencije i radne snage u hrvatskom EES-u .................................................... 47

  5.1 Primarna regulacija ......................................................................................................... 47

  5.2 Sekundarna regulacija ..................................................................................................... 48

  5.3 Tercijarna regulacija ....................................................................................................... 49

  5.4 Zahtjevi za frekvencijskim odzivom vjetroelektrana ..................................................... 49

  5.5 Poremećajni pogon mreže .............................................................................................. 51

  5.5.1 Podfrekvencijsko rasterećenje mreže ...................................................................... 51

  5.5.2 Odvajanje proizvodnih jedinica od mreže ............................................................... 52

  6 Regulacija napona i jalove snage u hrvatskom EES-u .......................................................... 53

  6.1 Prolazak kroz kvar .......................................................................................................... 54

  7 Regulativa prema mrežnim pravilima ENTSO-E ................................................................. 55

  7.1 Regulacija frekvencije i radne snage prema ENTSO-E ................................................. 58

 • 5

  IZVJEŠTAJ/v.1.0

  7.1.1 Određivanje kapaciteta regulacijskih rezervi .......................................................... 59

  7.2 Regulacija napona i jalove snage prema ENTSO-E ....................................................... 60

  7.2.1 Zahtjevi za sinkrone jedinice ................................................................................... 60

  7.2.2 Zahtjevi za PPM jedinice ........................................................................................ 61

  8 Mrežna pravila ostalih zemalja za pogon VE ........................................................................ 63

  8.1 Ujedinjeno Kraljevstvo ................................................................................................... 63

  8.2 Irska ................................................................................................................................ 65

  8.3 Njemačka ........................................................................................................................ 67

  8.4 Danska ............................................................................................................................ 69

  8.5 Kanada (Quebec) ............................................................................................................ 72

  8.6 Australija ........................................................................................................................ 74

  9 Modeliranje vjetroagregata za potrebe dinamičkih simulacija EES-a i sudjelovanje

  vjetroelektrana u regulaciji frekvencije ......................................................................................... 76

  9.1 Modeliranje vjetroagregata za potrebe dinamičkih simulacija EES-a............................ 76

  9.1.1 Model vjetra ...........................................................

Search related