Referentni vodi¤† za instalatera - Daikin 2020. 6. 19.¢  Sadr¥¾aj Referentni vodi¤† za instalatera 3

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Referentni vodi¤† za instalatera - Daikin 2020. 6. 19.¢  Sadr¥¾aj...

 • Referentni vodič za instalatera ROTEX HPU hibridna hrvatski

  +

  Referentni vodič za instalatera

  ROTEX HPU hibridna

  RVLQ05+08CA RHYHBH05AA     RHYHBH/X08AA RHYKOMB33AA

 • Sadržaj

  Referentni vodič za instalatera

  2 RVLQ05+08CAV4 + RHYHBH05AA + RHYHBH/X08AA +

  RHYKOMB33AA ROTEX HPU hibridna

  4P355635-1A – 2016.02

  Sadržaj

  1 Opće mjere opreza 4 1.1 O dokumentaciji......................................................................... 4

  1.1.1 Značenje upozorenja i simbola ................................... 4 1.2 Za instalatera............................................................................. 4

  1.2.1 Općenito...................................................................... 4 1.2.2 Mjesto postavljanja ..................................................... 5 1.2.3 Rashladno sredstvo .................................................... 5 1.2.4 Voda............................................................................ 6 1.2.5 Električno .................................................................... 6 1.2.6 Plin .............................................................................. 7 1.2.7 Ispust plina.................................................................. 7 1.2.8 Lokalni propisi ............................................................. 7

  2 O proizvodu 7

  3 O dokumentaciji 7 3.1 O ovom dokumentu ................................................................... 7 3.2 Pregled referentnog vodiča za instalatera................................. 8

  4 O pakiranju 8 4.1 Pregled: O pakiranju.................................................................. 8 4.2 Vanjska jedinica ........................................................................ 8

  4.2.1 Za raspakiravanje vanjske jedinice ............................. 8 4.2.2 Za uklanjanje dodatnog pribora s vanjske jedinice ..... 8

  4.3 Unutarnja jedinica...................................................................... 9 4.3.1 Za raspakiravanje unutarnje jedinice .......................... 9 4.3.2 Za uklanjanje dodatnog pribora s unutarnje jedinice .. 9

  4.4 Plinski bojler .............................................................................. 10 4.4.1 Raspakiravanje plinskog bojlera ................................. 10 4.4.2 Uklanjanje dodatnog pribora s plinskog bojlera .......... 10

  5 O jedinicama i opcijama 10 5.1 Pregled: O jedinicama i opcijama.............................................. 10 5.2 Identifikacija............................................................................... 11

  5.2.1 Identifikacijska oznaka: vanjska jedinica..................... 11 5.2.2 Identifikacijska oznaka: unutarnja jedinica.................. 11 5.2.3 Identifikacijska naljepnica: plinski bojler...................... 11

  5.3 Kombiniranje jedinica i opcija .................................................... 12 5.3.1 Mogućnosti za vanjsku jedinicu .................................. 12 5.3.2 Mogućnosti za unutarnju jedinicu................................ 12 5.3.3 Mogućnosti za plinski bojler ........................................ 13 5.3.4 Moguće kombinacije unutarnje i vanjske jedinice ....... 15 5.3.5 Moguće kombinacije unutarnje jedinice i spremnika

  kućne vruće vode........................................................ 15

  6 Priprema 15 6.1 Pregled: Priprema ..................................................................... 15 6.2 Priprema mjesta za postavljanje ............................................... 15

  6.2.1 Zahtjevi mjesta za postavljanje vanjske jedinice......... 16 6.2.2 Dodatni zahtjevi mjesta za postavljanje vanjske

  jedinice u hladnoj klimi ................................................ 16 6.2.3 Zahtjevi za mjesto postavljanja unutarnje jedinice...... 17

  6.3 Priprema cjevovoda rashladnog sredstva ................................. 17 6.3.1 Zahtjevi cjevovoda rashladnog sredstva..................... 17 6.3.2 Izolacija cjevovoda za rashladno sredstvo.................. 18

  6.4 Priprema vodovodnih cijevi ....................................................... 18 6.4.1 Zahtjevi za krug vode.................................................. 18 6.4.2 Formula za izračun predtlaka ekspanzijske posude ... 19 6.4.3 Za provjeru zapremnine vode i stope protoka............. 19 6.4.4 Promjena predtlaka ekspanzijske posude .................. 20 6.4.5 Za provjeru zapremnine vode: primjeri ....................... 20

  6.5 Priprema električnog ožičenja ................................................... 21 6.5.1 O pripremi električnog ožičenja................................... 21 6.5.2 O napajanju po preferencijalnoj stopi kWh ................. 21 6.5.3 Pregled električnih priključaka osim vanjskih

  aktuatora ..................................................................... 21

  6.5.4 Pregled električnih priključaka za vanjske i unutarnje aktuatore ...................................................................... 22

  7 Instalacija 22 7.1 Pregled: Postavljanje.................................................................. 22 7.2 Otvaranje jedinica....................................................................... 22

  7.2.1 Više o otvaranju jedinica .............................................. 22 7.2.2 Za otvaranje vanjske jedinice....................................... 23 7.2.3 Za otvaranje poklopca razvodne kutije unutarnje

  jedinice......................................................................... 23 7.2.4 Otvaranje plinskog bojlera ........................................... 23 7.2.5 Otvaranje poklopca razvodne kutije plinskog bojlera... 23

  7.3 Montaža vanjske jedinice ........................................................... 24 7.3.1 O vješanju vanjske jedinice.......................................... 24 7.3.2 Mjere opreza kod vješanja vanjske jedinice................. 24 7.3.3 Priprema konstrukcije za postavljanje.......................... 24 7.3.4 Za instaliranje vanjske jedinice .................................... 25 7.3.5 Priprema odvoda kondenzata ...................................... 25 7.3.6 Za sprečavanje prevrtanja vanjske jedinice ................. 26

  7.4 Montaža unutarnje jedinice ........................................................ 26 7.4.1 Više o postavljanju unutarnje jedinice.......................... 26 7.4.2 Mjere opreza prilikom postavljanja unutarnje jedinice . 26 7.4.3 Za postavljanje unutarnje jedinice................................ 26

  7.5 Postavljanje plinskog bojlera ...................................................... 27 7.5.1 Postavljanje plinskog bojlera........................................ 27 7.5.2 Postavljanje sifona za kondenzat................................. 28

  7.6 Radovi na cijevi za kondenzat.................................................... 29 7.6.1 Unutarnje priključivanje................................................ 29 7.6.2 Vanjski priključci........................................................... 29

  7.7 Priključivanje cjevovoda rashladnog sredstva............................ 29 7.7.1 O spajanju cjevovoda za rashladno sredstvo .............. 29 7.7.2 Mjere opreza pri spajanju cijevi rashladnog sredstva .. 30 7.7.3 Smjernice pri spajanju rashladnog cjevovoda.............. 30 7.7.4 Smjernice za savijanje cijevi ........................................ 30 7.7.5 Za proširivanje otvora cijevi ......................................... 30 7.7.6 Za tvrdo lemljenje otvora cijevi..................................... 31 7.7.7 Korištenje zapornog ventila i servisnog priključka ....... 31 7.7.8 Za priključivanje cjevovoda rashladnog sredstva na

  vanjsku jedinicu............................................................ 32 7.7.9 Za priključivanje cjevovoda rashladnog sredstva na

  unutarnju jedinicu......................................................... 32 7.8 Provjera cjevovoda rashladnog sredstva ................................... 32

  7.8.1 O provjeri cjevovoda rashladnog sredstva................... 32 7.8.2 Mjere opreza pri ispitivanju cijevi rashladnog

  sredstva ....................................................................... 32 7.8.3 Za provjeru curenja ...................................................... 33 7.8.4 Za vakuumsko isušivanje............................................. 33

  7.9 Punjenje rashladnog sredstva .................................................... 33 7.9.1 O punjenju rashladnog sredstva .................................. 33 7.9.2 Mjere opreza kod punjenja rashladnog sredstva ......... 34 7.9.3 Za određivanje dodatne količine rashladnog sredstva. 34 7.9.4 Za određivanje količine kompletnog punjenja .............. 34 7.9.5 Za punjenje rashladnog sredstva................................. 34 7.9.6 Za pričvršćivanje naljepnice o fluoriranim

  stakleničkim plinovima ................................................. 34 7.10 Spajanje cijevi za vodu............................................................... 34

  7.10.1 Više o priključivanju vodovodnih cijevi ......................... 34 7.10.2 Oprez kod spajanja cjevovoda vode ............................ 35 7.10.3 Priključivanje cjevovoda vode unutarnje jedinice......... 35 7.10.4 Priključivanje cjevovoda vode plinskog bojlera ............ 35 7.10.5 Punjenje kruga grijanja prostora .................................. 36 7.10.6 Punjenje kruga kućne vruće vode u plinskom bojleru.. 36 7.10.7 Za punjenje spremnika tople vode za kućanstvo ......... 36 7.10.8 Za izoliranje cijevi za vodu ........................................... 36

  7.11 Spajanje električnog ožičenja..................................................... 37 7.