REFERAT - envs. Dagsorden 1. ... Oversigten bedes opdateret af AMG’erne inden ... ST har i Q1 2017 et sygefravr p 1,4 dage pr. ansat og tallet uden de langtidssyge er 1,0

Embed Size (px)

Text of REFERAT - envs. Dagsorden 1. ... Oversigten bedes opdateret af AMG’erne inden ... ST har i Q1...

 • Dato:4/9 2017

  Side 1/4

  INSTITUT FOR MILJVIDENSKAB SCIENCE AND TECHNOLOGY

  AARHUS UNIVERSITET

  Mde fredag den 20. juni 2017 kl. 9:30-11:45

  Arbejdsmiljorganisationen i Institut for Miljvidenskab

  Lokale: C2.00

  Deltagere:

  Anne Winding (AW) formand, Stephan Bernberg (STIB) daglig arbejdsmiljleder, Jette

  Donovan Jensen (JDJ) sekretr for LAMU

  Birgit Groth (BIG), Susanne Lind (SULI), arbejdsmiljreprsentanter

  Patrik Fauser (PAF), Jacob Klen Njgaard (JAKN), Ulrich Gosewinkel (UKA), arbejds-

  miljledelsesreprsentanter

  Afbud fra: Bjarne Jensen (BJ), Christian Monies (CMO), Mette Hjorth Mikkelsen

  (MHM), Tina Thane (TTH)

  Referent: JDJ

  REFERAT

  Dagsorden

  1. Godkendelse af dagsorden, punkter til evt. (9:30) 2. FAMU mde 19/6 2017 v/AW (bilag) (9:35)

  2.1 Generel info 2.2 Ulykker og nrved ulykker 2.3 Arbejdsmilj og sygestatistik 2.4 Arbejdsskader

  3. Opflgning p handleplan for Psykisk APV v/AW (bilag) (9:50) LAMUs opflgning p handleplanen er en opdatering af Antimobbe- og antichika-

  nepolitik for ENVS , AW og BIG har opdateret den og den er til godkendelse af LAMU.

  4. Fysisk arbejdsmilj (10:00)

  Beredskabsvelse 17/5 2017, opflgning v/STIB

  4.B Proceduren for opkald 112 til alarmcentralen

  5. Sikkerhed i laboratorierne (10:10) ENVS sikkerhedsfolder for ATVP og MITOs laboratorier er opdateret og udle-veres til nye medarbejdere i forbindelse med sikkerhedsrundgang , skal mikro-biologi med ind i, s folderen udvides til at dkke alle laboratorier? v/BIG Status for at f den lagt p O-drevet og oversat til engelsk? V/JDJ

  6. Kemikaliedatabase v/AW (10:20) Forslag til flles elektronisk database, nedsttelse af udvalg

  7. Laboratorierenovering, status v/AW (10:30) 8. Laboratorierundgang august 2016 v/STIB (10:45)

  Status for om alt er udbedret. Oversigten bedes opdateret af AMGerne inden mdet, p dette link:

  O:\ST_ENVS-Udvalg\LAMU\Laboratorie rundgang

  9. Efteruddannelse, erfaringsudveksling v/alle (10:55) Universiteternes rlige arbejdsmiljkonference 20-21/3 2017 AU kursus i Roskilde 14/9 2017 En helhedsorienteret stressindsats p arbejds-pladsen for hele AMO. Som led i opflgningen p Psykisk APV 2016 holder AU kursus 21/9 2017 i Ros-kilde Anerkendelse p arbejdspladsen for hele AMO og ledelsesgruppen. Mental robusthed v/MHM til efterret, planer overvejes Andre?

  10. Info fra arbejdsmiljgrupperne v/alle (bilag) (11:05) Info og skriftlige referater fra mder i de fire Arbejdsmiljgrupper.

  11. Evt. (11:25)

  file://///uni.au.dk/dfs/ST_ENVS-Udvalg/LAMU/Laboratorie%20rundgang

 • Side 2/4

  INSTITUT FOR MILJVIDENSKAB SCIENCE AND TECHNOLOGY

  AARHUS UNIVERSITET

  1. Godkendelse af dagsorden

  Nyt punkt omkring proceduren for at ringe 112 blev tilfjet som pkt 4.B, herefter blev

  dagsorden godkendt. Det blev aftalt, at fremover vil de laboratorierelaterede dagsordens-

  punkter vre til sidst p dagsordenen, s PAF og MHM, der reprsenterer de trre sektio-

  ner, ikke behver at vre tilstede helt til mdets afslutning.

  2. FAMU mde 19/6 2017 v/AW

  2.1 Generel info

  Arbejdstilsynet pbud til ENVS omkring ATEX indbefattede, at APB skulle opdateres. De

  andre ST institutter er nu opmrksomme p, at de ogs skal gre det.

  Det er besluttet, at de kurser som AU HR arbejdsmilj afholder ikke lngere m annonce-

  res (det betragtes som spam), s der er ikke den store tilmelding til kurserne p ENVS

  14/9 i stress, 21/9 i anerkendelse og 26/10 2017 i god omgangstone.

  KIROS databasen: leverandrbrugsanvisninger kan downloades p engelsk og det anbefa-

  les at benytte disse, fremfor at lave egne programmer/oversttelser p engelsk.

  2.2 Ulykker og nrved ulykker

  Ingen p ENVS siden sidste LAMU mde.

  2.3 Arbejdsmilj og sygestatistik

  Data fremlagt p FAMU mde 19/6 viste, at der for ST samlet var psykologisk rdgiv-

  ningsforlb i frste kvartal 2017 hvor 22% var relateret til funktionsproblemer fra faglige

  problemstillinger og 50% var relateret til stresss/udbrndthed. LAMU og ledelsen har

  fortsat opmrksomhed p stress og stressforebyggelse.

  ST har i Q1 2017 et sygefravr p 1,4 dage pr. ansat og tallet uden de langtidssyge er 1,0

  dage pr. ansat. Sygefravret for ENVS var 5,3 sygedag pr. ansat i 2016, det er lidt over

  gennemsnittet p ST som er p 4,5. Sygefravret for ENVS i Q1 2017 var 1,8. Sygefrav-

  ret p ENVS viser en lille stigning, og selvom det er meget sm tal for sygefravr, s er

  LAMU og ledelsen opmrksomme p det.

  2.4 Arbejdsskader

  Ingen p ENVS siden sidste LAMU mde.

  3. Opflgning p handleplan for Psykisk APV v/AW

  LAMU havde som opflgning p handleplanen at skulle opdatere ENVS antimobbepolitik,

  LAMU kommenterede p AW og BIGs udkast og den opdaterede version vil ligge i en

  dansk og en engelsk version p dette link: http://envs.medarbejdere.au.dk/administra-

  tive-retningslinjer-og-andre-nyttige-informationer/antimobbepolitik/

  http://envs.medarbejdere.au.dk/administrative-retningslinjer-og-andre-nyttige-informationer/antimobbepolitik/http://envs.medarbejdere.au.dk/administrative-retningslinjer-og-andre-nyttige-informationer/antimobbepolitik/

 • Side 3/4

  INSTITUT FOR MILJVIDENSKAB SCIENCE AND TECHNOLOGY

  AARHUS UNIVERSITET

  4. Fysisk arbejdsmilj

  Der blev afholdt beredskabsvelse den 17/5 2017 p selve campus og 14/6 2017 i ST. Be-

  redskabsgruppen har evalueret velserne, STIB har sendt mail ud herom og han oriente-

  rede LAMU om de tiltag som beredskabsgruppen er i frd med at f foretaget af ndven-

  dige forbedringer og justering af proceduren. Der vil bla blive opsat en magnettavle i ST

  tilsvarende, som der er i hovedbygningen.

  STIB er i frd med at arrangere flere frstehjlpskurser, det er obligatorisk for AMO at

  deltage heri, de skal genopfriskes hvert andet r.

  4B. Proceduren for opkald 112 til alarmcentralen

  DTUs procedure for opkald fra fastnet telefon til 112 er at det gr via Portvagten (det er

  telefonerne kodet til), og Portvagten ringer s til 112.

  nsker en medarbejder at ringe direkte til 112, s kan det gres fra en mobiltelefon, og

  herefter skal Portvagten informeres om ulykken og at der er ringet til 112.

  5. Sikkerhed i laboratorierne v/AW

  ENVS sikkerhedsfolder for MITOs og ATCPs laboratorier er opdateret og den er udvidet

  til ogs at dkke EMBIs mikrobiologilaboratorier, s den nu dkker alle laboratorier.

  Folderen findes i en dansk og en engelsk version, den udleveres til nye medarbejdere i for-

  bindelse med sikkerhedsrundgang.

  6. Kemikaliedatabase v/AW

  Der er nske om en flles elektronisk kemikaliedatabase for MITO/ATCP/ATMO. Den er

  oprettet og ligger p en server (Kemikali01.uni.au.dk). Pt har Lotte Frederiksen, Tanja Be-

  govic, Charlotte Dahl og BIG adgang til den.

  7. Laboratorierenovering v/AW

  AW gennemgik planen for renovering af Tjenestestedet Roskilde. Laboratorierne i D-fl-

  jen vil vre de frste der renoveres, laboratorierne forbliver hvor de er. Der er ikke truffet

  beslutninger omkring kontorer, det undersges om Ris bygningerne kan vre swing-

  space i forbindelse med kontorrenoveringen. der er ingen dato for flytningen fra ST til

  VEST. Der vil blive opfrt en lagerbygning ved vareindleveringen, renoveringsgruppen

  har vret p besg p Kemisk Institut i Aarhus for at se hvordan det er indrettet.

  8. Laboratorierundgang august 2016 v/STIB

  STIB og AW var p den rlige laboratorierundgang 26/8 2016. Der er udarbejdet en liste

  over de besgte lokaler med status for tilstanden heri og evt. fejl og mangler der skal ud-

  bedres. Alt der kan udbedres er udbedret eller ivrksat.

  9. Efteruddannelse, erfaringsudveksling v/alle

  Universiteternes rlige arbejdsmiljkonference 20-21/3 2017: STIB, TTH, MHM, BIG,

  SULI deltog og orienterede derfra.

  AU HR mini-workshop om trivsel og stressforebyggelse for ledere afholdes for ledelses-

  gruppen 23/6 2017

  AU kursus i Roskilde 14/9 2017 En helhedsorienteret stressindsats p arbejdspladsen for

  hele AMO.

 • Side 4/4

  INSTITUT FOR MILJVIDENSKAB SCIENCE AND TECHNOLOGY

  AARHUS UNIVERSITET

  Som led i opflgningen p Psykisk APV 2016 holder AU kursus 21/9 2017 i Roskilde An-

  erkendelse p arbejdspladsen for hele AMO og ledelsesgruppen.

  Mental robusthed, MHM og AW aftaler hvordan det kan udbredes til resten af instituttet

  til efterret.

  10. Info fra arbejdsmiljgrupperne v/alle

  AMG1 holdt mde 19/6 2017, referat foreligger, PAF refererede fra det.

  AMG2 og AMG4 holdt flles mde 12/6 2017, referat foreligger,der blev orienteret derfra.

  AMG3 holdt mde 5/4 2017 hvor Jrgen Skafte, logistikleder for VRS og Zackenberg, del-

  tog, der blev bla lavet en tidsplan for at bringe udestende arbejdsmiljrelaterede forhold

  p VRS p plads. Referat foreligger.

  Referater fra AMG mderne ligger p arbejdsmiljsitet p intranettet http://envs.medar-

  bejdere.au.dk/udvalg-raad-mv/lamu-arbejdsmiljoeudvalg/referater-amg/

  11. Evt.

  Der vil igen blive tilbud influenzavaccine til efterret.

  http://envs.medarbejdere.au.dk/udvalg-raad-mv/lamu-arbejdsmiljoeudvalg/referater-amg/http://envs.medarbejdere.au.dk/udvalg-raad-mv/lamu-arbejdsmiljoeudvalg/referater-amg/