Click here to load reader

Regeringsuppdrag utreda och föreslå styrmedel för kommunala avloppsreningsverk inför BSAP

 • View
  33

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Regeringsuppdrag utreda och föreslå styrmedel för kommunala avloppsreningsverk inför BSAP. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency. 2014-08-20. 1. Regeringsuppdraget. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Regeringsuppdrag utreda och föreslå styrmedel för kommunala avloppsreningsverk...

 • Regeringsuppdrag utreda och fresl styrmedel fr kommunala avloppsreningsverk infr BSAP*Naturvrdsverket | Swedish Environmental Protection Agency*

 • *Naturvrdsverket | Swedish Environmental Protection Agency*RegeringsuppdragetUtreda och fresl lmpliga styrmedel fr hur reningen i kommunala avloppsreningsverk kan frbttras s att utslppen av kvve och fosfor till kusten frn och med Norrtlje kommun till och med Kattegatt kan minska med minst 3 000 ton respektive 15 ton jmfrt med r 2006. Som ett exempel p styrmedel ska ett avgiftssystem fr utslpp av kvve och fosfor utredas. De miljkvalitetsnormer som krvs enligt vattenfrvaltningen ska beaktas.

  Naturvrdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

 • *Naturvrdsverket | Swedish Environmental Protection Agency*tgrd 2 i VM:s tgrdsprogram (MKN)Ta fram underlag fr, och utveckla freskrifter och/eller andra styrmedel S att utslppen av kvve och fosfor frn avloppsreningsverk reduceras till de ytvattenfrekomster som inte uppnr, eller riskerar att inte uppn, god ekologisk status p grund av vergdning

  Se rapport!

  Naturvrdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

 • Betingen fr BSAPCa 230 reningsverk BSAP 30 % reduktion N till 2021 till bassngerReduktion av N och P fr MKN inom avrinningsomrden*Naturvrdsverket | Swedish Environmental Protection Agency*

  Naturvrdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

 • Spelplan fr nya styrmedel i SverigeNy lag som antas av riksdagen (i princip alla ekonomiska styrmedel hamnar hr)Ny frordning eller generell freskrift enligt 9 kap 5 MB som meddelas av regeringen - regler som bestmmer enskildas och myndigheters handlande Prvning i miljprvningsdelegation enligt miljbalken hos lnsstyrelse eller miljdomstol *Naturvrdsverket | Swedish Environmental Protection Agency*LttaremodifieringarI MB

  Naturvrdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

 • *Naturvrdsverket | Swedish Environmental Protection Agency*Analyserade styrmedelsfrslag i uppdraget fr BSAP

  StyrmedelLagteknisk konstruktionVerksam regleringStyrning1.Tillstndsprvning med utslppsvillkorMiljbalkens regelverkKvantitets-regleringKvantitets-styrning2.Skrpta krav i generella freskrifter3.Handel med utslppsrtter Ny lagPris-styrning4.Handel med certifikat5.SkattPris-reglering6.Riktutslppsvrden med avgift och subvention7.Avgiftssystem med terfring

  Naturvrdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

 • Dimensionering av styrmedel*Naturvrdsverket | Swedish Environmental Protection Agency*

  RegleringDimensionering av reglerniver Berknat antal prvningarBerknad tidstgngTillstndsprvningUtslppsvillkorLgsta reduktionsgrad6-7 mg/l85 %(rttspraxis)40-87 (om)60-70 (om)15-30 r

  Naturvrdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

 • Dimensionering av styrmedel*Naturvrdsverket | Swedish Environmental Protection Agency*

  RegleringDimensionering av reglerniver Berknat antal prvningarBerknad tidstgngTillstndsprvningUtslppsvillkorLgsta reduktionsgrad6-7 mg/l85 %(rttspraxis)40-87 (om)60-70 (om)15-30 rGenerella freskrifter>10 000 pe UtslppskravLgsta reduktionsgrad7 mg/l85 %80-8760-70 10-15 r

  Naturvrdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

 • Dimensionering av styrmedel*Naturvrdsverket | Swedish Environmental Protection Agency*

  RegleringDimensionering av reglerniver Berknat antal prvningarBerknad tidstgngTillstndsprvningUtslppsvillkorLgsta reduktionsgrad6-7 mg/l85 %(rttspraxis)40-87 (om)60-70 (om)15-30 rGenerellafreskrifter >10 000 peUtslppskravLgsta reduktionsgrad7 mg/l85 %80-8760-70 10-15 rHandel med utslppsrtterTaksnkning fr belastningssumma9480 6480 ton 30-4510-15 r

  Naturvrdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

 • Dimensionering av styrmedel*Naturvrdsverket | Swedish Environmental Protection Agency*

  RegleringDimensionering av reglerniver Berknat antal prvningarBerknad tidstgngTillstndsprvningUtslppsvillkorLgsta reduktionsgrad6-7 mg/l85 %(rttspraxis)40-87 (om)60-70 (om)15-30 rGenerella freskrifter >10 000 peUtslppskravLgsta reduktionsgrad7 mg/l85 %80-8760-70 10-15 rHandel med utslppsrtterTaksnkning fr belastningssumma9480 6480 ton 30-4510-15 rCertifikatGolvhjning fr reduktionsgrad73 % 82 % 30-4510-15 r

  Naturvrdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

 • Dimensionering av styrmedel*Naturvrdsverket | Swedish Environmental Protection Agency*

  RegleringDimensionering av reglerniver Berknat antal prvningarBerknad tidstgngTillstndsprvningUtslppsvillkorLgsta reduktionsgrad6-7 mg/l85 %(rttspraxis)40-87 (om)60-70 (om)15-30 rGenerella freskrifter >10 000 peUtslppskravLgsta reduktionsgrad7 mg/l85 %80-8760-70 10-15 rHandel med utslppsrtterTaksnkning fr belastningssumma9480 6480 ton 30-4510-15 rCertifikatGolvhjning fr reduktionsgrad73 % 82 % 30-4510-15 rSkattSkatt p belastning till kustvatten50 - 210 kr/kg30-4510-20 r

  Naturvrdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

 • Dimensionering av styrmedel*Naturvrdsverket | Swedish Environmental Protection Agency*

  RegleringDimensionering av reglerniver Berknat antal prvningarBerknad tidstgngTillstndsprvningUtslppsvillkorLgsta reduktionsgrad6-7 mg/l85 %(rttspraxis)40-87 (om)60-70 (om)15-30 rGenerella freskrifter >10 000 peUtslppskravLgsta reduktionsgrad7 mg/l85 %80-8760-70 10-15 rHandel med utslppsrtterTaksnkning fr belastningssumma9480 6480 ton 30-4510-15 rCertifikatGolvhjning fr reduktionsgrad73 % 82 % 30-4510-15 rSkattSkatt p belastning till kustvatten50 - 210 kr/kg30-4510-20 rRiktutslpps-vrdenAvgift/subvention p belastning till kustvatten50 - 210 kr/kg30-4510-20 r

  Naturvrdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

 • Dimensionering av 7 styrmedel*Naturvrdsverket | Swedish Environmental Protection Agency*

  RegleringDimensionering av reglerniver Berknat antal prvningarBerknad tidstgngTillstndsprvningUtslppsvillkorLgsta reduktionsgrad6-7 mg/l85 %(rttspraxis)40-87 (om)60-70 (om)15-30 rGenerella freskrifter >10 000 peUtslppskravLgsta reduktionsgrad7 mg/l85 %80-8760-70 10-15 rHandel med utslppsrtterTaksnkning fr belastningssumma9480 6480 ton 30-4510-15 rCertifikatGolvhjning fr reduktionsgrad73 % 82 % 30-4510-15 rSkattSkatt p belastning till kustvatten50 - 210 kr/kg30-4510-20 rRiktutslpps-vrdenAvgift/subvention p belastning till kustvatten50 - 210 kr/kg30-4510-20 rAvgiftssystemAvgift p belastning till kustvatten60 - 250 kr/kg30-4510-20 r

  Naturvrdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

 • Varfr r avgiftssystem bra?Generellt samhllsekonomiskt effektivare n skatt p kommunala monopol (men det r ven certifikatssystem)20-50 % mindre felallokering p grund av felaktigheter i retentionsfaktorer (men det har ven certifikatssystem)Kan driva processoptimeringar p kort sikt (men det gr ven certifikatssystemet till samma grad)

  *Naturvrdsverket | Swedish Environmental Protection Agency*

  Naturvrdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

 • Varfr inte avgiftssystem?Osker mluppfyllelse, nr nr vi fram?Inga tydliga signaler till VU annat n en avgift hur medvetna r sm kommuner om hur hgt man br sikta?Datastatistik: Utslppsintensiteten i NOx-systemet har inte frndrats p 10 r. Systemet driver inte lngre kan samma sak hnda hr?Besksintervjuer p NOx fretag bekrftar low-hanging-fruit och nu r den plockad

  *Naturvrdsverket | Swedish Environmental Protection Agency*

  Naturvrdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

 • Varfr inte avgiftssystem?Empirisk dataanalys: Ingen statistisk signifikant indikation p att NOx systemet har styrt utslppen de sista 10 renForskningsprojekt vid GU: avgiftssystem kan driva processoptimeringar bttre n ngot annat styrmedel tills majoriteten av branschen genomfrt dem sedan avstannar effekten gradvis och det blir smst av alla styrmedel Processoptimerings potential ca 600-1000 tonNegativa nettoavgifter kan sticka lite i gonen p vattendirektivet (kostnadstckning)

  *Naturvrdsverket | Swedish Environmental Protection Agency*

  Naturvrdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

 • Avgiftssystemets oskerhetsintervall20152020-1013 tonUtslpp(kg)AvgiftshjningarMlniv(kg)+647 tonOskerhetsintervallNr nr vi mlet? Har vi tid med gambling i BSAP?Vilka r oddsen?

 • Certifikatssystem (CEASAR) fr kvve Hur funkar det? TilldelningsnyckelAdministration och rapporteringMtning och verifiering av utslppEfterlevnad och sanktionssystemSamhllsekonomisk konsekvensanalys

 • Certifikatssystem (CEASAR) fr kvve

  Hur funkar det?

 • Certifikatssystem (CEASAR) fr kvve Ett certifikat r ett intyg p 1 kg genomfrd belastningsminskning till kust under fregende rBetinget p 3000 ton reduktion bestmmer det minsta antal certifikat, dvs hur mnga kg minskning till kust som reningsverken ska uppn till ett visst slutr jmfrt 2006. Golvet brjar p den niv som branschen str vid startret och fortstter med sedan en golvhjning som slutar med 3000 ton minskning vid slutret 20XX.

 • Certifikatssystem (CEASAR) fr kvve Golvreningsgraden r den lgsta reningsgrad som ett reningsverk ska klara varje r. Om reningsverket ligger under golvreningsgraden mste man kpa certifikat, ligger man ver kan man slja verskottet.Certifikatsmarknad fr handel med skyldigheter fr att uppfylla branschens beting

 • Certifikatssystem (CEASAR) fr kvve

  Tilldelningsnyckel

 • Reningskvoter enligt historisk reduktionsgrad*Naturvrdsverket | Swedish Environmental Protection Agency*73 %82 %201520252020

  Naturvrdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

 • Golvbanan baserad p reningsgrad netto (reduktionsgrad till kustvatten)

  Golvreduktionsgrad netto, GRN (%)Reduktion vid kust (ton)Historiskt genererade certifikat (tusental kg)Certifikatsgolv (tusental kg)730189518957429217061998756331

Search related