Referat Sundhedsudvalget - .Parkinson Foreningen, Kreds Nordjylland: Aktiviteter, 5.000 kr. De Syges

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Referat Sundhedsudvalget - .Parkinson Foreningen, Kreds Nordjylland: Aktiviteter, 5.000 kr. De Syges

 • Referat Sundhedsudvalget

  Ordinrt mde

  Dato 3. december 2013

  Tid 15:00

  Sted Mdelokale 0.27

  NB. Jrgen Tousgaard deltog ikke i behandlingen af punkterne 1-5.

  Fravrende Carsten Srensen

  Stedfortrder

  Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand

  Carsten Srensen (O)

  Frode Thule Jensen (V)

  Mogens Brag (V)

  Bruno Mller (A)

  Jrgen Tousgaard (A)

  Helle Madsen (V)

 • Sundhedsudvalget - Referat - 03. december 2013 Side 2 af 21

  Indholdsfortegnelse

  Side

  1. Sundhedsudvalget - konomisk status 3110-2013 ...................................................................................... 4

  2. 18, 1. uddeling 2014 .................................................................................................................................. 5

  3. Formanden nsker en drftelse vedr. De Frivilliges Hus ............................................................................. 9

  4. Vedtgtsndringer for ldre Idrttens Samvirke 2013 ............................................................................ 12

  5. Det borgernre sundhedsvsen................................................................................................................. 15

  6. Status for nye trnings- og sundhedscenterfaciliteter i Frederikshavn december 2013 ............................. 16

  7. Kvalitetsstandarder p hjlpemiddelomrdet .............................................................................................. 17

  8. Sygefravrsstatistik i Frederikshavn Kommune .......................................................................................... 18

  9. Orientering om sag vedrrende boligskift .................................................................................................... 19

  10. Udvalgsformanden orienterer ....................................................................................................................... 20

  Underskrifter: ........................................................................................................................................................ 21

 • Sundhedsudvalget - Referat - 03. december 2013 Side 3 af 21

  Bilagsfortegnelse

  Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel

  1 173826/13 ben SUU konomisk status 31 Okt. 2013.pdf

  1 173805/13 ben Medfinansiering 31.10.13.pdf

  2 176873/13 ben Bilag 1 - ansgninger over 10.000 kr.

  2 176875/13 ben Bilag 2 - ansgninger under 10.000 kr. nummer 1-40

  2 176878/13 ben Bilag 3 - ansgninger under 10.000 kr. nummer 41-81

  2 176881/13 ben Bilag 4 - ansgninger indstillet til afslag.

  2 176883/13 ben Bilag 5 - ansgninger forelgges uden indstilling

  2 177562/13 ben Offentliggrelse af rapport over kommunernes brug af 18 i

  2012 -

  1132436_Rapport_det_kommunale_samarbejde_ACC.PDF

  4 79997/13 ben Brev til Sundhedsudvalgsformand - vedtgtsndring IS

  2013.doc

  4 79998/13 ben 2013 Vedtgter for ldreidrttens Samvirke i Frederikshavn

  Kommune.docx

  4 117564/13 ben Sprgsml til Sundhedsudvalget fra IS

  4 126236/13 ben CKF Notat vedr SUU henvendelse ang ldreidrts Samvirke

  4 169091/13 ben FOU Hrringssvar ldreidrttens samvirke

  5 177509/13 ben Oversigtskema - oversigt - organisation af sundhedsaftaler.pdf

  5 177535/13 ben Det borgernre sundhedsvsen_november

  2013_pdfversion.pdf

  8 169753/13 ben Sygefravrsstatistik sept. 2013.doc

 • Sundhedsudvalget - Referat - 03. december 2013 Side 4 af 21

  1. Sundhedsudvalget - konomisk status 3110-2013

  Sagsfremstilling

  konomicenteret fremsender hermed konomisk status pr. 31 oktober 2013 for

  Sundhedsudvalget.

  Den indeholder korte overordnede kommentarer, der beskriver

  centerets(/direktrens) aktivitetsomrder, hvor der er srligt fokus.

  Endvidere vedlgges opgrelse for den aktivitetsbestemte medfinansiering af

  sundhedsudgifter.

  Indstilling

  Direktren med ansvar for Social og Sundhed indstiller at sagen tages til

  efterretning.

  Beslutning Sundhedsudvalget den 3. december 2013

  Taget til efterretning.

  Fravrende: Carsten Srensen og Jrgen Tousgaard.

  Bilag

  SUU konomisk status 31 Okt. 2013.pdf (dok.nr.173826/13)

  Medfinansiering 31.10.13.pdf (dok.nr.173805/13)

  ben sag

  Sagsnr: 13/23537

  Forvaltning: ssf

  Sbh: bohn

  Besl. komp: SUU

 • Sundhedsudvalget - Referat - 03. december 2013 Side 5 af 21

  2. 18, 1. uddeling 2014

  Sagsfremstilling

  Der er i alt indkommet ansgninger fra 81 foreninger p i alt 2.625.847,50 kr.

  Det samlede belb til udbetaling vedrrende 2014 er 1.623.440 kr.

  Det samlede belb til de indstillede ansgninger vedr. 1. runde 2014 er 998.820 kr.

  25 ansgninger indstilles til udvalgets behandling

  50 ansgninger indstilles til udvalgets orientering

  3 ansgninger indstilles til afslag

  2 ansgninger forelgges udvalget uden indstilling (Selvejende institution

  Virkelyst og De Frivilliges

  Hus)

  1 ansgning er trukket tilbage (Netvrkscafen Krftens Bekmpelse)

  Ansgninger over 10.000 til Sundhedsudvalgets behandling:

  Rde Kors Sby Afd.: Drift, udflugt, lektiecaf og aktiviteter, 18.000 kr.

  Skagen Efterln- og Pensionistklub: Drift/husleje, udflugt, aktiviteter, 15.000 kr.

  Frederikshavn Pensionistforening: Drift, udflugt, aktiviteter, 15.000 kr.

  Benzordgivningen: Drift af rdgivning, 65.000 kr.

  Brns Vilkr: Telefonrdgivning, 15.000 kr.

  Frederikshavn Blinde Idrt: Pusterum og udflugt, 15.000 kr.

  Sby Pensionist- og Efterlnsklub: Drift/husleje, udflugt og aktiviteter, 15.000 kr.

  Ventilen: Drift, udflugt, aktiviteter og uddannelse af frivillige, 20.000 kr.

  Sttteforeningen Rdhuscentret: Drift, udflugt og aktiviteter, 15.000 kr.

  Centerrdet, Sttteforeningen Dagcenter Ingeborgvej: Drift, udflugt og

  arrangement, 11.000 kr.

  ldre Sagen Skagen: Besgstjeneste, caf og IT undervisning, 32.500 kr.

  stervr Pensionistforening: Drift, udflugt og aktiviteter, 15.000 kr.

  Hjernesagen Frederikshavn og Ls Kommuner: Drift, 15.000 kr.

  Frivilligt Samrd i Sby og omegn: Frivillig fredag 2014, drift og arrangementer,

  17.000 kr.

  Toldboden: Husleje, drift, aktiviteter og fllesarrangementer, 32.000 kr.

  Pensionistforeningen Munkegrden: Drift, udflugt og aktiviteter, 15.000 kr.

  Jerup ldreklub: Husleje, drift, arrangementer og udflugt, 26.000 kr.

  Bedre Psykiatri, Lokalafdelingen Vendsyssel: Netvrksgrupper, foredrag,

  samarbejde med ungdomsuddannelser og drift, 22.000 kr.

  Integrationscafen: Husleje/drift, udflugt, aktiviteter, 45.000 kr.

  SIND-nettet: Drift og udgifter til frivillige, 70.000 kr.

  Dansk Rde Kors Frederikshavn: Drift, udflugt og arrangement, 15.000 kr.

  ldre Sagen Frederikshavn og Ls: Besgsvenner, Motionsvenner,

  telefonkde, sociale cafer, rdgivning, bisidder, Mdested, IT-Hjemmehjlp, IT-

  kurser, udflugt, En Hjlpende Hnd og drift, 48.500 kr.

  Dansk Folkehjlp, Frederikshavn afd.: Julehjlp 2014, 50.000 kr.

  Foreningen Lyspunkt, Dagcenter Ingeborgvej: Husleje/drift, udflugt, aktiviteter,

  15.000 kr.

  IF Mob Din Krop: Uddannelse af instruktrer, husleje og drift, 37.000

  Ansgninger under 10.000 til udvalgets orientering:

  Sttte- og Krisevagten for Frederikshavn Krisecenter: Drift og foredrag, 10.000

  kr.

  BOA-Rdgivning for spiseforstyrrede og prrende: Drift af rdgivning, 5.000

  kr.

  ben sag

  Sagsnr: 13/19878

  Forvaltning: CS

  Sbh: lupe

  Besl. komp: SUU

 • Sundhedsudvalget - Referat - 03. december 2013 Side 6 af 21

  Kristelig Handicapforening: Sommerlejr, 1.000 kr.

  Sttteforeningen for psykisk syge i Frederikshavn Kommune: Arrangement og

  udflugt, 8.500 kr.

  Dansk Rde Kors Sby afd.: Arrangement og drift, 4.000 kr.

  ldre hjlper ldre Sby: Drift og arrangement, 5.000 kr.

  KLO, Kultur og Litteraturorientering: Drift, 4.000 kr.

  Kvissel Pensionistforening: Husleje og udflugt, 10.000 kr.

  Prstbro Seniorklub: Drift og aktiviteter, 9.000 kr.

  Minibyen Sby: Drift og studietur, 10.000 kr.

  FBU Region Nordjylland: Drift og arrangementer, 5.000 kr.

  Aktivitetshusets Venner: Udflugt, arrangement/foredrag, 10.000 kr.

  Din Genbrug, Mission Afrika: Udflugt, 5.000 kr.

  Prstbro Borger og Pensionistforening: Udflugt, 4.800 kr.

  Lokalforeningen Nordjylland (Strubelse, Kanylebrere og

  Mundhuleopererede): udflugt, 5.000 kr.

  Osteoporoseforeningen Vendsyssel: Drift og foredrag, 10.000 kr.

  Frederikshavn Modeljernbaneklub: Drift, 5.000 kr.

  Frederikshavn Handicap Idrtsforening: Udflugt og aktiviteter, 9.500 kr.

  lbk-Hulsig Pensionistforening: Udflugt og arrangementer, 8.000 kr.

  Hyggeholdet Dybvad: Udflugt, 5.000 kr.

  Sydbyens Venner: Fest og underholdning, 10.000 kr.

  Senior RapRapperne: Udflugt og aktiviteter, 10.000 kr.

  Hreforeningen, Frederikshavn Lokalafd.: Drift og udflugt, 10.000 kr.

  Lokalforeningen Red Barnet Frederikshavn/Sby: Drift og udflugt, 5.660 kr.

  Hyggeklubben Skagen, Udflugt, 2.000 kr.

  Strandgrdens Venner: Udflugt, 5.000 kr.

  Hyggeklubben Sby: Husleje og aktiviteter, 6.560 kr.

  Netvrksgruppen for KOL-patienter i Frederikshavn og Ls: Drift og

  aktiviteter, 6.500 kr.

  Skve Seniorklub: Drift, udflugt og aktiviteter, 4.300 kr.

  Sby Handicapgruppe: Drift og aktiviteter, 10.000 kr.

  Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, afd. Nordjylland:

  Telefonrdgivning