Click here to load reader

RĘCZNE URZĄDZENIA HYDRAULICZNE

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RĘCZNE URZĄDZENIA HYDRAULICZNE

 • RCZNE URZDZENIA HYDRAULICZNE

 • 22

  Gdy pierwszy raz zetkniesz si z motem hydraulicznym, moesz odnie wraenie, e niczym specjalnym si nie wyrnia. Jest to kompaktowe, ciche urzdzenie, ktre wydaje si generowa mniej drga ni narzdzia elektryczne i pneumatyczne. Jednake pozory myl.

  Gdy naciniesz przycisk startowy, bdziesz mile zaskoczony. Olej hydrauliczny jest wydajnym

  przekanikiem energii. Agregat hydrauliczny o mocy 9 KM dostarcza moc na kocwce narzdzia odpowiadajc wydajnoci silnika wysokoprnego o mocy 20 KM.

  Za cen jednej sprarki i mota mona zatem kupi dwa kompletne zestawy agregatw hydraulicznych z motami. Zalety urzdze hydraulicznych s widoczne nawet po ich wyczeniu. Energooszczdne agregaty maj na tyle niewielki

  rozmiar, e mona je przechowywa na pce bd transportowa w pojedzie serwisowym, a to oznacza oszczdno paliwa. Dwie osoby z atwoci przenios agregat na placu budowy.

  Jeeli korzystae ju z narzdzi hydraulicznych, wiesz z pewnoci, jaka to zaleta. Jeeli nie miae dotychczas kontaktu z narzdziami hydraulicznymi, powierzye swj biznes w dobre rce.

  TWJ BIZNES JEST W DOBRYCH RKACHUrzdzenia hydrauliczne pozwalaj wykona wicej zada w krtszym czasie. Narzdzia pracuj wydajniej przy niszym poziomie drga i haasu. Urzdzenia hydrauliczne s po prostu lepsze.

 • 33

  PODSTAWOWE INFORMACJE O SYSTEMACH HYDRAULICZNYCHPrezentujemy tu podstawowe informacje o zastosowaniach, dla ktrych urzdzenia hydrauliczne to najlepszy wybr pozwalajcy na terminow realizacj robt w ramach ustalonego budetu.

  Jedna lub dwie czci ruchome urzdzenia ulegaj minimalnemu zuyciu, niewiele te potrzeba czci zamiennych. Urzdzenia te wymagaj jedynie niewielkich nakadw serwisowych. Urzdzenia hydrauliczne pracuj w obiegu zamknitym, co zapobiega przenikaniu zanieczyszcze i wilgoci. Dziki bezwyciekowym, paskim zczom atwo jest utrzyma czysto systemu. We s wyposaone w zcza wysokiej jakoci, ktre

  speniaj normy stowarzyszenia EHTMA (European Hydraulic Tool Manufacturers Association). Oznacza to atwe, szybkie i bezpieczne poczenia, take w rodowiskach o wysokiej koncentracji pyu i zanieczyszcze. Operatorzy ceni narzdzia hydrauliczne, gdy ich poziom wibracji jest niszy ni w wielu innych urzdzeniach dostpnych na rynku. A brak emisji powietrza odlotowego pozwala zredukowa poziom haasu.

  W wielu przypadkach mona nawet cakowicie zrezygnowa z agregatu zasilajcego. Narzdzia hydrauliczne mona podczy do ukadw zasilania dostpnych na koparkach, pojazdach ciarowych, adowarkach i cignikach. Oznacza to, e systemy hydrauliczne sprawdzaj si doskonale przy szybkim wykonywaniu robt jednodniowych: wznoszeniu ogrodze lub zrywaniu nawierzchni w celu ukadania kabli i rurocigw.

  JAKPracuj w obiegu zamknitym oraz charakteryzuj si minimalnym zuyciem przy koniecznoci wymiany jedynie niewielu czci.

  DLACZEGOSystemy hydrauliczne s praktycznie bezobsugowe i wykazuj najlepszy stosunek mocy do masy ze wszystkich systemw zasilania.

  COOlej hydrauliczny jest w stanie wytrzyma ogromne cinienie, co czyni go doskonaym przekanikiem energii

  KTOKady, kto pracuje w firmie budowlanej, wypoyczalni bd jest fachowcem pracujcym w terenie i potrzebuje duej mocy w jednym narzdziu.

  GDZIENarzdzia hydrauliczne sprawdzaj si doskonale na drodze, w kopalni, w gospodarstwie rolnym lub na budowie. Wysoka moc w stosunku do masy oznacza, e agregat zmieci si w zwykym pojedzie serwisowym.

  KIEDYGdy musisz poradzi sobie szybko z kadym wyzwaniem wymagajcym najwyszej mocy.

  PRZEWODNIK HYDRAULICZNY

 • 44

  WYDAJNO PO NISKICH KOSZTACHKup dwa kompletne zestawy agregatw hydraulicznych z motami w cenie jednej sprarki i mota. Wysza moc w niszej cenie.

  MOC WYJCIOWA PRZY NIEWIELKICH ROZMIARACHSpjrzmy na przykad: Agregat hydrauliczny o mocy 9 KM dostarcza moc na kocwce narzdzia odpowiadajc wydajnoci silnika wysokoprnego o mocy 20 KM.

  ATWY DOSTP NA BUDOWIENiespotykany stosunek mocy do masy umoliwia atwe przemieszczanie wydajnych urzdze. Agregaty hydrauliczne o niewielkich rozmiarach zmieszcz si w kadym samochodzie dostawczym.

  NIEZAWODNO TO KRTSZE PRZESTOJEJedna lub dwie czci ruchome urzdzenia ulegaj minimalnemu zuyciu, niewiele te potrzeba czci zamiennych.

  INNOWACYJNA WYSOKOWYDAJNA KOMBINACJARozwizania hydrauliczne zapewniaj najlepszy dostpny na rynku stosunek mocy do masy. Lekkie, lecz imponujco wydajne agregaty z szerok palet narzdzi stanowi innowacyjn kombinacj najlepszych waciwoci.

  System urzdze hydraulicznych umoliwia atw wymian i stosowanie wszystkich dostpnych narzdzi zasilanych z jednego agregatu lub koparki.

  POTGA HYDRAULIKI

  4

  3

  7

  6

  2

  1

 • 55

  ZASTOSOWANIA1. BEZPIECZNE POMPOWANIEPompa hydrauliczna posiada niewiele ruchomych czci i toczy czyst wod i cieki, mu, szlam i czstki stae o rednicy do 60 mm.

  2. ZDALNIE STEROWANE WBIJANIE SUPWKafar hydrauliczny do wbijania supw jest wysokowydajny i moe by wyposaony w zawr do zdalnego sterowania. Nadaje si doskonale do wbijania dugich i krtkich supw.

  3. MOC NA KAD OKAZJRoboty wewntrz? A moe uywasz oleju napdowego do zasilania innych maszyn i chciaby je stosowa rwnie w poczeniami z narzdziami hydraulicznymi? Mamy do zaoferowania wydajny agregat na kad okazj.

  4. KONTROLOWANY PRZEPYW Rozdzielacze hydrauliczne LFD sprawdzaj

  si znakomicie we wsppracy z narzdziami poczonymi ze rdem zasilania o wyszym nateniu przepywu oleju ni ich wasne parametry znamionowe. I pozwalaj one na podczenie wersji HBP-do koparki lub koparko-adowarki.

  5. WIERCENIE W SKAACHNarzdzia hydrauliczne s najbardziej wydajne i generuj mniej wibracji ni inne narzdzia podczone do innych rde zasilania. Oznacza to dusz i bardziej wydajn prac. 5. CICIECicie betonu, asfaltu i stali. Bezporedni napd i prosta konstrukcja maszyn oznacza wysok wydajno i redukcj nakadw serwisowych.

  7. WIERCENIE RDZENIOWEWiertnice rdzeniowe s przydatne przy instalacji rurocigw melioracyjnych, ciekowych i wody pitnej, a take przy wykonywaniu kanaw

  kablowych i wentylacyjnych, gdzie potrzebne s gbokie otwory o duych rednicach.

  8. PRACE POZIOMELekki mot hydrauliczny LH11 nadaje si doskonale do pracy poziomej przy wyburzaniu konstrukcji murowanych, skuwania tynku i lekkiego betonu. W poczeniu z agregatem elektrycznym jest on nieoceniony przy pracach wykoczeniowych wewntrz.

  9. WYDAJNIEJSZE KRUSZENIENasze moty hydrauliczne s dostpne w 3 wersjach: Standard, E- i HBP. Wersja E redukuje drgania o ok. 70 procent w porwnaniu ze standardowymi motami. Wersja HBP zostaa specjalnie zaprojektowana na potrzeby wyszego cinienia wstecznego oleju w przewodzie powrotu. Moty HBP mog by zasilane z niemal dowolnego rda zasilania hydraulicznego.

  3

  9

  8

  5

 • 6

  SPECJALISTA OD PRAC POZIOMYCH Mot LH11 nadaje si

  doskonale do pracy poziomej przy wyburzaniu konstrukcji murowanych, skuwania tynku i lekkiego betonu. Posiada uchwyt D i zdejmowany uchwyt przedni jako opcja. LH 11 jest niezastpiony w pracach przy remontach, wyburzaniu i przebudowach konstrukcyjnych.

  LEKKIE WIELOFUNKCYJNE Nasze moty LH 180 i LH 190 E s stosowane do wyburzania murw,

  rozkuwania zmarznitego gruntu oraz asfaltu i betonu, a take do podbijania podkadw kolejowych oraz zagszczania gruntu. Moty te s popularne w wypoyczalniach sprztu i szeroko stosowane przez firmy budowlane do prac remontowych i wyburzeniowych wewntrz i na zewntrz.

  REDNIE WIELOFUNKCYJNEModele LH220/230 E nale do najlepszych

  motw uniwersalnych, dostpnych w klasie 23-28 kg. S powszechnie uywane z 5-calowym przecinakiem do asfaltu przy budowie i konserwacji drg, lecz nadaj si rwnie doskonale do wyburzania murw oraz rozkuwania zamarznitego gruntu i betonu.

  CIKIE WIELOFUNKCYJNEDo rozkuwania zamarznitego gruntu,

  asfaltu i zbrojonego betonu stosuje si moty do duych obcie. Modele LH 270 i LH 280 E s uznawane za najlepsze w swojej klasie.

  PRACA W NAJTRUDNIEJSZYCH WARUNKACH

  LH 390 i LH 400 E s najsilniejszymi motami rcznymi na wiecie. Uywa si ich do wymagajcych prac przy rozkuwaniu asfaltu, zbrojonego betonu i fundamentw.

  Wszystkie moty HBP s wyposaone w zczki umoliwiajce prac z parametrami odbiegajcymi od ustawie fabrycznych.

  SUPERMOCNE

  MOCNE

  REDNIE

  LEKKIE

  NAJLEJSZY

  MOTY HYDRAULICZNE

  Moty wersji Standard (wraz z wersj HBP) LH 180 LH 220 LH 220 HBP LH 270 LH 270 HBP LH 390 LH 390 HBP

  Masa z wami 1 kg 19,5 22,5 22,5 26,5 26,5 33 33Dugo 1 mm 650 690 690 765 765 765 765Przepyw oleju l/min 20 20-30 20-30 20-30 20-30 30-40 30Cinienie robocze bar 95-110 105-125 115-130 110-125 115-130 110-125 115-130Maks. cinienie wsteczne bar 10 15 35 15 35 15 20Czstotliwo udaru udar/min 1 400 1 500-2 100 1 500-2 100 1 350-1 750 1 350-1 750 1 150-1 600 1 150-1 600Poziom wibracji w 3 osiach (ISO 28927-10) 2, 3 m/s 15,1 17,3 17,4 18,2 18,1 20,1 20,1Gwarantowany poziom mocy akustycznej (2000/14/WE) 3 Lw dB(A) 107 107 107 110 110 106 106

  Poziom cinienia akustycznego (ISO 11203) 3 Lp, r=1m dB(A) 93 94 94 95 95 93 93Klasa EHTMA C C/D C/D C/D C/D D/E DNumer katalogowy, rozmiar: szecioktny

  25x108 mm 1801 3443 36 1801 3543 46 1801 3546 87 - - - -28x152 mm 1801 3443 37 1801 3543 47 1801 3546 88 1801 3643 56 1801 3646 97 1801 3743 64 1801 3747 0528x160 mm 1801 3443 38 1801 3543 48 1801 3546 89 1801 3643 57 1801 3646 98 1801 3743 65 1801 3747 0632x152 mm 1801 3443 39 1801 3543 49 1801 3546 90 1801 3643 58 1801 3646 99 1801 3743 66 1801 3747 0732x160 mm 1801 3443 40 1801 3543 50 1801 3546 91 1801 3643 59 1801 3647 00 1801 3743 67 1801 3747 08

  1) LH 180 i LH 220 z Hex 25, LH 270 i LH 390 z Hex 32 2) LH 180 i LH 220 przy 20 l/min, LH 270 i LH 390 przy 30 l/min.3) Wane: Pene dane pomiarowe s dostpne w instrukcjach obsugi i bezpieczestwa produktw (numer katalogowy 3392 5206 14), pod adresem internetowym www.acprintshop.com

  KRUSZ

Search related