Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), první zkušenosti z reálného provozu

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), první zkušenosti z reálného provozu. Ing. Tomáš Holenda oddělení RÚIAN odboru 24, ČÚZK Konference „ eGovernment 20:10“ 4. září 2012 Mikulov. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), první zkušenosti z reálného...

Snmek 1

Registr zemn identifikace, adres a nemovitost (RIAN),prvn zkuenosti z relnho provozuIng. Tom Holendaoddlen RIAN odboru 24, ZK

Konference eGovernment 20:104. z 2012 Mikulov1

Projekt Vybudovn Registru zemn identifikace, adres a nemovitost a modernizace Informanho systmu katastru nemovitost ZKje spolufinancovn zprostedk Evropsk unie,Evropskho fondu pro regionln rozvoj.Registran slo projektu: CZ.1.06/1.1.00/03.05893

4. z 2012Konference eGovernment 20:10 MikulovStrnka 2

Obsah presentace ZK k RIANStrun o roli RIAN v zkladnch registrechStrun o RIANDopady provozu RIAN na veejnou sprvuDostupnost dat RIAN uivatelmHrstka zajmavost a selitn dat RIAN/ISI spolu s MVWeb RIANProstor pro vae dotazy

Strnka 3Strnka 4

Mimo jin S, obce, S

RUIAN v pvodnm schmatu ZR z GA (2009)

ISKNISUIZR - podstatn zmny pro veejnou sprvuKonec dominance rodnho slaZIFO, AIFOZR vede pouze posledn platn dajeKdo m zkonn nrok na historick daje, zsk je z nich informanch systm, tzv. AISReferenn daj daj, se kterm veejn sprva pracuje, ani by ovovala jeho platnostzvltn postup tzv. Reklamac (3 pracovn dny!)V cel soustav ZR jsou adresy pouze v RIANStrnka 5Provzn jednotlivch registr podle GAStrnka 6

6

Obsah RUIAN

Strnka 7RUIAN referenn daje: identifikan daje, daje o vazbch na ostatn zemn prvky, ppadn na zemn evidenn jednotky, daje o druhu a zpsobu vyuit pozemkudaje o typu a ochran nemovitosti,adresy,lokalizan daje.

Obsah RUIAN

Strnka 8RUIAN nevede dn osobn dajezprostedkovv daje o vlastnictv z ISKNv dalch zkladnch registrech se vedou pouze odkazy na adresn msta v RUIANjako jedin ze ZR vede i nereferenn daje, TEAPoet podlaPoet bytPipojen na vodovodPipojen na kanalizaciStrnka 9Sdlen aktualizace ISKN + ISUI RUIAN 12352/2Identifikan dajeLokalizan dajehranicehranice st. objektudefinin bod+ vazba pozemku a stavby na zemn prvky (pslunost do k.., obce atd)SZpsob ochrany nemovitosti Druh pozemkuBPEJVmra.p. 5Edituj katastrln ady prostednictvm ISKN

Dokoneno: 2009 Poet byt: 2Zastavn plocha vm2: 168 Obestavn prostor vm3:756Podlahov plocha vm2: 315 Poet nadzemnch podla: 2Poet podzemnch podla: 0..Pipojen na vodovod:anoPipojen na kanal. s: anoPipojen na rozvod plynu:ano Zpsob vytpn: vlastn zdrojVtah:anoPOZOR!Ostatn daje o stavebnm objektu slo popisndefinin bod zpsob vyuit (nap. rodinn dm)TE atributy

Edituj stavebn ady prostednictvm ISI

Strnka 10ZK vtina zemnch prvk, parcely, hranice budov, PS (na zklad daj od esk poty, se kterou nyn o pedvn intenzivn jednme) S zkladn sdeln jednotky Obce ohlauj vznik/znik/zmnu sti obce, ulice a veejn prostranstv, adresy Stavebn ady adresn msta novch stavebnch objekt a jejich TE atributy PSP erby a vlajky zemnch samosprv (REKOS)

RUIAN zdroje dat a jejich editace

Strnka 11

Sprvce RUIAN ZKObceStavebn adyS

RUIAN - editace

Dopady projektu RIAN do prce veejn sprvyPo sputn (pklady)Konstitutivnost vzniku . p. a . ev. je a zpisem pslun stavby do RIANDsledek: nen nutno vyadovat dokument ze stavebnho adu od stavebnka (vlastnka)Jak pracovnk obce zjist, e dolo k zpisu . p.:automatickou replikac mezi ISI a ISKNnahldnutm: pes veejn dlkov pstup k RIAN

Strnka 12Strnka 13Konkrtn agenda II:Stavebn ady vypluj msn vkazy pro statistick ely adu formul. Jeden z nich me zaniknout - data se pevezmou do RSO z ISI.

5. Sluby registru, pklady vyuit

Osvta k RIAN, ISI pro obce a krajeprobhly dv vlny seznamovacch semin k RIAN ve vech krajch R, podan v souinnosti s krajskmi ady + 1 vlna s MVprvn vlna semin erven ervenec 2011druh vlna semin z jen 2011V kvtnu a ervnu 2012 seznamovac semine s MVv nkterch krajch vjezd a 5 krtCelkem pes 50 semin, kter vyslechlo pes 7 000 (!!!) ednk z mst a obcIndividuln kolen u PC ji absolvovalo cca 2 700 ednk (30 kolitel na DPP)lnky v nejrznjch asopisech (VESPRA, eG, )specializovan konference (GID, ISSS 2012, Arcdata, SW firmy )Web RIAN (web SZR)Nyn konference eGovernment 20:10 Mikulov 14kolen koncovch uivatel ISIOd ervna do z 2011 bylo mon detailn kolen na PC uebn pouze v Praze na ZKOd z se dky katastrlnm adm a nkterm krajskm adm rozjelo kolen v zem, kter bylo realizovno ve vech krajch R, ve vech krajch byl pro kolen k dispozici minimln jeden lektor a jedna PC uebnaZvltn podkovn za rozjezd systmu kolen pat katastrlnm adm:Karlovarsk kraj Libereck kraj (i kraj)steck krajMoravskoslezsk krajPlzesk kraj (i kraj)Dky nakonec 30 ti externm lektorm (se ktermi ml ZK uzaven DPP) mme pes 2 700 vykolench uivatel na obcchkolen je v rozsahu 6 ti hodin, kdy kad astnk pracuje pmo na PCNa webu ZK je k dispozici dokumentace a eLearning a aplikace UPKStrnka 15Nrst potu zapojench editor16kolc

Produkn

Stav. adyKolik je do prce v ISI zapojeno uivatelstav k 3. 9. 2012Celkem 5 560 obc a st. ad s alespo jednm platnm uivatelem (bez stavebnch ad jde o 4 940 obc)Celkem 11 768 uivatel s platnmi pstupovmi prvy k systmu ISIK testovacmu prosted se od 1. ervna 2011 pipojilo:2 834 obc5 071 uivatelK produknmu prosted se od 29. srpna 2011 pipojilo:3 040 obc5 579 uivatelStavebnch ad (celkem 706): aktivnch: 663 (93.91%) schvlilo alespo jeden NZ (673 zaloilo NZ, 677 se pouze pihlsilo),

17RUIAN dostupnost daj uivatelmdaje jsou k dispozici nsledujcmi zpsoby:Oprvnn subjekty - prostednictvm ISI i jejich AISReferenn daje z RUIAN (pes ISZR)daje o historii atd. z editanch AIS (pes ISZR)Vichni ostatn zjemci o data RUIANVDP (veejn dlkov pstup, obdoba nahlen do KN)Vstupy dle INSPIREWebov slubyVF, VFR (vmnn formt ke staen)Data ve VDP i vmnnm formtu jsou sice nereferenn, ale pro vechny, bez nutnosti registrace a zdarma

Strnka 18

Vstupy z RIAN

Veejn dlkov pstup (VDP)Vyhledvn informac o prvcchProhlen mapyOven adresyZskn vmnnch formtVstupy dle INSPIRE (GML 3.2.1)Prohlec a stahovac slubyTma Budovy (z plohy III)V souasn dob dobh testovn datovch specifikacTma zemn sprvn jednotky (z plohy I)Tma Adresy (z plohy I)Strnka 19Webov sluby (dle katalogu slueb ISZR)ruianVyhledejPrvekruianCtiPrvekruianVyhledejAdresuruianCtiAdresuruianCtiSeznamZmenruianSouboryDatruianSouboryZmenisuiCtiPrvekKDatuisknCtiPrvekKDatuisknCtiVlastniky

Strnka 20Vmnn formt (VF, VFR)Formt GML 3.2.1Jsou poskytovna:Stavov data (msn)Zmnov data (denn)Dv varianty:Zkladn datov sada obsahuje pouze textov (popisn) dajeo zemnch prvcch a zemn evidennch jednotkch, kter jsou doplnny o jejich definin body.Kompletn datov sada, vedle textov sti (popisn) o zemnch prvcch a zemn evidennch jednotkch a jejich defininch bodech, obsahuje originln a generalizovan hranice zemnch prvk vetn defininch ar ulic.Historie bohuel dosud nen k dispozici (soubor k 1. z je s chybou) Rozsah soubor: nkter bloky pes R / po obcch.Strnka 21Msn kopie VFR (stavov soubor VFR)Strnka 22

Zmnov vty VFR (jednou za den)23

Mte problm s GML? Prozatm je VFR korektn zobrazovn napklad ve voln dostupnm programu GML Viewer od firmy SnowFlake

http://www.snowflakesoftware.com/gmlviewer/ Nstroj je dostupn zdarma po registraci.24Mte problm s GML ? 25

VDP, veejn dlkov pstup26

Veejn dlkov pstup (VDP)Havlkv Brod, 21.4.2011Veejn dlkov pstup (VDP) k datm zkladnho registru RIAN/ISI 27

VDP27

28

28Zobrazen mapy

29Statistiky sledovn VDP za srpen 2012 I.

30Statistiky sledovn VDP za srpen 2012 II.

31Zjitn vlastnka v KN u nemovitosti z RIAN

32Zjitn vlastnictv nemovitosti z RIANStrnka 33

Odkazy do RIAN z nahlen do KN

34Zjitn vlastnictv nemovitosti z RIANStrnka 35

itn datna hranicch katastrlnch pracoviStrnka 36

RUIAN porovnvn dat (ISI a ISEO, S)Ji probhly tyi vlny srovnvn s MV (ISEO):listopad 2011 92 000 rozdl v cel Rnor 2012 37 000 rozdl v cel Rduben 2012 32 000 rozdl v cel Rerven 2012 25 tisc rozdl v cel RTrval priorita pro itn datadresy z evidence obyvatel, na kterch bydl nkdo bydl, sdl (firma), kter nejsou zavedeny do RIAN (mnohdy neexistuj)V dal ad porovnvn a itn:Podek v odstrannch stavbch, kter v ISEO ani v UIR-ADR nikdo nemazal (S, obce s daty z S)Kontrola stavebnch objekt (vzdlenost od ulice, vlastn analza dat na ZK )Kontrola ulic a veejnch prostranstv (uniktn v rmci obce, vlastn analza dat na ZK)Ve spoluprci s MV je pipravena akce na een stav, kde je realita v rozporu se zkonem (osloven jednotlivch obc)Strnka 37Projekt RIAN

38Praha 23. 8. 2012

1. 7. 2011Potovsk 190Hodkovice nad MohelkouPCD 15359828

Stavebn objekt (ID 23203731)Hodkovice nad Mohelkou .p. 190

Adresn msto (ID 23575018)Potovsk .p. 190

Adresn msto (ID 23575026)Dolnky .p. 190

Export pro MV R

stavov (vydn) zmnov (denn)

38Strnka 39Obec bez zem, trv i po 1. 7. 2012 .4 (bylo 9) nespojitch katastrlnch zem obce - Bude muset vzniknout minimln jedno nov katastrln zem (obec prohlsila, e se toho lesa nevzd, jinou kuriozitou je spojovac krek s 21 cm v ji odstrann vad )Objekt pat do jin obce (pozemek, ulice, stavebn objekt) Kam jdou dan takto bydlcch? Stavebn objekty, nleejc k jednomu veejnmu prostranstv v obci, jsou asto lokalizovny jinam, nutno na obci doetit

RUIAN nkolik zajmavost ze sehrn dat39Ukzka stavebnch objekt, nleejcch k jednomu veejnmu prostranstvStrnka 40

Ukzka odstrann chyby nespojit k.. obceStrnka 41

Ukzka odstrann chyby nespojit k.. obce42

Web projektu RIAN www.ruian.czStrnka 43

Web SZR (www.szrcr.cz)44

Co se nm v projektu RIAN zatm nedaNen ujasnn postup editor v ppad, kdy na zjevn neexistujcm stavebnm objektu vzne trval pobyt nebo sdlo firmyNejsou sjednocena data s evidenc obyvatel MVChyby z migraceChyby piazen v ISEOpatn prce editora (msto zmny na stavebnm objektu pvodn stavebn objekt vymae a zavede do systmu nov SO s pedchozm slem popisnm)Do prce v ISI dosud nejsou zapojeny vechny stavebn adyBroumov, Bystr, Habry, Harrachov, Jaroslavice, Pec pod Snkou, Petvald, Plumlov,